Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014"

Transkrypt

1 Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014 Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom. Idzie wiosna Jesień trwała do stycznia, potem zmęczyły nas dwa tygodnie zimy a teraz wiosna, wiosna i wiosna! Aż chce się żyć! To jest promocja za zeszłoroczną zimę co trwała sześć miesięcy! A jakie mamy oszczędności na ogrzewaniu! Nasza gmina też zaoszczędziła na odśnieżaniu. Ciekawe którą dziurę uda się załatać tymi pieniędzmi? Podatki, podatki i ciągle za coś trzeba płacić. Ale nie ma wyjścia bo inaczej zapuka do nas komornik. Wydaje mi się, że coraz mniej mieszkańców ma zaległości. Przypominam o kolejnej racie do 15 maja. Trochę się będzie działo w tym roku w Ustanowie! Ruszą prace z funduszu sołeckiego, powinno udać się do końca roku (może wcześniej) rozwiązanie problemu wjazdu/wyjazdu z ul. Kościelnej, działamy w sprawie utwardzenia dróg łączących Długą z Piękną w Zalesiu i Kasztanów z Południową w Zalesiu brakuje tam po 100 metrów drogi. Zgodnie z treścią pisma jakie otrzymałam od Dyr. Antoniego Kobusa z ZDP Piaseczno zostanie wykonana nowa organizacja ruchu na ul. Głównej. Razem z sołtyską Zalesia Górnego byłam dwa razy na rozmowie ze Starostą Panem Janem Dąbkiem. Zostawiłyśmy pisma w sprawie budowy chodnika z Ustanowa do Zalesia Górnego. Jest szansa, że w tym roku będzie zrobiony projekt tego chodnika wg. słów Pana Starosty taki projekt może kosztować ok zł! Realizacja projektu za rok lub dwa. Oby to się udało! O ten chodnik Zalesie walczy już od 10 lat. Przybędą nam też trzy lampy oświetleniowe nad przejściem dla pieszych przed Emilką, na Długiej róg Brzozowej Drogi oraz na następnym słupie na Brzozowej Drogi. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zrobić kilka rzeczy dla poprawy życia naszych mieszkańców, ale nie chcę zapeszać. W tym numerze Głosu polecam Państwu do UWAŻNEGO przeczytania artykuł na temat Planów zagospodarowania. W sposób jasny i zrozumiały napisał go nasz sąsiad z Krupiej Wólki Dr. Piotr Fogel urbanista. Jest również zaproszenie do naszej apteki oferuje nie tylko lekarstwa ale i wiele ciekawostek. Propaguje zdrowe życie, zioła, ekologiczne żywienie, kosmetyki warto się zapoznać. Nasza szkoła Eureka zmienia się. Teraz będzie prowadzona przez właścicieli KIDI jako szkoła im. Mikołaja Kopernika. Oferta jest bardzo interesująca i mam nadzieję, że zmiana będzie na lepsze. Przedstawiamy też sposób noszenia małego dziecka w chuście. To jest propozycja naszej sąsiadki i mam nadzieję, że na Pikniku będziemy mieli okazję zobaczyć jak to się robi. Tradycyjnie i niezmiennie zapraszam do pomocy w redagowaniu gazetki. Może chcą Państwo polecić swoje usługi, opisać jakieś ciekawostki, wspomnienia, zareklamować swoją działalność. Popierajmy swoje! Miłej lektury Jolanta Zadworna W tym numerze: Idzie wiosna 1 Planowanie przestrzenne w Ustanowie, czyli co zrobiła gmina i co może jeszcze zrobić 2 Różności 3 Gmina dla Dużej Rodziny 4 Piknik z Pętelką 4 Kopernik w Ustanowie rusza 1 września 2014 roku 5 Niedzielna cisza 5 Urodziny Króla Juliana z Madagaskaru! 6 Chusty i nosidła powrót do tradycyjnego noszenia dzieci 7 Ważne adresy i telefony 8 Wesołych Świąt

2 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień Wieści z Ustanowa Planowanie przestrzenne w Ustanowie, czyli co zrobiła gmina i co może jeszcze zrobić W październiku ubiegłego roku Rada Gminy Prażmów przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Uchwalenie studium jest zawsze sukcesem władzy, gdyż oznacza ono zakończenie etapu poszukiwania optymalnych rozwiązań, godzenia sprzecznych interesów a czasem także wybierania mniejszego zła. Na początek wyjaśnijmy sobie czym jest dokument o tak długiej, trudnej nazwie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów (dalej będę używał też skrótu studium). W tym celu rozbiorę jego nazwę i wyjaśnię praktyczne znaczenie poszczególnych jej części. Studium to najogólniej drobiazgowe opracowanie określonego zagadnienia, w naszym wypadku dotyczy ono wyłącznie planowania przestrzennego. Uwarunkowania w naszym przypadku oznaczają wszystkie ważne dla planowania przestrzennego zagadnienia, które muszą być wzięte pod uwagę w procesie planowania przestrzennego. Jest ich naprawdę bardzo dużo, a do najważniejszych należą: ustalenia obowiązujących planów miejscowych (w szczególności przeznaczenie terenu), komunikacja, infrastruktura techniczna, ochrona przyrody, ochrona zabytków, zagadnienia demograficzne, społeczne, ocena przydatności gruntów dla różnych funkcji (np. możliwość podtopień) oraz oczekiwania mieszkańców (zebrane w formie wniosków i uwag do dokumentu). Drobiazgowe zebranie, zestawienie i analiza wszystkich uwarunkowań często narzuca konieczność dokonywania wyborów, które z nich są ważniejsze i maja pierwszeństwo przed innymi. Dla przykładu: czy ważniejsze jest uwzględnienie wniosku mieszkańca o zmianę przeznaczenia działki rolniczej na cele mieszkaniowe czy jej przeznaczenie na drogę. Wybranie drugiego rozwiązania Głos Ustanowa Redaktor Naczelny Jolanta Zadworna Wydanie na prawach rękopisu. zawsze będzie wiązało się z niezadowoleniem właściciela, ale w rzeczywistości skorzysta na tym duża grupa mieszkańców. I wreszcie na sam koniec zostały kierunki zagospodarowania przestrzennego, czyli wyniki analiz, które określają jak będzie zmieniała się w najbliższych latach przestrzeń gminy. To ustalenie celu i sposobu przemian zachodzących w przestrzeni gminy nazywane jest także polityką przestrzenną. Pamiętajmy, że sposób prowadzenia takiej polityki należy do obowiązków wójta, któremu pomagają radni, poprzez uchwalenie studium. Co zawiera studium? Każde studium składa się z co najmniej trzech części. Dwóch rysunków oraz opisującej i komentującej je części tekstowej. Rysunki mapy zawierają zestawienie wizualizację, najważniejszych dla podejmowania decyzji o przeznaczeniu terenu, Uwarunkowań. Drugi rysunek prezentuje wyniki analiz i ustalenia studium - Kierunków zagospodarowania przestrzennego. Większość osób swój kontakt ze studium ogranicza do sprawdzenia na mapie ustalonego przeznaczenia terenu i zadowala się stwierdzeniem, że moja działka jest budowlana. Tymczasem diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach. Przypisanie działki do odpowiedniej grupy przeznaczenia terenu (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, rolnicza itp.) niekoniecznie musi oznaczać zgodę na dowolne, bezwarunkowe jej zagospodarowanie, zgodnie z wolą właściciela. Zasady zagospodarowania są równie ważną jak rysunek częścią studium i są zawsze zapisane w tekście. Są to np. ograniczenia wysokości, minimalnej wielkości działki, powierzchni biologicznie czynnej (czyli części działki, która najogólniej mówiąc nie może być utwardzona), sąsiedztwa obiektów zabytkowych, cmentarzy, ujęć wody. Jak często gmina zmienia studium? Studium obowiązuje bezterminowo, choć zawsze rada może przystąpić do zmiany całego dokumentu lub jego części. W Prażmowie prace nad tym dokumentem prowadzone były od wielu lat. W 2012 r. uchwalono zmiany dotyczące wyłącznie infrastruktury technicznej. Kluczowe w tym przypadku było wybranie kierunku rozwoju dla gospodarki ściekowej. W 2013 r. dokonano nowelizacji całego dokumentu. Jego celem było rozpatrzenie setek wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenu oraz dostosowanie zasad zagospodarowania do zmieniających się przepisów. Czy i kiedy czeka nas kolejna zmiana? Trudno przewidzieć. Wszystko zależy od potrzeb gminy i zmieniających się przepisów, za którymi samorządy próbują podążać. Zauważyć przy tym należy, że te gminy, które intensywnie zabiegają o nowych mieszkańców, inwestorów, chcąc przyciągnąć kapitał do siebie i konkurując o niego z innymi samorządami starają się mieć zawsze aktualne studium, które umożliwi spełnienie często wyszukanych oczekiwań inwestorów. Polityka przestrzenna dla Ustanowa? Nowością, którą wprowadziło studium przyjęte w 2013 r. jest wydzielenie strefy, w której dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy wielorodzinnej w strefie intensywnie rozwijającej się części Ustanowa. Obejmuje ona fragmenty ulic Głównej i Długiej oraz ul. Parkową. O ile znajdą się chętni do budowy w rejonie tym będą mogły powstawać budynki cztero kondygnacyjne. Nie oznacza to oczywiści likwidacji zabudowy jednorodzinnej, a jedynie zgodę na intensywniejsze wykorzystanie tego terenu. Strefa ta powinna być także rejonem najsilniejszej koncentracji usług w Ustanowie. Studium nie wprowadza w tym zakresie rewolucji, a jedynie wzmacnia istniejący trend. Pozwoli to z czasem na stworzenie

3 Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Wieści z Ustanowa dość wyraźnego centrum usługowego. Poza strefą intensywnego rozwoju na prawie całej, pozostałej powierzchni wsi dopuszczono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami. Utrzymano minimalną powierzchnię działki 1000 m2. Jaki będzie następny krok? Studium, jak wspomniałem jest jedynie polityką przestrzenną. Nie decyduje ono ostatecznie o przeznaczeniu terenu na cele budowlane, nie można na jego podstawie otrzymać pozwolenia na budowę. Kolejnym, długo wyczekiwanym przez mieszkańców Ustanowa i okolic krokiem, po uchwaleniu studium, będzie przystąpienie do opracowania planu miejscowego. To jego zapisy w ostateczności zdecydują o przekwalifikowaniu na cele budowlane tych terenów, które dotychczas mają status rolny. Pamiętać przy tym należy, że planowanie przestrzenne jest grą interesów i wójt musi się liczyć z wieloma ograniczeniami. Powinien np. uwzględniać ochronę gruntów rolniczych kl. I-III (bez względu na sposób dotychczasowego użytkowania), sąsiedztwo parku krajobrazowego, ograniczenia wynikające z parametrów technicznych drogi itp. To z tego może wynikać częściowe niezadowolenie niektórych mieszkańców. Jednak najwięcej problemów w ostatnich latach wynika z niemożliwością uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolniczych klas I-III na cele budowlane. Według zapowiedzi władz gminy, jeszcze przed wakacjami radni zdecydują o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ustanowa. Od podjęcia tej uchwały rozpoczną się prace nad planem, które potrwają nie krócej niż rok. W tym czasie wójt poszukiwać musi optymalnych rozwiązań by wspomóc przyszły rozwój Ustanowa. Nie będą to łatwe prace, gdyż skala problemów jest duża. Niemniej współpraca z gminą poprzez zaangażowanie mieszkańców wsi w proces powstawania planu i poszukiwanie najlepszych, a czasem też trudnych, kompromisowych rozwiązań z całą pewnością zaowocuje podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej wsi i jednocześnie pozwoli zachować te jej cechy, dla których wielu zdecydowało się porzucić Warszawę. Dr Piotr Fogel urbanista. Różności Sprzątanie Ustanowa 26 kwietnia 2014 Tradycyjnie zapraszamy do wiosennych porządków w naszych lasach, przydrożnych rowach, polach, łąkach. Ustawa śmieciowa nie do końca się udała i worki ze śmieciami ciągle są w różnych miejscach. Również smakosze różnych napojów nie są w stanie donieść do kosza czy śmietnika opakowań po wypitych dobrach. Nawet nasze śmietniki są obsypane dookoła papierkami po słodyczach i innymi skarbami, a wcale nie są przepełnione. Kontenery będą ustawione jak zawsze przy aptece, na placu Nauki Jazdy i na Słonecznikowej przy Kasztanów. Będziemy zabierać worki ze śmieciami z ulic prosimy o telefoniczną informację gdzie są. Szukam chętnych do tego zajęcia dotychczasowi śmieciarze potrzebują pomocników. JZ Dziki w Ustanowie Jest to problem nie tylko Ustanowa. Jak Państwo oglądają TV to widzą, że dzikie zwierzęta wchodzą nawet do miast. My mieszkamy w Chojnowskim Parku i mamy dookoła lasy. Dziki i inne zwierzęta chodzą gdzie chcą i nie da się ich ogrodzić ani uwiązać. A jak przyjdą to i niszczą. Wszystkie dzikie zwierzęta są własnością Skarbu Państwa. Mają swoje okresy ochronne i czas odstrzału. Problemy z nimi należy zgłaszać, najlepiej na piśmie, do działu Ochrony Środowiska w Gminie gmina zgłasza to dalej. Można też zgłaszać bezpośrednio do Nadleśnictwa Chojnów, skontaktować się z najbliższym Kołem Łowieckim. Jednak nie jest to sprawa prosta bo nie da się wystrzelać wszystkich dzikich zwierząt! Podziękowanie dla Pana Czerskiego za wspaniałe uprzątnięcie działki na wjeździe w ul. Parkową. Już prawie cała ulica wygląda schludnie i czysto. Mam nadzieję, że pozostali właściciele zaniedbanych działek, szczególnie przy ulicach, również o nie zadbają. Nasz Ustanów musi być najpiękniejszy. Na koniec 2013 roku jest nas w Ustanowie 1334 osoby. Ubyło nas o 8 osób ale przybyło 20. W całej naszej Gminie są zameldowane 9593 osoby. Przybyło 113, a ubyło 93 osoby. Meldujmy się aby było nas dużo... 3

4 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Wieści z Gminy Gmina dla Dużej Rodziny Jeszcze przed wakacjami powinniśmy zobaczyć pierwsze efekty pracy nad projektem wsparcia wielodzietnych rodzin z terenu Gminy Prażmów. Będą to pierwsze zniżki, które docelowo wejdą w skład Karty Dużej Rodziny. Od początku roku urzędnicy opracowują program wsparcia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci rozpoczynając od tego co pilne i dostępne finansowo. Przygotowana jest już uchwała w sprawie ustalenia zniżek na obiady dla rodzin wielodzietnych. W chwili obecnej jest ona opiniowana przez biuro prawne Wojewody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostanie przedstawiona Radzie Gminy. Z analizy urzędu wynika, że spośród 241 uczniów z wielodzietnych rodzin uczęszczających do prażmowskich szkół, zaledwie 54 ma opłacone obiady z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To znaczy, że blisko 80% uczniów pochodzi z wielodzietnych rodzin, które mimo wysokich kosztów związanych z wychowaniem przyszłego pokolenia w ogóle nie obciążają państwowego systemu pomocy socjalnej. Koszt utrzymania dzieci jest dla wielu polskich rodzin trudny do uniesienia mówi Wójt Grzegorz Pruszczyk. Z szacunków wynika, że koszt wychowania jednego dziecka do 20 roku życia to w przybliżeniu ok. 176 tys. zł. Łatwo obliczyć, jakie sumy na wychowanie swoich pociech muszą wyasygnować rodzice większej liczby dzieci. Jeżeli jako samorząd możemy w jakiś sposób wyjść naprzeciw, to pilnie zróbmy to dodaje. Planowana zniżka na obiady ma wynosić 50% i objęci nią będą mieszkańcy rozliczający się z podatków w piaseczyńskim urzędzie skarbowym. Zakłada się, że zniżki dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy wejdą w jeden pakiet Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej dodatkowo m.in. do ulg w zakupie biletów kolejowych, a także biletów wstępu do placówek kulturalnych. W akcję tworzenia programu dla rodzin 3+ ze zrozumieniem włączyli się także pierwsi lokalni przedsiębiorcy, którzy zgłosili chęć wejścia do programu Karty Dużej Rodziny i zadeklarowali zniżki na swoje usługi i produkty dla rodzin wielodzietnych. UG Prażmów W ten szczególny czas jakim są Święta Zmartwychwstania Pańskiego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym życzą Wójt Gminy Prażmów Grzegorz Pruszczyk Przewodniczący Rady Gminy Prażmów Miłosław Zegadło Prażmów, Wielkanoc 2014 r. Piknik z Pętelką 17 maja 2014 Zapraszamy na wspaniałą zabawę dla małych i dużych. Tradycyjne wyścigi rowerowe dla Pszczółek, Trzmieli i Szerszeni. Po raz kolejny zapraszamy też całkiem malutkie Pszczółki na rowerkach czterokołowych. Dla zwycięzców będą puchary, a dla wszystkich zawodników piękne koszulki z logo Ustanowa. Mamy również kamizelki odblaskowe z logo Ustanowa dla tych co jeszcze nie mają. Zeszłorocznych zawodników prosimy o przyjazd w takich kamizelkach. Przypominam KASKI OBOWIĄZKOWE Nasz Pan Aptekarz planuje w tym roku również bieg przełajowy mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Szczegóły będą na plakatach można też pytać telefonicznie. Będą darmowe dmuchańce-skakańce opłacone z funduszu sołeckiego. Zaprosiliśmy naszego Pana Grochówkę z jego wojskowym kotłem. Oprócz grochówki będą kiełbaski, golonki, karkówki itp. Może odwiedzą nas sprzedawcy różnych zabawek, baloników i innych drobiazgów tak jak już kiedyś bywało. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zapewnić jakieś atrakcje na Pikniku to serdecznie zapraszamy. Liczę na tradycyjnie piękną pogodę i super zabawę. JZ 4

5 Wieści z Ustanowa Kopernik w Ustanowie rusza 1 września 2014 roku Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Ruszają zapisy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie. Program edukacyjny w dużej mierze będzie realizowany metodą projektu, która ćwiczy kreatywność i samodzielność u dzieci, uporządkowuje pozyskaną wiedzę, a także uczy współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów. Kolejny cel Kopernika to bardzo dobra znajomość języka angielskiego u dzieci do szóstej klasy. Zajęcia będą prowadzone pięć razy w tygodniu przez doświadczonych lektorów szkół językowych oraz native speakerów. Elementem programu podstawowego szkoły w klasach 1-3, oprócz realizacji podstawy programowej MEN, są zajęcia, mające na celu motywowanie dzieci do wysiłku intelektualnego i pozwalające wychwycić indywidualne talenty uczniów. Wśród nich są: język angielski, Szalony Naukowiec, geografia, historia i kultura, szachy, zajęcia ogólnorozwojowe i gry zespołowe, muzyka i zajęcia kulinarne. Już w najmłodszych klasach Kopernik kładzie nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej u uczniów. Umiejętność rozumienia własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, wiara we własne siły czy asertywność będą procentować w kolejnych latach i kontaktach z rówieśnikami. W klasach 4-6, oprócz drugiego języka dojdą koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne (teatr, poezja, drama), świat wokół nas (historia, geografia, WOS) oraz kółko przyrodnicze. Pozwolą one rozwijać zainteresowania oraz pomogą w przygotowaniu dzieci do udziału w olimpiadach przedmiotowych. Kopernik dla swoich uczniów przewidział też program dodatkowy, w skład którego wchodzą: język niemiecki i francuski, basen, gimnastyka korekcyjna, ceramika, pianino, grawitacja, karate, bębny i taniec. Klasy w Koperniku będą liczyć do 16 uczniów. Zajęcia będą zaczynać się o 8:15, a kończyć o W tym czasie dzieci będą miały przerwy na drugie śniadanie i obiad. Od do w szkole będą odbywać się zajęcia dodatkowe, zabawa w teatr, zajęcia na boisku i sali. Nauczyciele będą też pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji. Szkoła mieści się w Ustanowie przy ulicy Głównej 10, w nowoczesnym budynku, oddanym do użytku w 2013 roku. Szczegółowe informacje o szkole można uzyskać pod nr telefonu lub na Czesne w wysokości 960 zł oprócz zajęć podstawowych obejmuje: Codziennie lekcje angielskiego Inteligencja emocjonalna Szachy Szalony Naukowiec Historia, geografia i kultura Rytmika Opieka psychologa i logopedy Zajęcia metodą projektu Zajęcia kulinarne Zajęcia ogólnorozwojowe i gry zespołowe REKRUTACJA DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KLASY Niedzielna cisza Piękna wiosna zaprasza już do grillowania i ogrodowych spotkań. Wszyscy z przyjemnością posiedzimy w ciszy i spokoju aby odpocząć po całym tygodniu. Postarajmy się tak zorganizować czas aby niedziela była prawdziwym odpoczynkiem dla nas wszystkich. Słyszałam, że w okolicy Kolejowej i Długiej obowiązuje cisza również w so- SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika , Ustanów ul. Główna boty. Wydaje mi się, że to przesada ludzie pracują w takich godzinach, że mało kto może w tygodniu zająć się np. koszeniem trawnika. A mój sąsiad w niedzielę elektryczną piłą rżnie drewno! Chyba ma zdrowe nerwy! Myślę, że jeden dzień ciszy w tygodniu to akurat wystarczy na odnowę dla naszych skołatanych nerwów. JZ 5

6 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Wieści z Ustanowa Urodziny Króla Juliana z Madagaskaru! Kolejny Bal Karnawałowy dla dzieci w przedszkolu KIDI udał się znakomicie. Zabawa była taka, że aż trudno było policzyć ile dzieci się bawiło. Ponad dwie godziny wspólnych tańców, konkursów, występów i szaleństw bawił się Król razem z dziećmi i ich opiekunami. Pomimo dużych różnic wiekowych od ledwo chodzących maluszków do pierwszoklasistów nikt się nie nudził i nie siedział na kolanach u mamusi. Wszyscy przyszli w pięknych karnawałowych strojach i w karnawałowych humorach. Król Julian z pomocnikiem nawet przez chwilę nie pozwolili nudzić się swoim gościom. Zmęczeni balownicy, wymieniając wrażenia, odpoczęli przy pączkach, napojach i owocach. Zadowoleni z zabawy rodzice prawie siłą zabierali dzieci do domu. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki aby wspominały nasze spotkanie. Żegnając się, zapraszałam wszystkich na grudniową zabawę Mikołajkową. Bardzo dziękuję Państwu Sankowskim za kolejną imprezę w KIDI. Dziękuję głównym aktorkom - Królowi Julianowi i jego pomocnikowi za fantastyczny pomysł i poprowadzenie zabawy. A najbardziej dziękuję RODZICOM za to, że chciało im się wyjść z domu, przyprowadzić dzieci i wspaniale z nimi bawić. Mam nadzieję, że w grudniu też się spotkamy. Doliczyłam się prawie 40 dzieciaczków i niewiele mniej opiekunów. Bal został sfinansowany z naszego funduszu sołeckiego. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje. Sołtys Jolanta Zadworna Zdrowie Kokos - cud natury Od jakiegoś czasu, na rynek, zwłaszcza ekospożywczy, z niezaprzeczalnie coraz to większym impetem wchodzi kokos. Opisywany jest jako cud natury i źródło zdrowia przez wielkie zet. Spróbujmy sobie uporządkować wiedzę na jego temat. Palma kokosowa pochodzi z Polinezji lub południowo-wschodniej Azji. Jako roślina światłolubna występuje głównie na słonych oceanicznych plażach, wzdłuż wszystkich tropikalnych brzegów morskich. W języku malajskim nazywa się ją pokok seribu guna, drzewo o tysiącu zastosowań. W przemyśle wykorzystuje się jej owoce, które, i tu ciekawostka, z botanicznego punktu widzenia, wcale nie są orzechem tylko pestkowcem. Kokos to jeden z najważniejszych darów palmy kokosowej. Owoc im młodszy, tym większe są jego zalety. Drogocenny jest olej oraz płyn z niedojrzałych owoców. Olej kokosowy otrzymujemy poprzez tłoczenie i rozgrzanie kopry twardego miąższu orzechów palmy kokosowej. Spo- tykany najczęściej jako rafinowany, odkwaszany i wybielany. W postaci płynnej jest lekko żółty. W temperaturze poniżej 25 C przybiera wygląd przypominający ścięty, biały tłuszcz, stąd nazwany także masłem kokosowym. Coraz częściej występuje w sprzedaży jako olej tłoczony na zimno, który pozostawiony jest jako naturalny, z typowym, kokosowym zapachem, przez co jest bardzo cennym, poszukiwanym i drogim produktem. Rafinowana wersja jest prawie bezzapachowa. cdn. 6

7 Ciekawostki Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Chusty i nosidła powrót do tradycyjnego noszenia dzieci Wkrótce nadejdzie wiosna czas, gdy budząca się przyroda, cieplejszy wietrzyk zachęcą nas do częstszego wychodzenia z domu. Zwłaszcza rodzice małych dzieci, odczuwają dużą potrzebę, by zabrać gdzieś dzieciaki, czy to do ZOO, czy na spacer po lesie. Rodzice maluchów z pewnością zabiorą na taki spacer wózek. I tu pojawiają się problemy, bo nie wszędzie da się z nim wjechać. Czasami ten wózek zwyczajnie zawadza. Z kolei nosić cały czas na rękach jest niewygodnie. Nawet dwulatek długo nie pochodzi, bo zaraz bolą nóżki, wciąż jeszcze nie przyzwyczajone do dalekich wędrówek. A gdyby tak wrócić do starego i sprawdzonego sposobu jakim jest noszenie w chuście lub nosidle? Z własnego doświadczenie, wiem, że to świetne rozwiązanie zarówno dla rodzica, jak i dla malucha. Nosząc wspieramy prawidłowy jego rozwój, bo zaspokajamy jedną z podstawowych potrzeb, jaką jest potrzeba bliskości i poczucia bezpieczeństwa, dzięki czemu dziecko rozwija się bardziej harmonijnie. Dziecko noszone w chuście poznaje świat z perspektywy dorosłego, ale dajemy mu jednocześnie możliwość dozowania bodźców, bo gdy poczuje się zmęczone, może przytulić się do rodzica, schować w chuście i spokojnie usnąć. Rodzicom noszenie w chuście zapewnia bliskość z dzieckiem, wolne ręce i zdrową postawę podczas noszenia. Jednocześnie nie ogranicza nas wózek, nie musimy go zostawiać przed wejściem do muzeum, czy myśleć gdzie go postawić w restauracji, aby nikomu nie przeszkadzał. Jednak zanim zaczniemy nosić dziecko w chuście lub miękkim nosidle warto poznać kilka zasad: - nie nosimy przodem do świata, bo dzieci mają bardzo wrażliwy układ nerwowy -dla nich będzie to zbyt dużo bodźców; nie mają wtedy możliwości spokojnego zaśnięcia, gdy będą zmęczone. Poza tym, nosząc dziecko pleckami do naszej klatki piersiowej, wymuszamy bardzo niewygodną i niezdrową dla dziecka pozycję; - dzieci, które jeszcze nie siadają samodzielnie nosimy tylko w chustach, bo tylko chusta zapewni właściwe podparcie delikatnego kręgosłupa; - nosimy tylko w dobrze zawiązanej chuście, bo źle zawiązana chusta nie podpiera odpowiednio kręgosłupa dziecka, nie stabilizuje główki i stawów biodrowych. Warto też znać rodzaje chust i nosideł: chusta tkana długa To dość długi kawałek materiału (od 2,7 do 5,2m) tkany specjalnym splotem skośnokrzyżowym, żakardowym lub diamentowym. Wbrew pozorom splot materiału jest bardzo ważny, bo to dzięki niemu chusta po zawiązaniu nie wżyna się w ramiona noszącego, właściwie odciąża i otula dziecko. Można w niej nosić dziecko na wiele sposobów z przodu, na plecach, na boku. Posłuży od urodzenia do ok 2,5 lat. chusta kółkowa Krótsza wersja chusty długiej, ale na jednym końcu są dwa kółka przez które przekładamy materiał. Dziecko w tej chuście nosimy na boku, jednak ze względu na nierównomierne obciążenie ramion chusta ta polecana jest na krótsze dystanse. nosidło ergonomiczne To gotowe rozwiązanie dla pewnie siedzących dzieci. Dobrze dobrane będzie świetnym towarzyszem wędrówek. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z noszeniem dziecka w chuście lub nosidle zapraszam na prywatne konsultacje. Jestem doradcą noszenia w chustach i nosidłach (kurs Clauwi ). Konsultacje najczęściej odbywają się u klienta w domu. Przywożę ze sobą specjalne lalki do trenowania, różne chusty i nosidła. Wspólnie dobierzemy najlepszą chustę lub nosidło oraz wiązanie, które najlepiej będzie odpowiadało Waszym potrzebom. Trzeba tylko stosować się do kilku zasad: - niemowlaka nosimy tylko w chuście. Malutkie dziecko ma bardzo delikatny kręgosłup, nie ma jeszcze na tyle silnych mięśni, żeby mogło samo utrzymać ciężar swojego ciała. - siedzące samodzielnie dziecko nosimy w chuście lub nosidle ergonomicznym. Kama Papińska, Doradca Noszenia w Chustach i Nosidłach Clauwi, Tel , 7

8 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Ważne adresy i telefony Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1 tel./fax wew. 36 tel , tel , Strona internetowa Godziny otwarcia poniedziałki, w godz wtorki, środy, czwartki, piątki w godz Sołtys Ustanowa Jolanta Zadworna Ustanów, ul. Łąkowa 2 (od Parkowej) tel , Mieszkanców zapraszam w: - poniedzialki w godz czwartki w godz w pozostałe dni proszę o kontakt telefoniczny Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne tel Całodobowe zgłoszenia awarii sieci wodociągowej ; Zakład Energetyczny pogotowie tel Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów stara siedziba Urzędu Gminy tel Szkoła Podstawowa w Prażmowie tel Publiczne Gimnazjum w Prażmowie tel Szkoła Podstawowa Zalesie Górne, Sarenki 20 tel Szkoła Podstawowa w Uwielinach Uwieliny, ul. Szkolna 2 tel , fax Gimnazjum w Uwielinach Uwieliny, ul. Szkolna 2 tel wew. 101 Gimnazjum Zalesie Górne, Białej Brzozy 3 tel Gminne Przedszkole Nowy Prazmow ul. Główna 49 tel Urząd Pocztowy Zalesie Górne ul. Wiekowej Sosny 60 tel Posterunek Policji Prażmów, ul. Ryxa 21 tel , fax tel. kom , Posterunek Policji Zalesie Górne ul. Koralowych Dębów 25 tel , fax Apteka ustanowska Ustanów, ul. Słowicza 1a tel Centrum Zdrowia Ustanów, ul. Słowicza 1a tel Wiejski Ośrodek Zdrowia Zalesie Grn., ul. Złotej Jesieni 1 tel , fax Gminny Ośrodek Zdrowia w Prażmowie tel./fax Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uwielinach Uwieliny, ul. Główna 10 tel./fax ZOZ Prażmów tel Szpital Św.Anny w Piasecznie ul. Adama Mickiewicza 39 tel. przychodnia tel. szpital Przychodnia Weterynaryjna Prażmów, ul. Czołchańskiego 4 tel W. Chwedczuk tel B. Brzozowska tel Przychodnia weterynaryjna SABA Zalesie Grn. ul. Parkowa 22 tel pon-pt sob Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (p-ta Wola Prażmowska), Prażmów tel PKP rozkład jazdy PKS rozkład jazdy: PKS Baza Piaseczno, tel. (22) Konserwator oświetlenia ulicznego Jerzy Bichta TAXI Maciej Borkowski, tel Radni z terenu Ustanowa: Miłosław Zegadło tel , Łukasz Sobczyk tel , Bezpłatne porady prawne W pierwszy czwartek każdego miesiąca (oprócz świąt) w godz w Urzędzie Gminy Prażmów. Konkurs Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piasecznie pragnie poinformować, iż rozpoczyna się XX edycja Konkursu na publikacje W rolnictwie można pracować bezpieczniej. Warunki konkursu znajdziecie Państwo na stronie KRUS. Zachęcamy dziennikarzy do wzięciu udziału w Konkursie. Kontakt: Katarzyna Gaca, Inspektor PT KRUS Piaseczno (22) IP Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom. 8

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI

Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI Warsztaty robotyki LEGO dla klas IV-VI Uczniów klas IV-VI już od października zapraszamy serdecznie na warsztaty robotyki LEGO. Zajęcia pozwalają dzieciom nie tylko na zdobycie szerokiej wiedzy technicznej,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII. Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015

Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII. Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015 Pamiętnik szalonego nauczyciela cz. VII Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2014/2015 Przede mną nowy rok szkolny. Dużo myślałam podczas wakacji o tym, jak powinien on wyglądać. Kolejny raz przeczytałam

Bardziej szczegółowo

"Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu

Pierwszaki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu "Pierwszaki" Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. I etap projektu Nasza klasa I SP została wylosowana do realizacji Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", który rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2012/2013

Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2012/2013 Napisała: Dorota Pąchalska Rok szkolny 2012/2013 Już czerwiec Jak to szybko zleciało?! Co udało zrealizować się? Czas na podsumowanie! KONKURS NA BAŁWANA Pamiętam ze swojego dzieciństwa, ile radości sprawiało

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Okrężna 25A, 05-501 Jazgarzewszczyzna telefon/fax: 22 750-07-87, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.

ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail. 1 ul. Kasztelańska 3. 58-316 Wałbrzych tel. 74 646 70 40 kom. +48 795 700 762 www.przedszkole-universus.pl e-mail: przedszkole.universus@gmail.com Zapisuję do Przedszkola Niepublicznego UNIVERSUS w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut

Konspekt lekcji. Przebieg zajęć: czas całkowity 90 minut. I. Rozpoczęcie zajęć 20 minut Konspekt lekcji Poziom: Szkoła Podstawowa Klasa: 3 Liczebność klasy: 6-8 uczniów Wiek uczniów: 6-8 lat Ilość nauczycieli: 1 nauczyciel-wychowawca, 3 nauczycieli wspomagających Przedmiot: język angielski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 6 września 2016 r. Projekt do pkt 12 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/108/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ.

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. KURSY EXTRA FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: KIEDY TY SIĘ UCZ YSZ, TWOJE DZ IECKO JE ST W TUŻ OBOK, BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. Lekcja dla Rodziców odbywa się w osobnej

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy. KONKURSY KONKURS 1 Najciekawszy plakat z hasłem zachęcającym do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody oraz ze słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Wydaje się, że słodycze są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Okrężna 25 A 05-501 Zalesie Dolne Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/2016 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła

Bardziej szczegółowo

Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały.

Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały. Rok szkolny 2008/2009 Witam Was ponownie. Przedstawię Wam działania naszych dzieciaków. Uwierzcie mi znowu się postarały. WODA Uczniowie wykonali gazetkę szkolną informująca o Święcie Wody Tu i na następnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia na terenie osiedla Sunhouse

Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia na terenie osiedla Sunhouse Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia na terenie osiedla Sunhouse LW Development w trosce o komfort młodych rodzin zaproponowało nam otwarcie od 2 września 2013 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Sprawozdanie z zadania numer 2 SP2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce W dn. 5 listopada 2014 r. w kl. III VI (75 uczniów) przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.

O STOWARZYSZENIU. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla. O STOWARZYSZENIU Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła ul. Zielona 27, 90-602 Łódź tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org Stowarzyszenie ODE Źródła od 20 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją

Bardziej szczegółowo

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 nr tel. 12 265 65 53, 733 131 638 adres: ul. Berka Joselewicza

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM "Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas." Ulrich Schaffer WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE Grudzień to zawsze miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu. My rozpoczęliśmy go od intensywnych przygotowań

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Targowisko w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT. Uwalniamy potencjał Poprawiamy wyniki KONKURS. jesień tel , oferta. okno.edu.

PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT. Uwalniamy potencjał Poprawiamy wyniki KONKURS. jesień tel , oferta. okno.edu. oferta jesień 2016 okno.edu.pl Ofera dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. PRACOWNIA KONKURS WYGRAJ DOWOLNY WARSZTAT ROZWOJOWY DLA CAŁEJ KLASY! www.facebook.com/ z.oknem.na.swiat Z OKNEM

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III)

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) opracowały: mgr Agnieszka Kicman mgr Danuta Wiatr 2 Spis treści : 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

Autorski wiersz grupy IV MISIE

Autorski wiersz grupy IV MISIE Dobre rady na odpady Przedszkole Pod Stokrotką nigdy nie próżnuje, i nieustannie wszystkie odpady segreguje. Cały czas plastik, papier, makulaturę zbieramy, i nawet na chwilę się nie zastanawiamy. Potem

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF. www.cst-self.pl

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF. www.cst-self.pl Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF Biuro i gabinety psychoterapii: ul. Zygmuntowska 12/5, 35-025 Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Dobry start szkolny ma zasadnicze znaczenie dla dalszej edukacji.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Obóz Języka Angielskiego

Obóz Języka Angielskiego Obóz Języka Angielskiego Day Camp 2015 20.07-26.07 Stare Bielsko Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Obozie Języka Angielskiego organizowanym przez Parafię Ewangelicko Augsburską w Starym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/424/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLII/424/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLII/424/14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare

Bardziej szczegółowo

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami.

Zapewne wasz trzylatek właśnie rozpocznie lub rozpoczął edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami dodatkowymi emocjami. Współczesne przedszkola są otwarte na potrzeby rodziców i dzieci, dlatego też podejmują wiele inicjatyw i działań własnych, których celem jest podnoszenie jakości pracy placówki, a co za tym idzie podniesienie

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/16 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Ankieta dotycząca oceny pracy Biblioteki w Drużbicach Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była na stronie. W okresie dwóch

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja

Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok pogadanka dyskusja Plan pracy lekcji wychowawczych w klasie IV z uwzględnieniem zajęć psychoedukacyjnych. Lp. Temat Metody Osiągnięcia ucznia: Ścieżka 1. Zaczynamy nowy rok szkolny. - potrafi kulturalnie zachować się wobec

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się jak dobrze zorganizować wolny czas swojej pociechy? Zrób to mądrze!

Zastanawiasz się jak dobrze zorganizować wolny czas swojej pociechy? Zrób to mądrze! WAKACJE z Półkolonie Językowe Fun and Games in English Zastanawiasz się jak dobrze zorganizować wolny czas swojej pociechy? Zrób to mądrze! SJO zaprasza na wakacyjną przygodę! ABC Półkolonie Językowe z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r.

Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 31 lipca 2006 r. Uchwała nr LXIII/1483/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla 6 terenów położonych

Bardziej szczegółowo

TRZECIOKLASIŚCI W WARSZAWIE!!!

TRZECIOKLASIŚCI W WARSZAWIE!!! TRZECIOKLASIŚCI W WARSZAWIE!!! W DNIACH 27 29 CZERWCA 2015 UCZNIOWIE KLAS TRZECICH A-B-C-D WRZAZ Z WYCHOWAWCAMI POJECHALI NA WYCIECZKĘ DO WARSZAWY. Przeczytajcie recenzję Kingi z IIID, obejrzyjcie zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - prowadzenie obserwacji.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - prowadzenie obserwacji. Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Czas trwania Aktywność dzieci 6.00 8.00 I. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - zabawy w kącikach tematycznych, zabawy

Bardziej szczegółowo

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec.

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec. A o Opis: PUP poszukuje inspiracji na nowe, bardziej skuteczne podejście do rozwiązania problemu trwałego bezrobocia wśród samotnych matek. Pytanie: Jakie są alternatywne metody aktywizacji zawodowej samotnych

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków

Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Informacje ogólne dla Rodziców odnośnie funkcjowania placówki Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Małych Tygrysków Drodzy Rodzice! W celu ułatwienia Państwu współpracy z naszą placówką skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa

OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ. RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa OPINIE ROLNIKÓW DLA KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 1 Warszawa 24.11.2014 NOTA METODOLOGICZNA 2 Nota metodologiczna Czas realizacji badania: 09-19.11.2014. Miejsce realizacji: Próba: Operat losowania: próba

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo