From the Lenders Perspective Finansowanie Nieruchomości w Polsce. Research type 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "From the Lenders Perspective Finansowanie Nieruchomości w Polsce. Research type 2015"

Transkrypt

1 From the Lenders Perspective Finansowanie w Polsce Research type 2015

2 2

3 Szanowni Państwo, Jesteśmy przekonani, że jednym z obrazów najwierniej oddających sytuację na rynku finansowania nieruchomości jest ten, widziany oczami jego głównych graczy, najbardziej aktywnych banków i innych instytucji finansujących. Tym samym, z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki pierwszego tego typu badania przeprowadzonego przez JLL tyczącego rynku finansowania nieruchomości komercyjnych w Polsce. Niniejszy kument przedstawia zarówno obecną sytuację rynkową, jak i prognozy na najbliższe miesiące. Przedmiotowe badanie ankietowe przeprowadzone zostało w dniach 13 kwietnia 14 maja b.r. przez ekspertów działu JLL Corporate Finance wśród 20 wiodących podmiotów na rynku, reprezentowanych przez Dyrektorów Działów:, Finansowania Projektów Inwestycyjnych oraz Zarządzania Ryzykiem. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu i podzielić się z nami swoimi opiniami oraz oczekiwaniami. W przypadku pytań tyczących raportu, jak również tych bardziej szczegółowych, wykraczających poza jego zakres, zapraszamy kontaktu z ekspertami działu Corporate Finance. Z poważaniem, Piotr Piasecki Head of Corporate Finance CEE 3

4 Apetyt na finansowanie Duże zainteresowanie udzielaniem kredytów Przeprowadzone przez JLL badanie potwierdza atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości dla instytucji finansujących. 74% ankietowanych organizacji wskazało wysokie lub bardzo wysokie zainteresowanie udzielaniem kredytów w tym sektorze. Alternatywne źródła finansowania Zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości wykazują nie tylko banki. Każdego roku można zaobserwować rosnącą liczbę niebankowych instytucji aktywnie działających na rynku. 29% spośród ankietowanych oferuje alternatywne źródła finansowania, zaś 19% udziela finansowania mezzanine. 26% 32% Bardzo wysoki 19% 10% Finansowanie dłużne 42% Wysoki Średni 71% Finansowanie mezzanine Inne* Pytanie: W jakim stopniu są Państwo zainteresowani udzielaniem kredytów w sektorze nieruchomości w Polsce? *np. leasing finansowy i operacyjny Pytanie: Jakim rodzajem finansowania są Państwo zainteresowani? Wysoka stępność kredytów buwlanych Około trzy czwarte ankietowanych instytucji wyraziło zainteresowanie udzielaniem kredytów buwlanych. Wśród nich znalazły się nie tylko banki, ale również inne podmioty finansujące. Tylko kredyty buwlane Kredyty buwlane i inwestycyjne 69% Tylko kredyty inwestycyjne 26% Pytanie: Udzielaniem jakiego rodzaju kredytów są Państwo zainteresowani? Reputacja inwestora versus transakcja Według większości ankietowanych, sytuacja finansowa dewelopera czy inwestora, starającego się o przyznanie kredytu, ma pobne lub nawet większe znaczenie niż sam finansowany projekt. Jedynie zapytanych instytucji jest odmiennego zdania. Bardzo wysokie Wysokie 58% Średnie Pytanie: Jakie znaczenie przy zawarciu transakcji finansowania ma reputacja dewelopera / inwestora? 4

5 Kryteria udzielania kredytów Lokalizacja i jakość nieruchomości Wyniki badania wskazują, że najważniejszymi kryteriami w procesie przyznawania kredytów są lokalizacja oraz jakość nieruchomości. Niewiele mniejsze znaczenie ma stopień wynajęcia nieruchomości oraz średni ważony okres najmu (WAULT), a także reputacja dewelopera / inwestora (odpowiednio 43% i 42%). Niskie znaczenie Według ankietowanych instytucji, najmniej istotnym czynnikiem jest wysokość udzielanego kredytu, o ile wszystkie wcześniej wymienione kryteria tyczące nieruchomości są spełnione. Pytanie: Jakie czynniki najbardziej wpływają na Państwa decyzję o finansowaniu danej nieruchomości? Proszę ocenić w skali 1 5 (gdzie 5 oznacza największą wagę czynnika). Wysokie znaczenie 16% Jakość nieruchomości 26% 53% Lokalizacja nieruchomości Stopień wynajęcia oraz średni ważony okres najmu (WAULT) 26% 26% 43% Wysokość finansowania 37% 37% Reputacja dewelopera / inwestora 16% 37% 42% Sytuacja finansowa dewelopera / inwestora 26% 48% Poziom wkładu własnego dewelopera / inwestora 42% 32% 5

6 Kredyty buwlane Finansowanie na atrakcyjnych warunkach Udzielanie kredytów deweloperskich odbywa się na coraz korzystniejszych warunkach. Szeroko stępne są kredyty na poziomie 60 LTC, dla których marża waha się pomiędzy 200 a 300 punktów bazowych. Około połowa ankietowanych jest gotowa udzielić pożyczek w wysokości milionów euro, zaś w ramach konsorcjum banków kwoty te chodzą milionów euro (54% ankietowanych). Warto zwrócić uwagę, że wśród respondentów znalazły się instytucje oferujące kredyty nawet powyżej 100 milionów euro w ramach konsorcjum. Wymagany stopień wynajęcia nieruchomości waha się w przedziale 40% 60%. Najczęściej udzielaną odpowiedzią w tym pytaniu był to poziom poniżej 50% (43% respondentów). Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania oraz malejących kosztów kredytu, instytucje finansujące wykazują się ostrożnością i większość z nich wymaga od kredytobiorców pełnego pakietu zabezpieczeń. LTC Stopień wynajęcia (pre-let) powyżej 60% 60% 60% 40% Marża 70% Gwarancje 50% powyżej 400 bps bps Standarwe + pełen hedging + kowenanty finansowe Standarwe Standarwe + pełen hedging bps Wysokość kredytu powyżej 50 mln euro 10 mln euro Możliwość konwersji kredytu buwlanego na kredyt inwestycyjny Nie mln euro mln euro Tak Wysokość kredytu w ramach konsorcjum banków powyżej 100 mln euro 20 mln euro mln euro mln euro Pytanie: Jakie będą typowe warunki finansowania projektów buwlanych oferowane przez Państwa w najbliższych miesiącach? 6

7 Projekty handlowe najbardziej preferowane Spośród wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych, uczestnicy badania wskazali projekty handlowe jako te, których buwa jest najchętniej finansowana. W tej grupie znajdują się nieruchomości najlepsze w swojej klasie core (93% ankietowanych) oraz te z możliwością zwiększenia wartości (86% ankietowanych). Poza sektorem handlowym, dużym zainteresowaniem cieszą się także projekty biurowe i magazynowe. Najlepsze Chęć kredytowania oportunistycznych nieruchomości z sektora handlowego i biurowego wyraziły głównie instytucje oferujące alternatywne źródła finansowania, które w zamian za przyjęcie większego ryzyka nastawione są na większe zyski. Wyniki badania pokazują, że na polskim rynku deweloperzy mogą otrzymać finansowanie dla projektów o różnej klasie, we wszystkich sektorach nieruchomości. Jednakże dla projektów oportunistycznych, oprócz banków, warto wziąć także pod uwagę alternatywne źródła finansowania. Z możliwością zwiększenia wartości Oportunistyczne biurowe 57% 29% 29% 50% 36% handlowe 57% 36% 43% 43% 43% magazynowe 36% 50% 7% 57% 14% 7% Hotele 36% 7% 0% mieszkaniowe 36% 7% 29% 14% 7% Wysokie zainteresowanie Średnie zainteresowanie Pytanie: W jakim stopniu są Państwo zainteresowani finansowaniem buwy następujących nieruchomości? Prosimy o ocenę w skali 0 2, gdzie 0 brak zainteresowania, 1 średnie zainteresowanie, 2 wysokie zainteresowanie. 7

8 Kredyty inwestycyjne Marże w dół Finansowanie nieruchomości komercyjnych generujących chód jest wciąż bardziej atrakcyjne niż finansowanie projektów deweloperskich, a kredytodawcy są chętni pożyczać jeszcze większe kwoty. Przeprowadzone badanie pokazuje, że inwestorzy mogą liczyć na korzystne warunki kredytowe, co szczególnie przejawia się w ciągle obniżających się marżach. Zdecywana większość ankietowanych instytucji oferuje kredyty na poziomie 70% LTV i atrakcyjnych marżach na poziomie punktów bazowych. Według ankietowanych marże te mogą osiągnąć jeszcze niższy poziom 11 % ankietowanych wybrało przedział punktów bazowych. Jednak w praktyce nie powinny one spaść poniżej 150 punktów bazowych. Pobnie jak przy kredytach deweloperskich, większość instytucji finansujących wymaga od inwestora pełnego pakietu zabezpieczeń (standarwe gwarancje, hedging oraz kowenanty finansowe). Najczęściej wskazywany poziom współczynnika DSCR waha się pomiędzy 1,20X a 1,25X. Warto podkreślić, że według większości instytucji finansujących, czas trwania procedury finansowania (tj. podpisania umowy kredytowej) nie powinien przekroczyć trzech miesięcy, a w niektórych przypadkach może wynieść tylko dwa miesiące. Pytanie: Jakie będą typowe warunki finansowania nieruchomości oferowane przez Państwa w najbliższych miesiącach? LTV Wysokość kredytu 60% 10 mln euro powyżej 50 mln euro mln euro 70% mln euro Marża powyżej 400 bps bps bps Wysokość kredytu w ramach konsorcjum banków 20 mln euro powyżej 100 mln euro mln euro bps mln euro Okres kredytowania powyżej 10 lat 3 lat Kowenanty finansowe - DSCR 1,30X 1,15X 10 lat 1,25X 1,20X 5 lat Amortyzacja Zabezpieczenia 4% 3% 2% Standarwe + pełen hedging + kowenanty finansowe Standarwe Standarwe + pełen hedging 8

9 Silne zainteresowanie nieruchomościami handlowymi Pobnie jak w przypadku kredytów buwlanych, segmentem cieszącym się największym zainteresowaniem wśród kredytodawców cieszą się nieruchomości handlowe (9 badanych). Zaraz po nich, ankietowani wskazali najlepsze nieruchomości magazynowe (90% respondentów) oraz biurowe (89% respondentów). Za wysoce atrakcyjne uważane są także obiekty biurowe i handlowe z możliwością zwiększenia wartości. Wyniki badania wskazują, że najmniej interesującymi z perspektywy finansowania nieruchomości, są hotele i obiekty mieszkaniowe. Należy jednak zauważyć, że wśród ankietowanych znalazły się także instytucje, które skłonne są udzielać kredytów dla tego typu nieruchomości. Najlepsze Z możliwością zwiększenia wartości Oportunistyczne biurowe 79% 10% 68% 16% 37% handlowe 74% 42% 47% 16% 42% magazynowe 53% 37% 16% 42% 11% Hotele 11% 42% 16% 11% mieszkaniowe 10% 16% 11% Wysokie zainteresowanie Średnie zainteresowanie Pytanie: W jakim stopniu są Państwo zainteresowani finansowaniem następujących nieruchomości? Prosimy o ocenę w skali 0 2, gdzie 0 brak zainteresowania, 1 średnie zainteresowanie, 2 wysokie zainteresowanie. 9

10 Warunki finansowe Warunki finansowe oferowane przez instytucje finansujące Finansowanie dłużne Pytanie: Prosimy o podanie oferowanych przez Państwa warunków finansowania dłużnego / mezzanine w zależności od celu takiego finansowania. Finansowanie mezzanine Marża Okres Amor. LTV / Kwota Marża Okres Amor. LTV / Kwota finans. LTC kredytu finans. LTC kredytu (bps) (lata) (% rocznie) (mln euro) (bps) (lata) (% rocznie) (mln euro) Refinansowanie / Zakup ustabilizowanej nieruchomości % powyżej IO 8 25 Refinansowanie / Zakup nieruchomości zrepozycjonowania % powyżej IO 25 Finansowanie pod renowację % powyżej IO 25 Kredyt buwlany powyżej IO 8 50* * niektóre instytucje oferują wyższe kwoty finansowania IO = spłata tylko odsetek 10

11 Komentarz rynkowy Ekonomia Polska gospodarka pozostaje odporna zarówno na skutki napiętych stosunków pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak i postępującą deflację. Zgodnie z Consensus Economics, w 2014 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 3,3%. Równie obiecująco rysuje się także 2015 r. Motorami tegorocznego wzrostu gospodarczego będą silny popyt krajowy i produkcja przemysłowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stępność finansowania. Główne wskaźniki ekonomiczne: Poziom stopy bezrobocia w grudniu 2014: 11, (źródło: GUS) Wzrost sprzedaży detalicznej w 2014: 2,7% r-d-r (źródło: GUS) Prognozowany wzrost PKB w 2015 roku: około 3, (źródło: Consensus Economics) Poprawie warunków finansowania na polskim rynku nieruchomości komercyjnych towarzyszyły wejścia na rynek nowych podmiotów, w tym także spoza sektora bankowego. To z kolei wpłynęło na poszerzenie rynkowej oferty o tąd niestępne rozwiązania i warunki finansowania. Rynek inwestycyjny W I kw r. wartość sfinalizowanych w Polsce transakcji sięgnęła 448 milionów euro i równomiernie rozłożyła się na trzy główne sektory. W segmencie handlowym sfinalizowano transakcje o wartości 172 milionów euro, w sektorze magazynowym milionów euro, natomiast w sektorze biurowym milionów euro. Choć wolumen transakcji w I kw r. wyniósł jedynie 48% wartości odnotowanej w analogicznym okresie 2014 r., to inwestorzy pozostają w brych nastrojach i aktywnie poszukują nowych możliwości inwestycyjnych. Do tej pory jednak (odmiennie niż w I kw r.) nie sfinalizowano dużych transakcji. Solidne fundamenty polskiej gospodarki w połączeniu ze stopniową poprawą koniunktury w Europie rzutują na pozytywne oczekiwania względem rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych zarówno ze strony instytucji finansowych, jak i inwestorów. Rynek finansowania nieruchomości komercyjnych W ciągu ostatnich kilku lat poziom marż oferowanych przez instytucje finansowe systematycznie się obniża. Szczególnie silny trend spadkowy tyczy Polski, gdzie marże oferowane dla najlepszych nieruchomości komercyjnych zmniejszyły się z poziomu 325 punktów bazowych w 2010 r punktów bazowych w 2015 r. W całej Europie utrzymuje się niski całkowity koszt finansowania, ale przede wszystkim jest to mena niemieckich instytucji finansujących posiadających stęp tańszej waluty pochodzącej z List zastawnych i Landesbanków. To właśnie niemieckie banki pozostają najbardziej aktywnym graczem na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, stojącym za najwyższym łącznym wolumenem transakcji zawartych w ciągu ostatnich kilku lat. Ich przewagą konkurencyjną nad polskimi instytucjami finansującymi jest możliwość zaoferowania taniego finansowania o dłuższym terminie zapadalności. Stopy kapitalizacji vs. koszty finansowania 10% 9% 8% 7% 6% 4% 3% Stopy kapitalizacji: Magazyny Biura Centra handlowe 2% + marża 1% 5-letni EURO 0% Swap Rate F Zainteresowanie Polską wśród inwestorów utrzymuje się na wysokim poziomie, tyczy to praktycznie wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych i klas produktów. Ograniczona stępność najlepszych nieruchomości na sprzedaż zlokalizowanych w Warszawie i głównych aglomeracjach sprawia, że szczególnie inwestycje w nieruchomości handlowe w mniejszych miastach cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Oczekuje się również, że inwestycje biurowe w głównych miastach regionalnych zanotują rekorwe wartości. Relatywnie łatwy stęp finansowania bankowego na atrakcyjnych warunkach zwiększa pulę inwestorów mogących zaoferować lepsze warunki cenowe. Dotyczy to wielu graczy, którzy w przeszłości koncentrowali uwagę wyłącznie na inwestycjach oportunistycznych. Obecnie mogą oni bowiem osiągnąć wymagane stopy zwrotów bez konieczności stosowania agresywnych założeń w odniesieniu przyszłych wzrostów stawek czynszowych czy kompresji stóp kapitalizacji. Rok 2015 będzie kolejnym brym rokiem dla Polski, co może potencjalnie przełożyć się na dalszą kompresję stóp kapitalizacji, również na rynkach regionalnych i sub-regionalnych. Jeśli transakcje będące obecnie w toku zostaną sfinalizowane przed końcem roku, całkowity wolumen roku 2015 będzie wyższy niż w Wzrost będzie szczególnie wiczny w segmencie handlowym. Sektor Stopy kapitalizacji biurowe 6,00% handlowe 5,50% magazynowe 7,00% 11

12 JLL Królewska Warszawa Polska Piotr Piasecki Head of Corporate Finance CEE Anna Grzędzińska Corporate Finance CEE Anna Bartoszewicz-Wnuk Head of Research and Consultancy Jones Lang LaSalle 2015 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved. The information contained in this cument is proprietary to Jones Lang LaSalle and shall be used solely for the purposes of evaluating this proposal. All such cumentation and information remains the property of Jones Lang LaSalle and shall be kept confidential. Reproduction of any part of this cument is authorized only to the extent necessary for its evaluation. It is not to be shown to any third party without the prior written authorization of Jones Lang LaSalle. All information contained herein is from sources deemed reliable; however, no representation or warranty is made as to the accuracy thereof.

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr

Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Szeroka czy Unikalna? Badanie oferty polskich centrów handlowych. czerwiec 2015 rrr Wprowadzenie Rozwój polskiego rynku nowoczesnych nieruchomości handlowych trwa nieprzerwanie od lat 90-tych XX wieku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r.

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r. Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 214 r. years Sierpień 214 in Poland magazyny.pl 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 214 sierpień 214 Podsumowanie rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2013 r. luty 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime Polska, 2015 r. 10 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność inwestycyjna 3 Źródła kapitału

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2014 roku. Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce

Podsumowanie 2014 roku. Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Podsumowanie 2014 roku Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce Wstęp Rok 2014 upłynął pod znakiem ożywienia na rynku mieszkaniowym w różnych częściach Polski. Utrzymujący się popyt na rynku pierwotnym mieszkań

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 - Miejsce i data publikacji: Warszawa 11 marca 2013 r. 1 Spis treści raportu rocznego List Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe

Debata RNW. Czas na nowe rozwiązania finansowe Debata RNW Od lewej: J. Zagórski, R. Cygal, K Czerkas Od lewej: M. Prusaczyk, H. Green, A. Jachowicz Od lewej: B. Meluch, Z. Malisz Od lewej: D. Rybarczyk, R. Cygal, K Czerkas Czas na nowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012

Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA Analiza wybranych czynników wpływających na rynek ubezpieczeń kredytów hipotecznych w latach 2001 2012 Celem artykułu jest analiza wybranych czynników, które warunkują rozwój

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012

Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 2012 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Rynek nieruchomości w Polsce Raport wiosna 212 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Sytuacja makroekonomiczna PKB... 5 Rynek pracy... 6 Inflacja i stopy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo