Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu"

Transkrypt

1 Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

2 MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu marketingu. C o p o t r a f i s t u d e n t p o u k o ń c z e n i u m o d u ł u? Potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę marketingową. Ma umiejętność projektowania i realizacji szerokiej gamy działań marketingowych. Potrafi m.in. realizować badania marketingowe, zaprojektować systemy identyfikacji wizualnej firmy, zaprojektować politykę obsługi klienta, zaplanować wprowadzanie nowych produktów na rynek.

3 MODUŁ MARKETINGOWY G d z i e n a s z a b s o l w e n t m o ż e z n a l e ź ć z a t r u d n i e n i e? Może pracować: w działach marketingu różnorodnych organizacji (przedsiębiorstw, instytucji non-profit), w marketingowych agencjach usługowych (agencje public relations, agencje reklamowe, medialne, badawcze), na takich stanowiskach jak: specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. public relations, specjalista ds. sprzedaży, menedżer marki, doradca klienta, analityk trendów rynkowych, autor tekstów i sloganów reklamowych, menedżer produktu.

4 Co nas wyróżnia? Warsztatowa forma większości zajęć Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych Duży nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z aktywnością praktyczną studentów Liczne przykłady z praktyki towarzyszące omawianym treściom Rozwiązywanie realnych problemów (realizowanie projektów we współpracy / na zlecenie przedsiębiorstw, liczne studia przypadków) Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów Wsłuchiwanie się w potrzeby studentów Docenianie pomysłów studentów i proponowanych przez nich rozwiązań

5 Program kształcenia na module marketingowym Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Wykład Ćwiczen ia Razem ECTS Jakościowe badania marketingowe egzamin Marketing społeczny i personalny zaliczenie Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa i zarządzanie marką zaliczenie Public relations i sponsoring egzamin Reklama i promocja osobista egzamin Marketing w handlu i usługach egzamin Innowacje produktowe zaliczenie Satysfakcja i lojalność klienta zaliczenie Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem zaliczenie Rynkowe zachowania nabywców egzamin

6 Public relations i sponsoring G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Przekazanie wiedzy z zakresu public relations (dotyczącej środków PR stosowanych przez różne organizacje, zasad współpracy z dziennikarzami, sposobów organizacji działań PR i ich zastosowania w sytuacjach kryzysowych) oraz sponsoringu i jego głównych rodzajów. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Pracując w zespołach przygotowują projekt strategii public relations dla wybranego przedsiębiorstwa oraz planują działania z zakresu sponsoringu. Obecny koordynator przedmiotu: dr Joanna Petrykowska

7 Jakościowe badania marketingowe G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Zapoznanie studentów z istotą oraz zasadami projektowania i realizacji jakościowych badań marketingowych C o r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Uczą się, jak zaplanować i zrealizować badanie jakościowe. Ustalają kryteria rekrutacji do wywiadu grupowego, budują kwestionariusze rekrutacyjne, zaproszenia i scenariusze do wywiadów grupowych, konstruują testy projekcyjne, ustalają zasady organizacji i prowadzenia spotkań grupowych. Obecny koordynator przedmiotu: dr Iwona Escher

8 Marketing społeczny i personalny G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Ukazanie, jak marketing można wykorzystać w celach społecznych (np. przez fundacje, stowarzyszenia, samorządy) oraz w zarządzaniu personelem. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Analizują i omawiają przykłady kampanii społecznych, uczą się dyskutowania i krytycznego myślenia. Obecny koordynator przedmiotu: dr Dawid Szostek

9 Marketing w handlu i usługach G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Ukazanie specyfiki marketingu w działalności usługowej i handlowej. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Analizują i rozwiązują problemy o charakterze marketingowym na podstawie studiów przypadków, dyskutują, odbywają zajęcia w terenie, obserwując i poznając tajniki wiedzy marketingowej i techniki merchandisingowe wykorzystywane przez sieci handlowe. Obecny koordynator przedmiotu : dr Justyna Łapińska

10 Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu planowania oraz wdrażania marketingu jako koncepcji zarządzania całym przedsiębiorstwem. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Uczą się sporządzania strategicznych planów marketingowych, zdobywając takie umiejętności jak: prowadzenie analiz sytuacji firmy, ustalanie celów przedsiębiorstwa, formułowanie strategii marketingowej, budowanie programu działań marketingowych oraz opracowywanie budżetu marketingowego. Obecni koordynatorzy przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk oraz mgr Paweł Brzustewicz

11 Reklama i promocja osobista G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień z zakresu reklamy (dotyczących jej istoty, rodzajów i etapów tworzenia jej strategii) oraz obszarów związanych z promocją osobistą, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży osobistej. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Pracując w zespołach przygotowują projekt kampanii reklamowej dla określonego przedsiębiorstwa. Obecny koordynator przedmiotu : dr Joanna Petrykowska

12 Rynkowe zachowania nabywców G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Przekazanie podstawowej wiedzy na temat rynkowych zachowań nabywców (zwłaszcza nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych). C o r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Rozpatrują w sposób pogłębiony czynniki kształtujące zachowania współczesnych konsumentów, opisują współczesne subkultury, wskazują liderów opinii dla różnorodnych grup konsumentów, tworzą charakterystykę głównych współczesnych trendów konsumenckich. Obecny koordynator przedmiotu: dr Iwona Escher

13 Innowacje produktowe G ł ó w n y c e l z a j ę ć? przekazanie wiedzy na temat innowacji w marketingu oraz umiejętności aplikowania na innowacyjne pomysły z funduszy UE Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Piszą wniosek o dotację z UE, dyskutują, konstruktywnie krytykują. Obecni koordynatorzy przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk oraz dr Dawid Szostek

14 Satysfakcja i lojalność klienta G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Przekazanie podstawowej wiedzy związanej z problematyką budowania satysfakcji i lojalności klientów. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Pracując w zespołach przygotowują instrument pomiarowy służący do badania satysfakcji klienta oraz projekt programu lojalnościowego. Obecny koordynator przedmiotu : dr Joanna Petrykowska

15 Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa i zarządzanie marką G ł ó w n y c e l z a j ę ć? Kształtowanie umiejętności zarządzania marką oraz wizerunkiem organizacji poprzez tworzenie elementów całościowej identyfikacji organizacji. Co r o b i ą s t u d e n c i w t r a k c i e z a j ę ć? Analizują konkretne organizacje pod kątem tego, jak kształtują one swój wizerunek (poprzez system całościowej identyfikacji) Obecni koordynatorzy przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk oraz dr Dawid Szostek

16 OPINIE NASZYCH STUDENTÓW...mam ogromne szczęście, że udało mi się trafić na tak wykwalifikowane grono nauczycielskie i wiem już teraz, że trudno będzie mi się z nimi rozstać. * Natalia Gołębiewska (III rok, 2014/2015)... studia na tym module zainspirowały mnie do prowadzenia bloga marketingowego Marcin Lenkowski (III rok, 2014/2015)...prowadzący zajęcia na module marketingowym swą życzliwością, otwartością i umiejętnością przekazania wiedzy sprwawiają, że zajęcia są niezwykle interesujące... Paulina Piotrowska (III rok, 2014/2015)... na zajęciach oprócz suchej teorii jest dużo zadań praktycznych... Edyta Marulewska (III rok, 2014/2015)...jestem bardzo zadowolona z wyboru modułu marketingowego. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat marketingu udało mi się znaleźć pracę w dziale marketingu w prestiżowej firmie... Agata Szymańska (III rok, 2014/2015) na tym module nie uczymy się tylko teorii, ale w większości robimy projekty Anna Rostkowska (III rok, 2014/2015)...warto iść na ten moduł, bo widać, że prowadzącym zależy na studentach, na jakości i formie przekazywanej wiedzy... Angelika Malinowska (III rok, 2014/2015)...wykładowcy są mili i widać, że nauczają marketingu z pasją... Kinga Hinczewska (III rok, 2014/2015)...przedmioty modułowe nie są trudne wymagają raczej kreatywności i zaangażowania niż uczenia się na pamięć... Emilia Dawidzińska (III rok, 2014/2015)... przedmioty prowadzone są ciekawie, a wykładowcy pokazują inne spojrzenie na wiele aspektów i zjawisk zachodzących w naszym otoczeniu... Kinga Jasieniecka (III rok, 2014/2015)

17 Sylabusy przedmiotów (wymagania wstępne, nakład pracy studenta, stosowane metody dydaktyczne, opis, literatura, efekty kształcenia oraz kryteria oceniania) znajdują się w systemie USOSweb w zakładce katalog przedmiotów https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Public Relations

Program Podyplomowych Studiów Public Relations Program Podyplomowych Studiów Public Relations TYTUŁ ZAJĘĆ Umiejętności menedżerskie a PR Istota PR. Strategia PR Nowoczesne zarządzanie - wyzwania i dostosowania PR w Polsce i na świecie Komunikacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration

Program nauczania. Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration Program nauczania Studia licencjackie Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration Kierunek studiów dla rzemiosła i MŚP Stan na czerwiec 2005 r. Program nauczania sporządzony przez Izbę Rzemieślniczą

Bardziej szczegółowo