Wypożyczalnia samochodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypożyczalnia samochodów"

Transkrypt

1 Rafał Tomaszewicz Maciej Strychalski Łukasz Kaczmarski Mateusz Mikołajczak Wypożyczalnia samochodów

2 WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW... 1 PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI... 5 RAPORT O WYBRANYM INSTRUMENTARIUM ZESPOŁU PROJEKTOWEGO... 6 RAPORT KLIENTA... 7 DIAGRAM PROCESU BIZNESOWEGO... 9 WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU RAPORT DLA ZLECENIODAWCY SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Wstęp Cel Zakres Definicje, akronimy i skróty Skróty Referencje, odsyłacze do innych plików Ogólny opis Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu Ogólne możliwości projektowanego systemu Ogólne ograniczenia Charakterystyka użytkowników Środowisko operacyjne Założenia I zależności Specyficzne wymagania Wymagania Funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne LOGOTYP WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA

3 DIAGRAM KLAS MODEL FIZYCZNY MODEL KONCEPTUALNY METODOLOGIA I NARZĘDZIA CASE SŁOWNIK DANYCH PROJEKTU OPIS SŁOWNIKA DANYCH DOKUMENT DETALICZNY PROJEKTU Streszczenie Wprowadzenie Cel Zakres Definicje, akronimy i skróty Odsyłacze Omówienie Standardy projektu, konwencje, procedury Standardy projektowe Standardy dokumentacyjne Konwencje nazewnicze Standardy programistyczne Narzędzia Specyfikacja komponentów LoginView AbstractWorkerView WorkerView AbstractWorkspaceController WorkspaceController AbstractWorkspaceModel

4 WorkspaceModel HibernateUtil RunLivery Załączniki Harmonogram prac(diagram Gantta) Diagram Klas Interfejs Aplikacji NOTATKA TEKSTOWA UZASADNIAJĄCA WYBÓR NARZĘDZI RAD Eclipse Visual Paradigm Teamwork Server Basic

5 Protokół założycielski W dniu 29 lutego 2012 roku w Koszalinie odbyło się zebranie, którego celem było utworzenie grupy projektowej. W zebraniu wzięli udział studenci III roku Informatyki z Politechniki Koszalińskiej w następującym składzie: Rafał Tomaszewicz Maciej Strychalski Łukasz Kaczmarski Mateusz Mikołajczak W czasie zebrania członkowie grupy ustalili: 1. Grupa projektowa została stworzona by zrealizować Zespołowy projekt, którego celem jest wytworzenie dokumentacji niezbędnej do stworzenia aplikacji wspierającej "wypożyczalnie samochodów". 2. Każdy z członków dobrowolnie przystąpił do projektu. 3. Członkowie zobowiązali się do wykonania projektu w wyznaczonym terminie do końca VI semestru czyli do W przypadku nie dotrzymania terminu, za każdy tydzień zwłoki przewiduje się obniżenie zapłaty o jeden stopień. 5. Wybór lidera został przeprowadzony w formie głosowania, w którym jednogłośnie został wybrany Rafał Tomaszewicz. 6. Lider może zostać odwołany tylko w przypadku gdy wszyscy członkowie zespołu poprą tą decyzję. 7. Członkowie zespołu są zobowiązani do przestrzegania zasad i reguł ustalonych przez lidera grupy. 8. Obowiązkiem każdego członka zespołu jest działanie na jego korzyść, aktywne uczestniczenie w projekcie oraz wywiązywanie się z przydzielonych zadań w wyznaczonym terminie. 9. W czasie zebrania zostały przydzielone następujące zadania: Rafał Tomaszewicz (kierownik zespołu, analityk) prowadzenie rozmów z klientem, kierowanie zespołem, podział zadań. Maciej Strychalski (programista, architekt) programowanie, tworzenie bazy danych. 5

6 Łukasz Kaczmarski (grafik, projektant) zaprojektowanie interface oraz grafiki. Mateusz Mikołajczak (dokumentalista, tester) wytworzenie i prowadzenie dokumentacji, testowanie aplikacji. 10. W razie niewywiązania się ze swoich obowiązków członek grupy może zostać ukarany w następujący sposób: Po 1 ostrzeżeniu członek zespołu zostaje ukarany słowną reprymendą. Po 2 ostrzeżeniu członek zespołu zostaje ukarany obniżeniem oceny o 1 stopień. Po 3 ostrzeżeniu członek zespołu zostaje wydalony z grupy. 11. Protokół założycielski sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach potwierdzonych podpisami wszystkich członków Zespołu projektowego. Rafał Tomaszewicz Maciej Strychalski Łukasz Kaczmarski Mateusz Mikołajczak.... Wykonał: Rafał Tomaszewicz Raport o wybranym instrumentarium zespołu projektowego Zespół podczas spotkania ustalił jakie narzędzia, wspomagające proces tworzenia oprogramowania, zostaną wykorzystane podczas pracy nad projektem. Serwer online code.google.com do wspomagania komunikacji i współpracy między uczestnikami projektu. Repozytorium Git - technologia wersjonowania dokumentów i kodu źródłowego powstającej aplikacji. Relacyjna Baza danych MySQL na serwerze online. MySQL Workbench aplikacja umożliwiająca zarządzanie i projektowanie baz danych MySQL. Visual Paradigm - narzędzie wspomagające projektowanie przy wykorzystaniu diagramów UML. Środowisko implementacji Eclipse. 6

7 Implementacja w technologii Java. Hibernate - biblioteka ORM dla platformy Java. JUnit - główne narzędzie do projektowania i przeprowadzania testów jednostkowych. Wykonał: Maciej Strychalski Raport klienta W dniu 6 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z Klientem w celu zebrania szczegółowych informacji na temat aplikacji: Zarządzanie wypożyczalni samochodów. 1. System powinien wspierać wypożyczanie samochodów osobowych 2. Dodawanie nowych samochodów 3. Usuwanie samochodów 4. Klasyfikacja samochodów: Rocznikiem, Marki, Spalania. 5. Przejście na stałego klienta po wypożyczeniu więcej niż 10 samochodów w ciągu roku 6. Obniżenie kosztów dla stałych klientów 7. Wyświetlenie pracownikowi przypomnień z najbliższymi terminami zwrotów pojazdów 8. Przechowywanie danych dotyczące klientów: Imię, Nazwisko, Numer i seria dowodu osobistego, PESEL, Adres, Telefon. 7

8 9. Przechowywanie danych pracowników: Identyfikator, Imię, Nazwisko. 10. System monitorowania: Logowanie pracownika, Wylogowanie pracownika, Wypożyczenie samochodu przez pracownika danemu klientowi, Data wypożyczenia, Data zwrotu. 11. Monitorowanie stanu pojazdów: aktualny przebieg, stan techniczny, stan płynów takich jak płyn do spryskiwaczy, chłodnicy., stan paliwa. Zaświadczenie funkcjonalności pojazdu przez podanie identyfikatora pracownika przy wypożyczaniu oraz przy zwrocie. Wykonał: Łukasz Kaczmarski 8

9 Diagram procesu biznesowego Wykonał: Łukasz Kaczmarski 9

10 Wstępny harmonogram projektu Wykonał: Mateusz Mikołajczak 10

11 Raport dla zleceniodawcy 1. Cele projektu Celem naszego projektu jest wytworzenie dokumentacji niezbędnej do stworzenia aplikacji wspierającej funkcjonowanie wypożyczalni samochodów osobowych. 2. Zakres projektu Zakres naszego projektu obejmuje wytworzenie dokładnej dokumentacji oraz aplikacji wspomagającej wypożyczalnie samochodów osobowych. Aplikacja ma ułatwić kierowanie firmą i pomóc w zarządzaniu jej środkami. 3. Szkicowy opis wymagań Program będzie realizował takie funkcje jak: Dodawanie / usuwanie / edycja samochodów, Wyświetlanie komunikatów o zwrotach czy o zbliżających się przeglądach, Dodawanie / usuwanie / edycja danych klientów, Dodawanie / usuwanie / edycja danych pracowników, Monitorowanie pracowników oraz stanu samochodów. 4. Opis proponowanego projektu Aplikacja zostanie stworzona za pomocą technologii Java z wykorzystaniem systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych. 5. Systemy zewnętrzne, z którymi system będzie współpracował: Relacyjna Baza danych MySQL na serwerze online, MySQL Workbench aplikacja umożliwiająca zarządzanie i projektowanie baz danych MySQL. Wykonał: Rafał Tomaszewicz 11

12 Specyfikacja Wymagań Wstęp Cel Dokument przedstawia wymagania aplikacji tworzonej dla wypożyczalni samochodów, oraz zobrazowanie funkcji tworzonego systemu. Historia zmian dokumentu znajduje się w tabeli na 2 stronie specyfikacji. Historia zmian przedstawiona jest w odwrotnym do chronologicznego porządku (ostatnie zmiany, góra tabelki). Dokument przeznaczony jest dla wytwórców oprogramowania(firmy BlackCode), oraz dla przedstawicieli klienta zamawiającego system. Zakres Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu informatycznego Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów, służącego do wspomagania pracy w wypożyczalni. System ma służyć do przechowywania informacji o aktualnie wypożyczonych samochodach oraz ich stanach. Aplikacja ZWS(Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów) pozwoli na przechowywanie informacji o klientach oraz pracownikach firmy. Tworzenia raportów pracy wypożyczalni takich jak np. częstość wypożyczania samochodów, skąd klienci pochodzą, którzy korzystają z usług firmy. Tworzony system ma zapewnić raporty w formie elektronicznej. Definicje, akronimy i skróty 1. Wypożyczenie Podpisanie warunków umowy udostępnienia samochodu na określony czas za opłatą, pobranie kaucji przez wypożyczalnie z tytułu wypożyczenia samochodu, przekazanie dokumentów oraz kluczyków auta klientowi wypożyczalni. 12

13 2. Zwrot Oddanie kluczyków oraz dokumentów auta, wypłacenie klientowi pobranej kaucji. 3. Użytkownik - Osoba obsługująca aplikację oraz posiadająca do niej dostęp. 4. Administrator - Użytkownik który ma największe uprawnienia w aplikacji, odpowiada on za bazę danych aplikacji. 5. VIN(Vehicle Identification Number) Unikalny numer identyfikacyjny samochodu istniejącego w systemie Skróty 1. ZWS Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów. 2. SZBD System Zarządzania Bazą Danych. Referencje, odsyłacze do innych plików 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 2. IEEE Standard for Software User Documentation, IEEE Std , ISO/IEC 9126: Information technology - Software Product Evaluation - Quality characteristics and guidelines for their use. International Organization for Standardization, Ogólny opis Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu Automatyzacja i pełna dokumentacja wypożyczania samochodu. Automatyczne generowanie raportów o pracy firmy. Przypominacz o przeprowadzeniu badań diagnostycznych auta. Łatwe przeglądanie informacji bieżących o stanach aut. Szybkie wyszukiwanie informacji o samochodach, klientach oraz pracownikach firmy. Monitorowanie pracy firmy. 13

14 Ogólne możliwości projektowanego systemu 1. Dodawanie aut do bazy danych. 2. Modyfikacja informacji o samochodach w firmie. 3. Historia wypożyczeń aut. Kontrola stanu samochodów. 4. Wyświetlanie dostępnych samochodów. 5. Wyświetlanie informacji o klientach. 6. Wyświetlanie informacji o pracownikach. 7. Przeglądanie raportów Ogólne ograniczenia 1. Dokumentacja użytkownika powinna być zgodna ze standardem IEEE [8]. 2. Raporty powinny mieć datę i być archiwizowane w postaci pliku elektronicznego 3. ZWS musi wykorzystać SZBD MySQL 5 i ta baza musi być umieszczona na serwerze online. 4. Minimalna konfiguracja komputera przy której system będzie poprawnie funkcjonował : Procesor: Pamięć RAM: Karta sieciowa: Dostępna przestrzeń dyskowa: System operacyjny: Intel Pentium 2,0 GHz 1GB 10/100 Mb/s 2 GB Windows XP Professional Charakterystyka użytkowników 1. Pracownik - Pracownik wypożyczalni mający bezpośredni kontakt z klientem i wypożyczanym dobrem. Jego celem jest obsługa klienta, śledzenie stanu technicznego pojazdów. 2. Przełożony - Pracownik na stanowisku kierowniczym lub właściciel firmy, który odpowiada za organizacje pracy. Jego celem jest nadzorowanie pracowników. 14

15 3. Administrator - Użytkownik mający dostęp do zaawansowanych funkcji programu, nie koniecznie pracownik firmy. Do jego zadań należy konserwacja systemu. Środowisko operacyjne Minimalnym systemem operacyjnym do uruchomienia aplikacji będzie Windows XP z zainstalowanym oprogramowaniem JRE w wersji 5. Do odczytu raportów będzie potrzebna przeglądarka plików PDF np. Acrobat Reader. Założenia I zależności ZAŁOŻENIA Platforma sprzętowa: Zamawiający posiada minimalną konfigurację komputera w firmie opisaną w rozdziale 2.3. Zakłada się, że platforma ta jest wystarczająca do funkcjonowania systemu ZWS. Dostępne oprogramowanie: Na stacjach roboczych zainstalowane jest oprogramowanie JRE w wersji minimum 5, oraz zainstalowana przeglądarka plików PDF Acrobat Reader w wersji minimum 4. ZALEŻNOŚCI Brak zależności. Specyficzne wymagania Wymagania Funkcjonalne 1. Wprowadź nowe auto. 2. Przenieś dane auta do archiwum. 3. Monitoruj daty wygaśnięcia przeglądów. 4. Wyświetl komunikat o wygaśnięciu przeglądu. 15

16 5. Przypomnij o zbliżającym się terminie zwrotu 6. Sporządź raport z zakończonych transakcji. 7. Eksportuj dane raportu do historii pojazdu. 8. Edytuj dane samochodu. 9. Potwierdź zwrot samochodu. 10. Wydaj samochód klientowi. 11. Dodaj pracownika. 12. Przenieś dane pracownika do archiwum. 13. Przeglądaj dane samochodu. 14. Przeglądaj dane pracownika. 15. Zmień hasło. Wymagania niefunkcjonalne 1. Ograniczenie widoku aplikacji do maksymalnie 9 elementów. 2. Możliwość obsługi programu tylko bez konieczności używania myszki. 3. Ograniczenie wprowadzania danych przez użytkowników do minimum. Wykonał: Mateusz Mikołajczak 16

17 Logotyp Wykonał: Łukasz Kaczmarski 17

18 Wizytówka Wykonał: Łukasz Kaczmarski 18

19 Kosztorys 1. Wynagrodzenie zespołu projektowego: Członkowie zespołu Przewidywany czas pracy Stawka Łączna kwota Rafał Tomaszewicz 320 h 25 zł/h 8000 zł Maciej Strychalski 320 h 21 zł/h 6720 zł Łukasz Kaczmarski 320 h 18 zł/h 5760 zł Mateusz Mikołajczak 320 h 21 zł/h 6720 zł Premialne 1000 zł Razem: zł 2. Koszty wykorzystywanego oprogramowania: Oprogramowanie MySQL Workbench Eclipse Visual Paradigm Teamwork Server Basic Razem: Cena 0 zł 0 zł 2266,02 zł 2266,02 zł 19

20 3. Koszty eksploatacji wykorzystywanego sprzętu: Sprzęt Ilość Koszt eksploatacji Łączna kwota Toshiba Satellite zł 1000 zł MSI GT683DX zł 800 zł Asus Aspire zł 600 zł Razem 2400 zł 4. Łączne zestawienie kosztów: Wydatki Wynagrodzenie zespołu Oprogramowanie Sprzęt Koszta zł 2266,02 zł 2400 zł Razem: 32866,02 Wykonał: Rafał Tomaszewicz 20

21 Wstępny harmonogram prac 1. Etap 1 Wymagana dokumentacja etapu Realizacja Termin Protokół założycielski grupy projektowej Rafał Tomaszewicz Raport o wybranym instrumentarium zespołu Maciej Strychalski projektowego dokument tekstowy Raport klienta dokument tekstowo graficzny Łukasz Kaczmarski opisujący proces biznesowy użytkownika i zawierający specyfikację wymagań użytkownika Wstępny harmonogram projektu wydruk diagramu Gantta Mateusz Mikołajczak Etap 2 Wymagana dokumentacja etapu Realizacja Termin Raport dla zleceniodawcy Rafał Tomaszewicz Specyfikacja wymagań systemowych (może Maciej Strychalski, Mateusz Mikołajczak podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Opis systemu firmowego projektu Łukasz Kaczmarski

22 3. Etap 3 Wymagana dokumentacja etapu Realizacja Termin Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu. Rafał Tomaszewicz Notatka z uzasadnieniem wyboru metodologii, narzędzia CASE i techniki modelowania, zastosowanych w projekcie. Komplet diagram do projektu. Maciej Strychalski Opis tekstowy stworzonego logicznego modelu Łukasz Kaczmarski aplikacji. Poprawione wersje SWS Mateusz Mikołajczak Etap 4 Wymagana dokumentacja etapu Realizacja Termin Dokument detaliczny projektu (DDP). Mateusz Mikołajczak Notatka tekstowa uzasadniająca wybór narzędzi Rafał Tomaszewicz RAD. Implementacja aplikacji Maciej Strychalski, Łukasz Kaczmarski Wykonał: Rafał Tomaszewicz 22

23 Diagram przypadków użycia Wykonał: Maciej Strychalski 23

24 Diagram klas Wykonał: Maciej Strychalski 24

25 Model fizyczny Wykonał: Łukasz Kaczmarski 25

26 Model konceptualny Wykonał: Łukasz Kaczmarski 26

27 Metodologia i narzędzia CASE Metodologia W wykonywanym projekcie nasz zespół postanowił zastosować OMT 1 (Object Modelling Technique) notację diagramów obiektowych, służąca do sformalizowanego wyrażania budowy klas, obiektów i związków między obiektami. Nasz wybór padł na tą metodologie, ponieważ jest ona obecnie najpopularniejsza oraz znana przez wszystkich członków naszego zespołu Narzędzia CASE Visual Paradigm Teamwork Server Basic - narzędzie wspomagające projektowanie przy wykorzystaniu diagramów UML. Eclipse Środowisko implementacji. Strona producenta o Subversion technologia wersjonowania dokumentów i kodu źródłowego powstającej aplikacji. Strona producenta: o Hibernate - biblioteka ORM dla platformy Java. Strona producenta: o JUnit - główne narzędzie do projektowania i przeprowadzania testów jednostkowych. Strona producenta: 1 OMT (Object-modeling technique) Metodyka analizy i projektowania obiektowego zaproponowana przez J. Rumbaugh i innych autorów, 27

28 Słownik danych projektu Klienci Nazwa atrybutu: Opis atrybutu Format danych: Id_klienta Identyfikator klienta Liczbowy Imie_klient Imię klienta Tekstowy(15) Nazwisko_klient Nazwisko klienta Tekstowy(30) Pesel Pesel klienta Liczbowy(11) Dokument_klient Dokument tożsamości Tekstowy(12) Ulica_klient Ulica Tekstowy(30) Miejscowosc_klient Miejscowość Tekstowy(30) Kodp_klient Kod pocztowy Tekstowy(6) Telefon_klient Telefon Tekstowy(12) Mail_klient Adres Tekstowy(50) Rabat Rabat Tekstowy(2) Samochody Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_samochodu Identyfikator samochodu Liczbowy Marka_sam Marka samochodu Tekstowy(20) Model_sam Model samochodu Tekstowy(15) Rok_produkcji Rok produkcji samochodu Data Kolor Kolor Tekstowy(16) Poj_silnika Pojemność silnika Liczbowy(4) Badanie Data badania technicznego Data 28

29 Przebieg Ilość przejechanych km Liczbowy Cena_doba Cena za dobę wypożyczenia Liczbowy Kaucja Kaucja za samochód Liczbowy Status Status dostępności Boolean Naprawy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_naprawy Identyfikator naprawy Liczbowy Data_naprawy Data naprawy Data Opis_naprawy Opis naprawy Tekstowy Cena_naprawy Cena naprawy Liczbowy Tranzakcje Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_tran Identyfikator transakcji Liczbowy Data_wyp Data wypożyczenia Data Data_prze Data przewidywanego zwrotu pojazdu Data Data_zwrot Data zwrotu Data Kaucja Kaucja wpłacona przez klienta Liczbowy Cena_tran Koszt do zapłaty Liczbowy 29

30 Pracownicy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_prac Identyfikator pracownika Liczbowy Imie_prac Imię pracownika Tekstowy(15) Nazwisko_prac Nazwisko pracownika Tekstowy(30) Telefon Telefon Tekstowy(12) Rezerwacje Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_rezerwacji Identyfikator rezerwacji Liczbowy Data_rezerwacji Data rezerwacji Data Dni Dni rezerwacji Liczbowy Uzytkownicy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_uzytkownik Identyfikator użytkownika Liczbowy Login_uzytkownik jako login Tekstowy(30) Haslo_uzytkownik Hasło Tekstowy(15) Rodzaj_uzytkownik Rodzaj użytkownika Tekstowy(15) 30

31 Opis słownika danych 1. Klient Osoba korzystająca z usług firmy, akceptująca regulamin firmy, wypożyczająca samochód. 2. Użytkownik - Osoba obsługująca aplikację oraz posiadająca do niej dostęp. 3. Pracownik Osoba fizyczna, zatrudniona przez właściciela wypożyczalni, pełniąca określone funkcje. 4. Samochód Pojazd fizyczny przeznaczony do wypożyczenia. 5. Administrator - Użytkownik który ma największe uprawnienia w aplikacji, odpowiada on za bazę danych aplikacji. 6. Wypożyczenie Podpisanie warunków umowy udostępnienia samochodu na określony czas za opłatą, pobranie kaucji przez wypożyczalnie z tytułu wypożyczenia samochodu, przekazanie dokumentów oraz kluczyków auta klientowi wypożyczalni. 7. Zwrot Oddanie kluczyków oraz dokumentów auta, wypłacenie klientowi pobranej kaucji. 8. Konto Użytkownika dostęp do konta po wcześniejszym logowaniu, wybrane osoby z firmy posiadają dostęp do konta. Posiada uprawnienia do zarządzania procesem wypożyczenia auta. 9. Konto Właściciela dostęp do tego konta posiada właściciel firmy, może on podglądać proces wypożyczenia auta, sporządzać raporty o wypożyczeniu aut oraz o pracownikach firmy. 10. Logowanie proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika, czego efektem w przypadku sukcesu tej operacji będzie dostęp do konta. Wykonał: Mateusz Mikołajczak Dokument Detaliczny Projektu Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) opisuje detale pracy zespołu projektowego, który skupia się na stworzeniu aplikacji zarządzającej(wspomagającej) wypożyczalnią samochodów. Pierwsza część dokumentu zawiera opis ogólnych założeń projektowych, a także wykorzystywanych 31

32 standardów i konwencji. Druga część opisuje specyfikacje wykorzystanych w projekcie komponentów. Wszystkie zmiany w dokumencie są odnotowane w historii zmian dokumentu zamieszczonej powyżej. Wprowadzenie Cel Dokument ten ma za zadanie sprecyzować sposób realizowanych prac. Określić założenia projektu, standardy, narzędzia i komponenty wchodzące w skład implementacji oraz opis realizacji tych komponentów. Zakres Założeniem projektu jest stworzenie systemu informatycznego Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów, służącego do wspomagania pracy w wypożyczalni. System ma służyć do przechowywania informacji o aktualnie wypożyczonych samochodach oraz ich stanach. Aplikacja ZWS(Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów) pozwoli na przechowywanie informacji o klientach oraz pracownikach firmy. Tworzenia raportów pracy wypożyczalni takich jak np. częstość wypożyczania samochodów, skąd klienci pochodzą, którzy korzystają z usług firmy. Tworzony system ma zapewnić raporty w formie elektronicznej. 32

33 Definicje, akronimy i skróty Wypożyczenie Podpisanie warunków umowy udostępnienia samochodu na określony czas za opłatą, pobranie kaucji przez wypożyczalnie z tytułu wypożyczenia samochodu, przekazanie dokumentów oraz kluczyków auta klientowi wypożyczalni. Zwrot Oddanie kluczyków oraz dokumentów auta, wypłacenie klientowi pobranej kaucji. Użytkownik - Osoba obsługująca aplikację oraz posiadająca do niej dostęp. Administrator - Użytkownik który ma największe uprawnienia w aplikacji, odpowiada on za bazę danych aplikacji. VIN(Vehicle Identification Number) Unikalny numer identyfikacyjny samochodu istniejącego w systemie Skróty 1. ZWS Zarządzanie Wypożyczalnią Samochodów. 2. SZBD System Zarządzania Bazą Danych. Odsyłacze 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 2. Art. 659 Kodeksu cywilnego określający umowy najmu. Omówienie Dokument ten powstał na bazie specyfikacji wymagań systemowych. Zawiera on definicje standardów, strategii i konwencji, które będą przestrzegane podczas realizacji projektu. 33

34 Dalsza część dokumentu zawiera informacje o modułach i komponentach systemu i interfejsie graficznym aplikacji. Standardy projektu, konwencje, procedury Standardy projektowe Podczas tworzenia projektu wykorzystaliśmy model przyrostowy tworzenia oprogramowania. Wybrany został ze względu na: 1. Częsty kontakt z klientem 2. Mniejsze ryzyko porażki całkowitej przedsięwzięcia 3. Usługi o najwyższym priorytecie są dostarczane jako pierwsze 4. Wczesne wykorzystanie przez klientów fragmentów systemu Standardy dokumentacyjne Wszystkie dokumenty projektu są tworzone na podstawie jednego firmowego szablonu. Przy programowaniu w języku Java będziemy stosować komentarze w stylu JavaDoc, co umożliwi proste wygenerowanie czytelnej dokumentacji kodu źródłowego aplikacji. Konwencje nazewnicze Nazewnictwo w projekcie jest ukierunkowane na prostotę i jednoznaczność. W implementacji została zachowana konwencja nazewnictwa Java. Wersje dokumentów posiadają historie zmian tych dokumentów. 34

35 Standardy programistyczne W projekcie będziemy wykorzystywać podejście obiektowe do programowania. Będziemy wykorzystywać wzorzec projektowy MVC(Model-View Controller). Zalety takiego podejścia: 1. Brak zależności modelu od widoków aplikacji 2. Łatwość dodawania oraz modyfikowania istniejących widoków bez wpływu na kluczową część systemu Narzędzia Do realizacji projektu wykorzystamy język Java. Będziemy korzystać ze środowiska RAD(Rapid Aplication Development) w postaci Oracle Eclipse, licencja Eclipse Public License. Podczas projektowania będziemy korzystać z plugin a Subversion do środowiska Eclipse dzięki niemu będziemy mieć możliwość dostępu do systemu kontroli wersji SVN z poziomu Eclips a. Podczas tworzenia dokumentacji, będziemy wykorzystywać: 1. Visual Paradigm program do tworzenia diagramów UML, 2. Microsoft Office w wersji 2007 wykorzystany przy tworzeniu dokumentacji 3. GanttProject program do tworzenia harmonogramów 4. Adobe Ilustrator tworzenie szablonu strony i loga firmy, Specyfikacja komponentów LoginView Klasa odpowiedzialna za wygląd logowania. W niej też, znajduje się obsługa zdarzeń logowania. 35

36 AbstractWorkerView Interfejs zawierający metody wyglądu transakcji, zamawiania samochodu, dodawania, usuwania klienta z bazy danych. WorkerView Klasa odpowiedzialna za tworzenie wyglądu interfejsu aplikacji. Posiada obsługę zdarzeń wybranej przez nas opcji w menu. AbstractWorkspaceController Interfejs zawierający metody dodawania, usuwania, zmieniania informacji o kliencie, samochodzie, transakcjach. Dodawania samochodów do tabeli naprawy. WorkspaceController Klasa odpowiedzialna za odświeżanie widoku, obsługująca dane wprowadzane przez użytkownika. AbstractWorkspaceModel Interfejs zawierający metody logiki aplikacji. WorkspaceModel Klasa implementująca interfejs modelu i posiadająca definicję metod. 36

37 HibernateUtil Klasa pomocnicza posiadająca metodę statyczną do zwracania sesji. Klasa ta pośredniczy między bazą danych a klasami. RunLivery Klasa zawiera statyczną metodę main odpowiedzialną za uruchomienie aplikacji. 37

38 Załączniki Harmonogram prac(diagram Gantta) 38

39 Diagram Klas 39

40 Interfejs Aplikacji Logowanie: Menu: 40

41 Widok klientów: 41

42 Dodawanie klientów: Widok samochodów: 42

43 Widok transakcji: Dodawanie transakcji: 43

44 Widok Rezerwacji: Wykonał: Mateusz Mikołajczak Notatka Tekstowa uzasadniająca wybór narzędzi RAD Eclipse Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne stworzone przez firmę IBM i przekazane następnie społeczności Open Source, którego główna zaletą jest obsługa wtyczek rozszerzających jego możliwości o obsługę wielu języków tworzenia kodu. Wybraliśmy to środowisko, ponieważ mamy większe doświadczenie w obsłudze tego narzędzia niż - konkurencyjnych. Jego atutem jest również fakt, że jest darmowe. 44

45 Visual Paradigm Teamwork Server Basic Serwer pracy grupowej pozwala wielu członkom zespołu pracować nad tymi samymi projektami. Łączy on automatycznie prace różnych członków zespołu. Teamwork Server dodatkowo dostarcza również kontrolę wersji i możliwości administracyjne do zarządzania projektem zespołowym. Wykona ł: Rafał Tomaszewicz Rafał Tomaszewicz Maciej Strychalski Łukasz Kaczmarski Mateusz Mikołajczak

Music Store Support App Dokumentacja projektu

Music Store Support App Dokumentacja projektu 2013 Music Store Support App Dokumentacja projektu Dorota Chyła Tomasz Bednarski Wojciech Florkowski Łukasz Gąsiewicz 2013-06-03 1 Spis treści 1. Protokół założycielski grupy projektowej... 4 2. Raport

Bardziej szczegółowo

Protokół założycielski

Protokół założycielski SPIS TREŚCI: I PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI... 3 II RAPORT DLA ZLECENIODAWCY... 7 III RAPORT O WYBRANYM INSTRUMENTARIUM ZESPOŁU PROJEKTOWEGO....10 IV RAPORT KLIENTA....10 V WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU....12

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER

DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER Projekt zespołowy autorzy: Mateusz Hendzel, Marcin Pieślak, Wiktor Nitka, Mateusz Myk, Kamil Lorenc DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER Spis treści: 1. Protokół założycielski... 2 2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa

Księgarnia internetowa Koszalin, 2012 Księgarnia internetowa Dokumentacja projektowa Daniel Czyczyn-Egird Michał Durkowski Kamil Gawrooski Wojciech Gołuchowski Zawartość Protokół założycielski... 3 Raport klienta... 5 Instrumentarium

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER

Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER Autorzy: Aleksandra Mikita Karol Kuczok Mikołaj Solik gr. 4CZI HELPDESK MANAGER 1 Spis treści Cel i zakres działania systemu informatycznego... 4 Ogólny opis systemu... 4 Opis najważniejszych cech systemu...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Praca dyplomowa magisterska Portal firmowy wspierający obieg dokumentów zbudowany za pomocą MS SharePoint 2010 Autor: Marcin Róg Kierujący

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B YAZO-CONSULTING Rozalski Adam MODEL FUNK KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B dla: Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. ul. Fałata 80/9 87-00 Toruń ul. Kolonijna 2 86-03 Osielsko Do projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo