SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu na organizację spotkania przedstawicieli stron Partnera szwajcarskiego oraz przedstawicieli różnych środowisk biorących udział w procesie transformacji systemu energetycznego w kierunku OZE na terenie województwa lubelskiego, realizowanego w ramach wizyty: I. Wizyta 12 przedstawicieli instytucji biorących udział w procesie wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie województwa lubelskiego (zwanych dalej Stakeholderami ) oraz przedstawicieli Obserwatorów (np. Urzędów Marszałkowskich, Komisji ds. Energetyki Sejmu RP, oraz firm energetycznych z obszaru Polski) (zwanych dalej Obserwatorami ) w Szwajcarii w celu odbycia jednodniowych warsztatów oraz jednodniowego seminarium. Celem w/w wizyty jest: - wzajemny transfer wiedzy pomiędzy Laboratorium Konwersji Energii a Stakeholderami; - zapoznanie z wynikami projektu NEO oraz planowaną strukturą projektu SYSTEM dla przedstawicieli Obserwatorów Planowany termin wizyty luty 2015 r. w Zurychu (Szwajcaria). Usługa realizowana jest w ramach projektu Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego - NEO: IMPLEMENTACJA który jest kontynuacją projektu Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego, w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Nazwy i kody dotyczące zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (Kody CPV): Usługi hotelarskie 1

2 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą Usługi transportu lotniczego Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Kryterium wyboru oferty: 100% cena. I. Wizyta przedstawicieli instytucji biorących udział w procesie wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawicieli Obserwatorów (np. Urzędów Marszałkowskich, Komisji ds. Energetyki Sejmu RP, oraz firm energetycznych z obszaru Polski) w Szwajcarii w celu odbycia jednodniowych warsztatów oraz jednodniowego seminarium. Przedmiot zamówienia dla wizyty obejmuje: 1) Zapewnienie transportu uczestników z/na lotnisko z portu zagranicznego. 2) Zapewnienie noclegów dla uczestników. 3) Zapewnienie wyżywienia dla uczestników 4) Zapewnienie 2 tłumaczy podczas trwania wizyty. Zamówienie powinno zostać wykonane zgodnie z wymogami określonymi poniżej: Miejsce: Zurych (Szwajcaria) Wydarzenie: Wizyta przedstawicieli instytucji biorących udział w procesie wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawicieli Obserwatorów Termin realizacji: Od dnia podpisania umowy do dnia 19 lutego 2015 r., w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wizyty. Liczba uczestników: 12 osób. Konieczna koordynacja z pozostałymi uczestnikami (około 20 Obserwatorow oraz około 7 przedstawicieli ETHZ). 2

3 UCZESTNICY: W wyjeździe weźmie udział 12 osób pełnoletnich z grupy Stakeholderow. Będą to przedstawiciele instytucji biorących udział w procesie wdrażania inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawiciele Obserwatorów (np. Urzędów Marszałkowskich, Komisji ds. Energetyki Sejmu RP, oraz firm energetycznych z obszaru Polski). Podczas jednej kolacji oraz jednego obiadu uczestniczyć również będą przedstawiciele Partnera Szwajcarskiego (ETH Zürich). ZADANIA WYKONAWCY: 1) Zapewnienie transportu uczestników I. Transport lotniczy Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie Zurych (Szwajcaria) dla grupy 12 osób ( r.), Zurych (Szwajcaria) Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie dla grupy 10 osób ( r.) Zurych (Szwajcaria) - Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie dla 2 osób ( r.) Wykonawca zobowiązany jest do rezerwacji i zakupu biletów lotniczych dla wszystkich uczestników wyjazdu. Bilety lotnicze będą obejmować ubezpieczenie osób na czas podróży oraz opłaty lotniskowe. Usługa, o której mowa obejmuje: 1) rezerwacje i kupno na rzecz imiennie wskazanych przez Zamawiającego osób fizycznych biletów lotniczych w klasach zleconych przez Zamawiającego, m.in. ekonomicznej i biznes. Konkretne daty oraz godziny wylotów i przylotów uczestników zostaną skoordynowane z Zamawiającym. a) dostarczenie drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zamówionego biletu elektronicznego; b) wprowadzenia zmian w dokonanych rezerwacjach/wykupionych biletach (w tym możliwość rezygnacji z biletu), zgodnie z zasadami obowiązującymi w regulaminach 3

4 odpowiednich przewoźników; c) bezkosztowe anulowanie rezerwacji przez Zamawiającego w określonym w ramach zawieranej rezerwacji terminie; d) realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obowiązującymi przepisami prawa kraju docelowego; e) nieobciążanie Zamawiającego kosztami manipulacyjnymi przy zmianie trasy, terminu lotu, oraz rezygnacji z lotu przed określonym terminem oraz dokonanie zwrotu kosztu za niewykorzystane i zwrócone bilety lotnicze bez żadnych potrąceń pod warunkiem, że zwrot nastąpi zgodnie z wymogami zastosowanej w nich taryfy lotniczej; f) Wykonawca zobowiązuje się, że bazowa cena biletu (cena bez upustu) będzie obowiązującą w chwili tworzenia rezerwacji w systemach rezerwacyjnych przewoźnika (w uzasadnionych wypadkach zmiana ceny może być wprowadzona po uzyskaniu zgody Zamawiającego). III. Zapewnienie transportu zagranicznego Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie transportu lokalnego dla grupy uczestników liczących 12 osób + tłumacze obejmującego przejazdy na trasach: Lotnisko (Zurych) hotel w dniu przylotu dla grupy 12 osób + tłumacz (pełniący również rolę opiekuna) Hotel Laboratory for Energy Conversion, IET ETH Zürich, ML J 33 Sonneggstrasse 3 CH-8092 Zürich dla grupy 12 osób + tłumacz (1 dnia wizyty) Laboratory for Energy Conversion, IET ETH Zürich, ML J 33 Sonneggstrasse 3 CH-8092 Zürich miejsce w którym odbędzie się kolacja 12 osób + 2 tłumaczy (odległość max.4 km od miejsca zakwaterowania) 1 dnia wizyty Miejsce w którym odbędzie się kolacja 12 osób + 2 tłumaczy (odległość max.4 km od miejsca zakwaterowania) miejsce zakwaterowania (hotel) 1 dnia wizyty miejsce zakwaterowania (hotel) lotnisko (Zurych) w dniu wylotu ( r.) dla grupy 10 osób + tłumacz. 4

5 Bus powinien być nie starszy niż 4 lata, sprawny, klimatyzowany, schludny i czysty. Wszystkie koszty i czynności związane z zatrudnieniem kierowcy/kierowców leżą po stronie Wykonawcy. Koszty związane z zatrudnieniem i ubezpieczeniem kierowcy (kierowców) ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania tras przejazdu busa na terenie Szwajcarii na bieżąco, w razie potrzeby. Uwaga: Wykonawca zapewni transport uczestników wyjazdu na trasie łącznie nie większej niż 200 km. 2) Zapewnienie noclegów dla uczestników wizyty Wykonawca zapewni 1 nocleg x 10 osób oraz 2 noclegi dla 2 osób w obiekcie o standardzie co najmniej hotelu 4 gwiazdkowego w Zurychu, w pokojach do 1 osobowego wykorzystania z łazienkami wyposażonymi w natryski i WC. Hotel powinien znajdować się w odległości max. 2 km od miejsca, gdzie będzie odbywało się spotkanie robocze: Laboratory for Energy Conversion, IET ETH Zürich, ML J 33 Sonneggstrasse 3 CH-8092 Zürich. Każdy uczestnik wyjazdu wraz z noclegiem otrzyma każdego dnia wizyty śniadanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia noclegów na podstawie faktycznego wykorzystania miejsc hotelowych. Listę osób, którym będzie przysługiwał nocleg, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym zamknie najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia. Wykonawca dokona wstępnej rezerwacji hotelu. Hotel powinien posiadać: - przechowalnie bagażu, - dostęp do Internetu (wi fi) oraz stanowisko z łączami do Internetu Uwaga: Wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą zostać zakwaterowani w jednym obiekcie. Dodatkowo w ramach zakwaterowania: 5

6 - Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu, jeżeli wymagać tego będzie lokalizacja hotelu, - Wykonawca winien zapewnić uczestnikom warunki pobytu w oparciu o zasady BHP. 3) Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wyżywienia dla grupy uczestników liczącej łącznie 12 osób, w dniach wizyty lutego 2015 r., obejmującej dwa posiłki (śniadanie- koszt wliczony w cenę pokoju), obiad, kolacja. Ustalenie wyboru ostatecznego miejsca podawania posiłków podlegają akceptacji przez Zamawiającego. W pierwszym dniu wizyty Wykonawca zapewni obiad (grupa 12 osób + tłumacz) w miejscu zakwaterowania (hotel). Ponadto w pierwszym dniu wizyty ( r.) Wykonawca zapewni kolację (odległość max.4 km od miejsca zakwaterowania oraz max. 4 km od miejsca trwania warsztatów/seminarium) dla grupy 15 osób i 7 przedstawicieli partnera Szwajcarskiego (koszty pokrywa Zamawiający) + 2 tłumaczy (koszt kolacji tłumaczy pokrywa Wykonawca). Dodatkowo Wykonawca dokona rezerwacji kolacji dla grupy ok. 20 przedstawicieli Obserwatorów w tym samym lokalu (koszty pokrywa ETHZ). W drugim dniu wizyty ( r.) Wykonawca zorganizuje (odległość max.4 km od miejsca zakwaterowania oraz max. 4 km od miejsca trwania warsztatów/seminarium) obiad dla grupy 15 osób i 7 przedstawicieli partnera Szwajcarskiego (koszty pokrywa Zamawiający) oraz 2 tłumaczy (koszt obiadu tłumaczy pokrywa Wykonawca). Wymagania dotyczące menu w czasie wizyty: OBIAD I KOLACJA Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi co najmniej: przystawkę, danie główne na gorąco (min. 2 rodzaje do wyboru, w tym dania mięsne oraz danie jarskie), deser, kawa (1 filiżanka), herbata (1 filiżanka), woda gazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), woda niegazowana (w ilości co najmniej 0,25 l), sok 100% (do wyboru co najmniej 3 rodzaje, w ilości co najmniej 0,25 l), śmietanka do kawy, cukier, cytryna. Miejsce podawania kolacji powinno spełniać odpowiednio wysokie standardy. 4) Zapewnienie dwóch tłumaczy (konsekutywnego i konsekutywno - symultanicznego (polsko angielko polski) podczas trwania całej wizyty. 6

7 Wykonawca zapewni dwóch tłumaczy konsekutywnego i konsekutywno symultanicznego (polsko angielsko polski), pozostających w dyspozycji Zamawiającego przez cały czas trwania wizyty max. do 8 godzin dziennie, posiadających minimum 2 lata doświadczenia w obsłudze tłumaczeń konsekutywnych podczas podobnego rodzaju wizyt, oraz znajomość profesjonalnego eksperckiego języka branży energetycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo na ostateczne ustalenie godzin pracy tłumaczy, w terminie najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia wizyty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kabiny oraz 40 zestawów do tłumaczenia symultanicznego. Dodatkowe informacje i wymagania dotyczące organizacji wizyty: a) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy ramowego planu wizyty, zawierającego wstępne założenia i terminy realizacji poszczególnych punktów wizyty. b) Wykonawca jest zobowiązany również na 3 dni przed rozpoczęciem wizyty do przekazania szczegółowego i ostatecznego harmonogramu, zawierającego wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wizyty. c) Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z ubezpieczeniem NW dla wszystkich uczestników wizyty. d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności (podczas całego czasu trwania wizyty) co najmniej jednej osoby ze strony Wykonawcy nadzorującej właściwą realizację usługi (opiekun grupy) oraz czuwającej nad sprawnym i terminowym przebiegiem harmonogramu. e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zatrudnieniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje) i ewentualnym transportem zatrudnionych przez siebie osób, jak np. kierowców, tłumaczy, opiekuna grupy. f) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i pełnej koordynacji całej wizyty, w tym wszelkich spraw związanych z każdym jego elementem, zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie jego trwania. 7

8 PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCE WIZYTY SOPZ 1. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji hotelu zakwaterowania uczestników nie później niż na 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, nie będącymi pracownikami Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, w terminach określonych w harmonogramie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U r. Nr 101 poz.926z późn. zm.). 8

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB

Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Kierujący zapytanie: Zapytanie ofertowe 7/2012/GSWB Warszawa, 22.10.2012 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 01-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Kraków: Zakup usług organizacji staży - wizyt zawodoznawczych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin

Bardziej szczegółowo

I Misja gospodarcza do Chin (Szanghaj) branża spożywcza

I Misja gospodarcza do Chin (Szanghaj) branża spożywcza Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I Misja gospodarcza do Chin (Szanghaj) branża spożywcza Termin odbywania się misji: 11-17 maja 2014 r. Partnerzy projektu: Gmina Miasta Grudziądz,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt w jednym z następujących państw członkowskich UE: Finlandia,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262527-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem miejsc noclegowych i sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia i świadczenie usługi transportowej podczas wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Wynajem sal szkoleniowych, zapew

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych w jednym z następujących państw członkowskich UE: Francja, Portugalia,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1. SIWZ OKE/WOA/2150/ 4 /2011 I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134912-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Usługi hotelarskie 2013/S 080-134912 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniący rolę Operatora Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo