Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta. Data Miejsce Rodzaj spotkania i tematyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta. Data Miejsce Rodzaj spotkania i tematyka"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY RZGÓW Andrzeja Grzeszczaka z pracy w okresie międzysesyjnym od r. do r. (na XXXIX Sesję Rady Gminy Rzgów) Harmonogram ważniejszych spotkań i działań Wójta Data Miejsce Rodzaj spotkania i tematyka sierpień Kołobrzeg - Szkolenie Komisje RPA prawne i praktyczne aspekty działania 29 sierpień - Komisja Oświaty 30 sierpień Zarzew 31 sierpień Ślesin - Wizja lokalna świetlicy wiejskiej w Zarzewie z Agatą Dąbrowską z Urzędu Marszałkowskiego - Spotkanie z Zarządem GKS w sprawie rozgrywek B klasy - VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP powiatu konińskiego - Piknik projektowy z GOPS u - Wielki Koncert Europa to My Brzeźno Ślesin 1 wrzesień Rzgów - Festyn Rodzinny, Pierwszy Bieg służb mundurowych 2 wrzesień SP Grabienice - Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej - Wizja lokalna świetlicy wiejskiej w Zarzewie 3 wrzesień Teren Gminy - Przegląd robót i inwestycji 4 wrzesień Urząd Marszałkowski 5 wrzesień Sąd Rejonowy Restauracja Nadwarciańska 6 wrzesień ZSP Sławsk - Podpisanie umowy na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - XXXVI Sesja Rady Gminy Rzgów - Rozprawa w sprawie stadionu - Narada z dyrektorami szkół - Pożegnanie pracownika Urzędu Gminy Eugeniusza Budzińskiego (przejście na emeryturę) - Narodowe czytanie dzieł Aleksandra Fredry - Podpisanie aneksu do umowy na użyczenie

2 7 wrzesień Tuliszków Stadion Rzgów 8 wrzesień Rzgów koło Łodzi 9 wrzesień Sławsk świetlicy wiejskiej w Grabienicach - Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie - Uroczysta Inauguracja rozgrywek B klasy w sezonie 2013/14 - Dożynki Gminne Rzgów Pogrzeb działaczki społecznej Bożenny Sikorskiej wrzesień Urlop wypoczynkowy 26 wrzesień Barłogi 27 wrzesień SP nr 15 - Odbiór robót polegających na utwardzeniu ławy przy wale prawym Strugi Zarzewskiej i wale lewym rzeki Warty - 20-lecie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 30 wrzesień - Narada wewnętrzna z pracownikami - Posiedzenie Jury w sprawie konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów 1 październik - Spotkanie z Mirosławą Matuszak i Aldoną Kasprzak dotyczące sprawozdania z Gminnej Komisji Alkoholowej 2 październik Błonice - Przegląd nowo budowanych dróg 3 październik - Narada z sołtysami 4 październik Zagórów - XXXVIII Sesja Rady Gminy Rzgów (nadzwyczajna) - Uroczyste otwarcie targowiska gminnego Mój Rynek - Rozdanie nagród w konkursie Mój najpiękniejszy ogród 6 październik Adamów - Mecz piłkarski GKS Rzgów Mirek Adamów 7 październik Teren Gminy - Spotkanie z Katarzyną Grabką w sprawie projektu Przywrócić pamięć ocalić od zapomnienia - Odbiór inwestycji pn. Odnowa wsi Sławsk - Odbiór dróg: Kurów, Bobrowo, Witnica, - Błonice, Świątniki, Modła, Osiecza Pierwsza, Sławsk, Kowalewek, Zastruże

3 8-9 październik Poznań Targi Poznańskie Centrum Kongresowe 10 październik Sąd Rejonowy Gimnazjum Rzgów 11 październik Morzysław - Konferencja Biogaz i co dalej? - Konferencja Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych obowiązek i szansa dla JST - Przesłuchanie w sprawie Henryka Juszczaka o zapłatę przeciwko Gminie Rzgów - Inauguracja Roku 2013/14 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie - Rada budowy Stacji Uzdatniania Wody w Sławsku spotkanie - Pogrzeb śp. Jerzego Jaśniewicza członka Gminnej Komisji Alkoholowej 12 październik Sp nr 15 - XVII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka Abilimpiada październik Stadion Miejski Zagórów - Mecz piłkarski GKS Rzgów Orły Huta Łukomska 14 październik Osiecza - Uroczystość obchodów święta Patrona Szkoły wraz z Dniem Edukacji Narodowej 15 październik PWSZ - Inauguracja Roku Akademickiego 2013/ październik Teren Gminy - Przegląd dróg w Bożatkach i Dąbrowicy - Rada budowy: Stacja Uzdatniania Wody w Sławsku 1. Ilość przyjętych interesantów 1. W okresie od r. do r. przyjąłem 42 interesantów. 2. Promocja i rozwój gminy 1. Otrzymano dofinansowanie projektu Jest w orkiestrach dętych jakaś siła... w kwocie 5000,00 zł na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Rzgów w ramach Konkursu Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 2. Złożenie projektu pn.: Reaguj na krzywdę! do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 3. Złożenie protestu od negatywnej oceny projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzgów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie Złożenie wniosku na remont budynku murowanego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Osieczy Drugiej do BGK.

4 5. Przejście do dalszego etapu (szkolenia, doradztwo) konkursu na utworzenie spółdzielni socjalnej ze Stowarzyszeniem Dzikie Bobry żłobek. 6. Zgłoszenie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzgowie do Konkursu Przyjazna wieś. 7. Złożenie projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Przyjmowanie wniosków sołectw do funduszu sołeckiego na 2014 rok. 3. Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami 1. Trwa procedura przygotowania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 113/4 (część około 5 arów ) w Rzgowie do sprzedaży pod usługi medyczne nową przychodnię. Jest wydana decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z którą będzie wydzielona w/w działka pow. około 0,05 ha. Obecnie geodeta przystąpił do podziału tej nieruchomości. Po zatwierdzeniu projektu podziału będzie przygotowana uchwała o sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu. 2. Nie odbył się przetarg w dniu 3 października 2013 r. na sprzedaż wydzielonych 3 działek budowlanych w Sławsku.Ceny wywoławcze każdej działki przedstawiają się następująco: - działka nr 474/5 o pow. 0,1112 ha ,00 - działka nr 474/6 o pow. 0,1128 ha ,00 - działka nr 474/7 o pow. 0,1144 ha ,00 Ogłoszono II przetarg na sprzedaż tych nieruchomości na dzień 28 listopada 2013 r. 3. Trwa procedura przygotowania wydzielenia i sprzedaży działki o pow. 0,06 ha z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 w Zarzewku. Jest wydana decyzja o warunkach zabudowy i zlecono podział tej działki geodeta dokonuje podziału tej nieruchomości. 4. Trwa procedura wydzielenia działki do przejęcia na majątek Gminy pod drogę w miejscowości Kurów Zabiel.Geodeta dokonał podziału w terenie, zostały wydzielone dwie działki o pow. ogólnej 0,60 ha. Spisano protokół uzgodnień z właścicielką gruntu Panią Moniką Czajczyńską, w którym wynegocjonowano cenę , słownie złotych osiemnaście tysięcy. Przygotowano uchwałę w sprawie przejęcia tych gruntów na majątek gminy. Sprawę planuje się zakończyć do końca roku Trwa procedura przygotowania do sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 940 w Sławsku (przy szkole). Obecnie działka jest przeznaczona na działkę budowlaną decyzją o warunkach zabudowy. Będzie zlecona wycena tej działki po podjęciu uchwały o sprzedaży. 6. Trwa aktualizacja opłat użytkowania wieczystego. Rzeczoznawca majątkowy dokonał aktualnej wyceny nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Od wyceny rzeczoznawcy odwołał się użytkownik wieczysty POL MAG w Sławsku. Przekazano dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ie do rozpatrzenia. 7. Rozpoczęto procedurę przejęcia nieodpłatnie budynku po Policji w Rzgowie. W obecnym obiekcie pozostanie nadal posterunek. Złożono wstępny wniosek do Starostwa Powiatowego w ie Wydziału Geodezji o nabycie tej nieruchomości. Przygotowano uchwałę darowizny w sprawie przejęcia na majątek Gminy budynku po Policji w Rzgowie. 8. Rozpoczęto procedurę sprzedaży działki gminnej w Rzgowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 94/6 o pow. 0,04 ha. Przygotowano uchwałę w tej sprawie. Po podjęciu uchwały będzie zlecona wycena tej nieruchomości i będzie prowadzona dalsza procedura przygotowania do sprzedaży. 9. Bieżące podstawowe sprawy na stanowisku gospodarki nieruchomościami :

5 - spisywanie umów dzierżawy do różnych celów w tym na grunty gminne, -wydawanie zaświadczeń do KRUS i ZUS do celów emerytalno rentowych, oraz spisywanie zeznań świadka w tej sprawie, -wydawanie zawiadomień dotyczących nadawania numerów na budynkach mieszkalnych, - wydawanie decyzji podziałowych, - wykonywanie kwartalnych zestawień sald dotyczących opłat za grunty, - sprawy wspólnot gruntowych. 4. Stanowisko ds. rolnictwa, dróg, ochrony środowiska 1. Zakończono I etap prac inwestycyjnych Odnowa Wsi Sławsk. 2. Wykonano odbudowę rowu odsiąkowego w miejscowości Świątniki (wspólnie z Gminą Zagórów). 3. Wykonano przebudowę dróg w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Kowalewek, Modła, Osiecza Pierwsza, Świątniki dr. do P. Moskały, Bobrowo, Kurów, Sławsk, Witnica. 4. Wykonano przebudowę dróg w miejscowościach: Zastruże, Błonice, Kurów. 5. Przygotowano i dostarczono dokumentację do WFOŚiGW w sprawie pożyczki na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Sławsk. 6. Trwa rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sławsk. 7. podpisano umowę na usunięcie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Rzgowie. 5. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej 1. Unieważniono przetarg na zmianę sposobu użytkowania budynku drewnianego - mieszkalnego na lokal socjalny w Osieczy Drugiej. Złożono 1 ofertę na kwotę ,39 zł, Zamawiający w budżecie przeznaczył na ten cel kwotę ,00 zł. 2. Ogłoszono ponownie drugi przetarg nieograniczony na w/w zadanie. 3. Ogłoszono przetarg na usuwanie dennych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Złożono 1 ważną ofertę na kwotę ,66 zł zamawiający rozstrzygnął przetarg i wybrał ofertę za w/w kwotę. 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg Grabienice -Witnica, Zastruże- Zarzewek. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę wykonawcy Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, za cenę jednostkową za 1 m 2 46,25 zł z warstwą odcinającą i 39,35 zł bez warstwy odcinającej. 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w wysokości zł 6. Obecnie prowadzi się 2 postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego na rozbudowę garażu dla OSP w Osieczy Pierwszej oraz budowę linii NN i SN z stacją transformatorową w m. Sławsk dla ENERGA S.A. 7. Obecnie toczy się jedno postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na budowę siłowni wiatrowej o mocy 5 kw w m. Sławsk 8. Złożono 12 wniosków o warunki zabudowy na rzecz osób fizycznych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. 9. Zakupiono materiały na posadzkę w Domu Kultury w Bożatkach oraz wykonano posadzkę z Funduszu Sołeckiego. 10. Wykonano oświetlenie drogowe w Goździkowie i Dąbrowicy z Funduszu Sołeckiego.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Nowa Ruda, dnia 27.11.2012r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 27.11.2012 r w okresie między sesjami: od 25.09.2012 do 27.11.2012 roku Na ostatnich sesj ach w dniach 25.09.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku

Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Nowa Ruda, dnia 23.08.2010r. Informacja o pracy Wójta Gminy Nowa Ruda na sesję w dniu 31 sierpnia 2010 w okresie między sesjami: 23 czerwca 2010 roku 23 sierpnia 2010 roku Na ostatniej sesji w dniu 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 2006 roku GMINA CHOJNÓW. Urząd Gminy Chojnów marzec 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CHOJNÓW W 6 roku GMINA CHOJNÓW marzec 7 Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych w 6 roku. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo