Oracle Designer i Oracle Form Builder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Designer i Oracle Form Builder"

Transkrypt

1 Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych za pomocą narzędzia Form Builder...13 Środowisko Form Builder...17 Tworzenie prostych formularzy Bloki danych Pola tekstowe Pozostałe obiekty umożliwiające operowanie na danych Elementy formularza nie pozwalające na wprowadzanie danych...32 Okna i kanwy Wyzwalacze w Form Builder...38 Wyświetlanie komunikatów i obsługa błędów...42 Wyzwalacze obsługujące zapytania do bazy danych Walidacja wprowadzanych danych Nawigacja w formularzach...50 Przetwarzanie transakcyjne w formularzach...52 Zmienne systemowe i operacje na właściwościach obiektów...55 Aplikacje obejmujące wiele formularzy Tworzenie menu...62 Zegar

3 Wstęp Celem zawartego w tym dokumencie materiału jest przedstawienie możliwości tworzenia aplikacji z wykorzystaniem narzędzi firmy Oracle. W pracy tej szczególny nacisk został położony na tworzenie formularzy z wykorzystaniem programu Form Builder. Zaprezentowane zostały też wcześniejsze etapy realizacji projektu informatycznego bazujące na Oracle Designer, jednakże jest to ujęcie bardziej poglądowe i prezentacyjne. Materiału zawartego w tej pracy nie należy traktować jako kompletnego podręcznika wyczerpującego tematykę tworzenia aplikacji w oparciu o wspomniane programy. Autor ma jednak nadzieję, że będzie to dobry punkt wyjścia do dalszej nauki. 3

4 Wprowadzenie do CASE*Method Dążenia do usystematyzowania i poprawy jakości wytwarzanego oprogramowania doprowadziły do rozwoju dziedziny informatyki nazywanej Inżynierią oprogramowania. Rozwój tej nauki zaowocował opracowaniem różnych standardów realizacji projektów informatycznych i pojawieniem się programów wspomagających proces tworzenia oprogramowania. Tak została opracowana metodyka CASE (ang. Computer Aided Software Engeenering), czyli komputerowo wspomagana inżynieria oprogramowania. Ma ona w pełni odzwierciedlenie w narzędziach firmy Oracle. Poniżej zostały przedstawione główne fazy cyklu życia projektu informatycznego i ich odwzorowanie w produktach Oracle (Designer). 4

5 W tym rozdziale będą zaprezentowane wybrane programy z pakietu Oracle Designer: Entity Relationship Diagrammer tworzenie diagramu związków encji Function Hierarchity Diagrammer tworzenie diagramu funkcji Database Design Transformer wygenerowanie struktur tabel z diagramu encji Application Design Transformer wygenerowanie modułów z diagramu funkcji Design Editor dalsze projektowanie tabel i modułów Entity Relationship Diagrammer: umożliwia modelowanie związków encji 5

6 Encja (ang. entity): obiekt rzeczywisty lub niematerialny mający znaczenie dla organizacji, o którym informacje muszą być przechowywane każda encja musi być jednoznacznie identyfikowalna encja posiada atrybuty, które służą do identyfikacji, klasyfikacji lub wyrażenia stanu encji. Wartości jakie mogą przyjmować atrybuty są ograniczone przez typ, wielkość i zbiór wartości dopuszczalnych opisy atrybutów i encji są ważne dla generowania dokumentacji Związek (ang. relationship): nazwane, istotne powiązanie między encjami każdy związek ma dwa końce, z których każdy ma przypisaną: nazwę stopień/liczebność opcjonalność (opcjonalny/wymagalny) Function Hierarchity Diagrammer: pozwala na utworzenie diagramu hierarchii funkcji realizowanych przez organizację umożliwia: tworzenie, modyfikację i dekompozycję funkcji określenie sposobu wykorzystania danych przez funkcję automatyczne tworzenie podzbiorów dużych i złożonych hierarchii Database Design Transformer: encja -> tabela atrybut -> kolumna typ atrybutu -> typ kolumny dziedzina atrybutu -> ograniczenie check unikalny identyfikator encji -> klucz główny tabeli związki -> ograniczenia referencyjne (klucze obce) Application Design Transformer: umożliwia generację modułów na podstawie diagramów funkcji 6

7 Design Editor: umożliwia: przeglądanie i ręczną modyfikację powstałego w wyniku transformacji schematu logicznego bazy danych definiowanie dodatkowych obiektów schematu logicznego: liczników, perspektyw, kodu PL/SQL utworzenie diagramu schematu modelu relacyjnego modyfikację i dalsze budowanie modułów aplikacji (przyszłych formularzy i raportów) 7

8 generację fizycznej struktury bazy generację modułów do formularzy i raportów Po wygenerowaniu plików formularzy i raportów dalszy proces ich obróbki odbywa się przy pomocy narzędzi pakietu Oracle Developer (odpowiednio Oracle Report Builder i Oracle Form Builder). 8

9 Wprowadzenie do Form Builder Oracle Forms Developer jest środowiskiem dostarczającym zestawu narzędzi pozwalających projektantom łatwo i szybko konstruować formularze bazodanowe i logikę biznesową. Programy składowe tego pakietu są mocno zintegrowane z Oracle Designer środowiskiem projektowym umożliwiającym modelowanie wymagań biznesowych. Przedmiotem dalszej części tego dokumentu będzie zaprezentowanie możliwości Oracle Form Builder. Architektura oprogramowania narzędziowego Oracle D esign er D evelo per C /C ++ VB D e lp hi SQ L PL /SQ L SQ L *N et R D BM S O r a cle Opis składników Oracle Developer: Project Builder Form Builder Report Builder Graphics Builder Procedure Builder Query Builder Schema Builder środowisko projektowe środowisko uruchomieniowe generator wersji uruchomieniowej 9

10 Elementy interfejsu projektanta wspólne dla składników pakietu Oracle Developer Nawigator obiektów Edytor układu Paleta właściwości Edytor PL/SQL Nawigator obiektów (ang. Object Navigator): przedstawia obiekty składowe modułu w postaci hierarchicznej Paleta właściwości (ang. Property Palette): przedstawia właściwości danego obiektu można ją wyświetlić i edytować dla każdego obiektu Edytor układu (ang. Layout Editor): pozwala na modyfikację strony wizualnej aplikacji Edytor PL/SQL (ang. PL/SQL Editor): służy do edycji i kompilacji jednostek programu PL/SQL Dostosowywanie sesji z narzędziami Oracle Developer (Preferencje): Ogólne: Zapisz przed skonstruowaniem Skonstruuj przed uruchomieniem Dostęp: Miejsce składowania źródeł modułów (plik, baza danych) Ograniczenie listy przy Plik/Otwórz Kreatory: Włączanie okien powitalnych kreatorów Runtime: 10

11 Parametry pracy tworzonych aplikacji (optymalizacja przetwarzania, debugger) Składowanie źródeł aplikacji tworzonych w Oracle Developer może odbywać się: w bazie danych: wymaga wcześniejszego utworzenia odpowiednich tabel, zalecane gdy: wymagana jest kontrola dostępu do źródeł aplikacji nie ma miejsca w systemie plików aplikacje są współdzielone przez projektantów czas dostępu do modułów nie jest istotny w systemie plików, zalecane gdy: zalety składowania w bazie danych nie są istotne istotny jest czas dostępu do źródeł aplikacji Zmienne środowiskowe Oracle Developer (runtime): FORMS60_PATH ścieżka przeszukiwania dla modułów Form Builder REPORTS60_PATH ścieżka przeszukiwania dla modułów Report Builder GRAPHICS60_PATH ścieżka przeszukiwania dla modułów Graphics Builder UI_ICON ścieżka przeszukiwania dla ikon Diagram encji wykorzystywanych w ćwiczeniach: Ćwiczenie 1 1. Uruchom narzędzie Form Builder 2. Upewnij się, że ustawione są następujące preferencje: 11

12 a. Zapisywanie modułów tylko w systemie plików b. Konstruowanie modułu przed uruchomieniem c. Brak automatycznego zapisu przed skonstruowaniem 3. Przejrzyj obiekty bazy danych (pamiętaj o dołączeniu się do bazy danych) 4. Wyjdź z Form Builder 12

13 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych za pomocą narzędzia Form Builder Menu Pasek narzędzi Okno Okno MDI Konsola Uruchamianie aplikacji: np. IFRUN60 nazwa_modułu [parametry] nazwa komendy zależy od systemu operacyjnego i wersji Form Builder środowisko okienkowe MDI (multiple - document interface) Menu: alternatywa dla skrótów klawiszowych domyślne można zmienić Paski narzędzi (ang. toolbars): graficzne skróty do pozycji menu dostępne dla macierzystego okna MDI oraz pozostałych okien aplikacji Konsola: linia komunikatów: - miejsce pojawiania się komunikatów systemowych i generowanych przez aplikację 13

14 linia statusu: - kolejny numer rekordu w bloku - tryb pracy formularza - dostępność listy wartości dla bieżącego pola Elementy formularza: Stały tekst Stałe elementy graficzne Etykiety pól Pola tekstowe Elementy listowe Pola wyświetlania Pola wyboru Grupy radiowe Wykresy Obrazy Formanty ActiveX Kontenery OLE Kontenery OLE Przyciski Dźwięki Drzewa hierarchiczne Sposoby nawigacji w formularzu: Menu / Pasek narzędzi menu: przesuwanie kursora, zapisywanie i anulowanie zmian, wykonywanie zapytań, wstawianie i usuwanie rekordów, wywołanie pomocy Mysz: przesuwanie kursora, wybór z menu i list wartości, obsługa pól wyboru i grup radiowych, przełączanie między oknami, obsługa okien komunikatów i pasków przewijania Przyciski: funkcje zależne od aplikacji (np. obliczenia, wywołanie innych okien) Klawisze funkcyjne: nawigacja, funkcje zależne od aplikacji podgląd funkcji klawiszy: Pomoc / Klawisze zmiana domyślnych: plik terminala Tryby pracy formularza: Tryb wprowadzania zapytań (Enter Query Mode): pozwala na: odczyt wszystkich rekordów odczyt rekordów spełniających kryteria selekcji wprowadzone do pól lub okienka Zapytanie/Klauzula WHERE odczyt liczby rekordów, które zwróci zapytanie nie pozwala na: wstawianie, usuwanie i modyfikację rekordów opuszczenie bieżącego bloku korzystanie z niektórych funkcji Tryb normalny (Normal Mode): pozwala na: 14

15 odczyt wszystkich rekordów wstawianie, usuwanie i modyfikację rekordów zatwierdzanie i wycofywanie zmian nawigację między blokami nie pozwala na: specyfikację warunków selekcji rekordów Wykonywanie zapytań w bieżącym bloku: Bez kryteriów selekcji: Bez kryteriów selekcji: Zapytanie/Wykonaj Zapytanie/Wykonaj Przycisk Wykonaj zapytanie Przycisk Wykonaj zapytanie Z kryteriami selekcji: Przejście do trybu wprowadzania zapytań:wprowadzania zapytań Zapytanie/Wprowadź Zapytanie/Wprowadź Przycisk Wprowadź zapytanie Przycisk Wprowadź zapytanie Wprowadzenie kryteriów selekcji 2) Wprowadzenie kryteriów selekcji Wykonanie zapytania:3) Wykonanie zapytania Zapytanie/Wykonaj Zapytanie/Wykonaj Przycisk Wykonaj zapytanie Przycisk Wykonaj zapytanie Wprowadzanie kryteriów selekcji i wyszukiwanie danych: Brak apostrofów we wzorcach pól znakowych i dat Znaki specjalne _ i % wywołują operator LIKE Operatory SQL należy poprzedzić znakiem # Skomplikowane warunki i klauzul ORDER BY wprowadza się w okienku Query / Where (wymagane apostrofy) Dla dat obowiązuje domyślny format Przykłady wzorców: 110, Kowal - dokładne dopasowanie Kow % - operator LIKE #BETWEEN 10 AND 20 - operator BETWEEN :S - Warunek w Zapytanie / Klauzula WHERE (:S nazwa zmiennej) Wstawianie, modyfikacja i usuwanie rekordów: Wstawianie: utworzenie pustego rekordu poprzez: przejście kursorem poniżej ostatniego rekordu menu Rekord / Wstaw przycisk Wstaw rekord na pasku narzędzi odpowiedni klawisz funkcyjny wprowadzenie danych do pól rekordu Modyfikacja: przejście do szukanego rekordu (po wydaniu zapytania) modyfikacja zawartości pól 15

16 Usuwanie: przejście do szukanego rekordu (po wydaniu zapytania) usunięcie bieżącego rekordu poprzez: menu Rekord / Usuń przycisk Usuń rekord na pasku narzędzi odpowiedni klawisz funkcyjny Zatwierdzanie i wycofywanie zmian: Akcja / Zapisz (lub przycisk na pasku narzędzi) Akcja / Wyczyść wszystko Zakończenie sesji: Akcja / Zakończ (lub przycisk na pasku narzędzi) Odpowiedni klawisz funkcyjny Informacje o błędach SQL: Pomoc / Pokaż błąd Ćwiczenie 2 1. Uruchom aplikację appl_1. 2. Wyświetl dane zespołu, którego adres to POLNA Dla zespołu z punktu 2 wyświetl pracowników, których nazwisko zaczyna się na literę B lub C. Wyniki posortuj według etatu zatrudnienia pracownika. 4. Wprowadź błędną klauzulę WHERE. Wykonaj zapytanie. Obejrzyj informację o błędach. 16

17 Środowisko Form Builder Możliwości aplikacji Form Builder: Przeglądanie danych z bazy danych (zapytania SQL) Wstawianie, usuwanie i modyfikacja rekordów Prezentacja danych: tekstowych multimedialnych (dźwięki, obrazy i filmy) Praca z wieloma oknami: w ramach tej samej transakcji w ramach różnych transakcji Dostęp do wykresów Graphics Builder Dostęp do aplikacji OLE2 Wysyłanie danych do Report Builder Typy modułów Form Builder: Formularze (ang. Forms).fmb,.fmt (źródło: postać binarna i tekstowa).fmx (postać wykonywalna) Menu (ang. Menus).mmb,.mmt (źródło: postać binarna i tekstowa).mmx (postać wykonywalna) Biblioteki PL/SQL (ang. PL/SQL Libraries).pll (źródło + postać wykonywalna).plx (postać wykonywalna).pld (źródło: postać tekstowa) Biblioteki obiektów (ang. Object Libraries).olb,.olt (źródło: postać binarna i tekstowa) Podstawowe obiekty formularza: Bloki (ang. Blocks): logicznie grupują elementy: - pochodzące z tej samej tabeli - należące do tego samego cyklu nawigacji Elementy (ang. Elements): prezentują dane mogą akceptować wprowadzanie danych logicznie pogrupowane w bloki wizualnie rozmieszczone na kanwach Kanwy (ang. Canvases): 17

18 powierzchnie, na których umieszczane są elementy aby mogły być wyświetlane Typy bloków: Bloki danych (ang. Data Blocks): powiązane ze źródłem danych: tabelą lub perspektywą (najczęściej) procedurą składowaną, zapytaniem lub wyzwalaczem transakcyjnym (rzadziej) gdy bazują na tabeli, Form Builder automatycznie obsługuje zapytania i instrukcje DML oraz uwzględnia ograniczenia integralnościowe elementy bloku bazującego na tabeli mogą odpowiadać danym z innych tabel (dostęp programowy) Bloki kontrolne (ang. Control Blocks) nie mają powiązania z bazą danych logicznie grupują takie elementy jak np. przyciski Powiązania między blokami: Między blokami mogą istnieć zależności nadrzędny podrzędny (ang. master detail) Zależności takie w definicji formularza reprezentowane są jako tzw. Relacje (ang. Relations) Zależności te najczęściej odpowiadają powiązaniom Klucz główny -> Klucz obcy w bazie danych 18

19 Tworzenie prostych formularzy Sposoby tworzenia formularza: Przy pomocy kreatorów Kreator bloków danych (ang. Data Block Wizard) Kreator układu (ang. Layout Wizard) Ręcznie Tworzenie nowego formularza: Wybór opcji z powitalnego okna kreatora Modyfikacja tworzonego przy wejściu pustego formularza Z poziomu menu głównego (Plik/Nowy) Z poziomu Nawigatora obiektów Paleta właściwości formularza: Nazwa Menu System współrzędnych: rzeczywiste: Piksel Centymetr Cal Punkt = 1/72 cala znakowe: wg rozmiaru czcionki Kreator bloków danych: Wybór typu bloku danych: bazujący na tabeli lub perspektywie bazujący na procedurze Wybór tabeli / perspektywy / procedury źródłowej Wybór atrybutów, które mają być uwzględnione w bloku Możliwość włączenia kontroli spójności danych (w oparciu o ograniczenia integralności) Możliwość przejścia do Kreatora układu Kreator układu: Wybór kanwy, na której mają znaleźć się elementy bloku Wybór elementów, które mają być wyświetlane Wybór stylu układu ramki bloku formularz (wskazany dla bloków pokazujących 1 rekord) 19

20 tabela (dla bloków zawierających wiele rekordów) Wybór liczby rekordów wyświetlanych w bloku Modyfikacja układu: Ponowne wywołanie Kreatora układu Edytor układu (Narzędzia / Edytor układu) Zmiana właściwości elementów (palety właściwości) Opcje administracyjne: Zapisywanie definicji modułu Plik / Zapisz Kompilacja modułu Plik /Administracja / Kompiluj plik Uruchamianie Program / Uruchom (lub przycisk) Konwersja definicji modułu do postaci tekstowej Plik / Administracja / Przekształć Utworzenie dokumentacji modułu Plik / Administracja /Raport z list obiektów Tworzenie powiązań między blokami: Strona nadrzędny podrzędny w Kreatorze bloków danych opcja automatycznego połączenia bloków wybór bloku nadrzędnego i atrybutów połączeniowych Ręczne utworzenie relacji między blokami sekcja Relacje w Nawigatorze obiektów dla bloku, który ma być blokiem nadrzędnym Uwagi Strona nadrzędny podrzędny jest dostępna gdy istnieją już jakieś bloki w formularzu Najpierw należy utworzyć blok nadrzędny a dopiero później podrzędny Właściwości związku między blokami: Nazwa związku, blok nadrzędny, blok podrzędny Zachowanie przy usuwaniu rekordu nadrzędnego kaskadowo (usuwa podrzędne razem z nadrzędnym) pojedynczo (usuwa tylko nadrzędny) nie pojedynczo (uniemożliwia usunięcie nadrzędnego gdy istnieją podrzędne) Koordynacja odroczone zapytanie automatyczne zabroń operacji bez obiektów nadrzędnych Warunek złączenia (w oparciu o nazwy bloków i elementów w formularzu) Ćwiczenie 3 1. Utwórz nowy formularz i nazwij go appl_1. 20

21 2. Uruchom kreator bloków danych, a następnie kreator układu. Dodaj do formularza blok ZESPOLY stanowiący odpowiednik tabeli ZESPOLY. Dane z wszystkich kolumn niech będą wyświetlane w postaci jednego wiersza. Uwzględnij pasek przewijania. Uruchom formularz i sprawdź czy pokazuje zawartość tabeli ZESPOLY. 3. Przy pomocy kreatorów utwórz blok PRACOWNICY opierający się na tabeli PRACOWNICY. Powiąż go z blokiem ZESPOLY. W bloku PRACOWICY pokaż w postaci tabelarycznej 8 wierszy. Zapewnij wyświetlanie danych z kolumn: ID_PRAC, NAZWISKO, ETAT, ID_SZEFA, ZATRUDNIONY, PLACA_POD, PLACA_DOD, ID_ZESP. Dodaj pasek przewijania. Ustaw blok PRACOWNICY jako drugi w Nawigatorze Obiektów. Uruchom formularz i sprawdź jego działanie. 4. Ukryj pole ID_ZESP w bloku PRACOWNICY (ustaw właściwość Kanwa na Brak). 5. Ustaw tytuł okna tak aby pokazywał napis Zespoły i pracownicy. 21

22 Bloki danych Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe Paleta właściwości bloków: Ogólne Nawigacja Rekordy Baza danych Baza danych - zaawansowane Pasek przewijania Czcionka i kolor Tryb znakowy Narodowe Właściwości nawigacyjne: Styl nawigacji ten sam rekord zmiana rekordu zmiana bloku danych Poprzedni blok danych w nawigacji (domyślnie poprzedni w hierarchii) Następny blok danych w nawigacji (domyślnie następny w hierarchii) Właściwości dotyczące rekordów: Grupa atrybutów wizualnych bieżącego rekordu Zapytania - rozmiar tablicy Liczba buforowanych rekordów Liczba wyświetlanych rekordów Pobieranie wszystkich rekordów Ułożenie rekordów: poziome pionowe Pojedynczy rekord Właściwości bazodanowe: Blok bazy danych Wymuszanie klucza głównego Zapytania / Wstawianie / Modyfikacja / Usuwanie dozwolone Informacje o źródle danych (typ, nazwa, kolumny) Klauzule WHERE i ORDER BY Wskazówka optymalizatora Tryb blokowania (natychmiastowe lub opóźnione) Modyfikacja tylko zmienionych kolumn 22

23 Maksymalny czas zapytania Maksymalna liczba pobieranych rekordów Właściwości wizualne bloku: Czcionka Kolor Wzór wypełnienia Grupa atrybutów wizualnych Atrybuty wizualne: Obiekty formularza posiadające następujące właściwości: Czcionka Kolor Wzór wypełnienia Wykorzystywane do określania powyższych właściwości dla elementów formularza Mogą mieć określone tylko niektóre z właściwości Ramki: obszary w obrębie kanwy ramka zawiera elementy bloku danych tworzone przez Kreator układu można tworzyć je ręcznie w Edytorze układu Właściwości ramek: uaktualnianie układu (automatyczne, ręczne, zablokowane) styl układu (formularz, tabela) położenie na kanwie i wymiary odstęp między rekordami Bloki kontrolne: Nie powiązane z bazą danych Tworzone ręcznie (bez użycia kreatora) Usuwanie bloków: Przycisk Usuń na pasku narzędzi Nawigatora obiektów Menu Nawigator / Usuń Ćwiczenie 4 1. Utwórz atrybut wizualny o nazwie PODSWIETLENIE_AKT_REK. Ustaw typ atrybutu na Ogólny i kolor tła na cyan. 2. Ustaw właściwość Grupa atrybutów wizualnych bieżącego rekordu w bloku PRACOWNICY na utworzony w punkcie 1 atrybut. 23

24 3. W bloku ZESPOLY zapewnij sortowanie po kolumnie NAZWA, zaś w bloku PRACOWNICY po kolumnie NAZWISKO. 4. Zmień właściwości ramek dotyczące uaktualniania układu na Ręczne. 24

25 Pola tekstowe Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe Tworzenie i funkcje pól tekstowych: Tworzenie pól tekstowych: przez kreatory w Nawigatorze obiektów w Edytorze układu poprzez zmianę typu istniejącego pola Funkcje: domyślny typ pola zapytania, wstawianie, modyfikacja i usuwanie danych Właściwości pól tekstowych: Atrybuty wizualne Etykiety Funkcjonalne Nawigacja Dane Obliczenia Rekordy Baza danych Lista wartości Edytor Fizyczne Pomoc Narodowe Wartości domyślne: Wartość stała (23, Brak ) Zmienna systemowa ($$DATE$$, $$DATETIME$$, $$TIME$$, $$DBDATE$$, $$DBDATETIME$$, $$DBTIME$$) Zmienna globalna (:GLOBAL.nazwa_ zm) Parametr formularza (:PARAMETER.nazwa_par) Element formularza (:blok.element) Sekwencja (:SEQUENCE.nazwa_ sekw.nextval) Lista wartości (ang. list of values): okienko z dynamicznie generowaną listą wartości do wyboru mogą być wywoływane niezależnie od elementów tekstowych formularza Właściwość Edytor: NULL domyślny edytor Forms 25

26 nazwa zaprojektowanego edytora SYSTEM_EDITOR wywołany zostanie edytor zewnętrzny (domyślny systemu operacyjnego) Grupy rekordów: Posiadają strukturę tabel w bazie danych Zawierają wartości statyczne lub będące wynikiem zapytania SQL Zastosowania udostępnianie danych listom wartości udostępnianie danych dla programowej zmiany zawartości list (elementów typu Lista) przekazywanie danych do Graphics Builder i i Report Builder Programowe operowanie na grupie rekordów: Dodanie rekordu do dynamicznej grup rekordów: declare rg _id RecordGroup; gc _id_ zesp GroupColumn; gc _ nazwa GroupColumn; row_no number; begin rg _id:=find_group('rg_dynamiczna'); gc_id_zesp:=find_colum('rg_dynamiczna.id_zesp'); gc_nazwa :=Find_Column('rg_dynamiczna.nazwa'); Add_Group_Row( rg_id, END_OF_GROUP); row_no:=get_group_row_count(rg_id); Set_Group_Number_Cell(gc_id_zesp, row_no, 60); Set_Group_Char_Cell(gc_nazwa, row_no, 'Oracle'); end; Wypełnienie grupy rekordów na podstawie zapytania: declare rg_id RecordGroup; gc_id_prac GroupColumn; gc_nazwisko GroupColumn; error_code number; begin rg _id:=find_group('rg_ dynamiczna'); error_code:=populate_group_with_query(rg_id, 'select id_zesp, nazwa from zespoly order by 2'); if error_code!=0 then message ('Grupa nie zostala wypelniona'); end if; end; 26

27 Wypełnienie grupy rekordów na podstawie zapytania: declare rg_id RecordGroup; gc_id_prac GroupColumn; gc_nazwisko GroupColumn; error_code number; begin rg_id:=create_group('rg_pracownicy'); gc_id_prac :=Add_Group_Column (rg_id, 'id_prac', NUMBER_COLUMN); gc_nazwisko:=add_group_column (rg_id,'nazwisko',char_column, 30); error_code:=populate_group_with_query(rg_id, 'select id_prac, nazwisko from pracownicy order by 2'); if error_code!=0 then message ('Grupa nie zostala wypelniona); populate_list('lista_dynam', rg_id); end if; end; Tworzenie list wartości: Na bazie istniejącej grupy rekordów Jednoczesne tworzenie listy wartości i grupy rekordów przez podanie zapytania SQL Wskazówki: kolumny zwracane przez zapytanie, które mają być wykorzystane do walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika powinny by pierwsze na liście atrybutów w zapytaniu definiującym zapytanie może zawierać klauzule WHERE, GROUP BY i ORDER BY Programowe działanie na elementach listowych: w wyzwalaczu When-New-Form-Instance: sposób 1: declare cursor c_zesp is select nazwa, id_zesp from zespoly order by 1; zesp c_zesp %ROWTYPE; i number default 1; begin for zesp in c_ zesp loop Add_List_Element('li_zesp',i,initcap (zesp.nazwa),to_char(zesp.id_zesp)); i:=i+1; end loop; 27

28 end; sposób 2: declare rg_id RECORDGROUP; rg_error number; begin rg_id:=create_group_from_query('rg_zesp', 'select nazwa, to_char(id_zesp) from zespoly order by 1'); rg _error:=populate_group(rg_id); if rg _error!=0 then raise form_trigger_failure; end if; Populate_List('li_zesp', rg_id) end; Przypinanie listy wartości do pola: Właściwości pola: Lista wartości Pozycja X listy Pozycja Y listy Walidacja za pomocą listy Przypinanie edytora do pola: Właściwości pola: Edytor Pozycja X edytora Pozycja Y edytora Ćwiczenie 5 1. Zmień typ elementu ETAT z bloku PRACOWNICY na Lista. Aby zapobiec zgłaszaniu ostrzeżeń dodaj odwzorowywanie elementu STAŻYSTA na STAŻYSTA. 2. W wyzwalaczu WHEN-NEW-FORM-INSTANCE na poziomie formularza dodaj dynamiczne wypełnianie elementu listowego z punktu 1. Wykorzystaj kod: -- Wypełnij pole typu lista dla etatu pracownika declare rec_id RecordGroup; temp number; begin if not Id_Null(rec_id) then -- Grupa istnieje - trzeba ja usunąć delete_group(rec_id); 28

29 end if; rec_id:=create_group_from_query('rg_etaty', 'select nazwa, nazwa from etaty order by 1'); temp := Populate_group(rec_id); populate_list('pracownicy.etat', rec_id); end; 3. Ustaw Wartość początkową dla elementu ETAT na STAŻYSTA. 4. Zapewnij automatyczne pokazywanie danych po uruchomieniu formularza. W tym celu w wyzwalaczu WHEN-NEW-FORM-INSTANCE dodaj kod powodujący przejście do bloku ZESPOLY i odczytanie rekordów: -- Wykonanie zapytania po wywołaniu formularza go_block('zespoly'); execute_query; 5. Dodaj podpowiedzi do elementów bloku PRACOWNICY. 29

30 Pozostałe obiekty umożliwiające operowanie na danych Pole wyboru (ang. check box): Posiadają dwa możliwe stany: zaznaczone nie zaznaczone Mogą przyjmować więcej niż dwie wartości: wartość zaznaczona wartość nie zaznaczona sposób traktowania innych wartości: zaznaczone nie zaznaczone niedozwolone (pomija rekordy z innymi wartościami) Specyficzne właściwości pól wyboru: Typ danych (znakowe, numeryczne, data) Etykieta Klawisz skrótu Wartość początkowa Wartość zaznaczonego pola Wartość nie zaznaczonego pola Odwzorowanie innych wartości w polu wyboru Nawigacja za pomocą myszy Element listowy (ang. list item): Pola prezentujące zbiór wykluczających się opcji do wyboru (każda opcja reprezentuje inną wartość) Alternatywa dla grup opcji (oszczędność miejsca) Alternatywa dla list wyboru (lista w stylu systemu Windows) Styl listy Lista rozwijana (ang. Poplist) Lista zwykła (ang. Tlist ) Pole kombi (ang. Combo box) Elementy listy zbiór par: element, wartość Odwzorowanie innych wartości Grupy opcji (ang. radio group): Zbiór wzajemnie wykluczających się przycisków opcji (każdy przycisk reprezentuje inną wartość) 30

31 Specyficzne właściwości grup opcji: Typ danych (znakowe, numeryczne, data) Odwzorowanie innych wartości Nawigacja za pomocą myszy Specyficzne właściwości przycisków opcji: Etykieta Klawisz skrótu Warto przycisku opcji Ćwiczenie 6 1. Utwórz ręcznie nowy niebazodanowy blok o nazwie CTRL. Umieść go w nawigatorze obiektów jako ostatni. Zapewnij wyświetlanie pojedynczego wiersza w tym bloku. Dodaj do CTRL nowy element typu przycisk o nazwie PRZ_POKAZ_ETATY. Ustaw właściwości kanwa i etykietę na Pokaż etaty. 31

32 Elementy formularza nie pozwalające na wprowadzanie danych Elementy wyświetlające informacje: Pole wyświetlania Obraz Dźwięk Przycisk Pole tekstowe wyliczane Obrazy: Wyświetlają obrazy: składowane w bazie danych (np. typ LONG RAW) składowane w systemie plików -obsługa programowa -formaty obrazów: BMP, CALS, GIF, JFIF, TIFF, JPEG, PICT, RAS, TPIC Obsługują edycję: wytnij kopiuj wklej Elementy dźwiękowe: Pozwalają na odtwarzanie i nagrywanie dźwiękówi nagrywanie dźwięków Składowane: w bazie danych (np. typ LONG RAW) w bazie danych (typ LONG RAW) w systemie plików (AU, AIFF, AIFF-C, WAV) C, WAV) Reprezentowane w formularzu przez suwak pokazujący zaawansowanie odtwarzania i zbiór przycisków Zbiór wyświetlanych przycisków (przewijanie, odtwarzanie, nagrywanie, itp.) można kontrolować programowo Przyciski: Rodzaje przycisk tekstowy przycisk z ikoną Zastosowania: nawigacja wywoływanie list wartości i edytorów dla pól tekstowych wywoływanie dodatkowych okienek 32

33 obliczenia inne zależne od inwencji programisty Specyficzne właściwości przycisków: Etykieta Nawigacja za pomocą myszy Ikona Nazwa pliku ikony Podpowiedź w dymku Pola wyliczane: Pola tylko do odczytu Prezentują dane będące wynikiem obliczeń Rodzaje obliczeń: formuła podsumowanie Pola wyliczane w oparciu o wzór: Rodzaj obliczenia = Formuła Formuła: (:PRAC.PLACA_POD + NVL(:PRAC.PLACA_DOD, 0)) * 12 Pola wyliczane w oparciu o standardowe funkcje agregujące: Rodzaj obliczenia = Podsumowanie Funkcja podsumowująca: AVG, COUNT, MAX, MIN, STDDEV, SUM, VARIANCE Podsumowywany blok Podsumowywany element Uwagi: element podsumowujący musi znajdować się : -w tym samym bloku co element podsumowywany LUB -w bloku kontrolnym z właściwości Records ->Single Record = Yes element podsumowywany musi znajdować się: -w bloku danych z jedną z właściwości: Records -> Query All records = Yes lub Database Advanced -> Precompute Summaries = Yes -w bloku kontrolnym dla elementów nie będących liczbami dozwolone tylko MIN i MAX Ćwiczenie 7 1. W bloku CTRL dodaj element tekstowy o nazwie LICZBA_PRACOWNIKOW typu NUMBER(3). Umieść go na kanwie poniżej elementów z bloku ZESPOLY. Zapewnij aby nowy element pokazywał ilość pracowników w aktualnym zespole. Wskazówka: ustaw 33

34 własności Rodzaj obliczenia podsumowanie, Funkcja podsumowująca Licznik, Podsumowywany blok PRACOWNICY, Podsumowywany element ID_PRAC. Pamiętaj o zapewnieniu odczytywania wszystkich wierszy w bloku PRACOWNICY. 2. W bloku PRACOWNICY dodaj niebazodanowy element PLACA_RAZEM typu NUMBER(8). Umieść go na kanwie obok elementów z bloku PRACOWNICY. Zapewnij aby element ten pokazywał sumę płacy podstawowej i dodatkowej (PLACA_POD+PLACA_DOD, pamiętaj o wartościach NULL). Wskazówka: ustaw własności Rodzaj obliczenia Formuła, Formuła: :placa_pod + nvl(:placa_dod,0) 3. Dodaj etykiety i podpowiedzi do pól z punktów 1,2. 4. Ustaw maskę formatu na 9G999d99 dla pól PLACA_POD, PLACA_DOD, SUMA_PLAC, RRRR.MM.DD dla ZATRUDNIONY. Dla pól PLACA_POD, PLACA_DOD, PLACA_RAZEM ustaw wyrównywanie do prawej strony (Format->Wyrównywanie). 34

35 Okna i kanwy Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe Okno: zawiera widoczne elementy formularza formularz może posiadać wiele okien Kanwa: powierzchnia, na której znajdują się wyświetlane obiekty musi zostać wyświetlona w oknie aby była widoczna każdy element formularza może być przypisany najwyżej do jednej kanwy Widok: widoczna część kanwy atrybut kanwy Kanwy wypełniające: Podstawowy i domyślny typ kanw Widok kanwy wypełniającej odpowiada rozmiarowi okna Każde okno musi posiadać przynajmniej jedną kanwę wypełniającą W danej chwili w danym oknie może być wyświetlana tylko jedna kanwa wypełniająca Okna i ich właściwości: Dla każdego formularza domyślnie tworzone jest okno Typy okien: a. modalne: muszą zostać zamknięte przed powrotem do innego okna aktywowane w chwili wyświetlenia b. niemodalne (domyślne): może ich by wiele wyświetlonych jednocześnie nie muszą by aktywowane w chwili wyświetlenia Właściwości funkcjonalne: a. przyzwolenie na zamykanie, przesuwanie, itd. Typy kanw: Wypełniająca Nakładana Pionowy pasek narzędzi Poziomy pasek narzędzi Karty 35

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect).

ĆWICZENIE 4. 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). ĆWICZENIE 4 1. Uruchomić Oracle Forms Builder. 2. Utworzyć nowy formularz (File->New->Form) 3. Nawiązać połączenie z bazą danych (file-connect). 4. Utworzyć blok danych (Data Block) oparty na tabeli SAMOCHODY:

Bardziej szczegółowo

Oracle Developer/2000 Form Builder

Oracle Developer/2000 Form Builder Oracle Developer/2000 Form Builder 1. Wprowadzenie Architektura oprogramowania narzędziowego Oracle Designer Developer C/C++ VB Delphi SQL PL/SQL SQL*Net RDBMS Oracle (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

WHEN_NEW_FORM_INSTANCE

WHEN_NEW_FORM_INSTANCE 1. Uruchom program Form Builder. Wywołaj kreator bloków danych (np. Tools-Data Block Wizard) i utwórz blok bazodanowy oparty na tabeli MARKI. Wyświetl pola: KOD, NAZWA. Umieść je na kanwie typu Karty (Tab).

Bardziej szczegółowo

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego

Oracle Developer Suite. Budowa aplikacji użytkownika końcowego Oracle Developer Suite Budowa aplikacji użytkownika końcowego Składniki pakietu Oracle Developer Suite Oracle Forms Builder formularze (aplikacje dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, model 3-warstwowy)

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wyjątki PL/SQL Mechanizmy dotyczące błędów Typy wyjątków Obsługa wyjątków PL/SQL Obsługa błędów predefiniowanych, użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do Oracle Reports... 4 Tworzenie prostych raportów za pomocą kreatora... 6 Elementy raportu...7 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków

4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 4. Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków 1. Utwórz formularz tabelaryczny umożliwiający modyfikację prowadzących listę przebojów. a. Zaloguj się do systemu APEX podając znaną Ci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora

Deklarowanie kursora Kursory i wyjątki Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, wyjątki systemowe i użytkownika, zgłaszanie i obsługa wyjątków 1 Kursor

Bardziej szczegółowo

Plan. Stan sesji (1/2) Stan sesji (2/2) Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem

Plan. Stan sesji (1/2) Stan sesji (2/2) Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem 5 Integracja stron aplikacji, tworzenie zintegrowanych formularzy i raportów Plan Stan sesji Tworzenie przycisku Integracja prostego formularza z raportem Tworzenie formularza z raportem 2 Stan sesji (1/2)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2. Bloki. Struktura bloku Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 2 Bloki, struktura, sekcje Bloki anonimowe Tworzenie i uruchamianie Identyfikatory Literały Typy danych dr inż. Agnieszka Bołtuć Bloki Struktura bloku W programach pisanych

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 1. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można wymagać od użytkowników, znajomości wszystkich identyfikatorów prowadzących, wykonawców

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Oracle Forms

Laboratorium Oracle Forms Laboratorium Oracle Forms Przydatne linki: http://kolos.math.uni.lodz.pl/~koku/pliki/psi/wyklad/kurs.pdf http://www.orafaq.com/wiki/forms_faq#how_can_i_read.2fwrite_os_files_from_forms. 3F http://tai.math.uni.lodz.pl/psi.pdf

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Maciej Szymczak, maj 2001 soft@home.pl Ostatnia aktualizacja: 2012-03-31 1 Plan widoczny podczas całego wykładu Numer slajdu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie raportu w środowisku Oracle applications

Uruchomienie raportu w środowisku Oracle applications Spis treści Uruchomienie raportu w środowisku Oracle applications... 1 Pisanie do pliku dziennika... 2 srw drukowanie tekstu tylko na określonej stronie... 2 Formatowanie kwot... 2 Opis konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych

Tworzenie u ytkownika. ORACLE (Wykład 6) Uwierzytelnianie u ytkowników. Przył czenie u ytkownika do bazy. Nadawanie uprawnie systemowych ORACLE (Wykład 6) nadawanie uprawnień Tworzenie uŝytkowników bazy, Tworzenie u ytkownika CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTIFIED {BY haslo_uzytkownika EXTERNALLY} [ DEFAULT TABLESPACE przestrzen_tabel

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial:

MS Access 2010 instrukcja część Wstaw do tworzonego formularza wszystkie pola z tabeli wydzial: Ćwiczenie 6. Formularze. Zadanie 1: Utwórz formularz do tabeli Wydział używając do tego celu kreatora formularzy. Formularz zapisz pod nazwą Formularz01-Wydział. 1. Wybierz Kreator formularzy : 2. Wstaw

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków...

1 Kursory 1. 2 Wyjątki Wyjątki predefiniowane Wyjątki niezdefiniowane wcześniej Definiowanie własnych wyjątków... Plan wykładu Spis treści 1 Kursory 1 2 Wyjątki 4 2.1 Wyjątki predefiniowane............................. 4 2.2 Wyjątki niezdefiniowane wcześniej....................... 5 2.3 Definiowanie własnych wyjątków........................

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania Transakcja DML 1. Uruchom narzędzie Oracle SQL Developer i przyłącz się do bazy danych. Następnie rozpocznij nową transakcję, zmieniając pracownikowi o

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba.

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 5 Wprowadzenie Tworzenie i wykonywanie procedur i funkcji Instrukcja RETURN Parametry procedur i funkcji oraz ich przesyłanie Metadane

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Możliwości - typy raportów. Ćwiczenie nr 1. (cd.) Prosty raport z kreatora. Ćwiczenie nr 1. Prosty raport z kreatora.

Możliwości - typy raportów. Ćwiczenie nr 1. (cd.) Prosty raport z kreatora. Ćwiczenie nr 1. Prosty raport z kreatora. Możliwości - typy raportów Oracle Reports Tabelaryczny Formularzowy Etykieta wysyłkowa List formularzowy Master - Detail Matrycowy (macierzowy) Macierz z grupą (c) 2000, Instytut Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo