Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element budowania ich publicznego wizerunku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element budowania ich publicznego wizerunku"

Transkrypt

1 WIDAWSKA-STANISZ Agnieszka Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element kształtowania ich publicznego wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s Agnieszka Widawska-Stanisz Politechnika Częstochowska Zaangażowanie sportowców w kampanie marketingu społecznego jako element budowania ich publicznego wizerunku Streszczenie W referacie przedstawiono istotę, cele i znaczenie działań z zakresu marketingu społecznego. Wskazano jednocześnie na wagę działań służących budowie publicznego wizerunku sportowca, w tym zaangażowania sportowca w kampanie społeczne. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi kampanii społecznych należy reklama społeczna, w której nawołuje się do zmian postaw, prezentuje trudne i często niedostrzegane przez wielu problemy. Coraz częściej sportowcy stają się ambasadorami takich akcji, nawołując do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa na drogach czy zaangażowania w wolontariat. Przedstawiono przykłady udziału sportowców w tego typu przedsięwzięciach oraz wyniki badań przeprowadzone wśród młodych mieszkańców województwa śląskiego na temat oceny zaangażowania sportowców w kampanie społeczne oraz wpływu tych działań na kształtowanie publicznego wizerunku sportowca. Słowa kluczowe: public relations, marketing, wizerunek publiczny, sport, promocja Wstęp Zasadą marketingu społecznego jest realizacja celów marketingowych poprzez długofalowe działania, których efektem powinna być zmiana postaw, kreowanie idei służących całemu społeczeństwu. Coraz częściej podejmowane są wysiłki w celu zmian postaw społeczeństwa służących na przykład ochronie środowiska naturalnego, ochronie zdrowia, edukacji ekonomicznej czy zmianie różnych zachowań społecznych. W tego typu akcjach biorą udział znane osobistości ze świata mediów, show biznesu czy wreszcie sportu. Sportowcy angażują się w kampanie, których celem jest profilaktyka zdrowia czy zachowania społeczne. Na potrzeby niniejszego opracowania założono, że udział sportowców w kampaniach społecznych jest ważnym elementem budowy ich publicznego wizerunku. Sportowcy z jednej strony wspierają ważne inicjatywy, namawiają do zmian postaw, z drugiej zaś poprzez te działania budują swój wizerunek w otoczeniu. Identyfikacja sportowca z ważnym problemem społecznym ma nie tylko znaczenie w procesie propagowania zmian postaw społecznych.

2 1. Idea marketingu społecznego W ewolucji marketingu można wyróżnić różne, następujące kolejno etapy orientacji przedsiębiorstw. Na przełomie lat odnotowano orientację produkcyjną, produktową, sprzedażową, orientację na klienta czy wreszcie coraz częściej mówi się o orientacji społecznej przedsiębiorstw. Według Philipa Kotlera marketing społeczny to zasada światłego marketingu, zgodnie z którą firma powinna podejmować decyzje marketingowe, biorąc pod uwagę pragnienia i długofalowe interesy konsumentów, wymogi firmy oraz interesy społeczeństwa w długim okresie [Ph. Kotler 2002, s. 96]. Uzasadnieniem dla pojawienia się koncepcji marketingu społecznego jest coraz powszechniej panujący niedostatek, degradacja środowiska naturalnego, bieda, głód i patologie społeczne. Dlatego teoretycy i praktycy marketingu reagując na te zmiany proponują zwrócenie uwagi nie tylko na korzyści dla przedsiębiorstwa i zaspokajanie potrzeb indywidualnych klientów, ale także wskazują na znaczenie interesu publicznego. Analizując ideę marketingu społecznego należy przytoczyć inną definicję, prezentującą szersze spojrzenie na to pojęcie. Definicja ta mówi, że kampania społeczna to działanie skierowane na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi za pomocą różnych nośników przekazu. W kampanię społeczną angażuje się wiele podmiotów: biznes, media, organizacje społeczne, instytucje państwowe, umożliwiając różne formy uczestnictwa: pomoc finansową, rzeczową, usługi. Dla zaangażowanej w nią firmy jest sposobem na zbudowanie wiarygodności i pozytywnego wizerunku. Z kampanią społeczną nie wiąże się sprzedaż produktów czy usług uczestniczących podmiotów. [B. Rok 2004, s. 34] Marketing społeczny, którego jednym z narzędzi jest coraz powszechniej pojawiająca się w mediach reklama społeczna, może podejmować tematy związane z największymi bolączkami społecznymi. W związku z tym kampanie społeczne mogą dotyczyć kilku grup tematycznych: - ochrony środowiska naturalnego, - ochrony i profilaktyki zdrowia, - zachowań społecznych, - edukacji ekonomicznej. Do kampanii, które realizuje się w ramach pierwszego obszaru można zaliczyć kampanie dotyczące ochrony czystości powietrza, gleby, wody, propagowanie idei oszczędzania energii elektrycznej, segregowania śmieci czy ochrony praw zwierząt. W ramach kampanii dotyczących profilaktyki i ochrony zdrowia realizowano kampanie namawiające do profilaktyki leczenia różnych schorzeń, propagujące działania

3 zapobiegające chorobom, promujące zdrowy styl życia, rzucanie nałogów. Wśród kampanii dotyczących zachowań społecznych można wyróżnić kampanie przeciw mobbingowi, rasizmowi, homofonii, kampanie walki z przemocą w rodzinie, przeciwdziałające przemocy, złemu traktowaniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Kampanie związane z edukacja ekonomiczną dotykają nielegalnego zatrudnienia, bezrobocia czy praw konsumenta. W marketingu społecznym wykorzystuje się zasady i techniki tradycyjnego marketingu a celem nadrzędnym jest zmiana zachowania i dostarczanie korzyści społeczeństwu. W teorii marketingu istnieje również pojęcie marketingu zaangażowanego społecznie (od ang. cause related marketing CRM), które nie jest tożsame z pojęciem marketingu społecznego. Marketingiem zaangażowanym społecznie jest działalność komercyjna prowadzona przez daną firmę, uwzględniająca zarówno cele marketingowe tej firmy jak i potrzeby społeczne. Umożliwia wykreowanie produktu, usługi lub wizerunku firmy, przynosząc jednocześnie korzyść wspieranej sprawie lub organizacji społecznej. CRM poprawia wizerunek firmy w otoczeniu, przyczynia się do wzrostu zaufania klientów, czego następstwem jest wzrost sprzedaży lub zwiększona lojalność konsumencka dla danej firmy czy marki. [B. Rok 2004, s. 35] Przykładami kampanii przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie jest organizowana corocznie akcja firmy Procter & Gamble, która z Fundacją Polsat zachęca do kupowania produktów ze znaczkiem Podaruj Dzieciom Słońce. Procent ze sprzedaży produktów oznaczonych słoneczkiem jest przelewany na konto fundacji i przeznaczany na pomoc potrzebującym. 2. Rola public relations w komunikacji marketingowej Public relations to w najprostszym ujęciu narzędzie komunikowania się firmy z rynkiem, którego celem jest budowa wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu. Budowanie korzystnych relacji między firmą a jej otoczeniem, poprzez kreowanie pożądanego wizerunku jest skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności działań rynkowych przedsiębiorstwa. Narzędzie to odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji marketingowej i wymieniane jest z pozostałymi instrumentami promocji mix: reklamą, marketingiem bezpośrednim, sprzedażą osobistą oraz aktywizacją sprzedaży. W niektórych publikacjach PR pojawia się jako element marketingu mix lub jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwem. [M. Drzazga 2006, s. 129] Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations zaproponowało następującą definicję: public relations pomaga organizacji i jej odbiorcom wzajemnie się dopasować. Public relations jest próbą przekonania grup ludzi do współpracy. Public relations pomaga

4 organizacjom w skutecznej interakcji i komunikacji z ich najważniejszymi grupami odbiorców. [A. Davis 2007, s. 20] Do najważniejszych narzędzi public relations należą: - przygotowywanie i publikowanie aktualnych informacji o firmie, jej produktach, usługach oraz ludziach, materiały drukowane, elektroniczne, - wystąpienia publiczne, dzięki którym możliwy jest rozgłos, budowa wizerunku firmy, - specjalne wydarzenia, konferencje prasowe, prezentacje, imprezy plenerowe, spotkania z udziałem gwiazd, - materiały kreujące tożsamość firmy, pomagające w tworzeniu wizerunku, który będzie rozpoznawany przez klientów, - działalność w służbie publicznej, - sponsoring. [Ph. Kotler 2002, s. 908] PR jako instrument promocji stanowi świadome i planowane działanie mające na celu zainteresowanie, zbudowanie i podtrzymanie relacji na bazie zaufania miedzy firmą/organizacją a jej odbiorcami. Działania z zakresu public relations są stosowane przez przedsiębiorstwa działające w różnych branżach i kierujące swoją ofertę do różnych odbiorców. Również w sporcie narzędzia z zakresu PR są szeroko stosowane. Kluby sportowe oraz sportowcy organizują konferencje prasowe, uczestniczą w specjalnych wydarzeniach, udzielają się charytatywnie, przekazują do publikacji aktualne materiały o organizacji czy zawodniku. Coraz częściej w ramach budowy wizerunku zawodnika, sportowcy firmują swoim nazwiskiem działalność społeczną. 3. Kształtowanie wizerunku sportowca Dla sportowca wizerunek jest rzeczą niezwykle istotną, zwłaszcza jeśli różni się od wizerunku pożądanego. Odpowiednio starannie budowany wizerunek pozwala sportowcowi cieszyć się uznaniem i zainteresowaniem opinii publicznej. Jest sławny i rozpoznawalny, m.in dzięki sukcesom sportowym, rozgłosowi i mediom kreuje swój wizerunek. W marketingu społecznym liderzy opinii, a takimi są sportowcy, mogą wywierać wpływ na grupę ze względu na swój status, wykształcenie bądź autorytet. Sportowcy często są wzorem dla młodych osób, mogą zatem wpływać na zachowania innych z racji postrzeganego statusu. Sportowcy muszą mieć świadomość, że ciąży na nich odpowiedzialność społeczna. Są wzorem dla setek, czy nawet tysięcy młodych osób. Sława, błysk fleszy, pieniądze, mogą zawrócić w głowie każdemu. Schemat jest prosty. Jeśli kimś zwyczajnym pasjonują się tysiące osób, taka osoba automatycznie staje się kimś nadzwyczajnym.[r. Busse, M. Szatkowska 2006, s. 22] Interesującym przykładem

5 kreowania pozytywnego wizerunku sportowca jest postać młodego niemieckiego piłkarza Pera Mertesackera, który zaraz po maturze zaangażował się w działalność służby cywilnej pracował w klinice opiekując się chorymi i niepełnosprawnymi młodymi ludźmi. Jego postawa została dostrzeżona, oceniono ją bardzo pozytywnie. Wiedział gdzie są jego korzenie i jakie wyznaje wartości. Interesującym przykładem konsekwentnie budowanego wizerunku polskiego sportowca jest Krzysztof Hołowczyc. Sportowiec, który zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach nie da się oddzielić od siebie sportu, biznesu i mediów. Jego miła powierzchowność, ciekawa osobowość, wieloletnie zaangażowanie w akcje społeczne (bezpieczeństwa na drogach jako kierowca rajdowy jest autorytetem w tej dziedzinie) oraz sukcesy sportowe pozwoliły zbudować silny medialnie wizerunek. W licznych publikacjach można znaleźć informacje jak prowadzić akcje public relations, jak budować wizerunek organizacji, przedsiębiorstwa, menedżera czy polityka. Natomiast niewiele opracowań mówi jak konsekwentnie budować spójny wizerunek sportowca. Do żelaznych zasad budowy wizerunku sportowca powinny należeć: - Jak najwcześniej zacząć pracować nad wizerunkiem. Proces ten trwa bardzo długo, dlatego warto pomyśleć o tym zanim spadną na sportowca wielkie sukcesy. - Duma z sukcesów. O sukcesach sportowych trzeba mówić. - Współpraca z mediami. - Pamiętać, jaką siłę ma Internet. Stworzyć stronę internetową, która może być pomostem między sportowcem a kibicami. - Przyjazne nastawienie, otwartość, niepowtarzalność, oryginalność w pozytywnym znaczeniu. - Staranny dobór sponsorów. - Współpraca z działaczami, trenerami, menadżerami. - Budowanie indywidualnych i pogłębionych relacji z najważniejszymi osobami świata biznesu, sportu, polityki, mediów. Wymaga to czasu, ale w długim okresie przyniesie efekty. - Unikać nawiązywania poważnych relacji z osobami o złej reputacji. - Ważne są codzienne zachowania, nie odmawianie dawania autografów, udzielanie wywiadów. - Nie mylić stylizacji i zewnętrznej prezencji z budowaniem wizerunku. Należy dbać o to by być wiarygodnym i wzbudzać szacunek. - Angażować się w akcje społeczne, charytatywne.

6 - Nie myśleć egoistycznie. Starannie budowany wizerunek sportowca wpływa na wizerunek klubu, dyscypliny sportowej, środowiska. - Nie można być niewolnikiem swojego wizerunku, zachowywać się tak jak myślimy, że tego od nas oczekują. Jednocześnie warto eksponować wyznawane wartości, być uczciwym w tym i konsekwentnym. - Umieć przyznać się do błędów. - Pamiętać o najbliższych, rodzinie, przyjaciołach. Brak konsekwencji w budowaniu wizerunku, nieścisłości i błędy zostaną przez nich najszybciej dostrzeżone. - W trudnych chwilach warto skorzystać z pomocy specjalistów i doradców ds. PR. Specjaliści Personal Branding przygotują teksty wystąpień, pomogą wybrać najbardziej istotne informacje. Budując wizerunek należy pomyśleć o tym, w jaki sposób sportowiec będzie odbierany po zakończeniu kariery. Być może wypracowany latami wizerunek pomoże mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 4. Udział polskich sportowców w kampaniach społecznych jako element kształtowania ich wizerunku Najbardziej rozpoznawalną i najdłużej trwającą kampanią z udziałem sportowców jest kampania Pij mleko, będziesz wielki. W 2010 roku została zrealizowana 7 odsłona tej kampanii a swojej twarzy użyczył jej Marcin Gortat - pierwszy w historii Polak, który zagrał w play-off w NBA. Rysunek 1. Marcin Gortat w kampanii społecznej Pij mleko, będziesz wielki Źródło: materiały prasowe [ Portal kampaniespoleczne.pl] Do tej pory w kampanii wzięli udział m.in. Otylia Jędrzejczak, Paweł Korzeniowski, Jagna Marczułajtis, Katarzyna Skowrońska-Dolata, Piotr Gruszka i Sebastian Świderski. Kampania ma na celu uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, jak ważne dla rozwoju jest picie mleka i przeciwdziałanie osteoporozie. Organizatorzy

7 kampanii argumentują, że to właśnie mleko jest najlepiej przyswajalnym i najłatwiej dostępnym źródłem wapnia. Rysunek 2. Otylia Jędrzejczak w kampanii społecznej Pij mleko, będziesz wielki Źródło: materiały prasowe [Portal kampaniespoleczne.pl] Inną kampanią, w której wziął udział sportowiec była kampania Pomaganie wzmacnia. W 2006 roku Mariusz Pudzianowski zachęcał do włączenia się w wolontariat, do zaangażowania się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy. Rysunek 3. Mariusz Pudzianowski w kampanii społecznej Pomaganie wzmacnia Źródło: materiały prasowe [Portal kampaniespoleczne.pl] Głównym bohaterem był słynny Mistrz Świata - Strongman Pudzian, czyli Mariusz Pudzianowski, który jest symbolem hartu ducha, silnego charakteru w dążeniu do wyznaczonego sobie sportowego celu. Jest kimś, kto dzięki systematycznej, tytanicznej pracy nad samym sobą, osiąga swoje marzenia i znajduje czas by pomóc innym. Poprzez jego osobę występującą w roli wolontariusza - inicjatorzy kampanii chcieli ukazać

8 wolontariat jako drogę do kształtowania własnej osobowości, charakteru, źródło siły do pomagania innym, a także, że ważne i potrzebne jest pomaganie innym, żyjącym wokół nas, oczekującym pomocnej dłoni, ciepłego słowa, konkretnej pomocy. W kampanii Mariusz Pudzianowski wystąpił nieodpłatnie. [ Portal kampaniespoleczne.pl] Rysunek 4. Kampania społeczna z udziałem sportowców I am krewki Źródło: materiały prasowe [Portal kampaniespoleczne.pl] Na zlecenie Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w okresie realizowana była kampania społeczna łącząca promocję zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa I am krewki. Tutaj również zaangażowali się sportowcy, m.in.: Andrzej Supron, Przemysław Saleta, Sylwia Gruchała, Agnieszka Wieszczek, Iwona Guzowska, Piotr Małachowski oraz artyści. Kampanii towarzyszyły plakaty, banery i ulotki (Rysunek 4). Rysunek 5. Piotr Gruszka w kampanii Kocham, nie biję Źródło: materiały prasowe [Portal kampaniespoleczne.pl] Kampanią, która miała za zadanie zwrócić uwagę Polaków na przemoc w rodzinie była kampania zorganizowana na zlecenie Krajowego Centrum Kompetencji. Kampania ta

9 realizowana jest cyklicznie w myśl zasady, że regularne powtarzanie akcji pozwoli trwale zmienić postawy społeczne. Pierwsza edycja miała miejsce w 2008 roku i miała dwie odsłony. Odsłona z udziałem Piotra Gruszki zrealizowana była w 2009 roku. Ponadto w kampaniach społecznych realizowanych w ostatnich latach wzięli udział m.in. następujący polscy sportowcy: - Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł - Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek, Marek Kamieński, Natalia Partyka, Maja Włoszczowska. - Kampania Solidarity changes the Word Natalia Partyka, Marcin Gortat, Sylwia Gruchała, Mateusz Kusznierewicz - Kampania Wielka pomoc z wielkich pisanek - Justyna Kowalczyk, Ula i Agnieszka Radwańskie oraz piłkarze drużyny Wisła Kraków - Kampania społeczna Przekaż 1% Krajowego Centrum Kompetencji Adam Małysz - Kampania Szpiczaści uczulająca na zjawisko białaczki i wagę dawstwa szpiku - Iwona Guzowska, Mateusz Kusznierewicz - Kampania Godzina dla Ziemi - Kinga Baranowska - Kampania Ulica to nie ring - Tomasz Gollob, Dariusz "Tiger" Michalczewski, Maciej Wisławski oraz Piotr Zalewski - Kampania To ważne wybory prowadzona w okresie przedwyborczym namawiająca Polaków do pójścia na wybory - Krzysztof Diablo Włodarczyk - Kampania Tylko słabi gracze biorą dopalacze Marcin Gortat - Kampania Krewniacy Przemysław Saleta. Przytoczone powyżej liczne przykłady zaangażowania polskich sportowców w kampanie społeczne dowodzą, że waga problemów społecznych jest przez nich dostrzegana. Jest też często elementem budowy ich publicznego wizerunku. Na pytanie, jak odbierany jest udział sportowców w kampaniach społecznych, czy pomaga w kształtowaniu ich publicznego wizerunku próbowali odpowiedzieć młodzi mieszkańcy województwa śląskiego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada do grudnia 2010 roku wśród studentów śląskich uczelni wyższych (prywatnych i państwowych). W badaniu udział wzięły 372 osoby w tym 51% kobiet i 49% mężczyzn, mieszkańcy miast i wsi (strukturę miejsca zamieszkania przedstawia wykres 4). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, zawierał 10 pytań. Wśród osób związanych z polskim sportem, które najbardziej kojarzą się z udziałem w kampaniach społecznych najczęściej wskazywano na Krzysztofa Hołowczyca

10 (ponad 56%), Adama Małysza (47%) oraz Otylię Jędrzejczak (37%). Najmniej zauważalny był udział Kingi Baranowskiej, Urszuli Radwańskiej i Sylwii Gruchały. P.Saleta K.Baranow ska M.Kamiński M.Kusznierew icz I.Guzow ska P.Gruszka A.Radw ańska U.Radw ańska R. Korzeniow ski Marczułajtis Gruchała P.Korzeniow ski Małysz Michalczew ski Gortat Kow alczyk Hołow czyc Jędrzejczak Pudzianow ski Wykres 1. Którą osobę związaną z polskim sportem najbardziej kojarzy Pan/Pani z kampanią społeczną? Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Badani ocenili, że wykorzystywanie wizerunku osób publicznych w kampaniach społecznych powinno mieć miejsce w przypadku sportowców (93%), osób znanych i szanowanych (91%) oraz celebrities 83%. Zdecydowanie byli przeciwni udziałowi polityków w tego typu kampaniach (odpowiedź NIE zaznaczyło 85% badanych). Zdaniem badanych sportowcy powinni angażować się w kampanie dotyczące obszaru promocji i profilaktyki zdrowia (92%) oraz zachowań społecznych (60%). Ochrona środowiska (26%) i edukacja ekonomiczna (6%) miały znacznie mniej wskazań. edukacja ekonomiczna ochrona srodow iska zachow ania społeczne zdrow ie Wykres 2. Które grupy tematyczne kampanii społecznych powinny wykorzystywać udział sportowców? Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Badani oceniali również elementy, na które zwracają uwagę w kampaniach społecznych oraz wskazali, w jakich mediach najczęściej spotykają się z tego typu kampaniami. Najczęściej intrygujące hasło (49%) i sytuacje dnia codziennego, które mogą

11 stać się naszym udziałem były wskazywane jako najważniejsze elementy zwracające uwagę na kampanię (48%). Trzecim elementem, który wskazywali badani był udział znanych osób 42%. Najczęściej zdaniem badanych kampanie społeczne były zauważane w telewizji (93%), w Internecie (26%) oraz na plakatach i billboardach (23%). billboardy kino internet telew izja radio prasa Wykres 3. Media, w których badani spotykają największą liczbę kampanii społecznych z udziałem sportowców? Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Następnie badani ocenili udział sportowców w kampaniach społecznych oraz jego wpływ na wizerunek sportowca. Zdaniem 44% badanych sportowcy biorący udział w kampanii społecznej zwracają uwagę na problem, zdaniem 23% są przekonywujący bo jako liderzy opinii mają duży wpływ na zmiany postaw. Podobnie, bo 23% badanych, stwierdziło, że przekonują tylko wtedy, kiedy sportowcy całkowicie identyfikują się z problemem, znają problem osobiście. Dla 4% badanych znane osoby, w tym sportowcy nie mają wpływu na zmianę postaw ludzi. Na pytanie dotyczące wpływu zaangażowania społecznego na wizerunek sportowców, 33% badanych zauważyło, że sportowcy są wzorem dla młodych osób i ich udział w kampaniach społecznych ma duży wpływ na publiczny wizerunek. Dla 32% ma wpływ na wizerunek tylko wtedy, gdy kampania jest profesjonalnie i konsekwentnie prowadzona w długim okresie czasu, udział sportowca nie jest epizodyczny. 12% badanych oceniło, że nie ma wpływu na ich wizerunek publiczny, ważny jest problem społeczny i pomoc innym. Wśród najczęściej zaznaczanych działań, które mają wpływ na budowanie wizerunku sportowca badani zaznaczali: - sukces sportowy 70%, - udział w akcjach społecznych 67% - kontakty z kibicami 52% - codzienne postawy i zachowania 51%

12 - kontakty z mediami 43% - współpraca z trenerami, menedżerami i działaczami 15% - starannie dobrani sponsorzy 9%. Badani to w większości młodzi ludzie w wieku lata (61%), w wieku 20 lat i poniżej (20%), lat (13%) oraz w wieku 27 i powyżej (6%) w ieś miasto poniżej 50 tys mieszkańców miasto liczace 50 tys do 100 tys mieszkańców miasto liczace pow yzej 100 tys mieszkańców 5 0 Wykres 4. Struktura miejsca zamieszkania badanych Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Podsumowując, sportowcy są niewątpliwie liderami opinii i mogą swoją postawą mieć wpływ na zachowania innych, zwłaszcza młodych ludzi. Ich udział w kampaniach społecznych w opinii badanych to jedno z ważniejszych działań, jakie może podejmować sportowiec w ramach budowy swojego wizerunku (w badaniu z tym stwierdzeniem zgodziło się 67% badanych). Oczywiście działania te nie mogą być prowadzone tylko w tym obszarze oraz w sposób intuicyjny i epizodyczny. Najważniejsze by podejmowane kroki tworzyły kompletny, spójny i prawdziwy wizerunek. A przy tym pomoc potrzebującym była równie ważna. Zakończenie Popularny sportowiec przyciąga nie tylko widzów, ale także, a może przede wszystkim sponsorów. Jedną z żelaznych zasad powinno stać się dla sportowca dostrzeżenie możliwości, jakie daje konsekwentna praca nad medialnym wizerunkiem. Niestety sportowcy ciągle pochłonięci są swoją karierą sportową czy poszukiwaniem źródeł pozyskiwania środków finansowych. A tymczasem wystarczą działania, które nie wymagają ogromnych nakładów finansowych. Zaangażowanie, poświęcenie czasu, aktywność prowadzona w sposób zaplanowany, konsekwentny, wiarygodny, wywołujący takie emocje by kibicie identyfikowali się z zawodnikiem, pozwoli zbudować wizerunek sportowca na wiele lat. Bibliografia

13 Busse R., Szatkowska M., 2006, Gwiazdy sportu, piar.pl, nr 1 Davis A., 2007, Public relations, Wyd. PWE, Warszawa Drzazga M., 2006, Systemy promocji przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa Kotler Ph., 2002, Marketing, Podręcznik europejski, Wyd. PWE, Warszawa Portal kampaniespoleczne.pl Marcin Gortat w kampanii Pij mleko, będziesz wielki [online], [dostęp 15 listopada 2010] Portal kampaniespoleczne.pl Otylia Jędrzejczak w kampanii Pij mleko, będziesz wielki [online] [dostęp 15 listopada 2010] Portal kampaniespoleczne.pl Mariusz Pudzianowski w kampanii społecznej Pomaganie wzmacnia [online], [dostęp 15 listopada 2010] Portal kampaniespoleczne.pl Kampania społeczna z udziałem sportowców I am krewki [online] [dostęp 15 listopada 2010] Portal kampaniespoleczne.pl Piotr Gruszka w kampanii Kocham, nie biję [online], as [dostęp 15 listopada 2010] Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa The Sportsmen Engagement in the Social Marketing Campaigns as an Element of Their Public Image Creation Summary In this paper aim and meaning of actions regarding social marketing were presented. In the same time importance of actions that are used to create public image of a sportsman were pointed including his involvement in social campaign. Social commercial is one of the most often used tools in social campaign in which people are being asked to change attitude. Social commercial often presents tough and unnoticed by many problems. More often sportsmen become ambassadors of such a campaign asking for preventing health treatment safety on the roads or commitment into volunteer work. Examples of participation by sportsmen in such an affair were presented also test results were shown carried out among young residents of Silesian county relating to commitment of sportsmen into social campaigns as well as influence of such actions on creating public image of a sportsmen.

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej. Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji Fundacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych: Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS?

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? Reputacja firmy to jedna z jej najcenniejszych wartości. Trzeba więc rozumieć, w jaki sposób PR buduje i umacnia dobry wizerunek oraz dlaczego strategiczne podejście zapewnia

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy Artykuł pochodzi z portalu Platine.pl Źródło: http://galerie.platine.pl/oni-tez-lubia-sie-dzielic-najhojniejsi-olimpijczycy- g466780.html 2012-07-28 Autor artykułu: Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wizerunkiem i marką

Zarządzanie wizerunkiem i marką Zarządzanie wizerunkiem i marką plan ćwiczeń informacje o zaliczeniu Prowadząca: Dr inż. Małgorzata Adamska Zarządzanie wizerunkiem i marką: przedmiot obieralny Wymiar godzinowy: 30h Forma zaliczenia:

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania.

Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania. Szanowni Państwo, 20 września 2014 roku na Wawelu spotka się grupa pasjonatów najpopularniejszego obecnie w Polsce sportu - biegania. Spotkają się również ludzie, których jednoczy inna pasja pasja pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl

inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl inne spojrzenie na bieganie ABK Sport agencja marketingu sportowego www.abksport.pl DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Komunikacja marketingowa ABK opracowuje i kompleksowo realizuje kampanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Grupy INSPRO Sp. z o. o. dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy Zakres zadań podejmowanych na co dzień przez INSPRO jest bardzo szeroki. Dlatego osoby,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT PODSUMOWUJĄCY Szczecin, grudzień 2009 Strona1 za nami druga edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie potwierdziło swoje miejsce w czołówce zarówno polskiej,

Bardziej szczegółowo

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do współpracy w organizacji drugiej edycji Narodowego Dnia Sportu, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku. Ideą projektu jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu

List przewodni. Szanowni Państwo. Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji trzeciej edycji Narodowego Dnia Sportu, która odbędzie się 3 października 2015 roku. Ideą projektu jest aktywizacja sportowa Polaków

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Kuba Błaszczykowski najbardziej wpływową gwiazdą polskiego sportu - ranking domu mediowego MediaCom

Kuba Błaszczykowski najbardziej wpływową gwiazdą polskiego sportu - ranking domu mediowego MediaCom Kuba Błaszczykowski najbardziej wpływową gwiazdą polskiego sportu - ranking domu mediowego MediaCom Kuba Błaszczykowski to najbardziej wpływowa z polskich gwiazd sportu. Wyprzedza Krzysztofa Hołowczyca,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Projekt Objęty Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka

Projekt Objęty Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka - 2015/ 2016 - Projekt Objęty Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Wyzwanie jakie stoi przed nami Każdego roku w Polsce blisko sześć tysięcy młodych ludzi z domów dziecka usamodzielnia się. Wchodząc

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM

Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Idea projektu: włączenie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w działalność społeczną na zasadzie CRM Punkt wyjścia: Istnieje przekonanie, że CSR, a właściwie marketing zaangażowany społecznie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 Harmonogram spotkania RADY 1. Przedstawienie członków Rady. Wymiana doświadczeń. 2. Omówienie celów Projektu i dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne

OFERTA SZKOLENIOWA. Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne OFERTA SZKOLENIOWA Branding metody tworzenia i rozwoju marek szkolenie 1-dniowe, 8-godzinne 03.03.2016 Ramowy program szkolenia: DZIAŁ SZKOLEŃ PIM tel/fax (85) 874 43 88 szkolenia@izbamleka.pl ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

XV Festiwal Gwiazd Sportu. Dziwnów, 21-23.07.2016

XV Festiwal Gwiazd Sportu. Dziwnów, 21-23.07.2016 XV Festiwal Gwiazd Sportu Dziwnów, 21-23.07.2016 FORMUŁA WYDARZENIA Medaliści Oimipijscy, Mistrzostw Świata, Europy, Polski Odsłoniętych replik medali: 95 Festiwal Gwiazd Sportu 2016: 15 edycja imprezy;

Bardziej szczegółowo

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak

Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI Społeczna recepcja public relations Raport z badań Autor: Dr Krzysztof Kubiak A L. J E R O Z O L I M S K I E 4 4 ; 0 0-0 2 4 W A R S Z A W A SPIS TREŚCI 1.1. BACKGROUND... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+ Dzięki współpracy międzysektorowej w postaci powołanego w 2012 r. Forum Wolontariatu 50+, zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, skupiającego poznańskie organizacje pozarządowe, w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Po co budować wizerunek w internecie? By pokazać swoje różnorodne umiejętności By pokazać swoje pasje i zainteresowania By pochwalić się osiągnięciami By nawiązywać nowe kontakty By brać udział w życiu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień

Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień Oferta wsparcia sponsorskiego Klubu Victoria Rąbień Szanowni Państwo! Zapraszamy do podjęcia długofalowej i owocnej współpracy, w ramach której będziecie mogli współtworzyć nowe karty piłkarskiej historii

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii

Marka dewelopera. i klient. Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Oczekiwania wobec marek deweloperów, autorytety i źródła opinii Warszawa, grudzień 2005. Raport przygotowany przez On Board PR ECCO Network w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone przez TNS

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszeni a Daty wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania 2. Teren działania 3. Środki działania Adres siedziby Reprezentacja Organ

Bardziej szczegółowo

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu

Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012. Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Monika Chabior Specjalistka ds. animacji społecznej wolontariatu Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

List przewodni. Szanowni Państwo, Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu

List przewodni. Szanowni Państwo, Krystyna Radkowska Organizator Narodowego Dnia Sportu Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji piątek edycji Narodowego Dnia Sportu, która planowana jest na 7 października 2017 roku. Ideą projektu jest aktywizacja sportowa Polaków

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

Projekt Łódzka Mini Liga Koszykówki Rozgrywki wzorowane na NBA i NCAA dla dzieci z łódzkich podstawówek

Projekt Łódzka Mini Liga Koszykówki Rozgrywki wzorowane na NBA i NCAA dla dzieci z łódzkich podstawówek Projekt Łódzka Mini Liga Koszykówki Rozgrywki wzorowane na NBA i NCAA dla dzieci z łódzkich podstawówek NASZE CELE Sport w wydaniu dziecięcym musi nosić w sobie cechy najlepszego produktu dla bardzo wybrednego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2011 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol, forma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo