Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?"

Transkrypt

1 Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN X egzemplarz bezpłatny Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

2 Spis treści Wywiad 2 Społeczny i regionalny wymiar przedsiębiorczości Rozmowa z wiceministrem rozwoju regionalnego Pawłem Orłowskim o nowych formach wspierania przedsiębiorców w ramach Programu Kapitał Ludzki i Regionalnych Programów Operacyjnych. 3 O przedsiębiorczości innowacyjnej Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel mówi o tym, jak przedsiębiorcy korzystają i będą mogli korzystać z Programu Innowacyjna Gospodarka. Ê Ê Fundusze na rozwój przedsiębiorczości 4 Nowoczesna przedsiębiorczość 6 Pomysł na patent Ochrona patentowa finansowana z Programu Innowacyjna Gospodarka. 8 Paszport do sukcesu Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową mogą skorzystać ze środków pochodzących z działania 6.1 POIG. 10 E-biznes to się opłaca! E-usługi adresowane do przedsiębiorców efektywne zarządzanie. 12 Spółdzielnie szansą na lepsze jutro O szczególnej formie przedsiębiorczości jaką są spółdzielnie socjalne. 14 Firma zamiast etatu Przedsiębiorcze Polki coraz częściej zakładają własne firmy korzystając ze wsparcia w ramach Programu Kapitał Ludzki. 16 Norwegia i Szwajcaria wspierają polskich przedsiębiorców 17 Polska Wschodnia: tu rosną firmy Parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości to szansa dla wielu firm na biznesowe success story. 20 Przedsiębiorcy stawiają na ekologię O tym, jak POIiŚ umożliwia przedsiębiorstwom dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska. 23 Biznes bez granic Europejska Współpraca Terytorialna wspiera transnarodowe projekty przedsiębiorców. 24 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lokomotywą gospodarki Raport 27 Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku Fundusze na czasie 28 Europejska Współpraca Terytorialna na Open Days 29 Pierwsze targi Dobrych Praktyk programu INTERREG IV C 30 Środowisko pod specjalną ochroną 31 Radzimy, jak korzystać z funduszy 32 Zabawa i nauka o bezpiecznych drogach Akcja Bezpieczna droga do szkoły, zorganizowana w ramach programu Fundusze Europejskie w drodze do szkoły. 33 Fundusze unijne okiem najmłodszych Prace plastyczne, literackie, filmowe i komiksy nagrodzone w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Co zmieniło się w moim życiu dzięki Funduszom Europejskim. Fundusze z bliska 34 Morsy żyją dłużej! Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie nagrodzony w konkursie Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. 35 W Opolu czyta się nowocześniej Nowa Bibliotek Miejska w Opolu tu czyta się lekko, łatwo i przyjemnie. Na okładce: Shutterstock Fundusze Europejskie w Polsce Biuletyn wydawany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel Kolegium redakcyjne: Magdalena Dziubek-Grudzińska, Ewelina Fałowska, Aleksandra Huryń, Katarzyna Joachimek, Monika Kołtunik, Izabela Krasowska, Kamil Linowski, Agata Krzewińska, Magdalena Misiak, Dorota Misterka, Marta Paciorek, Joanna Orchel-Laskus, Iwona Prószyńska, Paulina Radecka, Aneta Rudalska, Milena Łuszczyk, Monika Strzyga, Anna Szybalska-Idzik, Maria Kubala (Publikator), Jarosław Żukowski (Publikator) Realizacja: Publikator Sp. z o.o. ul. Andersa Białystok Redakcja: Mariusz Golak, Katarzyna Hryniewicka, Arkadiusz Kaczanowski, Ewa Kozioł, Katarzyna Masłowska, Anna Raducha- -Romanowicz, Andrzej Topczewski, Radosław Zieniewicz Projekt graficzny i skład: Bogdan Falkowski, Piotr Szachowicz Zdjęcia nieopisane: archiwum MRR Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

3 Wstęp Fundusze na rozwój przedsiębiorczości fot. archiwum MRR Oddaję w Państwa ręce pierwszy w 2012 roku numer Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Większą jego część poświęciliśmy zagadnieniu, które w obliczu wyzwań, jakie stawia przed państwami europejskimi kryzys finansowy, ma dla Polski szczególne znaczenie. Trwałe inwestowanie w przedsiębiorczość i wszelkie działania polepszające warunki funkcjonowania biznesu sprawiają, że polskie firmy są w stanie skutecznie konkurować na rynkach unijnych i międzynarodowych. TRWAŁE INWESTOWANIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WSZELKIE DZIAŁANIA POLEPSZAJĄCE WARUNKI FUNKCJONOWANIA BIZNESU SPRAWIAJĄ, ŻE POLSKIE FIRMY SĄ W STANIE SKUTECZNIE KONKUROWAĆ NA RYNKACH UNIJNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH. JEŻELI CHCEMY KONKUROWAĆ Z WYSOKO ROZWINIĘTYMI GOSPODARKAMI UE, MUSIMY POSTAWIĆ NA INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA, ZAZNAJOMIONE Z WYSOKIMI TECHNOLOGIAMI. Jeżeli chcemy konkurować z wysoko rozwiniętymi gospodarkami UE, musimy postawić na innowacyjne przedsiębiorstwa, zaznajomione z wysokimi technologiami. E-usługi, elektroniczne systemy informatyczne B2B, nowoczesne metody zarządzania biznesem i informacjami gospodarczymi oraz wdrażanie wynalazków i patentów chroniących własność intelektualną to tylko niektóre innowacje, wspomagające przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Na wprowadzanie kosztownych, ultranowoczesnych rozwiązań większość polskich firm nie miałaby szans bez wsparcia Funduszy Europejskich. Równie ważne w przedsiębiorczości jest także rozwijanie otoczenia biznesu instytucji wspierających przedsiębiorców w ich działalności, stowarzyszeń i izb gospodarczych, ale przede wszystkim centrów i ośrodków transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków technologicznych. Podnoszenie konkurencyjności działających już firm to jedna ze sfer budowania społeczeństwa przedsiębiorczego. Dzięki projektom unijnym mamy też możliwość kreowania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych, np. wśród grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym: osób niepełnosprawnych, długotrwale niepracujących, kobiet, ludzi młodych wchodzących dopiero na rynek pracy. Wsparcie, w postaci szkoleń, usług doradczych, propozycje alternatywnych form współpracy np. spółdzielni socjalnych, a także kapitału na rozwój działalności wpływa na zwiększanie mobilności i aktywności zawodowych Polaków i skuteczne zmniejszenie bezrobocia. O tym również możecie Państwo przeczytać w naszym biuletynie. Zachęcam Państwa do lektury Adam Zdziebło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie w Polsce 1

4 Wywiad Społeczny i regionalny wymiar przedsiębiorczości Od początku roku firmy mogą korzystać z nowych form wpierania przedsiębiorców w ramach Programu Kapitał Ludzki i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. O zmianach w tych programach oraz dotychczasowych osiągnięciach rozmawiamy z wiceministrem rozwoju regionalnego Pawłem Orłowskim. Od nowego roku w Programie Kapitał Ludzki obowiązywać będą nowe zasady. Co one oznaczają dla przedsiębiorców? Rzeczywiście, w ramach tzw. przeglądu śródokresowego, Program Kapitał Ludzki przeszedł największą zmianę od początku jego realizacji. Także w zakresie działań skierowanych do przedsiębiorców. Nowością będą pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc będzie udzielana na warunkach preferencyjnych w stosunku do oferty rynkowej. Maksymalna wartość pożyczki wynosić będzie 50 tys. zł. Czy to oznacza koniec dotacji? Chcę uspokoić, że instrument ten będzie funkcjonował równolegle ze wsparciem dotacyjnym. Zostanie ono tylko skoncentrowane na grupach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, na przykład osób niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy również pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych. Pożyczek będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach pilotażowego projektu. Zmiany dotyczą także szkoleń dla firm. Uruchomimy bowiem nowe wsparcie dotyczące zwiększania wartości zakładowych funduszy szkoleniowych przeznaczonych na rozwój kwalifikacji pracowników i współzarządzanych przez organizacje społeczne. Liczymy, że dzięki tym zmianom Program będzie jeszcze lepiej odpowiadał na wyzwania wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, a jego działania będą w większym stopniu dostosowane do celów strategii Europa Ilu przedsiębiorców dotychczas skorzystało z Programu Kapitał Ludzki? Jakie były Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego formy wsparcia i ile środków zostało dla nich przeznaczonych? Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało dotychczas blisko 117 tys. osób. Z tej formy wsparcia skorzystało także ponad 2 tys. osób niepełnosprawnych i 30 tys. długotrwale bezrobotnych. Dodatkowo Program Kapitał Ludzki ułatwia pracownikom i przedsiębiorcom nabywanie nowych kompetencji i przystosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce. Dzięki niemu już blisko 420 tys. osób skorzystało ze szkoleń w ponad 67 tys. przedsiębiorstw. Wśród podmiotów ubiegających się o dotacje, na szczególną uwagę zasługuje wysoki udział sektora MŚP. Są to imponujące liczby lecz najważniejsze jest to, że dzięki realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dokonujemy przemiany społecznej, skutecznie zmniejszamy obszary wykluczenia i jesteśmy lepiej przystosowani do wyzwań globalnej gospodarki. To prawdziwa inwestycja w kapitał społeczny. Jak firmy skorzystały ze środków w ramach Regionalnych Programów? We wszystkich 16 programach regionalnych na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczyliśmy prawie 4 mld euro. Pomoc kierowana była przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Te duże, mogły bowiem otrzymywać pomoc z Programu Innowacyjna Gospodarka. Liczba umów z przedsiębiorcami w regionach jest bardzo duża blisko 14 tys. Otrzymali oni unijne dotacje w wysokości 12 mld zł. Do rozdysponowania pozostało zatem jeszcze ok. 30% środków. Czy zatem w tym roku przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na wsparcie w ramach RPO? Chociaż większość środków dla firm została już rozdzielona, to mam dla przedsiębiorców dobrą wiadomość. W ramach RPO dysponujemy dodatkową pulą w wysokości 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz 210 mln euro z tzw. dostosowania technicznego. Znaczną część tych środków, tj. ponad 208 mln euro, wspólnie z marszałkami przeznaczymy na projekty z sektora przedsiębiorczości. Regiony rozdysponują powyższe środki na projekty znajdujące się na listach rezerwowych, bądź też na nowe konkursy. W 2012 roku w ramach 14 Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość zaplanowano łącznie 48 konkursów. Czekamy jeszcze na harmonogramy od dwóch województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Należy zatem uważnie śledzić ogłoszenia na stronach urzędów marszałkowskich. W tej perspektywie finansowej firmy wciąż jeszcze mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Dziękuję za rozmowę. 2 Fundusze Europejskie w Polsce

5 Wywiad O przedsiębiorczości innowacyjnej O tym jak przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie daje im Program Innowacyjna Gospodarka oraz o nowych instrumentach, z których mogą korzystać firmy rozmawiamy z wiceminister rozwoju regionalnego Iwoną Wendel. Przedsiębiorcy są jedną z najliczniejszych grup korzystających z Funduszy Europejskich. Ilu z nich do tej pory otrzymało wsparcie z Programu Innowacyjna Gospodarka? Jakiej wysokości środki dla nich przeznaczono? Pamiętajmy, że głównym celem Programu Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki, między innymi w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego z prawie 40 mld zł, które przeznaczyliśmy na cały Program, 22 mld zł, czyli ponad połowa alokacji jest dostępna właśnie dla firm. Do końca zeszłego roku podpisaliśmy z nimi 7554 umowy o wartości sięgającej prawie 14 mld zł. To wynik bardzo satysfakcjonujący. W celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wspierane jest także ich otoczenie pozostała część alokacji przeznaczona jest na budowanie elektronicznej administracji, wzmocnienie potencjału jednostek naukowych oraz rozwój nowoczesnych instytucji otoczenia biznesu. Rozpoczęliśmy kolejny rok czy przedsiębiorcy mogą jeszcze liczyć na wsparcie w ramach POIG? Program Innowacyjna Gospodarka jest wdrażany najszybciej. Stan jego realizacji jest już bardzo zaawansowany, co wyraźnie widać po poziomie zakontraktowanych środków wynoszącym ok. 73%. O pozostałe pieniądze będzie się można jeszcze ubiegać w 2012 roku. Szczególną uwagę warto zwrócić na nowy instrument w ramach 4 osi POIG, dzięki któremu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na wdrożenie do działalności gospodarczej wynalazku, na który uzyskali patent. Alokacja na konkurs wynosi ok. 900 mln zł. Rozwiązanie będzie miało charakter pilotażowy i służyć będzie przetestowaniu Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego tego instrumentu pod kątem ewentualnego wykorzystania w nowej perspektywie Dodatkowo zmienimy zasady udzielania dotacji w poddziałaniu 1.3.1, skierowanym do jednostek naukowych. Przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum z jednostką naukową otrzyma preferencyjny dostęp do infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu oraz prawo do wyników przeprowadzonych badań. Zmiana ta zachęci przedsiębiorców do udziału w takich konsorcjach, a tym samym zwiększy zainteresowanie jednostek naukowych ubieganiem się o wsparcie. Nabór planowany jest w połowie bieżącego roku. Do podziału mamy 250 mln zł. Poza tym planowany jest również nabór w działaniu 1.4 Wsparcie projektów celowych, na który przeznaczymy ok. 674 mln zł. Ponadto planujmy ogłoszenie jeszcze dwóch naborów w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny w marcu i w sierpniu, z alokacją odpowiednio 250 i 200 mln zł. W działaniu 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w styczniu zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie 700 mln zł. Nowością będą zmodyfikowane kryteria wyboru projektów, które pozwolą wybrać tylko te projekty, które przewidują komponent badawczo-rozwojowy. Przeprowadzimy nabory wniosków na wsparcie młodych firm na świadczenie e-usług oraz na tworzenie systemów B2B dla współpracujących przedsiębiorstw, a także na wsparcie MSP w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej i wdrożenie planu rozwoju eksportu. Ogółem w 2012 roku przewidujemy konkursy w 16 działaniach na kwotę ponad 5 mld zł. Trwają prace nad kształtem nowej perspektywy finansowej. Na jakie zmiany powinni przygotować się przedsiębiorcy? Znajdujemy się w fazie negocjacji. Jednak w przyszłej perspektywie finansowej niewątpliwie większa niż obecnie część wsparcia będzie kierowana do beneficjentów w formie instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do ich stosowania na szerszą skalę, w tym przede wszystkim pożyczek, poręczeń oraz inwestycji kapitałowych. W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego chcemy by środki były dostępne zarówno w formie bezpośredniej (dotacje, instrumenty inżynierii finansowej, innowacyjne instrumenty łączące wsparcie dotacyjne i zwrotne) oraz w formie pośredniej (wsparcia instytucji otoczenia biznesu parków naukowo technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości czy klastrów). Priorytetowo traktowane będą inwestycje w B+R, innowacyjne technologie, projekty przyczyniające się do wzmacniania współpracy nauki z biznesem. Dziękuję za rozmowę. Fundusze Europejskie w Polsce 3

6 Nowoczesna przedsiębiorczość fot. Schutterstock Inkubowanie przedsiębiorczości, transfery technologii, korzystanie z systemów informacji biznesowej, przedsiębiorczość elektroniczna, aplikacje B2B ułatwiające współpracę z partnerami w biznesie, inwestycje w badania i rozwój, wynalazki i patenty to tylko niektóre oblicza nowoczesnej przedsiębiorczości. Większość tych inwestycji realizowana jest przy wsparciu Funduszy Europejskich. Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości najintensywniej wspierany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Patent na przedsiębiorczość POIG adresowany jest przede wszystkim do firm realizujących innowacyjne projekty związane z badaniami, rozwojem i nowoczesnymi technologiami. Wachlarz obszarów wsparcia jest bardzo szeroki: od dofinansowania na badania naukowe zlecane, bądź przeprowadzane przez firmy we własnym zakresie, dotacji na wdrożenie wyników tych badań, wprowadzenie nowej technologii, przez wsparcie przedsięwzięć polegających na ochronie własności przemysłowej czy działalności eksportowej, po projekty mające na celu świadczenie usług elektronicznych, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz budowę sieci dostępu do internetu. Należy jednak zauważyć, iż w części działań adresowanych do firm pula założonych na lata środków została już wyczerpana. Na co więc w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka mogą liczyć przedsiębiorcy w 2012 roku? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na przykład, planuje konkursy dla działań: 5.1 (Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym), (Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej), 6.1 (Paszport do eksportu), 8.1 (Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej) oraz 8.2 (Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B). Warto wspomnieć też o nowym, pilotażowym instrumencie w IV priorytecie, przewidującym wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Tu pierwszy nabór odbędzie się do 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka O dotację będą mogły ubiegać się małe i średnie firmy, które jako pierwsze w Unii Europejskiej zdecydują się wdrożyć dany wynalazek. Szukam pracownika wymagania: wysokie kwalifikacje Społeczny wymiar przedsiębiorczości realizowany jest w dwóch podstawowych kierunkach. Pierwszy polega na podejmowaniu inicjatyw zwiększających kompetencje (umiejętności i wiedzę) zatrudnionych w firmach pracowników. Drugi skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym zakłada utrwalanie w tych środowiskach postaw otwartych na aktywne poszukiwanie pracy, a przy tym stwarzanie odpowiednich warunków do jej podejmowania. W sytuacji rosnącego bezrobocia, stale zwiększających się kosztów zatrudniania pracowników oraz coraz wyższych wymagań, jakie stawia gospodarka przed polskimi firmami, wsparcie w ramach Programu Kapitał Ludzki w 2012 roku będzie miało zarówno dla pracowników, ale także dla pracodawców ogromne znaczenie. W jaki sposób i w jakim zakresie możemy jeszcze podwyższyć swoje kwalifikacje? W programie przewidziane zostały m.in. środki na wsparcie w ramach priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia Do końca 2011 roku w szkoleniach realizowanych w ramach projektów w Priorytecie II uczestniczyło już ponad 270,5 tys. pracowników firm, z czego ponad 38 tys. to osoby po 50 roku życia. W wyniku realizowanych projektów wsparciem objęto 81,3 tys. firm z całej Polski. Osoby pracujące otrzymywały również wsparcie szkoleniowo-doradcze w projektach realizowanych na poziomie regionalnym w priorytecie VIII, w których zakończyło już udział blisko 453,7 tys. pracowników, a wsparciem objęto ponad 40,5 tys. przedsiębiorstw. pracujących. W formie szkoleń, doradztwa zawodowego oraz studiów podyplomowych pracownicy mikro, małych i średnich firm mogą podnosić swoje kompetencje w zakresie zarządzania. Sfery kierowania w firmie mogą dotyczyć m.in. zasobów ludzkich, jakości, finansów, zrównoważonego rozwoju oraz strategii biznesowych. Na szkoleniach pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę na temat popularnych i niezwykle aktualnych w obliczu przeobrażeń gospodarczych zasad zarządzania kryzysowego, zarządzania wiekiem lub ryzykiem. Projekty szkoleń w ramach POKL-u będą także dotyczyć szeroko pojętej ekologii (m.in. budowania ekologicznej marki 4 Fundusze Europejskie w Polsce

7 produktu czy firmy, ekoinnowacji, audytów energetycznych i ekologicznych, zielonych zamówień zakupów). W ramach projektów systemowych nadal będą kontynuowane dotychczasowe działania, wśród ciekawszych warto wymienić: Akademię PARP, Instrumenty szybkiego reagowania, aktywizację zawodową osób starszych (Z wiekiem na plus, Aktywny emeryt), działanie firm rodzinnych, telepracę oraz Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Innowacyjnie i rozwojowo na wschodzie Polski Sieć profesjonalnych ośrodków informacji biznesowej w ramach Centrów Obsługi Inwestora (COI), parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości, tereny inwestycyjne oraz rozwój zaplecza badawczo- -rozwojowego (B+R) to inwestycje służące wsparciu przedsiębiorców, które są realizowane w Programie Rozwój Polski Wschodniej. Głównym celem jest wspieranie w Polsce Wschodniej rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (w programie to priorytet I Nowoczesna gospodarka). Na ten cel zarezerwowano ponad 990 mln euro, co otwiera przed makroregionem szanse na szybszy rozwój społeczno-gospodarczy. Obok infrastruktury naukowo-technologicznej w programie realizowane są także projekty polegające na rozwoju centrów targowych i kongresowych, np. modernizacja i rozbudowa Targów Kielce, budowa Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie, a także Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur w Ostródzie. Firmy będą mogły tam prezentować swoje oferty i zdobywać nowych kontrahentów. fot. Schutterstock W Polsce Wschodniej dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, stąd też duże znaczenie dla gospodarki makroregionu mają inicjatywy klastrowe, także wspierane w ramach programu. Warto wymienić m.in. Podlaski Klaster Bielizny, Klaster Edukacji Cyfrowej (działający w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach), Klaster Dolina Ekologicznej Żywności, a także projekty: Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka uzdrowiska Perły Polski Wschodniej oraz Razem Cieplej Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego. Mikro, małe i średnie regionalny priorytet 16 Regionalnych Programów Operacyjnych skierowanych jest na rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich firm. Środki w ramach tych programów przeznaczane są na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych. Szanse na dodatkowe fundusze mają m.in. przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie działalności firmy do wymogów ochrony środowiska oraz rozwój prac w zakresie B+R. Dofinansowane są również inicjatywy współpracy z innymi firmami w regionie, a także instytucjami naukowymi i otoczeniem biznesu (parkami naukowo-technologicznymi, centrami biznesu). Wśród inwestycji, na które przedsiębiorcy otrzymują unijne środki warto wymienić: rozbudowę i rozszerzenie zakresu działalności, zmiany w procesie produkcji, unowocześnianie wyposażenia i logistyki, informatyzację i systemy zarządzania oraz budowę i rozbudowę instalacji służących szeroko pojętej ochronie środowiska. W ramach RPO na wsparcie mogą także liczyć regionalne instytucje otoczenia biznesu (parki przemysłowe, inkubatory, laboratoria badawczo-rozwojowe, klastry oraz inicjatywy doradztwa w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych). Przedsiębiorczość w harmonii ze środowiskiem Nowoczesne przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem powinny dostosować procesy produkcyjne do wymogów ochrony środowiska. W Programie Infrastruktura i Środowisko tego typu działania wspierane są głównie w priorytecie IV. W tym zakresie jest wiele do zrobienia, realizowane kilkanaście lat temu instalacje często wymagają dostosowania do wymogów unijnych dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska. Unia wspiera m.in. inwestycje firm w systemy zarządzania środowiskowego (działanie 4.1), racjonalizację gospodarowania zasobami i odpadami (4.2), wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) (4.3) oraz inwestycje w zakresie gospodarki wodno- -ściekowej (4.4) i ochrony powietrza (4.5). Przedsiębiorstwa uzyskały środki na odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne (4.6). Przykładem dobrych praktyk jest budowa instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki. Dzięki inwestycji emisja tlenków siarki emitowanych przez zakład do atmosfery zredukowana została o ponad 50%. Produktem powstającym w wyniku odsiarczania spalin będzie gips, powszechnie wykorzystywany surowiec budowlany. Instalacja mokrego odsiarczania spalin budowana w Warszawie (Siekierki) jest największą tego typu inwestycją realizowaną w polskich elektrociepłowniach. Biznes, który nie zna granic Projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości mogą liczyć na wsparcie również w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Podstawą działań realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami w ramach EWT i EISP jest wymiana doświadczeń i transfer wiedzy. Szczególnie ważne jest wspieranie sektora biznesu i nauki poprzez tworzenie platform poszukiwania partnerów, organizowanie szkoleń i seminariów, informowanie o warunkach prowadzenia działalności w krajach partnerskich, dzięki czemu powstają nowatorskie rozwiązania dla problemów o ogólnoeuropejskim znaczeniu. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię i stawia na wzrost świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Maria Kubala Fundusze Europejskie w Polsce 5

8 fot. Schutterstock Pomysł na patent Innowacyjne pomysły napędzają dziś gospodarkę. Świadczą o kreatywności pomysłodawców oraz potencjale rozwojowym danej branży. Są również istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Dlatego też najlepsze, najoryginalniejsze rozwiązania trzeba skutecznie zabezpieczać, a jednym ze sposobów jest ochrona patentowa. Na pokrycie kosztów jej uzyskania przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka. Liczba rejestrowanych w kolejnych latach w Polsce patentów na wynalazki jest stosunkowo niewielka na przykład w 2010 roku przyznano ich 1385 (na 3203 zgłoszeń), zaś w 2009 roku 1536 (zgłoszeń: 2899). Dla porównania, w 2009 roku w Japonii, USA czy Chinach przyznano odpowiednio: ponad 193 tys., 167 tys. oraz 128 tys. patentów. Gdyby liczba zarejestrowanych wynalazków w Polsce wzrosła, to opłacalność inwestycji w działalność badawczo-rozwojową byłaby wyższa, a autorzy nowych pomysłów czerpaliby większe korzyści ze swoich osiągnięć. Jak przekonują przedsiębiorcy, którzy korzystają Do końca stycznia br. w ramach działania podpisano 105 umów na łączną wartość ponad 11 mln złotych. z ochrony patentowej: firma posiadająca w swoim portfolio zabezpieczone prawnie rozwiązania zwykle dość szybko znajduje inwestora, który pomaga jej w dalszym rozwoju. Niestety sporą przeszkodą, jaka staje przed polskimi przedsiębiorcami w ubieganiu się o prawną ochronę wynalazków, jest wysoki koszt uzyskania patentu. Dlatego też w ramach poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) przewidziano dofinansowanie wydatków związanych z procesem ubiegania się o ochronę własności przemysłowej. Patent z dofinansowaniem Jedną z firm, która skorzystała z takiego wsparcia jest krakowska spółka DCO4. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach z zakresu bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz projektowania, budo- Wsparcie na projekty o charakterze regionalnym i międzynarodowym W ramach poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG) przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 2 tys. do 400 tys. złotych. Dla zgłoszeń będących efektem badań przemysłowych można otrzymać wsparcie rzędu nawet 70% (dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy) i 60% (dla średniego przedsiębiorcy) kosztów kwalifikowalnych. Jeśli wynalazek lub wzór powstał w efekcie prac rozwojowych będzie to odpowiednio 45% oraz 35%. Otrzymane dofinansowanie przedsiębiorca może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z procedurami ubiegania się o ochronę prawną: opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, tłumaczenia dokumentów (również przysięgłe) czy usługi doradcze zawodowego pełnomocnika. Można uzyskać również wsparcie na unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji. Warto pamiętać, że w ramach tego poddziałania nie ma możliwości współfinansowania kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej wyłącznie na terenie Polski. Uzyskanie ochrony na terenie naszego kraju może podlegać współfinansowaniu jako jeden z elementów projektu polegającego na uzyskaniu ochrony w ramach procedury regionalnej lub międzynarodowej. 6 Fundusze Europejskie w Polsce

9 Sporą przeszkodą, jaka staje przed polskimi przedsiębiorcami w ubieganiu się o prawną ochronę wynalazków, jest wysoki koszt uzyskania patentu W oczekiwaniu na własność chronioną Anna Fuk, prezes zarządu DCO4 Wniosek na wsparcie z poddziałania został w całości przygotowany wyłącznie przez nasz zespół. Tak stworzony biznesplan otrzymał dofinansowanie, co umożliwiło realizację najkosztowniejszego etapu uzyskiwania ochrony patentowej: sprawdzenia i złożenia wniosku o przyznanie patentu. Tu koniecznie było już wynajęcie firm konsultingowych, które weryfikują poprawność dokumentów składanych do Urzędów Patentowych oraz sprawdzają oryginalność wynalazku dzięki temu zmniejszamy ryzyko, że zaistnieje konieczność korekt (co oznacza wydłużenie procedury rejestracji i wzrost kosztów). W przypadku branż takich jak IT konsultacje są wyjątkowo kosztowne, bo wymagają szerokiego zbadania specjalistycznego rynku i weryfikacji zastosowanych przez nas rozwiązań. Jednoczesne zgłaszanie wynalazku w trybie krajowym i międzynarodowym też podniosło koszty. Ten etap jest już za nami i teraz pozostaje nam czekać na decyzje instytucji przyznających patenty w poszczególnych krajach. Niestety proces rejestracji może zająć nawet kilka lat, ale złożenie podania o patent zapewnia nam pierwszeństwo w sytuacji uznania oryginalności wynalazku. 0 liczba umów wy i wdrażania systemów bezpieczeństwa danych. Dzięki inwestycji w zaawansowane laboratorium badawczo-rozwojowe oraz pracy własnego zespołu specjalistów, w przeciągu trzech lat istnienia, DCO4 zdążyła powołać do życia kilka innowacyjnych rozwiązań technologicznych i ugruntować swoją pozycję na lokalnym rynku. Teraz zarząd spółki planuje ekspansję na rynki zagraniczne w pierwszej kolejności europejskie, a później Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Pozyskane w ramach poddziałania dofinansowanie w wysokości prawie 350 tys. złotych (z czego blisko 300 tys. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na projekt pn. Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy patentowej Patent Cooperation Treaty (PCT) umożliwiło firmie staranie się o opatentowanie poza granicami kraju technologii zabezpieczania danych w postaci elektronicznej. Wraz z rozwojem internetu zwiększa się ilość danych wrażliwych wprowadzanych do sieci, co z kolei sprzyja rozwojowi przestępczości internetowej opowiada Marcin Szary, wiceprezes zarządu spółki DCO4. Metoda, na której opatentowanie otrzymaliśmy dofinansowanie, jest częścią systemu bezpieczeństwa pozwalającego w prosty sposób zabezpieczyć konta internetowe oraz dostęp do wielu urządzeń, które korzystają z sieci wyjaśnia. Wynalazek polega na wykorzystaniu łącza telekomunikacyjnego nie tylko do rozmów, wysyłania SMS-ów, ale również do uwierzytelniania samego połączenia, na przykład w trakcie dokonywania przelewu bankowego. W toku badań udało się nam opracować narzędzie, które wykorzystuje niezagospodarowane dotąd obszary łącza telekomunikacyjnego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych. To właśnie dzięki temu odkryciu nasze rozwiązanie jest innowacyjne na skalę światową wyjaśnia Anna Fuk, prezes zarządu firmy DCO4. Opracowana metoda uwierzytelniania jest wyjątkowo przydatna wobec rosnącej popularności usług mobilnych, gdzie szczególnie istotne jest zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa komunikacji i przesyłania danych. O ile bowiem urządzenia końcowe mogą być dobrze zabezpieczone, to samo połączenie jest narażone na włamanie zwłaszcza, gdy jest nieciągłe. Rozwiązanie DCO4 temu zapobiega, gdyż pozwala na autoryzację przelewu niezależnym kanałem telekomunikacyjnym, umożliwiając przy tym nieprzerwaną transmisję danych. Taki mechanizm, przy jednoczesnym zachowaniu ergonomii użytkowania aplikacji, minimalizuje ryzyko ataków, na jakie narażeni są np. użytkownicy bankowości mobilnej. Nic dziwnego, że wynalazek zainteresował już firmy z sektora bankowego i telekomunikacyjnego (z technologii korzysta np. jeden z największych operatorów telefonii). Pomysł wysłany w świat Wielką zaletą opracowanej metody jest łatwość jej wdrażania na bazie istniejących już na całym świecie sieci telekomunikacyjnych. To stanowi wielki atut w negocjacjach z klientami zagranicznymi. Biorąc pod uwagę fakt, że DCO4 przygotowuje się do ekspansji na rynkach zachodnich, starania o dofinansowanie z poddziałania POIG i uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnej było naturalnym etapem rozwoju firmy. W branży IT ochrona patentowa własnych rozwiązań to jedno z głównych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej zauważa Anna Fuk. Opracowanie nowego rozwiązania zajmuje 2-3 lata, ale jego skopiowanie przez kogoś innego trwa moment. Gdybyśmy naszego wynalazku nie opatentowali, krótko po jego ujawnieniu, inna, mocniejsza firma mogłaby łatwo opracować porównywalne rozwiązanie. Dlatego takie potęgi jak Apple czy Toshiba zgłaszają olbrzymie liczby patentów i na tym budują swoją pozycję. Polskie firmy z sektora IT też coraz częściej dostrzegają, że brak ochrony swoich pomysłów, to tak naprawdę narażanie firmy na straty podkreśla prezes Fuk Arkadiusz Kaczanowski Wykres 1. Liczba podpisanych umów na dofinansowanie w ramach poddziałania POIG w latach źródło: KSI SIMIK Fundusze Europejskie w Polsce 7

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 30 czerwiec 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny FE wspierają polską młodzież Potencjał na całe życie Młodzi naukowcy, dojrzałe projekty w w w.

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo