Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni."

Transkrypt

1 Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym numerem który otrzymałeś w liscie powitalnym (Welcome letter) z okazji otwarcia konta). 2. Wpisz swój internetowy kod dostępu (IAC), który również otrzymałeś w liście powitalnym, w polu 'Hasło'. 3. Wybierz "internetowy kod dostępu " z listy rozwijanej "Rodzaj hasła". 4. Wejć do systemu za pomocą wygenerowanego kodu CAPTCHA. 5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, naciśnij przycisk "Zaloguj się". Jeśli korzystasz z kodu IAC, pierwsze hasło wygenerowane przez system nie może być używane do zalogowania. Hasło to musi być zmienione w trakcie pierwszego zarejestrowania się do NetBanku. System poprosi, aby podać nowe hasło IAC, które pozwoli Ci wejść do Netbanku. Prosimy wybrać menu "Zmiana hasła" aby uzyskać dalsze instrukcje. Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się przy pomocy urządzenia Digipass 1. Wpisz swój identyfikator klienta. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym numerem który otrzymał(a)es w liscie powitalnym (Welcome letter) z okazji otwarcia konta). 2. Naciśnij przycisk "ON/OFF na urządzeniu Digipass. 3. Naciśnij przycisk 'I'. 4. Pojawi się komunikat "PIN?". 5. Wpisz czterocyfrowy numer PIN. 6. Naciśnij przycisk '='. 7. Wpisz sześciocyfrowy kod zwrotny, który wyświetla się na ekranie twojego Digipass w pole 'Hasło' na ekranie Netbank. 8. Wybierz "Digipass" z menu rozwijanego "Rodzaj hasła" 9. Wprowadź kod CAPTCHA wygenerowany przez system. 10. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, naciśnij przycisk "Zaloguj się". KONTO Dane konta: 1. Aby zobaczyć szczegóły konta bankowego naciśnij "Dane konta" w menu. Na ekranie pojawi się Twoje imię i nazwisko oraz tabelaryczne zestawienie Twoich kont z ich numerami, a także rodzaje kont i saldo.

2 2. Naciśnij na dowolny numer konta, aby sprawdzić szczegółowe dane wybranego konta.szczegóły wybranego konta zostaną wyświetlone na dole ekranu. 3. Kliknij 'Zobacz' obok każdego z kont, aby wyświetlić historię ostatnich siedmiu dni na koncie. Historia: 1. Wybierz opcję "Historia" z menu, aby zobaczyć szczegóły transakcji na dany okres czasowy i / lub zobaczyć szczegóły konta. 2. Wybierz numer konta z listy rozwijanej. 3. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia zapytania. 4. Kliknij OK, aby złożyć wniosek. Szukaj transakcji i wniosów: 1. Wybierz opcje "Szukaj transakcji wniosów" z menu do wyszukiwania transakcji 2. Zaznacz opcję "Okres wyszukiwania" 3. Wprowadź początkową i końcową datę zapytania. 4. Wybierz konto bankowe którego zapytanie dotyczy. 5. Można również wyszukiwać według partnera, numeru konta odbiorcy, kwoty i wiadomości wpisując frazę wyszukiwania w danym polu. 6. Naciśnij "OK". Wyciągi: 1. Wybierz "Wyciągi" z menu 2. Wybierz konto z rozwijanego menu. 3. Ustaw początkową i końcową datę rachunku. 4. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass. 5. Wybierz "Utwórz wyciąg z konta". 6. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że będzie pobrana opłata za każdy rachunek. 7. Jeśli zgadzasz się na opłate kliknij "OK". 8. Wróć do pozycji "Wyciągi" w menu. 9. Teraz możesz zobaczyć listę wyciągów z konta na ekranie "Zapytanie o stan konta". 10. Kliknij na ikonkę obok wyciągu, która zaprowadzi Cię do strony gdzie można pobrać rachunek. 11. Wybierz "Kliknij tutaj, aby pobrać!", aby zapisać rachunek w formacie PDF. 12. Wybierz "Wróć", aby powrócić do ekranu "Zapytanie o stan konta" i móc poprosić o nowy rachunek. Wnioski oczekujące: 1. Wybierz opcję Wnioski oczekujące aby zobaczyć swoje wnioski (np. przelewów), które nie zostały jeszcze podpisane.

3 2. Masz możliwość usuwania swoich wniosków, wybierając znak anulowania obok każdego z wniosków. 3. Aby przesłać swoje wnioski wprowadź swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i prześlij wniosek." PRZELEWY Przelew między własnymi rachunkami (Przelew wewnętrzny między własnymi rachunkami) 1. Naciśnij "Przelew między własnymi rachunkami" aby rozpocząć wewnętrzny przekaz pieniężny z jednego konta na drugie. 2. Wybierz szablon przelewu, którego chcesz użyć, jeśli taki już zapisałe(a)ś. Jeśli jeszcze nie, to pola na ekranie powinny być wypełnione w sposób następujący. 3. Wybierz numer rachunku źródłowego z listy rozwijanej. 4. Wybierz numer konta docelowego z listy rozwijanej. 5. Wpisz kwotę (waluta rachunku automatycznie się pojawi). 6. Wpisz notatki w razie potrzeby. 7. Ustal dzień obciążenia przez system. 8. Wypełnij pole "Nazwa szablonu do zapisywania aby zapisać tę transakcję jako szablon. 9. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 10. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 11. Wpisz internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass hasło i wybierz "Podpisz i złóż wniosek". Przelew w Loyal Banku (Wewnętrzny przelew między klientami) 1. Naciśnij "Przelew w Loyal Banku" aby rozpocząć wewnętrzny przekaz pieniężny z jednego konta Loyal Banku na drugie. 2. Wybierz szablon przelewu, którego chcesz użyć, jeśli zapisałe(a)ś już jeden. Jeśli jeszcze nie, to pola na ekranie powinny być wypełnione w sposób następujący 3. Wybierz numer rachunku nadawcy z listy rozwijanej. 4. Wpisz imię i nazwisko odbiorcy. 5. Podaj numer konta odbiorcy. 6. Wpisz kwotę i wybierz walutę. 7. Wpisz notatki w razie potrzeby. 8. Ustal dzień obciążenia. 9. Wypełnij pole "Nazwa szablonu" i naciśnij "Zapisz" aby zapisać tę transakcję jako szablon. 10. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 11. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 12. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i wybierz "Podpisz i złóż wniosek".

4 Przelewy SWIFT 1. Naciśnij "Przelewy SWIFT", aby rozpocząć zewnętrzne przelewy z konta bankowego Loyal Banku do każdego klienta z międzynarodowym kontem bankowym. 2. Podaj dzień obciążenia. 3. Wybierz numer rachunku nadawcy. 4. Wpisz imię i nazwisko i adres odbiorcy. 5. Podaj numer konta odbiorcy. 6. Zaznacz pole które się pojawi powyżej numeru konta jeśli numer konta jest w formacie IBAN. 7. Podaj kwotę. Możesz wybrać walutę z listy rozwijanej. (Aby uzyskać dodatkowe waluty zaznacz pole "Inne waluty" i wybierz preferowaną walutę.) 8. Wybierz preferowany "koszt banku" z menu rozwijanego. 9. Wyszukaj "Kod Swift Banku odbiorcy", wpisując je w polu wyszukiwania i wybierz jedną z możliwości na ekranie poniżej. 10. Wyszukaj "Kod Swift banku pośredniczącego, wpisując je w polu wyszukiwania i wybierz jedną z możliwości na ekranie poniżej. 11. Wpisz notatki w razie potrzeby. 12. Wypełnij pole "Nazwa szablonu", aby zapisać tę transakcję jako szablon. 13. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 14. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 15. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu wygenerowania podpisu elektronicznego z urządzenia Digipass. Wpisz podpis elektroniczny w odpowiednie pole i kliknij "Podpisz i złóż wniosek". Zarządzanie szablonami 1. Wybierz kategorię szablonu. 2. Wybierz szablon, który chcesz zmodyfikować z listy rozwijanej. 3. Naciśnij "Wybór". 4. Można również podać wyrazy w polu 'text przeszukiwania w szablonach' aby szukać wsrod szablonow. 5. Naciśnij "Szukaj" po wpisaniu odpowiednich wyrazów. 6. Pojawi się ekran, gdzie będzie można zmienić szczegóły szablonu. 7. Naciśnij "OK, aby potwierdzić zmiany lub "Anuluj", aby je anulować. STAŁE ZLECENIE Jak wykonać stałe zlecenie związane z przelewem wewnętrznym? 8. Zaloguj się do Netbanku z urządzeniem Digipass 1. Kliknij na menu stałe zlecenia

5 2. Kliknij na opcje zamów stałe zlecenie wewnętrzne Click on option create internal standing order 3. Wybierz konto z którego zlecenie powinno być wysyłane/inicjowane (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Podaj nazwe zlecenia 5. Podaj sumę do zlecenia 6. Podaj nazwę beneficjenta 7. Podaj numer konta beneficjenta 8. Wybierz okres ważności (od-do) 9. Wybierz częstotliwość 10. Wybierz dzien i miesiąc do wykonania zlecenia 11. Zaznacz pole jeżeli prosisz o automatyczne anulowanie 12. W notatkach możesz podać dalsze uwagi 13. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 14. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 15. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie Jak wykonać stałe zlecenie związane z przelewem wychpdzącym? 16. Zaloguj się do Netbanku za pomocą Digipass 1. Kliknij na menu zlecenia stałe 2. Kliknij na opcję wykonaj zlecenie dla przelewów SWIFT 3. Wybierz konto z którego zlecenie ma być wykonane (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Podaj wszystkie dane beneficjenta: nazwa/imię i nazwisko,adres, numer konta w formacie IBAN, numer konta, waluta, podzielenie kosztów metodą SHA, OUR lub BEN (aby dowiedzieć się więcej prosimy sprawdzić FAQ/konta bankowe Loyal Bank), kod SWIFT banku beneficjenta, i kod SWIFT banku pośredniczącego) 5. Prosimy zawsze sprawdzić wszystkie dane dotyczące beneficjenta. 6. Podaj nazwę zlecenia (n.p. nazwa instytucji lub ososoby do której środki zostaną wysłane) 7. Podaj sumę do wysłania 8. Wybierz okres ważności (od-do) 9. Wybierz częstotliwość 10. Wybierz dzień i miesiąc do wykonania zlecenia 11. Zaznacz pole jeżeli prosisz o automatyczne anulowanie 12. W notatkach możesz podać dalsze uwagi 13. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 14. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 15. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie Jak można sprawidzić istniejące stałe zlecenia? 16. Zaloguj się do Netbanku 1. Kliknij na menu stałe zlecenia 2. Kliknij na operacje związane stałym zleceniem 3. Wybierz konto związane ze stałym zleceniem do którego chcesz mieć wgląd (jeśli posiadasz więcej kont)

6 4. Teraz wyświetlią Ci się wszystkie zlecenia które zostały wykonane przez Ciebie związane z danym kontem 5. Kliknij podgląd w przypadku tego zlecenia które chcesz sprawdzić 6. Wyświetlą Ci się wszystkie informacje dotyczące danego stałego zlecenia. Jak można anulować stałe zlecenie? 7. Zaloguj się do Netbanku 1. Kliknij na menu stałe zlecenia 2. Kliknij na operacje związane ze stałym zleceniem 3. Wybierz konto do którego w którym chesz anulować stałe zlecenie (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Teraz wyświetlią Ci się wszystkie zlecenia które zostały wykonane przez Ciebie związane z danym kontem 5. Kliknij anuluj w przypadku zlecenia które chesz anulować 6. Teraz system cię zapyta czy jesteś pewien anulowania 7. Prosimy potwierdzić czy jesteś pewien/pewna 8. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 9. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 10. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie LOKATY TERMINOWE Nowe lokaty 1. Wybierz numer konta z rozwijanej listy, z którego chcesz przeznaczyć depozyt. 2. "Termin" będzie datą bieżącą. 3. Wybierz "Okres lokaty" z listy rozwijanej."termin wykupu" automatycznie się pokaże. 4. Podaj kwotę, którą chcesz wpłacić. 5. Wybierz "świadczenie dojrzałości". 6. Dodaj notatki w razie potrzeby. 7. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Rozwiązanie lokaty 1. Wybierz lokatę, którą chcesz rozwiązać. 2. Wybierz konto docelowe, do którego chcesz wpłacić kwotę. 3. Podaj sumę która ma zostać rozwiązana (ale nie wyższą niż pierwotnie wpłacona suma). 4. Dodaj notatki w razie potrzeby. 5. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Zmiana terminu wykupu

7 1. Wybierz lokatę, w której chcesz zmodyfikować termin wykupu. 2. Wybierz preferowany termin wykupu. 3. Dodaj notatki w razie potrzeby. 4. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Naliczanie odsetek 1. Wybierz "naliczanie odsetek" do obliczania dochodów na lokacie. 2. Wybierz numer konta lokaty terminowej z listy rozwijanej. 3. Pojawi się data rozpoczęcia i zakończenia lokaty razem z wpłaconą kwotą. 4. Kliknij "OK". KARTY BANKOWE Nowa karta 1. Aby zamówić nową kartę wybierz numer konta, do którego chcesz dołączyć kartę. 2. Wybierz typ nowej karty z listy rozwijanej. 3. Wpisz swój identyfikator klienta. 4. Podaj nazwę którą chcesz mieć na karcie. 5. Podaj nazwę firmy którą chcesz mieć na karcie. 6. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij aby wysłać wniosek z prośbą o nową kartę. Aktywacja karty 1. Wybierz z listy kartę, którą chcesz aktywować. 2. Kliknij "Aktywuj" w rzędzie, w którym można znaleźć dane kary bankowej. Szczegółowe dane karty pojawią się automatycznie w tabeli poniżej. 3. Wprowadź Twoje internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij aby aktywować kartę. Zablokowanie karty 1. Wybierz z listy kartę, którą chcesz zablokować. 2. Naciśnij zablokuj kartę w rzędzie, w którym można znaleźć dane Twojej karty bankowyej. Szczegóły karty pojawią się automatycznie w tabeli poniżej. 3. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij, aby zablokować kartę. WYŁĄCZENIE KODU CVC 1. Wybierz z listy kartę bankową którą na której chesz wyłączyć kod CVC2.

8 2. Kliknij wyłącz kod CVC w rzędzie, w którym szczegóły twojej karty są widoczne. Dane twojego konta autmatycznie się pojawią w odpowiednich polach w poniższej tabeli. 3. Aby wyłączyć kod CVC wprowadź interntowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i kliknij Prześlij. DOKUMENTY Kopia przelewu Swift 1. Wybierz transakcję z listy transakcji "Swift" z ostatnich 15 dni pojawiającej się na ekranie lub prześlij wniosek za dowolny okres w następujący sposób: 2. Wybierz konto z rozwijanego menu. 3. Ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia zapytania. 4. Naciśnij "Szukaj". 5. Wybierz transakcję, z której chcesz utworzyć kopię Swift, wybierając ikonkę obok wybranych transakcji. 6. Wprowadź internetowy kod dostępu lub kod zwrotny Digipass i naciśnij "Prześlij". 7. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że opłaty będą pobierane za każdą kopię. 8. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się na opłatę. 9. Powróć do menu kopii "Swift", gdzie możesz zobaczyć listę zamówionych dokumentów. 10. Naciśnij na ikonkę "Oczko" obok zamówionych kopii przelewów SWIFT do pobrania. 11. Wybierz "Kliknij tutaj, aby pobrać!" aby zapisać kopię w formacie PDF. INWESTYCJE Moje portfolio 1. Aby sprawdzić swoje portfolio inwestycyjne wybierz opcje Moje portfolio w menu 2. Wybierz jeden z numerów konta aby sprawdzić jego szczegółowe dane. Szczegóły wybranego konta pojawią sią na dole ekranu. USŁUGI Zmiana internetowego kodu dostępu 1. Podaj Identyfikator klienta którym możesz się zalogować do internet banku (Customer ID). 2. Wpisz swój internetowy kod dostępu w pole "Stary IAC". 3. Wpisz nowy internetowy kod dostępu w pole "Nowy IAC". 4. Potwierdź nowy internetowy kod dostępu wpisując go ponownie do danego pola. 5. Naciśnij "OK", aby aktywować nowy kod.

9 Ustawienia SMS 1. Zaznacz pole "Chcesz otrzymać usługę SMS? 2. Wprowadź swój numer telefonu rozpoczynający się od '+' i kodu kraju. 3. Naciśnij "Zarejestruj się". Wniosek o zamówieniu Digipass 1. Wybierz numer konta, do którego chcesz zamówić urządzenie Digipass. 2. Wprowadź internetowy dostępu i naciśnij "Prześlij", aby zamówić urządzenie Ddigipass. 3. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że będą pobierane opłaty za tę usługę. 4. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się na opłatę. Jak zamówić notyfikacje mailowe prze Netbank? 1. Zaloguj się do Netbanku za pomocą kodu internetowego lub urządzenia Digipass 2. Kliknij na menu usługi 3. Kliknij na menu notyfikacje mailowe 4. Wybierz konto zaznaczając pola przy kontach w związku z ktorych chcesz otrzymać notyfikacje mailowe 5. Wpisz adres mailowy na który chcesz otrzymać notyfikacje 6. Sprawdź adres mailowy i kliknij ok 7. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą pomyślnie wykonany wniosek Zablokuj Digipass 1. Wybierz numer konta, który jest podłączony do Digipass który chcesz zatrzymać. 2. Wprowadź internetowy kod dostępu i naciśnij "Prześlij", aby zablokować Digipass. 3. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że opłaty będą pobierane za tę usługę. 4. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się z opłatą. Zobacz wnioski 1. Wybierz numer konta. 2. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia. 3. Wybierz z rozwijanej listy okres, do którego wniosek się odnosi. 4. Aby filtrować wyszukiwania, zaznacz odpowiednie pola. 5. Kliknij "OK". WIADOMOŚCI

10 Nowa wiadomość 1. Wybierz temat wiadomości elektronicznej z listy rozwijanej. 2. Wpisz wiadomość w pustym polu. 3. Naciśnij "Wyślij", aby wysłać wiadomość. Nieprzeczytane wiadomości 1. Wiadomości wysyłane do Ciebie przez bank są wyświetlane w menu "nieprzeczytane wiadomości". 2. Zaznacz przeczytane wiadomości lub wybierz przycisk "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Wybierz "Oznacz jako przeczytaną", aby przenieścić wybrane wiadomości w folder "Czytaj pocztę". Czytaj pocztę 1. Możesz znaleźć pocztę w folderze "Wiadomości". 2. Zaznacz wiadomości, które chcesz anulować lub wybierz opcję "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Naciśnij "Usuń", aby usunąć wiadomości. Wysłane wiadomości 1. Kliknij na "Wysłane", aby zobaczyć swoje wiadomości które zostały wysłane do banku. 2. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć lub wybierz opcję "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Naciśnij "Usuń", aby usunąć wiadomości. INFORMACJA Ta pozycja w menu pokazuje datę i godzinę ostatniego wejścia do internet banku.

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Przelewy Getin Bank to bezpłatna aplikacja na Facebooku dzięki, której masz możliwość zrealizowania przelewu nawet wtedy, gdy nie znasz numeru konta Odbiorcy. Wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Getin Mobile

Aplikacja Getin Mobile Aplikacja Getin Mobile Getin Mobile to nowoczesna aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do niezbędnych funkcjonalności Twojej bankowości za pomocą telefonu. Dzięki aplikacji z łatwością sprawdzisz saldo

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodniekiem dla ucznia to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

INSTRUKCJA DLA PACJENTA INSTRUKCJA DLA PACJENTA Jak założyć konto?... 3 Jak się zalogować?... 5 Jak wyszukać specjalistę?... 6 Przypadek 1: Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na psycheon.pl... 6 Przypadek 2: Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi

InPost dla WooCommerce. kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x. Instrukcja obsługi InPost dla WooCommerce kompatybliny z wersjami: 2.3.x, 2.4.x, 2.5.x Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost 2. Instalacja wtyczki 3. Konfiguracja 3.1. Ustawienia główne 3.1.1. Logowanie 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej IKO w telefonie

Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej IKO w telefonie Instrukcja instalacji aplikacji mobilnej IKO w telefonie POBIERZ APLIKACJĘ IKO 1. Włącz internet w telefonie lub podłącz się do sieci wi-fi. 2. Wejdź do sklepu z aplikacjami, dla swojego telefonu. 3. Znajdź

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) http://www.bs.wegierskagorka.pl Rozwój globalnej sieci Internet tworzy miejsce do powstawania nowych usług. Jedną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Instrukcja zakupu oraz kontroli biletów zakupionych przez telefon komórkowy w systemie SkyCash w MPK Gniezno SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej

Deutsche Bank db easynet. Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Deutsche Bank Przewodnik po Usługach Bankowości Elektronicznej Dostęp do rachunku Cztery drogi dostępu Deutsche Bank Polska S.A. oferuje cztery w pełni bezpieczne drogi dostępu do Twojego konta. dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:

Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów

E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów E e-member - Elektroniczny System Obsługi Klientów Korporacyjnych Szybko Pole Wygodnie do Online edycji Podręcznik Pomoc użytkownika techniczna Przeglądarka internetowa Sprawdź czy korzystasz z jednej

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp.

Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty wysyłki itp. KQS ALLEGRO PRZYGOTOWYWANIE I WYSTAWIANIE AUKCJI Pojęcia użyte w instrukcji: Profil pracy wariant konfiguracji programu obejmujący m.in język, walutę, konto allegro, szablon aukcji, zdefiniowane koszty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEGO PORTALU MIESZKAŃCÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEGO PORTALU MIESZKAŃCÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEGO PORTALU MIESZKAŃCÓW ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Internetowy Portal Mieszkańców to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE

PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE PORADNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOSCI INTERNETOWEJ KIRI. BS W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBACZOWIE Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy system bankowości internetowej Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować Outlooka?

Jak skonfigurować Outlooka? Jak skonfigurować Outlooka? str. 1 Jak skonfigurować Outlooka? W tym dokumencie znajdziesz: Czy mogę korzystać z Outlooka?... 1 Nowa instalacja Outlooka... 2 Konfiguracja HostedExchange.pl na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost

Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro Polecony InPost 1. Instrukcja nadawania paczek zamawiając kuriera lub w paczkomacie. 2. Instrukcja nadawania listów zamawiając kuriera lub w Punkcie Obsługi Klienta. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi pliki i wyciągi CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven

Instrukcja. Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven Instrukcja Zacznij przyjmować płatności kartą z payleven Terminal płatniczy Chip & PIN Góra Czytnik paska magnetycznego Przód Połączenie Bluetooth Bateria Przycisk 0 (do parowania) Anuluj Wstecz Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Delphi Moduł pobierania-wysyłania plików CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek

Bardziej szczegółowo