OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09 Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, Poznań Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uŝytku. Zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom: Pakiet nr 1 Skamex Sp. z o.o. Sp. K. w cenie brutto 8 886,37 zł. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska 9 888,35 zł ,70 zł ,37 zł ,51 zł. 89,87 89, ,70 89, ,00 92, Pakiet nr 2 Górnośląskie Centrum Sp. z o.o. w cenie brutto ,87 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oferta najniŝsza cenowo, spełnia warunki i wymagania Zamawiającego ,87 zł ,62 zł. 43,20 43,20 0 0

2 Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,28 zł ,50 zł. 51,16 51, Pakiet nr 3 Górnośląskie Centrum Sp. z o.o. w cenie brutto ,98 zł. Oferta spełnia warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej Kraków ,98 zł. ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska Warszawa ,70 zł. Hand Prod Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 40 a Warszawa ,17 zł ,98 zł ,16 zł. 98,62 98, ,29 95, ,79 91, ,91 95, Pakiet nr 4 Górnośląskie Centrum Sp. z o.o. w cenie brutto ,84 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oferta najniŝsza cenowo, spełnia warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska ,90 zł ,84 zł.

3 Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,73 zł ,32 zł. 98,44 98, Pakiet nr 5 Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j. w cenie brutto 4 323,23 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jedyna oferta, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl 4 590,30 zł. Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,23 zł ,17 zł. Pakiet nr 6 w cenie brutto ,56 zł. Oferta spełnia warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największa ilość Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska ,84 zł ,79 zł ,38 zł. Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,76 zł. 88,14 88, ,16 95, ,31 68, ,70 95,70 0 0

4 24 975,30 zł ,56 zł. 87,16 87, Pakiet nr 7 Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j. w cenie brutto ,96 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oferta najniŝsza cenowo, spełnia warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość 7 974,71 zł ,33 zł. Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,96 zł ,83 zł. 96,29 96, ,96 25, Pakiet nr 8 w cenie brutto ,60 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,53 zł ,60 zł.

5 Pakiet nr 9 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma: Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,85 zł Pakiet nr 10 w cenie brutto 6 560,38 zł. Pakiet nr 11 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w cenie brutto 1 258,32 zł. Przedsięb. KPS Sp. z o.o. ul. Koronkarska Poznań 2 830,40 zł. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ,32 zł. 44,46 44, Pakiet nr 12 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet nr 13 Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Handlowe Varia Sp. z o.o. ul. Biecka Poznań w cenie brutto ,82 zł. Przedsięb. Innowacyjno Handlowe Varia Sp. z o.o. ul. Biecka Poznań ,82 zł.

6 17 680,68 zł. 95,78 95, Pakiet nr 14 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma: ,25 zł Pakiet nr 15 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet nr 16 w cenie brutto ,30 zł. Pakiet nr 17 w cenie brutto ,01 zł ,28 zł. Sonda W. Makowski, D. Makowska Sp. j ,50 zł ,50 zł ,81 zł ,01 zł. 64,18 64, ,71 84, ,96 81, ,77 58,77 0 0

7 Pakiet nr 18 w cenie brutto 2 360,00 zł ,70 zł ,00 zł ,25 zł. 75,79 75, ,45 82, Pakiet nr 19 AKME W. Pałejko, A. Stachyra - Pałejko Sp.j. ul. Postępu Warszawa w cenie brutto ,75 zł. Pakiet nr 20 w cenie brutto 4 667,66 zł. Promed S. A. ul. Krajewskiego 1B Warszawa ,60 zł ,34 zł ,59 zł. zł ,66 zł. 31,72 31, ,57 93, ,78 72,78 0 0

8 Pakiet nr 21 Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska w cenie brutto 1 791,18 zł. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska 1 791,18 zł ,40 zł ,00 zł. 100,00 100, ,43 66, ,45 74, Pakiet nr 22 w cenie brutto ,50 zł. Jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego ,00 zł ,50 zł. Pakiet nr 23 AKME W. Pałejko, A. Stachyra - Pałejko Sp.j. ul. Postępu Warszawa w cenie brutto ,40 zł. AKME Sp. j. ul. Postępu Warszawa ,40 zł.

9 13 995,62 zł. 89,58 89, Pakiet nr 24 AKME W. Pałejko, A. Stachyra - Pałejko Sp.j. ul. Postępu Warszawa w cenie brutto ,00 zł. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B Warszawa ,40 zł. AKME Sp. j. ul. Postępu Warszawa ,00 zł. 81,70 81, Pakiet nr 25 AKME W. Pałejko, A. Stachyra - Pałejko Sp.j. ul. Postępu Warszawa w cenie brutto ,87 zł. Pakiet nr 26 JTA Investment Sp. z o.o. ul. Bytomska Poznań w cenie brutto 6 916,48 zł. Pakiet nr 27 w cenie brutto ,50 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. AKME Sp. j. ul. Postępu Warszawa 7 222,50 zł ,00 zł ,50 zł. 83,33 83,33 0 0

10 Pakiet nr 28 w cenie brutto 5 168,10 zł. Pakiet nr 29 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w cenie brutto ,75 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław 4 581,11 zł. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ,75 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew 6 058,77 zł. Pakiet nr 30 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w cenie brutto ,50 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ,50 zł. Hand Prod Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 40a Warszawa 4 648,30 zł ,00 zł. F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław w cenie brutto ,97 zł. Pakiet nr 31

11 Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta najniŝsza cenowo, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław ,97 zł. TZMO S.A. ul. śółkiewskiego 20/ Toruń ,07 zł. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,64 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,97 zł ,20 zł. 55,79 55, ,11 45, ,81 74, Pakiet nr 32 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet nr 33 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w cenie brutto ,73 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta najniŝsza cenowo, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,90 zł. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ,73 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,76 zł. Hand Prod Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 40a Warszawa ,81 zł. 72,67 72,67 0 0

12 Pakiet nr 34 F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław w cenie brutto ,85 zł. Oferta najniŝsza cenowo, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław ,85 zł. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,89 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,13 zł ,69 zł. 60,91 60, ,70 85, ,59 76, Pakiet nr 35 T.Z.M.O. S.A. ul. śółkiewskiego 20/ Toruń w cenie brutto ,55 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta najniŝsza cenowo, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość TZMO S. A. ul. śółkiewskiego 20/ Toruń ,55 zł. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o ,05 zł ,15 zł. 75,84 75, Pakiet nr 36 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma:

13 Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,21 zł Pakiet nr 37 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. w cenie brutto ,44 zł. Pakiet nr 38 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pakiet nr 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,18 zł Pakiet nr 40 F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław w cenie brutto ,70 zł. F.P.U.H. M. Kruszelnicki ul. Chorwacka Wrocław ,70 zł. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,00 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,09 zł ,00 zł. 44,29 44, ,47 84, ,99 57,99 0 0

14 Pakiet nr 41 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegające odrzuceniu podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyły następujące firmy: JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok ,40 zł. Euro-Centrum BoŜena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j. ul. Chodakowska Sochaczew ,61 zł Pakiet nr 42 T.Z.M.O. S.A. ul. śółkiewskiego 20/ Toruń w cenie brutto 9 719,88 zł. Pakiet nr 43 w cenie brutto 8 517,60 zł. Pakiet nr 44 Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl w cenie brutto ,90 zł. Pakiet nr 45 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma: Damen Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 257A Marki 8 788,98 zł. TZMO S.A. ul. śółkiewskiego 20/ Toruń ,89 zł. JKT Wytwórnia Artykułów Higienicznych ul. Zwycięstwa 17A Białystok 7 768,20 zł

15 Pakiet nr 46 Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym pakiecie zostało uniewaŝnione, poniewaŝ cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. W pakiecie tym ofertę złoŝyła następująca firma: ,68 zł Pakiet nr 47 Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a Biała Piska w cenie brutto ,92 zł. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a Biała Piska 4 339,92 zł ,56 zł ,80 zł ,22 zł. 88,02 88, ,70 98, ,59 95, Pakiet nr 48 Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady Poznań w cenie brutto ,64 zł. Pakiet nr 49 Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady Poznań w cenie brutto ,10 zł.

16 Pakiet nr 50 Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady Poznań w cenie brutto ,36 zł. Pakiet nr 51 Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Handlowe Varia Sp. z o.o. ul. Biecka Poznań w cenie brutto 5 327,54 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jedyna oferta spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego. Przedsięb. Innowacyjno Handlowe Varia Sp. z o.o. ul. Biecka Poznań 5 327,54 zł. Endemed Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 52/ Siedlce 4 656,64 zł ,39 zł. Pakiet nr 52 Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego Raszyn w cenie brutto ,35 zł. Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego Raszyn ,35 zł ,41 zł. 86,76 86, Pakiet nr 53 Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego Raszyn w cenie brutto ,75 zł.

17 Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego Raszyn 7 417,75 zł 7 528,18 zł. 100,00 100, ,53 98, Pakiet nr 54 Centrowet Cezal Sp. z o. o. w cenie brutto 8 378,10 zł. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta najtańsza cenowo, spełniająca warunki i wymagania Zamawiającego, uzyskała największą ilość Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. WybrzeŜe Gdyńskie 6B Warszawa 8 688,40 zł. Trident Med s.c. ul. Nowy Świat 60/ Warszawa 8 067,80 zł. Polab Sp. z o.o. ul. Kostrogaj 14a Płock 7 757,50 zł ,10 zł ,90 zł. 96,43 96, ,82 81,82 0 0

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Poznań, dnia 30 października 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gdańsk, dnia 31,03,.2015r. L.dz. 1185/2015 NS: 40/PN/2015 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. o udzielenie zamówienia publicznego

Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. o udzielenie zamówienia publicznego Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. SPZZOZ.ZP.II/10-21/2013 Do wszystkich, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DNIA OFERT

INFORMACJA Z DNIA OFERT Numer sprawy 8/2013 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Kamienna Góra, dn. 18 10 2013 r. INFORMACJA Z DNIA OFERT Dotyczy: przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: OZP/2/2014/49 Garwolin, dnia 2014-05-12 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 2 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 2 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wałcz: 09.03.2015r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r. 1 z 6 2012-09-11 13:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 147849-2012 z dnia 2012-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawadrobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/13

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251 NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 Konto: ING o/bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

* - niepotrzebne skreślić

* - niepotrzebne skreślić Pakiet nr 1 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku -różny, 6 10 ZARYS Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Sp. z o.o. Ul.Pod Borem 18 41-808 Zabrze Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.) Gdynia, a. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PL-Racibórz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2013/S 112-191263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PL-Racibórz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2013/S 112-191263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191263-2013:text:pl:html PL-Racibórz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2013/S 112-191263 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2014/S 039-064450. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2014/S 039-064450. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64450-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2014/S 039-064450 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16129-2014r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-90-36 fax. (075) 744-31-03 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych

oferta nr 8 złożona przez: Hurtownia BB Bożena Bąk ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria z ceną oferty brutto 379.269,36 złotych Legionowo, 05 grudnia 2012 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE I DO ZAKŁADU KYNOLOGII POLICYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114177-2011 z dnia 2011-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w

Bardziej szczegółowo

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł)

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Gdynia, dnia października 201 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26286-2015 z dnia 2015-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rabka-Zdrój Zamówienie obejmuje dostawę leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego, nici chirurgicznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl 1 z 5 2014-03-12 14:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Milicz: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Milickiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo