Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r."

Transkrypt

1 Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel Łukasz Patoła Akceptował: Dariusz Winek tel

2 Rynek nieruchomości niemieszkalnych Powierzchnie handlowe Powierzchnie biurowe... 4 Powierzchnie magazynowe... 5 Grunty pod zabudowę... 6 Poprawa koniunktury na rynku powierzchni niemieszkalnej w 2011 r. Po okresie silnego ograniczenia skali inwestycji w tym segmencie budownictwa, w 2011 r. nastąpił istotny wzrost liczby rozpoczętych nowych projektów, szczególnie w przypadku nowej powierzchni magazynowej (wzrost podaży o 40% r/r). Niższy względem końca 2010 r. notowany był przeciętny w kraju wskaźnik powierzchni niewynajętej. Najniższy w przypadku powierzchni handlowych tj. 1,8% w III kw r., najwyższy zaś 11,8% dla powierzchni magazynowych (śr. w 2011 r.). Jednocześnie wzrost popytu przy wzroście podaży powierzchni niemieszkalnej utrzymał stawki czynszów najmu na stabilnym poziomie, z tendencją do wzrostów w atrakcyjnych lokalizacjach. Oczekujemy, że w 2012 r. poprawa koniunktury w analizowanym segmencie będzie kontynuowana. Ponadto nie wykluczamy wzrostu podaży nowych projektów. Przy czym, ograniczony dostęp do finansowania deweloperów działających na tym rynku będzie hamował możliwość silnego, spekulacyjnego wzrostu liczby rozpoczynanych nowych inwestycji 2

3 Rynek powierzchni handlowych Podaż powierzchni handlowej Dojrzałość rynku centrów handlowych i czynsze za najlepsze pow. handlowe Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w III kw r. przekroczyła 8,38 mln mkw., zaś prognoza na koniec roku to ok. 8,6 mln mkw. (wg Colliers International). W budowie znajduje się blisko 700 tys. mkw., głównie w małych i średnich miejscowościach. W 2011 r. nowa powierzchnia w centrach handlowych wzrosła o 487 tys. mkw., o 17% więcej niż w 2010 r. Całkowita podaż wzrosła do 7,58 mln mkw.. Statystyki Jones Lang LaSalle wskazują, że wzrost ten został wygenerowany przez powstanie 17 nowych centrów handlowych (80,5% pow.) oraz rozbudowę 10 istniejących centrów (19,5% pow.). 31% nowej pow. przypadło na miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, i to tutaj powstało najwięcej nowych obiektów handlowych. zaś jedynie 25% w 8 największych miastach. Na koniec I połowy 2011 r. w Polsce działało 378 centrów handlowych (wg Cushman & Wakefield). Popyt na pow. handlowych pozostał stabilny w dużych aglomeracjach, zaś presja na obniżkę czynszów występowała w małych lub silnie nasyconych ośrodkach. Przy czym w najlepszych lokalizacjach listy oczekujących pozostają długie. Rynek ten w 2011 r. cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony luksusowych marek handlowych. W ub. r. w Polsce rozpoczęło działalność ok. 40 międzynarodowych marek, z branż m.in. dom i ogród, moda, obuwie. Jednocześnie najemcy zwracali uwagę, aby sklepy danej sieci nie dublowały się w danym centrum. 1,8% wynosił przeciętny w kraju współczynnik powierzchni niewynajętej w III kw r. Najniższym współczynnik (poniżej 1%) odnotowano w Warszawie oraz Szczecinie, zaś najwyższy (ok. 3%) w Trójmieście. W 2012 r. stawki czynszu pozostawały na stabilnym poziomie, z niewielkim bo ok. 5% r/r ich wzrostem w przypadku lokali najbardziej popularnych. Na koniec 2011 r. średnie stawki za lokal typu prime o ok. 100 mkw. w centrach handlowych wynosiły od 70 do 90 EUR/mkw./m-c, przy najwyższych stawkach realizowanych w Warszawie (Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży od 75 do 110 EUR/mkw./m-c) oraz Krakowie (ul. Floriańska od 70 do 100 EUR/mkw./m-c). Wg Jones Lang LaSalle w 2012 r. oddane zostanie ok. 496 tys. mkw. nowej powierzchni w centrach handlowych, z czego 45% w miasta <100 tys. mieszkańców, zaś 29% w największych aglomeracjach. Wskaźnik pustostanów w najlepszych lokalizacjach i najlepszych centrach powinien pozostać na niskim poziomie, około 1%. Stawki czynszów pozostaną stabilne. Źródło: Colliers International; Cushman&Wakefield; Jones Lang LaSalle; Opracowanie AM 3

4 Rynek powierzchni biurowej Podaż całkowita, nowa podaż i wsk. pow. niewynajętej powierzchni biurowej w Warszawie Całkowita powierzchnia biurowa w 8 największych miastach Polski wyniosła na koniec 2011 r. ponad 5,5 mln mkw. Dominującą pozycję na rynku powierzchni biurowej zajmuje Warszawa z podażą przekraczającą 3,5 mln mkw. tj. 65% całkowitej powierzchni biurowej w Polsce (wg Jones Lang LaSalle). Popyt na powierzchnie biurową w Warszawie osiągnął w 2011 r. rekordowy poziom 573 tys. mkw. (wg Jones Lang LaSalle). Jednocześnie na tym rynku nowa podaż (ok. 120 tys. mkw.) była najniższa od kilkunastu lat. Wnioskować zatem można, że niski odczyt tej kategorii wpływał na wzrost liczby transakcji najmu powierzchni w budynkach będących w budowie lub dopiero wchodzących w fazę realizacji. W pozostałych największych miastach popyt wyniósł ok. 280 tys. mkw. przekraczając już w III kw r. poziom osiągnięty w całym 2010 r. Najwyższa aktywność najemców była notowana na rynku krakowskim i wrocławskim. Wskaźnik powierzchni niewynajętej spadł na koniec 2011 r. i wynosił (prawa oś) średnio 10%. Najniższym poziomem wskaźnika charakteryzowały się Wrocław (spadek do 3,4%, z 4,1% w 2010 r.) i Warszawa (spadek do 6,7% z 8,1% na koniec 2010 r.). Najwyższy wskaźnik pustostanów notowany był w Łodzi (spadek Stawki czynszu w największych polskich miastach (EUR/m2/miesiąc) do 19,1% z 23,2% na koniec III kw r.) oraz Katowicach (spadek do 11,5% z 22,8% na koniec III kw r.). Czynsze w najlepszych warszawskich lokalach biurowych w centrum miasta osiągnęły w 2011 r. poziom EUR/mkw./m-c (w 2010 r. były w granicach EUR/mkw./m-c). Tym samym w 2011 r. nastąpił powrót do nieznacznej tendencji wzrostowej stawek czynszu. W miastach regionalnych przeważała stabilizacja czynszów. Najniższe stawki realizowano w Łodzi (11-13,50 EUR/mkw./m-c). W 2012 r. będziemy obserwowali istotny wzrost podaży nowej powierzchni biurowej, która przynajmniej przejściowo będzie wpływała na wzrost wskaźnika pustostanów. Ogólne nastawienie inwestorów do rynku powinno pozostać korzystne. Na warszawski rynek ma trafić 250 tys. mkw. nowej powierzchni, jednak aż 60 tys. mkw. z owej powierzchni przeznaczonych jest na potrzeby właścicieli. Na rynkach regionalnych, już w I kw r. prognozuje się dostarczenie 30 tys. mkw. nowej powierzchni (wg Jones Lang LaSalle). Szacujemy, że stawki czynszów powinny pozostać na stabilnym poziomie. Ich wzrost może być natomiast notowany w przypadku najlepszych biur. 4 Źródło:Jones Lang LaSalle; Colliers International; Opracowanie AM

5 Rynek powierzchni magazynowej Podaż powierzchni magazynowej i wsk. pow. niewynajętych w 2011 r. wg lokalizacji Podaż (m2) Nowa podaż (m2) Wsp. pow.niewynajętej (prawa oś) Popyt na powierzchnie magazynową i wsk. pow. niewynajętej r. (prawa oś) 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 380 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej oddano do użytku w 2011 r., co stanowi 40% wzrost względem wcześniejszego okresu (wg Colliers International). Całkowita powierzchnia rynku magazynowego w Polsce wyniosła na koniec 2011 r. 6,8 mln mkw. Około 38% całkowitej powierzchni stanowi udział rynku warszawskiego (2,54 mln mkw.), który wzrósł w 2011 r. o ponad 44%. Pozostała część rynku to głównie Górny Śląsk (ok. 20%), Centralna Polska (ok. 14%), Poznań (ok.13%) oraz Wrocław (ok. 10%) (wg Colliers International). Popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową zwiększył się w 2011 r. o 350 tys. mkw. (co stanowi wzrost o 30% r/r) osiągając poziom 1,86 mln mkw. (wg Colliers International). Najwięcej, bo ok. 30% ogółu transakcji, zawarto w III kw r. Największe transakcje miały miejsce na obszarze km od Warszawy oraz na Górnym Śląsku. Argumentem za poprawą kondycji tego rynku w 2011 r. jest wzrost liczby podpisywanych nowych umów, a nie renegocjacje już zawartych. Stawki czynszu w 2011 r. utrzymywały się na stabilnym poziomie. Wysokie czynsze były determinowane ograniczoną ilością dostępnej powierzchni magazynowej oraz niską podażą gruntów przeznaczonych pod taką zabudowę. Przeciętnie w Warszawie czynsze zawierały się w przedziale 3,60-5,30 EUR/mkw./m-ca. Równie wysokie stawki obowiązywały w Krakowie (3,50-4,50 EUR/mkw./m-ca) i Łodzi (2,90 4,50 EUR/mkw./m-ca). Wskaźnik powierzchni niewynajętych charakteryzował się trendem spadkowym w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. i nieznacznym wzrostem w IV kwartale. Przeciętnie w kraju na koniec 2011 r. osiągnął poziom 11,4% (względem 13,8% na koniec 2010 r.) (wg Colliers International). Prognozy na 2012 r. zakładają spadek współczynnika wolnych powierzchni magazynowych oraz możliwy nieznaczny wzrost czynszów. Będzie to wynik względnie stabilnego popytu, przy jednocześnie ograniczonej podaży. Na koniec 2011 r. w budowie pozostawało około 340 tys. mkw. nowej powierzchni, z czego 74% ma trafić na rynek w 2012 r. (wg Colliers International). Co więcej, większość z tej powierzchni (ok. 72%) jest już wynajęta. Ograniczony dostęp do finansowania deweloperów działających na tym rynku będzie hamował możliwość silnego wzrostu liczby rozpoczynanych nowych inwestycji. 5 Źródło: CBRE; Colliers International; Opracowanie AM

6 Grunty pod zabudowę w Polsce Przeciętne ceny działek pod zabudowę mieszkaniową w I półroczu 2011 r. w EUR/mkw. max min Warszawa COB średnia Wrocław Kraków Trójmiasto Poznań Łódź Górny Śląsk Przeciętne ceny działek pod zabudowę biurową w I półroczu 2011 r. w EUR/mkw. max min Warszawa COB średnia Kraków Warszawa Wrocław Poznań Trójmiasto Łódź Górny poza COB Śląsk Rynek gruntów inwestycyjnych od końca 2010 r. zaczął się ożywiać. Choć w dalszym ciągu był to rynek kupującego, a nie sprzedawcy. Ze względu na ograniczony dostęp do finansowania projektów inwestycyjnych, w dalszym ciągu hamowany jest potencjalny, dynamiczny wzrost liczby transakcji na tym rynku. Jednakże wzrost liczby spółek zainteresowanych nabyciem takich gruntów jest odczuwalny. Zainteresowanie gruntami inwestycyjnymi z Zasobu WRSP w 2011 r., pozostaje duże. Średnia cena gruntów inwestycyjnych sprzedawanych przez ANR wyniosła zł/ha w 2011 r. Najwięcej nieruchomości nierolnych w 2011 r. sprzedano w woj. podkarpackim (251 ha). Wysoki popyt notowano również na Pomorzu Zachodnim (154 ha), Dolnym Śląsku (127 ha) i w Wielkopolsce (124 ha). Przeciętne ceny tych gruntów wahały się w przedziale tys. zł/ha. Wartość transakcji rynkowego obrotu ziemią inwestycyjną w I połowie 2011 r. wyniosła 150 mln zł. Wartość ta została osiągnięta przy stosunkowo niskim poziomie transakcji. Jednakże wg Colliers International, zarówno podaż, jak i popyt na grunty inwestycyjne pozostawały w trendzie wzrostowym w 2011 r. Ceny gruntów inwestycyjnych, wyłączając ziemię ANR, pozostają na stabilnym poziomie we wszystkich sektorach handlowym, biurowym oraz mieszkaniowym. Ceny gruntów pod obiekty handlowe w I półroczu 2011 r. kształtowały się: w Warszawie w przedziale EUR/mkw i poza Warszawą EUR/mkw. Jeśli chodzi o grunty pod parki handlowe, ich ceny wahały się od 150 do 190 EUR/mkw. Ceny gruntów pod inwestycje biurowe i mieszkaniowe przedstawione zostały na wykresach obok. Popyt na działki inwestycyjne, szczególnie w II połowie 2012 r., może się nieznacznie zmniejszyć, chociażby z tytułu mniejszej skali rozpoczynanych inwestycji infrastrukturalnych. Jednakże zainteresowanie terenami inwestycyjnymi kupowanymi z przeznaczeniem pod centra lub parki handlowe powinno pozostać relatywnie wysokie. Co więcej, obszary dobrze przygotowane pod proces inwestycyjny w zakresie możliwości technicznych, prawnych i planistycznych w dalszym ciągu będą cieszyć się dużym zainteresowaniem nabywców. Dodatkowym czynnikiem pro popytowym, wpływającym na ich cenę, będzie dobra lokalizacja 6 Źródło: Colliers International Poland Sp. z o.o., Opracowanie AM

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie

POLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014. Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Lipiec 2014 Przegląd Rynku Nieruchomości I poł. 2014 r. Spis treści Gospodarka... 3 Zarys ogólny... 3 Prognozy... 3 Rynek biurowy... 4 Zarys ogólny... 4 Prognozy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE jesień 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2015. Publikacja Cushman & Wakefield

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2015. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 215 MARKETBEAT Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 214 MARKETbeat Szanowni Państwo, Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

CITY SNAPSHOT 2014 KRAKÓW I POZNAŃ I TRÓJMIASTO I WROCŁAW ANALIZA CEN GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CITY SNAPSHOT 2014 KRAKÓW I POZNAŃ I TRÓJMIASTO I WROCŁAW ANALIZA CEN GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CITY SNAPSHOT 2014 KRAKÓW I POZNAŃ I TRÓJMIASTO I WROCŁAW ANALIZA CEN GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014 Raport E-VALUER CITY SNAPSHOT 2014 zawiera analizę cen

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Autor: mgr inż. Magdalena Ślufarska KRAKÓW, 13 MAJ 2014 ROK WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot wyceny: Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

RAPORT II POŁ. 2014. Galeria Vivo! Piła

RAPORT II POŁ. 2014. Galeria Vivo! Piła RAPORT II POŁ. 2014 Galeria Vivo! Piła 1 Raport II poł. 2014 Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce kolejną edycję raportu Retail Research Forum, w którym eksperci współpracujący z Polską Radą Centrów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE

ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp podsumowanie... 2 2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne w Polsce i w wybranych miastach... 4 3. Klasyfikacja powierzchni biurowej... 13 4. Rynek powierzchni biurowych w Szczecinie na

Bardziej szczegółowo