Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej"

Transkrypt

1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych MAKILEN ul. Ariańska 18/4, Kraków tel: Polska ORGANIZATOR KURSU MAKILEN Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych ul. Ariańska 18/4, Kraków Polska tel: NAZWA KURSU Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej W CENIE KURSU 120 godzin (120 x 45 min.) nauki języka i kultury polskiej w systemie 6 godzin (6 x 45 min) dziennie wszystkie materiały dydaktyczne indywidualne konsultacje językowe warsztaty tradycji polskich zajęcia terenowe - gry miejskie test plasujący test połówkowy test końcowy certyfikat ukończenia kursu bilet miesięczny na wszystkie środki komunikacji miejskiej w Krakowie pakiet informacyjny zawierający materiały o atrakcjach turystycznych i wydarzeniach kulturalnych Krakowa plan Krakowa wycieczka po Krakowie kawa, herbata, woda i słodkie przekąski

2 NAUCZYCIELE Zajęcia prowadzą wyłącznie wykwalifikowani lektorzy z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. TERMIN WARUNKI UCZESTNICTWA W kursie może uczestniczyć osoba spełniająca następujące warunki: jest zagranicznym studentem filologii polskiej (polonistyki) ma przynajmniej 18 lat opanowała znajomość języka polskiego na poziomie minimum A2 opłaciła kurs (do decyduje data zaksięgowania należności na koncie Szkoły) otrzymała potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie KOSZT 2499 zł / 595 (dla studentów poniżej 26 roku życia, posiadających międzynarodową legitymację ISIC. UWAGA! Legitymacja ISIC musi być ważna przynajmniej do ) 2449 zł / 583 (dla pozostałych studentów) ZAPISY I KONTAKT do lub do wyczerpania limitu miejsc mailowo: telefonicznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: UWAGA! Rezerwacja miejsca następuje w chwili otrzymania przez Szkołę opłaty za kurs, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej. ZAJĘCIA DODATKOWE Szkoła oferuje studentom możliwość udziału w licznych zajęciach dodatkowych, takich jak zajęcia sportowe, kulturalne (np. kina, teatry, muzea), zwiedzanie atrakcji turystycznych i wycieczki do interesujących miejsc, również tych wpisanych na listę UNESCO. ZAKWATEROWANIE Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania spełniającego oczekiwania studentów. Prośbę o pomoc w tej sprawie należy zgłosić podczas rezerwacji miejsca na kursie.

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych MAKILEN ul. Ariańska 18/4, Kraków tel: Polska KONKURS DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ Szkoła Języka Polskiego Makilen zaprasza do wzięcia udziału w konkursie językowym pt. "Moja przygoda z Polską i językiem polskim... Dlaczego ten język? Dlaczego ten kraj?" (PRACA PISEMNA W JĘZYKU POLSKIM O DŁUGOŚCI SŁÓW NA POWYŻSZY TEMAT UWZGLĘDNIAJĄCA M.IN. MOTYWACJĘ PODJĘCIA NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ OPIS ZAINTERESOWAŃ ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ ITP.) Do wygrania wspaniałe nagrody: I MIEJSCE - NAGRODA GŁÓWNA: DARMOWY KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW POLONISTYKI* (120 H)! II MIEJSCE: - 50 % NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW POLONISTYKI* (120 H)! III MIEJSCE: - 30 % NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW POLONISTYKI* (120 H)! dla pozostałych uczestników konkursu: 5 % zniżki na kurs*! Harmonogram konkursu: ogłoszenie Konkursu ostateczny termin zgłoszeń na kurs* języka polskiego ostateczny termin nadsyłania prac ogłoszenie wyników konkursu podczas Powitania Światowych Polonistów na kursie w Krakowie Dokładne informacje dotyczące konkursu są zawarte w dokumencie: Warunki Uczestnictwa w Konkursie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Szkołą. *Dotyczy kursu językowego pt. Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej, 120 H orgaznizowanego w dniach przez Szkołę Języka Polskiego i Języków Obcych Makilen w Krakowie.

4 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE Orgzanizatorem konkursu na pracę pisemną, zwanego dalej Konkursem jest : Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych Makilen z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Szkołą W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące warunki: jest obcokrajowcem - studentem filologii polskiej (polonistyki) opanowała znajomość języka polskiego na poziomie minimum A2 zapisała się na kurs językowy pt. Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej organizowany w dniach przez Szkołę oraz opłaciła koszty uczestnictwa w kursie do dnia r. (decyduje data zaksięgowania należności na koncie Szkoły) otrzymała potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie przesłała na adres Szkoły pracę pisemną na temat "Moja przygoda z Polską i językiem polskim... Dlaczego ten język? Dlaczego ten kraj?" wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Formularzem autora pracy pisemnej i Oświadczeniem Uczestnika Konkursu. Praca powinna być napisana na komputerze, samodzielnie przez studenta, w całości w języku polskim, z polskimi znakami, czcionką min.12 i liczyć nie mniej niż 200 słów, nie więcej niż 500 słów. Praca może zawierać dodatkowe elementy (np. dekoracje, zdjęcia, przypisy, itd.). Elememnty te nie są wliczane do obowiązkowej liczby słów. Prace można przesyłać do dnia drogą elektroniczną na adres mailowy: lub tradycyjną drogą pocztową na adres: MAKILEN Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych; ul. Ariańska 18/4, Kraków, Polska Prace zostaną ocenione przez doświadczobych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Kryteria oceny zostaną dostosowane do poziomu znajomości języka wskazanej przez studenta. Oceniający wezmą pod uwagę szczególnie takie aspekty jak: - zgodność pracy z tematem - pomysłowość autora - umiejętność posługiwania się językiem polskim - poprawność i styl Wszystkie osoby, które spełnią wymagania formalne dotyczące udziału w konkursie dostaną gwarantowaną nagrodę : 5 % zniżki na kurs językowy* Autorzy najbardziej interesujących prac otrzymają nagrody w wysokości: - za zajęcie pierwszego miejsca: nagroda główna (I miejsce) zniżka 100 % ceny kursu* - za zajęcia drugiego miejsca: (II miejsce) : zniżka 50 % ceny kursu* - za zajęcie trzeciego miejsca (III miejsce): zniżka 30 % ceny kursu* Zniżki nie sumują się. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Powitania Światowych Polonistów w Krakowie, w dniu Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, kraj, nazwa uniwersytetu, na którym studiują, rok studiów) oraz całości lub fragmentów ich prac na stronie internetowej profilach szkoły w mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych Szkoły. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ich danych

5 osobowych na potrzeby Konkursu oraz na nieodpłatne przeniesienie na Szkołę Języka Polskiego i Języków Obcych Makilen w Krakowie majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracą. Szkoła zastrzega sobie prawo do: - odtrzucenia prac, które nie spełnią wymogów formalnych określowych w niniejszych Warunkach Uczetnictwa w Konkursie - odwołania Konkursu do dnia bez podania przyczyn Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszych Warunków Uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie pytania zwiazane z Konkursem należy kierować na adres Szkoły drogą tradycyjną lub elektroniczną. *dotyczy kursu językowego pt. Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej orgaznizowany w dniach przez Szkołę Języka Polskiego Makilen

6 DANE OSOBOWE FORMULARZ AUTORA PRACY PISEMNEJ IMIĘ: NAZWISKO: DATA URODZENIA (DD.MM.RRRR) ADRES ZAMIESZKANIA KRAJ: KOD POCZTOWY: MIEJSCOWOŚĆ: ULICA: NR DOMU: NR MIESZKANIA: DANE KORESPONDENCYJNE TELEFON: ADRES INNE: DANE SZKOŁY NAZWA SZKOŁY (UCZELNI): KIERUNEK STUDIÓW (NAZWA): ROK STUDIÓW: ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO (proszę podkreślić odpowiedni poziom) A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 UWAGI

7 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU Ja, niżej podpisany, Uczestnik Konkursu na pracę pisemną pt. "Moja przygoda z Polską i językiem polskim...dlaczego ten język? Dlaczego ten kraj?" wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji i promocji Konkursu organizowanego przez Szkołę Języka Polskiego i Języków Obcych Makilen z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu Szkołę Języka Polskiego i Języków Obcych Makilen majątkowych praw autorskich (które nastąpi z chwilą nadesłania pracy na Konkurs) do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej oraz do wykonywania autorskich praw zależnych z tym związanych a także na umieszczenie części lub fragmentu pracy pisemnej oraz moich danych osobowych (imię, nazwisko, kraj, nazwa uniwersytetu, rok studiów) na stronie internetowej na profilach Szkoły w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych Szkoły. data, czytelny podpis Uczestnika Konkursu :

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo