WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH OHP w jednostkach RYNKU PRACY Podlaskiej WK OHP w Białymstoku połączony z obchodami 10 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Cel dni otwartych/planowanych działań: promocja i prezentacja różnorodnych form działalności jednostek rynku OHP w lokalnym środowisku, rozpowszechnienie wśród y form wsparcia umożliwiających wejście na rynek, jakie oferują OHP, w tym prowadzenie: warsztatów grupowych, udzielanie indywidualnych informacji i porad ch dla y, pedagogów, rodziców, promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Formy i metody: różne zajęcia aktywizacyjne, min. konsultacje indywidualne, spotkania grupowe, giełdy, prezentacje, Nazwy jednostek rynku organizujących Dni Otwarte: wybrane jednostki rynku Podlaskiej WK OHP tj.: 1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach, ul. Sejneńska 13 i podległe jednostki: MCK i PPP w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, 2) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i podległe jednostki: MCK, PPP i OSZ w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 3) CEiPM OHP w Łomży, ul. Szosa 1/27 i podległe jednostki: MCK i PPP w Zambrowie Adresaci Dni Otwartych OHP: ze środowiska lokalnego ucząca się, poszukująca oraz bezrobotna do 25 r.ż., Ogółem termin realizacji: V.2014 r SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ planowanych na Podlasiu w ramach Dni otwartych OHP (tj. w Białystoku, Hajnówce, Łomży, Zambrowie, Suwałkach i Augustowie): 1) HARMONOGRAM Dni otwartych OHP planowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach i podległe jednostki 1

2 I). PLANOWANE DZIAŁANIA - Cel dni otwartych/działań: promocja i prezentacja różnorodnych form działalności jednostek OHP, prowadzenie warsztatów grupowych, udzielanie indywidualnych informacji i porad ch dla y, pedagogów, rodziców, promocja projektów współfinansowanych z UE. - Formy i metody: konsultacje indywidualne, spotkania grupowe - Miejsce realizacji działań, adres, dane teleadresowe: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Sejneńska 13 w Suwałkach, MCK i PPP w Augustowie: Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, Augustów, tel ; , Zespół Szkół w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, Jeleniewo. Adresaci: ucząca się i poszukująca do 25 r.ż. Ogółem termin realizacji: V.2014r. Organizatorzy, adres, dane teleadresowe: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ul. Sejneńska 13; Suwałki, tel: L p. Nazwa planowanego działania/opis 1. - prezentacja mulimedialna dot. realizacji projektu EFS pt. Świadomy wybór oraz form wsparcia udzielanych przez jednostkę, konkurs z wiadomości nt. projektu EFS i Funduszy Europejskich (dla 3 wyróżniających się wiedzą osób zaplanowano drobne nagrody), - przekazanie uczestnikom informacyjno promocyjnych dot. w/w projektu oraz Funduszy Europejskich 2. - dwie grupowe porady zawodowe dla y gimnazjalnej pt. Zaplanuj swój rozwój. - indywidualne konsultacje z mi mi 3. - prezentacja na temat działalności MCK i PPP w Augustowie w ramach realizacji proj. OHP jako realizator usług rynku, - prezentacja filmu EFS SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Miejsce realizacji/ adres/ osoba do kontaktów CEiPM OHP Suwałki, ul. Sejneńska 13 Zespół Szkół w Jeleniewie ul. Suwalska Jeleniewo, MCIZ w Suwałkach Kleszczewska MCK i PPP w Augustowie: Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, Augustów; Joanna Giedrojć - Termin realizacji/ godz. od - do r, r, Godz.: r. Godz.: Prowadzący Ewa Kłoczko, sp.ds. programów Kleszczewska - Doradca Suwałkach Monika Kolenkiewicz - Doradca Suwałkach Joanna Giedrojć -, Kiempisty Goście, uczestnicy/ liczba osób Klienci CEiPM OHP, zaproszona z suwalskich szkół/ 25 osób. Gimnazjaliści ZS w Jeleniewie Klienci MCK i PPP w Augustowie Formy promocji plakaty, ulotki, informacja słowna, media lokalne, strona internetowa PWK OHP i instytucji współpracujących współpraca z nauczycielem ZS w Jeleniewie Strona www PWK OHP w Białymstoku, współpraca ze szkołami, strona www PWK OHP w Białymstoku 2

3 dot. realizowanego projektu, - prezentacja filmu Z OHP do Kariery, - prelekcja i Quizy dot. funduszy europejskich, możliwości udziału w projekcie ze środków funduszy, - przekazanie informacyjno - przeprowadzenie konkursu dla uczestników spotkania dotyczącego wiedzy na temat projektu, dla najlepszych zostaną rozdane nagrody, - zajęcia grupowe z doradcą m: pt.: "Samowiedza-informacje o sobie ważne do projektowania przyszłości", "Zainteresowania w aspekcie trafnego wyboru zawodu" Kiempisty 4. - pomoc w poszukiwaniu m.in.: przeprowadzanie wywiadów z osobami poszukującymi, rejestrowanie ich w bazie MBP, pozyskiwanie ofert od pracodawców, -pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracodawcą a osobą poszukująca, - promocja strony internetowej OHP zakładka oferty CEiPM Suwałki, ul. Sejneńska r. Godz.: Urszula Rytwińska stażysta Klienci zgłaszający się CEiPM informacja słowna, ankiety, ulotki 5. - konsultacje indywidualne nt. sytuacji i wymagań rynku, metod skutecznego poszukiwania pomoc w aktywnym poszukiwaniu,udzielanie konsultacji ułatwiających zmianę kwalifikacji lub zmianę, zawodu, - udzielanie informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania się. CEiPM Suwałki, ul. Sejneńska r. godz Teresa Zagórska Lider KP Klienci zgłaszający się do CEiPM Strona internet. PWK OHP, instytucji współpracujących 3

4 6. - zajęcia grupowe CEiPM Suwałki r. godz Teresa Zagórska, lider KP 10 osób os. bezrobotnych, poszukujących ulotki, informacja słowna 2) HARMONOGRAM Dni otwartych OHP planowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku i podległe jednostki Cel dni otwartych/działań: rozpowszechnienie wśród y form wsparcia umożliwiających wejście na rynek, jakie oferują Ochotnicze Hufce Pracy Formy i metody: giełdy, prezentacje, zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne Miejsce realizacji działań, adres, dane teleadresowe: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, tel Adresaci: ucząca się pow. 15-go r. ż., bezrobotna i poszukująca Ogółem termin realizacji: r., godz Organizatorzy, adres, dane teleadresowe: - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, tel Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, Hajnówka, tel Lp. Nazwa planowanego działania/opis 1. - prezentacja multimedialna dot. projektu OHP jako realizator usług rynku, - zajęcia z zakresu autoprezentacji, - konsultacje indywidualne 2. - giełda, - konsultacje indywidualne 3. - organizacja konkursu tematycznego związanego z Funduszami Europejskimi Co wiesz na temat Funduszy Europejskich? SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Miejsce realizacji/ adres/ osoba do kontaktów Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce, ul. 11 Listopada Hajnówka - Punkt Pośrednictwa Pracy w Hajnówce, ul. 11 Listopada Hajnówka Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Hajnówce, ul. 11 Listopada Hajnówka Termin realizacji/ godz. od -do r. Prowadzący MCK w Hajnówce r. pracodawca współpracujący z PPP w Hajnówce r. specjalista ds. szkoleń Goście, uczestnicy/ liczba osób ucząca się i poszukująca ucząca się i poszukująca ucząca się Formy promocji promocja na stronach Internet. lokalne media, str. Internetowe informacyjnopromocyjnych dla odwiedzających Dni Otwarte 4

5 4. - giełda CEiPM 5. - prezentacja multimedialna dot. planowanych projektów współfinansowanych ze środków EFS i oferowanego wsparcia CEiPM r. Pracodawca współpracujący z MBP Białystok r. llider Klubu Pracy ucząca się i poszukująca bezrobotna i poszukująca lokalne media, strony Internetowe prezentacja multimedialna 6. - grupowa informacja zawodowa dot. aktywnych metod poszukiwania CEiPM r. doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej ucząca się, ponadgimnazj alna promocyjnych 7. - konsultacje indywidualne CEiPM r. doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzież ucząca się i poszukująca promocyjnych 3) HARMONOGRAM Dni otwartych OHP planowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży i podległe jednostki Cel: promocja jednostek rynku w lokalnym środowisku, zapoznanie osób zainteresowanych z działalnością CEiPM w Łomży, Formy i metody: zajęcia aktywizacyjne, udzielanie porad indywidualnych i grupowych, giełda Ogółem termin realizacji: Organizatorzy, adres, dane teleadresowe: - CEiPM OHP w Łomży, ul. Szosa 1/27, tel./fax: , - MCK i PPP w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 4, Zambrów Miejsce realizacji działań, adres, dane teleadresowe: CEiPM OHP w Łomży ul. Szosa tel./fax: , , Adresaci: lokalna ucząca się, poszukująca SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Lp. Nazwa planowanego działania/opis Miejsce realizacji/ adres/ Termin realizacji/ godz. od -do Prowadzący Goście, uczestni cy/ Formy promocji 5

6 1. - informacja grupowa dla y poszukującej nt. Przygotowania do wejścia na rynek i poszukiwania oraz dokumenty aplikacyjne, - nauka i praca w Unii Europejskiej zajęcia grupowe nt.: Samowiedza kluczem do sukcesu, - porady indywidualne a - porady indywidualne udzielane przez doradcę zawodowego, - prelekcja i Quizy dot. funduszy europejskich, możliwości udziału w proj. ze środków funduszy, - zajęcia grupowe z iem : Efektywne metody poszukiwania zatrudnienia, - projekcja filmu EFS dot. realizowanego projektu osoba do kontaktów MCIZ w Łomży, ul. Szosa MCK i PPP, ul. Papieża Jana Pawła II 14, Zambrów tel./fax: (09:00 11:30) (10:00 15:00) Alicja Czech, Anna Siedlanowska, Elżbieta Gacka Modzelewska, Katarzyna Baran, stażysta liczba osób 15 osób prezentacja działalności CEiPM, rozdawanie os. - informacje na str. Internet., ulotki, 3. - dyżur doradców ch MCIZ, - udzielanie porad indywidualnych z zakresu informacji zawodowej, edukacyjnej, określenia indywidualnych predyspozycji ch, przygotowania do aktywnego poszukiwania 4. - zajęcia grupowe z doradcą m, - giełda, - porady indywidualne Łomży, ul. Szosa MCK i PPP, ul. Papieża Jana Pawła II 14, Zambrów tel./fax: (09:00 15:30) (09:00 15:30) Alicja Czech, Anna Siedlanowska, Elżbieta Gacka Modzelewska, Katarzyna Baran, stażysta 30 osób - rozdawanie, strony internetowe 15 os. informacje na str. Internet., ulotki, 6

7 3. - giełda MBP w Łomży ul. Szosa (13:00 15:30) Agnieszka Politowska, 20 osób prezentacja działalności CEiPM, rozdawanie, strony internetowe, lokalne media 4. - dyżur doradców ch MCIZ, - udzielanie porad indywidualnych z zakresu informacji zawodowej, edukacyjnej, określenia indywidualnych predyspozycji ch, przygotowania do aktywnego poszukiwania Łomży ul. Szosa (09:00 15:30) Alicja Czech, Anna Siedlanowska doradcy zawodowi 40 osób - rozdawanie, strony internetowe, lokalne media 7

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY KONFERENCJA ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA REALIZACJA PRIORYTETU I WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW

HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW HARMONOGRAM VI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2014 KRAKÓW LP Data Godziny Organizator Przedsięwzięcie Miejsce przedsięwzięcia Krótki opis przedsięwzięcia E doradztwo świadczenie usług doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Drodzy Użytkownicy Portalu!

http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Drodzy Użytkownicy Portalu! Artykuł pobrany ze strony: http://www.doradztwozawodowe-koweziu.pl/aktualnosci/90-na-dobry-poczatek.html Aktualności Na dobry początek 2012-01-07 00:00 Drodzy Użytkownicy Portalu! Strona projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX POKL I VI POKL: Dz. 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.4 POKL Dz. 6.2 POKL Białystok,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Katalog usług świadczonych osobom bezrobotnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk www.pup.gda.pl Spis treści Zaczynamy od rejestracji w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań

OBSZAR DZIAŁANIA. Poznań W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu naszym głównym celem jest wsparcie osób bezrobotnym w znalezieniu pracy. Pomoc świadczona jest poprzez następującej usługi: pośrednictwo pracy - osoba bezrobotna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce Autorzy: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Skłodowski mgr Małgorzata Klimka, mgr Ewa Kliza Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam

Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam Projekty współfinansowane z EFS skierowane do aktywnych mam Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy Projekt Urzędu Miasta st. Warszawy Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. - 31.12.2011 r. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: GIMNAZJALISTA FINANSISTA

Tytuł projektu: GIMNAZJALISTA FINANSISTA Tytuł projektu: GIMNAZJALISTA FINANSISTA Wnioskowana kwota dotacji: 6.000,00 zł Część I - Wnioskodawca 1. Pełna nazwa wnioskodawcy Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie 2. Forma prawna Instytucja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OFERTY WSPARCIA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY

INFORMATOR OFERTY WSPARCIA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY INFORMATOR OFERTY WSPARCIA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY I. INSTYTUCJIE ŚWIADCZĄCE USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY Pośrednictwo pracy

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo