OMÓWIENIE PROGRAMU NAUCZANIA HISTORII SZTUKI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIE PROGRAMU NAUCZANIA HISTORII SZTUKI."

Transkrypt

1 OMÓWIENIE PROGRAMU NAUCZANIA HISTORII SZTUKI. I. WPROWADZENIE W ZAGADNIENIA PRZEDMIOTU - cele i zadania nauczania historii sztuki - znaczenie pojęć: kultura i sztuka - podział sztuki, jej dziedziny - budowa dzieła sztuki, środki artystycznego wyrazu, nauka opisu dzieł sztuki - periodyzacja sztuki, epoki, style, kierunki II. SZTUKA PREHISTORYCZNA PALEOLIT, ok. 600 tys. lat p.n.e. 40 tys. lat p.n.e. - ogólny podział chronologiczny - malowidła okresu magdaleńskiego: Altamira, Lascaux forma, technika malowideł, ich domniemany charakter i treści plastyczne - rzeźby oryniackie: figurki Wenus i neolityczne: Idole analiza formy i treści dzieł NEOLIT I BRĄZ, ok. 7 tys. lat p.n.e. 600 lat p.n.e. - architektura megalityczna: kromlechy (Stonehenge), menhiry, dolmeny, grobowce kujawskie - ceramika i jej zdobienia - kultura łużycka (Biskupin) materiał, konstrukcja, forma III. SZTUKA MEZOPOTAMII - położenie geograficzne, warunki rozwoju sztuki (kultura, religia) - okres akadyjski (ok lat p.n.e.) krótkie omówienie dzieł; architektura: Twierdza w Tell Brak; rzeźba: Stela Naramsina, głowa z Niniwy kanon postaci ludzkiej, problem organizacji przestrzeni - okres sumeryjski (ok lat p.n.e.) omówienie wybranych przykładów; architektura Ziggurat w Ur, pałace: w Uruk, w Mari; rzeźba płytki wotywne: Stela Sępów, Sztandar z Ur, posąg Gudei, figurki adorantów; malarstwo malowidła z Mari. - okres asyryjski ( r. p.n.e.) krótkie omówienie ważniejszych zabytków; architektura założenia urbanistyczne: forteca Sargona II w Dur Szarrukin, pałac Assurbanipala w Niniwie, rzeźba: reliefy z dur Szrrukin, z Niniwy. - okres babiloński (ok r. p.n.e.) analiza sztandarowych przykładów; architektura pałac Nabuchodonozora II, - Wiszące Ogrody Semiranidy,, brama bogini Isztar, ziggurat Etemenanki Wieża Babel; rzeźba Stela Hammurabiego Kodeks Hammurabiego analiza treści i formy IV. SZTUKA EGIPTU, ok lat p.n.e. - znaczenie wykopalisk archeologicznych; Champollion człowiek, który poznał język hieroglifów; Kazimierz Michałowski i jego osiągnięcia; świątynia Ramzesa w Abu -Simbel, odkrycia w Farras, rekonstrukcja świątyni Hatszepsut. Wpływ warunków społeczno ekonomicznych na rozwój sztuki (religia, ustrój). - chronologia sztuki. - ogólna charakterystyka, materiał, konstrukcja, forma - architektura sepulkralna mastaby, piramidy Sakkara, Gizeh, grobowce skalne Beni-Hassan, Deirel-Bahari - architektura sakralna świątynie: Chefrena w Gizeh, Chonsu w Karnaku, Amona w Luksorze, Ramesseum w Abu-Simbel, Świątynia Hatszepsut i Totmesa III w Dei-el-Bahari; geneza i kanon świątyni egipskiej wyraz władzy kleru, podział i zróżnicowanie społeczeństwa - dekoracja architektoniczna (realizm), schemat kolumny egipskiej, rodzaje kapiteli I 1

2 - kompozycja bryły rzeźbiarskiej materiał, forma, kanon postaci ludzkiej posąg księcia Hemona, faraona Mykerinosa z żoną, portret Sezostrisa III, sarkofagi. - relief i malarstwo - zagadnienie kompozycji, sposobu ukazania przestrzeni i postaci; relief: Taniec Sezostrisa III przed bogiem Nilu, Dostojnik; fryz Gęsi z grobowca księżniczki Itet z Medum, Muzykantki. - epizod amarneński czasy Echnatona portret Echnatona, portret Nefretete, naturalizm. - ozłoceni Egipcjanie ogólna charakterystyka biżuterii V. KULTURA MORZA EGEJSKIEGO KRETA, od 2000 lat p.n.e. - architektura pałacowa Knossos (Evanz), Fajstos materiał, konstrukcja, forma; zagadnienia kolumny jako elementu konstrukcyjnego i kompozycyjnego. - architektura sepulkralna tolosy, groby izbowe, komorowe, groby z kaplicą - malarstwo freskowe MYKENY, od 1600 lat p.n.e. - architektura obronna materiał, konstrukcja, forma twierdza w Tyrynsie, pojęcie megaronu - architektura sepulkralna groby szybowe grób Agamemnona Skarbiec Atreusa. VI. SZTUKA GRECKA, XII w. p.n.e. I w. p.n.e. - warunki rozwoju, piękno podstawowe pojęcie w greckiej sztuce, udoskonalanie natury: mimezis, kurwatywa, eurytmia, kanon kompozycji klasycznej - chronologia - geneza i rozwój świątyni greckiej typy świątyń, porządki architektoniczne, moduł, korekty optyczne - okres archaiczny (VIII w pne V w pne) świątynia Zeusa w Olimpii, okrąg Apollina w Delfach - okres klasyczny ( V w pne IV w pne) Akropolis Ateńska, mecenat Peryklesa; analiza konstrukcji i formy Propyleje, Partenon, Erechtejon, świątynia Nike - okres hellenistyczny (IV w pne 146 r pne) rozwój architektury świeckiej, zastosowanie planu centralnego Filipiejon w Olimpii oraz porządku korynckiego świątynia Apollina Epikuriosa w Bassaj, pomnik Lizykratesa - urbanistyka Aleksandria, Pergamon, Priene; portyki i agory, teatr grecki Epidauros - architektura sepulkralna mauzolea Halikarnas - pojęcie antropomorfizmu, mimesis, realizmu - okres archaiczny analiza porównawcza szkoły doryckiej i jońskiej posągi: Kleobisa i Bitona, Apolla z Piombino, Hery z Samos, Woźnicy z Delf - okres klasyczny dojrzały styl rzeźby rzymskiej, organiczny charakter dzieł, umiar, harmonia, ład, spokój; zwrot ku pięknemu realizmowi, idealizm, ruch, nowy kanon postaci, kontrapost, subiektywizm Myron, Fidiasz, Poliklet, Praksyteles, Lizyp, Skopas. Nowy temat: portrety filozofów typ mędrca (IV w.), Gracje (V w.); nagie Wenus (IV w.). Płaskorzeźba analiza treści, jej związek i zależność od architektury przyczółki, tympanony, fryzy metop. - Okres hellenistyczny nowa treść i forma, dynamizm, ekspresja, patos. Szkoły rzeźbiarskie: rodyjska. Aleksandryjska, pergamońska kolos Rodyjski, Grupa Laokona, Nike z Samotraki, Byk Farnezyjski, Gall umierający, Zapaśnik, Odpoczywający Satyr, Ołtarz Pergamoński, Wenus z Milo. Zagadnienia realizmu. WAZOWE - typy naczyń ceramicznych - analiza stylów ogólna charakterystyka: 2

3 styl geometryczny amfora Pani Zwierząt, afora z Tery, krater Oślepienie Ralifema; styl czarnofigurowy Waza Francoise Klitias i Ergotimos, amfora Achilles i Ajaks grający w kości Eksekias; styl czerwonofigurowy Tańczący Komaści Eutymides, Herakles walczący z Antaiosem Eufronios - sport w Starożytności, grecka moda, filozofia Platona i Arystotelesa VII. SZTUKA RZYMU, ok. 508 r. p.n.e. 476 r n.e. SZTUKA ETRUSKÓW - religia i kultura, rzeźba sepulkralna i jej wpływ na rzeźbę rzymską; Wilczyca Kapitolińska. Rozwój rzemiosła artystycznego, techniki złotnicze: granulacja, filigran, repusowanie. Plan miast (cordo, decumanus). RZYM - tło społeczno-polityczne, położenie geograficzne, chronologia, pozycja społeczna artysty, Księgi Witruwiusza. - materiał, konstrukcja, forma; nowe osiągnięcia w dziedzinie architektury (łuk, sklepienie, kopuła) - rozwój architektury świeckiej, analiza na wybranych przykładach bazyliki: Julia, Aemilia; teatry: Marcellusa w Rzymie, w Orange (Galia); amfiteatry: Colloseum w Rzymie, w Arles; termy: Karakalli, Dioklecjana; cyrki: Circus Maximus; akwedukty: Pont du Gard w Nimes; pałace: Dioklecjana w Splicie, Willa Hadriana w Tivoli; dom rzymski - architektura sakralna przejęcie wzorów greckich, centralizacja planów Panteon; fora cesarskie Forum Trajana, - grobowce: Mauzoleum Cecylii Metelli, via Acpia; pomniki architektoniczne; łuki tryumfalne, kolumny - ich znaczenie i symbolika - nowy wyraz rzeźby portretowej, treści psychologiczne, emocjonalne, weryzm; - płaskorzeźby narracja, związek z architekturą Analiza wybranych przykładów. - Ołtarz Pokoju, posąg cesarza Augusta Oktawiana percepcja wzorów greckich - pomnik konny Marka Aureliusza analiza formy plastycznej I MOZAIKA - ścienne malarstwo pompejańskie realizm, iluzja; Portret Fajumski technika, forma - życie Rzymian, pozycja ojca rodziny. Zbroja rzymska VIII. SZTUKA STAROCHRZEŚCIJAŃSKA, II IV w n.e. - specyfika religii chrześcijańskiej, spirytualizm, transcendencja. Ideowa i użytkowa funkcja sztuki. - katakumby i ich malarstwo konstrukcja architektoniczna, forma, treść i symbolika malarstwa - materiał, konstrukcja, forma; bazyliki: ŚŚw. Piotra i Pawła za murami, Św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore. - Architektura centralna- mauzolea- konstrukcje, forma- Santa Constanza. - malarstwo monumentalne, freski i mozaiki, analiza ikonografii. Wpływ teorii Pseudo Djonizego Areopagity. 3

4 - literatura apokryficzna, architektura boźnic IX. SZTUKA BIZANTYŃSKA. - położenie geograficzne, geneza, chronologia, wpływ Kościoła i dworu na rozwój sztuki, splot wpływów Wschodu i Zachodu, wpływ na sztukę Europy. - materiał, konstrukcja, forma- kopuła bizantyńska. Ewolucja architektury sakralnej, centralizacja planów, grecki typ bazyliki: Kościół Sergiusza i Bacchusa w Konstantynopolu. Analiza układów przestrzennych, wyrazu plastycznego, roli światła w architekturze sakralnej- Kościół śśw. Apostołów w Konstantynoplou, Hagia, Sophia, w Konstantynopolu, San Vitale w Ravennie. - rozwój malarstwa monumentalnego, mozaiki- San Vitale analiza formy i treści - ikona - analiza formy i treści, funkcja, schematy kompozycyjne, zjawisko ikonoklazmu. - - Ikonografia, ikonologia. Ikony Andrzeja Rublowa. Cerkwie- Św. Zofii w Kijowie, Ruś. Ikonostas X. SZTUKA ISLAMU, 622 r. - warunki rozwoju sztuki, religia. Przepisy Koranu a sztuka, rola Mahometa. Regresja malarstwa i rzeźby figuralnej, rozwój ornamentu. - zasięg terytorialny sztuki muzułmańskiej - meczet, jako specyficzny typ świątyni analiza konstrukcji i formy na wybranych przykładach (Meczet w Kordobie) - architektura pałacowa: Alhambra w Grenadzie, analiza ornamentyki. XI. SZTUKA ROMAŃSKA W EUROPIE, X XII w - chronologia i geografia pierwszego stylu w sztuce europejskiej, warunki rozwoju sztuki, pozycja społeczna artysty. - renesans karoliński kościół opacki San Riquier (Centula) plan bazyliki z westwerkiem; plan benedyktyńskiego kościoła w St. Gallen; kaplica pałacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie. - materiał, konstrukcja, forma, plany i przekroje kościołów, wiązany system komponowania przestrzeni - szkoły architektury romańskiej we Francji analiza porównawcza na wybranych przykładach Prowansja: Saint Trophime w Arles, Saint Gilles; Burgundia: opactwo benedyktyńskie w Cluny, kościół św. Magdaleny w Vezelay; Poitou: Notre Dame w Poitiers; Owernia: kościół Notre Dame du Port w Clermont Ferrand; Akwitania: Sant Front w Perigeux; Normandia: St. Etienne i La Trinite w Caen. - architektura romańska w Anglii katedra Cantenbury, katedra w Saint Albans, katedra w Durham; w Niemczech opactwo w Hirsan, bazylika św. Michała w Hildeshein, katedra w Moguncji; w Kolonii k. św. Gereona, bazylika NPM na Kapitolu - treść, funkcja, forma prawo ram, organiczne połączenie z architekturą, horror vacui. Analiza wybranych przykładów Vezelay, Moissac, Autun; Chartres - Portal Królewski czołowe osiągnięcie rzeźby romańskiej analiza formy i treści - malarstwo monumentalne i miniaturowe Biblia Ubogich, problem przekazu treści, kompozycja, kolorystyka 4

5 XII. SZTUKA ROMAŃSKA W POLSCE - periodyzacja, tło historyczno społeczne - architektura okresu przedromańskiego grody i osady słowiańskie, rotundy i palatia Kraków, Ostrów Lednicki, Przemyśl. - rozwój architektury romańskiej w Polsce analiza konstrukcji, przestrzeni i formy katedr: na Wawelu, w Gnieźnie, w Poznaniu, w Płocku, kolegiaty w Kruszwicy, w Tumie pod Łęczycą, k. Norbertanek w Strzelnie. Architektura Cystersów Sulejów, Wąchock, Koprzywnica, Jędrzejów, Trzebnica; kościoły Franciszkanów k. św. Franciszka w Krakowie, k. Klarysek w Zawichoście; architektura Dominikanów k. św. Jakuba w Krakowie. - ikonografia, forma plastyczna tympanony k. św. Trójcy w Strzelnie (tympanon + kolumny), k. NMPanny na Piasku we Wrocławiu, kolegia NMPanny w Tumie pod Łęczycą. Drzwi Gnieźnieńskie. - malarstwo monumentalne analiza treści i formy na wybranych przykładach Tum pod Łęczycą, Czerwińsk. - Malarstwo miniaturowe Biblia Płocka -budowa kodeksów, kompozycja tekstów i inicjałów, symbolika uniwersum w palecie barw na przykładzie Biblii Płockiej. Gród i jego system obronny. Numizmatyka. XIII. SZTUKA GOTYCKA, XII XV w. n.e. EUROPA - chronologia i geografia stylu, uwarunkowania historyczno-społeczne i ideowe gotyku, pozycja społeczna artysty - materiał, konstrukcja, forma, rola opata Sugera, ewolucja stylu, symbolika idealnej katedry, wertykalizm. - analiza wybranych przykładów architektury francuskiej St. Denis, Notre Dame w Paryżu, Loan, Chartres, Amiens, Reims, Beauvai`s, styl flamboyant - omówienie najważniejszych katedr angielskich Lincoln, Salisbury, Cantenbury, Wells, King`s College w Cambridge styl perpendiculer - ogólna charakterystyka architektury gotyckiej w Niemczech (katedra w Kolonii, we Fryburgu Bryzgowińskim) i we Włoszech (kościoły cysterskie: Fassanowa, Casomari; k. S. Croce we Florencji, Santa Maria del Fiore). - analiza formy i treści na wybranych przykładach - antyczne cechy rzeźby francuskiej Reims, Amiens - zwrot do natury, realizm i ekspresja rzeźby niemieckiej Bamberg, Naumburg - analiza rzeźb Clausa Slutera - styl praski, twórczość Parlerów katedra w Pradze XIV. SZTUKA GOTYCKA W POLSCE - chronologia i geografia stylu, uwarunkowania historyczne, społeczne i ideowe gotyku - architektura sakralna, odmiany lokalne, cechy indywidualne Małopolska system filarów szkarpowy; Płn. Polska system halowy; szkoła krakowska, szkoła śląska; szkoła wielkopolska, kościoły ekspijacyjne analiza przestrzeni, konstrukcji, formy. 5

6 - Architektura świecka zamki wyżynne i nizinne, ratusze, Collegium Maius w Krakowie, urbanistyka miast Kraków, Tarnów. - rzeźba architektoniczna, nagrobkowa; style rzeźby drewnianej analiza ikonografii i formy plastycznej styl miękki nagrobek Henryka IV Prawego; styl parlerowski nagrobek Kazimierza wielkiego; styl międzynarodowy (styl Pięknych Madonn) nagrobek Władysława Jagiełły, Piękna Madonna z Krużkowej; styl łamany nagrobek Kazimierza Jagiellończyka. - Ołtarz Mariacki Wita Stwosza omówienie treści i formy plastycznej - Krucyfiksy, Madonny Szafkowe - malarstwo ścienne i tablicowe wpływy czeskie i niderlandzkie. Analiza wybranych przykładów Mistrz Ołtarza z Wyższego Brodu, Mistrz Teadoryli z Pragi, Mistrz Ołtarza z Trzebonia, wybitne ołtarze i epitafia. Struktura gotyckich nastów ołtarzowych. Ważniejsze kolekcje sztuki gotyckiej: Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie - witraże charakterystyka ogólna XV. SZTUKA RENESANSU W EUROPIE, poł. XIV XVI w n.e. - geneza stylu, tło rozwoju, humanizm, człowiek w centrum uwagi ówczesnego społeczeństwa, wielki zwrot ku naturze, zainteresowanie życiem doczesnym, zapowiedź nowego kierunku w sztuce, mecenat artystyczny, pozycja społeczna artysty, człowiek renesansu, poglądy na sztukę i piękno - malarstwo włoskiego trecenta Cimabue, Giotto analiza ikonografii i formy plastycznej ich dzieł. Poznawcze aspekty sztuki, odkrycie przestrzeni, nowy stosunek do natury, odrodzenie starożytności zagadnienia wybrane - materiał, konstrukcja, forma, analiza przestrzeni, dekoracji, zagadnienia estetyczno-teoretyczne. Traktaty Witruwiusza - omówienie ewolucji architektury Filippo Brunelleschi k. Santa Maria del Fiore (rozwiązanie kopuły, równowaga), Spedale degli Innocenti (harmonia, spokój, ład, proporcje na miarę ludzką ), k. San Lorenco, San Spirito, kaplica Pazzich w k. Santa Groce we Florencji, Pallaco Pitti. + Leore Battista Alberti twórca traktatów, Pallaco Ruccelai, k. Santa Maria Novella we Florencji kompozycja fasady, k. San Andrea w Mantui. + Danto Bramante przedstawiciel dojrzałego renesansu, Tempietto (plan centralny, monumentalizm), przebudowa bazyliki św. Piotra w Rzymie, Pallaco Fernese. Przemiany architektoniczne, efekty optyczne, eurytmia, dynamika, kontrast, malowniczość. + Andrea Palladio artysta późnego renesansu, zapożyczenie wzorów antycznych, Villa Capra (TZW. Rotonda), tzw. Bazylika w Vicenzy, k. San Giorgio Maggiore i k. Il Redentore (Odkupiciela) w Wenecji. RENESANSUNA PÓŁNOC OD ALP - ratusz w Antwerpii, ornamenty Cornelis`a Floria - zamki i pałace we Francji, rezydencje królewskie i szlacheckie w dolinie Loary (Amboise, Blois, Chambord). Sebastiano Serlio zamek Ancy-le-France;Philiped Delorme pałac Tuileries w Paryżu, Pierre Lescot przebudowa Luwru. - analiza treści i formy, wybitni przedstawiciele okresu wczesnego: + Lorenco Ghiberti drzwi do Babtysterium we Florencji, Or San Michele) + Donatello twórca posągów (Dawid, Or San Michele, posąg konny Gattawelety) + Andrea del Vevrocchio pomnik konny kondotiera Colleoni`ego + Michał Anioł Buonaroti wielki człowiek renesansu, artysta ponad miarę swoich czasów, prekursor baroku analiza wybranych dzieł - ikonografia, technika, forma plastyczna - malarstwo guattrocenta nowe ujęcie przestrzeni, perspektywa linearna i powietrzna. Massaccio, Ucello, Pierro della Francessa, Andrea Mantegna, Fra Angelica; Ghirlandaio i Fra Filippo Lippi, 6

7 Boticelli nurt dworski, liryczny, idealizacja form, linearyzm; Antonello de Messina wprowadzenie techniki olejnej - Leonardo da Vinci przedstawiciel złotego wieku malarstwa renesansowego, wybitny człowiek renesansu, analiza treści i formy wybranych dzieł, sfumato. Rafael Santi malarstwo monumentalne i sztalugowe. - Malarstwo weneckie rodzina Bellinich, Vittore Carpaccio, Giorgiore, Tycjan, Veronese, Tintoretto omówienie wybranych dzieł, rola światła, budowa przestrzeni kolorem - Podsumowanie osiągnięć malarstwa renesansowego, zagadnienie kompozycji i kolorystyki, perspektywa, skróty anatomiczne, relatywizm barw. NIDERLANDY - sytuacja społeczna, kultura; zagadnienie realizmu w malarstwie, wpływy malarstwa miniaturowego. Wybitni przedstawiciele: Hubert i Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hugo van der Geos, Hans Memling, Hieronim Bosch tematyka moralizatorska, fantastyka, wizjonerstwa. Piotr Brengel. NIEMCY - wpływ reformacji na rozwój sztuki; zagadnienie realizmu w malarstwie i grafice; obecność tradycji średniowiecznej. Czołowi przedstawiciele: Albrecht Durer, Mathias Grunewald, Hans Holbein Młodszy, Lucas Cranach Starszy analiza treści i formy dzieł, ekspresja. MANIERYZM - ogólna charakterystyka, elementy manierystyczne w twórczości artystów XVI w. Przedstawiciele, omówienie dzieł: Jacopo da Pontormo, Parmeggianino, Angelo Bronzino, El Greco, szkoła Fontainebleau. XVI. SZTUKA RENESANSU W POLSCE, r. - warunki rozwoju, mecenat artystyczny, chronologia. - renesans na Wawelu Franciszek Florentczyk, Bartolomeo Berecci, Benedykt z Sandomierza; Kaplica Zygmuntowska. Wpływy włoskie a tradycje lokalne, analiza konstrukcji i formy. - charakterystyka architektury świeckiej zamki; przenikanie się form gotyckich i renesansowych (Drzewica, Dębno); rezydencje magnackie (Baranów Sandomierski, Szydłowiec, Pieskowa Skała, Książ Wielki, Niedzica); zamek Krzyżaków w Ujeździe palazzo in fortezza. - Zamość (Bernardo Morando), Zółkiew przykłady renesansowych miast, koncepcja miast idealnego - Architektura renesansowego Gdańska wpływy niderlandzkie, ornamenty manierystyczne (rookrek, beschlagwerk, ornament okuciowy) - Kościoły kalisko-lubelskie, manierystyczne kamieniczki w Kazimierzu nad Wisłą. Przebudowa Sukiennic. - Renesansowe zabytki Tarnowa: ratusz, pomnik nagrobny Barbary Tęczyńskiej (Bartolomeo Berecci), nagrobek Trzech Janów, Nagrobek Tarnowskich (Jan Maria Padovano). Nagrobek Barbary z Rożnowa splot form gotyku i renesansu. Nagrobek Stefana Batorego (Santi Gucci), nagrobek biskupa Filipa Padniewskiego (Jan Michałowicz z Urzędowa). Typ sansowinowski. - charakterystyka ogólna formy i treści, analiza rzeźby nagrobnej na wybranych przykładach Berecci, Padovano, Santi Gucci, Jan Michałowicz z Urzędowa; nagrobki dziecięce. - Kaplica Zygmuntowska przykład jedności stylu, program i idea dekoracji. - malarstwo portretowe Stanisław Samostrzelnik twórca miniatur i fresków; Marcin Kober portret Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. - Malarstwo Gdańska: Antoni Moler, Vredman de Vries, Izaak van der Blocke 7

8 RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE - arrasy i meble wawelskie XVII. SZTUKA BAROKU, 1600 poł. XVIII - geneza, tło rozwoju, mecenat artystyczny, pozycja społeczna artysty; zagadnienie ruchu, światła i przestrzeni. Figura serpentinata, teatralizacja, poglądy estetyczne - ogólne wiadomości o architekturze, palny, kompozycja bryły, konstrukcja, dekoracja, ornamenty; przykład typowego dzieła. ARCHITEKRURA WŁOSKA - okres kontrreformacji, Sobór Trydencki, nurt jezuicki Jacopo de Vignola, Giacomo della Porta k. Il Gesii w Rzymie analiza konstrukcji i formy. Początki nowożytnej urbanistyki Domenico Fontana. - nurt malowniczy barokowej architektury Włoch: Francesco Borroniri (k. San Ivo w Rzymie, k. San Carto alle guatro Fontane); - nurt klasycyzujący: Giorani Bernini (pałac z kolumną przed k. św. Piotra w Rzymie, baldachim nad grobem św. Piotra, Scala Regia, k. San Andrea na Kwirynale). Analiza dzieł architektonicznych. - Barokowe pałace charakterystyka ogólna FRANCUSKA - styl Ludwika XIII Jacques Lamercier (zamek richelieu w Poitou, Luwr, k. uniwersyteckie Sorbony), Francois Monsart (pałacyk Maisous-sur-Seine pod Paryżem, k. Val-de-Grace w Paryżu); Louis Leveau rozwój rezydencji wiejskiej. Charakterystyka ogólna na wybranych przykładach. - Styl Ludwika XIV Charles Le Brun (wnętrze pałacu Vaux-le-Vicomte, Hotel Lambert w Paryżu; galeria Apollona w Luwrze, galeria Zwierciadlana tamże); Claude Perrault (elewacja frontowa Luwru, brama tryumfalna na placu Du Trone); Jules Hardonin Mansart (k. Inwalidów w Paryżu, plan Pałacu Wersalskiego). Założenia pałacowo-grodowe Voux-le-Vicomte, Wersal. Ogrody Andre Le Notre`a. - analiza treści i formy plastycznej. Charakterystyka rzeźby na wybranych przykładach: Giovanni Bernim (Dawid, ekstaza św. Teresy, Apollo i Dafne, fontanna Czterech Rzek, grobowiec Urbana VIII, Tron św. Piotra, popiersia). Nowa koncepcja nagrobka. WŁOSKIE - ogólna charakterystyka treści iluzjonizm, operowanie światłem. - Michał Anioł Caravaggio czołowy przedstawiciel włoskiego malarstwa barokowego, jego wpływ na malarstwo europejskie, maniera tenebrosa. Analiza wybranych dzieł. - Andrea del Pozzo, Giovanni Battista Tiepolo malarz fresków; bracia Carraccione. Ogólna charakterystyka. HISZPAŃSKIE - analiza treści i formy wybranych dzieł Velazguez`a portret psychologiczny, operowanie kolorem - malarstwo religijne Jose de Ribery i Francisca de Zubarano; ogólna charakterystyka twórczości Mevilla. FLANDRII - dworski i kościelny charakter sztuki flamandzkiej. Twórczość Piotra Pawła Rubensa analiza obrazów pod względem formy i treści. Pracownia Rubensa omówienie twórczości Anthoniusa van Dyck, Jacoba Jordaens, Andriana Brouwer. HOLANDII - sztuka jako wyraz potrzeb i upodobań mieszczaństwa. Życie i twórczość Rembrandta van Rijn, analiza wybranych arcydzieł. Kameralne piękno codzienności w twórczości Vermera van Delft, Petera de Hooch, Gerarda Terborcha. Zagadnienie pejzażu na wybranych przykładach malarstwa Herkulesa Segiters, Salomona i Jacoba Ruysdal, Meindarta Hobbemy, Philipa Wouwermana, Willema van de Velde, Pawła Pottera. Martwa natura i obrazy Claesa Heda. Malarstwo portretowe Fransa Hals. Sceny rodzajowe na przykładzie dzieł Adriaena Ostade, Jana Steen. 8

9 FRANCJI - charakterystyka twórczości Nicolasa Poussin, Georges`a de La Tour, Clauda Lovain, braci Le Nain. ROKOKO - warunki rozwoju kierunku, ogólna charakterystyka architektury, wnętrza (Mateusz Daniel Poppelmann Zwinger drezdeński; Balthazar Neuman - k. pielgrzymkowy w Vierzehnheiligen), meblarstwa, rzemiosła artystycznego japorerie. - Rokokowi malarze francuscy: Antoine Watteau, Francois Boucher, Jean Honore Fragonard. Odrębność twórczości Jeana Baptisty Chardin. XVIII. SZTUKA BAROKU W POLSCE, warunki rozwoju sztuki, Jezuici i ich działalność, mecenat królewski, magnacki i duchowny, chronologia. - architektura sakralna, jezuici w Polsce, zapożyczenie wzorów k. Il Gesu k. w Lublinie, Nieświeżu, k. śśw. Piotra i Pawła w Krakowie I inne. - twórczość Macieja Trapoli twórcy zamków obronnych (Wiśnicz, Łańcut); Wawrzyńca Senesa (Zamek Krzyżtopór w Ujeździe), palazzo in fortezza zamek w Podhorcach. Pałac w Wilanowie typ między dziedzińcem a ogrodem Augustyn Locci. - przebudowa Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Trevano. - nurt klasycyzujący barok w Polsce analiza wybranych dzieł Tylmana z Gameren (np. Pałac Krasińskich, k. Sakrammentek, kolegiata uniwersytecka św. Anny w Krakowie). - ogólna charakterystyka dzieł Pampeo Ferrari (k. Filipinów w Gostyniu), Kacpra Bażanki (k. Norbertanek w Ibramowicach, k. Pijarów w Krakowie. - analiza formy i treści, ogólna charakterystyka, typy nagrobków (nagrobek Ogstrogskich w Tarnowie). Jan Chrzciciel Falconi, Baltazar Fontana. - analiza treści i formy, ogólna charakterystyka, typ sarmacki, portrety trumienne, tańce śmierci. Tomasz Dolabella malarz nadworny Zygmunta III Wazy; Daniel Szulc z Gdańska (Jan Kazimierz, Jan III Sobieski); Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemiginowski (Wilanów, Kraków), Michał Anioł Palloni freskowe malarstwo iluzjonistyczne. Analiza wybranych dzieł. Fakulatywnie: - Obyczaje szlacheckie, kobieta baroku, muzyka Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi. - Teatr Moliera. - Polskie meble gdańskie. XIX. SZTUKA KLASYCYZMU, ok geneza kierunku, tło intelektualne (filozofia oświecenia, nauka i kultura), i historyczne. Odkrycia archeologiczne (Herkulanum, Pompei), J.J. Winckelmann i jego teoria estetyczna. Mecenat artystyczny. Wskrzeszenie antycznych zasad kształtowania dzieł sztuki (statyczność, harmonia, przewaga rysunku nad kolorem, idealizacja, tematyka mitologiczna). Rozwój kolekcjonerstwa. Wiek oświecenia. FRANCJI - fazy rozwoju, omówienie planów, kompozycji, brył, konstrukcji - styl Ludwika XVI: Jacques Anges Gabriel, Jacques Germain Soufflot. Analiza wybranych dzieł. - projekty artystów rewolucyjnych: Claude le Doux, Etienne Boulee. - styl empire: Pierre Fontaine, Charles Percier. 9

10 ANGLII - ruch klasyczno romantyczny: bracia Adam, ogród romantyczny L. Brown. - analiza treści i formy - omówienie działalności wybitnych twórców francuskich: Jacques Louis David sztuka w służbie rewolucji, Jean A.D. Ingres rola rysunku w malarstwie, ideał piękna. - naświetlenie cech malarstwa angielskiego, moralizatorstwo Wiliama Hogartha. - ogólna charakterystyka dzieł Antonia Canovy, Bertela Thorvaldsena. XX. SZTUKA KLASYCYZMU W POLSCE, chronologia i tło historyczne, mecenat artystyczny - klasycyzm stanisławowski Dominik Merlini, Jan Kamsetzer (przebudowa Zamku Królewskiego w Warszawie oraz budynków ogrodowych), Jakub Kubicki twórca Belwederu. - Architektura Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego Szymon Bogumił Zug, Wawrzyniec Gucewicz, Piotr Aigner, Antonio Corazzi. - charakterystyka ogólna (Paweł Maliński, Jakub Tatarkiewicz, Teodor Rygier, Cyprian Godebski). - Malarnia Królewska Marcello Bacciarelli prekursor polskiego malarstwa historycznego i portretowego, Canaletto widoki Warszawy veduty, Jean Pierre Norblin realizm. Fakulatywnie: - muzyka Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludvig van Beethoven. - meble empirowe. - muzealnictwo XXI. ROMANTYZM W EUROPIE, geneza kierunku, romantyczna synteza sztuki, chronologia - malarstwo hiszpańskie twórczość Francisa Goy`i analiza treści i formy malarstwa oraz grafiki - analiza prekursorskie pejzaże Johna Constable`a, Joseph`a Turner`a. Rola akwareli. ANGLIA: - twórczość Wiliama Blake, Hansa Fussali wizjonerstwo. - Francja analiza twórczości Theodora Gericault, Antoina Gros`a, Eugene`a Delacroix. - Niemcy omówienie dzieł Filipa Runge i Caspara Friedricha. Nazareńczycy. - romantyczna rzeźba Francois`a Rude`a. XXII. ROMANTYZM W POLSCE. - omówienie twórczości Aleksandra Orłowskiego, Piotra Michałowskiego, Wojciecha Stattlera przedstawiciela bractwa Nazareńczyków. - analiza dzieł Artura Grottgera zespolenie cech romantyzmu i realizmu. - muzyka Fryderyka Chopina, Schuberta Franza, Piotra Czajkowskiego, Johanna Straussa, Georgesa Bizeta. XIII. REALIZM. 10

11 FRANCUSKIE - ogólna charakterystyka kierunku, obiektywizm wobec rzeczywistości. Realizm Camille`a Corota, Honore Daumiera, Gustava Courbeta, Jeana Milleta. Szkoła barbizońska: Francois Daubigny, Jules Dupre, Theodore Rousseau, Józef Szermentowski. POLSKIE XIX WIEKU. - charakterystyka dzieł i twórczości wybitnych przedstawicieli kierunku: Józef Simmler, Henryk Siemiradzki, Henryk Rodakowski, Teofil Kwiatkowski, Wojciech Gerson, Aleksander Kotsis, Maurycy Gottlieb, Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Józef Szermentowski, Józef Brandt, Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński, Jan Matejko. XXIV. SZTUKA NOWOCZESNA IMPRESJONIZM - geneza i warunki rozwoju, charakterystyka kierunku. Zagadnienie koloru i światła na przestrzeni wieków; warsztat plastyczny, zjawisko pleneru. Dywizjonizm, symultaniczny kontrast barw. Salon Odrzuconych 1874 rok. - główni przedstawiciele impresjonizmu: Eduard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot. - neoimpresjonizm dywizjonizm, puentylizm w dziełach Georgera Seurata, Paula Signaca. POSTIMPRESJONIZM - nowe drogi malarstwa wywiedzione z koloryzmu i impresjonizmu. - omówienie twórczości wybitnych indywidualności artystycznych: Paula Cezannea (nowe problemy formalne, wymiarowość w obrazie, kubizowanie przedmiotów, złudzenia optyczne); Vincenta van Gogha (ekspresja kształtów, kolorów i linii); Paula Gaugnina (symbolizm, syntetyzm, odrzucenie tradycyjnej perspektywy, zapożyczenia ze sztuki japońskiej, dekoracyjność); Henri de Toulouse Lautreca prekursora nowoczesnego plakatu (syntetyzm, ekspresja, oczyszczenie formy, łączenie rysunku z plamą barwną, wymowność, wpływ sztuki japońskiej); Edvarda Muncha (deformacja, ekspresja formy, symbolizm). - szkoła Pont-Aven twórczość Władysława Ślewińskiego - symbolizm Gustava Moreau, Puvis de Chavennesa, Arnolda Bocklina, Odilona Redona, Jamesa Ensora. SECESJA znaczenie terminu - nowatorstwo materiału, konstrukcji, bryły i formy; historyzm i eklektyzm, nowe poszukiwania estetyczne, koncepcja integracji dziedzin sztuki; źródła i środki wyrazu artystycznego (funkcja linii, asymetria, nowa ornamentyka organiczna siła roślin). Wpływ sztuki japońskiej - analiza porównawcza architektury, malarstwa i rzemiosła artystycznego wybranych ośrodków: szkoła chicagowska, Belgia, Francja, Hiszpania, Anglia, Austria, Niemcy, Czechy. Belgia Victor Horta, Paul Hankar, Henry van de Velde Francja Hector Guimard, Emile Galle, Rene Lalique Hiszpania Antonio Gaudi Anglia Arthur Heygate Macmurdo, Aubrey Beardsley Wiedeń Gustave Klimt, Otto Wagner Niemcy Otto Eckmann, August Endell, Josef Olbrich, Józef Hoffmann Chicago Louis Comfort Tiffany Czechy Alfons Mucha PRZEŁOMU XIX i XX WIEKU - uduchowienie i symbolizm rzeźb Augusta Rodina, nowa struktura dzieł 11

12 SZTUKA JAPONII - warunki rozwoju, związki religii i sztuki z naturą. Asymilacja form chińskich rola kaligrafii wykształcenie cech narodowych. Chronologia. - architektura sakralna i świecka. Kult słońca. Powiązanie archit. z ogrodem pejzażowym - techniki malarskie, rozkwit drzeworytu barwnego ukijo-e. Moronobu Hishikawa, Masanobu Okumura, Harunobu Suzuki, Utamaro Kitagawa, Hokusai Katsushika, Hiroshige Utagawa analiza formy i treści. Pływ na malarstwo europejskie XIX i XX wieku - kolekcja Feliksa Jasieńskiego. Japonizm w obrazach polskich artystów: Stanisław Wyspiański, Wojciech Weiss. Józef Mehoffer, Olga Boznańska, Ferdynand Ruszczyc, Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz. SZTUKA MŁODEJ POLSKI - warunki rozwoju, ośrodki sztuki, cechy modernizmu - architektura modernistyczna, wyposażenie wnętrz. Rozwój rzemiosła artystycznego - różnorodność kierunków w malarstwie; wybitni przedstawiciele: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Władysław Ślewiński, Jacek Malczewski Jan Stanisławski, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Witold Wojtkiewicz. - rzeźby Konstantego Laszczki, Jana Szczepkowskiego, Xawerego Dunikowskiego - secesja kobieta secesyjna, zagadnienie ówczesnej mody XXV. SZTUKA XX WIEKU NABIZM - program estetyczny Maurica Denisa, nowa koncepcja obrazu: Paul Serusier, Eduard Vuillard, Pierre Bouiard. Wpływ Gauguina, drzeworytu japońskiego FOWIZM - charakterystyka kierunku, nowe założenia artystyczne dzikich (abstrakcyjność koloru, płaska plama, syntetyzm). Przedstawiciele: Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marquet. EKSPRESJONIZM - wyjaśnienie terminu ekspresja, geneza kierunku. Działalność grupy Die Brucke [Most] : Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidtt Rottluff, Emil Nolde; i Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec): Wasyl Kandinsky, Franz Marc, Arnold Schonberg, Paul Klee. - twórczość Oskara Kokoschki charakterystyka ogólna - ekspresjonizm w Meksyku Diego Rivera, Jose Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo KUBIZM - geneza kierunku, założenia artystyczne, chronologia, nowa koncepcja przestrzeni, rozbicie przedmiotu. Zastosowanie collage`u. Wybitni przedstawiciele: Pablo Picasso, Georges Braque. - kierunki wywodzące się z kubizmu: orfizm (Robert Delaunay, Franciszek Kupka), grupa Section d`or (Fernand Leger) - wpływ kubizmu na sztukę współczesną FUTURYZM - geneza ruchu artystycznego, estetyka futurystyczna. Filippo Tommaso Matinetti i jego Manifest futurystyczny. Środowisko artystyczne: Umberto Boccioni, Gino Severini, Carlo Carra, Giacomo Balla ABSTRAKCJONIZM - geneza kierunku, wyjaśnienie terminu abstrakcja - Wassil Kandinsky i nurt liryczny abstrakcji, teoria sztuki nieprzedstawiającej. Analiza formy plastycznej wybranych dzieł. - abstrakcja geometryczna: Pieter Mondrian, neoplastycyzm, Grupa de Stijl. 12

13 - suprematyzm Kazimierz Milewicza, wpływ na kształtowanie się sztuki użytkowej - awangarda rosyjska od kubofuturyzmu do abstrakcji. Łuczyzm (Michał Łarionow), konstruktywizm, Bauhaus. Przedstawiciele: Wladimir Tatlin, Aleksanred Rodczenko, Malewicz, El Lissitzky, Antoine Pevsner, Nahum Gabo, Walter Gropius, Kandinsky. Twórczość Paula Klee. - Constantin Brancusi, Henry Moore rzeźbiarska abstrakcja organiczna DADAIZM - geneza kierunku, Manifest dadaistyczny. Przedstawiciele: Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Francis Picabia, Hans Arp. SURREALIZM - początki nadrealizmu, wpływ teorii psychoanalitycznych. Malarstwo metafizyczne Giorgio de Chriko. - Manifest Andre Bretona. Główni twórcy: Salvador Dali, Rene Magritte, Max Ernst, Yves Tanguy, Joan Miro. ARTYŚCI POZA KIERUNKAMI - twórczośc indywidualna Ameda Modigliani, Marca Chagalla, Maurica Utrillo, Henri Rousseau. XX WIEKU - awangardowa architektura Miesa van der Rohe. Estetyka puryzmu, zagadnienie jednostki mieszkalnej, modulor Le Corbusiera. Architektura organiczna Franka Lloyda Wrighta. Analiza wybranych przykładów. XXVI. SZTUKA POLSKA NA POCZĄTKACH XX WIEKU - ogólna analiza ówczesnej sytuacji artystycznej FORMIZM - początek przemian w sztuce polskiej, indywidualna interpretacja kubizmu. Przedstawiciele: Andrzej i Zbigniew Pronaszko, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Tymon Niesiołowski, Władysław Skoczylas, Stanisław Ignacy Witkiewicz, August Zamoyski. KAPIZM - koloryzm polski, Komitet Paryski KP. Główni twórcy: Jan Cybis, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski, Piotr Potworowski, Artur Nacht Samborski, Hanna Rudzka Cybisowa, Józef Pankiewicz. POLSKA AWANGARDA - ugrupowania konstruktywistyczne, Blok, Praesens, a.r.. Programy artystyczno społeczne: Władysław Strzemiński (unizm), Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski. - nowoczesny plakat, formy reklamowe Mieczysław Szczuka - surrealizm, grupa artes : Marek Włodarski, Jerzy Janisch. - grupa Rytm : Zofia Stryjeńska, Władysław Skoczylas. - grupa krakowska: Maria Jarema, Jonasz Stern, Henryk Wiciński. ARTYŚCI POZA KIERUNKAMI - analiza malarstwa Tadeusza Makowskiego, Jankiela, Adlera. - uwagi ogólne, projekty Mieczysława Szczuki, Szymona Syrkusa, Józefa Szanajcy, Barbary i Stanisława Brukalskich - twórczość Stanisława Szukalskiego. 13

14 XXVII. PRZEMIANY W SZTUCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - sztuka niefiguratywna: informel, Op-art. - kierunki przedstawiające: Pop-art., hiperrealizm - kierunki z pogranicz dyscyplin: enviroment, heppening - konceptualizm i wizualizacja sztuki - analiza twórczości wybranych artystów: Alina Szapocznikow, Christo, Jerzy Bereś POLSKA wybrane zagadnienia z polskiej sztuki najnowszej - tradycje realizmu socjalistycznego w sztuce - analiza wybranych grup artystycznych: grupa 4F + R (Alfred Lenica); grupa ST53 (Stanisław Fijałkowski); grupa 55 (Marian Bogusz, Zbigniew Dłubak, Kajetan Sosnowski); grupa Zamek (Włodzimierz Borowski, Jan Ziemski) - Grupa Krakowska 2: Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Kazimierz Mikulski, Tadeusz Kantor, Maria Jarema, Jonasz Stern, Jerzy Tchórzewski. Analiza twórczości. - Teatr Władysława Hasiora i Leszka Mądzika 14

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA

POZIOM ROZSZERZONY 15 MAJA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru

Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru Materiały z zajęć artystycznych dla klas II Klasowy quiz wiedzy o sztuce etap I test wyboru 1.Jakiego koloru szatę miał na sobie Stefan Batory w obrazie Marcina Kobera pt.,,portret Stefana Batorego? a)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100. Miejsce.

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100. Miejsce. Centralna Komisja Egzaminacyjna KOD PESEL Miejsce z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 1. stron (zadania 1 2. tuszem/atramentem. 3. 4. 5. Na tej stronie oraz na karcie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II

AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II AKTYWNE STUDIUM PLASTYCZNE TECHNIK TEATRALNO-FILMOWYCH HISTORIA SZTUKI, ROK II Imię i nazwisko wykładowcy: mgr Magdalena Kucza-Kuczyńska e-mail: magda.meissner@neostrada.pl Ilość godzin w semestrze: 30

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Załącznik nr 2.13 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: wymienia dziedziny plastyki i rozróżnia gatunki dzieł sztuki, określa

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje

Uczeń przedkłada do oceny Fauna Polski zwierzęta. Uczeń spełnia wymagania na. ocenę dobrą oraz wykonuje AGNIESZKA CZERSKA PAWLAK. Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie. PLASTYKA kl.iii wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału (zmodyfikowany) Rok szkolny 2015/16 1 TEMATY: Zakres wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Historia sztuki Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania plastyki w klasie 3 gimnazjum. PZO. Dziedziny sztuki.

Program nauczania plastyki w klasie 3 gimnazjum. PZO. Dziedziny sztuki. AGNIESZKA CZERSKA PAWLAK. Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Łukowie. PLASTYKA kl.iii wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału (zmodyfikowany) Rok szkolny 2016/17 L.p. TEMATY: 1-18 wiedza

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu RENESANS Kultura Renesansu: Humanizm główny prąd umysłowy odrodzenia, głoszący troskę o pełny rozwój człowieka, jego szczęście i godność Terencjusz jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2015/2016 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ SZKOLNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2015/2016 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła

SZTUKA. opracowała Elżbieta Anioła SZTUKA ŚREDNIOWIECZA opracowała Elżbieta Anioła ARCHITEKTURA architektura sakralna; bazyliki (m. in.hagia Sophia w Konstantynopolu, św. Apolinarego w Rawennie); katedra (m. in. Notre Dame w Paryżu, św.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ SZKOLNY 1. Test konkursowy zawiera 25 zadań, max. liczba punktów - 60 Są

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania plastyki

Program nauczania plastyki Program nauczania plastyki Klasy III Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA I GIMNAZJUM Nr Temat niedostateczna 1 Lekcja organizacyjna. Informacja o wymaganiach edukacyjnych. Bezpieczeństwo podczas lekcji plastyki. 2 Malarstwo jako dziedzina sztuki plastycznej. Środki wyrazu malarstwa i typy

Bardziej szczegółowo

Chronologia sztuki rzymskiej

Chronologia sztuki rzymskiej SZTUKA RZYMSKA Chronologia sztuki rzymskiej 1.... 2.... 3.... 753 r p.n.e. -... Mityczne początki założenia Rzymu związane są z osobami... i... Według legendy do założenia miasta doszło w następujący sposób:......

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK

Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK Załącznik nr 2 do Uchwały Prezydium ZG PTTK nr 7/XVII/2012 Ramowy program szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK 1 Postanowienia ogólne Ramowy program szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi uczniu, test składa się z 30

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. w roku szkolnym 2013 / 2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ. w roku szkolnym 2013 / 2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2013 / 2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach szkolnych!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU Kraków miasto sztuki Zadaniem szkoły jest: 1) rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze; 2) wprowadzenie ucznia

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STOPIEŃ REJONOWY PRZY SPRAWDZANIU TESTU WYKORZYSTUJEMY SYSTEM 0-1 CO OZNACZA, ŻE TYLKO CAŁOŚCIOWA POPRAWNA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki ...... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje imię i nazwisko ucznia klasa:......... nazwa i adres szkoły Eliminacje szkolne XXXVI Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

Bardziej szczegółowo

1. Mistrzowie włoskiego renesansu

1. Mistrzowie włoskiego renesansu 1. Mistrzowie włoskiego renesansu Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach szkolnych. 1. Na rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 ETAP REJONOWY TEST

Bardziej szczegółowo

Grota Lascaux - Wielką Salą Byków

Grota Lascaux - Wielką Salą Byków Grota Lascaux - Wielką Salą Byków Venus z Willendorf Znalezisko zostało datowane na 32.000-30.000 p.n.e. Brassempouy Francja Popiersie kobiety wykonane z kości słoniowej, datowane pomiędzy 31 000 a 24

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era dla przedmiotu plastyka do podręcznika Sztuka tworzenia

Wymagania szczegółowe przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era dla przedmiotu plastyka do podręcznika Sztuka tworzenia Wymagania szczegółowe przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era dla przedmiotu plastyka do podręcznika Sztuka tworzenia dla klasy pierwszej gimnazjum celujący otrzymuje uczeń, który opanował

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Projekt Drzewo mojej miejscowości. Drzewa wokół nas. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących bryły, faktury,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie III W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji tematy nr: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,21,22,29,30, W drugim okresie przewiduje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska-Pietrasiak Program nauczania plastyki w gimnazjum DPN - 5002-18/09 Podręcznik: W. Sygut, D. Stępień Sztuka w zasięgu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA II GIMNAZJUM Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka w klasie I W pierwszym okresie zaplanowane są do realizacji tematy nr: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, W drugim okresie przewiduje się do realizacji tematy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie:

PROJEKTOWANIE. Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: PROJEKTOWANIE Test z rysunku technicznego. 1. Linia punktowa gruba ma zastosowanie: a). linii modułowych dzielących osie b). skrajnych położeń ruchomych części przedmiotu c). linii koordynacyjnych modułowych

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi uczniu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 STOPIEŃ REJONOWY 1. Test konkursowy zawiera 30 zadań, max. liczba punktów - 40 Są

Bardziej szczegółowo

Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI

Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI Omówienia i materiały do nauki historii sztuki część 1 CHRONOLOGIA DZIEJÓW SZTUKI CHRONOLOGIA PRADZIEJE ok.35 tys. p.n.e. 2 tys. p.n.e. Paleolit neolit STAROŻYTNOŚĆ 4 tysiąclecie p.n.e. 476 r. ŚREDNIOWIECZE

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na kierunek: grafika, specjalność: multimedia

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na kierunek: grafika, specjalność: multimedia A. Informacje ogólne nazwa kursu prowadzący Historia i teoria sztuki Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Wydział Malarstwa i Nowych Mediów kierunek: grafika specjalność: multimedia poziom: 1. stopnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Plastyka ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Plastyka ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Plastyka 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z PLASTYKI Ocena celująca (98-99% 6-; 100 % 6) - tworzy z pasją i ze zrozumieniem,- p. samodzielna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I SZTUKA TWORZENIA OCENA NIEDOSTATECZNA nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; nie interesuje się procesem dydaktycznym; nie uczestniczy w lekcjach;

Bardziej szczegółowo

Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej:

Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej: Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni KLASYCYZM Fazy rozwoju sztuki klasycystycznej: 1. 1760-1800 nazwa okresu we Francji... nazwa okresu w Anglii... nazwa okresu w Polsce... 2. 1800-1830 nazwa okresu we Francji...

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

RENESANS WE WŁOSZECH

RENESANS WE WŁOSZECH RENESANS WE WŁOSZECH ARCHITEKTURA Filippo Brunelleschi - Kopula kat. we Florencji 1420-36 Filippo Brunelleschi Filippo loggia Ospedale degli Innocenti (szpital niewiniatek) Filippo Brunelleschi - kaplica

Bardziej szczegółowo

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki

... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje. Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki ...... pieczęć szkoły, w której odbywają się eliminacje imię i nazwisko ucznia klasa:......... nazwa i adres szkoły Eliminacje szkolne XXXV Olimpiady Artystycznej TEST WIEDZY O SZTUCE sekcja plastyki UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV- VI 1. Uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego- we wrześniu zapoznawani są z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie szkolne oraz z przedmiotowymi

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości 14 B Ćwiczenia i prace artystyczne C Testy 2 Razem 16

Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości 14 B Ćwiczenia i prace artystyczne C Testy 2 Razem 16 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Sztuka tworzenia. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum. Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 725/2014 Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin A Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący

Wymagania edukacyjne z plastyki. Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Wymagania edukacyjne z plastyki Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący ocenę bardzo dobrą) - Formułuje własne opinie, przedstawia swoje poglądy na temat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Historia sztuki Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi uczniu, test składa się z 30

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne. 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia Historia sztuki nowożytnej 2. Kod modułu kształcenia 05-WWH-23-HistSzt 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

9 Zikkurat (Ziggurat) Ur-Namu Ur, Irak - 10 Sztandar z Ur - 11 Brama Isztar Babilon, Irak - 12 Stela Hammurabiego - 13 Ranna lwica z Niniwy -

9 Zikkurat (Ziggurat) Ur-Namu Ur, Irak - 10 Sztandar z Ur - 11 Brama Isztar Babilon, Irak - 12 Stela Hammurabiego - 13 Ranna lwica z Niniwy - Historia architektury i sztuki Kanon obiektów i dzieł 2016/2017 Lokalizacja obiektów architektonicznych Twórca / autor Obiekt / dzieło 1 Malowidło "Polowanie na dzikie ptactwo" z grobowca Nebamona Teby,

Bardziej szczegółowo

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS

W J O E J WÓ W D Ó ZK Z I I K ON O KURS WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM Uczestnik eliminacji rozpoznaje dzieła prezentowane na slajdach, prawidłowe odpowiedzi umieszcza w przygotowanym teście. Czas 45 minut ZADANIE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych

HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych HISTORIA SZTUKI Szczegółowy opis wymagań egzaminacyjnych w zakresie treści programowych 1. Wstęp do historii sztuki: historyczne definiowanie pojęć: sztuka i piękno, akademie sztuk pięknych; muzea i waŝniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2012/2013 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu: Bliżej sztuki. Program nauczania plastyki w gimnazjum, Beata Mikulik, WSiP, nr

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska.

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska. ZAGADNIENIE TEMAT KRYTERIA O PERSPEKTYWIE linearna. powietrzna. malarska. O ZNAKU PLASTYCZNYM W ŚWIECIE TECHNIK MIESZANYCH SZTUKA ODRODZENIA Zamiast wielu słów jeden znak. Znaki jednoelementowe i wieloelementowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) HISTORIA SZTUKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MHS-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V Powtórzenie wiadomości II Klasa V Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź. Sztuki wizualne to: a) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą wzroku b) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą słuchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KLASA VI ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca zna kryteria oceniania z plastyki w klasie VI i wymagania dotyczące materiałów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Podstawowym kryterium oceny uczniów jest zaangażowanie i wysiłek włożony w realizacje zadania przez ucznia. Równie ważne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

BAROK. Katarzyna Gontek

BAROK. Katarzyna Gontek BAROK Katarzyna Gontek Barok - (z por. barocco "perła o nieregularnym kształcie lub z fr. baroque "bogactwo ozdób") kierunek rozwijający się początkowo we Włoszech i trwający od końca XVI do poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka Publiczne Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA GIMNAZJUM, z przedmiotu zajęcia artystyczne - PLASTYKA opracowanie mgr Beata Wargacka Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE REJONOWE TEST

ELIMINACJE REJONOWE TEST ŁÓ DZKIE CENTRUM DOSKO NA LENIA NA UCZYCIELI I KS ZTAŁ CEN IA P RAK TYC ZNE GO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji

EPOKA KIERUNKI/STYLE. Dzieła. twórcy malarstwo naskalne jaskinie Altamira, Hiszpania oraz Lascaux we Francji EPOKA KIERUNKI/STYLE PREHISTORIA MEZOPOTAMIA EGIPT ANTYK /Grecja, Rzym/ CECHY 2,5 mln 4 tys. lat p.n.e. malunki realistyczne, głównie ukazujące zwierzęta, wprowadzenie perspektywy skrzywionej zwierzę portretowane

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI LICEUM PLASTYCZNE W.. PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut STYCZEŃ ROK 2012 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 13 stron (zadania 1 12).

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

1. Klasycyzm w architekturze

1. Klasycyzm w architekturze 1. Klasycyzm w architekturze Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości umiejscowić epokę w czasie, przyporządkować dzieła autorom, związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie Stopnie Dział programowy zakres umiejętności 6 5 4 3 2 prehistoria Wymienia epoki prehistoryczne: paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

ROK 2 SEM 3 Tematy referatów do przygotowania w semestrze zimowym 2006/2007

ROK 2 SEM 3 Tematy referatów do przygotowania w semestrze zimowym 2006/2007 ROK 2 SEM 3 Tematy referatów do przygotowania w semestrze zimowym 2006/2007 Artyści i ich dzieła. 1. Filippo Brunelleschi. 2. Leone Battista Alberti - architekt i teoretyk. 3. Andrea Palladio. - architekt

Bardziej szczegółowo

XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE

XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXVIII OLIMPIADA ARTYSTYCZNA SEKCJA HISTORII SZTUKI ELIMINACJE OKRĘGOWE nr slajdu w prezentacji 1 2 zestawy pytań Zestaw I 1. Rozpoznaj budowlę i określ (w przybliżeniu) czas jej budowy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Barok Epokę tę cechuje:

Barok Epokę tę cechuje: Barok - definicja Barok epoka w dziejach kultury europejskiej, zapoczątkowana soborem trydenckim, która przypada na okres od połowy XVI do początku XVIII w. Epokę tę cechuje: odrzucenie renesansowego ładu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STOPIEŃ REJONOWY 1. Test konkursowy zawiera 28 zadań, max. liczba punktów 30. Są

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE SZKOLNE TEST

ELIMINACJE SZKOLNE TEST ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z WIEDZY O SZTUCE SEKCJA PLASTYKI dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ELIMINACJE SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

Narysuj drzewo genealogiczne ujmujące stopień pokrewieństwa następujących osób:

Narysuj drzewo genealogiczne ujmujące stopień pokrewieństwa następujących osób: Polska za panowania dynastii Jagiellonów w XVI wieku Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni RENESANS I MANIERYZM W POLSCE Impuls do rozwoju sztuki renesansowej w Polsce spowodowany był pożarem... (nazwa obiektu)

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA - Plan wynikowy

PLASTYKA - Plan wynikowy PLASTYKA - Plan wynikowy...1 PLASTYKA - Plan wynikowy 1. Zaproszenie do zajęć plastycznych: zapoznanie z programem, PSO i zasadami BHP na zajęciach. 2. Piękno sztuka i kultura Zakres tematyczny: /sztuki

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

Licencjacki Instytut Historii Sztuki

Licencjacki Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Licencjacki Instytut Historii Sztuki IHS-I-08 Polski WIEDZA K_W01 ma podstawową

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2013/2014 WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI ELIMINACJE REJONOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2013/2014 KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (wypełnia komisja): Witamy Cię w eliminacjach rejonowych! 1.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017

WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. rok szkolny 2016/2017 WOJEWODZKI KONKURS Z PLASTYKI STOPIEŃ REJONOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rok szkolny 2016/2017 Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 15 MAJA

POZIOM PODSTAWOWY 15 MAJA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałArchitektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kl V. Dziedziny sztuki, malarstwo, rysunek i rzeźba

Sprawdzian kl V. Dziedziny sztuki, malarstwo, rysunek i rzeźba Sprawdzian kl V Dziedziny sztuki, malarstwo, rysunek i rzeźba Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź. Sztuki wizualne to: a) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą wzroku b) dyscypliny sztuki, które

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO MHS-W1D1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Czas pracy 60 minut ARKUSZ I STYCZEŃ ROK 2003 Instrukcje dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MHS-P1A1P-052 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009

Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Plan dydaktyczno wychowawczy z plastyki do klasy I Program nauczania Bliżej sztuki. Numer dopuszczenia 68/2009 Rok szkolny 2013/2014 Liczba godzin A Treści podstawy programowej z utrwaleniem wiadomości

Bardziej szczegółowo

1. Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku

1. Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku 1. Pejzaż w malarstwie polskim XIX wieku Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości przyporządkować artystę do kierunku, przyporządkować dzieła autorom, łączyć prezentowane dzieła z miejscem, w

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy historii architektury

Wybrane problemy historii architektury Wybrane problemy historii architektury Rok akademicki 2008/2009 Uwagi ogólne. Szeroka literatura z historii sztuki predestynuje państwa do samodzielnego zapoznania się z tematem zajęć. Oprócz ogólnej wiedzy

Bardziej szczegółowo

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

SZTUKA ŚREDNIOWIECZA SZTUKA ŚREDNIOWIECZA STYL ROMAŃSKI X XIII UWAGA! czerwoną gwiazdką oznaczyłam zabytki, które należy umieć rozpoznawać (nazwa, autor o ile jest podany, miejscowość o ile jest podana, epoka) Funkcje sakralnej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Temat lekcji. Lp. 1.Lekcja organizacyjna 2. Piękno sztuka i kultura

Wymagania programowe. Temat lekcji. Lp. 1.Lekcja organizacyjna 2. Piękno sztuka i kultura Plan wynikowy Plan wynikowy został przygotowany do pracy z podręcznikiem Katarzyny Czernickiej Plastyka 1-3 Podręcznik dla gimnazjum wydanym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Lp. Temat lekcji Podstawowe

Bardziej szczegółowo