SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/83/11/2010 Warszawa, dnia Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego PN/35SM/10/2010 Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1) Najkorzystniejsza oferta: Nr oferty Nazwa firmy Promed S.A. ul. Krajewskiego 1 b Warszawa Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 a Biała Piska Billmed ul. Krypska Warszawa Balton Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7 m Warszawa Mar-Four Marian Siekierski ul. Swojska Łódź AxMediTec Spółka z o.o. ul. Składowa Białystok Neomed Barbara J. Stańczyk ul. Kajki Piaseczno Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej Kraków Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska Warszawa Nr pakietu Łączna wartość brutto ,82 zł ,49 zł ,00 zł ,05 zł , ,50 zł 9 963,00 zł ,03 zł ,00 zł ,55 zł ,90 zł ,06 zł 25 a 385,20 zł ,75 zł ,43 zł

2 11 Trident Med. S.C. ul. Nowy Świat 60/ Warszawa ,15 zł Uzasadnienie wyboru: najniŝsza cena. 2) W toku analizy i badania ofert wykluczono następujące firmy: a) Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, Piaseczno w zakresie pakietu nr 2, gdyŝ nie złoŝyła próbek w ilościach wymaganych w załączniku nr 5 Wymagania bezwzględne - art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm. b) Beryl Med. Ltd. 72 New Bond Street, Mayfair, London W1S 1RR, UK w zakresie pakietu nr 20, gdyŝ nie złoŝyła próbek w ilościach wymaganych w załączniku nr 5 Wymagania bezwzględne - art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm. 3) W toku analizy i badania ofert odrzucono następujące oferty: a) AxMediTec Spółka z o.o., ul. Składowa 12, Białystok w zakresie pakietów 21, 24 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie 21 - maska tlenowa dla dzieci wykonana jest z bardzo sztywnego materiału. W pakiecie 24 w jednorazowym układzie oddechowym brak kapturka zabezpieczającego układ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.); b) Neomed Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, Piaseczno w zakresie pakietów nr 1, 12 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 1 poz. 2 - Ŝel do EKG wypływa spod elektrod, spływa po skórze. W pakiecie nr 12 słoje do dobowej zbiórki moczu słabo widoczna jest podziałka umoŝliwiająca odczytywanie poziomu moczu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.) w zakresie pakietu nr 2, gdyŝ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm. c) Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, Warszawa w zakresie pakietu nr 2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 2 zgłębniki nie posiadają zamkniętego końca (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.). d) Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 38/52 w zakresie pakietu nr 3 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 3 kaniula pobierająca ma długość poniŝej 3 cm (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.) e) Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A Wrocław, ul. Widna 4, Wrocław w zakresie pakietów 1, 2, 12, 13 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 1 poz. 2 Ŝel do EKG wycieka spod elektrod, poz. 1 Ŝel do USG rozlewa się spod sondy do USG. W pakiecie nr 2 poz. 1-3 zgłębniki Ŝołądkowe mają 4 otwory, poz. 4 zgłębniki dwunastnicze nie posiadają zatyczki do zamknięcia końcówki. W pakiecie nr 12 słoje do dobowej zbiórki moczu słabo widoczna jest podziałka umoŝliwiająca odczytywanie poziomu moczu. W pakiecie nr 13 brakuje osobnego pojemnika na próbkę moczu (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.). f) Horn Wellness Group, ul. śonkilowa 11, Poznań w zakresie pakietu nr 15 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 15 jednorazowe ustniki do spirometru posiadają za małą średnicę wewnętrzną ustnika (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.). g) Vygon Polska Sp. zo.o., ul. Francuska 39/6, Warszawa w zakresie pakietu nr 3 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pakiecie nr 3 kaniula pobierająca ma długość poniŝej 3 cm (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.) h) Beryl Med. Ltd. 72 New Bond Street, Mayfair, London W1S 1RR, UK w zakresie pakietu nr 20, gdyŝ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy

3 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z poźn. zm. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie: a) pakietu nr 1,2,3,12,13,15,16,17,19 zostało uniewaŝnione, gdyŝ nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.); b) pakietu nr 14 zostało uniewaŝnione, gdyŝ cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.); 5) Do upływu terminu składania ofert złoŝono 17 ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi załączony druk ZP-12. 6) Streszczenie oceny i porównanie złoŝonych ofert zawiera załączony druk ZP-21. 7) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej i wysłana do Wykonawców w dniu r. (wtorek). 8) Umowy zostaną zawarte po dniu r. O terminie podpisania umowy zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Z powaŝaniem Anna Napiórkowska Przewodniczący Komisji Przetargowej ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

4 oznaczenie sprawy PN/35SM/10/2010 DRUK ZP-12 Pieczęć Zamawiającego Zbiorcze zestawienie ofert Nr oferty Nazwa firmy Opal Med Janusz Sobczak ul. Zgorzelecka Jelenia Góra Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej Kraków AxMediTec Spółka z o.o. ul. Składowa Białystok Neomed Barbara J. Stańczyk ul. Kajki Piaseczno Abook Sp. z o.o. ul. Brzostowska Warszawa Nr pakietu Wartość brutto Termin wykonania Warunki płatności ,70 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 25 a 545,70 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,75 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,40 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,20 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,47 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,85 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,23 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni , 55 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,90 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,06 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 25 a 385,20 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,05 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,43 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni numer strony

5 oznaczenie sprawy PN/35SM/10/2010 DRUK ZP Balton Sp.z o.o. ul. Nowy Świat 7 m Warszawa MAR-FOUR Marian Siekierski ul. Swojska Łódź Billmed ul. Krypska Warszawa Promed S.A. ul. Krajewskiego 1 b Warszawa Beryl Med. Ltd. 72 New Bond Street, Mayfair London W1S 1RR, UK Trident Med. S.C. ul. Nowy Świat 60/ Warszawa Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Częstochowska 38/ Łódź Rovers Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna Piaseczno ,25 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 9 963,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,03 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,50 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,82 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,49 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,05 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,45 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,50 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,15 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,50 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,64 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,50 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 25 a 738,30 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni numer strony

6 oznaczenie sprawy PN/35SM/10/2010 DRUK ZP Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A Wrocław ul. Widna Wrocław Horn Wellness Group ul. śonkilowa Poznań Vygon Polska Sp. z o.o. ul. Francuska 39/ Warszawa ,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,43 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,16 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,64 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 13 52,64 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,62 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni 25a 712,62 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,00 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni ,50 zł do 7 marca 2012 r. przelew, 30 dni (podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upowaŝnionej) numer strony

7 oznaczenie sprawy PN/35SM/10/2010 DRUK ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złoŝonych ofert Pieczęć Zamawiającego Pakiet 1 UniewaŜniony, a oferty 4, 15 odrzucone Pakiet 2 UniewaŜniony, a oferty 4, 6, 15 odrzucone Pakiet 3 UniewaŜniony, a oferty 12, 17 odrzucone Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet Pakiet 12 UniewaŜniony, a oferty 4, 15 odrzucone Pakiet 13 UniewaŜniony, a oferta nr 15 odrzucona... (podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upowaŝnionej) numer strony

8 oznaczenie sprawy PN/35SM/10/2010 DRUK ZP-21 Pakiet 14 UniewaŜniony Pakiet 15 UniewaŜniony, a oferta nr 16 odrzucona Pakiet 16 UniewaŜniony Pakiet 17 UniewaŜniony Pakiet Pakiet 19 UniewaŜniony Pakiet Odrzucona Pakiet 21 3 Odrzucona Pakiet Pakiet Pakiet 24 3 odrzucona Pakiet Pakiet 25a (podpis osoby sporządzającej protokół) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upowaŝnionej) numer strony

Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. o udzielenie zamówienia publicznego

Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. o udzielenie zamówienia publicznego Ostrów Mazowiecka, dnia 06.08.2013r. SPZZOZ.ZP.II/10-21/2013 Do wszystkich, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00 NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki, dnia 09 września 2009r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZP/p/3/09 Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 23.09.2014 LICZBA STRON: 10

WIADOMOŚĆ DATA: 23.09.2014 LICZBA STRON: 10 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 23.09.2014 LICZBA STRON: 10 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów jednorazowych medycznych do Centrum Medycznego Żelazna Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DNIA OFERT

INFORMACJA Z DNIA OFERT Numer sprawy 8/2013 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Kamienna Góra, dn. 18 10 2013 r. INFORMACJA Z DNIA OFERT Dotyczy: przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie wybranych zadań Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja -15 Znak sprawy: ZP/35/55/20/PN/35 Zabrze, dnia: 20-08-

Bardziej szczegółowo

Wynik postępowania. Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wynik postępowania. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Stargard Szczeciński, dn. 27.03.2015 r. Wynik postępowania Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 1/n/2015 r. na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim artykułów medycznych jednorazowego użytku w

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r.

Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /15 Data: 07.05.2015 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1606/2015)

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: OZP/2/2014/49 Garwolin, dnia 2014-05-12 P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NIP: 525-24-91-419 REGON: 14268955. P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

NIP: 525-24-91-419 REGON: 14268955. P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty SZPITAL SOLEC Sp. z o.o. 00-8 WARSZAWA, UL.SOLEC 9 www.cmsolec.pl e-mail:zp@cmsolec.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL./FAX () 9 0 0 kapitał zakładowy 85 000,00 (wpłacony w całości) NIP: 55--9-9 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE ZADANIA 9, 11, 22, 33, 37, 39, 43 SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak: DOP ZP /2013 Kraków, dnia 20 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostaw ę jednorazowego i wielorazowego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251 NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 Konto: ING o/bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin.

Zadanie 2 J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4a; 59-300 Lubin. Zamość, dnia 15 października 2013 r. AG-ZP.3320/ 45/ / 13 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 13. ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Poznań, dnia 30 października 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

Zadanie nr 2 Końcówki do EKG. NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 2 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 2 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45 Wszyscy Zainteresowania Wykonawcy Zamość 2014-05-28

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk tel.: +48 7 28 2 22 fax: +48 7 28 24 3 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl http://szpitalwyrzysk.com sprawy: SP/ZP/11/20 Wyrzysk 23.07.20

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333 / 6 PN 2011 Olsztyn, 16 lutego 2011 r. Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/ 333 / 6 PN 2011 Olsztyn, 16 lutego 2011 r. Do wiadomości uczestników postępowania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147849-2012r. 1 z 6 2012-09-11 13:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 147849-2012 z dnia 2012-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawadrobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/13

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Kraków, dnia 30.10.2009 r. Dział Logistyki LOG.I. 271 110/2009 Sekcja Zamówień Publicznych ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-37-53 Częstochowa, dnia 07-12- 2011 r. Oznaczenie sprawy: W. Sz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: ZP 3311/33-3/2015 Chełm dnia: 2015-07-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo