Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle11g: Programowanie w PL/SQL"

Transkrypt

1 Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany przez wiele formatek lub raportów. Kurs wyjaśnia proces tworzenia anonimowych bloków PL/SQL, procedur i funkcji, bibliotek i wyzwalaczy, deklarowania zmiennych i przechwytywania wyjątków. Demonstracje i ćwiczenia pomagają w opanowaniu materiału. Podczas szkolenia studenci będą korzystać z narzędzi SQL*Plus i SQLDeveloper. CZAS TRWANIA: 5 dni CELE: Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni rozumieć zagadnienia takie jak: - Tworzyć elastyczne programy za pomocą dynamicznego SQL - Tworzyć predefiniowane typy danych, lokalne podprogramy, używać dodatkowych pragm, stałych i wyjątków w PL/SQL - Interpretować ostrzeżenia kompilatora - Obsługiwać duże obiekty (LOB) - Rozwiązywać problemy oparte na wyzwalaczach - Zarządzać zależnościami pomiędzy jednostkami programu - Tworzyć zaplanowane zadania (scheduled job) - Tworzyć składowane procedury i funkcje - Projektować pakiety grupujące związane ze sobą podprogramy - Elastycznie programować przy użyciu przeciążonych podprogramów - Używać wbudowanych pakietów do tworzenia raportów na ekran, do pliku, w HTML i załącznikach ZAGADNIENIA: 1 Wstęp - Cele kursu - Plan kursu - Omówienie schematu HR

2 2 Wstęp do PL/SQL - Co to jest PL/SQL - Środowisko PL/SQL - Zalety PL/SQL - Przeglądy typów bloków PL/SQL - Tworzenie i uruchamianie podstawowych bloków anonimowych - Generowanie raportów z bloku PL/SQL 3 Deklaracja zmiennych PL/SQL - Różne typy identyfikatorów w podprogramie PL/SQL - Sekcja deklaracji w bloku PL/SQL - Deklarowanie zmiennych PL/SQL - Zasady deklaracji zmiennych PL/SQL - Zasady nazewnictwa identyfikatorów - Słowa kluczowe - Skalarne typy danych - Atrybut %TYPE - Korzystanie z sekwencji w PL/SQL 4 Pisanie wyrażeń wykonywalnych - Składnia prostych bloków - Użycie literałów w PL/SQL - Użycie bloków zagnieżdżonych i wyrażeń - Odwołanie do wartości identyfikatora w bloku zagnieżdżonym - Etykietowanie identyfikatorów - Operatory w PL/SQL - Komentarze 5 Współpraca z serwerem Oracle - Jakie wyrażenia SQL mogą być używane w PL/SQL - Użycie SELECT w PL/SQL - Pozyskiwanie danych w PL/SQL za pomocą SELECT - Modyfikowanie danych w PL/SQL - Niejawny kursor

3 6 Pisanie struktur kontrolnych - Kontrola przepływu programu - Przetwarzanie warunkowe przy użyciu IF - Przetwarzanie warunkowe przy użyciu CASE - Operatory logiczne - Pętle - Prosta pętla LOOP - Pętla WHILE - Pętla FOR 7 Praca ze złożonymi typami danych - Użycie rekordów PL/SQL do przechowywania różnych wartości - Tworzenie struktury rekordu PL/SQL - Użycie atrybutu %ROWTYPE Attribute do skopiowania definicji wiersza z tabeli - Wstawianie i modyfikacja za pomocą rekordów PL/SQL - Użycie tablic PL/SQL do przechowywania wielu wartości tego samego typu - Tworzenie tablicy - Zrozumienie struktury tablicy - Metody tablicy 8 Użycie jawnych kursorów - Deklaracja kursora - Kontrola jawnego kursora - Otwarcie kursora - Pobranie danych z kursora - Zamknięcie kursora - Kursory i rekordy - Kursorowe pętle FOR - Parametry kursorów 9 Obsługa wyjątków - Obsługa wyjątków w PL/SQL - Typy wyjątków

4 - Idea obsługi wyjątków - Wyjątki predefiniowane - Obsługa niepredefiniowanych wyjątków serwera Oracle - Funkcje, które zwracają informacje o zaistniałych wyjątkach - Obsługa wyjątków zdefiniowanych przez użytkownika - Propagacja wyjątków - Użycie procedury RAISE_APPLICATION_ERROR 10 Tworzenie procedur składowanych - Opis struktury blokowej procedury składowanej PL/SQL - Uruchomienie procedury/funkcji składowanej z innego narzędzia - Wywołanie procedury składowanej z parametrami - Składnia CREATE OR REPLACE PROCEDURE - Kolejne kroki przy tworzeniu procedury składowanej - Użycie komendy SHOW ERRORS - Odczyt kodu źródłowego z perspektywy słownikowej USER_SOURCE 11 Tworzenie składowanych funkcji - Opis funkcji składowanych - Składnia CREATE OR REPLACE FUNCTION - Kroki w tworzeniu składowanej funkcji - Tworzenie składowanej funkcji w isql*plus - Uruchomienie składowanej funkcji - Zalety użycia funkcji składowanych w wyrażeniach SQL - Ograniczenia w wywoływaniu funkcji z wyrażeń SQL - Usuwanie funkcji 12 Tworzenie pakietów - Zalety pakietów - Opis pakietów - Komponenty pakietu - Diagram widoczności konstrukcji wewnątrz pakietu - Tworzenie pakietu - Tworzenie specyfikacji pakietu - Deklaracja konstrukcji publicznych - Tworzenie ciała pakietu

5 13 Pakiety - dodatkowe informacje - Zalety przeciążania - Przykłady przeciążania - Deklaracja wyprzedzająca w pakiecie - Procedura jednorazowa (inicjalizacja pakietu) - Ograniczenia funkcji pakietowych używanych w SQL - Enkapsulacja kodu w pakiecie - Wywoływanie funkcji pakietowych w SQL - Zachowywanie stanu zmiennych w pakiecie 14 Użycie pakietów wbudowanych w aplikacjach - Gama zastosowań wbudowanych pakietów - Użycie polecenia DESCRIBE do identyfikacji specyfikacji pakietu - Użycie DBMS_OUTPUT (w powiązaniu z SET SERVEROUPUT ON) - Operowanie plikami systemu operacyjnego przy użyciu UTL_FILE - Przegląd procedur i wyjątków w UTL_FILE - Użycie UTL_FILE do generowania raportów do plików - Korzystanie z pakietu UTL_MAIL 15 Dynamiczny SQL i Metadane - Opis użycia dynamicznego SQL - Przebieg wykonania polecenia SQL - Składnia polecenia EXECUTE IMMEDIATE - Tworzenie procedury generującej dynamicznego SQL, używającej EXECUTE IMMEDIATE do usunięcia wierszy z tabeli - Tworzenie procedury generującej dynamicznego SQL, używającej EXECUTE IMMEDIATE do kompilacji kodu PL/SQL - Opis pakietu DBMS_SQL - Przykład użycia DBMS_SQL - Zalety Native Dynamic SQL w porównaniu z pakietem DBMS_SQL 16 Projektowanie kodu PL/SQL - Standaryzacja stałych za pomocą pakietu - Standaryzacja wyjątków za pomocą pakietu - Podprogramy lokalne- wprowadzenie - Użycie podprogramów lokalnych - Śledzenie błędów wykonania za pomocą pakietu wyjątków

6 - Opis hintu optymalizatora NOCOPY - Użycie hintu optymalizatora NOCOPY - Wyjaśnienie efektów NOCOPY - Klauzula DETERMINISTIC - Buforowanie wyników obliczeń funkcji PL/SQL - Mechanizm BULK BINDING 17 Zastosowania trigerów - Typy trigerów i sposób ich wykonania - Lista zalet i sposoby użycia trigerów bazodanowych - Składnia tworzenia trigera DML i lista komponentów trigera DML - Wyjaśnienie kolejności uruchamiania trigerów - Tworzenie trigerów na poziomie wyrażeń i wierszy - Użycie kwalifikatorów OLD i NEW do odwołań do wartości kolumn - Użycie predykatów warunkowych z trigerami 18 Triggery złożone, schematowe i systemowe - Tworzenie trigerów złożonych - Tworzenie trigerów DDL typu CREATE DROP i ALTER - Tworzenie trigerów zdarzeń systemowych SERVERERROR, STARTUP, SHUTDOWN, LOGON i LOGOFF - Opis biznesowy scenariuszy zaimplementowanych na trigerach - Przywileje niezbędne do zarządzania trigerami 19 Zasady działania kompilatora PL/SQL - Opis cech kompilatora PL/SQL w ORACLE 11g - Zasady działania kompilacji natywnej - Trzy parametry używane do zarządzania przebiegiem kompilacji (PLSQL_CODE_TYPE, PLSQL_DEBUG, PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL) - Ustawianie tych parametrów - Opis perspektywy słownikowej używanej do weryfikacji sposobu kompilacji (USER_PLSQL_OBJECTS) - Zmiana ustawienia parametru, rekompilacja kodu i weryfikacja wyników - Infrastruktura ostrzeżeń kompilatora w Oracle 11g - Kroki ustawiania poziomów ostrzeżeń kompilatora

7 20 Zarządzanie kodem PL/SQL - Kompilacja warunkowa - Wykorzystanie kompilacji warunkowej do generowania błędów użytkownika - Pakiet DBMS_DB_VERSION - Pakiet DBMS_PREPROCESSOR - Ukrywanie kodu 21 Zarządzanie zależnościami - Definiowanie obiektów zależnych i powiązanych - Diagram zależności kodu, perspektyw, procedur i tabel - Zarządzanie lokalnych zależności pomiędzy procedurą, perspektywą a tabelą - Analiza scenariusza lokalnych zależności - inwalidacja obiektów - Wyświetlanie zależności bezpośrednich przy użyciu perspektywy USER_DEPENDENCIES - Przewidywanie efektów zmian na obiektach zależnych - Zależności między obiektami bazy rozproszonej - Rekompilacja kodu

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE

KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE KATALOG SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH Z TECHNOLOGII ORACLE wersja z dnia 7.03.2012 Sprawdź czy posiadasz najnowszą wersję Database Consulting http://dataconsulting.pl/ infolinia: 801 009 706 tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer i Oracle Form Builder

Oracle Designer i Oracle Form Builder Oracle Designer i Oracle Form Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do CASE*Method...4 Wprowadzenie do Form Builder...9 Uruchamianie i obsługa aplikacji utworzonych

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii

Spis treści. Podziękowania... xi Wstęp... xiii Podziękowania... xi Wstęp.... xiii Część I Wprowadzenie do Microsoft Visual Basic 2010 1 Poznawanie środowiska Visual Studio Integrated Development Environment.... 3 Środowisko programowania Visual Studio...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW

ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW ZASTOSOWANIE PROCEDUR, FUNKCJI I PAKIETÓW Położenie podprogramów Jak wiemy, podprogramy i pakiety jako bloki nazwane, mogą być składowane w słowniku danych. Podprogram najpierw tworzy się za pomocą polecenia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Quest Software do zarządzania bazami danych

Rozwiązania Quest Software do zarządzania bazami danych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Rozwiązania Quest Software do zarządzania bazami danych Paweł Żuchowski Quest-Dystrybucja Sp. z o.o. e mail: Pawel.zuchowski@quest-pol.com.pl Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo