Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni."

Transkrypt

1 Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym numerem który otrzymałeś w liscie powitalnym (Welcome letter) z okazji otwarcia konta). 2. Wpisz swój internetowy kod dostępu (IAC), który również otrzymałeś w liście powitalnym, w polu 'Hasło'. 3. Wybierz "internetowy kod dostępu " z listy rozwijanej "Rodzaj hasła". 4. Wejć do systemu za pomocą wygenerowanego kodu CAPTCHA. 5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, naciśnij przycisk "Zaloguj się". Jeśli korzystasz z kodu IAC, pierwsze hasło wygenerowane przez system nie może być używane do zalogowania. Hasło to musi być zmienione w trakcie pierwszego zarejestrowania się do NetBanku. System poprosi, aby podać nowe hasło IAC, które pozwoli Ci wejść do Netbanku. Prosimy wybrać menu "Zmiana hasła" aby uzyskać dalsze instrukcje. Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się przy pomocy urządzenia Digipass 1. Wpisz swój identyfikator klienta. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym numerem który otrzymał(a)es w liscie powitalnym (Welcome letter) z okazji otwarcia konta). 2. Naciśnij przycisk "ON/OFF na urządzeniu Digipass. 3. Naciśnij przycisk 'I'. 4. Pojawi się komunikat "PIN?". 5. Wpisz czterocyfrowy numer PIN. 6. Naciśnij przycisk '='. 7. Wpisz sześciocyfrowy kod zwrotny, który wyświetla się na ekranie twojego Digipass w pole 'Hasło' na ekranie Netbank. 8. Wybierz "Digipass" z menu rozwijanego "Rodzaj hasła" 9. Wprowadź kod CAPTCHA wygenerowany przez system. 10. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, naciśnij przycisk "Zaloguj się". KONTO Dane konta: 1. Aby zobaczyć szczegóły konta bankowego naciśnij "Dane konta" w menu. Na ekranie pojawi się Twoje imię i nazwisko oraz tabelaryczne zestawienie Twoich kont z ich numerami, a także rodzaje kont i saldo.

2 2. Naciśnij na dowolny numer konta, aby sprawdzić szczegółowe dane wybranego konta.szczegóły wybranego konta zostaną wyświetlone na dole ekranu. 3. Kliknij 'Zobacz' obok każdego z kont, aby wyświetlić historię ostatnich siedmiu dni na koncie. Historia: 1. Wybierz opcję "Historia" z menu, aby zobaczyć szczegóły transakcji na dany okres czasowy i / lub zobaczyć szczegóły konta. 2. Wybierz numer konta z listy rozwijanej. 3. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia zapytania. 4. Kliknij OK, aby złożyć wniosek. Szukaj transakcji i wniosów: 1. Wybierz opcje "Szukaj transakcji wniosów" z menu do wyszukiwania transakcji 2. Zaznacz opcję "Okres wyszukiwania" 3. Wprowadź początkową i końcową datę zapytania. 4. Wybierz konto bankowe którego zapytanie dotyczy. 5. Można również wyszukiwać według partnera, numeru konta odbiorcy, kwoty i wiadomości wpisując frazę wyszukiwania w danym polu. 6. Naciśnij "OK". Wyciągi: 1. Wybierz "Wyciągi" z menu 2. Wybierz konto z rozwijanego menu. 3. Ustaw początkową i końcową datę rachunku. 4. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass. 5. Wybierz "Utwórz wyciąg z konta". 6. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że będzie pobrana opłata za każdy rachunek. 7. Jeśli zgadzasz się na opłate kliknij "OK". 8. Wróć do pozycji "Wyciągi" w menu. 9. Teraz możesz zobaczyć listę wyciągów z konta na ekranie "Zapytanie o stan konta". 10. Kliknij na ikonkę obok wyciągu, która zaprowadzi Cię do strony gdzie można pobrać rachunek. 11. Wybierz "Kliknij tutaj, aby pobrać!", aby zapisać rachunek w formacie PDF. 12. Wybierz "Wróć", aby powrócić do ekranu "Zapytanie o stan konta" i móc poprosić o nowy rachunek. Wnioski oczekujące: 1. Wybierz opcję Wnioski oczekujące aby zobaczyć swoje wnioski (np. przelewów), które nie zostały jeszcze podpisane.

3 2. Masz możliwość usuwania swoich wniosków, wybierając znak anulowania obok każdego z wniosków. 3. Aby przesłać swoje wnioski wprowadź swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i prześlij wniosek." PRZELEWY Przelew między własnymi rachunkami (Przelew wewnętrzny między własnymi rachunkami) 1. Naciśnij "Przelew między własnymi rachunkami" aby rozpocząć wewnętrzny przekaz pieniężny z jednego konta na drugie. 2. Wybierz szablon przelewu, którego chcesz użyć, jeśli taki już zapisałe(a)ś. Jeśli jeszcze nie, to pola na ekranie powinny być wypełnione w sposób następujący. 3. Wybierz numer rachunku źródłowego z listy rozwijanej. 4. Wybierz numer konta docelowego z listy rozwijanej. 5. Wpisz kwotę (waluta rachunku automatycznie się pojawi). 6. Wpisz notatki w razie potrzeby. 7. Ustal dzień obciążenia przez system. 8. Wypełnij pole "Nazwa szablonu do zapisywania aby zapisać tę transakcję jako szablon. 9. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 10. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 11. Wpisz internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass hasło i wybierz "Podpisz i złóż wniosek". Przelew w Loyal Banku (Wewnętrzny przelew między klientami) 1. Naciśnij "Przelew w Loyal Banku" aby rozpocząć wewnętrzny przekaz pieniężny z jednego konta Loyal Banku na drugie. 2. Wybierz szablon przelewu, którego chcesz użyć, jeśli zapisałe(a)ś już jeden. Jeśli jeszcze nie, to pola na ekranie powinny być wypełnione w sposób następujący 3. Wybierz numer rachunku nadawcy z listy rozwijanej. 4. Wpisz imię i nazwisko odbiorcy. 5. Podaj numer konta odbiorcy. 6. Wpisz kwotę i wybierz walutę. 7. Wpisz notatki w razie potrzeby. 8. Ustal dzień obciążenia. 9. Wypełnij pole "Nazwa szablonu" i naciśnij "Zapisz" aby zapisać tę transakcję jako szablon. 10. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 11. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 12. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i wybierz "Podpisz i złóż wniosek".

4 Przelewy SWIFT 1. Naciśnij "Przelewy SWIFT", aby rozpocząć zewnętrzne przelewy z konta bankowego Loyal Banku do każdego klienta z międzynarodowym kontem bankowym. 2. Podaj dzień obciążenia. 3. Wybierz numer rachunku nadawcy. 4. Wpisz imię i nazwisko i adres odbiorcy. 5. Podaj numer konta odbiorcy. 6. Zaznacz pole które się pojawi powyżej numeru konta jeśli numer konta jest w formacie IBAN. 7. Podaj kwotę. Możesz wybrać walutę z listy rozwijanej. (Aby uzyskać dodatkowe waluty zaznacz pole "Inne waluty" i wybierz preferowaną walutę.) 8. Wybierz preferowany "koszt banku" z menu rozwijanego. 9. Wyszukaj "Kod Swift Banku odbiorcy", wpisując je w polu wyszukiwania i wybierz jedną z możliwości na ekranie poniżej. 10. Wyszukaj "Kod Swift banku pośredniczącego, wpisując je w polu wyszukiwania i wybierz jedną z możliwości na ekranie poniżej. 11. Wpisz notatki w razie potrzeby. 12. Wypełnij pole "Nazwa szablonu", aby zapisać tę transakcję jako szablon. 13. Wybierz "Wyślij", aby przejść do podpisu. 14. Naciśnij "Nowe" aby utworzyć nowy wewnętrzny przelew lub podaj "Przekaż do podpisu" aby przekazać zlecenie do podpisu. 15. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu wygenerowania podpisu elektronicznego z urządzenia Digipass. Wpisz podpis elektroniczny w odpowiednie pole i kliknij "Podpisz i złóż wniosek". Zarządzanie szablonami 1. Wybierz kategorię szablonu. 2. Wybierz szablon, który chcesz zmodyfikować z listy rozwijanej. 3. Naciśnij "Wybór". 4. Można również podać wyrazy w polu 'text przeszukiwania w szablonach' aby szukać wsrod szablonow. 5. Naciśnij "Szukaj" po wpisaniu odpowiednich wyrazów. 6. Pojawi się ekran, gdzie będzie można zmienić szczegóły szablonu. 7. Naciśnij "OK, aby potwierdzić zmiany lub "Anuluj", aby je anulować. STAŁE ZLECENIE Jak wykonać stałe zlecenie związane z przelewem wewnętrznym? 8. Zaloguj się do Netbanku z urządzeniem Digipass 1. Kliknij na menu stałe zlecenia

5 2. Kliknij na opcje zamów stałe zlecenie wewnętrzne Click on option create internal standing order 3. Wybierz konto z którego zlecenie powinno być wysyłane/inicjowane (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Podaj nazwe zlecenia 5. Podaj sumę do zlecenia 6. Podaj nazwę beneficjenta 7. Podaj numer konta beneficjenta 8. Wybierz okres ważności (od-do) 9. Wybierz częstotliwość 10. Wybierz dzien i miesiąc do wykonania zlecenia 11. Zaznacz pole jeżeli prosisz o automatyczne anulowanie 12. W notatkach możesz podać dalsze uwagi 13. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 14. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 15. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie Jak wykonać stałe zlecenie związane z przelewem wychpdzącym? 16. Zaloguj się do Netbanku za pomocą Digipass 1. Kliknij na menu zlecenia stałe 2. Kliknij na opcję wykonaj zlecenie dla przelewów SWIFT 3. Wybierz konto z którego zlecenie ma być wykonane (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Podaj wszystkie dane beneficjenta: nazwa/imię i nazwisko,adres, numer konta w formacie IBAN, numer konta, waluta, podzielenie kosztów metodą SHA, OUR lub BEN (aby dowiedzieć się więcej prosimy sprawdzić FAQ/konta bankowe Loyal Bank), kod SWIFT banku beneficjenta, i kod SWIFT banku pośredniczącego) 5. Prosimy zawsze sprawdzić wszystkie dane dotyczące beneficjenta. 6. Podaj nazwę zlecenia (n.p. nazwa instytucji lub ososoby do której środki zostaną wysłane) 7. Podaj sumę do wysłania 8. Wybierz okres ważności (od-do) 9. Wybierz częstotliwość 10. Wybierz dzień i miesiąc do wykonania zlecenia 11. Zaznacz pole jeżeli prosisz o automatyczne anulowanie 12. W notatkach możesz podać dalsze uwagi 13. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 14. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 15. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie Jak można sprawidzić istniejące stałe zlecenia? 16. Zaloguj się do Netbanku 1. Kliknij na menu stałe zlecenia 2. Kliknij na operacje związane stałym zleceniem 3. Wybierz konto związane ze stałym zleceniem do którego chcesz mieć wgląd (jeśli posiadasz więcej kont)

6 4. Teraz wyświetlią Ci się wszystkie zlecenia które zostały wykonane przez Ciebie związane z danym kontem 5. Kliknij podgląd w przypadku tego zlecenia które chcesz sprawdzić 6. Wyświetlą Ci się wszystkie informacje dotyczące danego stałego zlecenia. Jak można anulować stałe zlecenie? 7. Zaloguj się do Netbanku 1. Kliknij na menu stałe zlecenia 2. Kliknij na operacje związane ze stałym zleceniem 3. Wybierz konto do którego w którym chesz anulować stałe zlecenie (jeśli posiadasz więcej kont) 4. Teraz wyświetlią Ci się wszystkie zlecenia które zostały wykonane przez Ciebie związane z danym kontem 5. Kliknij anuluj w przypadku zlecenia które chesz anulować 6. Teraz system cię zapyta czy jesteś pewien anulowania 7. Prosimy potwierdzić czy jesteś pewien/pewna 8. Kliknij Podpisz i prześlij wniosek 9. Podpisz wniosek za pomocą Digipass 10. Pomyślnie stworzyłeś/aś stałe zlecenie LOKATY TERMINOWE Nowe lokaty 1. Wybierz numer konta z rozwijanej listy, z którego chcesz przeznaczyć depozyt. 2. "Termin" będzie datą bieżącą. 3. Wybierz "Okres lokaty" z listy rozwijanej."termin wykupu" automatycznie się pokaże. 4. Podaj kwotę, którą chcesz wpłacić. 5. Wybierz "świadczenie dojrzałości". 6. Dodaj notatki w razie potrzeby. 7. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Rozwiązanie lokaty 1. Wybierz lokatę, którą chcesz rozwiązać. 2. Wybierz konto docelowe, do którego chcesz wpłacić kwotę. 3. Podaj sumę która ma zostać rozwiązana (ale nie wyższą niż pierwotnie wpłacona suma). 4. Dodaj notatki w razie potrzeby. 5. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Zmiana terminu wykupu

7 1. Wybierz lokatę, w której chcesz zmodyfikować termin wykupu. 2. Wybierz preferowany termin wykupu. 3. Dodaj notatki w razie potrzeby. 4. Wpisz swój internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij "Podpisz i złóż wniosek." Naliczanie odsetek 1. Wybierz "naliczanie odsetek" do obliczania dochodów na lokacie. 2. Wybierz numer konta lokaty terminowej z listy rozwijanej. 3. Pojawi się data rozpoczęcia i zakończenia lokaty razem z wpłaconą kwotą. 4. Kliknij "OK". KARTY BANKOWE Nowa karta 1. Aby zamówić nową kartę wybierz numer konta, do którego chcesz dołączyć kartę. 2. Wybierz typ nowej karty z listy rozwijanej. 3. Wpisz swój identyfikator klienta. 4. Podaj nazwę którą chcesz mieć na karcie. 5. Podaj nazwę firmy którą chcesz mieć na karcie. 6. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij aby wysłać wniosek z prośbą o nową kartę. Aktywacja karty 1. Wybierz z listy kartę, którą chcesz aktywować. 2. Kliknij "Aktywuj" w rzędzie, w którym można znaleźć dane kary bankowej. Szczegółowe dane karty pojawią się automatycznie w tabeli poniżej. 3. Wprowadź Twoje internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij aby aktywować kartę. Zablokowanie karty 1. Wybierz z listy kartę, którą chcesz zablokować. 2. Naciśnij zablokuj kartę w rzędzie, w którym można znaleźć dane Twojej karty bankowyej. Szczegóły karty pojawią się automatycznie w tabeli poniżej. 3. Wprowadź internetowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i naciśnij Prześlij, aby zablokować kartę. WYŁĄCZENIE KODU CVC 1. Wybierz z listy kartę bankową którą na której chesz wyłączyć kod CVC2.

8 2. Kliknij wyłącz kod CVC w rzędzie, w którym szczegóły twojej karty są widoczne. Dane twojego konta autmatycznie się pojawią w odpowiednich polach w poniższej tabeli. 3. Aby wyłączyć kod CVC wprowadź interntowy kod dostępu/kod zwrotny Digipass i kliknij Prześlij. DOKUMENTY Kopia przelewu Swift 1. Wybierz transakcję z listy transakcji "Swift" z ostatnich 15 dni pojawiającej się na ekranie lub prześlij wniosek za dowolny okres w następujący sposób: 2. Wybierz konto z rozwijanego menu. 3. Ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia zapytania. 4. Naciśnij "Szukaj". 5. Wybierz transakcję, z której chcesz utworzyć kopię Swift, wybierając ikonkę obok wybranych transakcji. 6. Wprowadź internetowy kod dostępu lub kod zwrotny Digipass i naciśnij "Prześlij". 7. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że opłaty będą pobierane za każdą kopię. 8. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się na opłatę. 9. Powróć do menu kopii "Swift", gdzie możesz zobaczyć listę zamówionych dokumentów. 10. Naciśnij na ikonkę "Oczko" obok zamówionych kopii przelewów SWIFT do pobrania. 11. Wybierz "Kliknij tutaj, aby pobrać!" aby zapisać kopię w formacie PDF. INWESTYCJE Moje portfolio 1. Aby sprawdzić swoje portfolio inwestycyjne wybierz opcje Moje portfolio w menu 2. Wybierz jeden z numerów konta aby sprawdzić jego szczegółowe dane. Szczegóły wybranego konta pojawią sią na dole ekranu. USŁUGI Zmiana internetowego kodu dostępu 1. Podaj Identyfikator klienta którym możesz się zalogować do internet banku (Customer ID). 2. Wpisz swój internetowy kod dostępu w pole "Stary IAC". 3. Wpisz nowy internetowy kod dostępu w pole "Nowy IAC". 4. Potwierdź nowy internetowy kod dostępu wpisując go ponownie do danego pola. 5. Naciśnij "OK", aby aktywować nowy kod.

9 Ustawienia SMS 1. Zaznacz pole "Chcesz otrzymać usługę SMS? 2. Wprowadź swój numer telefonu rozpoczynający się od '+' i kodu kraju. 3. Naciśnij "Zarejestruj się". Wniosek o zamówieniu Digipass 1. Wybierz numer konta, do którego chcesz zamówić urządzenie Digipass. 2. Wprowadź internetowy dostępu i naciśnij "Prześlij", aby zamówić urządzenie Ddigipass. 3. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że będą pobierane opłaty za tę usługę. 4. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się na opłatę. Jak zamówić notyfikacje mailowe prze Netbank? 1. Zaloguj się do Netbanku za pomocą kodu internetowego lub urządzenia Digipass 2. Kliknij na menu usługi 3. Kliknij na menu notyfikacje mailowe 4. Wybierz konto zaznaczając pola przy kontach w związku z ktorych chcesz otrzymać notyfikacje mailowe 5. Wpisz adres mailowy na który chcesz otrzymać notyfikacje 6. Sprawdź adres mailowy i kliknij ok 7. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą pomyślnie wykonany wniosek Zablokuj Digipass 1. Wybierz numer konta, który jest podłączony do Digipass który chcesz zatrzymać. 2. Wprowadź internetowy kod dostępu i naciśnij "Prześlij", aby zablokować Digipass. 3. W wyskakującym okienku pojawi się ostrzeżenie, że opłaty będą pobierane za tę usługę. 4. Naciśnij "OK", jeśli zgadzasz się z opłatą. Zobacz wnioski 1. Wybierz numer konta. 2. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia. 3. Wybierz z rozwijanej listy okres, do którego wniosek się odnosi. 4. Aby filtrować wyszukiwania, zaznacz odpowiednie pola. 5. Kliknij "OK". WIADOMOŚCI

10 Nowa wiadomość 1. Wybierz temat wiadomości elektronicznej z listy rozwijanej. 2. Wpisz wiadomość w pustym polu. 3. Naciśnij "Wyślij", aby wysłać wiadomość. Nieprzeczytane wiadomości 1. Wiadomości wysyłane do Ciebie przez bank są wyświetlane w menu "nieprzeczytane wiadomości". 2. Zaznacz przeczytane wiadomości lub wybierz przycisk "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Wybierz "Oznacz jako przeczytaną", aby przenieścić wybrane wiadomości w folder "Czytaj pocztę". Czytaj pocztę 1. Możesz znaleźć pocztę w folderze "Wiadomości". 2. Zaznacz wiadomości, które chcesz anulować lub wybierz opcję "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Naciśnij "Usuń", aby usunąć wiadomości. Wysłane wiadomości 1. Kliknij na "Wysłane", aby zobaczyć swoje wiadomości które zostały wysłane do banku. 2. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć lub wybierz opcję "Zaznacz wszystkie", aby zaznaczyć wszystkie wiadomości. 3. Naciśnij "Usuń", aby usunąć wiadomości. INFORMACJA Ta pozycja w menu pokazuje datę i godzinę ostatniego wejścia do internet banku.

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO

Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO Przewodnik po aplikacji mobilnej IKO SPIS TREŚCI O APLIKACJI MOBILNEJ IKO 3 KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z APLIKACJI IKO? 4 JAKIE TELEFONY OBSŁUGUJĄ APLIKACJĘ IKO? 4 INSTALACJA I AKTYWACJA APLIKACJI IKO 5 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo