Co to jest ceramika? Ceramiczne produkty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest ceramika? Ceramiczne produkty"

Transkrypt

1 Co to jest ceramika? Sztuka i nauka dotycząca wytwarzania oraz używania przedmiotów stałych zbudowanych głównie z nieorganicznych i niemetalicznych materiałów. Introduction to Ceramics, W. David Kingery Grupa materiałów nieorganicznych o jonowych i kowalencyjnych wiązaniach międzyatomowych wytwarzanych zwykle w procesach wysokotemperaturowych. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Leszek A. Dobrzański Ceramiczne produkty materiały strukturalne (np. cegły); biała ceramika, tzn. porcelana stołowa, sanitarna i inna; ceramika wysokotemperaturowa; szkło; materiały ścierne; cement; narzędzia tnące; 1

2 Ceramiczne produkty Elektroceramika: ceramiczne dielektryki, magnetyki, przewodniki i nadprzewodniki, przewodniki jonów, itd. ; Paliwa jądrowe bazujące na tlenku uranu (UO 2 ); Bioceramiki; Nanoceramiki. Trzy główne grupy ceramiki Tradycyjna ceramika bazująca na glinie Zaawansowana ceramika bazująca na tlenkach, węglikach, azotkach, Szkła 2

3 Wczesna ceramika Rysunki naskalne (28000 p.n.e.) malowane ceramicznymi barwnikami. W czeskiej miejscowości Dolni Vestonice odnaleziono 2300 fragmentów wyrobów ceramicznych. Pochodzą one z lat p.n.e. Wczesna ceramika Ceramika stała się jeszcze cenniejsza wraz z odkryciem metalurgii brązu i żelaza (4000 p.n.e): ceramika to jedyny ówczesny materiał, który wytrzymywał wysokie temperatury potrzebne do wytopu metali. Dzięki temu rozwój technologii ceramiki przyspieszył. Dzięki lepszej konstrukcji pieców osiągano wyższe temperatury (piec dwukomorowy) i lepszą jakość ceramiki. 3

4 Wczesna ceramika: kolejne odkrycia Szkliwo (1500 p.n.e.); Koło garncarskie (2000 p.n.e., Mezopotamia i Egipt): Inne typy ceramiki: kafle Pierwsze ozdobne płytki ceramiczne pochodzą z p.n.e. (Egipt). Płytki robiono każdą osobno, ręcznie. Wzory były albo wycinane, albo wyciskane gdy glina była jeszcze mokra. 4

5 Inne typy ceramiki: cement lat temu reakcje pomiędzy skałami wapiennymi a skałami bitumicznymi podczas spontanicznego spalania (na terenie Izraela) spowodowały powstanie naturalnych złóż związków cementu Niektóre rzymskie budowle są zbudowane z cementu Rzymianie mieszali popiół wulkaniczny z wapieniem. Twardnienie zachodziło w reakcji z CO 2 z atmosfery Do budowy reprezentacyjnych budowli używano bardziej skomplikowanych składników. Zagadka twardnienia najlepszych rzymskich cementów nie jest rozwiązana. 5

6 Inne typy ceramiki: cegły Muł z Nilu mieszany z trzciną, suszony na słońcu stanowił główny budulec w Starożytnym Egipcie. Ceglana ściana w Dolinie Królów Teraźniejszość i przyszłość ceramiki 6

7 Ceramika tradycyjna Surowce w ceramice tradycyjnej to kwarc i glina. Głównym składnikiem gliny jest kaolinit: (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ). Również tlenek glinu (korund lub otrzymywany z boksytu). Nowa, zaawansowana ceramika Ceramika tlenkowa: najważniejszą ceramiką jest Al 2 O 3. Jest twarda, wytrzymuje wysokie temperatury i jest stosunkowo tania. Węgliki: SiC, WC, TiC, TaC, Cr 3 C 2 Są twarde, odporne na zmęczenie, w połączeniu z metalem tworzą bardzo dobry produkt. Azotki Si 3 N 4,, BN i TiN Są twarde, kruche, o wysokiej temperaturze topnienia; 7

8 Dodatkowo, pojawiła się cała masa nowych zastosowań i nowych materiałów Ceramiki zaawansowane i ich zastosowania będą dominującym tematem zajęć (ale nie jedynym). Nowoczesne technologie: synteza proszkowa Synteza proszkowa jest metodą pozwalającą produkować masowo ceramiki. Dlatego ważnym elementem brakującym do przyspieszenia rozwoju technologii było opracowanie metody wytwarzania wielkich ilości proszków ceramicznych. Początek: Bayer 1888 rok. Proszek stosowany do wytwarzania ceramiki: 10 nm nm 8

9 Nowoczesne technologie: synteza proszkowa Prawie suche składniki umieszcza się pomiędzy metalowymi płytami, ściska a następnie wypala (bez suszenia). Skutek: masowa produkcja. Nowoczesne technologie: wygrzewanie pod ciśnieniem (np. Al 2 O 3 ) 9

10 Nowoczesne technologie: wylewanie w formach materiału w postaci zawiesiny np. przedmioty z ZrO 2 Substratem jest komercyjny proszek TZ 3Y czyli tetragonalny ZrO 2 stabilizowany 3% Y 2 O 3. Właściwości ceramiki twarda (może też być bardzo miękka); izolator (może też przewodzić i nadprzewodzić); krucha; odporna na wysoką temperaturę; chemicznie stabilna, odporna na utlenianie; niemagnetyczna (może być też ferromagnetykiem); 10

11 Charakter wiązań w ceramikach: Inny aspekt struktury krystalicznej: przemiany fazowe. Wiele ceramik wykazuje polimorfizm: w zależności od temperatury (i ciśnienia) mogą występować w więcej niż jednej strukturze krystalicznej. W niektórych przypadkach ma to bardzo duży wpływ na właściwości (np. mechaniczne lub dielektryczne). 11

12 Umocnienie z wykorzystaniem przemiany fazowej; Klasyczny przykład: ceramika ZrO 2 lub dodatek ZrO 2 do innych tlenkowych ceramik. W wysokiej temperaturze stabilna jest tetragonalna postać (t-zro 2 ), w niskiej jednoskośna (m-zro 2 ). Materiał, w którym pewna ilość materiału ma strukturę tetragonalną jest bardziej odporny na pękanie. Defekty W ceramikach kowalencyjnych możliwe są wszystkie rodzaje znanych defektów, bez żadnych szczególnych ograniczeń. W ceramikach jonowych, natomiast, aby powstał defekt, musi być spełniony warunek obojętności elektrycznej kryształu. Powstają zatem pary defektów takie jak defekty Frenkla lub Shottky ego. Dyslokacje są mało ruchliwe. 12

13 Mikrostruktura ceramik Ceramiki są najczęściej polikrystaliczne. Właściwości mechaniczne ceramik Duży moduł Younga; Duża twardość ; Mała wytrzymałość na zginanie; Praktycznie nie ma odkształcenia plastycznego; Kruchość; 13

14 Twardość ceramik. Nie wszystkie ceramiki są twarde, ale to właśnie ceramiki są najtwardszymi materiałami świata. Przykłady Diament monokrystaliczny Diament polikrystaliczny BN (regularny) Węglik boru TiC SiC Al 2 O 3 ZrO 2 SiO 2 Szkło boro-krzemianowe kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm 2 14

15 Jak wykorzystuje się różnorodne właściwości ceramiki? Ceramiczne izolatory, dielektryki, ferroelektryki... 15

16 Przenikalności dielektryczne różnych materiałów Materiał Min. Max. Materiał Min. Max. Powietrze 1 1 Krzem Bursztyn Papier Tytanian baru Tlenek tytanu 100 Szkło Pleksi Pyrex Destylowana woda Kwarc 5 5 Polietylen Kevlar Poliamid Mika 4 9 Polistyren Celluloid 4 4 Porcelana Parafina 2 3 Drewno suche Wartości pojemności CERAMIC FILM CERAMIC FILM TANTALUM ALUMINUM 1.0pF 0.10uF 10uF 1000uF 16

17 Kondensatory ceramiczne Radial Leaded Mono Axial Leaded Mono Radial Leaded Ceramic Disc Monolithic Multi-layer Ceramic (MLC) Packaged on tape for auto insertion Jednowarstwowe, okrągłe kondensatory Ceramiczny dysk Srebrne elektrody po obu stronach Kontakty elektryczne Y5F 102K 1KV Warstwa ochronna 17

18 Kondensatory ceramiczne Aby dielektryk mógł być stosowany w kondensatorach powinien mieć dużą przenikalność elektryczną ε. Bardzo dobry jest na przykład BaTiO 3 : Ferroelektryki Ferroelektryk jest to materiał, który wykazuje spontaniczną polaryzację elektryczną (nawet bez pola elektrycznego). Nazwa zjawiska została zapożyczona od ferromagnetyzmu (jest to mylące, gdyż ferroelektryki raczej nie zawierają atomów Fe). 18

19 Przykłady ferroelektryków KH 2 PO 4 (123K) KD 2 PO 4 (213K) RbH 2 PO 4 (147K) GeTe (670K) Siarczan triglicyny (NH 2 CH 2 COOH) 3.H 2 SO 4 (32 2K) Selenian triglicyny (295K) BaTiO 3 (408K) KNbO 3 (708K) PbTiO 3 (765K) LiTaO 3 (938K) LiNbO 3 (1480K) PZT Perowskity Temperatura Curie i przemiany fazowe: Spontaniczna polaryzacja pojawia się zazwyczaj poniżej pewnej temperatury. Temperatura krytyczna nosi nazwę temperatury Curie. W ceramikach ferroelektrycznych spontaniczna polaryzacja wiąże się ze strukturalnymi przemianami fazowymi ( w innych materiałach ferroelektrycznych może to być też przemiana typu porządeknieporządek). 19

20 Możliwe przemiany fazowe: T>T c T=T c T<T c Możliwe własności w polu elektrycznym: E=0 T<T c E Ferroelektryk Piroelektryk Antyferroelektryk

21 Klasyczny przypadek ferroelektryka: BaTiO 3 Struktura regularna (powyżej 120 ºC). Wiązania Ti-O są naprężone, > 2.0 Å. W temperaturze 120 ºC zachodzi przemiana fazowa, w której Ti przemieszcza się ze środka sześcianu w stronę jednego z tlenów. Struktura tetragonalna W rzeczywistości BaTiO 3 przechodzi trzy przemiany fazowe: 21

22 W rzeczywistości BaTiO 3 przechodzi trzy przemiany fazowe: romboedryczny jednoskośny tetragonalny Domeny ferroelektryczne. Kryształy ferroelektryczne składają się z tzw. domen ferroelektrycznych. 22

23 Domeny ferroelektryczne Polarization (C/m 2 ) Electric Field (kv/cm) PZT-PSM PZT-PSM-Ce PZT-PSM-Eu PZT-PSM-Yb Wielkość pętli histerezy zależy od pracy potrzebnej do przesunięcia ścian domenowych. Piezoelektryki Efekt piezoelektryczny (prosty): zdolność niektórych kryształów do wytwarzania pola elektrycznego wskutek działania siły zewnętrznej. Kryształy piezoelektryczne wskutek umieszczenia ich w polu elektrycznym deformują się (odwrotny efekt piezoelektryczny). 23

24 Piezoelektryki Polaryzacja zależy od działającej siły Piezoelektryki Istnieje zatem sprzężenie pomiędzy: naprężeniem a polaryzacją lub między rozmiarem kryształu a polaryzacją. 24

25 Zastosowania kryształów piezoelektrycznych: Konwersja energii mechanicznej na elektryczną: Mikrofony; Czujniki drgań, mierniki ciśnienia; Różne urządzenia mierzące i kontrolujące położenie; Zapalniki gazu; Bezpieczniki. Zastosowania kryształów piezoelektrycznych: Konwersja energii elektrycznej na mechaniczną: Zawory; Mikropompy; Słuchawki i głośniki; Płuczki ultradźwoiękowe, rozmaite urządzenia do mieszania i robienia emulsji; Wszelkie źródła ultradźwięków; Tłumienie drgań. 25

26 Przykłady: tłumienie drgań. Piezoelektryk nie tylko może drgania wytwarzać. Może je również tłumić. Wykorzystuje się je w taki sposób w stołach do precyzyjnej fotolitografii. W każdej nodze stołu są dwa zestawy piezoelektryczne. Jeden służy do detekcji drgań, drugi do wytwarzania siły tłumiącej te drgania (siła aż do 5000N); Narty piezoelektryk zaczyna drgać, a ponieważ jest podłączony do obwodu o dużym oporze energia elektryczna jest zamieniana na ciepło. Ceramiczne materiały magnetyczne: ferryty Era magnesów ceramicznych zaczęła się w 1946 roku. J.L. Snoeck z Philips Laboratory w Holandii zsyntezował pierwszy silny magnes ferrytowy. 26

27 Ferryty: ceramiczne magnesy. Większość ferrytów są to spinele, odwrotne spinele lub częściowo odwrotne spinele. Struktura spinelu i odwrotnego spinelu spinel: AB 2 O 4, odwrotny spinel: B(A 0.5 A 0.5 ) 2 O 4 8 atomów A w położeniach tetraedrycznych, 16 atomów B w położeniach oktaedrycznych, 32 atomy tlenu 27

28 Spinele Odwrotne spinele MgO.Al 2 O 3 = MgAl 2 O 4 MgO.Fe 2 O 3 = FeMgFeO 4 ZnO.Fe 2 O 3 = ZnFe 2 O 4 NiO. Fe 2 O 3 = FeNiFeO 4 FeO.Al 2 O 3 = FeAl 2 O 4 CoO. Fe 2 O 3 = FeCoFeO 4 CoO.Al 2 O 3 = CoAl 2 O 4 FeO. Fe 2 O 3 = FeFeFeO 4 = Fe 3 O 4 MnO.Al 2 O 3 = MnAl 2 O 4 Fe 3 O 4 = Fe 3+ (Fe 2+ Fe 3+ )O 4 Skąd się bierze moment magnetyczny ferrytów? Na przykładzie Fe 3 O 4 W komórce elementarnej: położenie tetraedryczne jest zajęte przez Fe +3, położenie oktaedryczne przez Fe +3 oraz Fe +2. T O 28

29 Skąd się bierze moment magnetyczny ferrytów? Uporządkowanie magnetyczne zależy od oddziaływania nadwymiany pomiędzy sąsiednimi atomami Fe. To, z kolei zależy od stopnia nakładania się orbitali Fe3d i O2p oraz od kąta wiązań Fe-O-Fe. Możliwe oddziaływania: tet-tet, okt-tet, okt-okt. Ferryty Ferryty są dobrymi materiałami magnetycznymi dzięki ich dużemu momentowi magnetycznemu M i dużemu oporowi elektrycznemu R. Ferryt kobaltowy CoO.Fe 2 O 3 ma oporność 10 7 Wcm, podczas gdy żelazo metaliczne ma oporność 10-5 Wcm. To oznacza, że przy tym samym napięciu indukowanym przez pole magnetyczne prądy wirowe przy tym samym napięciu indukowanym przez zmiany pola magnetycznego będą 12 rzędów mniejsze w ferrycie niż w żelazie. 29

30 Ceramiczne magnesy Ceramiczne magnesy wytwarza się tak jak ceramiki w ogóle: przez spiekanie proszków. Otrzymuje się w ten sposób materiał polikrystaliczny. Lepsze właściwości magnetyczne mają materiały bardziej uporządkowane niż polikryształ teksturowanie Teksturowana ceramika T1 T2 Początkowa mikrostruktura składa się z dużych krystalitów umieszczonych w polikrystalicznym proszku. Kryształy stopniowo rosną (w wymuszonym początkowo kierunku). W rezultacie otrzymujemy prawie monokryształ Sr 0.53 Ba 0.47 Nb 2 O 6 50 µm Al 2 O 3 20 µm 30

SZKŁO. materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji

SZKŁO. materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji SZKŁO Co to jest szkło? materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji Spełnia makroskopową definicję ciała stałego, chociaż może być też uważane za przechłodzoną

Bardziej szczegółowo

materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji

materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji Co to jest szkło? materiał nieorganiczny powstały wskutek stopienia a następnie ochłodzenia bez krystalizacji Spełnia makroskopową definicję ciała stałego, chociaż może być też uważane za przechłodzoną

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SPOIWA CERAMICZNE I MASY PLASTYCZNE ĆWICZENIE LABORATORYJNE (laboratorium 315, GTChem) Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Milena Zalewska

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW

POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW POLITECHNIKA KRAKOWSKA INSTYTUT FIZYKI ROZPRAWA DOKTORSKA BOŻENA BURTAN WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE SZKIEŁ TELLUROWYCH DOMIESZKOWANYCH JONAMI LANTANOWCÓW Promotor: prof. dr hab. Jan Cisowski Promotor pomocniczy:

Bardziej szczegółowo

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Technologii Inteligentnych Pracownia Adaptroniki Rozprawa doktorska: Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych identyfikacja udaru, sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Ewa Osiecka. WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność

Ewa Osiecka. WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność Ewa Osiecka WAPNO W BUDOWNICTWIE tradycja i nowoczesność Kraków 2006 2 Ewa Osiecka Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy Copyright by Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego WAPNO W BUDOWNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Maria Rosienkiewicz. Innowacje w obszarze techniki wytwarzania metodą obróbki ściernej

Maria Rosienkiewicz. Innowacje w obszarze techniki wytwarzania metodą obróbki ściernej Maria Rosienkiewicz Innowacje w obszarze techniki wytwarzania metodą obróbki ściernej XV wiek XXI wiek Spis treści WSTĘP... 3 1. POJĘCIE OBRÓBKI ŚCIERNEJ... 4 1.1. MIEJSCE OBRÓBKI ŚCIERNEJ WŚRÓD TECHNIK

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR TEMAT ĆWICZENIA: ANALIZA WYBRANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH ZA POMOCĄ TECHNIK SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Jan Felba. Montaż w Elektronice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Jan Felba. Montaż w Elektronice. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1 Jan Felba Montaż w Elektronice Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej wrocław 2010 2 Recenzent Ryszard Kisiel Opracowanie redakcyjne Agnieszka Ściepuro Korekta Alina Kaczak Agnieszka Ściepuro Projekt

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH O NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH (ARTYKUŁ ZAMAWIANY)

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH O NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH (ARTYKUŁ ZAMAWIANY) KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Bogdan Pałosz 1 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo