F-Secure Mobile Security. Android

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-Secure Mobile Security. Android"

Transkrypt

1 F-Secure Mobile Security Android

2 F-Secure Mobile Security Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja Instalowanie Aktywowanie Konfigurowanie produktu Odinstalowywanie produktu z urządzenia z systemem Android...8 Rozdział 2: Ochrona poufnych informacji Włączanie funkcji Ochrona zdalna Zdalne blokowanie urządzenia Zdalne czyszczenie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Używanie alertów SMS Korzystanie z alarmu funkcji Ochrona zdalna Korzystanie z funkcji udostępniania informacji o lokalizacji...14 Rozdział 3: Ochrona podczas przeglądania sieci Web Używanie funkcji Ochrona przeglądania Bezpieczne korzystanie z Internetu Powrót z zablokowanej witryny internetowej lub wejście na nią...17 Rozdział 4: Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Skanowanie ręczne Skanowanie zaplanowane Przetwarzanie zainfekowanych plików Zmienianie ustawień ochrony antywirusowej...22 Rozdział 5: Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci Co to są grupy wiekowe Wybieranie grupy wiekowej użytkownika Typy zawartości Korzystanie z funkcji kontroli aplikacji...27 Rozdział 6: Blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości Używanie funkcji Bezpieczne kontakty Wyświetlanie zablokowanych połączeń i wiadomości...30

3 F-Secure Mobile Security Spis treści 3 Rozdział 7: Aktualizowanie aplikacji Wybieranie trybu aktualizacji Aktualizacje ręczne...33 Rozdział 8: Zakup czasu usługi subskrypcji Zakup czasu usługi subskrypcji za pośrednictwem komputera PC...35

4 F-Secure Mobile Security Instalacja 4 Rozdział 1 Instalacja Tematy: Instrukcje dotyczące instalowania produktu na urządzeniu przenośnym. Instalowanie Wybierz jedną z poniższych metod instalowania produktu na urządzeniu: Aktywowanie Pobierz plik instalacyjny na komputer i przenieś go na urządzenie lub Konfigurowanie produktu kartę SD. Odinstalowywanie produktu z Pobierz plik instalacyjny bezpośrednio na urządzenie. urządzenia z systemem Android Po zainstalowaniu produktu musisz go aktywować w celu włączenia ochrony.

5 F-Secure Mobile Security Instalacja Instalowanie Instrukcje dotyczące instalowania produktu na urządzeniu przenośnym. W przypadku uaktualniania z poprzedniej wersji produktu odinstalowanie poprzedniej wersji nie jest konieczne. Po zainstalowaniu nowej wersji należy jednak sprawdzić ustawienia produktu. Aby zainstalować produkt, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz kolejno pozycje UstawieniaAplikacja, a następnie upewnij się, że opcja Nieznane źródła jest włączona. Włączenie tego ustawienia umożliwia instalowanie aplikacji spoza witryny Android Market. 2. Pobierz plik instalacyjny na komputer i przenieś go na urządzenie lub kartę SD albo pobierz ten plik bezpośrednio na urządzenie. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do urządzenia. 3. Uruchom pakiet instalacyjny na urządzeniu, aby zainstalować produkt. Do uruchomienia pakietu instalacyjnego z poziomu karty pamięci potrzebny jest menedżer plików innej firmy. Produkt zostanie zainstalowany na urządzeniu przy użyciu pakietu instalacyjnego. 4. Po zakończeniu instalacji wybierz opcję Otwórz, aby uruchomić aplikację i aktywować produkt. Produkt chroni urządzenie dopiero po przeprowadzeniu aktywacji.

6 F-Secure Mobile Security Instalacja Aktywowanie W celu włączenia ochrony produkt należy aktywować. Aby aktywować produkt, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom aplikację. Po pierwszym uruchomieniu produktu zostaną wyświetlone warunki licencji. 2. Przeczytaj warunki umowy. Jeśli je akceptujesz, zaznacz odpowiednie pole wyboru i naciśnij przycisk Dalej. Aktywacja zostanie uruchomiona po zaakceptowaniu warunków licencji. 3. Wybierz typ aktywacji. Produkt można aktywować w trybie bezpłatnej wersji próbnej lub jako pełną wersję przy użyciu kodu subskrypcji. W zależności od zakupionego typu licencji dostępne są rozwiązania Anti-theft lub Mobile Security z ochroną przeglądania. W celu przetestowania produktu wybierz opcję Przetestuj bezpłatnie jako typ aktywacji. Jeśli posiadasz już klucz subskrypcji, wybierz opcję Klucz subskrypcji, a następnie wprowadź swój klucz subskrypcji. 4. Naciśnij przycisk Aktywuj. Informacje: Podczas aktywacji produkt musi nawiązać połączenie z usługą aktualizacji. Po ukończeniu aktywacji zostanie otwarty kreator konfiguracji umożliwiający ustawienie funkcji produktu. W przypadku platform Android 2.2 i nowszych w celu korzystania z funkcji Ochrona zdalna należy aktywować administratora urządzenia dla produktu.

7 F-Secure Mobile Security Instalacja Konfigurowanie produktu Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy skonfigurować jego funkcje. Aby włączyć funkcje Ochrona zdalna, Kontrola rodzicielska i Bezpieczne kontakty, wykonaj następujące czynności: 1. Wprowadź i potwierdź nowy kod zabezpieczeń, aby upewnić się, że został wprowadzony poprawnie. Informacje: Aby zmienić kod zabezpieczeń, wybierz kolejno pozycje UstawieniaUstawienia ogólne, a następnie wybierz opcję Ustaw kod zabezpieczeń. Kod zabezpieczeń jest potrzebny do używania zdalnych funkcji Ochrony zdalnej i do korzystania z Kontroli rodzicielskiej. 2. Produkt wymaga uprawnień do administrowania urządzeniem. Aby aktywować administratora urządzenia, naciśnij przycisk Aktywuj. 3. Jeśli nie skonfigurowano jeszcze blokady ekranu dla urządzenia, należy to zrobić, zanim będzie można kontynuować. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do urządzenia. 4. Wprowadź zaufany numer telefonu. Na zaufany numer telefonu są wysyłane alerty w przypadku zmiany karty SIM w urządzeniu. 5. W celu skonfigurowania Kontroli rodzicielskiej wybierz grupę wiekową użytkownika urządzenia. Po zakończeniu konfigurowania funkcji Ochrona zdalna i Kontrola rodzicielska produkt zostanie włączony.

8 F-Secure Mobile Security Instalacja Odinstalowywanie produktu z urządzenia z systemem Android Instrukcje dotyczące usuwania produktu z urządzenia. Aby odinstalować produkt z urządzenia, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. 2. W menu Ustawienia wybierz polecenie Ogólne. 3. Dotknij opcję Odinstaluj. Jeśli utworzono kod zabezpieczeń na potrzeby funkcji Ochrona zdalna, należy go wprowadzić, aby odinstalować produkt. Produkt zostanie usunięty z urządzenia. Informacje: Podczas odinstalowywania produkt zostanie dezaktywowany na liście Administrator urządzenia. W przypadku anulowania odinstalowywania w celu używania produktu należy go ponownie aktywować.

9 Rozdział 2 Ochrona poufnych informacji Tematy: Włączanie funkcji Ochrona zdalna Używanie alertów SMS Korzystanie z alarmu funkcji Ochrona zdalna Korzystanie z funkcji udostępniania informacji o lokalizacji Funkcja Ochrona zdalna pomaga chronić urządzenie i przechowywane na nim dane przed niewłaściwym użyciem w przypadku kradzieży urządzenia. W przypadku utraty urządzenia można wysłać na nie wiadomość SMS w celu zdalnego zablokowania urządzenia. Zalokowane urządzenie można odblokować tylko przy użyciu wzorca odblokowywania ekranu. Informacje: Do używania blokady zdalnej wymagane jest włączenie wzorca odblokowywania ekranu. Za pomocą funkcji zdalnego czyszczenia można na odległość usunąć dane z urządzenia. Wysłanie na urządzenie wiadomości SMS w celu wyczyszczenia urządzenia powoduje usunięcie przez produkt informacji z zainstalowanej karty SD, wiadomości SMS i MMS, kontaktów oraz wpisów z kalendarza. Dodatkowo w takim przypadku zalecana jest zmiana hasła do swojego konta Google. W przypadku platformy Android 2.2 lub nowszej wysłanie na urządzenie wiadomości SMS w celu wyczyszczenia urządzenia powoduje zresetowanie tego urządzenia przez produkt do ustawień domyślnych.

10 F-Secure Mobile Security Ochrona poufnych informacji Włączanie funkcji Ochrona zdalna Po włączeniu funkcji Ochrona zdalna można wysłać na urządzenie wiadomość SMS w celu zablokowania tego urządzenia lub usunięcia zapisanych na nim informacji. Aby skonfigurować funkcję Ochrona zdalna, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym otwórz opcję Ochrona zdalna. 2. W menu Ochrona zdalna wybierz opcję Ustawienia. 3. Aby uzyskać możliwość zdalnego lokalizowania urządzenia, wybierz opcję Włącz lokalizator. Aby używać funkcji lokalizatora, upewnij się, że metody określania położenia urządzenia są włączone. Zwykle te metody domyślnie są włączone. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do urządzenia. 4. Wybierz opcję Ochrona zdalna, aby włączyć tę funkcję. Funkcja Ochrona zdalna jest włączona Zdalne blokowanie urządzenia Zablokowanie urządzenia zdalnie uniemożliwia używanie tego urządzenia bez zgody właściciela. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, możesz zablokować zgubione lub skradzione urządzenie: 1. Aby zablokować urządzenie, wyślij na nie następującą wiadomość SMS: #LOCK#<kod zabezpieczeń> (Na przykład: #LOCK# ). 2. Po zablokowaniu urządzenia produkt wysyła wiadomość zwrotną na telefon, z którego została wysłana wiadomość blokująca. Jeśli na urządzeniu włączono funkcję zdalnego lokalizowania, wiadomość zwrotna zawiera informacje o położeniu tego urządzenia. Zablokowane urządzenie można odblokować tylko przy użyciu wybranej wcześniej metody odblokowywania ekranu Zdalne czyszczenie urządzenia Podczas czyszczenia urządzenia funkcja Ochrona zdalna usuwa z urządzenia wszystkie zapisane na nim osobiste informacje. Aby wyczyścić zgubione lub skradzione urządzenie, wykonaj następujące czynności: 1. W celu wyczyszczenia urządzenia wyślij na nie wiadomość SMS o następującej treści: #WIPE#<kod zabezpieczeń> (Na przykład: #WIPE# ). 2. Po wyczyszczeniu urządzenia produkt wysyła wiadomość zwrotną na telefon, z którego została wysłana wiadomość czyszcząca. Wyczyszczenie urządzenia powoduje usunięcie przez produkt informacji z zainstalowanej karty SD, wiadomości SMS i MMS, kontaktów oraz wpisów z kalendarza. W przypadku platformy Android 2.2 lub nowszej wyczyszczenie urządzenia powoduje zresetowanie go do ustawień domyślnych Lokalizowanie urządzenia Na zgubione urządzenie można wysłać wiadomość SMS, aby je zlokalizować. Informacje: Upewnij się, że na urządzeniu jest włączony system GPS na potrzeby otrzymywania informacji o lokalizacji. W celu zlokalizowania urządzenia wykonaj następujące czynności:

11 F-Secure Mobile Security Ochrona poufnych informacji 11 Aby zlokalizować urządzenie, wyślij na nie wiadomość SMS o treści: #LOCATE#<kod zabezpieczeń> (na przykład: #LOCATE# ). W odpowiedzi funkcja Ochrona zdalna wyśle wiadomość SMS zawierającą ostatnią znaną lokalizację urządzenia. Wskazówka: Po skonfigurowaniu tej funkcji wyślij na urządzenie wiadomość lokalizującą, aby upewnić się, że ta funkcja działa prawidłowo. Informacje: Funkcja Ochrona zdalna nie przechowuje jakichkolwiek danych dotyczących lokalizacji. Informacje na temat lokalizacji znajdują się tylko w wysłanej wiadomości SMS.

12 F-Secure Mobile Security Ochrona poufnych informacji Używanie alertów SMS W funkcji Ochrona zdalna można włączyć funkcję wysyłania wiadomości SMS z powiadomieniem o zmianie karty SIM w urządzeniu. Aby użyć alertów SMS, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym otwórz opcję Ochrona zdalna. 2. W menu Ochrona zdalna wybierz opcję Ustawienia. 3. Wybierz zaufany numer. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufany numer. 4. Określ numer telefonu, na który chcesz otrzymać wiadomość SMS w przypadku zmiany karty SIM w urządzeniu. Jeśli po włączeniu alertów SMS w urządzeniu zostanie zmieniona karta SIM, otrzymasz odpowiednią wiadomość SMS z powiadomieniem.

13 F-Secure Mobile Security Ochrona poufnych informacji Korzystanie z alarmu funkcji Ochrona zdalna W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia można odtworzyć na nim alarm dźwiękowy. W celu odtworzenia alarmu dźwiękowego na urządzeniu wykonaj następujące czynności: 1. Aby odtworzyć alarm, wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczający>#<licznik powtórzeń> Informacje: Za pomocą wartości liczba powtórzeń można określić, ile razy ma być odtworzony alarm, lecz nie jest to konieczne do uruchomienia alarmu. (Na przykład: #ALARM#abcd1234) 2. Gdy wiadomość zostanie dostarczona na urządzenie, produkt blokuje to urządzenie i odtwarza alarm dźwiękowy. Produkt wysyła wiadomość zwrotną na telefon, z którego została wysłana wiadomość z alarmem. Alarm można wyłączyć przy użyciu wybranej wcześniej metody odblokowywania ekranu. Wskazówka: Alarm można wyłączyć zdalnie, wysyłając na urządzenie następującą wiadomość SMS: #ALARM#<kod zabezpieczający>#0

14 F-Secure Mobile Security Ochrona poufnych informacji Korzystanie z funkcji udostępniania informacji o lokalizacji Przyjaciołom i rodzinie można wysłać wiadomość pokazującą na mapie bieżące położenie użytkownika. Aby móc udostępniać swoją lokalizację, na urządzeniu trzeba włączyć system GPS. Aby wysłać wiadomość udostępniającą informacje o lokalizacji, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym otwórz opcjęochrona zdalna. 2. W menu Ochrona zdalna wybierz opcję Udostępnianie informacji o lokalizacji. Produkt pobiera lokalizację, korzystając z systemu GPS, i uruchamia aplikację obsługi wiadomości. 3. W aplikacji obsługi wiadomości dodaj odbiorców wiadomości z informacją o lokalizacji i naciśnij przycisk Wyślij. Wiadomość zawiera informacje o Twojej lokalizacji i łącze do Map Google wskazujących Twoje położenie.

15 Rozdział 3 Ochrona podczas przeglądania sieci Web Tematy: Używanie funkcji Ochrona przeglądania Bezpieczne korzystanie z Internetu Funkcja Bezpieczna przeglądarka zapewnia ochronę przed witrynami, które mogą zawierać złośliwą zawartość lub na których może dojść do kradzieży informacji osobistych, w tym numerów kart kredytowych, informacji o kontach oraz haseł.

16 F-Secure Mobile Security Ochrona podczas przeglądania sieci Web Używanie funkcji Ochrona przeglądania Konieczne jest korzystanie z przeglądarki F-Secure Browser. W przypadku używania jakiejkolwiek innej przeglądarki funkcja Ochrona przeglądania nie zapewnia bezpiecznego korzystania z Internetu. Aby używać funkcji Ochrona przeglądania podczas przeglądania Internetu, wykonaj następujące czynności: Uruchamianie przeglądarki internetowej: Otwórz w produkcie bezpieczną przeglądarkę. W widoku głównym wybierz pozycję Ochrona przeglądania, a następnie wybierz opcję Bezpieczna przeglądarka. Otwórz przeglądarkę F-Secure Browser w aplikacji uruchamiającej system Android.

17 F-Secure Mobile Security Ochrona podczas przeglądania sieci Web Bezpieczne korzystanie z Internetu Ochrona przeglądania to funkcja umożliwiająca ocenianie bezpieczeństwa odwiedzanych witryn internetowych i zapobiegająca przypadkowemu uzyskiwaniu dostępu do szkodliwych witryn. Podczas otwierania witryny internetowej produkt automatycznie sprawdza, czy jest ona bezpieczna. Jeśli witryna jest sklasyfikowana jako podejrzana lub szkodliwa, produkt blokuje do niej dostęp. Klasyfikacja bezpieczeństwa witryn jest określana na podstawie informacji z kilku źródeł, takich jak analitycy złośliwego oprogramowania i partnerzy firmy F-Secure Powrót z zablokowanej witryny internetowej lub wejście na nią Instrukcje dotyczące możliwych działań w przypadku zablokowania dostępu do szkodliwej witryny internetowej przez Ochronę przeglądania. Włączenie funkcji Ochrona przeglądania powoduje blokowanie przez produkt dostępu do szkodliwych witryn internetowych. Ochrona przeglądania wyświetla stronę blokowania, która pozwala na wykonanie dwóch czynności. 1. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej strony, wybierz opcję Przejdź do strony głównej na stronie blokowania. 2. Jeśli chcesz przejść do witryny zablokowanej przez funkcję Ochrona przeglądania, na stronie blokowania kliknij łącze Chcę otworzyć tę witrynę mimo to.

18 F-Secure Mobile Security Skanowanie w poszukiwaniu wirusów 18 Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Rozdział 4 Tematy: Skanowanie ręczne Skanowanie zaplanowane Przetwarzanie zainfekowanych plików Zmienianie ustawień ochrony antywirusowej Produkt skanuje urządzenie pod kątem wirusów i innego złośliwego kodu. Produkt automatycznie skanuje zainstalowane programy i włożone karty pamięci w poszukiwaniu wirusów, oprogramowania szpiegującego i ryzykownych programów. Informacje: Zalecamy przeskanowanie urządzenia zawsze, gdy produkt wyświetli monit o przeprowadzenie skanowania.

19 F-Secure Mobile Security Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Skanowanie ręczne W dowolnym momencie można przeskanować urządzenie w poszukiwaniu wirusów i innego złośliwego kodu. Aby przeskanować pliki na urządzeniu i włożonej karcie pamięci, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz pozycję Antywirus. 2. Wybierz opcję Skanuj teraz. Zostanie rozpoczęte skanowanie w poszukiwaniu wirusów. 3. Po zakończeniu skanowania w aplikacji zostaną wyświetlone poniższe informacje. Zainfekowane - Liczba wykrytych infekcji. Nieskanowane - Liczba plików, które nie zostały przeskanowane. Pliki nie są skanowane, jeśli zostały zablokowane przez inny program lub są uszkodzone. Przeskanowane - Liczba przeskanowanych plików. 4. Naciśnij opcję Wstecz, aby zamknąć skanowanie.

20 F-Secure Mobile Security Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Skanowanie zaplanowane W celu regularnego sprawdzania urządzenia pod kątem obecności wirusów i innego złośliwego kodu możesz zaplanować automatyczne skanowanie. Urządzenie może być skanowane w jednakowych odstępach czasu, na przykład codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Aby ustawić harmonogram skanowania, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: 1. W widoku głównym wybierz pozycję Antywirus. 2. Wybierz opcję Skanowanie zaplanowane. 3. Włącz funkcję Skanowanie zaplanowane. 4. W obszarze Interwał skanowania określ częstotliwość skanowania urządzenia: Codziennie skanowanie urządzenia każdego dnia. Co tydzień skanowanie urządzenia w wybrany dzień każdego tygodnia. Co miesiąc skanowanie urządzenia pierwszego dnia każdego miesiąca. 5. W obszarze Czas skanowania ustaw godzinę rozpoczęcia skanowania. Skanowanie zaplanowane jest automatycznie uruchamiane w tle. Przy każdym uruchomieniu i ukończeniu skanowania zaplanowanego wyświetlane jest powiadomienie.

21 F-Secure Mobile Security Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Przetwarzanie zainfekowanych plików W przypadku wykrycia przez produkt wirusa lub innego złośliwego kodu w pliku można usunąć zainfekowany plik z urządzenia. Aby przetwarzać zainfekowane pliki, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz pozycję Antywirus. 2. Wybierz opcję Zainfekowane pliki. Zostanie otwarty widok Zainfekowane pliki. 3. W widoku Zainfekowane pliki znajdź zainfekowany plik, który chcesz przetwarzać. 4. Wybierz zainfekowany plik, aby wyświetlić więcej informacji na jego temat. W widoku szczegółów zainfekowanych plików wyświetlane są informacje o ścieżce i nazwie zainfekowanego pliku, a także o nazwie infekcji. 5. Wybierz opcję Usuń lub Odinstaluj, aby usunąć zainfekowany plik bądź program z urządzenia. Opisy i informacje dotyczące wirusów, koni trojańskich, robaków i innych form niechcianego oprogramowania znajdziesz w witrynie firmy F-Secure:

22 F-Secure Mobile Security Skanowanie w poszukiwaniu wirusów Zmienianie ustawień ochrony antywirusowej Zmieniając ustawienia ochrony antywirusowej, można określić, kiedy skanowanie w poszukiwaniu wirusów ma być przeprowadzane. Aby zmienić ustawienia ochrony antywirusowej, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. Zostanie otwarta lista ustawień. 2. Na liście ustawień wybierz pozycję Antywirus. 3. Wybierz opcję Skanowanie instalacji, aby każdy program był automatycznie skanowany po zainstalowaniu na urządzeniu. 4. Wybierz opcję Skanowanie karty pamięci, aby każda karta pamięci była zawsze automatycznie skanowana po włożeniu do urządzenia. 5. Wybierz jeden z następujących trybów działania funkcji Użyj rozproszonej sieci ochrony: Tylko mój własny operator aplikacja sprawdza informacje o najnowszych zagrożeniach tylko podczas korzystania z sieci głównego operatora. Wszyscy operatorzy aplikacja sprawdza informacje o najnowszych zagrożeniach niezależnie od używanej sieci. Nigdy aplikacja nie korzysta z tej funkcji. Rozproszona sieć ochrony zapewnia szybsze i dokładniejsze zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami. Aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za transmisję danych (np. w roamingu), możesz wyłączyć tę funkcję całkowicie lub tylko wtedy, gdy sieć głównego operatora jest niedostępna.

23 Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci Rozdział 5 Tematy: Co to są grupy wiekowe Typy zawartości Korzystanie z funkcji kontroli aplikacji Produkt ułatwia ochronę dzieci przed nieodpowiednią zawartością w Internecie. W Internecie znajduje się mnóstwo interesujących witryn, ale też wiele zagrożeń dla dzieci korzystających z sieci Web. Małe i nastoletnie dzieci są narażone na różne zagrożenia podczas przeglądania Internetu (zwykle bez nadzoru dorosłych) przy użyciu swoich telefonów komórkowych. Wiele witryn zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci. Dzieci mogą być narażone na te treści, a nawet otrzymywać dokuczliwe wiadomości. Mogą one też nieumyślnie pobierać złośliwe oprogramowanie, które może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

24 F-Secure Mobile Security Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci Co to są grupy wiekowe Grupy wiekowe umożliwiają definiowanie kategorii zawartości internetowej, które są odpowiednie dla nastolatków i małych dzieci. Funkcja Kontrola rodzicielska analizuje strony internetowe i blokuje dostęp do niechcianych stron na podstawie ich zawartości. Funkcja Kontrola rodzicielska zawiera trzy wstępnie ustawione profile ograniczające dostęp do sieci w innym zakresie. Nastolatki mogą mieć więcej swobody podczas przeglądania Internetu niż małe dzieci, dla których są zastosowane bardziej rygorystyczne ograniczenia dostępu do trybu online. Dorośli użytkownicy mogą korzystać z Internetu bez ograniczeń. Grupę wiekową użytkowników można określić podczas instalacji lub później na stronie ustawień funkcji Kontrola rodzicielska Wybieranie grupy wiekowej użytkownika Grupy wiekowe pozwalają określić użytkowników korzystających z urządzenia. Na podstawie tych ustawień funkcja Kontrola rodzicielska ogranicza dostęp do zawartości internetowej. Aby zmienić grupę wiekową użytkownika, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. 2. Wybierz opcję Kontrola rodzicielska. 3. Włącz funkcję Kontrola rodzicielska, aby zablokować dostęp do niechcianych stron internetowych. 4. W obszarze Grupa wiekowa określ użytkowników urządzenia. Na podstawie tego ustawienia funkcja Kontrola rodzicielska ogranicza dostęp do zawartości internetowej. Zmienienie grupy wiekowej powoduje zmianę zawartości dozwolonych do przeglądania przez użytkownika. 5. Aby wyświetlić i edytować dozwolone kategorie, wybierz pozycję Zastrzeż zawartość internetową. 6. Wybierz kategorie zawartości, które mają być dozwolone. Po zmienieniu grupy wiekowej funkcja Kontrola rodzicielska zezwala na dostęp tylko do skonfigurowanych witryn internetowych.

25 F-Secure Mobile Security Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci Typy zawartości Możesz zablokować dostęp do różnych typów zawartości. Materiały dla dorosłych Materiały o charakterze erotycznym lub zawierające erotyczne podteksty. Na przykład witryny sex-shopów i strony przedstawiające nagość. Chat Na przykład programy do komunikacji za pośrednictwem Internetu, komunikatory internetowe i witryny chatu. Randki Na przykład witryny zawierające ogłoszenia matrymonialne. Narkotyki Witryny zachęcające do zażywania narkotyków. Na przykład witryny zawierające informacje na temat tworzenia, kupowania i sprzedawania narkotyków. Hazard Na przykład witryny wirtualnych kasyn i loterii. Broń Na przykład witryny zawierające opisy lub obrazy przedstawiające broń bądź instrukcje dotyczące tworzenia broni i ładunków wybuchowych. Poczta internetowa Na przykład witryny umożliwiające tworzenie kont w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Sieci społecznościowe Na przykład witryny, w których można utworzyć profil w celu udostępniania informacji o swoich osobistych i zawodowych zainteresowaniach. Forum Na przykład grupy dyskusyjne, w których można przeglądać i publikować komentarze, lub programy służące do tworzenia stron typu forum. Blogi Na przykład pamiętniki online, osobiste strony internetowe, blogi i podkasty. Nienawiść i przemoc Na przykład witryny szerzące uprzedzenia wobec określonych religii, ras, narodowości, płci, grup wiekowych, niepełnosprawności lub orientacji seksualnych oraz witryny zawierające opisy lub obrazy przedstawiające przemoc fizyczną w stosunku do ludzi, zwierząt bądź instytucji. Narzędzia do zapewniania anonimowości i serwery proxy Na przykład witryny utrudniające monitorowanie ruchu w Internecie lub zawierające informacje dotyczące omijania filtrów. Nielegalne pliki do pobierania Na przykład witryny zapewniające nielegalny dostęp do oprogramowania oraz witryny podmiotów tworzących i rozpowszechniających programy, które mogą posłużyć do naruszania zabezpieczeń sieci i systemów.

26 F-Secure Mobile Security Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci 26 Zakupy Na przykład witryny umożliwiające zamawianie towarów i usług bezpośrednio w Internecie, strony z porównaniami cen towarów i witryny aukcji internetowych. Kulty Na przykład witryny fanatycznych grup wyznaniowych lub strony namawiające do ataków na religie i inne ideologie. Alkohol i tytoń Na przykład witryny zawierające informacje o napojach alkoholowych lub produktach tytoniowych, promujące je bądź wspierające ich sprzedaż. Nieznane Jeśli informacje o typie zawartości witryny są nieznane, taka witryna zostaje skategoryzowana jako nieznana.

27 F-Secure Mobile Security Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci Korzystanie z funkcji kontroli aplikacji Kontrola aplikacji umożliwia ograniczanie dostępu do aplikacji i odinstalowywanie niechcianych aplikacji. Do działania funkcji Kontrola aplikacji wymagane jest włączenie kontroli rodzicielskiej. Aby korzystać z kontroli aplikacji, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. 2. Wybierz opcję Kontrola rodzicielska. 3. Włącz funkcję Kontrola rodzicielska. 4. Włącz funkcję Kontrola aplikacji. 5. Wybierz opcję Zastrzeżone aplikacje. W widoku kontroli rodzicielskiej zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aplikacji. 6. Aby zezwolić użytkownikowi urządzenia na korzystanie z aplikacji, upewnij się, że pole wyboru obok tej aplikacji jest zaznaczone. Jeśli chcesz ograniczyć dostęp do aplikacji, wyczyść odpowiednie pole wyboru. Domyślnie kontrola rodzicielska zezwala na dostęp do wszystkich aplikacji. 7. Aby całkowicie usunąć aplikację z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj pozycję aplikacji na liście, aż zostanie wyświetlone zapytanie o odinstalowywanie. Wybierz opcję Odinstaluj w celu usunięcia aplikacji. W przypadku próby otwarcia aplikacji zablokowanej przez kontrolę aplikacji zostanie otwarta strona blokady i kontrola rodzicielska zablokuje dostęp do aplikacji.

28 F-Secure Mobile Security Blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości 28 Rozdział 6 Blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości Tematy: Używanie funkcji Bezpieczne kontakty Wyświetlanie zablokowanych połączeń i wiadomości Funkcja Bezpieczne kontakty umożliwia blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości. Skonfigurowanie funkcji Bezpieczne kontakty pozwala skoncentrować się na istotnych połączeniach i wiadomościach niechciane połączenia i wiadomości zawierające spam są blokowane. Przy użyciu funkcji Bezpieczne kontakty możesz wybrać numery telefonów, z których wszystkie przychodzące połączenia i wiadomości SMS/MMS będą blokowane. Ponadto ta funkcja ogranicza połączenia wychodzące na określone numery.

29 F-Secure Mobile Security Blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości Używanie funkcji Bezpieczne kontakty Funkcja Bezpieczne kontakty służy do blokowania połączeń i wiadomości przychodzących z numerów na liście blokowania. Aby zablokować połączenia i wiadomości dla nowego numeru, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. Zostanie otwarta lista ustawień. 2. Na liście ustawień wybierz pozycję Bezpieczne kontakty. Informacje: Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, musisz skonfigurować kod zabezpieczeń. 3. Upewnij się, że funkcja Bezpieczne kontakty jest włączona. 4. Wybierz opcję Blokuj numery. Zalokowanie nowego numeru wymaga podania kodu zabezpieczeń. Zostanie otwarta lista zablokowanych numerów. 5. Wybierz opcję Podaj numer do zablokowania. 6. Wprowadź nazwę dla blokowanego numeru. 7. Wybierz opcję Zapisz, aby dodać numer do listy zablokowanych numerów. Gdy funkcja Bezpieczne kontakty jest włączona, żadne połączenia ani wiadomości przychodzące z numerów na liście blokowania się są odbierane. Ponadto blokowane są połączenia z numerami na tej liście.

30 F-Secure Mobile Security Blokowanie niechcianych połączeń i wiadomości Wyświetlanie zablokowanych połączeń i wiadomości W historii blokowania dostępne są informacje o połączeniach i wiadomościach zablokowanych przez funkcję Bezpieczne kontakty. Aby wyświetlić listę połączeń i wiadomości zablokowanych przez funkcję Bezpieczne kontakty, wykonaj następujące czynności: 1. W widoku głównym wybierz opcję Ustawienia. Zostanie otwarta lista ustawień. 2. Na liście ustawień wybierz pozycję Bezpieczne kontakty. 3. Wybierz opcję Pokaż historię blokowania.

31 Rozdział 7 Aktualizowanie aplikacji Tematy: Wybieranie trybu aktualizacji Aktualizacje ręczne Usługa automatycznego aktualizowania produktu regularnie sprawdza dostępność nowych aktualizacji i na bieżąco go aktualizuje. Po aktywowaniu produktu funkcja aktualizacji automatycznych zostaje włączona. Do pobierania aktualizacji automatycznych wymagane jest aktywne połączenie internetowe. Gdy połączenie z Internetem jest dostępne, produkt regularnie sprawdza dostępność aktualizacji i w razie potrzeby pobiera nowe aktualizacje. Informacje: Produkt można aktualizować tylko w czasie aktywności subskrypcji. Aby utrzymać ciągłość ochrony urządzenia, dodatkowy czas subskrypcji należy zakupić odpowiednio wcześniej przed datą wygaśnięcia.

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl Data publikacji: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Internet Security 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Aktualizowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści Wprowadzenie 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie problemów

Bardziej szczegółowo

ESET MOBILE SECURITY DLA SYSTEMUANDROID

ESET MOBILE SECURITY DLA SYSTEMUANDROID ESET MOBILE SECURITY DLA SYSTEMUANDROID Przewodnik po instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3

Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Pytania i odpowiedzi Ochrona Internetu PLAY Spis treści Jak sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows?... 3 Określanie, czy komputer działa pod kontrolą 32-bitowej, czy 64-bitowej wersji Windows XP...

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Składanie...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus for Mac PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 2 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo