Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 06/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 06/2012"

Transkrypt

1 Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 06/2012 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROJEKTU KLUCZ DO SUKCESU TERMIN MIJA 2 LIPCA!!! CZERWIEC 2012 W numerze: Ostatnie dni rekrutacji do Projektu Klucz do sukcesu Niesłyszący w Unii Europejskiej Lekcje europejskie w Szkole Podstawowej w Dębnicy. Lekcje europejskie w Szkole Podstawowej Nr 11 w Kaliszu Dzień Krajów Niemieckojęzycznych SP w Gorzycach Wielkich Eurocentrum i Europe Direct na Targach Pracy Stop handlowi ludźmi! Lekcje europejskie w SP nr 17 w Kaliszu

2 NIESŁYSZĄCY W UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 1 czerwca br. koordynator Punktu Informacyjnego Europe Direct - Południowa Wielkopolska, Martyna Kruszyk, uczestniczyła w festynie podsumowującym projekt uczniów Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Kaliszu. Projekt nosi nazwę "SPOŁECZNOŚĆ NIESŁYSZĄCYCH W UNII EUROPEJ- SKIEJ". W ramach projektu uczniowie klasy 2 Gimnazjum w Kaliszu przygotowali ulotkę informacyjną dotyczącą praw przysługujących osobom niesłyszącym w Unii Europejskiej. Ponadto z ulotki można dowiedzieć się: Które państwa UE zapewniają bezpłatne usługi tłumacza języka migowego? W jakich zawodach osoby niesłyszące najszybciej znajdą pracę w UE? Czy w Parlamencie Europejskim pracują osoby niesłyszące? Co UE robi dla osób niesłyszących? W czasie festynu uczniowie dokonali interpretacji hymnu Unii Europejskiej w języku migowym oraz zaprezentowali film, ukazujący poszczególne etapy realizacji projektu, w tym m.in. zajęcia zorganizowane przez Europe Direct. W czasie festynu zorganizowaliśmy stoisko z materiałami informacyjnymi i ufundowaliśmy nagrody dla uczestników konkursów i quizów europejskich.

3 LEKCJE EUROPEJSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĘBNICY W dniu r. w Zespole Szkół w Dębnicy odbyły się lekcje europejskie z uczniami klas I - III szkoły podstawowej. Zajęcia dotyczyły symboli Unii Europejskiej. Uczniowie poznali m.in. flagę, hymn, motto, walutę i maskotkę UE. Wszyscy uczestnicy otrzymali cieszącą się ogromnym powodzeniem publikację pt.: "Ola i Tomek odkrywają Europę". Będą mogli teraz, w domowym zaciszu i przerwie wakacyjnej, zagrać w grę planszową i poznać wszystkie stolice europejskich krajów. LEKCJE EUROPEJSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W KALISZU W dniu r. odbyły się lekcje europejskie w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu. Zajęcia poprowadziła Martyna Kruszyk. Uczniowie klasy IV i V dowiedzieli się kiedy i w jakim celu powstała Unia Europejska. Poznali jej symbole oraz wszystkie kraje do niej należące. Dzięki lekcjom europejskim prowadzonym przez nasz Punkt, Unia Europejska nie jest tylko obco brzmiącą nazwą ale organizacją, w której funkcjonujemy na codzień. Warto wiedzieć w czym Unia może nam pomóc, gdzie zwrócić się z prośbą o pomoc i informacje. Warto znać swoje prawa i korzystać z nich. Z możliwości bliższego poznania UE za pośrednictwem Punktu Informacyjnego Europe Direct - Południowa Wielkopolskiego przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, w roku kalendarzowym 2012 skorzystało już ponad 400 uczniów. Mamy nadzieję, że liczba zgłaszających się szkół będzie rosła a informacja europejska docierała do wszystkich zainteresowanych.

4 DZIEŃ KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W SP W GORZYCACH WIELKICH W dniu r. w Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich zorganizowano Dzień Krajów Niemieckojęzycznych. W ramach tego szkolnego wydarzenia, na zaproszenie Pani Barbary Kupczyk, konsultantka Punktu Informacyjnego Europe Direct - Południowa Wielkopolska przeprowadziła warsztaty nt. UE z uczniami klas 1,2 i 3. W czasie warsztatów uczniowie zostali zapoznani z ideą zjednoczonej Europy oraz jej symbolami. Równolegle z warsztatami, pozostali uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach po niemiecku, konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, konkursie na plakat prezentujący wybrany kraj niemieckojęzyczny i wielu innych. Inicjatywę wsparli: Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, DWT Poznań, Ambasada Niemiec w Warszawie, Ambasada Szwajcarii w Warszawie, Goethe Institut, Austriackie forum Kultury w Warszawie, Austriackie Centrum Turystyczne EUROCENTRUM I EUROPE DIRECT NA TARGACH PRACY W PPP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 22 czerwca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Targi Pracy dla młodzieży pn. Z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP łatwiej znaleźć zatrudnienie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP oraz Punkt Pośrednictwa Pracy. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Eska, Telewizja Kablowa Proart i Tygodnik Nasz Rynek. Rolę gospodarza pełniła dyrektor CEiPM w Kaliszu Renata Bieniek wraz pośrednikiem pracy Moniką Krzywdą. Na Targi przybyli przedstawiciele: Punktu Informacyjnego Europe Direct Południowa Wielkopolska, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich. Oprócz konsultacji i porad udzielanych przez doradców OHP i organizacji współpracujących, młodzież najbardziej interesowała się dostępnymi ofertami pracy. Każda z instytucji biorących udział w Targach przygotowała swoje stoisko, przy którym przekazywano informacje dotyczące planów rozwojowych lokalnego rynku pracy i udzielano porad z zakresu możliwości zatrudniania oraz doradztwa zawodowego. Konsultanci Eurocentrum i Europe Direct informowali jak szukać wiarygodnych ofert pracy w krajach Unii Europejskiej.

5 STOP HANDLOWI LUDŹMI! Co roku setki tysięcy osób w UE pada ofiarą handlu ludźmi. Osoby szczególnie narażone zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chłopcy, jak i dziewczęta są przedmiotem handlu ludźmi, który może przybierać różne formy, takie jak: praca przymusowa, wykorzystanie seksualne, usuwanie organów, zmuszanie do żebrania, przymusowa służba domowa, przymusowe małżeństwo, nielegalna adopcja i inne formy wykorzystania. Komisja przyjęła strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata , stanowiącą zbiór konkretnych i praktycznych środków, które należy wdrożyć w kolejnych pięciu latach. Obejmują one m.in. ustanowienie krajowych zespołów specjalizujących się w ściganiu handlu ludźmi oraz stworzenie wspólnych europejskich zespołów dochodzeniowo-śledczych, które będą ścigać transgraniczne przypadki prowadzenia tego procederu. Niestety niewolnictwo nie odeszło jeszcze do historii. Przeraża fakt, iż we współczesnym świecie nadal handluje się ludźmi i zmusza ich do pracy lub prostytucji. Głównym zamierzeniem naszych działań jest dopilnowanie, by ofiary otrzymywały wsparcie, a handlarze trafiali przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przed nami wiele jeszcze do zrobienia, ale możemy mieć tylko jeden cel: całkowite wyeliminowanie handlu ludźmi, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Nowa strategia europejska Nowa strategia obejmuje działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar oraz ścigania handlarzy. Wskazano w niej pięć priorytetów i szereg przypisanych im inicjatyw, takich jak: wsparcie procesu ustanowienia krajowych zespołów ścigania handlu ludźmi; stworzenie wspólnych europejskich zespołów dochodzeniowo-śledczych oraz włączenie Europolu i Eurojustu we wszystkie sprawy dotyczące transgranicznego handlu ludźmi; zapewnienie ofiarom przejrzystych informacji na temat praw przysługujących im na mocy unijnych i międzynarodowych przepisów, w szczególności prawa do pomocy i opieki zdrowotnej, prawa do zezwolenia na pobyt oraz praw dotyczących pracy; utworzenie unijnego mechanizmu pozwalającego lepiej rozpoznawać, przekazywać i chronić ofiary oraz udzielać im pomocy; ustanowienie europejskiej koalicji przedsiębiorców przeciwko handlowi ludźmi, ułatwiającej współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i udziałowcami; utworzenie platformy UE obejmującej organizacje społeczeństwa obywatelskiego i usługodawców działających w państwach członkowskich i państwach trzecich w obszarze ochrony ofiar i pomocy dla nich; wspieranie projektów badawczych analizujących sposób, w jaki internet i portale społecznościowe stają się coraz popularniejszym narzędziem poszukiwania ofiar przez handlarzy. tym wykorzystywania seksualnego, sięga 20,9 mln osób, z czego 5,5 mln to dzieci. Według danych Europolu dziećmi zmuszanymi do działalności przestępczej, takiej jak zorganizowane formy żebractwa lub kradzieży w sklepach, handluje się jak towarem, a cena za dziecko to euro. Szacowana liczba ofiar w gospodarkach rozwiniętych (USA, Kanada, Australia, Japonia, Norwegia i kraje UE) to około 1,5 miliona osób zmuszanych do pracy, co stanowi 7% ogółu osób zmuszanych do pracy na całym świecie. Handel ludźmi przynosi międzynarodowym organizacjom przestępczym roczne dochody przekraczające kwotę 25 miliardów euro. Wiele ofiar pochodzi z państw spoza UE, zjawisko wewnętrznego handlu ludźmi (tj. dotyczącego obywateli Unii na terytorium UE) wydaje się jednak nasilać. Wstępne dane zebrane przez państwa członkowskie na poziomie UE wydają się być zbieżne z danymi przekazywanymi przez organizacje międzynarodowe takie jak Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) i pokazują, że w państwach członkowskich UE trzy czwarte ofiar tego procederu to ofiary wykorzystania seksualnego (76% w 2010 r.). Pozostałe zmuszane są do pracy (14 %), żebrania (3%) oraz służby domowej (1%). Jeśli chodzi o płeć, wstępne dostępne dane pokazują, że najczęściej ofiarą handlu ludźmi padają kobiety i dziewczęta. W latach kobiety stanowiły 79% ofiar (z czego 12% to dziewczęta), a mężczyźni 21% (z czego 3% to chłopcy). Nadal jednak zbyt rzadko przestępcy trafiają za kratki, podczas gdy ich ofiary walczą o powrót do normalnego życia i społeczeństwa: wstępne wyniki opracowane na podstawie najnowszych danych pokazują, że liczba wyroków skazujących w sprawach dotyczących handlu ludźmi spadła z około w 2008 r. do około w 2010 r. Europejczycy zgodnie twierdzą, że działania są konieczne: w ostatnim badaniu 93% obywateli zgodziło się z postulatem współpracy państw członkowskich w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Kontekst Dzięki Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata Komisja Europejska zamierza skupić się na konkretnych środkach, za pomocą których można wspierać i uzupełnić wdrażanie unijnych przepisów dotyczących handlu ludźmi. Termin transpozycji tych przepisów upływa w kwietniu 2013 r. Przedstawione w strategii środki zaproponowano w wyniku rozległych konsultacji z ekspertami, rządami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami międzynarodowymi, partnerami społecznymi oraz ze środowiskiem akademickim. Odzwierciedlają one najważniejsze zgłoszone obawy, uwzględniają punkt widzenia ofiary i stanowią uzupełnienie obecnych działań. Omawiana strategia będzie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. Komisja nadal będzie oceniać postępy w zakresie zwalczania handlu ludźmi i co dwa lata przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie odnośne sprawozdanie. Pierwsze sprawozdanie ma zostać opublikowane w 2014 r. i będzie zawierało średniookresową ocenę przedstawionej strategii. Kilka danych statystycznych Według najnowszych szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na całym świecie liczba ofiar pracy przymusowej, w Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

6 LEKCJE EUROPEJSKIE SP NR 17 W KALISZU W dniu 26 czerwca odbyły się ostatnie lekcje europejskie prowadzone przez Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska w tym roku szkolnym. Odbyły się one ponownie w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. H. Sawickiej w Kaliszu. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, w czasie których poznali symbole Unii Europejskiej. Bardzo spodobały im się również publikacje pt.: "Ola i Tomek odkrywają Europę". Adres redakcji: Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych Ostrów Wielkopolski tel./fax: (62) Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 10/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ZAPROSZENIE NA WARSZTATY - MOBILNY EUROPEJCZYK PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 09/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ WRZESIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych

Jak najlepiej wykorzystać finansowanie setki innowacyjnych i kreatywnych Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2011 rok na zdjęciu: Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie Zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń: Rok 2011

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2014 roku

Uchwała Nr.../2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2014 roku Uchwała Nr.../2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2014 roku PROJEKT w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z realizacji zadań w 2013 roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Euro News. Wakacje w Europie

Euro News. Wakacje w Europie Euro News Wakacje w Europie Oto kilka wskazówek dla osób podróżujących po Europie, jak uniknąć w tym czasie problemów. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym przekraczania granic, korzystania z opieki medycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo