Oznaczenie Hevylite polega na rozpoznaniu epitopów pomiędzy stałymi regionami ciężkich i lekkich łańcuchów. lg oznacza lgg, A lub M.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie Hevylite polega na rozpoznaniu epitopów pomiędzy stałymi regionami ciężkich i lekkich łańcuchów. lg oznacza lgg, A lub M."

Transkrypt

1 Unikatowy test do dokładnego oznaczania kompletnych cząsteczek immunoglobulin. Hevylite umożliwia lepsze monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Łańcuch lekki κ Łańcuch lekki λ docelowy epitop dla testów Hevylite cząsteczka immunoglobuliny lg κ Łańcuchy ciężkie cząsteczka immunoglobuliny lg λ docelowy epitop dla testów Hevylite Oznaczenie Hevylite polega na rozpoznaniu epitopów pomiędzy stałymi regionami ciężkich i lekkich łańcuchów. lg oznacza lgg, A lub M. The Specialist Protein Company

2 Testy Hevylite pozwalają na lepsze monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Hevylite pozwala identyfikować różne typy łańcuchów lekkich poszczególnych klas immunoglobulin np. IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, IgMκ, IgMλ. Cząsteczki immunoglobulin są oznaczane w parach, np. IgGκ/IgGλ, a wartość stosunku stężenia par łańcucha ciężkiego/lekkiego odzwierciedla produkcję tych immunoglobulin, podobnie jak stosunek wolnych lekkich łańcuchów κ/λ w testach Freelite. Wynik stosunku Hevylite dokładnie wykazuje produkcję monoklonalnego białka ponad produkcję poliklonalnych protein dając informację o immunosupresji. Zastosowanie testów Hevylite: 1. Kiedy monitorujemy pacjentów ze szpiczakiem mnogim z białkiem monoklonalnym, które trudno określić ilościowo za pomocą elektroforezy. 2. Do identyfikacji choroby resztkowej i do wczesnego rozpoznania wznowy choroby. 3. Z testami Freelite dla optymalnego monitorowania leczenia. Dlaczego wyniki elektroforezy mogą być trudne do interpretacji? 1a Monoklonalne białka mogą migrować z innymi białkami surowicy 14 surowic pacjentów ze szpiczakiem mnogim IgA Wyniki elektroforezy białek surowicy (SPE) 14 pacjentów ze szpiczakiem mnogim IgA. Wiele spośród próbek zawiera białko monoklonalne, które wędruje w regionie β, powodując, że ocena wyniku SPE jest niedokładna. Szczególnie u pacjentów 1,2,3, białko monoklonalne może w ogóle nie być zmierzone z powodu jednoczesnej migracji. Około 50% pacjentów ze szpiczakiem IgA i 5% pacjentów ze szpiczakiem IgG nie może być dokładnie monitorowanych za pomocą elektroforezy z powodu ograniczeń jednoczesnej migracji. 1 Usuń subiektywność interpretacji SPE / IFE

3 1b SPE nie jest liniowa i saturacja barwnika może prowadzić do niedoszacowania wyników Przykład białka monoklonalnego, którego wynik w rozdziale elektroforetycznym (SPE) wynosi 44,9 g/l, jakkolwiek całkowite IgG wynosi 64,9 g/l. Wynik białka monoklonalnego w rozdziale SPE jest niedoszacowany z powodu saturacji barwnika w żelu. W ten sposób 30% monoklonalnych immunoglobulin w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie zostanie pominięte używając techniki elektroforezy białek surowicy. PEL - elektroforeza białek IFE - immunofiksacja Katzmann & Kyle, Manual of Molecular and clinical Laboratory Immunology, 7th Edison, ASM Press, Washington, DC Używaj testów Hevylite aby pokonać nieliniowość i problemy z saturacją barwnika w eletroforezie 1c Elektroforeza białek surowicy (SPE) jest niedokładna poniżej 20 g/l Rysunek 1c pokazuje ograniczoną czułość SPE, która jest niedokładna przy stężeniu poniżej 20 g/l. Im niższe stężenie tym większa zmienność, co sprawia, że ilościowe oznaczenie białka monoklonalnego jest niedokładne przy niskich stężeniach. 2 Reprodukcja za zgodą American Association for Clinical Chemistry. Używaj Hevylite dla dokładnego monitorowania pacjentów z niskim poziomem białka monoklonalnego Używaj testów Hevylite do bieżącego monitorowania pacjentów Zapytaj o testy

4 2 Hevylite pozwalają zidentyfikować chorobę resztkową i wcześnie dostarczyć informacji o wznowie. Wysoka czułość Hevylite pozwala ujawnić obecność choroby resztkowej u pacjentów, którzy według innych metod wykazują odpowiedź całkowitą. "Stosunek HLC może być szczególnie istotny przy ocenie choroby resztkowej" 3 Co więcej, pacjenci w stanie wznowy mogą mieć białko monoklonalne niewykrywalne przy pomocy SPE i IFE, ze względu na ich ograniczoną czułość. W takich przypadkach proces wznowy może zostać przeoczony. Hevylite umożliwiają wykrycie supresji immunoglobulin, prowadzącej do nieprawidłowego stosunku Hevylite. Dzięki temu Hevylite mają większą czułość niż elektroforeza w diagnostyce choroby resztkowej. Omówienie przypadku pacjenta z IgAκ, u którego stwierdzono odpowiedź całkowitą po terapii. 1 Dzień 0 SPE dodatnie Dzień 18 SPE dodatnie Dzień 298 SPE ujemne Dzień 467 SPE ujemne Dzień 538 SPE ujemne Dzień 594 SPE wątpliwe Dzień 740 SPE dodatnie 7 months 5 1 /2 months Czerwone liczby - wynik nieprawidłowy IF - Immunofiksacja Dzień 467 Pacjent miał ujemny wynik elektroforezy i prawidłowy stosunek HLC Używaj Hevylite by wykryć wznowę we wczesnym stadium, mimo ujemnych wyników SPE i IFE Dzień miesięcy później wartość stosunku HLC była nieprawidłowa, wskazując na nawrót choroby Dzień 594 Wynik IFE był dodatni dopiero 5 1 /2 miesiąca po uzyskaniu nieprawidłowego stosunku HLC Dzień 740 Otrzymano pozytywny wynik SPE. Stosunek HLC przyjmuje coraz wyższe wartości

5 3 Dlaczego powinieneś używać testy Freelite i Hevylite razem? W szpiku kostnym pacjentów ze szpiczakiem mnogim znajdują się klony komórek produkujące: (a) tylko kompletne cząsteczki immunoglobulin, (b) tylko wolne lekkie łańcuchy, (c) pełne cząsteczki immunoglobulin i wolne lekkie łańcuchy (FLC) Freelite i Hevylite są dwoma niezależnymi biomarkerami w szpiczaku mnogim: Freelite mierzą wolne lekkie łańcuchy (mg/l) Hevylite mierzą cząsteczki immunoglobulin (g/l) Poniżej studium przypadku pacjenta ze szpiczakiem mnogim IgA kappa, który pokazuje dlaczego ważne jest monitorowanie pacjentów za pomocą Hevylite obok testów Freelite. stosunek IgA Hevylite górny zakres stosunku Hevylite stężenie κflc górny zakres stężenia κflc Komórki plazmatyczne produkujace lekkie łańcuchy Komórki plazmatyczne produkujące immunoglobuliny Pacjent z nieprawidłowymi HLC i FLC. Po leczeniu zarówno stosunek HLC jak i stężenie kappa FLC normalizują się. Po 900 dniach u pacjenta doszło do nawrotu choroby ze wzrostem stosunku IgA Hevylite lecz z niewielkimi zmianami w poziomie kappa FLC. Po dalszym leczeniu stosunek HLC nie normalizuje się. Kolejny nawrót obserwowano około 2000 dnia ze wzrostem stosunku HLC i stężenia kappa FLC. Komórki szpiczaka z biopsji szpiku kostnego pacjenta mogą produkować albo kompletne immunoglobuliny, wolne lekkie łańcuchy lub obydwa te składniki co, pozwala założyć, że prognostyczne informacje dostarczone przez nowe markery (FLC i HLC) określające składniki M-białka mogą się wzajemnie uzupełniać 4 Freelite i Hevylite razem zapewniają najlepsze rozwiązanie monitorowania pacjentów ze szpiczakiem mnogim Bibliografia: 1. Ludwig H, et al. Immunoglobulin heavy/light chain ratios improve para protein detection and monitoring, identify residua disease and correlate with survival in multiple myeloma patients. Leuk 2013, 27: Katzmann J, et. Al. Long-Term Biological Variation of Serum Protein Electrophoresis M-Spike, Urine M-Spike, and Monoclonal Serum Free Light Chain Quantification: Implications for Monitoring Monoclonal Gammopathies. Clin Chem 2011, 57: Chae M, et al. Evaluation of the heavy/light chain assay for the diagnosis and monitoring of multiple myeloma. Int JnI Lab Hem 2013; 1-3doi:10.111/ijlh Koulieris E, et al. ratio of involved/uninvolved immunoglobulin quantification by Heavylite assay: Clinical and prognostic impact in Multiple Myeloma. Exp Hem and Onc ;1;9

6 Co mówią eksperci: Białka monoklonalne migrujące jako szerokie prążki mogą być trudne do rozróżnienia, a ilościowe oznaczenie par immunoglobulin HLC dostarcza informacji na temat syntezy klonalnej Donato et al. Clin Chem. 2011;57(12): Obok klinicznej ewaluacji, test ten będzie z pewnością stosowany w celu potwierdzenia obecności i ilościowego oznaczenia immunoglobulin monoklonalnych, oceny odpowiedzi na leczenie, wczesnej wznowy i pomoże w rozpoznaniu choroby resztkowej u pacjentów ze szpiczakiem mnogim Ludwig et al. Leukemia 2013; 27: Testy HLC otwierają nowe drogi badania biologii komórek plazmatycznych i ich chorób. Jesteśmy w stanie zidentyfikować nieprawidłowości, które dotąd były przed nami ukryte.. Katzmann et al. Leukemia 2013;27:1-2 Testy HLC to ważny dodatek do zestawu narzędzi pozwalających wykrywać i mierzyć białko monoklonalne. Dostarczają odtwarzalnych informacji ilościowych na temat M-białka, wraz z określeniem typu HLC M-białka Donato et al. Clin Chem. 2011;57(12): Hevylite dostępne na aparatach SPAPLUS oraz BN II: Analizator Opis Liczba testów Kod Binding Site SPAPLUS Hevylite IgG Kappa kit 50 test NK621.S Hevylite IgG Lambda kit 50 test NK622.S Hevylite IgA Kappa kit 50 test NK623.S Hevylite IgA Lambda kit 50 test NK624.S Hevylite IgM Kappa 50 test NK625.S Hevylite IgM Lambda 50 test NK626.S Analizator Opis Liczba testów Kod Hevylite IgG Kappa kit 50 test NK621.T Hevylite IgG Lambda kit 50 test NK622.T Hevylite IgA Kappa kit 50 test NK623.T Siemens Hevylite IgA Lambda kit 50 test NK624.T BN TM II Hevylite IgM Kappa 50 test NK625.T Hevylite IgM Lambda 50 test NK626.T Więcej informacji na stronie: The Binding Site Group Ltd. 8 Calthorpe Rd, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, UK. Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) W Europie i USA, Freelite i Hevylite są zarejestrowane jako nazwa handlowa The Binding Site Group Ltd, Birmingham, UK Biokom ul. Wspólna 3, Janki k / Warszaway. Tel/fax:

epitop ukryty wolne lekkie łańcuchy lambda

epitop ukryty wolne lekkie łańcuchy lambda Serum Free Light Chain Assays Co to jest Freelite? Poliklonalne oznaczenia wolnych łaƒcuchów lekkich w surowicy Badania kliniczne wskazują na korzyści, płynące z oznaczania wolnych lekkich łańcuchów (ang.

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedożywienia na parametry laboratoryjne Malnutrition and laboratory tests Natalia Kościuk

Wpływ niedożywienia na parametry laboratoryjne Malnutrition and laboratory tests Natalia Kościuk SPIS TREŚCI 3 9 15 23 29 Badania laboratoryjne w różnych stadiach rozwoju gammapatii monoklonalnych Laboratrory tests in different stages of monoclonal gammopathy Alicja Kendziorek, Dagna M. Bobilewicz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią Waldenströma

Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią Waldenströma diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 3 231-236 Praca oryginalna Original Article Zmiany w profilu lipidowym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i makroglobulinemią

Bardziej szczegółowo

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym

Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym PRACE POGLĄDOWE Artur Jurczyszyn 1 Jan Maciej Zaucha 2 Maciej Machaczka 3 Sebastian Grosicki 4 Jarosław Dybko 5 Jacek Czepiel 6 Grzegorz Charliński 7 Katarzyna Janda 8 Wanda Knopińska-Posłuszny 9 Aleksander

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka sercowego

Ocena ryzyka sercowego Ocena ryzyka sercowego Zautomatyzowane testy dla analizatorów klinicznych pozwalające ocenić ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego Ocena ryzyka sercowego Z wykorzystaniem profilu lipidowego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, 8, 27-35 Praca poglądowa Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme Laboratory tests in the diagnostics of borreliosis (the Lyme disease) STANISŁAWA TYLEWSKA-WIERZBANOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Genogatunki Borrelia burgdorferi sensu lato patologiczne dla człowieka

Genogatunki Borrelia burgdorferi sensu lato patologiczne dla człowieka Zakażenia Borrelia Genogatunki Borrelia burgdorferi sensu lato patologiczne dla człowieka Przenoszone przez kleszcze we wszystkich formach rozwojowych USA Borrelia burgdorferi sensu stricto Europa Borrelia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA BORELIOZY

DIAGNOSTYKA BORELIOZY Medycyna Pracy 2007;58(5):439 447 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Jacek Gąsiorowski 1 Elżbieta Witecka-Knysz 2 Brygida Knysz 1 Hanna Gerber 3 Andrzej Gładysz

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C Nr 2 (20) Listopad 2009 ISSN 1895-5924 BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C NGAL jako nowy marker w diagnostyce chorób nerek Walidacja metody badawczej w laboratorium medycznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium

SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE WYWIAD PRZYPADKI KLINICZNE. Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nowy model Interlab Easy G26 niezastąpiony w Twoim laboratorium 4 Ponad 2800 wystawców z 61 krajów, prezentujących tysiące najnowszych produktów i technologii, czyli Arab Health

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 3 275-284 Praca oryginalna Original Article CYFRA 21-1 ocena metod oznaczeń CYFRA 21-1 comparison of determination methods

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce szpiczaka

Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce szpiczaka Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce szpiczaka Artur Jurczyszyn Klinika Hematologii Szpital Uniwersytecki 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17 tel. 601539077; e-mail: mmjurczy@cyf-kr.edu.pl Wstęp Szpiczak

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 3-4 ROK LXVI KWARTALNIK 2014 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie alergii pokarmowej- jak może nam w tym pomóc badanie Sensitest?

Rozpoznawanie alergii pokarmowej- jak może nam w tym pomóc badanie Sensitest? Rozpoznawanie alergii pokarmowej- jak może nam w tym pomóc badanie Sensitest? Kiedy należy rozważać podejrzenie alergii pokarmowej? Objawy alergii pokarmowej nie są swoiste i mogą naśladować inne choroby

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ISSN 1689-6858 W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans... Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro HIV combo REF A59428 Zastosowanie Test Access HIV combo jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym, wykorzystującym cząstki paramagnetyczne do wykrywania metodą jakościową antygenu HIV-1 p24

Bardziej szczegółowo

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca Markery stosowane w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO podstawowy problem Publicznej Służby Zdrowia OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo

Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Dysk z odczynnikami panelu lipidowego Piccolo Obsługa klienta i pomoc techniczna: 800-822-2947 W innych krajach obsługę klienta zapewnia lokalny przedstawiciel firmy Abaxis Kwiecień 2014 PN: 400-7144 Rev.:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 75 82 http://www.pm.microbiology.pl ZASTOSOWANIE TECHNIKI REAL-TIME PCR W WIRUSOLOGII Sylwia Rynans 1, Szymon Walter de Walthoffen 1, Tomasz

Bardziej szczegółowo