polskim systemie edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "polskim systemie edukacji"

Transkrypt

1 1

2

3 Dolnośląska szkoła a liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

4 Cele projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji; Zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnychpodnoszenie jakości procesu kształcenia; Wspieranie indywidualnych zainteresowańi zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych realizacja programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

5 Grupy docelowe: 250 szkółobjętych projektami kluczowymi, ujętymi w indywidualnym wykazie projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WD ; 100 szkółznajdujących sięna obrzeżach wiejskich (wybór tej grupy uzasadniony jest koniecznościązapewnienia im wsparcia we wdrażaniu nowoczesnych metod i technologii); 7700 uczniów.

6 Dolnośląska szkoła a liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Dolnośląska e- szkoła Priorytet 2 Działanie 2.2. Wartość projektu: PLN POKL 9.4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Pracownia przyrodnicza w każdej gminie Priorytet 7 Działanie 7.2 Wartość projektu: PLN

7 POKL 9.4 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

8 Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnzalajnych z terenu Dolnego Śląska w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganych TI; Przygotowanie nauczycieli do korzystania z e-lerningu i platformy edukacyjnej, stosowania aktywizujących metod nauczania w pracowni przyrodniczej i tworzenia programów rozwojowych dla szkół;

9 Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, tutoringu i stymulowania aktywności fizycznej; Zapoznanie nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie nauk przyrodniczych poprzez komponent ponadnarodowy realizowany w partnerstwie z Georg- August Uniwersitat w Getyndze.

10 Grupy docelowe: 1000 nauczycieli z 250 szkół objętych projektami kluczowymi w ramach RPO WD (Dolnośląska e-szkoła, Pracownia przyrodnicza w każdej gminie) oraz projektami systemowymi POKL (Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji, Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku); Wsparcie obejmie co najmniej 75% nauczycieli ze szkół z obszarów wiejskich oraz wiejsko- miejskich, z czego zgodnie z założeniami około 500 osób stanowić będą nauczyciele w wieku 45 lat plus.

11 Z grupy docelowej 250 szkół: - 93 objętych jest projektem Dolnośląska e-szkoła, w tym 8 realizuje również komponent dotyczący rozwoju kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów; objętych jest projektem Pracownia przyrodnicza w każdej gminie, w tym 19 uczestniczy także w Dolnośląskiej e-szkole, a 3 w komponencie dotyczącym rozwoju kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów; - 39 szkół objętych jest projektem Dolnośląska e-szkoła w części dotyczącej wdrożenia platformy edukacyjnej do procesu kształcenia oraz komponentem dotyczącym rozwoju kompetencji kluczowych poprzez stymulację aktywności fizycznej uczniów.

12 Harmonogram działań I. Dolnośląska szkoła a liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji (POKL 9.1.2): 1. Bieżący rok szkolny: a) konferencje wdrożeniowe (procedury realizacji projektu) b) tutoring c) wycieczki dydaktyczne (w tym do Multicentrum zakupionego w ramach projektu) 2. Rok szkolny 2010/2011: a) zajęcia pozalekcyjne (koła i zajęcia wyrównawcze) b) tutoring c.d. c) wycieczki dydaktyczne c.d. II. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (POKL 9.4): 1. Bieżący rok szkolny: a) kurs doskonalący "Lider e-szkoły i Nauczyciel e-szkoły b) kurs doskonalący "Eksperyment w procesie nauczania c) kurs doskonalący Aktywność fizyczna jako element budowania kompetencji kluczowych d) kurs doskonalący "Rola i zadania tutora e) kurs doskonalący "Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych"

13 Harmonogram działań II. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (POKL 9.4): 1. Rok szkolny 2010/2011: a) zajęcia laboratoryjne "Praktyczne wykorzystanie TI w szkole b) warsztaty 'Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej c) konferencje tematyczne e-szkoła, pracownia przyrodnicza d) konferencja "Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody e) warsztaty metodyczne na Uniwersytecie w Getyndze f) seminaria dotyczące eksperymentu uczniowskiego w nauczaniu przyrody d,e,f w partnerstwie ponadnarodowym

14 Harmonogram działań III. Dolnośląska e-szkoła (RPO WD 2.2): 1. Bieżący rok szkolny: a) udostępnienie szkołom platformy edukacyjnej wraz ze sprzętem peryferyjnym do wprowadzania danych odnośnie frekwencji i ocen uczniów 2. Rok szkolny 2010/2011: a) udostępnienie szkołom mobilnych i interaktywnych pracowni ułatwiających korzystanie z platformy edukacyjnej b) modernizacja systemu bibliotecznego ALEPH IV) Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (RPO WD 7.2): 1. Bieżący rok szkolny: a) dostarczenie szkołom wyposażenia pracowni przyrodniczych b) wyposażenie dwóch pracowni ekologiczno-przyrodniczych (Myślibórz, Przemków).

15 Dolnośląska e-szkoe szkoła 1. Przedmiotem projektu jest zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oferujące e-usługi edukacyjne dla użytkowników( uczniowie, nauczyciele i rodzice) 2. Projekt przewiduje również modernizację i rozszerzenie systemu ALEPH, funkcjonującego w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych. 3. W celu umożliwienia szkołom i placówkom optymalnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez platformę zaplanowano zakup stosownego wyposażenia obejmującego mobilne pracownie interaktywne i komputerowe.

16 Pracownia przyrodnicza w każdej gminie 1. W ramach projektu zostanie wyposażonych 118 szkół podstawowych w pracownie przyrodnicze w ramach bloku przedmiotowego przyroda w klasach IV- VI. 2. Zakupiony sprzęt multimedialny pozwoli na przeprowadzenie większości doświadczeń uczniowskich przewidzianych w programie nauczania przedmiotu przyrody oraz na rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów. CEL: bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów.

17 17

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SB680 interaktywna SB680-H2-098288

SB680 interaktywna SB680-H2-098288 Projekty zrealizowane e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego - moduł e-edukacja w województwie Kujawsko-Pomorskim Projekt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia M.M. Sysło Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli. Maciej M.

Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia M.M. Sysło Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli. Maciej M. Ewolucja szkoły ku elastycznemu systemowi kształcenia Nowe technologie inspirujące i motywujące uczniów i nauczycieli Maciej M. Sysło Uniwersytet Wrocławski, UMK Toruń syslo@ii.uni.wroc.pl Ewolucja szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r.

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r. Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r. Źródła ewaluacja zewnętrzna Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE

Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kontekście dokumentów strategicznych i funduszy strukturalnych UE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego WybrzeŜe Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław tel. (071-776-93-56) ZENON TAGOWSKI Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Dolnośląska e-szkoła-projekt Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-Edukacja karty działań Działanie nr Zapewnienie stępu bezprzewowego Internetu na całym terenie placówki edukacyjnej. Cel: Zapewnienie stępu Internetu w czasie zajęć edukacyjnych wszystkim jego uczestnikom

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki

Wizja funkcjonowania placówki. Koncepcja pracy placówki Wizja funkcjonowania placówki Koncepcja pracy placówki GŁÓWNY KIERUNEK Czerpanie z tradycji obu placówek Tworzenie od nowa marki placówki Rozwój szkolnictwa zawodowego Misja placówki Model absolwenta Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo