Protokół założycielski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół założycielski"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: I PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI... 3 II RAPORT DLA ZLECENIODAWCY... 7 III RAPORT O WYBRANYM INSTRUMENTARIUM ZESPOŁU PROJEKTOWEGO IV RAPORT KLIENTA V WSTĘPNY HARMONOGRAM PROJEKTU VI SPECYFIKACJA WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH VII WYBÓR METODOLOGII, NARZĘDZIA CASE I TECHNIKI MODELOWANIA, ZASTOSOWANYCH W PROJEKTACH VIII MODEL KONCEPTUALNY IX OPIS LOGICZNEGO MODELU APLIKACJI...22 X MODEL FIZYCZNY XI SZKIC INTERFEJSU APLIKACJI XII TESTOWANIE I NIEZAWODNOŚĆ XIII DIAGRAM KLAS...34 XIV DIAGRAM SEKWENCJI...36 XV DIAGRAM PRZEJŚĆ STANÓW

2 I Protokół założycielski 1. Dnia została utworzona grupa projektowa w celem wykonania zadania programistycznego biblioteka-szkolna. 2. Przewidywana data zakończenia projektu: r. Jeśli projekt nie zostanie zakończony w pierwszym terminie to przewidywany jest drugi termin zakończenia projektu: r. Zespół zostanie rozwiązany po zakończeniu projektu w odpowiednim terminie. 3. W skład grupy wchodzą: 3.1. Marcin Sobejko, 3.2. Radosław Łańcucki, 3.3. Narcyz Owsiany, 3.4. Paweł Sitarz. 4. Tytuł projektu: Aplikacja do zarządzania biblioteką szkolną. 5. Kierownik projektu: Paweł Sitarz (dokumentalista) wybrany w sposób demokratyczny w głosowaniu jawnym: 5.1. za głosowały 3 osoby, 5.2. przeciw głosowało 0 osób, 5.3. wstrzymało się od głosu 1 osoba. 6. Opis projektu: Celem przedsięwzięcia jest stworzenie działającej aplikacji w oparciu o standardy inżynierii oprogramowania. Projekt będzie realizowany do momentu zakończenia wszystkich etapów projektowania. Produktem końcowym będzie aplikacja do zarządzania biblioteką szkolną. 7. Cel projektu Celem grupy jest stworzenie aplikacji, która będzie umożliwiała zarządzania biblioteką szkolną. Aplikacja ma za zadanie wspomagać pracę pracownika jak i ułatwić wypożyczanie książek uczniom. Aplikacja będzie realizowała następujące czynności: 7.1. uczeń: a. wyszukiwanie pozycji danej książki za pomocą wyszukiwarki, b. sortowanie znalezionych pozycji według autorów oraz alfabetycznie, c. zakładanie nowego konta jako zwykły użytkownik, d. edytowanie danych osobowych, e. przeglądanie listy wypożyczonych książek, f. sprawdzanie terminu zwrotu danej książki, g. przeglądanie kar za nieterminowe zwracanie książek. 3

3 7.2. pracownik: a. zakładanie kont zwykłym użytkownikom, b. dodawanie pozycji nowych książek, c. usuwanie lub edytowanie pozycji książki, d. przeglądanie terminów zwrotu książek administrator: a. zarządzanie wszystkimi kontami w aplikacji, b. modyfikacja rekordów w bazie danych, c. ustalanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Celem jest też przetestowanie i wykonanie potrzebnej dokumentacji. Wykonanie aplikacji z godnie z wymogami klienta. 8. Zasady współpracy w grupie: 8.1. Wszystkie przydzielone nam zadania zobowiązujemy wykonywać terminowo Wszyscy angażujemy się w pracę i jesteśmy odpowiedzialni za wyniki Szanujemy oraz wspomagamy się nawzajem Doceniamy pracę i zaangażowanie innych Uwagi zgłaszamy do kierownika projektu Podnosimy motywacje i zaangażowanie w zespole Nie używamy wulgarnych wyrażeń przeciwko drugiej osobie Ważne, aby każdy członek zespołu otrzymał określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać. 9. Wybór technologii: 9.1. środowisko programistyczne: a. Eclipse Indigo, b. Sybase, c. SQL AnyWhere języki programowania: a. Java, b. SQL inne: a. OpenOffice, b. StarUML. 4

4 10. Opis ogólny: Ogólne możliwości projektowanej aplikacji: a. prosty i czytelny interfejs, b. obsługa wielu użytkowników w jednym momencie, c. prosty algorytm sortowania wyszukanych pozycji, d. łatwość w obsłudze dla pracownika oraz zwykłego użytkownika, e. intuicyjne rozmieszczenie narzędzi na pasku, f. nisko poziom zużycia zasobów procesora Ogólne ograniczenia: Aby możliwe było korzystanie z aplikacji. 11. Rola i odpowiedzialność: Paweł Sitarz pełni rolę jako kierownik projektu oraz dokumentalista. Odpowiada za nadzór nad wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem prac, opracowanie dokumentacji projektu, sporządzanie notatek do każdego etapu Radosław Łańcucki pełni rolę jako programista oraz analityk. Odpowiada za utworzenie systemu zarządzanie kontami, wdrożenie do aplikacji algorytmów sortujących Narcyz Owsiany pełni rolę jako tester oraz grafik. Odpowiada za przygotowanie środowiska i danych testowych, tworzenie i wykonywanie testów automatycznych i manualnych, tworzenie prostego i przejrzystego interfejsu użytkownika Marcin Sobejko pełni rolę jako programista oraz projektant Odpowiada za zaprojektowanie oraz stworzenie szkieletu aplikacji, optymalizacja wydajności i jakości istniejącej aplikacji, projektowanie klas, metod i obiektów. 12. Nagrody i kary: Nagrody: Za pracę zgodnie z harmonogramem uczestnicy projektu otrzymują wynagrodzenie zgodne z umową o prace Kary: Za każdą zwłokę lub nie postępowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, członek zespołu otrzymuje wynagrodzenie zmniejszone o 5% za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków w procesie realizacji projektu, osoby należące do grupy mogą wykluczyć daną osobę z projektu. 13. Rozwiązanie grupy: Rozwiązanie grupy następuje po zakończeniu prac projektowych lub wdrożeniu aplikacji u klienta. 5

5 14. Słownik pojęć i synonimów: interfejs (GUI) - warstwa umożliwiająca komunikacje użytkownika z aplikacją, logger (dziennik zdarzeń) funkcja zapisująca wszystkie zdarzenia które miały miejsce podczas działania aplikacji, skrypty (kod) konfiguracja dla silnika graficznego zapisana w postaci określonego języka. 15. Rozstrzyganie sporów: Ważne decyzje są rozstrzygane przez demokratyczne głosowanie Mniej ważniejsze spory są rozstrzygane drogą ową lub na forum grupy. 16. Postanowienie końcowe: Do projektu dopuszcza się wprowadzenie najwyżej trzech zmian, które nie będą miały wielkiego wpływu na funkcjonalność niniejszego projektu Zostaną sporządzone trzy kopie umowy, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron Umowa zaczyna obowiązywać w dniu, w którym zostanie podpisana i obowiązuje do r. Marcin Sobejko Radosław Łańcucki Narcyz Owsiany Paweł Sitarz

6 II Raport dla zleceniodawcy 1. Cel projektu. Zaprojektowanie oraz wykonanie aplikacji dla biblioteki szkolnej. Program ma wspomóc pracę pracownika w zakresie zarządzania zbiorami oraz czytelnikami, umieszczonymi w bazie danych biblioteki. Usprawnienie procesu przeszukiwania księgozbioru czy wypożyczenia książek przez czytelnika. 2. Zakres przedsięwzięcia. Określenie wymagań stawianych aplikacji (na podstawie wytycznych klienta). Dokonanie analizy przedstawionych zagadnień. Zaprojektowanie aplikacji zgodnie z wynegocjowanymi wytycznymi. Zaimplementowanie zaprojektowanych struktur w aplikacji. Sporządzenie dokumentacji, fazy testów programu oraz wdrożenie oprogramowania. 3. Systemy zewnętrzne. Aplikacja do przechowywania danych wykorzystuje bazę danych w technologii MySQL 7.2. Program stworzony jest dla systemów operacyjnych obsługujących język Java firmy Oracle w wersji 6.0 i nowsze. 4. Szkicowy opis wymagań: a. zarządzanie księgozbiorem, b. zarządzanie gatunkami literackimi, c. zarządzanie czytelnikami, d. zarządzanie pracownikami, e. zarządzanie statusami dostępności książek, f. zarządzanie rezerwacjami książek, g. system logowania, h. nadawanie uprawnień pracownikom, i. współpraca z bazą MySQL. 5. Szkicowy opis modelu systemu. Na system składa się baza danych w technologii MySQL oraz aplikacja napisana w języku Java stanowiąca interfejs dla utworzonej bazy. Rekordy związane z księgozbiorem, użytkownikami oraz pracownikami przechowywane są w jednej bazie danych. System podzielony jest na trzy ściśle ze sobą współpracujące warstwy: a. Interfejs - warstwa aplikacji umożliwiająca komunikacje użytkownik program. b. Logika - warstwa aplikacji pośrednia, komunikująca się z bazą danych. c. Baza danych - warstwa końcowa, przechowująca dane. 7

7 Rysunek nr 1. Warstwy aplikacji oraz przepływ danych pomiędzy nimi. 6. Szkicowy opis proponowanych rozwiązań Aplikacja zbudowana jest w technologii Java za pomocą biblioteki Swing, dzięki czemu aplikacja jest przejrzysta oraz estetyczna. Połączenie z bazą danych zapewnia interfejs MySQL Connect/J wchodzący w skład biblioteki JDBC, który jest sprawdzonym rozwiązaniem. Baza danych działa w oparciu o system MySQL w wersji 7.2, co zapewni szybkość działania, łatwość wykorzystania oraz przenośność. 7. Oszacowane koszty projektu. Oszacowanie kosztów jest prowadzone w oparciu o zakładane środki i zasoby przeznaczone do realizacji projektu. Uwzględniamy również czas realizacji projektu, który wynosi 210 dni roboczych Wydzierżawienie sprzętu komputerowego oraz pomieszczenia z dostępem do sieci Internet na okres 210 dni. Koszty sprzętu będące częścią tworzonego systemu Cena jednostkowa Ilość Suma Monitor LCD Dell U2412M zł 5 szt zł Klawiatura Logitech K350 Wireless zł 5 szt zł Mysz Logitech M195 Wireless zł 5 szt zł Stacja robocza Dell Precision T zł 5 szt zł Pomieszczenie z dostępem do sieci Internet, Koszalin ul Akademicka 39B/3 Posumowanie zł 7 mies zł zł 8

8 7.2. Koszty zakupu narzędzi. Koszty zakupu narzędzi CASE Wersja Cena jednostkowa Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL Licencja Ilość Suma zł komercyjna 5 szt zł OpenOffice zł bezpłatna 5 szt zł Google code zł bezpłatna 1 szt zł GanttProjekt zł GPL szt zł TortoiseSVN zł GPL szt zł StarUML zł GPL szt zł WebRatio BRM Free zł bezpłatna 2 szt zł JavaDoc zł GPL szt zł Eclipse IDE for Java EE Developers Posumowanie zł EPL szt zł 7.3. Nakład pracy (dzień roboczy trwa osiem godzin). Pracownicy Roboczogodzina Ilość dni roboczych Suma Programista nr zł zł Programista nr zł zł Projektant zł zł Analityk zł zł Dokumentalista zł zł Kierownik zł zł Grafik zł zł Posumowanie zł 7.4. Załącznik nr 1. Harmonogram prac (maks do 2 stron standardowego maszynopisu) zł 9

9 III Raport o wybranym instrumentarium zespołu projektowego. Załącznik nr 2. Raport o wybranym instrumentarium zespołu projektowego. IV Raport klienta. 1. Specyfikacja wymagań użytkownika: 1.1. aplikacja powinna wspierać działanie biblioteki szkolnej, 1.2. dodawanie nowych książek do księgozbioru, 1.3. usuwanie książek z księgozbioru, 1.4. edytowanie istniejących książek, 1.5. dodawanie nowych gatunków literackich, 1.6. usuwanie gatunków literackich, 1.7. edytowanie gatunków literackich, 1.8. dodawanie statusów dostępności książek, 1.9. edytowanie statusów dostępności książek, edytowanie statusów dostępności książek, usuwanie statusów dostępności książek, charakterystyka książki: a. tytuł, b. autor, c. numer ISBN, d. rok wydania, e. wydawca, f. język, g. ilość stron, h. gatunek, i. typ (lektura lub zwykła książka), j. ilość książek w księgozbiorze statusy książek: a. wypożyczona, b. zarezerwowana, c. czasowo niedostępna (konserwacja), d. dostępna rezerwacja książki przez klienta: a. data rezerwacji, b. data upływu rezerwacji, c. złożenie rezerwacji, d. anulowanie rezerwacji wypożyczenie książki przez klienta: a. data wypożyczenia, b. data upływu wypożyczenia, c. możliwość wypożyczenia, d. zrezygnowanie z wypożyczenia oddanie książki. 10

10 1.16. przechowywane dane pracownika: a. imię, b. nazwisko, c. stanowisko, d. numer PESEL, e. numer i seria dowodu osobistego, f. adres, g. telefon, h. wynagrodzenie przechowywane dane klienta: a. imię, b. nazwisko, c. nr legitymacji szkolnej, d. klasa regulamin biblioteki: a. kara za nieoddanie wypożyczonej książki w terminie, b. kara za zniszczenie wypożyczonej książki, c. tymczasowe zablokowanie konta klienta logowanie do aplikacji przez pracowników oraz klientów, wylogowanie z systemu. 2. Załączniki nr 3. Diagram procesu biznesowego w notacji BPMN. 11

11 V Wstępny harmonogram projektu. 1. Opracowanie wstępnej listy zadań do wykonania: 1.1. finalizacja dokumentacji projektu, 1.2. rozdzielenie ról dla członków grupy, 1.3. stworzenie protokołu założycielskiego, 1.4. opis funkcjonalności aplikacji, 1.5. opracowanie dokumentacji o projekcie, 1.6. opracowanie logiki projektu, 1.7. zaprojektowanie interfejsu graficznego, 1.8. stworzenie graficznych elementów do aplikacji, 1.9. opracowanie diagramu klas, wybranie środowiska programistycznego, stworzenie działającej aplikacji, stworzenie bazy danych dla aplikacji, połączenie aplikacji z bazą danych, testowanie działającej aplikacji, korekcja błędów, dodanie do dokumentacji kodu źródłowego. 2. Oszacować czas wykonania zadań Rozdzielenie ról dla członków grupy wyznaczenie zadań przez kierownika dla każdego członka grupy oraz wyznaczenie odpowiednich terminów Stworzenie protokołu założycielskiego spisanie umowy między członkami grupy Opis funkcjonalności aplikacji wymienienie głównych zalet oraz opcji danej aplikacji Opracowanie dokumentacji o projekcie wstępny opis zawierający podstawowe dane na temat projektu Opracować logikę projektu stworzenie spójnej logiki oraz intuicyjność aplikacji w oparciu o wymagania do projektu Zaprojektowanie - uzyskania jak najlepszego efektu w fazie końcowej Stworzenie działającej aplikacji wykonanie głównej aplikacji będącej głównym komunikatorem człowiek komputer Stworzenie bazy danych dla aplikacji zaprojektowanie systemu bazy danych oraz ustawienie ich spójności logicznej Połączenie aplikacji z bazą danych zespolenie dwóch składowych projektu Testowanie działającej aplikacji przeprowadzenie działań mające na celu wykrycie błędów gotowej już aplikacji Korekcja błędów ponowne przeanalizowanie fragmentów kodu zawierające błędy logiczne Dodanie do dokumentacji kodu źródłowego wpis źródła aplikacji. 12

12 2.13. Finalizacja dokumentacji projektu ostateczne dopracowanie dokumentacji oraz wyznaczenie wniosków Interfejs graficzny wykonanie interfejsu mającego ułatwienie użytkownikowi korzystanie z programu oraz podniesienie jego atrakcyjności Stworzenie graficznych elementów do aplikacji upiększenie interfejsu o drobne szczegóły Opracowanie diagramu klas zaprojektowanie szkieletu kodu źródłowego Wybranie środowiska programistycznego staranne wybranie języka programistycznego oraz środowiska programistycznego. 3. Przydzielić zadania członkom zespołu: 3.1. Paweł Sitarz: a. finalizacja dokumentacji projektu, b. stworzenie protokołu założycielskiego, c. rozdzielenie ról dla członków grupy, d. opracowanie dokumentacji o projekcie, e. opis funkcjonalności aplikacji, f. dodanie do dokumentacji kodu źródłowego Marcin Sobejko: a. korekcja błędów, b. opracowanie diagramu klas, c. stworzenie bazy danych dla aplikacji, d. połączenie aplikacji z bazą danych Radosław Łańcucki: a. korekta błędów, b. opracować logikę projektu, c. wybranie środowiska programistycznego, d. stworzenie działającej aplikacji Narcyz Owsiany: a. testowanie działającej aplikacji, b. zaprojektowanie interfejsu graficznego, c. stworzenie graficznych elementów do aplikacji. 4. Załącznik nr 4. Wstępny diagram Gantt a. 13

13 VI Specyfikacja wymagań systemowych. 1. Wstęp: 1.1. Cel Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych) oraz ogólny zarys funkcjonalności tworzonego systemu służącemu wspomaganiu działania biblioteki szkolnej. Dokument przeznaczony jest zarówno dla programistów firmy tworzącej wyżej opisane oprogramowanie jak i klienta, który jest zainteresowany kupnem tego systemu Zakres Głównym założeniem grupy projektowej jest stworzenie aplikacji wspomagającej działanie biblioteki szkolnej. Aplikacja ma umożliwiać pracownikom wprowadzanie informacji o książkach. Książki te mogą być wypożyczane przez klientów. Informacje na temat użytkowników aplikacji, istniejących w księgozbiorze książek oraz aktualnie trwających wypożyczeniach lub rezerwacjach będą przechowywane w bazie danych aplikacji w postaci kolejnych rekordów Definicje, akronimy i skróty Słownik projektu: a. Biblioteka miejsce w którym czytelnik może wypożyczyć interesującą go książkę. b. Pracownik pracownik biblioteki, zajmuje się wprowadzaniem książek do bazy danych biblioteki oraz odpowiada za obsługę czytelników. c. Czytelnik osoba wypożyczająca książki w bibliotece. d. Książka dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. e. Gatunek książki jest to zespół reguł określających budowę dzieła (np. dramat, ballada, itp.). f. Rezerwacja książki w czasie, gdy książka jest aktualnie wypożyczona, bądź przeprowadzana jest jej konserwacja, czytelnik może sobie ją zaklepać i w momencie, kiedy jej status zmieni się na dostępny to będzie on miał pierwszeństwo w jej wypożyczeniu. g. Wypożyczenie książki kiedy książka ma status dostępny każdy czytelnik może ją wypożyczyć. h. Użytkownik osoba posiadająca uprawnienia do logowania w aplikacji. Rozróżniamy dwóch użytkowników pracownik oraz czytelnik. i. Administrator osoba posiadająca możliwość zalogowania się w aplikacji. Posiada on również największe uprawnienia spośród wszystkich użytkowników aplikacji. j. Login jest to ciąg znaków używanych przy procesie logowania, a także weryfikacji użytkownika aplikacji. 14

14 Skróty: a. KBS Księgozbiór Biblioteki Szkolnej. b. SZBD System Zarządzania Bazą Danych. c. JRE Java Runtime Environment Referencje, odsyłacze do innych dokumentów. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, IEEE Std 1233, 1998 Edition, IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications. 2. Ogólny opis: 2.1. Walory użytkowe i przydatność projektowanego systemu: Częściowa automatyzacja działania biblioteki szkolnej Łatwy dostęp zarówno do listy książek znajdujących się w KBS, jak i listy jej pracowników oraz klientów Możliwość monitorowania pracy biblioteki szkolnej (np. lista aktualnie wypożyczonych oraz zarezerwowanych książek) Ogólne możliwości projektowanego systemu: Wprowadzanie nowych pozycji książek do KBS Wypożyczanie oraz rezerwacja książek z KBS Wyświetlanie listy książek dostępnych aktualnie w KBS Przeglądanie listy aktualnie wypożyczanych książek oraz rezerwacji książek Przeglądanie listy pracowników Przeglądanie listy klientów Ogólne ograniczenia. Baza danych tworzonej aplikacji wspomagającej działanie biblioteki szkolnej musi zostać oparta o SZBD MySQL w wersji 7.2. Komputery, na których ma zostać uruchomiona aplikacja, muszą być wyposażone minimalnie w system operacyjny zgodny z rodziną systemów Windows Windows XP (lub nowszy), muszą być na nich zainstalowane środowiska JRE w wersji przynajmniej 6.0 oraz muszą mieć one dostęp do Internetu Charakterystyka użytkowników: Administrator osoba odpowiedzialna za administrowanie bazą danych użytkowników aplikacji oraz za zajmowanie się systemem aplikacji (konserwacja infrastruktury informatycznej biblioteki oraz regularne sporządzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych aplikacji). 15

15 Przypadki użycia aplikacji przez administratora: a. logowanie do aplikacji, b. przypomnienie hasła, c. wylogowanie z aplikacji, d. weryfikacja użytkownika, e. ustalenie poziomu dostępu użytkownika, f. dodanie nowego użytkownika do bazy danych, g. edycja istniejącego użytkownika, h. usunięcie istniejącego użytkownika, i. nadanie uprawnień użytkownikowi, j. przeglądanie listy użytkowników Pracownik osoba odpowiedzialna za zarządzanie księgozbiorem biblioteki oraz za nadzorowanie wszelkich prac konserwacyjnych prowadzonych przy książkach. Przypadki użycia aplikacji przez pracownika: a. logowanie do aplikacji, b. przypomnienie hasła, c. wylogowanie z aplikacji, d. weryfikacja użytkownika, e. dodanie nowych pozycji książek do księgozbioru..biblioteki, f. edycja istniejących pozycji książek, g. usunięcie istniejących pozycji książek, h. dodanie nowych gatunków książek, i. edycja istniejących gatunków książek, j. usunięcie istniejących gatunków książek, k. dodanie nowych statusów dostępności książki, l. edycja statusów dostępności książki, m. zablokowanie użytkownika, n. zmiana statusu dostępności książki, o. przypomnienie o terminie zwrotu książki Czytelnik - osoba będąca uprawniona do korzystania z księgozbioru biblioteki, posiadająca prawo do wypożyczania z niej interesujących ją książek. Przypadki użycia aplikacji przez czytelnika: a. logowanie do aplikacji, b. przypomnienie hasła, c. wylogowanie z aplikacji, d. weryfikacja użytkownika, e. zarezerwowanie książki, f. wypożyczenie książki, g. anulowanie rezerwacji książki, h. anulowanie wypożyczenia książki. 16

16 Środowisko operacyjne: a. System operacyjny zgodny z rodziną systemów Windows Windows XP (lub nowszy). b. Środowisko JRE w wersji przynajmniej Założenia. Stanowiska komputerowe klienta muszą być wyposażone minimalnie w: a. system operacyjny zgodny z rodziną systemów Windows Windows XP (lub nowszy), b. zainstalowane środowisko JRE w wersji przynajmniej 6.0, c. połączenie internetowe, d. procesor o taktowaniu 400 MHz, e. pamięć RAM o wielkości 128MB, f. ok. 200MB ilości wolnego miejsca na dysku twardym, g. karta video i monitor, h. mysz, klawiatura. 3. Specyficzne wymagania: 3.1. Wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia): Niezawodność aplikacji: a. Optymalne dobranie architektury sprzętowo-programowej na jakiej będzie działał serwer bazodanowy aplikacji oraz sama aplikacja. b. Przeprowadzenie licznych testów poszczególnych modułów aplikacji z udziałem pracowników klienta Interfejs aplikacji: Stworzenie intuicyjnego oraz prostego w obsłudze interfejsu aplikacji po konsultacjach z pracownikami klienta Wydajność aplikacji: Optymalizacja zaprogramowanych modułów aplikacji w celu zredukowania czasu ich wykonywania oraz zredukowania czasu odpowiedzi serwera na żądania ze strony klienta Bezpieczeństwo aplikacji: a. Zastosowanie mechanizmów bezpieczeństwa kontroli dostępu do aplikacji, które chronią istotne informacje klientów (system logowania do aplikacji, możliwość ustawiania poziomów dostępu poszczególnym użytkownikom, szyfrowanie haseł, itp.). b. Możliwość systematycznego sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych w określonej jednostce czasu, przeprowadzane w celu zminimalizowania bądź całkowitemu zapobiegnięciu strat danych wynikłych z różnych przyczyn losowych. 17

17 c. Ograniczenie wszystkim użytkownikom praw dostępu do bazy danych. d. Stworzenie tylko jednego aktora systemu o rozszerzonych możliwościach administratora i dwóch aktorów z ograniczonymi uprawnieniami pracownika i czytelnika. e. Proces logowania jest realizowany w dwóch następujących po sobie krokach. Pierwszym krokiem jest podanie nazwy użytkownika i hasła użytkownika w formularzu logowania, a następnie przeprowadzana jest jego weryfikacja i nadanie mu odpowiednich uprawnień) Dostępność aplikacji: Dostęp do bazy danych aplikacji będzie miał każdy użytkownik z dowolnego miejsca, jedynymi warunkami korzystania z aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika oraz posiadanie samej aplikacji Ograniczenia: System operacyjny tworzona aplikacja musi być w pełni zgodna i kompatybilna z systemem Windows 7 Professional, ponieważ klient dysponuje aktualnie licencjami na ten system i jest on zainstalowany na stanowiskach w bibliotece Wymagania funkcjonalne: Funkcje główne: a. logowanie do aplikacji, b. wylogowanie z aplikacji, c. weryfikacja użytkownika, d. ustalenie poziomu dostępu użytkownika, e. dodawanie nowego użytkownika do bazy danych, f. nadawanie uprawnień użytkownikowi, g. dodanie nowych pozycji książek do księgozbioru biblioteki, h. zmiana statusu dostępności książki, i. zarezerwowanie książki, j. wypożyczenie książki. 18

18 Funkcje dodatkowe: a. edycja istniejącego użytkownika, b. usunięcie istniejącego użytkownika, c. zablokowanie użytkownika, d. przeglądanie listy użytkowników, e. przypomnienie hasła, f. edycja istniejących pozycji książek, g. usunięcie istniejących pozycji książek, h. dodawanie nowych gatunków książek, i. edycja istniejących gatunków książek, j. usuwanie istniejących gatunków książek, k. dodawanie nowych statusów dostępności książki, l. edycja statusów dostępności książki, m. anulowanie rezerwacji książki, n. anulowanie wypożyczenia książki, o. przypomnienie o terminie zwrotu książki Załącznik nr 5. Diagram przypadków użycia. 19

19 VII Wybór metodologii, narzędzia CASE i techniki modelowania, zastosowanych w projektach. 1. W projekcie biblioteka-szkolna do przeprowadzenia analizy obiektowej została wybrana metoda obiektowa OMT (Rumbaugh). Natomiast jako technikę analizy obiektowej została przyjęta notacja UML(ang. Unified Modeling Language). Metody i techniki modelowania zostały wybrane, ponieważ łatwo można odwzorować metodyki OMT w notacji UML. Kierowaliśmy się doświadczeniami członków zespołu w pracy ze standardem UML. Względną prostotą i jednoznacznością notacji standardu UML. 2. Wybrane narzędzia CASE: a. StarUML, wersja 5.0 aplikacja do modelowania diagramów w standardzie UML. b. OpenOffice, wersja aplikacja do sporządzania dokumentacji tekstowej. c. JavaDoc, wersja aplikacja generująca dokumentację na podstawie kodu źródłowego Java. Więcej informacji o wybranych narzędziach CASE znajdują się w raporcie o wybranym instrumentarium. 20

20 VIII Model konceptualny. 21

21 IX Opis logicznego modelu aplikacji. 1. Słownik danych projektu 1.1. Użytkownicy Uzytkownicy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_uzytkownik identyfikator użytkownika Liczbowy Login_uzytkownik Haslo_uzytkownik Rodzaj_uzytkownik nazwa użytkownika używana przy logowaniu hasło używane przy logowaniu rodzaj użytkownika określający jego poziom dostępu Tekstowy (20) Tekstowy (30) Tekstowy (15) Imie_uzytkownik imię użytkownika Tekstowy (20) Nazwisko_uzytkownik nazwisko użytkownika Tekstowy (30) Pracownicy 1.2. Pracownicy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_pracownik identyfikator pracownika Liczbowy Pesel_pracownik numer peselu Liczbowy Dowod_pracownik numer i seria dowodu osobistego pracownika Tekstowy (15) Ulica_pracownik adres domowy pracownika Tekstowy (35) Miejscowosc_pracownik miejscowość, gdzie mieszka pracownik Tekstowy (20) Kod_pracownik kod pocztowy miejscowości Tekstowy (6) Telefon_pracownik numer telefonu + kierunkowy Tekstowy (12) Pensja_pracownik pensja pracownika Liczbowy (4,2) 22

22 Klienci 1.3. Klienci Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_klient Identyfikator klienta Liczbowy Legitymacja_klient Zablokowany_klient Kary 1.4. Kary Numer legitymacji szkolnej klienta Informacja, czy konto klienta jest zablokowane Liczbowy Boolean Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_kara Identyfikator kary Liczbowy Kwota_kara Kwota kary dla klienta Liczbowy (3,2) Opis_kara Opis kary klienta (za co został ukarany) Data_kara Data ukarania klienta Data Ksiazki 1.5. Książki Tekstowy (200) Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_ksiazka Identyfikator książki Liczbowy Tytul_ksiazka Tytuł książki Tekstowy (50) Numer_ksiazka Numer ISBN Tekstowy (45) Wydanie_ksiazka Rok wydania książki Data Strony_ksiazka Ilość stron Liczbowy Tagi_ksiazka Tagi opisujące książkę Tekstowy (500) Autorzy 1.6. Autorzy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_autor Identyfikator autora Liczbowy Imie_autor Imię autora Tekstowy (20) Nazwisko_autor Nazwisko autora Tekstowy (30) 23

23 Tłumaczenia 1.7. Tłumaczenia Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_tlumaczenie Identyfikator tłumaczenia Liczbowy Nazwa_tlumaczenie Format 1.8. Format Język w jakim jest wydana książka Tekstowy (40) Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_format Identyfikator formatu Liczbowy Nazwa_format Nazwa formatu Tekstowy (5) Wydawnictwa 1.9. Wydawnictwa Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_wydawnictwo Identyfikator wydawnictwa Liczbowy Nazwa_wydawnictwo Nazwa wydawnictwa Tekstowy (45) Statusy Statusy Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_statusg Identyfikator statusu Liczbowy Nazwa_status Nazwa statusu dostępności Tekstowy (20) Opis_status Opis statusu dostępności Tekstowy (250) Gatunki Gatunki Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_gatunek Identyfikator gatunku książki Liczbowy Nazwa_gatunek Nazwa gatunku Tekstowy (30) 24

24 Rezerwacja Rezerwacja Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_rezerwacja Identyfikator rezerwacji Liczbowy Data_rezerwacja Data rezerwacji książki Data Koniec_rezerwacja Data upływu rezerwacji Data Wypozyczenie Wypożyczenie Nazwa atrybutu: Opis atrybutu: Format danych: Id_wypozyczenie Identyfikator wypożyczenia Liczbowy Data_wypozyczenie Koniec_wypozyczenie Data wypożyczenia książki przez klienta Data zwrotu książki przez klienta Data Data 2. Opis słownika danych: 2.1. Użytkownik jest to osoba zarejestrowana w systemie, mająca dostęp do aplikacji. Jego uprawnienia są bezpośrednio zależne od ustalonego przez administratora poziomu dostępu do aplikacji (pracownik pracownik, administrator, klient czytelnik) Logowanie proces mający na celu zweryfikowanie podanych przez użytkownika danych w formularzu logowania oraz ustalenie jego poziomu dostępu do aplikacji Pracownik jest to osoba zatrudnioną w bibliotece, zobowiązana do wypełniania przydzielanych jej obowiązków Administrator pracownik biblioteki posiadający największe uprawnienia spośród wszystkich użytkowników aplikacji. Zajmuje się bazą danych aplikacji Pracownik pracownik biblioteki, zajmuje się wprowadzaniem książek do bazy danych biblioteki oraz jest odpowiedzialny za obsługę czytelników Klient jest to osoba akceptująca warunki korzystania z biblioteki i zobowiązująca się jednocześnie do przestrzegania jej zapisów regulaminu Czytelnik klient wypożyczający oraz rezerwujący książki w bibliotece 2.8. Rezerwacja książki w czasie, gdy książka jest aktualnie wypożyczona, bądź przeprowadzana jest jej konserwacja, czytelnik może sobie ją zamówić. W momencie, kiedy jej status zmieni się na dostępny to będzie on miał pierwszeństwo w jej wypożyczeniu. 25

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Biblioteka miejska Dokumentacja finalna z przedmiotu: Projekt Zespołowy Semestr VI, Studia Dzienne Kierunek: Informatyka Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt:

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Łukasz Włodarczyk Paweł Mielnikiewicz Marcin Zapaśnik Koszalin 2013 1 1. Mapa myśli 2. Słownik pojęć Klient osoba zakupująca paliwo na stacji benzynowej lub

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia samochodów

Wypożyczalnia samochodów Rafał Tomaszewicz 10.06.2012 Maciej Strychalski Łukasz Kaczmarski Mateusz Mikołajczak Wypożyczalnia samochodów WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW... 1 PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI... 5 RAPORT O WYBRANYM INSTRUMENTARIUM

Bardziej szczegółowo

IO - SAD. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - SAD. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - SAD M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Wprowadzenie 3 2.1 Cel................................. 3 2.2 Zakres...............................

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Spis treści 1 Terminarz...3 2 Specyfikacja wymagań - założenia projektowe...4 2.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych Spis treści Modelowanie i analiza systemów informatycznych...1 Ćwiczenia 1...2 Wiadomości podstawowe:...2 Ćwiczenia...8 Ćwiczenia 1 Wiadomości podstawowe:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM.

MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE MODELOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ W ŚRODOWISKU OBIEKTOWO ZORIENTOWANYM. Marcin Brudka 3901 Promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU Temat: Wieloplatformowy program do obsługi faktur Adresat: dr inż. Jacek Kołodziej Wykonawcy: Daniel Krysiak Przemysław Szpunar Grzegorz Śmierzchalski Spis Treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Music Store Support App Dokumentacja projektu

Music Store Support App Dokumentacja projektu 2013 Music Store Support App Dokumentacja projektu Dorota Chyła Tomasz Bednarski Wojciech Florkowski Łukasz Gąsiewicz 2013-06-03 1 Spis treści 1. Protokół założycielski grupy projektowej... 4 2. Raport

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Music Store Support App Dokumentacja projektu

Music Store Support App Dokumentacja projektu 2013 Music Store Support App Dokumentacja projektu Dorota Chyła Tomasz Bednarski Wojciech Florkowski Łukasz Gąsiewicz 2013-06-03 Spis treści 1. Protokół założycielski grupy projektowej... 4 2. Raport o

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

IO - Plan przedsięwzięcia

IO - Plan przedsięwzięcia IO - Plan przedsięwzięcia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Wprowadzenie 3 2.1 Cele................................ 3 2.2 Budżet...............................

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006 Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski 4 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel dokumentu................................... 3 1.2 Oczekiwania....................................

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i

1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. 1. Formularz rejestracyjny (2 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE

PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ZAKŁAD ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE Witold Pokrzywnicki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN

REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN REQB POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY EGZAMIN Podziękowania REQB Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin Dokument ten został stworzony przez główny zespół Grupy Roboczej REQB dla Poziomu Podstawowego. Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 Warszawa, GRUDZEŃ 2014 Spis treści 1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE... 2 2.ZALOGUJ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego

GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego GALILEO Zarządzaj wagami w nowoczesny sposób GALILEO Oprogramowanie służące do wspomagania zarządzania firmą z branży przemysłu wagowego OPROGRAMOWANIE GALILEO Zarzadzaj wagami w nowoczesny sposób Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania

Projektowanie oprogramowania Wrocław, 27.09.2010 1. Warunki wstępne Projektowanie oprogramowania Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie przedmiotu: Podstawy inżynierii oprogramowania (ćwiczenia) Zajęcia składają się z

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo