Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014"

Transkrypt

1 Głos Ustanowa Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Nr 1 (12) kwiecień 2014 Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom. Idzie wiosna Jesień trwała do stycznia, potem zmęczyły nas dwa tygodnie zimy a teraz wiosna, wiosna i wiosna! Aż chce się żyć! To jest promocja za zeszłoroczną zimę co trwała sześć miesięcy! A jakie mamy oszczędności na ogrzewaniu! Nasza gmina też zaoszczędziła na odśnieżaniu. Ciekawe którą dziurę uda się załatać tymi pieniędzmi? Podatki, podatki i ciągle za coś trzeba płacić. Ale nie ma wyjścia bo inaczej zapuka do nas komornik. Wydaje mi się, że coraz mniej mieszkańców ma zaległości. Przypominam o kolejnej racie do 15 maja. Trochę się będzie działo w tym roku w Ustanowie! Ruszą prace z funduszu sołeckiego, powinno udać się do końca roku (może wcześniej) rozwiązanie problemu wjazdu/wyjazdu z ul. Kościelnej, działamy w sprawie utwardzenia dróg łączących Długą z Piękną w Zalesiu i Kasztanów z Południową w Zalesiu brakuje tam po 100 metrów drogi. Zgodnie z treścią pisma jakie otrzymałam od Dyr. Antoniego Kobusa z ZDP Piaseczno zostanie wykonana nowa organizacja ruchu na ul. Głównej. Razem z sołtyską Zalesia Górnego byłam dwa razy na rozmowie ze Starostą Panem Janem Dąbkiem. Zostawiłyśmy pisma w sprawie budowy chodnika z Ustanowa do Zalesia Górnego. Jest szansa, że w tym roku będzie zrobiony projekt tego chodnika wg. słów Pana Starosty taki projekt może kosztować ok zł! Realizacja projektu za rok lub dwa. Oby to się udało! O ten chodnik Zalesie walczy już od 10 lat. Przybędą nam też trzy lampy oświetleniowe nad przejściem dla pieszych przed Emilką, na Długiej róg Brzozowej Drogi oraz na następnym słupie na Brzozowej Drogi. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zrobić kilka rzeczy dla poprawy życia naszych mieszkańców, ale nie chcę zapeszać. W tym numerze Głosu polecam Państwu do UWAŻNEGO przeczytania artykuł na temat Planów zagospodarowania. W sposób jasny i zrozumiały napisał go nasz sąsiad z Krupiej Wólki Dr. Piotr Fogel urbanista. Jest również zaproszenie do naszej apteki oferuje nie tylko lekarstwa ale i wiele ciekawostek. Propaguje zdrowe życie, zioła, ekologiczne żywienie, kosmetyki warto się zapoznać. Nasza szkoła Eureka zmienia się. Teraz będzie prowadzona przez właścicieli KIDI jako szkoła im. Mikołaja Kopernika. Oferta jest bardzo interesująca i mam nadzieję, że zmiana będzie na lepsze. Przedstawiamy też sposób noszenia małego dziecka w chuście. To jest propozycja naszej sąsiadki i mam nadzieję, że na Pikniku będziemy mieli okazję zobaczyć jak to się robi. Tradycyjnie i niezmiennie zapraszam do pomocy w redagowaniu gazetki. Może chcą Państwo polecić swoje usługi, opisać jakieś ciekawostki, wspomnienia, zareklamować swoją działalność. Popierajmy swoje! Miłej lektury Jolanta Zadworna W tym numerze: Idzie wiosna 1 Planowanie przestrzenne w Ustanowie, czyli co zrobiła gmina i co może jeszcze zrobić 2 Różności 3 Gmina dla Dużej Rodziny 4 Piknik z Pętelką 4 Kopernik w Ustanowie rusza 1 września 2014 roku 5 Niedzielna cisza 5 Urodziny Króla Juliana z Madagaskaru! 6 Chusty i nosidła powrót do tradycyjnego noszenia dzieci 7 Ważne adresy i telefony 8 Wesołych Świąt

2 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień Wieści z Ustanowa Planowanie przestrzenne w Ustanowie, czyli co zrobiła gmina i co może jeszcze zrobić W październiku ubiegłego roku Rada Gminy Prażmów przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Uchwalenie studium jest zawsze sukcesem władzy, gdyż oznacza ono zakończenie etapu poszukiwania optymalnych rozwiązań, godzenia sprzecznych interesów a czasem także wybierania mniejszego zła. Na początek wyjaśnijmy sobie czym jest dokument o tak długiej, trudnej nazwie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów (dalej będę używał też skrótu studium). W tym celu rozbiorę jego nazwę i wyjaśnię praktyczne znaczenie poszczególnych jej części. Studium to najogólniej drobiazgowe opracowanie określonego zagadnienia, w naszym wypadku dotyczy ono wyłącznie planowania przestrzennego. Uwarunkowania w naszym przypadku oznaczają wszystkie ważne dla planowania przestrzennego zagadnienia, które muszą być wzięte pod uwagę w procesie planowania przestrzennego. Jest ich naprawdę bardzo dużo, a do najważniejszych należą: ustalenia obowiązujących planów miejscowych (w szczególności przeznaczenie terenu), komunikacja, infrastruktura techniczna, ochrona przyrody, ochrona zabytków, zagadnienia demograficzne, społeczne, ocena przydatności gruntów dla różnych funkcji (np. możliwość podtopień) oraz oczekiwania mieszkańców (zebrane w formie wniosków i uwag do dokumentu). Drobiazgowe zebranie, zestawienie i analiza wszystkich uwarunkowań często narzuca konieczność dokonywania wyborów, które z nich są ważniejsze i maja pierwszeństwo przed innymi. Dla przykładu: czy ważniejsze jest uwzględnienie wniosku mieszkańca o zmianę przeznaczenia działki rolniczej na cele mieszkaniowe czy jej przeznaczenie na drogę. Wybranie drugiego rozwiązania Głos Ustanowa Redaktor Naczelny Jolanta Zadworna Wydanie na prawach rękopisu. zawsze będzie wiązało się z niezadowoleniem właściciela, ale w rzeczywistości skorzysta na tym duża grupa mieszkańców. I wreszcie na sam koniec zostały kierunki zagospodarowania przestrzennego, czyli wyniki analiz, które określają jak będzie zmieniała się w najbliższych latach przestrzeń gminy. To ustalenie celu i sposobu przemian zachodzących w przestrzeni gminy nazywane jest także polityką przestrzenną. Pamiętajmy, że sposób prowadzenia takiej polityki należy do obowiązków wójta, któremu pomagają radni, poprzez uchwalenie studium. Co zawiera studium? Każde studium składa się z co najmniej trzech części. Dwóch rysunków oraz opisującej i komentującej je części tekstowej. Rysunki mapy zawierają zestawienie wizualizację, najważniejszych dla podejmowania decyzji o przeznaczeniu terenu, Uwarunkowań. Drugi rysunek prezentuje wyniki analiz i ustalenia studium - Kierunków zagospodarowania przestrzennego. Większość osób swój kontakt ze studium ogranicza do sprawdzenia na mapie ustalonego przeznaczenia terenu i zadowala się stwierdzeniem, że moja działka jest budowlana. Tymczasem diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach. Przypisanie działki do odpowiedniej grupy przeznaczenia terenu (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, rolnicza itp.) niekoniecznie musi oznaczać zgodę na dowolne, bezwarunkowe jej zagospodarowanie, zgodnie z wolą właściciela. Zasady zagospodarowania są równie ważną jak rysunek częścią studium i są zawsze zapisane w tekście. Są to np. ograniczenia wysokości, minimalnej wielkości działki, powierzchni biologicznie czynnej (czyli części działki, która najogólniej mówiąc nie może być utwardzona), sąsiedztwa obiektów zabytkowych, cmentarzy, ujęć wody. Jak często gmina zmienia studium? Studium obowiązuje bezterminowo, choć zawsze rada może przystąpić do zmiany całego dokumentu lub jego części. W Prażmowie prace nad tym dokumentem prowadzone były od wielu lat. W 2012 r. uchwalono zmiany dotyczące wyłącznie infrastruktury technicznej. Kluczowe w tym przypadku było wybranie kierunku rozwoju dla gospodarki ściekowej. W 2013 r. dokonano nowelizacji całego dokumentu. Jego celem było rozpatrzenie setek wniosków mieszkańców o zmianę przeznaczenia terenu oraz dostosowanie zasad zagospodarowania do zmieniających się przepisów. Czy i kiedy czeka nas kolejna zmiana? Trudno przewidzieć. Wszystko zależy od potrzeb gminy i zmieniających się przepisów, za którymi samorządy próbują podążać. Zauważyć przy tym należy, że te gminy, które intensywnie zabiegają o nowych mieszkańców, inwestorów, chcąc przyciągnąć kapitał do siebie i konkurując o niego z innymi samorządami starają się mieć zawsze aktualne studium, które umożliwi spełnienie często wyszukanych oczekiwań inwestorów. Polityka przestrzenna dla Ustanowa? Nowością, którą wprowadziło studium przyjęte w 2013 r. jest wydzielenie strefy, w której dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy wielorodzinnej w strefie intensywnie rozwijającej się części Ustanowa. Obejmuje ona fragmenty ulic Głównej i Długiej oraz ul. Parkową. O ile znajdą się chętni do budowy w rejonie tym będą mogły powstawać budynki cztero kondygnacyjne. Nie oznacza to oczywiści likwidacji zabudowy jednorodzinnej, a jedynie zgodę na intensywniejsze wykorzystanie tego terenu. Strefa ta powinna być także rejonem najsilniejszej koncentracji usług w Ustanowie. Studium nie wprowadza w tym zakresie rewolucji, a jedynie wzmacnia istniejący trend. Pozwoli to z czasem na stworzenie

3 Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Wieści z Ustanowa dość wyraźnego centrum usługowego. Poza strefą intensywnego rozwoju na prawie całej, pozostałej powierzchni wsi dopuszczono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami. Utrzymano minimalną powierzchnię działki 1000 m2. Jaki będzie następny krok? Studium, jak wspomniałem jest jedynie polityką przestrzenną. Nie decyduje ono ostatecznie o przeznaczeniu terenu na cele budowlane, nie można na jego podstawie otrzymać pozwolenia na budowę. Kolejnym, długo wyczekiwanym przez mieszkańców Ustanowa i okolic krokiem, po uchwaleniu studium, będzie przystąpienie do opracowania planu miejscowego. To jego zapisy w ostateczności zdecydują o przekwalifikowaniu na cele budowlane tych terenów, które dotychczas mają status rolny. Pamiętać przy tym należy, że planowanie przestrzenne jest grą interesów i wójt musi się liczyć z wieloma ograniczeniami. Powinien np. uwzględniać ochronę gruntów rolniczych kl. I-III (bez względu na sposób dotychczasowego użytkowania), sąsiedztwo parku krajobrazowego, ograniczenia wynikające z parametrów technicznych drogi itp. To z tego może wynikać częściowe niezadowolenie niektórych mieszkańców. Jednak najwięcej problemów w ostatnich latach wynika z niemożliwością uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolniczych klas I-III na cele budowlane. Według zapowiedzi władz gminy, jeszcze przed wakacjami radni zdecydują o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ustanowa. Od podjęcia tej uchwały rozpoczną się prace nad planem, które potrwają nie krócej niż rok. W tym czasie wójt poszukiwać musi optymalnych rozwiązań by wspomóc przyszły rozwój Ustanowa. Nie będą to łatwe prace, gdyż skala problemów jest duża. Niemniej współpraca z gminą poprzez zaangażowanie mieszkańców wsi w proces powstawania planu i poszukiwanie najlepszych, a czasem też trudnych, kompromisowych rozwiązań z całą pewnością zaowocuje podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej wsi i jednocześnie pozwoli zachować te jej cechy, dla których wielu zdecydowało się porzucić Warszawę. Dr Piotr Fogel urbanista. Różności Sprzątanie Ustanowa 26 kwietnia 2014 Tradycyjnie zapraszamy do wiosennych porządków w naszych lasach, przydrożnych rowach, polach, łąkach. Ustawa śmieciowa nie do końca się udała i worki ze śmieciami ciągle są w różnych miejscach. Również smakosze różnych napojów nie są w stanie donieść do kosza czy śmietnika opakowań po wypitych dobrach. Nawet nasze śmietniki są obsypane dookoła papierkami po słodyczach i innymi skarbami, a wcale nie są przepełnione. Kontenery będą ustawione jak zawsze przy aptece, na placu Nauki Jazdy i na Słonecznikowej przy Kasztanów. Będziemy zabierać worki ze śmieciami z ulic prosimy o telefoniczną informację gdzie są. Szukam chętnych do tego zajęcia dotychczasowi śmieciarze potrzebują pomocników. JZ Dziki w Ustanowie Jest to problem nie tylko Ustanowa. Jak Państwo oglądają TV to widzą, że dzikie zwierzęta wchodzą nawet do miast. My mieszkamy w Chojnowskim Parku i mamy dookoła lasy. Dziki i inne zwierzęta chodzą gdzie chcą i nie da się ich ogrodzić ani uwiązać. A jak przyjdą to i niszczą. Wszystkie dzikie zwierzęta są własnością Skarbu Państwa. Mają swoje okresy ochronne i czas odstrzału. Problemy z nimi należy zgłaszać, najlepiej na piśmie, do działu Ochrony Środowiska w Gminie gmina zgłasza to dalej. Można też zgłaszać bezpośrednio do Nadleśnictwa Chojnów, skontaktować się z najbliższym Kołem Łowieckim. Jednak nie jest to sprawa prosta bo nie da się wystrzelać wszystkich dzikich zwierząt! Podziękowanie dla Pana Czerskiego za wspaniałe uprzątnięcie działki na wjeździe w ul. Parkową. Już prawie cała ulica wygląda schludnie i czysto. Mam nadzieję, że pozostali właściciele zaniedbanych działek, szczególnie przy ulicach, również o nie zadbają. Nasz Ustanów musi być najpiękniejszy. Na koniec 2013 roku jest nas w Ustanowie 1334 osoby. Ubyło nas o 8 osób ale przybyło 20. W całej naszej Gminie są zameldowane 9593 osoby. Przybyło 113, a ubyło 93 osoby. Meldujmy się aby było nas dużo... 3

4 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Wieści z Gminy Gmina dla Dużej Rodziny Jeszcze przed wakacjami powinniśmy zobaczyć pierwsze efekty pracy nad projektem wsparcia wielodzietnych rodzin z terenu Gminy Prażmów. Będą to pierwsze zniżki, które docelowo wejdą w skład Karty Dużej Rodziny. Od początku roku urzędnicy opracowują program wsparcia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci rozpoczynając od tego co pilne i dostępne finansowo. Przygotowana jest już uchwała w sprawie ustalenia zniżek na obiady dla rodzin wielodzietnych. W chwili obecnej jest ona opiniowana przez biuro prawne Wojewody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostanie przedstawiona Radzie Gminy. Z analizy urzędu wynika, że spośród 241 uczniów z wielodzietnych rodzin uczęszczających do prażmowskich szkół, zaledwie 54 ma opłacone obiady z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To znaczy, że blisko 80% uczniów pochodzi z wielodzietnych rodzin, które mimo wysokich kosztów związanych z wychowaniem przyszłego pokolenia w ogóle nie obciążają państwowego systemu pomocy socjalnej. Koszt utrzymania dzieci jest dla wielu polskich rodzin trudny do uniesienia mówi Wójt Grzegorz Pruszczyk. Z szacunków wynika, że koszt wychowania jednego dziecka do 20 roku życia to w przybliżeniu ok. 176 tys. zł. Łatwo obliczyć, jakie sumy na wychowanie swoich pociech muszą wyasygnować rodzice większej liczby dzieci. Jeżeli jako samorząd możemy w jakiś sposób wyjść naprzeciw, to pilnie zróbmy to dodaje. Planowana zniżka na obiady ma wynosić 50% i objęci nią będą mieszkańcy rozliczający się z podatków w piaseczyńskim urzędzie skarbowym. Zakłada się, że zniżki dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy wejdą w jeden pakiet Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej dodatkowo m.in. do ulg w zakupie biletów kolejowych, a także biletów wstępu do placówek kulturalnych. W akcję tworzenia programu dla rodzin 3+ ze zrozumieniem włączyli się także pierwsi lokalni przedsiębiorcy, którzy zgłosili chęć wejścia do programu Karty Dużej Rodziny i zadeklarowali zniżki na swoje usługi i produkty dla rodzin wielodzietnych. UG Prażmów W ten szczególny czas jakim są Święta Zmartwychwstania Pańskiego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym życzą Wójt Gminy Prażmów Grzegorz Pruszczyk Przewodniczący Rady Gminy Prażmów Miłosław Zegadło Prażmów, Wielkanoc 2014 r. Piknik z Pętelką 17 maja 2014 Zapraszamy na wspaniałą zabawę dla małych i dużych. Tradycyjne wyścigi rowerowe dla Pszczółek, Trzmieli i Szerszeni. Po raz kolejny zapraszamy też całkiem malutkie Pszczółki na rowerkach czterokołowych. Dla zwycięzców będą puchary, a dla wszystkich zawodników piękne koszulki z logo Ustanowa. Mamy również kamizelki odblaskowe z logo Ustanowa dla tych co jeszcze nie mają. Zeszłorocznych zawodników prosimy o przyjazd w takich kamizelkach. Przypominam KASKI OBOWIĄZKOWE Nasz Pan Aptekarz planuje w tym roku również bieg przełajowy mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Szczegóły będą na plakatach można też pytać telefonicznie. Będą darmowe dmuchańce-skakańce opłacone z funduszu sołeckiego. Zaprosiliśmy naszego Pana Grochówkę z jego wojskowym kotłem. Oprócz grochówki będą kiełbaski, golonki, karkówki itp. Może odwiedzą nas sprzedawcy różnych zabawek, baloników i innych drobiazgów tak jak już kiedyś bywało. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zapewnić jakieś atrakcje na Pikniku to serdecznie zapraszamy. Liczę na tradycyjnie piękną pogodę i super zabawę. JZ 4

5 Wieści z Ustanowa Kopernik w Ustanowie rusza 1 września 2014 roku Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Ruszają zapisy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ustanowie. Program edukacyjny w dużej mierze będzie realizowany metodą projektu, która ćwiczy kreatywność i samodzielność u dzieci, uporządkowuje pozyskaną wiedzę, a także uczy współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów. Kolejny cel Kopernika to bardzo dobra znajomość języka angielskiego u dzieci do szóstej klasy. Zajęcia będą prowadzone pięć razy w tygodniu przez doświadczonych lektorów szkół językowych oraz native speakerów. Elementem programu podstawowego szkoły w klasach 1-3, oprócz realizacji podstawy programowej MEN, są zajęcia, mające na celu motywowanie dzieci do wysiłku intelektualnego i pozwalające wychwycić indywidualne talenty uczniów. Wśród nich są: język angielski, Szalony Naukowiec, geografia, historia i kultura, szachy, zajęcia ogólnorozwojowe i gry zespołowe, muzyka i zajęcia kulinarne. Już w najmłodszych klasach Kopernik kładzie nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej u uczniów. Umiejętność rozumienia własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, wiara we własne siły czy asertywność będą procentować w kolejnych latach i kontaktach z rówieśnikami. W klasach 4-6, oprócz drugiego języka dojdą koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne (teatr, poezja, drama), świat wokół nas (historia, geografia, WOS) oraz kółko przyrodnicze. Pozwolą one rozwijać zainteresowania oraz pomogą w przygotowaniu dzieci do udziału w olimpiadach przedmiotowych. Kopernik dla swoich uczniów przewidział też program dodatkowy, w skład którego wchodzą: język niemiecki i francuski, basen, gimnastyka korekcyjna, ceramika, pianino, grawitacja, karate, bębny i taniec. Klasy w Koperniku będą liczyć do 16 uczniów. Zajęcia będą zaczynać się o 8:15, a kończyć o W tym czasie dzieci będą miały przerwy na drugie śniadanie i obiad. Od do w szkole będą odbywać się zajęcia dodatkowe, zabawa w teatr, zajęcia na boisku i sali. Nauczyciele będą też pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji. Szkoła mieści się w Ustanowie przy ulicy Głównej 10, w nowoczesnym budynku, oddanym do użytku w 2013 roku. Szczegółowe informacje o szkole można uzyskać pod nr telefonu lub na Czesne w wysokości 960 zł oprócz zajęć podstawowych obejmuje: Codziennie lekcje angielskiego Inteligencja emocjonalna Szachy Szalony Naukowiec Historia, geografia i kultura Rytmika Opieka psychologa i logopedy Zajęcia metodą projektu Zajęcia kulinarne Zajęcia ogólnorozwojowe i gry zespołowe REKRUTACJA DO PIERWSZEJ I DRUGIEJ KLASY Niedzielna cisza Piękna wiosna zaprasza już do grillowania i ogrodowych spotkań. Wszyscy z przyjemnością posiedzimy w ciszy i spokoju aby odpocząć po całym tygodniu. Postarajmy się tak zorganizować czas aby niedziela była prawdziwym odpoczynkiem dla nas wszystkich. Słyszałam, że w okolicy Kolejowej i Długiej obowiązuje cisza również w so- SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika , Ustanów ul. Główna boty. Wydaje mi się, że to przesada ludzie pracują w takich godzinach, że mało kto może w tygodniu zająć się np. koszeniem trawnika. A mój sąsiad w niedzielę elektryczną piłą rżnie drewno! Chyba ma zdrowe nerwy! Myślę, że jeden dzień ciszy w tygodniu to akurat wystarczy na odnowę dla naszych skołatanych nerwów. JZ 5

6 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Wieści z Ustanowa Urodziny Króla Juliana z Madagaskaru! Kolejny Bal Karnawałowy dla dzieci w przedszkolu KIDI udał się znakomicie. Zabawa była taka, że aż trudno było policzyć ile dzieci się bawiło. Ponad dwie godziny wspólnych tańców, konkursów, występów i szaleństw bawił się Król razem z dziećmi i ich opiekunami. Pomimo dużych różnic wiekowych od ledwo chodzących maluszków do pierwszoklasistów nikt się nie nudził i nie siedział na kolanach u mamusi. Wszyscy przyszli w pięknych karnawałowych strojach i w karnawałowych humorach. Król Julian z pomocnikiem nawet przez chwilę nie pozwolili nudzić się swoim gościom. Zmęczeni balownicy, wymieniając wrażenia, odpoczęli przy pączkach, napojach i owocach. Zadowoleni z zabawy rodzice prawie siłą zabierali dzieci do domu. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki aby wspominały nasze spotkanie. Żegnając się, zapraszałam wszystkich na grudniową zabawę Mikołajkową. Bardzo dziękuję Państwu Sankowskim za kolejną imprezę w KIDI. Dziękuję głównym aktorkom - Królowi Julianowi i jego pomocnikowi za fantastyczny pomysł i poprowadzenie zabawy. A najbardziej dziękuję RODZICOM za to, że chciało im się wyjść z domu, przyprowadzić dzieci i wspaniale z nimi bawić. Mam nadzieję, że w grudniu też się spotkamy. Doliczyłam się prawie 40 dzieciaczków i niewiele mniej opiekunów. Bal został sfinansowany z naszego funduszu sołeckiego. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuje. Sołtys Jolanta Zadworna Zdrowie Kokos - cud natury Od jakiegoś czasu, na rynek, zwłaszcza ekospożywczy, z niezaprzeczalnie coraz to większym impetem wchodzi kokos. Opisywany jest jako cud natury i źródło zdrowia przez wielkie zet. Spróbujmy sobie uporządkować wiedzę na jego temat. Palma kokosowa pochodzi z Polinezji lub południowo-wschodniej Azji. Jako roślina światłolubna występuje głównie na słonych oceanicznych plażach, wzdłuż wszystkich tropikalnych brzegów morskich. W języku malajskim nazywa się ją pokok seribu guna, drzewo o tysiącu zastosowań. W przemyśle wykorzystuje się jej owoce, które, i tu ciekawostka, z botanicznego punktu widzenia, wcale nie są orzechem tylko pestkowcem. Kokos to jeden z najważniejszych darów palmy kokosowej. Owoc im młodszy, tym większe są jego zalety. Drogocenny jest olej oraz płyn z niedojrzałych owoców. Olej kokosowy otrzymujemy poprzez tłoczenie i rozgrzanie kopry twardego miąższu orzechów palmy kokosowej. Spo- tykany najczęściej jako rafinowany, odkwaszany i wybielany. W postaci płynnej jest lekko żółty. W temperaturze poniżej 25 C przybiera wygląd przypominający ścięty, biały tłuszcz, stąd nazwany także masłem kokosowym. Coraz częściej występuje w sprzedaży jako olej tłoczony na zimno, który pozostawiony jest jako naturalny, z typowym, kokosowym zapachem, przez co jest bardzo cennym, poszukiwanym i drogim produktem. Rafinowana wersja jest prawie bezzapachowa. cdn. 6

7 Ciekawostki Kwartalnik mieszkańców Ustanowa i okolic Chusty i nosidła powrót do tradycyjnego noszenia dzieci Wkrótce nadejdzie wiosna czas, gdy budząca się przyroda, cieplejszy wietrzyk zachęcą nas do częstszego wychodzenia z domu. Zwłaszcza rodzice małych dzieci, odczuwają dużą potrzebę, by zabrać gdzieś dzieciaki, czy to do ZOO, czy na spacer po lesie. Rodzice maluchów z pewnością zabiorą na taki spacer wózek. I tu pojawiają się problemy, bo nie wszędzie da się z nim wjechać. Czasami ten wózek zwyczajnie zawadza. Z kolei nosić cały czas na rękach jest niewygodnie. Nawet dwulatek długo nie pochodzi, bo zaraz bolą nóżki, wciąż jeszcze nie przyzwyczajone do dalekich wędrówek. A gdyby tak wrócić do starego i sprawdzonego sposobu jakim jest noszenie w chuście lub nosidle? Z własnego doświadczenie, wiem, że to świetne rozwiązanie zarówno dla rodzica, jak i dla malucha. Nosząc wspieramy prawidłowy jego rozwój, bo zaspokajamy jedną z podstawowych potrzeb, jaką jest potrzeba bliskości i poczucia bezpieczeństwa, dzięki czemu dziecko rozwija się bardziej harmonijnie. Dziecko noszone w chuście poznaje świat z perspektywy dorosłego, ale dajemy mu jednocześnie możliwość dozowania bodźców, bo gdy poczuje się zmęczone, może przytulić się do rodzica, schować w chuście i spokojnie usnąć. Rodzicom noszenie w chuście zapewnia bliskość z dzieckiem, wolne ręce i zdrową postawę podczas noszenia. Jednocześnie nie ogranicza nas wózek, nie musimy go zostawiać przed wejściem do muzeum, czy myśleć gdzie go postawić w restauracji, aby nikomu nie przeszkadzał. Jednak zanim zaczniemy nosić dziecko w chuście lub miękkim nosidle warto poznać kilka zasad: - nie nosimy przodem do świata, bo dzieci mają bardzo wrażliwy układ nerwowy -dla nich będzie to zbyt dużo bodźców; nie mają wtedy możliwości spokojnego zaśnięcia, gdy będą zmęczone. Poza tym, nosząc dziecko pleckami do naszej klatki piersiowej, wymuszamy bardzo niewygodną i niezdrową dla dziecka pozycję; - dzieci, które jeszcze nie siadają samodzielnie nosimy tylko w chustach, bo tylko chusta zapewni właściwe podparcie delikatnego kręgosłupa; - nosimy tylko w dobrze zawiązanej chuście, bo źle zawiązana chusta nie podpiera odpowiednio kręgosłupa dziecka, nie stabilizuje główki i stawów biodrowych. Warto też znać rodzaje chust i nosideł: chusta tkana długa To dość długi kawałek materiału (od 2,7 do 5,2m) tkany specjalnym splotem skośnokrzyżowym, żakardowym lub diamentowym. Wbrew pozorom splot materiału jest bardzo ważny, bo to dzięki niemu chusta po zawiązaniu nie wżyna się w ramiona noszącego, właściwie odciąża i otula dziecko. Można w niej nosić dziecko na wiele sposobów z przodu, na plecach, na boku. Posłuży od urodzenia do ok 2,5 lat. chusta kółkowa Krótsza wersja chusty długiej, ale na jednym końcu są dwa kółka przez które przekładamy materiał. Dziecko w tej chuście nosimy na boku, jednak ze względu na nierównomierne obciążenie ramion chusta ta polecana jest na krótsze dystanse. nosidło ergonomiczne To gotowe rozwiązanie dla pewnie siedzących dzieci. Dobrze dobrane będzie świetnym towarzyszem wędrówek. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z noszeniem dziecka w chuście lub nosidle zapraszam na prywatne konsultacje. Jestem doradcą noszenia w chustach i nosidłach (kurs Clauwi ). Konsultacje najczęściej odbywają się u klienta w domu. Przywożę ze sobą specjalne lalki do trenowania, różne chusty i nosidła. Wspólnie dobierzemy najlepszą chustę lub nosidło oraz wiązanie, które najlepiej będzie odpowiadało Waszym potrzebom. Trzeba tylko stosować się do kilku zasad: - niemowlaka nosimy tylko w chuście. Malutkie dziecko ma bardzo delikatny kręgosłup, nie ma jeszcze na tyle silnych mięśni, żeby mogło samo utrzymać ciężar swojego ciała. - siedzące samodzielnie dziecko nosimy w chuście lub nosidle ergonomicznym. Kama Papińska, Doradca Noszenia w Chustach i Nosidłach Clauwi, Tel , 7

8 Głos Ustanowa Nr 1 (12) kwiecień 2014 Ważne adresy i telefony Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1 tel./fax wew. 36 tel , tel , Strona internetowa Godziny otwarcia poniedziałki, w godz wtorki, środy, czwartki, piątki w godz Sołtys Ustanowa Jolanta Zadworna Ustanów, ul. Łąkowa 2 (od Parkowej) tel , Mieszkanców zapraszam w: - poniedzialki w godz czwartki w godz w pozostałe dni proszę o kontakt telefoniczny Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne tel Całodobowe zgłoszenia awarii sieci wodociągowej ; Zakład Energetyczny pogotowie tel Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów stara siedziba Urzędu Gminy tel Szkoła Podstawowa w Prażmowie tel Publiczne Gimnazjum w Prażmowie tel Szkoła Podstawowa Zalesie Górne, Sarenki 20 tel Szkoła Podstawowa w Uwielinach Uwieliny, ul. Szkolna 2 tel , fax Gimnazjum w Uwielinach Uwieliny, ul. Szkolna 2 tel wew. 101 Gimnazjum Zalesie Górne, Białej Brzozy 3 tel Gminne Przedszkole Nowy Prazmow ul. Główna 49 tel Urząd Pocztowy Zalesie Górne ul. Wiekowej Sosny 60 tel Posterunek Policji Prażmów, ul. Ryxa 21 tel , fax tel. kom , Posterunek Policji Zalesie Górne ul. Koralowych Dębów 25 tel , fax Apteka ustanowska Ustanów, ul. Słowicza 1a tel Centrum Zdrowia Ustanów, ul. Słowicza 1a tel Wiejski Ośrodek Zdrowia Zalesie Grn., ul. Złotej Jesieni 1 tel , fax Gminny Ośrodek Zdrowia w Prażmowie tel./fax Wiejski Ośrodek Zdrowia w Uwielinach Uwieliny, ul. Główna 10 tel./fax ZOZ Prażmów tel Szpital Św.Anny w Piasecznie ul. Adama Mickiewicza 39 tel. przychodnia tel. szpital Przychodnia Weterynaryjna Prażmów, ul. Czołchańskiego 4 tel W. Chwedczuk tel B. Brzozowska tel Przychodnia weterynaryjna SABA Zalesie Grn. ul. Parkowa 22 tel pon-pt sob Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (p-ta Wola Prażmowska), Prażmów tel PKP rozkład jazdy PKS rozkład jazdy: PKS Baza Piaseczno, tel. (22) Konserwator oświetlenia ulicznego Jerzy Bichta TAXI Maciej Borkowski, tel Radni z terenu Ustanowa: Miłosław Zegadło tel , Łukasz Sobczyk tel , Bezpłatne porady prawne W pierwszy czwartek każdego miesiąca (oprócz świąt) w godz w Urzędzie Gminy Prażmów. Konkurs Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piasecznie pragnie poinformować, iż rozpoczyna się XX edycja Konkursu na publikacje W rolnictwie można pracować bezpieczniej. Warunki konkursu znajdziecie Państwo na stronie KRUS. Zachęcamy dziennikarzy do wzięciu udziału w Konkursie. Kontakt: Katarzyna Gaca, Inspektor PT KRUS Piaseczno (22) IP Przeczytaliście gazetę? Podajcie dalej sąsiadom. 8

Cztery lata w Straszynie

Cztery lata w Straszynie Dolina Raduni Czasopismo społeczności lokalnej Gminy Pruszcz Gdański wydawane od 1999r. ISSN 1643-7993, listopad 2014, nr 2/2014(33) www.dolinaraduni.pl Cztery lata w Straszynie Mijają cztery lata kolejnej

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane!

Ustanowiliśmy Światowy Rekord Guinnessa! Gryf na dwudziestolecie. Mierzeja XXI wieku i nie tylko. Nagrody imienia Ireneusza Kwiatkowskiego rozdane! 1 Mierzeja XXI wieku i nie tylko Chcemy by nasza inwestycja była w 100% w zgodzie z naturą. (...) Zamierzamy ją podzielić na cztery strefy (etapy): Monte Carlo przy samym kanale. Będzie ona oparta na zwartej,

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11

maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 maj 2010 nr 5 (155) Referendum gminne str. 3 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem str. 4 Otwarcie ORLIKA 2012 str. 11 W NUMERZE Strona 3 Referendum gminne Strona 4 Wywiad z Waldemarem Roszkiewiczem Strona

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne ISSN 1508-7298 Egzemplarz bezpłatny ECHA XVII (BUDŻETOWEJ) SESJI XVII, tzw. budżetowa sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXV.2014 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 listopada 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007 Święto szkoły w Borzęcinie 2 Dziś 24 strony! W numerze Okładka Kwiaty dla kombatantów - Święto ZSP im. AK Grupy Kampinos

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

po wielkim nieszczęściu jakie spadło

po wielkim nieszczęściu jakie spadło nr 2 (92) III/IV 2010 WWW. NCH. PL 1% podatku Zostaw swój podatek w Białołęce Serdecznie zachęcamy do wpłacenia 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia. Przypominamy, że Stowarzyszenie jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy

Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy Miesięcznik 4 Z Nicponi na najwyższe szczyty informacyjno-publicystyczny 14 Szczęśliwe zakończenie inwestycji w Jelenicy 16 Płacimy podatki, chcemy czuć się bezpiecznie Nr 2 (237) luty 2015 ISSN 1233-605X

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

SKOK. Wołomin. Dla kogo Wołomińska Karta Rodziny? wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem. Radzymin. im gorzej tym lepiej?

SKOK. Wołomin. Dla kogo Wołomińska Karta Rodziny? wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem. Radzymin. im gorzej tym lepiej? NIERUCHOMOŚCI wybieraj strona 8 wwl-nieruchomosci nr 40 (338) str >> 9 Radzymin im gorzej tym lepiej? SKOK Wołomin wspiera siatkówkę SKOK Wołomin jest Sponsorem Głównym i Tytularnym zespołu seniorskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Plany spółdzielni mieszkaniowych cz. 2

Plany spółdzielni mieszkaniowych cz. 2 www.wiadomosci.krakow.pl Debata nad antenami l Żołnierze wyklęci l Portal dla mam l Hapkido Protest głodowy l Saga Jędów l Mira Kuś l Ptaki Puchalskiego tradycja od 1995 r. WIADOMOŚCI Bieżanów, Bieżanów

Bardziej szczegółowo

lewiska Sześciolatek w podstawówce .pl Naszym zdaniem: Problem psich spacerów Rozmowa z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach Haliną Piątek Str.

lewiska Sześciolatek w podstawówce .pl Naszym zdaniem: Problem psich spacerów Rozmowa z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach Haliną Piątek Str. BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Plewisk i okolic (Chomięcice, Głuchowo, Komorniki, Łęczyca, Rosnówko, Szreniawa, Wiry) REKLAMUJ SIĘ U NAS! 792 612 303 PORADY KSIĘGOWE Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo