System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi"

Transkrypt

1 V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 1. GENEZA rezultat implementacji zaleceń ratyfikowanego Protokołu z Palermo wymogi Dyrektywy Rady 2004/81/WE z dn. 29 kwietnia 2004 r. nowelizacja ustawy z dn. 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (wchodząca w życie z dn. 1 października 2005 r.) kwestia zabezpieczenia podstawowych potrzeb ofiar handlu ludźmi nielegalnie przebywających w Polsce

3 2. CELE: Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi zapewnienie ofierze prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw człowieka wzbudzenie wśród ofiar zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenia ich gotowości do współpracy z władzami

4 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 3. CZYM JEST PROGRAM??? w latach samodzielnym zadaniem publicznym zlecanym przez Ministra SWiA organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu od 2010 r. jednym z zadań realizowanym przez Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnych dla ofiar handlu ludźmi w całości finansowany z budżetu państwa bezpośrednio nadzorowany przez resort SWiA

5 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 4. OFERTA: zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku wyżywienie podstawowa opieka medyczna wsparcie psychologiczne konsultacje prawne pomoc w kontaktach z organami ścigania pomoc tłumacza pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Polski zabezpieczenie możliwości bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia

6 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 5. WARUNKI: nawiązanie przez cudzoziemca kontaktu z organami ścigania (nie ma obowiązku zeznawania) zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że jest ofiarą handlu ludźmi zerwanie kontaktów ze środowiskiem przestępczym

7 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 6. FUNKCJONOWANIE: uruchamiany przez przedstawiciela organów ścigania (identyfikacja zgłoszenie do Programu) nadzorowany przez koordynatora w MSWiA (decyzja potwierdzenie udziału w Programie) - realizowany przez organizację pozarządową (bieżący monitoring informowanie o trudnościach/istotnych zmianach np. o zakończeniu Programu)

8 Schemat funkcjonowania Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi informacja o włączeniu do Programu zgłoszenie do Programu koordynator Programu w MSWiA DECYZJA koordynator dw. z handlem ludźmi w KGP koordynator dw. z handlem ludźmi w KGSG funkcjonariusz koordynator koordynator - prokurator Policji/Straży informacja dw. z handlem w PK Granicznej o podejrzeniu ludźmi w KWP/ popełnienia oddziale SG NGO realizująca Program przestępstwa informacja (Fundacja La Strada) IDENTYFIKACJA!!! o zakończeniu Programu kontakt NGO realizująca Program (Fundacja La Strada)

9 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi DANE STATYSTYCZNE ZA OKRES liczba osób objętych Programem

10 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi pochodzenie ofiar UE Europa* Azja Afryka *państwa europejskie nie należące do UE

11 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi forma eksploatacji wykorzystywanie seksualne żebractwo przymusowa praca przymusowa prostytucja

12 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi organ ścigania dokonujący identyfikacji i zgłoszenia do Programu liczba zgłoszeń Prokuratura Straż Graniczna Policja rok

13 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi status pobytu ofiary na terytorium RP w momencie identyfikacji pobyt legalny pobyt nielegalny

14 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 1. GENEZA doświadczenia z realizacji Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi brak adekwatnej oferty dla osób nie mogących lub nie chcących spełnić warunków Programu Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dn. 5 lutego 2009 r. oraz Zarządzenia nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 marca 2009 r.

15 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 2. CEL: zapewnienie ofierze handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw podniesienie świadomości i wiedzy na temat przestępstwa handlu ludźmi zarówno wśród obywateli, jak i instytucji pracujących z ofiarami

16 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 3. CZYM JEST KCIK???...jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi - zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. jest zadaniem publicznym zlecanym przez Ministra SWiA organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu w całości finansowany z budżetu państwa nadzorowany przez resort SWiA

17 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 4. DLA KOGO??? ofiary handlu ludźmi ofiary eksploatacji pracy potencjalne ofiary handlu ludźmi osoby poważnie zagrożone handlem ludźmi i ich rodziny instytucje udzielające pomocy i bezpośrednio opiekujące się ofiarami

18 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 5. ZDANIA: prowadzenie całodobowego telefonu zaufania świadczenie pomocy w ramach interwencji kryzysowej prowadzenie schroniska zapewnienie ofiarom handlu ludźmi realizacji należnych im praw udzielanie pomocy cudzoziemcom w ramach Programu wsparcia wspieranie instytucji państwowych i samorządowych w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i pracy z nimi prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla osób prywatnych, jak i instytucji świadczących pomoc ofiarom

19 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) 6. WARUNKI: nawiązanie kontaktu z organizacją prowadzącą KCIK tel.: 22/

20 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) dane statystyczne kwiecień grudzień 2009 r. bezpośrednia pomoc 192 osoby obywatele Polski cudzoziemcy

21 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) dane statystyczne kwiecień grudzień 2009 r. bezpośrednia pomoc rodzaj: bezpieczne schronienie 58 osób poradnictwo socjalne (dla ponad 150 osób) konsultacje prawne pomoc psychologiczna (147 interwencji) pomoc psychiatryczna (20 interwencji)

22 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK) dane statystyczne kwiecień grudzień 2009 r. poradnictwo prewencyjne i informacja porady prewencyjne (242 telefonicznie, 80 korespondencyjnie) spotkania, szkolenia, udział w konferencjach opracowanie i wydanie materiałów prewencyjnych (ulotki, broszury, plakaty w jęz. polskim, angielskim, rumuńskim ok szt.) kontakty z mediami (TV, radio, prasa, Internet ok. 40 wystąpień)

23 System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi - wyzwania!!!

24 Dziękuję za uwagę Aneta Suda Zespół ds. Handlu Ludźmi Departament Polityki Migracyjnej MSWiA

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 28 sierpnia 2015, 15:13 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- Polska Grupa 1 -----------------------------------

----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- ----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci padających ofiarą pracy przymusowej

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska Sprawozdanie przedstawiane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 21 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie 18 października 1961 roku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi

Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Stan prawny na dzień 26 listopada 2011 roku Wskazówki na temat postępowania sądu opiekuńczego w stosunku do małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi Opracował: Cezary Skwara Sędzia Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce

Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce Sektory w gospodarce

Bardziej szczegółowo

SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R.

SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R. SIEĆ NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW PRAW PODSTAWOWYCH RAPORT NA TEMAT PRZESTRZEGANIA PRAW PODSTAWOWYCH W POLSCE W 2004 R. * 3 stycznia 2005 r. Sieć Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ITAKA W ROKU 2006 1) ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Adres siedziby: ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa Adres korespondencyjny: 00-958 Warszawa 66, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna).

Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Rekomendacja i podmiot odpowiedzialny 1.2.1. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r.

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r. STRATEGIA działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce 2005 r. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Wstęp Kraje wysoko rozwinięte przykładają szczególną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci 1

Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci 1 Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci 1 I. Cele Rada Gospodarcza i Społeczna, Organizacja Narodów Zjednoczonych 1. Niniejsze Wytyczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo