44 Pomysły Na Rozwój Kutna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "44 Pomysły Na Rozwój Kutna"

Transkrypt

1 44 Pomysły Na Rozwój Kutna Styczeń 2014

2 2. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta jak się zaczyna miasto? od kroku pierwszego gdy człowiek rano wstaje by spotkać innego ku pamięci Artura i ku lepszej przyszłości nas wszystkich

3 3. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Wstęp Z wielką radością przedstawiamy Państwu Obywatelską Strategię Rozwoju Kutna na lata , która żmudnie powstawała na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Zmęczeni oraz zawiedzeni dotychczasowym rozwojem naszego miasta, podjęliśmy wysiłek intelektualny, aby zebrać i przedstawić 44 pomysły na skuteczny rozwój Kutna. Wyszliśmy z założenia, że obecny kierunek zarządzania miastem doprowadzi w dłuższej perspektywie do jego degradacji społecznej oraz gospodarczej. Dlatego stworzenie niniejszej Strategii okazało się konieczne. Pomysły przedstawione w naszej pracy odwracają nieudaną politykę obecnych władz i starają się naprawić ich błędy oraz zminimalizować negatywny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Przed miastem są obecnie trzy największe wyzwania. Pierwsze to zatrzymanie lawinowego spadku liczby mieszkańców i degradacji demograficznej Kutna. Drugie to poprawa sytuacji gospodarczej poprzez wypracowanie lokalnej gospodarki, która tworzy perspektywiczne miejsca pracy. Trzecie wyzwanie to problem kutnowskiego szpitala i groźba, że miasto pozostanie bez dobrze funkcjonującej placówki medycznej. Wszystkie te trzy problemy są ze sobą powiązane i nie da się ich od siebie odseparować. Kutno musi się zmierzyć ze wszystkimi powyższymi wyzwaniami jednocześnie, aby zapewnić harmonijny rozwój oraz dobry poziom życia dla swoich mieszkańców. Wierzymy, że nie trzeba uciekać z Kutna, aby żyć w lepszym miejscu. Wystarczy zmienić przyszłość miasta, aby było lepszym miejscem do życia. Musimy dążyć do tego, aby każdy z mieszkańców miał szanse rozwoju zawodowego oraz realizowania własnych marzeń, w mieście w którym się urodził lub które dla siebie wybrał do życia. Pragniemy również poinformować, że w pracach nad niniejszą Strategią brał udział wybitny kutnianin i poeta Artur Fryz, który pracował nad częścią Strategii dotyczącą sektora kultury oraz edukacji. Część jego pomysłów została przez nas opracowana, w niektórych przypadkach rozbudowana oraz wykorzystana w tekście niniejszej pracy. W efekcie, postanowiliśmy zadedykować niniejszą pracę jego pamięci, jako nasze podziękowanie za współpracę oraz zaangażowanie w powstanie dokumentu. Autorzy: Maria Jolanta Aulich Andrzej Kozłowski Andrzej Orłow Arkadiusz Wyrzykowski Maria Jagodzińska Sebastian Aulich

4 4. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 1 Likwidacja parkomatów. Kutnowskie parkomaty mają charakter ukrytego podatku nałożonego na mieszkańców miasta okrężną drogą. Tego rodzaju decyzje powinny być podejmowane w lokalnym referendum o samoopodatkowaniu, a nie poprzez ustanawianie opłat parkingowych przez Radę Miasta. Płatna strefa parkowania powinna zostać zlikwidowana, a ścisłej regulacji powinno podlegać jedynie parkowanie w okolicach urzędów miejskich, gminnych oraz powiatowych. Likwidacja parkomatów zwróci do kieszeni mieszkańców kwotę około zł rocznie oraz zł w skali 4 lat. Kwoty te zasilą małą oraz drobną przedsiębiorczość, zwiększając obroty handlowe rodzimych przedsiębiorców. Obywatele Kutna zaoszczędzą (wg. danych z 2012 roku) Rocznie Przez 4 lata zł zł Pomysł 2 Obniżki podatków dla osób fizycznych. W chwili obecnej podatek od budynków mieszkalnych wynosi w Kutnie 0,73 zł za 1m 2 i jest na tak samo wysokim poziomie jak stawki dla Warszawy, Łodzi, Wrocławia czy Poznania. Niestety Kutno nie jest aż tak wielkim i silnym gospodarczo miastem, aby utrzymywać stawki podatkowe na poziomie Warszawy czy Łodzi. Dlatego stawka podstawowa powinna zostać obniżona z kwoty 0,73 zł do kwoty 0,60 zł za 1m 2 i powinna zostać utrzymana ( zamrożona ) przez kolejne 4 lata, co oznacza, że wysokość tego podatku praktycznie będzie malała każdego roku ze względu na wzrost inflacji. Obniżki podatku od budynków mieszkalnych dla osób fizycznych (stawki za 1 m 2 ) 0,73 zł ulega obniżeniu do 0,60 zł Pomysł 3 Obniżki podatków dla emerytów i rencistów. W związku z tym, że renciści i emeryci żyjący z ZUS-owskich świadczeń są grupą społeczną wybitnie zagrożoną ubóstwem, podstawowe stawki podatku od budynków mieszkalnych od osób fizycznych, powinny zostać obniżone o 50% dla każdego mieszkańca Kutna, który otrzyma prawo do renty lub emerytury i postanowi spędzić resztę swego życia, jako mieszkaniec lub mieszkanka naszego miasta. Tym samym przez kolejne 4 lata stawki podatku od budynków mieszkalnych dla emerytów i rencistów nie powinny przekraczać 0,30 zł za 1m 2, co oznacza dla nich 0,43 zł oszczędności na 1m 2 w porównaniu do obecnych stawek utrzymywanych na poziomie 0,73 zł za 1m 2.

5 5. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Obniżki podatku od budynków dla emerytów i rencistów (stawki za 1 m 2 ) 0,60 zł ulega obniżeniu do 0,30 zł Pomysł 4 Obniżki podatków dla kutnowskich rodzin. Jednym z największych problemów Kutna jest dramatyczny spadek ludności na przestrzeni ostatniej dekady. Kutno musi zrobić wszystko aby ten trend zatrzymać, a później go odwrócić. Jednym z elementów polityki zwiększającej liczbę mieszkańców musi być wspieranie osób, które podejmują odważne decyzje o założeniu własnej rodziny oraz wychowywaniu dzieci w Kutnie. Takie osoby należy finansowo wynagradzać oraz wspierać ich postępowanie. Dlatego stawki podatku od budynków mieszkalnych powinny ulegać obniżeniu o 0,10 złotych na 1m 2 za każde nowe dziecko w rodzinie (urodzone naturalnie lub adoptowane). Tym samym utrzymywanie gospodarstwa domowego w Kutnie z jednym dzieckiem spowoduje obniżenie podstawowej stawki podatkowej do 0,50 zł za 1m 2, z dwojgiem dzieci do 0,40 zł, a z trzema dziećmi do 0,30 zł (przy założeniu, że podstawowa stawka wynosi proponowane powyżej 0,60 zł/1m 2 ). Obniżki podatku od budynków mieszkalnych dla rodzin (stawki za 1 m 2 ) 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 1 dziecko obniża podatek do 2 dzieci obniża podatek do 3 dzieci obniża podatek do Pomysł 5 Obniżki podatków dla przedsiębiorców. 0,50 zł 0,40 zł 0,30 zł Najważniejszym podatkiem lokalnym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy jest podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W Kutnie podatek ten wynosi obecnie 22,15 zł za 1m 2 powierzchni i był dotychczas podwyższany każdego roku (oprócz roku, w którym odbywają się wybory samorządowe). Jednakże, niższe stawki podatkowe od tych kutnowskich mają takie wielkie miasta jak Kraków, Bydgoszcz, Lublin, Katowice czy Białystok. Wszystkie te miasta nie tylko oferują inwestorom niższe obciążenia podatkowe, ale również większe lokalne rynki zbytu oraz lepszy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Innymi słowy, Kutno nie jest miastem konkurencyjnym wobec innych miast w Polsce, dlatego największe i najlepsze

6 6. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta inwestycje lokują się w innych regionach. Aby móc konkurować o nowe inwestycje oraz w celu poprawienia sytuacji finansowej kutnowskich przedsiębiorców podatek od nieruchomości powinien zostać obniżony do 18 zł za 1m 2, a nowa stawka powinna zostać zamrożona na kolejne 4 lata. Obniżki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (stawki za 1 m 2 ) 22,15 zł ulega obniżeniu do 18,00 zł Pomysł 6 Obniżki dla drobnych i średnich przedsiębiorców. Gospodarka Kutna powinna opierać się na rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przyszłość Kutna nie powinna zależeć wyłącznie od 2-3 wielkich zakładów produkcyjnych, których akcjonariat ulokowany jest poza granicami kraju, a zyski transferowane są za granicę lub do innych miast. Jest wiele możliwości prowadzenia biznesu w Kutnie, poczynając od handlu, a kończąc na firmach usługowych lub technologicznych. Dlatego polityka podatkowa miasta powinna wspierać drobnych oraz średnich przedsiębiorców. Stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób powinny zostać obniżone o kolejne 2 zł (do 16 zł za 1m 2 ), a dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób o 1 zł poniżej stawki podstawowej (czyli do 17 zł za 1m 2 ). Obniżki podatku od nieruchomości dla drobnych oraz średnich przedsiębiorców (stawki za 1 m 2 ) 18,00 zł 18,00 zł dla mniej niż 50 pracowników podatek wynosi dla mniej niż 10 pracowników podatek wynosi 17,00 zł 16,00 zł Pomysł 7 Obniżki dla firm tworzących nowe miejsca pracy. Jeżeli przedsiębiorca tworzy nowe miejsca pracy to znaczy, że jego firma ma potencjał wzrostowy. Tworzenie nowych miejsc pracy świadczy o tym, że przedsiębiorca jest konkurencyjny na rynku, że oferuje dobry produkt lub usługę, która zyskuje zaufanie konsumentów. Warto wspierać takich właśnie przedsiębiorców, ponieważ ich potencjał

7 7. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta wzrostowy jest dużo większy niż firm, które popadają w tarapaty finansowe lub redukują zatrudnienie. Dlatego polityka podatkowa miasta powinna uwzględniać wspieranie ośrodków gospodarczego wzrostu w mieście. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców powinien ulegać obniżeniu o 0,20 zł za 1m 2 za każde nowo powstałe miejsce pracy, które zostanie utrzymane przez kolejne 12 miesięcy na podstawie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu. Tym samym wsparci zostaną również przedsiębiorcy, którzy nie obchodzą przepisów kodeksu pracy poprzez zatrudnianie pracowników na tzw. "umowy śmieciowe. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z maksymalnej ulgi w tym zakresie wynoszącej do 2 zł na 1m 2 (czyli do ostatecznej stawki nie mniejszej niż 16 zł za 1m 2 ). Niektórzy z przedsiębiorców mogą chcieć skorzystać z tej ulgi tylko po to, aby obniżyć koszty podatkowe w zamian za zamianę umów śmieciowych na umowy o pracę. Zyskają na tym mieszkańcy Kutna, którym przysługiwać będzie dodatkowa ochrona oraz korzyści wynikające z kodeksu pracy. Z niniejszej ulgi podatkowej będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, u których odsetek pracowników zatrudnionych na umowy o pracę wynosi co najmniej 85% całego personelu. Obniżki podatku dla firm tworzących nowe miejsca pracy (stawki za 1 m 2 ) 18,00 zł ulega obniżeniu za każdego nowego pracownika o: 0,20 zł (do 16 zł) Pomysł 8 Obniżenie pozostałych podatków lokalnych o 20%. Wszystkie pozostałe lokalne podatki powinny zostać obniżone o 20%, a stawki powinny zostać zamrożone na kolejne 4 lata. W szczególności chodzi o podatek od środków transportu oraz podatek od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (pozarządowe). Obniżki pozostałych podatków lokalnych (stawki za 1 m 2 ) stawki lokalne ulegają obniżeniu o 20% Pomysł 9 Likwidacja jednego stanowiska Wiceprezydenta Miasta. Obniżki podatków będą wymagały ograniczenia wydatków z budżetu miasta. W pierwszej kolejności należy szukać oszczędności w miejskiej biurokracji. Likwidacji powinno ulec jedno stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta (czyli tzw. wiceprezydenta ). Stanowisko to jest

8 8. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta zbędne do zarządzania miastem przy tak szeroko rozbudowanej administracji samorządowej, która bez większych trudów może przejąć na siebie zadania obecnie wykonywane przez jednego z wiceprezydentów. Budżet miejski wydaje na utrzymanie jednego takiego stanowiska ponad zł rocznie oraz ponad zł w skali 4 lat. Oszczędności z tego tytułu powinny zostać spożytkowane na pokrycie obniżek podatków. Likwidacja stanowiska wiceprezydenta (wg. danych z 2012 roku) Oszczędności roczne Oszczędności przez 4 lata zł zł Pomysł 10 Likwidacja zwolnień podatkowych dla firm. W gospodarce rynkowej wszyscy powinni działać na równych zasadach, dlatego zwolnienia podatkowe są niekorzystnym wyjątkiem od reguły. Niestety w ostatnich latach zwolnienia były udzielane na miliony złotych, na czym wyraźnie cierpiał budżet miasta. Pomoc przedsiębiorcom powinna polegać na obniżaniu podatków dla wszystkich podmiotów na rynku, a nie na zwalnianiu wybranych. Na zwolnieniach podatkowych budżet miasta utracił w 2012 ponad zł, w 2011 ponad złotych, w 2010 ponad zł, a w 2009 ponad zł. Przez ostatnie 4 lata daje to utraconą kwotę z wpływów podatkowych w wysokości złotych 1. Likwidacja zwolnień dla wybranych firm (wg. danych za lata ) Oszczędności roczne Oszczędności przez 4 lata zł zł Pomysł 11 Utworzenie Miejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości. Kutno musi posiadać taką gospodarkę, która jest zdolna do szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w polskiej oraz światowej gospodarce. Firmy, które są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnej, które pozostaną elastyczne wobec zachodzących zmian i które zwiążą się z przyszłością miasta to firmy małej oraz średniej wielkości. Badania ekonomiczne rozwoju miast pokazują, że miasta, które wiążą swoją przyszłość z dużymi firmami rozwijają się wolniej niż te ośrodki miejskie, które inwestują w rozwój małej oraz średniej przedsiębiorczości 2. Tworzenie miejsc pracy w Kutnie, musi się w związku z tym 1 Dokładna informacja prasowa o zwolnieniach podatkowych: czytelnicy-pytaja-kogo-prezydent-zwalnia-z-podatk-w, 2 Badania prowadzone przez Uniwersytet Harvarda. Opracowanie: What makes a City Entrepreneurial?, Luty 2010, autorzy: Edward L. Glaeser i William R. Kerr. Link:

9 9. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta koncentrować na wspomaganiu nowych inicjatyw gospodarczych, które wymagają małych lub średnich inwestycji kapitałowych. W Kutnie powinien zostać utworzony Miejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowywany w kwocie 1 miliona złotych rocznie przez budżet miasta Kutna. Rozważeniu powinno podlegać włączenie do takiego Funduszu inwestorów instytucjonalnych oraz pozyskanie funduszy UE przeznaczonych na rewitalizację miast. Zadaniem tego funduszu będzie wspomaganie osób, które chcą założyć w Kutnie swój własny biznes. Fundusz, w zamian za objęcie do 25% udziałów w nowym przedsięwzięciu, umożliwiłby przedsiębiorcom zebranie odpowiedniego kapitału początkowego, a następnie objąłby takie firmy programem inkubacji, w wyniku którego, po miesiącach początkowego rozwoju byłyby one w stanie działać samodzielnie na kutnowskim rynku, generować dochód oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Fundusz powinien pracować na zasadzie okresowej i organizować wsparcie finansowe w drodze konkursu 2 razy w roku, czyli co 6 miesięcy. Obowiązkiem Funduszu byłoby dokonanie, co najmniej 10 inwestycji rocznie w rozwój nowych podmiotów gospodarczych. Inwestycje Funduszu musiałyby się odbywać po przeprowadzeniu dokładnej analizy struktury kutnowskiej gospodarki, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności kapitał trafiał do przedsiębiorstw najbardziej przydatnych dalszemu rozwojowi Kutna. W perspektywie kilkuletniej, Fundusz byłby samowystarczalny finansowo i jego obowiązkiem byłoby wypłacanie rocznej dywidendy, która trafiałaby do budżetu miasta (stanowiłaby dodatkowy dochód miasta). Fundusz realizowałby przychody oraz dochody ze sprzedaży posiadanych akcji w spółkach, które osiągnęły dojrzałość rynkową. Innymi słowy, Fundusz przynosiłby miastu zysk, w odróżnieniu od takich nietrafionych inwestycji jak Aquapark, który generuje milionowe straty każdego roku. Pomysł 12 Rewitalizacja Placu Wolności budowa pierwszego w Kutnie nowoczesnego biurowca. Dotychczasowe plany rewitalizacji Placu Wolności, które polegają na zastąpieniu jednego betonowego parkingu, drugim tylko że ładniejszym są całkowicie nietrafione i nie służą żadnej rewitalizacji tej części miasta. Taka inwestycja w żaden sposób nie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Kutna lub do stworzenia nowych miejsc pracy. Rewitalizacja Placu Wolności powinna polegać na zachowaniu dotychczasowych miejsc parkingowych przy jednoczesnej budowie, wkomponowanego w otoczenie, pierwszego biurowca w Kutnie. Dzisiaj firmy, które chcą otworzyć w Kutnie swoje siedziby mają bardzo ograniczone możliwości wynajęcia powierzchni biurowej w reprezentatywnej części miasta. epreneurial%20cities.pdf

10 10. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Budowa biurowca na Placu Wolności powinna się odbyć przy udziale miasta, jako inwestora strategicznego, przy jednoczesnym wykorzystaniu metody partnerstwa publicznoprywatnego, co wymagałoby rozpisania przetargu na budowę obiektu oraz znalezienia dodatkowego inwestora krajowego lub zagranicznego. Po wybudowaniu biurowca, miasto powinno ulokować w nim swój Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z miejskim inkubatorem rozwoju firm, w które Fundusz by inwestował. Budowa nowoczesnego biurowca miałaby w dłuższej perspektywie przynieść miastu zysk w postaci wpływów z wynajmu powierzchni biurowej lub sprzedaży prawa własności do budynku. Pomysł 13 Integracja środowiska kutnowskiego biznesu utworzenie Miejskiego Programu Mentorskiego. Do rozwoju nowych miejsc pracy potrzebne są nie tylko dobre biznesplany i dostęp do kapitału inwestycyjnego, ale również dostęp do wiedzy i doświadczenia. Tego ostatniego bardzo często brakuje młodym przedsiębiorcom, którzy mają dobry pomysł na biznes, ale nie posiadają umiejętności, aby taki pomysł skutecznie zrealizować. Ponad 90% wszystkich nowych przedsiębiorstw (start-up ów) upada i jedynie tylko kilka procent z nich jest w stanie przetrwać na rynku i dalej się rozwijać. Kutno powinno więc dążyć do tego, aby maksymalnie obniżyć możliwość upadku nowo powstałych firm, przy jednoczesnym zwiększeniu prawdopodobieństwa ich sukcesu. Temu właśnie ma służyć Program Mentorski, który będzie polegał na kojarzeniu doświadczonych kutnowskich przedsiębiorców z nowymi, młodymi zakładającymi swój pierwszy biznes w Kutnie. Mentorzy biorący udział w Programie byliby zobowiązani do przeznaczenia, co najmniej, 2 godzin tygodniowo na darmowe doradztwo dla nowo powstałych firm. Młodzi przedsiębiorcy mieliby dzięki temu dostęp do ogromnej wiedzy oraz doświadczenia biznesowego, przy jednoczesnym dostępie do sieci kontaktów biznesowych swoich Mentorów, które mogłyby zaowocować dostępem do dodatkowych możliwości inwestycyjnych, czy też nowych klientów lub rynków zbytu. Miasto uhonorowałoby każdego Mentora działającego społecznie w ramach miejskiego Programu Mentorskiego. Dodatkowo, Mentorzy mieliby również możliwość bezpośrednich inwestycji w spółki prowadzone przez miejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomysł 14 Organizowanie corocznego, ogólnopolskiego konkursu dla start-up ów. Jednym z najważniejszych sposobów pozyskiwania kapitału jest sprowadzanie do miasta inwestorów zewnętrznych. W odróżnieniu jednak od obecnej, nieudolnej strategii, która polega na rozwijaniu kutnowskiej Podstrefy za pomocą dużych i kapitałochłonnych zakładów produkcyjnych, nowa strategia powinna się skupić na pozyskiwaniu małych i prężnych firm. Dużo łatwiej jest bowiem sprowadzić do Kutna przedsiębiorstwo liczące pracowników i pomóc mu się rozwinąć do pracowników, niż od razu sprowadzić do miasta przedsiębiorstwo zatrudniające tysiące ludzi. Obecne przemiany gospodarcze pokazują, że

11 11. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta małe firmy założone dosłownie w garażu mają potencjał rozwinięcia się w kilkutysięczne przedsiębiorstwa zaledwie w ciągu kilku lat (np. Microsoft, Apple czy Facebook). Dlatego Kutno powinno skoncentrować się na pozyskiwaniu różnorodnych małych i średnich przedsiębiorstw. Ma temu służyć organizowanie corocznego konkursu start-up ów, w którym nowo powstałe firmy z całego kraju oraz przedsiębiorcy posiadający dobry biznesplan, mogliby rywalizować o pozyskanie inwestycji kapitałowych dla swoich przedsięwzięć. Lauraci uzyskiwaliby finansowanie dla swoich firm w zamian za przeniesienie ich siedziby do Kutna oraz rozwój biznesu w naszym mieście, przez co najmniej 3 kolejne lata. Ideą tego konkursu byłoby nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale również ogólnopolska promocja Kutna, jako miasta otwartego dla biznesu. Pomysł 15 Samorząd miejski jako inwestor strategiczny w kutnowskim szpitalu. W związku z wieloletnim niepowodzeniem działalności kutnowskiego szpitala w strukturach powiatowych, upolitycznieniem instytucji oraz brakiem strategicznego zarządzania koniecznym jest zaangażowanie się samorządu miejskiego w zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Kutna. Samorząd miejski powinien zaproponować Radzie Powiatu swoją chęć objęcia udziałów w obecnie działającym Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o., tak aby przejąć nad nim kontrolę (50% udziałów + 1), oraz zobowiązać wszystkich udziałowców do corocznych dopłat do kapitału zakładowego spółki, aż do momentu wypracowania przez szpital zysku. W przypadku, gdyby jednak samorząd powiatowy odmówił zbycia udziałów, Kutno powinno rozpocząć planowanie inwestycji miejskiej polegającej na budowie własnego, nowego szpitala, wychodząc z założenia, że obecnie działający szpital w dłuższej perspektywie nie będzie miał szans na uniknięcie bankructwa, jeżeli będzie działał w ramach niewydolnych struktur powiatowych. Jeżeli budowa nowego szpitala okaże się konieczna to powinna ona oprzeć się na metodzie partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli pozyskaniu długoterminowego inwestora prywatnego, krajowego lub zagranicznego, z jednoczesnym silnym udziałem kapitałowym miasta oraz innych zainteresowanych samorządów powiatu kutnowskiego. Utworzenie nowego szpitala lub przejęcie większości udziałów w obecnie istniejącym musi się wiązać z wypracowaniem modelu biznesowego, który przynosi szpitalowi dochód. Aby to zapewnić konieczne będzie zwiększenie przychodów poprzez wzbogacenie palety oferowanych usług oraz pozyskanie pacjentów spoza Kutna, w tym spoza Polski (przychody z kontraktów z NFZ-tu są niewystarczające do utrzymania spółki i nie ma żadnej gwarancji, że nie zostaną one w przyszłości zmniejszone). Wraz ze wzrostem przychodów konieczne jest wypracowanie optymalnie niskiej struktury kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem budynkiem, energią cieplną czy zużyciem wody. W tym zakresie należy rozważyć sens budowy lub wynajmu nowej siedziby szpitala

12 12. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta nowocześniejszej i dużo tańszej w utrzymaniu. Szpital musi dążyć do wypracowania specjalizacji, która byłaby unikalna na skalę ogólnopolską, bowiem tylko tego rodzaju specjalizacja będzie w stanie zapewnić konkurencyjność kutnowskiej placówki w pozyskiwaniu pacjentów spoza regionu kutnowskiego. Za przykład skutecznej specjalizacji może tu posłużyć Klinika Ewy Błaszczyk Budzik ) 3. Szpital nie może zatrudniać na umowy śmieciowe i nie może kontraktować pracowników medycznych od agencji pośrednictwa pracy. Pomysł 16 Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe dla najbiedniejszych połączone z aktywnym programem wychodzenia z biedy. Jednym z największych problemów Kutna jest brak zaplecza mieszkalnego, które odpowiadałoby zapotrzebowaniom mieszkańców. Z jednej strony mamy do czynienia ze społeczeństwem, które osiąga stosunkowo niewielkie dochody oraz ma ograniczoną zdolność kredytową. Pociąga to za sobą niemożność pozyskania kredytu bankowego na inwestycje we własne mieszkania. W długoterminowej perspektywie może to stwarzać zachętę dla młodych ludzi do opuszczania Kutna i przesiedlania się w inne części Polski, które oferują lepsze perspektywy znalezienia pracy oraz rozwoju zawodowego. Dlatego ważne jest aby zmodernizować oraz dostosować bazę mieszkaniową do możliwości finansowych mieszkańców. W Kutnie jest około 800 rodzin, które ubiegają się o mieszkania z zasobów komunalnych miasta. Sam samorząd miejski przez wiele lat unikał inwestycji w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Dlatego wydaje się zasadne odwrócenie tej negatywnej tendencji. Najgorszą rzeczą dla przyszłości Kutna byłoby utracenie tych 800 rodzin lub stworzenie im warunków życia, które zepchnęłyby je na margines społeczny. Miasto powinno być zaangażowane w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Powinno się to odbywać albo poprzez partnerstwo publiczno-prywatne lub poprzez tworzenie popytu na mieszkania na rynku wtórnym. W takim wypadku, Kutno powinno zakupywać do mieszkań rocznie lub budować je w metodzie PPP z zamiarem wynajęcia rodzinom, które oczekują na przydział mieszkań komunalnych. Pieniądze przeznaczone na zakup mieszkań trafiałyby bezpośrednio do lokalnej gospodarki będąc dodatkowym czynnikiem wzrostu. Miasto powinno jednocześnie stworzyć program, który umożliwi wychodzenie z biedy rodzinom, którym czasowo przyznano prawo do zamieszkiwania w takich lokalach, bowiem mieszkanie samorządowe nie może spełniać roli prezentu od miasta, ale ma być wyłącznie doraźną pomocą dla osób, które czasowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności osoby ubiegające się o mieszkania komunalne miałyby obowiązek przedłożenia oraz uprawdopodobnienia planu pozyskania środków finansowych na zapłatę czynszu oraz 3 Link do strony internetowej Kliniki Budzik:

13 13. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta utrzymania rodziny w czasie okresu wynajmu mieszkania. W planie takim powinno się znajdować zaświadczenie o wykonywanej pracy lub pobieranej nauce zawodu, osiąganych dochodach, planie szkoleń zawodowych, źródłach planowanego dochodu rodziny czy też sposobu wydatkowania pozyskanych środków finansowych. Plan taki powinien również zawierać przewidywany sposób zwiększenia dochodów rodziny tak aby móc uzyskać zdolność kredytową na zakup własnego mieszkania. Osoby, którym przyznane by było czasowe prawo do zamieszkiwania w lokalach samorządowych, miałyby obowiązek przedkładania i uzupełniania dokumentów co każdy kwartał oraz przedkładania sprawozdania z gospodarowania środkami przewidzianymi na utrzymanie mieszkania oraz rodziny. Dodatkowo miasto powinno stworzyć spójną politykę przeciwdziałania bezdomności. W tym zakresie należy podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu adaptacji pomieszczeń dla ludzi bezdomnych oraz stworzenia im warunków do podjęcia próby wydostania się z ubóstwa i bezdomności. Badania pokazują, że zapewnienie bezdomnym dachu nad głową prowadzi do zmniejszenia ich wizyt w szpitalach, do spadku o ponad 80% potrzeb detoksykacji (w przypadku walki z uzależnieniami) oraz spadku przestępczości w tej grupie społecznej o ponad 70% 4. Nie ulega wątpliwości, że w interesie nas wszystkich leży, aby ludzi bezdomnych zainteresowanych pomocą, umieszczać w wyspecjalizowanych ośrodkach, tak aby nie stanowili oni zagrożenia dla pozostałych mieszkańców miasta oraz naszych dzieci, a jednocześnie mieli szansę na odmianę swego życia i powrót do społeczeństwa. Pomysł 17 Reforma rynku pracy: umożliwienie bezrobotnym zdobycia doświadczenia oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy w firmach, którym udzielono zwolnień podatkowych. Jedną z rzeczy, która hamuje powrót bezrobotnych na rynek pracy jest brak doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe ma wymierną wartość rynkową i można przypisać mu określoną wartość ekonomiczną. Dlatego samorząd miejski powinien podjąć działania umożliwiające bezrobotnym szczególnie absolwentom szkół wyższych możliwość zdobycia konkretnego doświadczenia w zarządzaniu projektami technicznymi, marketingu, brandingu, komunikacji społecznej, pomocy w przygotowywaniu inwestycji, w księgowości czy zarządzaniu projektami prawnymi oraz technicznymi. Rada Miasta powinna podjąć uchwałę uzależniającą przyznanie przedsiębiorcom zwolnienia z podatków lokalnych od wcześniejszego podpisania umowy z Urzędem Miasta na przyjęcie określonej liczby bezrobotnych na 6-12 miesięczne staże zawodowe. Umowa taka powinna obowiązywać niezależnie od umowy uzależniającej wysokość zwolnień podatkowych od liczby miejsc pracy stworzonych przez nowego inwestora. 4 Badania prowadzone nad programami walki z bezdomnością w Stanach Zjednoczonych. Krótki opis tych programów w Wikipedii:

14 14. KUTNO : Obywatelska Strategia Rozwoju Miasta Pomysł 18 Program stypendialny dla uczniów i studentów w zamian za zaangażowanie w działalność społeczną. Jednym z największych problemów Kutna jest opuszczanie miasta przez młodych ludzi, którzy emigrują zarówno do większych miast w Polsce, jak też za granicę. Samorząd miejski musi podjąć wszelkie starania, aby zatrzymać w Kutnie młodych i zdolnych ludzi oraz związać ich z przyszłością miasta. Jednym z takich sposobów powinno być ustanowienie programu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów i studentów w zamian za ich zaangażowanie w działalność społeczną na terenie Kutna. Najlepsi uczniowie oraz studenci powinni otrzymywać stypendia w wysokości do 750 złotych miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Stypendia takie powinny również przysługiwać studentom, którzy pobierają naukę poza Kutnem, ale są wychowankami kutnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Warunkiem otrzymywania takiego stypendium byłoby przepracowanie dla Urzędu Miasta (w tym społeczności lokalnej) ośmiu tygodni w skali roku. Studenci otrzymujący stypendia byliby delegowani do pracy nad projektami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz kierowani do prac nad projektami rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej. Pomysł 19 Budżet obywatelski (partycypacyjny). Umożliwienie mieszkańcom zarządzanie wybranymi przez siebie projektami społecznymi. Idea budżetu obywatelskiego jest konieczna, aby walczyć ze zjawiskiem samorządów oderwanych od rzeczywistości. W minionych latach Kutno padło ofiarą takiego właśnie zjawiska i doświadczyliśmy szeregu decyzji inwestycyjnych, które okazały się całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z długofalowym interesem Kutna. Proces oderwania kutnowskich władz od rzeczywistości trwa nadal, co przejawia się tym, że w momencie kiedy miastu brakuje pieniędzy na podstawowe naprawy dróg i chodników, Urząd Miasta wychodzi z pomysłem budowy nikomu niepotrzebnego lotniska przy rzece Ochni. Niestety, jeżeli jak najszybciej nie powstrzymamy tego politycznego bałwochwalstwa, to za kilka lat usłyszymy pomysły budowy toru wyścigowego Formuły 1 lub kosmodromu do wystrzeliwania statków kosmicznych na Księżyc. Budżet obywatelski ma być dla zwykłych ludzi, którzy każdego dnia borykają się z problemami na swych własnych osiedlach. Proponujemy wyasygnowanie kwoty zł z budżetu miasta na inicjatywy obywatelskie (budżet partycypacyjny). Z tej kwoty, zł będzie przeznaczone na sport kwalifikowany, a zł na inne projekty zgłaszane przez mieszkańców. Powołana zostanie komisja budżetu obywatelskiego, która będzie działała na podstawie ściśle określonego regulaminu oraz kryteriów doboru projektów. Projekty

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM

STRESZCZENIE O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ. WARSZAWA, styczeń 2007 PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM PRACA ZESPOŁOWA WYKONANA W TRYBIE SPOŁECZNYM O NAPRAWIE SYTUACJI MIESZKANIOWEJ STRESZCZENIE Człowiek spędza średnio około 80% swego życia w mieszkaniu, toteż stanowi ono zasadniczy wyznacznik ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA MŁODYCH KRAKÓW 2009 Dokument został stworzony przez młodych ludzi ludzi. Konsultowany był w różnych środowiskach młodzieżowych. Przedstawione propozycje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwagi i postulaty

Wybrane uwagi i postulaty Wybrane uwagi i postulaty Opracował: Zygmunt Grajkowski Partner Zarządzający Giza Polish Ventures I Warszawa, 2012-08-15 GPV I Sp. z o.o. SKA 04-870 Warszawa ul. Trakt Lubelski 40A fax +48 22 789 42 33

Bardziej szczegółowo

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo