44 Pomysły Na Rozwój Kutna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "44 Pomysły Na Rozwój Kutna"

Transkrypt

1 44 Pomysły Na Rozwój Kutna Styczeń 2014

2 2. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta jak się zaczyna miasto? od kroku pierwszego gdy człowiek rano wstaje by spotkać innego ku pamięci Artura i ku lepszej przyszłości nas wszystkich

3 3. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Wstęp Z wielką radością przedstawiamy Państwu Obywatelską Strategię Rozwoju Kutna na lata , która żmudnie powstawała na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Zmęczeni oraz zawiedzeni dotychczasowym rozwojem naszego miasta, podjęliśmy wysiłek intelektualny, aby zebrać i przedstawić 44 pomysły na skuteczny rozwój Kutna. Wyszliśmy z założenia, że obecny kierunek zarządzania miastem doprowadzi w dłuższej perspektywie do jego degradacji społecznej oraz gospodarczej. Dlatego stworzenie niniejszej Strategii okazało się konieczne. Pomysły przedstawione w naszej pracy odwracają nieudaną politykę obecnych władz i starają się naprawić ich błędy oraz zminimalizować negatywny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Przed miastem są obecnie trzy największe wyzwania. Pierwsze to zatrzymanie lawinowego spadku liczby mieszkańców i degradacji demograficznej Kutna. Drugie to poprawa sytuacji gospodarczej poprzez wypracowanie lokalnej gospodarki, która tworzy perspektywiczne miejsca pracy. Trzecie wyzwanie to problem kutnowskiego szpitala i groźba, że miasto pozostanie bez dobrze funkcjonującej placówki medycznej. Wszystkie te trzy problemy są ze sobą powiązane i nie da się ich od siebie odseparować. Kutno musi się zmierzyć ze wszystkimi powyższymi wyzwaniami jednocześnie, aby zapewnić harmonijny rozwój oraz dobry poziom życia dla swoich mieszkańców. Wierzymy, że nie trzeba uciekać z Kutna, aby żyć w lepszym miejscu. Wystarczy zmienić przyszłość miasta, aby było lepszym miejscem do życia. Musimy dążyć do tego, aby każdy z mieszkańców miał szanse rozwoju zawodowego oraz realizowania własnych marzeń, w mieście w którym się urodził lub które dla siebie wybrał do życia. Pragniemy również poinformować, że w pracach nad niniejszą Strategią brał udział wybitny kutnianin i poeta Artur Fryz, który pracował nad częścią Strategii dotyczącą sektora kultury oraz edukacji. Część jego pomysłów została przez nas opracowana, w niektórych przypadkach rozbudowana oraz wykorzystana w tekście niniejszej pracy. W efekcie, postanowiliśmy zadedykować niniejszą pracę jego pamięci, jako nasze podziękowanie za współpracę oraz zaangażowanie w powstanie dokumentu. Autorzy: Maria Jolanta Aulich Andrzej Kozłowski Andrzej Orłow Arkadiusz Wyrzykowski Maria Jagodzińska Sebastian Aulich

4 4. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 1 Likwidacja parkomatów. Kutnowskie parkomaty mają charakter ukrytego podatku nałożonego na mieszkańców miasta okrężną drogą. Tego rodzaju decyzje powinny być podejmowane w lokalnym referendum o samoopodatkowaniu, a nie poprzez ustanawianie opłat parkingowych przez Radę Miasta. Płatna strefa parkowania powinna zostać zlikwidowana, a ścisłej regulacji powinno podlegać jedynie parkowanie w okolicach urzędów miejskich, gminnych oraz powiatowych. Likwidacja parkomatów zwróci do kieszeni mieszkańców kwotę około zł rocznie oraz zł w skali 4 lat. Kwoty te zasilą małą oraz drobną przedsiębiorczość, zwiększając obroty handlowe rodzimych przedsiębiorców. Obywatele Kutna zaoszczędzą (wg. danych z 2012 roku) Rocznie Przez 4 lata zł zł Pomysł 2 Obniżki podatków dla osób fizycznych. W chwili obecnej podatek od budynków mieszkalnych wynosi w Kutnie 0,73 zł za 1m 2 i jest na tak samo wysokim poziomie jak stawki dla Warszawy, Łodzi, Wrocławia czy Poznania. Niestety Kutno nie jest aż tak wielkim i silnym gospodarczo miastem, aby utrzymywać stawki podatkowe na poziomie Warszawy czy Łodzi. Dlatego stawka podstawowa powinna zostać obniżona z kwoty 0,73 zł do kwoty 0,60 zł za 1m 2 i powinna zostać utrzymana ( zamrożona ) przez kolejne 4 lata, co oznacza, że wysokość tego podatku praktycznie będzie malała każdego roku ze względu na wzrost inflacji. Obniżki podatku od budynków mieszkalnych dla osób fizycznych (stawki za 1 m 2 ) 0,73 zł ulega obniżeniu do 0,60 zł Pomysł 3 Obniżki podatków dla emerytów i rencistów. W związku z tym, że renciści i emeryci żyjący z ZUS-owskich świadczeń są grupą społeczną wybitnie zagrożoną ubóstwem, podstawowe stawki podatku od budynków mieszkalnych od osób fizycznych, powinny zostać obniżone o 50% dla każdego mieszkańca Kutna, który otrzyma prawo do renty lub emerytury i postanowi spędzić resztę swego życia, jako mieszkaniec lub mieszkanka naszego miasta. Tym samym przez kolejne 4 lata stawki podatku od budynków mieszkalnych dla emerytów i rencistów nie powinny przekraczać 0,30 zł za 1m 2, co oznacza dla nich 0,43 zł oszczędności na 1m 2 w porównaniu do obecnych stawek utrzymywanych na poziomie 0,73 zł za 1m 2.

5 5. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Obniżki podatku od budynków dla emerytów i rencistów (stawki za 1 m 2 ) 0,60 zł ulega obniżeniu do 0,30 zł Pomysł 4 Obniżki podatków dla kutnowskich rodzin. Jednym z największych problemów Kutna jest dramatyczny spadek ludności na przestrzeni ostatniej dekady. Kutno musi zrobić wszystko aby ten trend zatrzymać, a później go odwrócić. Jednym z elementów polityki zwiększającej liczbę mieszkańców musi być wspieranie osób, które podejmują odważne decyzje o założeniu własnej rodziny oraz wychowywaniu dzieci w Kutnie. Takie osoby należy finansowo wynagradzać oraz wspierać ich postępowanie. Dlatego stawki podatku od budynków mieszkalnych powinny ulegać obniżeniu o 0,10 złotych na 1m 2 za każde nowe dziecko w rodzinie (urodzone naturalnie lub adoptowane). Tym samym utrzymywanie gospodarstwa domowego w Kutnie z jednym dzieckiem spowoduje obniżenie podstawowej stawki podatkowej do 0,50 zł za 1m 2, z dwojgiem dzieci do 0,40 zł, a z trzema dziećmi do 0,30 zł (przy założeniu, że podstawowa stawka wynosi proponowane powyżej 0,60 zł/1m 2 ). Obniżki podatku od budynków mieszkalnych dla rodzin (stawki za 1 m 2 ) 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 1 dziecko obniża podatek do 2 dzieci obniża podatek do 3 dzieci obniża podatek do Pomysł 5 Obniżki podatków dla przedsiębiorców. 0,50 zł 0,40 zł 0,30 zł Najważniejszym podatkiem lokalnym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy jest podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W Kutnie podatek ten wynosi obecnie 22,15 zł za 1m 2 powierzchni i był dotychczas podwyższany każdego roku (oprócz roku, w którym odbywają się wybory samorządowe). Jednakże, niższe stawki podatkowe od tych kutnowskich mają takie wielkie miasta jak Kraków, Bydgoszcz, Lublin, Katowice czy Białystok. Wszystkie te miasta nie tylko oferują inwestorom niższe obciążenia podatkowe, ale również większe lokalne rynki zbytu oraz lepszy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Innymi słowy, Kutno nie jest miastem konkurencyjnym wobec innych miast w Polsce, dlatego największe i najlepsze

6 6. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta inwestycje lokują się w innych regionach. Aby móc konkurować o nowe inwestycje oraz w celu poprawienia sytuacji finansowej kutnowskich przedsiębiorców podatek od nieruchomości powinien zostać obniżony do 18 zł za 1m 2, a nowa stawka powinna zostać zamrożona na kolejne 4 lata. Obniżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (stawki za 1 m 2 ) 22,15 zł ulega obniżeniu do 18,00 zł Pomysł 6 Obniżki dla drobnych i średnich przedsiębiorców. Gospodarka Kutna powinna opierać się na rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przyszłość Kutna nie powinna zależeć wyłącznie od 2-3 wielkich zakładów produkcyjnych, których akcjonariat ulokowany jest poza granicami kraju, a zyski transferowane są za granicę lub do innych miast. Jest wiele możliwości prowadzenia biznesu w Kutnie, poczynając od handlu, a kończąc na firmach usługowych lub technologicznych. Dlatego polityka podatkowa miasta powinna wspierać drobnych oraz średnich przedsiębiorców. Stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób powinny zostać obniżone o kolejne 2 zł (do 16 zł za 1m 2 ), a dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób o 1 zł poniżej stawki podstawowej (czyli do 17 zł za 1m 2 ). Obniżki podatku od nieruchomości dla drobnych oraz średnich przedsiębiorców (stawki za 1 m 2 ) 18,00 zł 18,00 zł dla mniej niż 50 pracowników podatek wynosi dla mniej niż 10 pracowników podatek wynosi 17,00 zł 16,00 zł Pomysł 7 Obniżki dla firm tworzących nowe miejsca pracy. Jeżeli przedsiębiorca tworzy nowe miejsca pracy to znaczy, że jego firma ma potencjał wzrostowy. Tworzenie nowych miejsc pracy świadczy o tym, że przedsiębiorca jest konkurencyjny na rynku, że oferuje dobry produkt lub usługę, która zyskuje zaufanie konsumentów. Warto wspierać takich właśnie przedsiębiorców, ponieważ ich potencjał

7 7. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta wzrostowy jest dużo większy niż firm, które popadają w tarapaty finansowe lub redukują zatrudnienie. Dlatego polityka podatkowa miasta powinna uwzględniać wspieranie ośrodków gospodarczego wzrostu w mieście. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców powinien ulegać obniżeniu o 0,20 zł za 1m 2 za każde nowo powstałe miejsce pracy, które zostanie utrzymane przez kolejne 12 miesięcy na podstawie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu. Tym samym wsparci zostaną również przedsiębiorcy, którzy nie obchodzą przepisów kodeksu pracy poprzez zatrudnianie pracowników na tzw. "umowy śmieciowe. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z maksymalnej ulgi w tym zakresie wynoszącej do 2 zł na 1m 2 (czyli do ostatecznej stawki nie mniejszej niż 16 zł za 1m 2 ). Niektórzy z przedsiębiorców mogą chcieć skorzystać z tej ulgi tylko po to, aby obniżyć koszty podatkowe w zamian za zamianę umów śmieciowych na umowy o pracę. Zyskają na tym mieszkańcy Kutna, którym przysługiwać będzie dodatkowa ochrona oraz korzyści wynikające z kodeksu pracy. Z niniejszej ulgi podatkowej będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, u których odsetek pracowników zatrudnionych na umowy o pracę wynosi co najmniej 85% całego personelu. Obniżki podatku dla firm tworzących nowe miejsca pracy (stawki za 1 m 2 ) 18,00 zł ulega obniżeniu za każdego nowego pracownika o: 0,20 zł (do 16 zł) Pomysł 8 Obniżenie pozostałych podatków lokalnych o 20%. Wszystkie pozostałe lokalne podatki powinny zostać obniżone o 20%, a stawki powinny zostać zamrożone na kolejne 4 lata. W szczególności chodzi o podatek od środków transportu oraz podatek od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (pozarządowe). Obniżki pozostałych podatków lokalnych (stawki za 1 m 2 ) stawki lokalne ulegają obniżeniu o 20% Pomysł 9 Likwidacja jednego stanowiska Wiceprezydenta Miasta. Obniżki podatków będą wymagały ograniczenia wydatków z budżetu miasta. W pierwszej kolejności należy szukać oszczędności w miejskiej biurokracji. Likwidacji powinno ulec jedno stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta (czyli tzw. wiceprezydenta ). Stanowisko to jest

8 8. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta zbędne do zarządzania miastem przy tak szeroko rozbudowanej administracji samorządowej, która bez większych trudów może przejąć na siebie zadania obecnie wykonywane przez jednego z wiceprezydentów. Budżet miejski wydaje na utrzymanie jednego takiego stanowiska ponad zł rocznie oraz ponad zł w skali 4 lat. Oszczędności z tego tytułu powinny zostać spożytkowane na pokrycie obniżek podatków. Likwidacja stanowiska wiceprezydenta (wg. danych z 2012 roku) Oszczędności roczne Oszczędności przez 4 lata zł zł Pomysł 10 Likwidacja zwolnień podatkowych dla firm. W gospodarce rynkowej wszyscy powinni działać na równych zasadach, dlatego zwolnienia podatkowe są niekorzystnym wyjątkiem od reguły. Niestety w ostatnich latach zwolnienia były udzielane na miliony złotych, na czym wyraźnie cierpiał budżet miasta. Pomoc przedsiębiorcom powinna polegać na obniżaniu podatków dla wszystkich podmiotów na rynku, a nie na zwalnianiu wybranych. Na zwolnieniach podatkowych budżet miasta utracił w 2012 ponad zł, w 2011 ponad złotych, w 2010 ponad zł, a w 2009 ponad zł. Przez ostatnie 4 lata daje to utraconą kwotę z wpływów podatkowych w wysokości złotych 1. Likwidacja zwolnień dla wybranych firm (wg. danych za lata ) Oszczędności roczne Oszczędności przez 4 lata zł zł Pomysł 11 Utworzenie Miejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Kutno musi posiadać taką gospodarkę, która jest zdolna do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w polskiej oraz światowej gospodarce. Firmy, które są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnej, które pozostaną elastyczne wobec zachodzących zmian i które zwiążą się z przyszłością miasta to firmy małej oraz średniej wielkości. Badania ekonomiczne rozwoju miast pokazują, że miasta, które wiążą swoją przyszłość z dużymi firmami rozwijają się wolniej niż te ośrodki miejskie, które inwestują w rozwój małej oraz średniej przedsiębiorczości 2. Tworzenie miejsc pracy w Kutnie, musi się w związku z tym 1 Dokładna informacja prasowa o zwolnieniach podatkowych: czytelnicy-pytaja-kogo-prezydent-zwalnia-z-podatk-w, 2 Badania prowadzone przez Uniwersytet Harvarda. Opracowanie: What makes a City Entrepreneurial?, Luty 2010, autorzy: Edward L. Glaeser i William R. Kerr. Link:

9 9. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta koncentrować na wspomaganiu nowych inicjatyw gospodarczych, które wymagają małych lub średnich inwestycji kapitałowych. W Kutnie powinien zostać utworzony Miejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowywany w kwocie 1 miliona złotych rocznie przez budżet miasta Kutna. Rozważeniu powinno podlegać włączenie do takiego Funduszu inwestorów instytucjonalnych oraz pozyskanie funduszy UE przeznaczonych na rewitalizację miast. Zadaniem tego funduszu będzie wspomaganie osób, które chcą założyć w Kutnie swój własny biznes. Fundusz, w zamian za objęcie do 25% udziałów w nowym przedsięwzięciu, umożliwiłby przedsiębiorcom zebranie odpowiedniego kapitału początkowego, a następnie objąłby takie firmy programem inkubacji, w wyniku którego, po miesiącach początkowego rozwoju byłyby one w stanie działać samodzielnie na kutnowskim rynku, generować dochód oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Fundusz powinien pracować na zasadzie okresowej i organizować wsparcie finansowe w drodze konkursu 2 razy w roku, czyli co 6 miesięcy. Obowiązkiem Funduszu byłoby dokonanie, co najmniej 10 inwestycji rocznie w rozwój nowych podmiotów gospodarczych. Inwestycje Funduszu musiałyby się odbywać po przeprowadzeniu dokładnej analizy struktury kutnowskiej gospodarki, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności kapitał trafiał do przedsiębiorstw najbardziej przydatnych dalszemu rozwojowi Kutna. W perspektywie kilkuletniej, Fundusz byłby samowystarczalny finansowo i jego obowiązkiem byłoby wypłacanie rocznej dywidendy, która trafiałaby do budżetu miasta (stanowiłaby dodatkowy dochód miasta). Fundusz realizowałby przychody oraz dochody ze sprzedaży posiadanych akcji w spółkach, które osiągnęły dojrzałość rynkową. Innymi słowy, Fundusz przynosiłby miastu zysk, w odróżnieniu od takich nietrafionych inwestycji jak Aquapark, który generuje milionowe straty każdego roku. Pomysł 12 Rewitalizacja Placu Wolności budowa pierwszego w Kutnie nowoczesnego biurowca. Dotychczasowe plany rewitalizacji Placu Wolności, które polegają na zastąpieniu jednego betonowego parkingu, drugim tylko że ładniejszym są całkowicie nietrafione i nie służą żadnej rewitalizacji tej części miasta. Taka inwestycja w żaden sposób nie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Kutna lub do stworzenia nowych miejsc pracy. Rewitalizacja Placu Wolności powinna polegać na zachowaniu dotychczasowych miejsc parkingowych przy jednoczesnej budowie, wkomponowanego w otoczenie, pierwszego biurowca w Kutnie. Dzisiaj firmy, które chcą otworzyć w Kutnie swoje siedziby mają bardzo ograniczone możliwości wynajęcia powierzchni biurowej w reprezentatywnej części miasta. epreneurial%20cities.pdf

10 10. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Budowa biurowca na Placu Wolności powinna się odbyć przy udziale miasta, jako inwestora strategicznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu metody partnerstwa publicznoprywatnego, co wymagałoby rozpisania przetargu na budowę obiektu oraz znalezienia dodatkowego inwestora krajowego lub zagranicznego. Po wybudowaniu biurowca, miasto powinno ulokować w nim swój Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z miejskim inkubatorem rozwoju firm, w które Fundusz by inwestował. Budowa nowoczesnego biurowca miałaby w dłuższej perspektywie przynieść miastu zysk w postaci wpływów z wynajmu powierzchni biurowej lub sprzedaży prawa własności do budynku. Pomysł 13 Integracja środowiska kutnowskiego biznesu utworzenie Miejskiego Programu Mentorskiego. Do rozwoju nowych miejsc pracy potrzebne są nie tylko dobre biznesplany i dostęp do kapitału inwestycyjnego, ale również dostęp do wiedzy i doświadczenia. Tego ostatniego bardzo często brakuje młodym przedsiębiorcom, którzy mają dobry pomysł na biznes, ale nie posiadają umiejętności, aby taki pomysł skutecznie zrealizować. Ponad 90% wszystkich nowych przedsiębiorstw (start-up ów) upada i jedynie tylko kilka procent z nich jest w stanie przetrwać na rynku i dalej się rozwijać. Kutno powinno więc dążyć do tego, aby maksymalnie obniżyć możliwość upadku nowo powstałych firm, przy jednoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa ich sukcesu. Temu właśnie ma służyć Program Mentorski, który będzie polegał na kojarzeniu doświadczonych kutnowskich przedsiębiorców z nowymi, młodymi zakładającymi swój pierwszy biznes w Kutnie. Mentorzy biorący udział w Programie byliby zobowiązani do przeznaczenia, co najmniej, 2 godzin tygodniowo na darmowe doradztwo dla nowo powstałych firm. Młodzi przedsiębiorcy mieliby dzięki temu dostęp do ogromnej wiedzy oraz doświadczenia biznesowego, przy jednoczesnym dostępie do sieci kontaktów biznesowych swoich Mentorów, które mogłyby zaowocować dostępem do dodatkowych możliwości inwestycyjnych, czy też nowych klientów lub rynków zbytu. Miasto uhonorowałoby każdego Mentora działającego społecznie w ramach miejskiego Programu Mentorskiego. Dodatkowo, Mentorzy mieliby również możliwość bezpośrednich inwestycji w spółki prowadzone przez miejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomysł 14 Organizowanie corocznego, ogólnopolskiego konkursu dla start-up ów. Jednym z najważniejszych sposobów pozyskiwania kapitału jest sprowadzanie do miasta inwestorów zewnętrznych. W odróżnieniu jednak od obecnej, nieudolnej strategii, która polega na rozwijaniu kutnowskiej Podstrefy za pomocą dużych i kapitałochłonnych zakładów produkcyjnych, nowa strategia powinna się skupić na pozyskiwaniu małych i prężnych firm. Dużo łatwiej jest bowiem sprowadzić do Kutna przedsiębiorstwo liczące pracowników i pomóc mu się rozwinąć do pracowników, niż od razu sprowadzić do miasta przedsiębiorstwo zatrudniające tysiące ludzi. Obecne przemiany gospodarcze pokazują, że

11 11. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta małe firmy założone dosłownie w garażu mają potencjał rozwinięcia się w kilkutysięczne przedsiębiorstwa zaledwie w ciągu kilku lat (np. Microsoft, Apple czy Facebook). Dlatego Kutno powinno skoncentrować się na pozyskiwaniu różnorodnych małych i średnich przedsiębiorstw. Ma temu służyć organizowanie corocznego konkursu start-up ów, w którym nowo powstałe firmy z całego kraju oraz przedsiębiorcy posiadający dobry biznesplan, mogliby rywalizować o pozyskanie inwestycji kapitałowych dla swoich przedsięwzięć. Lauraci uzyskiwaliby finansowanie dla swoich firm w zamian za przeniesienie ich siedziby do Kutna oraz rozwój biznesu w naszym mieście, przez co najmniej 3 kolejne lata. Ideą tego konkursu byłoby nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale również ogólnopolska promocja Kutna, jako miasta otwartego dla biznesu. Pomysł 15 Samorząd miejski jako inwestor strategiczny w kutnowskim szpitalu. W związku z wieloletnim niepowodzeniem działalności kutnowskiego szpitala w strukturach powiatowych, upolitycznieniem instytucji oraz brakiem strategicznego zarządzania koniecznym jest zaangażowanie się samorządu miejskiego w zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Kutna. Samorząd miejski powinien zaproponować Radzie Powiatu swoją chęć objęcia udziałów w obecnie działającym Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o., tak aby przejąć nad nim kontrolę (50% udziałów + 1), oraz zobowiązać wszystkich udziałowców do corocznych dopłat do kapitału zakładowego spółki, aż do momentu wypracowania przez szpital zysku. W przypadku, gdyby jednak samorząd powiatowy odmówił zbycia udziałów, Kutno powinno rozpocząć planowanie inwestycji miejskiej polegającej na budowie własnego, nowego szpitala, wychodząc z założenia, że obecnie działający szpital w dłuższej perspektywie nie będzie miał szans na uniknięcie bankructwa, jeżeli będzie działał w ramach niewydolnych struktur powiatowych. Jeżeli budowa nowego szpitala okaże się konieczna to powinna ona oprzeć się na metodzie partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli pozyskaniu długoterminowego inwestora prywatnego, krajowego lub zagranicznego, z jednoczesnym silnym udziałem kapitałowym miasta oraz innych zainteresowanych samorządów powiatu kutnowskiego. Utworzenie nowego szpitala lub przejęcie większości udziałów w obecnie istniejącym musi się wiązać z wypracowaniem modelu biznesowego, który przynosi szpitalowi dochód. Aby to zapewnić konieczne będzie zwiększenie przychodów poprzez wzbogacenie palety oferowanych usług oraz pozyskanie pacjentów spoza Kutna, w tym spoza Polski (przychody z kontraktów z NFZ-tu są niewystarczające do utrzymania spółki i nie ma żadnej gwarancji, że nie zostaną one w przyszłości zmniejszone). Wraz ze wzrostem przychodów konieczne jest wypracowanie optymalnie niskiej struktury kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem budynkiem, energią cieplną czy zużyciem wody. W tym zakresie należy rozważyć sens budowy lub wynajmu nowej siedziby szpitala

12 12. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta nowocześniejszej i dużo tańszej w utrzymaniu. Szpital musi dążyć do wypracowania specjalizacji, która byłaby unikalna na skalę ogólnopolską, bowiem tylko tego rodzaju specjalizacja będzie w stanie zapewnić konkurencyjność kutnowskiej placówki w pozyskiwaniu pacjentów spoza regionu kutnowskiego. Za przykład skutecznej specjalizacji może tu posłużyć Klinika Ewy Błaszczyk Budzik ) 3. Szpital nie może zatrudniać na umowy śmieciowe i nie może kontraktować pracowników medycznych od agencji pośrednictwa pracy. Pomysł 16 Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe dla najbiedniejszych połączone z aktywnym programem wychodzenia z biedy. Jednym z największych problemów Kutna jest brak zaplecza mieszkalnego, które odpowiadałoby zapotrzebowaniom mieszkańców. Z jednej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem, które osiąga stosunkowo niewielkie dochody oraz ma ograniczoną zdolność kredytową. Pociąga to za sobą niemożność pozyskania kredytu bankowego na inwestycje we własne mieszkania. W długoterminowej perspektywie może to stwarzać zachętę dla młodych ludzi do opuszczania Kutna i przesiedlania się w inne części Polski, które oferują lepsze perspektywy znalezienia pracy oraz rozwoju zawodowego. Dlatego ważne jest aby zmodernizować oraz dostosować bazę mieszkaniową do możliwości finansowych mieszkańców. W Kutnie jest około 800 rodzin, które ubiegają się o mieszkania z zasobów komunalnych miasta. Sam samorząd miejski przez wiele lat unikał inwestycji w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Dlatego wydaje się zasadne odwrócenie tej negatywnej tendencji. Najgorszą rzeczą dla przyszłości Kutna byłoby utracenie tych 800 rodzin lub stworzenie im warunków życia, które zepchnęłyby je na margines społeczny. Miasto powinno być zaangażowane w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Powinno się to odbywać albo poprzez partnerstwo publiczno-prywatne lub poprzez tworzenie popytu na mieszkania na rynku wtórnym. W takim wypadku, Kutno powinno zakupywać do mieszkań rocznie lub budować je w metodzie PPP z zamiarem wynajęcia rodzinom, które oczekują na przydział mieszkań komunalnych. Pieniądze przeznaczone na zakup mieszkań trafiałyby bezpośrednio do lokalnej gospodarki będąc dodatkowym czynnikiem wzrostu. Miasto powinno jednocześnie stworzyć program, który umożliwi wychodzenie z biedy rodzinom, którym czasowo przyznano prawo do zamieszkiwania w takich lokalach, bowiem mieszkanie samorządowe nie może spełniać roli prezentu od miasta, ale ma być wyłącznie doraźną pomocą dla osób, które czasowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności osoby ubiegające się o mieszkania komunalne miałyby obowiązek przedłożenia oraz uprawdopodobnienia planu pozyskania środków finansowych na zapłatę czynszu oraz 3 Link do strony internetowej Kliniki Budzik:

13 13. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta utrzymania rodziny w czasie okresu wynajmu mieszkania. W planie takim powinno się znajdować zaświadczenie o wykonywanej pracy lub pobieranej nauce zawodu, osiąganych dochodach, planie szkoleń zawodowych, źródłach planowanego dochodu rodziny czy też sposobu wydatkowania pozyskanych środków finansowych. Plan taki powinien również zawierać przewidywany sposób zwiększenia dochodów rodziny tak aby móc uzyskać zdolność kredytową na zakup własnego mieszkania. Osoby, którym przyznane by było czasowe prawo do zamieszkiwania w lokalach samorządowych, miałyby obowiązek przedkładania i uzupełniania dokumentów co każdy kwartał oraz przedkładania sprawozdania z gospodarowania środkami przewidzianymi na utrzymanie mieszkania oraz rodziny. Dodatkowo miasto powinno stworzyć spójną politykę przeciwdziałania bezdomności. W tym zakresie należy podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu adaptacji pomieszczeń dla ludzi bezdomnych oraz stworzenia im warunków do podjęcia próby wydostania się z ubóstwa i bezdomności. Badania pokazują, że zapewnienie bezdomnym dachu nad głową prowadzi do zmniejszenia ich wizyt w szpitalach, do spadku o ponad 80% potrzeb detoksykacji (w przypadku walki z uzależnieniami) oraz spadku przestępczości w tej grupie społecznej o ponad 70% 4. Nie ulega wątpliwości, że w interesie nas wszystkich leży, aby ludzi bezdomnych zainteresowanych pomocą, umieszczać w wyspecjalizowanych ośrodkach, tak aby nie stanowili oni zagrożenia dla pozostałych mieszkańców miasta oraz naszych dzieci, a jednocześnie mieli szansę na odmianę swego życia i powrót do społeczeństwa. Pomysł 17 Reforma rynku pracy: umożliwienie bezrobotnym zdobycia doświadczenia oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy w firmach, którym udzielono zwolnień podatkowych. Jedną z rzeczy, która hamuje powrót bezrobotnych na rynek pracy jest brak doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe ma wymierną wartość rynkową i można przypisać mu określoną wartość ekonomiczną. Dlatego samorząd miejski powinien podjąć działania umożliwiające bezrobotnym szczególnie absolwentom szkół wyższych możliwość zdobycia konkretnego doświadczenia w zarządzaniu projektami technicznymi, marketingu, brandingu, komunikacji społecznej, pomocy w przygotowywaniu inwestycji, w księgowości czy zarządzaniu projektami prawnymi oraz technicznymi. Rada Miasta powinna podjąć uchwałę uzależniającą przyznanie przedsiębiorcom zwolnienia z podatków lokalnych od wcześniejszego podpisania umowy z Urzędem Miasta na przyjęcie określonej liczby bezrobotnych na 6-12 miesięczne staże zawodowe. Umowa taka powinna obowiązywać niezależnie od umowy uzależniającej wysokość zwolnień podatkowych od liczby miejsc pracy stworzonych przez nowego inwestora. 4 Badania prowadzone nad programami walki z bezdomnością w Stanach Zjednoczonych. Krótki opis tych programów w Wikipedii:

14 14. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 18 Program stypendialny dla uczniów i studentów w zamian za zaangażowanie w działalność społeczną. Jednym z największych problemów Kutna jest opuszczanie miasta przez młodych ludzi, którzy emigrują zarówno do większych miast w Polsce, jak też za granicę. Samorząd miejski musi podjąć wszelkie starania, aby zatrzymać w Kutnie młodych i zdolnych ludzi oraz związać ich z przyszłością miasta. Jednym z takich sposobów powinno być ustanowienie programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów i studentów w zamian za ich zaangażowanie w działalność społeczną na terenie Kutna. Najlepsi uczniowie oraz studenci powinni otrzymywać stypendia w wysokości do 750 złotych miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Stypendia takie powinny również przysługiwać studentom, którzy pobierają naukę poza Kutnem, ale są wychowankami kutnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Warunkiem otrzymywania takiego stypendium byłoby przepracowanie dla Urzędu Miasta (w tym społeczności lokalnej) ośmiu tygodni w skali roku. Studenci otrzymujący stypendia byliby delegowani do pracy nad projektami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz kierowani do prac nad projektami rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej. Pomysł 19 Budżet obywatelski (partycypacyjny). Umożliwienie mieszkańcom zarządzanie wybranymi przez siebie projektami społecznymi. Idea budżetu obywatelskiego jest konieczna, aby walczyć ze zjawiskiem samorządów oderwanych od rzeczywistości. W minionych latach Kutno padło ofiarą takiego właśnie zjawiska i doświadczyliśmy szeregu decyzji inwestycyjnych, które okazały się całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z długofalowym interesem Kutna. Proces oderwania kutnowskich władz od rzeczywistości trwa nadal, co przejawia się tym, że w momencie kiedy miastu brakuje pieniędzy na podstawowe naprawy dróg i chodników, Urząd Miasta wychodzi z pomysłem budowy nikomu niepotrzebnego lotniska przy rzece Ochni. Niestety, jeżeli jak najszybciej nie powstrzymamy tego politycznego bałwochwalstwa, to za kilka lat usłyszymy pomysły budowy toru wyścigowego Formuły 1 lub kosmodromu do wystrzeliwania statków kosmicznych na Księżyc. Budżet obywatelski ma być dla zwykłych ludzi, którzy każdego dnia borykają się z problemami na swych własnych osiedlach. Proponujemy wyasygnowanie kwoty zł z budżetu miasta na inicjatywy obywatelskie (budżet partycypacyjny). Z tej kwoty, zł będzie przeznaczone na sport kwalifikowany, a zł na inne projekty zgłaszane przez mieszkańców. Powołana zostanie komisja budżetu obywatelskiego, która będzie działała na podstawie ściśle określonego regulaminu oraz kryteriów doboru projektów. Projekty

15 15. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta dotyczące finansowania sportu będą podlegały demokratycznemu głosowaniu, a głos będzie przysługiwał wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Obowiązek organizacji głosowania, które powinno trwać co najmniej kilka tygodni, będzie spoczywał na Urzędzie Miasta i nie będzie generował dodatkowych kosztów finansowych. Inne projekty społeczne będą podlegały szczegółowej analizie, czy nie zostały już włączone do wykonania w aktualnym budżecie miasta, czy potrzebują dodatkowego finansowania zewnętrznego, czy są wykonalne oraz pożyteczne społecznie, jak też czy stwarzają wysokie szanse sukcesu. W ramach budżetu obywatelskiego będą mogły być realizowane projekty z zakresu poprawy infrastruktury, edukacji, kultury, nauki oraz działalności społecznej. Jedną z podstawowych zasad będzie rozdzielenie funduszy proporcjonalnie do poszczególnych okręgów wyborczych, tak aby uniknąć faworyzowania jednych okręgów, kosztem dyskryminacji pozostałych. Pomysł 20 Zmiana koncepcji działalności Straży Miejskiej oraz zwiększenie patroli Policji na ulicach. Straż Miejska jest przydatna miastu. Należy jednak zreformować koncepcję jej działalności, aby więcej czasu przeznaczała na rozpoznawanie zagrożeń związanych z przestępczością oraz porządkiem publicznym, a mniej na wypisywanie mandatów za złe parkowanie. Oprócz typowych obowiązków ustawowych, Straż powinna być współodpowiedzialna za tworzenie polityki bezpieczeństwa miasta i przedkładać coroczne sprawozdanie ze swoich osiągnięć Radzie Miasta. Należy rozbudować system monitoringu miejskiego oraz rozbudować możliwości technologiczne Straży. Strażnicy powinni zostać zaopatrzeni w miniaturowe kamery znajdujące się na ich mundurach tak, aby każda ich interwencja była utrwalona na monitoringu. Dodatkowo jedną z najważniejszych funkcji Straży Miejskiej powinna być ochrona szkół znajdujących się pod opieką miasta. Ochrona taka powinna polegać na rozpoznawaniu i eliminowaniu zagrożeń związanych z handlem narkotykami, pedofilią oraz przemocą w szkołach. Szkoły powinny być patrolowane kilka razy dziennie, aby maksymalnie zmniejszyć niebezpieczeństwo, które mogłoby grozić naszym dzieciom i młodzieży. Komunikacja pomiędzy Strażą Miejską i Policją powinna zostać technologicznie ulepszona w taki sposób, aby każda informacja o naruszeniu porządku była natychmiastowo przekazywana do Komendy Powiatowej Policji. Należy również pracować nad skróceniem czasu interwencji Strażników Miejskich, aby byli oni jednostką reagującą najszybciej na każde udokumentowane naruszenie porządku. Aby to osiągnąć potrzebna jest jednak rozbudowa możliwości technologicznych Straży oraz samorządu miejskiego. Straż powinna korzystać z własnych baz danych do analizy i identyfikacji ryzyka przestępczości na terenie miasta. Kutno musi być przede wszystkim miastem bezpiecznym, gdzie na ulicach rządzi porządek, a nie przestępcy. Miasto powinno nawiązać strategiczną współpracę z Komendą Powiatową Policji oraz zaproponować jej zawarcie finansowego porozumienia na całoroczne ponadnormatywne patrole prewencji na terenie miasta. Rozmieszczenie tych patroli powinno opierać się na dokładnej analizie zagrożeń porządku publicznego dokonanej z zastosowaniem analiz biznesowych oraz najlepszych rozwiązań technologicznych.

16 16. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 21 Walka z nepotyzmem w działalności samorządu miejskiego. Bieda jest w Polsce zjawiskiem dziedzicznym w bardzo dużym stopniu. Dzieci urodzone i wychowane w skrajnym ubóstwie mają dużo mniejsze szanse awansu społecznego, niż dzieci urodzone w rodzinach średnio lub wysoko zamożnych. Dziedziczność biedy jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, ponadto powoduje znaczne napięcia oraz problemy społeczne, które generują dla samorządów negatywny koszt finansowy (np. zjawisko biedy zwiększa potrzebę inwestycji w mieszkania komunalne, pomoc społeczną itd.) Jednym z priorytetów samorządu miejskiego powinno być zmniejszenie zjawiska dziedziczności biedy na obszarze Kutna. Jak wskazują badania naukowe 5, mobilność ludzi pomiędzy klasami społecznymi jest uzależniona nie tylko od ich zdolności i ciężkiej pracy, ale również od zjawiska nepotyzmu. Nepotyzm ogranicza możliwość robienia kariery osobom najbardziej uzdolnionym oraz najbardziej pracowitym, które jednak nie mają odpowiednich koneksji rodzinnych, towarzyskich i politycznych. Osoby pochodzące z biednych warstw społeczeństwa mają dużo mniejszą liczbę kontaktów zawodowych, które mogą później wykorzystać w robieniu kariery. Z drugiej strony, spora liczba stanowisk w gospodarce jest przyznawana na zasadzie znajomości osobom, które mają lepsze kontakty towarzyskie, ale gorsze kwalifikacje zawodowe. Nepotyzm tworzy więc nie tylko uzasadnione poczucie niesprawiedliwości, ale również ma negatywny wymiar ekonomiczny, bowiem stanowiska pracy, które wymagają wysokiej produktywności oraz kwalifikacji, przyznawane są osobom mniej produktywnym i gorzej wykształconym, ale za to lepiej ustawionym towarzysko. Prowadzi to do dużo gorszych wyników gospodarczych zarówno w firmach prywatnych, jak też w samorządach miejskich. W samorządzie kutnowskim przypadki nepotyzmu były zauważalne: poprzez przyznawanie mieszkań komunalnych po znajomości, aż po załatwianie stanowisk pracy w podległych miastu instytucjach dla osób związanych z miejskim aparatem politycznym (np. w bibliotece miejskiej). Zjawiska takie muszą zostać w całości wyeliminowane. Miejsca pracy zarówno w Urzędzie Miasta, jak też w podległych miastu instytucjach oraz spółkach, muszą być przyznawane kandydatom, którzy posiadają najlepsze kwalifikacje zawodowe, bez względu na ich powiązania polityczne lub towarzyskie. Obowiązkiem samorządu miejskiego jest być organizacją, jak najbardziej produktywną oraz przygotowaną do zajmowania się wyzwaniami stojącymi przed lokalną społecznością a może to być osiągnięte tylko wtedy, gdy samorząd miasta wyrzeknie się nepotyzmu i będzie zatrudniał osoby najbardziej produktywne, najlepiej wykształcone oraz pracowite. 5 Link do opracowania badań nt. mobilności społecznej prowadzonych przez Brookings Institution:

17 17. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 22 Aktywność międzynarodowa miasta zorientowana na rozwój kutnowskiego biznesu. Kutno nie jest w żaden sposób aktywne na arenie międzynarodowej pomimo tego, że globalizacja zmusza kutnowskie firmy do konkurowania z podmiotami znajdującymi się poza granicami naszego kraju. Mamy wiele zaległości do nadrobienia w tej dziedzinie. Jednym z pierwszych działań powinno być wprowadzenie zasady, że osoby zatrudniane w Urzędzie Miasta muszą biegle władać, co najmniej jednym językiem obcym wykorzystywanym w międzynarodowym biznesie. Taka umiejętność musi być potwierdzona albo odpowiednimi certyfikatami językowymi albo odbyciem studiów w języku obcym. Urząd Miasta musi być w stanie komunikować się z podmiotami zewnętrznymi w kilku językach na raz w dodatku na wysokim poziomie biznesowym oraz prawnym. Kutno powinno zaplanować własną działalność międzynarodową na podstawie analizy kierunków eksportu z firm działających w granicach naszego miasta. Dla przykładu, jeżeli kutnowskie firmy dokonują eksportu na Ukrainę, Turcję czy do Indii, to Kutno powinno dążyć do nawiązania relacji miast siostrzanych/partnerskich z wybranymi miastami w tych krajach, tak aby umożliwić kutnowskim firmom lepszą międzynarodową promocję swoich produktów oraz usług na wybranych międzynarodowych rynkach. Na tego rodzaju wsparcie powinny również liczyć wszystkie firmy, które zdecydują się przeprowadzić do Kutna i otworzyć tu swoje przedsiębiorstwa. W ten sposób Kutno miałoby dodatkowy atut do zaproponowania potencjalnym inwestorom, którego nie oferują inne polskie miasta. W ostatnich latach straciliśmy kilka ważnych szans na międzynarodową promocję miasta. Dla przykładu, w 2010 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, przyznał Medal Wolności honorowemu obywatelowi Kutna Stanley owi Musial owi za jego działalność sportową oraz społeczną. Jak wiemy, Stan Musial był jedną z osób zaangażowanych w budowę kutnowskiego Centrum Małej Ligi Baseballowej, dzięki czemu przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności oraz umiędzynarodowienia Kutna. W tej samej uroczystości odznaczeni zostali między innymi były prezydent George H. W. Bush czy też kanclerz Niemiec Angela Merkel. Była to dobra sposobność do wykorzystania przy promocji Kutna i przypomnienia odbiorcom amerykańskim oraz europejskim o działalności Musial a w Kutnie. Dodatkowa okazja została zaprzepaszczona w styczniu 2013 roku kiedy Stanley Musial zmarł w wieku 92 lat. Miasto Kutno wystosowało jedynie skromne kondolencje, nie wysyłając żadnego przedstawiciela na pogrzeb wybitnego krajana, który był jednocześnie jedynym żyjącym honorowym obywatelem miasta. Dzięki staraniom Stanley a Musial a, Kutno otrzymało wielomilionową inwestycję o międzynarodowym charakterze. Jednak w chwili jego śmierci, władze Kutna poskąpiły kilkuset złotych na zakup biletu lotniczego, aby oddać hołd i po raz ostatni podziękować tej wybitnej osobowości, która nie będąc z Kutnem osobiście związana, pozytywnie zapisała się w jego historii. Wskazane było chociażby skontaktowanie się z polską Ambasadą w Waszyngtonie lub właściwym miejscowo Konsulatem, aby zabiegać o polską reprezentację dyplomatyczną na pogrzebie.

18 18. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Tego typu zmarnowane okazje już nigdy się nie powtórzą, ale należy z nich wyciągnąć wnioski i stworzyć plan działalności międzynarodowej Kutna, który będzie służył rozwojowi gospodarczemu miasta oraz jego międzynarodowej promocji. Pomysł 23 Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, w sposób uzupełniający istniejący ekosystem biznesowy. Jednym z największych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego miasta w przyszłości jest umożliwienie garstce wybranych firm zdominowania rynku pracy w Kutnie. Działo się tak dotychczas poprzez akumulację zagranicznych firm uboju i przetwórstwa mięsa oraz podporządkowanie polityki inwestycyjnej miasta potrzebom takich właśnie firm (np. kosztowna rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa parkingu dla prywatnej firmy z publicznych pieniędzy itd.). Rozwój gospodarczy Kutna musi być harmonijny oraz skupiony wokół wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Należy dążyć do rozbudowy ekosystemu gospodarczego poprzez oferowanie możliwości inwestycyjnych firmom, które mają szansę stać się podwykonawcami lub dostawcami dla istniejących i dobrze prosperujących kutnowskich przedsiębiorstw. W ten sposób nowo przybyłe lub nowo powstałe firmy będą korzystały z istniejącego już rynku zbytu oraz popytu na potencjalne usługi lub produkty. Bliskość geograficzna tego rodzaju firm, którą Kutno może zaoferować, będzie pozwalała na tworzenie strategicznych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wpłynie pozytywnie na obniżanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności (np. z transportem, spotkaniami biznesowymi), na współpracę badawczą oraz wymianę know-how. Dzięki takiemu ekosystemowi kutnowskie przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne wobec firm spoza Kutna, a ich zwiększona konkurencyjność będzie wpływała na lepsze wyniki finansowe, a przez to utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Tego rodzaju rozwój będzie również pozytywnie wpływał na przepływ wykwalifikowanych pracowników pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami, co zwiększy elastyczność rynku pracy oraz skróci okres, w którym wykwalifikowani pracownicy pozostają bez pracy. Ulokowanie w Kutnie firm tworzących relacje partnerskie i strategiczne zmniejszy presję na bezrobotnych pracowników do wyjazdu z Kutna w poszukiwaniu pracy o profilu zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami. Kutno musi również rozważyć i dokonać dokładnych analiz biznesowych, czy nasze miasto może stać się wartościowym zapleczem biznesowym dla ekosystemów gospodarczych tworzonych przez sąsiednie miasta województwa łódzkiego. Na przykład miasto Łódź planuje zainwestować w rozwój branży gier komputerowych przy współudziale światowych koncernów informatycznych poprzez utworzenie Centrum Gier Gaminkubator 6. W przypadku gdyby Kutno było w stanie skutecznie włączyć się w taki ekosystem, wysiłki miasta powinny się 6

19 19. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta skoncentrować na inwestycjach Miejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w start-upy z branży gier komputerowych. Dodatkowo miasto musiałoby podjąć wysiłek utworzenia zaplecza intelektualnego i badawczego dla takiej właśnie dziedziny gospodarki poprzez współpracę z lokalnymi szkołami wyższymi, zarówno z Kutna, jak i z sąsiednich miast, lub poprzez sprowadzenie odpowiednich szkół (lub wydziałów) na teren naszego miasta. Jednym z warunków skutecznego stworzenia takiego lokalnego ekosystemu jest niezmiernie aktywna działalność władz miasta opierająca się na sprowadzaniu do Kutna potencjalnych inwestorów. Wymagało to będzie ciągłego monitorowania zmian zachodzących w poszczególnych branżach gospodarki, monitorowania planów polskich i zagranicznych firm związanych z nowymi inwestycjami. W końcu, wymagało to będzie proaktywnego przekonywania tych firm o tym, że Kutno wraz ze swoimi atutami gospodarczymi, może zaoferować lepszy rozwój biznesu niż inne miasta. Generalnie, to nie inwestorzy mają pukać do drzwi Urzędu Miasta z zapytaniem czy mogą zainwestować w Kutnie, ale to raczej władze miasta mają dać sygnał w Polsce i pukać do drzwi poszczególnych firm z wiadomością, że Kutno jest otwarte dla biznesu i gotowe do przyjęcia nowych inwestycji. Pomysł 24 Upamiętnienie historycznych miejsc zagłady Żydów, które znajdują się na terenie Kutna oraz nawiązanie konstruktywnych relacji z diasporą żydowską. Przed drugą wojną światową Żydzi stanowili znaczną część populacji Kutna. Jednak zagłada jaka ich spotkała z rąk nazistowskich Niemiec sprawiła, że niewielu z nich przetrwało drugą wojnę światową, a ci którzy przeżyli w większości zdecydowali się na emigrację tak jak w przypadku innych polskich miast. Nawiązanie relacji z kutnowską diasporą żydowską, której potomkowie mogą być obecnie rozsiani w różnych częściach świata, powinno być jednym z filarów aktywności międzynarodowej Kutna. W tym zakresie należy brać przykład z takich miast jak Białystok czy Łódź, które ustawicznie podejmują aktywne starania w celu odnowienia relacji z diasporą żydowską, unormowania tych stosunków oraz wykorzystania ich dla rozwoju swojego własnego miasta. Diaspora żydowska może okazać się dobrym lobby dla takiego miasta, jak Kutno, które stara się o pozyskanie inwestorów zewnętrznych dla swojego dalszego rozwoju gospodarczego. W dalszej kolejności należy upamiętnić historyczne miejsca zagłady oraz pochówku Żydów na terenie Kutna, a należą do nich dawna Cukrownia Konstancja oraz dawny Cmentarz Żydowski. Ostatni przyjazd do Kutna Davida Mazowera, potomka znanego kutnowskiego pisarza żydowskiego, Szaloma Asza, doprowadził do niezręcznej sytuacji stawiającej Kutno w niekorzystnym międzynarodowym świetle. W czasie swojej prezentacji, Mazower pokazywał zdjęcia grobu rodzinnego rodziny Aszów z kutnowskiego Cmentarza Żydowskiego, który od

20 20. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta dawna już nie istnieje 7. Brak działań miasta w celu upamiętnienia tak historycznie oraz kulturowo ważnych miejsc jest karygodny. Sposób upamiętnienia przedwojennej wielokulturowości Kutna powinien opierać się na stworzeniu/budowie/adaptacji miejsca, które miałoby potencjał nie tylko estetyczny oraz historyczny, ale również turystyczny czyli takiego, z którego miasto mogłoby czerpać zyski w przyszłości oraz pozyskiwać sponsorów (np. interaktywne Muzeum Dziejów Mieszkańców Kutna, w którym byłyby zebrane nie tylko pamiątki po populacji żydowskiej oraz Holokauście, ale również pamiątki o wielkich osobach urodzonych lub w inny sposób związanych z Kutnem, bez względu na ich pochodzenie itd.) Pomysł 25 Reforma finansowania kutnowskiego sportu: demokratyzacja sposobu przydzielania rocznych dotacji. Należy dokonać reformy sposobu finansowania kutnowskiego sportu w taki sposób, aby fundusze trafiały do najbardziej obiecujących sportowców, którzy mają największe szanse na osiągnięcie sukcesu wyczynowego. Do tej pory milionowe dotacje trafiały każdego roku do dwóch drużyn sportowych, które nie zdobywały medali na Mistrzostwach Polski. Tymi uprzywilejowanymi sportami były koszykówka oraz piłka nożna. Niestety, sprawiło to nie tylko poczucie niesprawiedliwości wobec innych sportowców, którzy zdobywali medale na ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach (np. judo, kick-boxing czy lekkoatletyka) posiadając nieporównywalnie mniejsze budżety, ale również wytworzyło w mieszkańcach miasta przeświadczenie o niezasłużonym uprzywilejowaniu wymienionych drużyn sportowych. W skrajnych przypadkach, zawodnicy innych dyscyplin musieli przeprowadzać się do większych miast, aby móc kontynuować karierę sportową oraz mieć dostęp do odpowiedniego finansowania dalszego rozwoju sportowego. Przez te niekorzystne zjawiska oraz błędy w finansowaniu sportu, Kutno straciło medalistów Mistrzostw Polski, którzy w przyszłości mogą reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, ale już jako mieszkańcy innych miast. Dotacje przyznawane z Urzędu Miasta dla jakiejkolwiek dyscypliny sportowej nie powinny przekroczyć kwoty zł rocznie na jedną dyscyplinę. Pierwszeństwo powinny posiadać te dyscypliny, które są reprezentowane na Igrzyskach Olimpijskich, a jej zawodnicy zdobywają medale na Mistrzostwach Polski oraz są mieszkańcami Kutna. Dodatkowa kwota w wysokości zł rocznie powinna być dostępna na finansowanie sportu w ramach budżetu obywatelskiego. W tym wypadku, mieszkańcy Kutna głosowaliby każdego roku nad sposobem oraz wysokością podziału tych środków na poszczególne dyscypliny sportowe. Tym samym najpopularniejsze dyscypliny miałyby dostęp do kwot ponad limit zł. Obecna łączna kwota dotacji na sport wynosi zł (wg. danych za 2013 rok). Po reformie finansowania sportu, dotacje te zostałyby obniżone o 50% do rocznej kwoty nie większej niż zł. 7 Wystąpienie Davida Mazowera na Festiwalu Szaloma Asza:

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LVIII/98/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz Na podstawie art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej al. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO - 725408 - I/13/NC 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Stare wygi Perspektywa 50plus

Stare wygi Perspektywa 50plus Stare wygi Perspektywa 50plus Pakt na rzecz zatrudnienia dla osób wymagających pomocy w wieku powyżej 50 lat w powiecie Görlitz Cele paktu na rzecz zatrudnienia 50 plus W odniesieniu do regionalnego rynku

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik numer 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr191/11, z dnia 20.12.2011r. REGULAMIN BĘDZIŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Będziński Inkubator Przedsiębiorczości jest projektem opracowanym

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński

Konkurencyjność największych polskich miast. Michał Jabłoński Konkurencyjność największych polskich miast Michał Jabłoński 1 Definicja Konkurencyjność zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie- podstawowe dane Liczba bezrobotnych w październiku 2011 r. wynosiła 4252. Stopa bezrobocia na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/3/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 1/3/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 1/3/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r.

Statut Fundacji. Statut Fundacji pod nazwą FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu. Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Statut Fundacji Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA im. Erazma z Rotterdamu". Tekst jednolity na dzień 17 kwietnia 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. ERAZMA Z

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../ 2007 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia... Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje:

Uchwała Nr.../ 2007 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia... Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala co następuje: Uchwała Nr.../ 2007 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia... w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wysokie

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia r.

Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia r. Uchwała Nr./2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Czerwonak. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze.

Szczegółowe informacje: www.jedendrugiemu.pl/pomoc-wzajemna.html Al. Prymasa Tysiąclecia 137, 01-424 Warszawa www.ktopomoze. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Program polega na kojarzeniu osób potrzebujących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo