DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER"

Transkrypt

1 Projekt zespołowy autorzy: Mateusz Hendzel, Marcin Pieślak, Wiktor Nitka, Mateusz Myk, Kamil Lorenc DOKUMENTACJA ZBIORCZA APLIKACJI ORGANIZER Spis treści: 1. Protokół założycielski Specyfikacja wymagań Harmonogram Diagram przypadków użycia Prototyp GUI Logo Zespołu, Logo Aplikacji, Wizytówka Zespołu Diagram domeny Scenariusz przypadków użycia Diagram klas wdrożeniowy Testowanie Aplikacji Dokument Detaliczny Projektu Wprowadzenie Opis Ogólny Specyfikacja Komponentów Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 1

2 1. PROTOKÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI Autor: Mateusz Hendzel Sprawdzone przez Wiktor Nitka Koszalin dn r. Protokół założycielski 1. Grupa projektowa. W dniu 26 lutego 2014 roku w Koszalinie odbyło się zebranie, którego celem było utworzenie grupy projektowej. W zebraniu wzięli udział studenci III roku Informatyki z Politechniki Koszalińskiej. Wybrano grupę projektową na podstawie osobistych preferencji. W jej skład wchodzą: Mateusz Hendzel Marcin Pieślak Mateusz Myk Wiktor Nitka Kamil Lorenc 2. Rozwiązanie grupy Z dniem końca sesji egzaminacyjnej następuje rozwiązanie grupy z możliwością przedłużenia jej działania za zgodą wszystkich członków. 3. Cel projektu. Grupa projektowa została stworzona by zrealizować projekt zespołowy, którego celem jest wytworzenie Aplikacji Organizer na platformy mobilne oraz napisanie niezbędnej dokumentacji szczegółowo opisującej aspekty projektu. 4. Termin projektu. Członkowie zobowiązali się do wykonania projektu w nieprzekraczalnym terminie do końca sesji egzaminacyjnej VI semestru. W przypadku niedotrzymania terminu istnieją silne motywy, aby wszyscy członkowie grupy stracili możliwość zaliczenia przedmiotu. 5. Kierownik projektu. Członek grupy Mateusz Hendzel samodzielnie mianował się na stanowisko kierownika projektu. Nie ma możliwości odwołania lub zmiany lidera. Członkowie zespołu są zobowiązani do przestrzegania zasad i reguł ustalonych przez lidera grupy. 6. Obowiązki członków. Obowiązkiem każdego członka zespołu jest działanie na jego korzyść, aktywne uczestniczenie w projekcie oraz wywiązywanie się z przydzielonych zadań w Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 2

3 wyznaczonym terminie. 7. Kary W przypadku niewywiązywania się z obowiązków, kierownik może podjąć decyzję o wydaleniu z grupy. Każdy członek może podjąć decyzję o samodzielnym wystąpieniu z projektu. Wydalenie z grupy oraz samodzielnie wystąpienie z projektu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz rozwoju projektu w wysokości zł, chyba że kierownik postanowi inaczej. 8. Postanowienia końcowe Każdy z członków dobrowolnie przystąpił do projektu i podporządkowuje się treści niniejszego dokumentu, protokół założycielski sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach potwierdzonych podpisami wszystkich członków projektu. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 3

4 2. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Autor: Wiktor Nitka Zatwierdzone przez Mateusz Hendzel Specyfikacja Wymagań 1. Temat: Organizer na bazie kalendarza na platformę Android. 2. Potencjalni użytkownicy: Klienci usługi Google Play. 3. Klienci: Klienci usługi Google Play. 4. Funkcjonalności: Ekran powitalny Wybór widoku o Widok miesiąca Możliwość przewijania widoku o Widok Tygodnia Możliwość przewijania widoku o Widok dnia Możliwość przewijania widoku o Widok listy zdarzeń w porządku chronologicznym Możliwość przewijania widoku Zaznaczenie dowolnego dnia, godziny Utworzenie kopii zapasowej na karcie pamięci o Wybór ścieżki Utworzenie notatki(szybka notatka bez parametrów zdarzenia np. lista zakupów) o Nadanie tytułu notatki o Nadanie treści notatki o Edycja notatki o Usunięcie notatki Utworzenie zdarzenia(np. Spotkanie, urodziny, imieniny) o Nadanie tytułu zdarzenia o Nadanie typu zdarzenia o Przesunięcie zdarzenia na inny dzień/godzinę o Nadanie początku i końca zdarzenia o Dodanie alarmu do zdarzenia o Nadanie priorytetu dla zdarzenia o Nadanie opisu dla zdarzenia o Nadanie etykiety dla zdarzenia: prywatny, służbowy o Usuwanie zdarzenia o Edycja wcześniej utworzonego zdarzenia o Ustawienie cykliczności zdarzenia 5. Ograniczenia: Program na platformę Google Android w wersji 3.0 wzwyż, na urządzenia mobilne. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 4

5 3. HARMONOGRAM Autor: Mateusz Hendzel Sprawdzone przez Mateusz Hendzel Harmonogram Projektu Data Planowana data Osoba Zadanie Postęp rozpoczęcia zakończenia Do Mateusz Stworzyć protokół założycielski Hendzel Utworzyć Harmonogram projektu Do Marcin Pieślak Do Wiktor Nitka Do Marcin Pieślak Do Kamil Lorenc Do Mateusz Myk Do Mateusz Hendzel Do Wiktor Nitka Do Marcin Pieślak Do Wiktor Nitka Do Mateusz Hendzel Do Marcin Pieślak Do Marcin Pieślak Do Kamil Lorenc Do Mateusz Myk Do Mateusz Hendzel Podział obowiązków Założenie konta na platformie do komunikacji między członkami zespołu Specyfikacja wymagań Diagram przypadków użycia Projekt intefejsu GUI LOGO aplikacji Czynności papiernicze Model domeny Scenariusze Wybór bibliotek i narzędzi deweloperskich Diagram Klas Dokument Detaliczny Projektu Implementacja bibliotek Programowanie funkcjonalności Plan testów i testy statyczne Testy dynamiczne Końcowa wersja aplikacji Poprawiona Poprawiony Odłożono Wykonany Wykonany Wykonany Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 5

6 4. DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA Autor: Wiktor Nitka Zatwierdzony przez Mateusz Hendzel Rys. 1. Diagram przypadków użycia Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 6

7 5. PROTOTYP GUI Autor: Marcin Pieślak Zatwierdzony przez Mateusz Hendzel Rys. 2. Projekt interfejsu graficznego wykonany w środowisku ADT Eclipse Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 7

8 6. LOGO ZESPOŁU, LOGO APLIKACJI, WIZYTÓWKA ZESPOŁU Autor: Kamil Lorenc Zatwierdzony przez Mateusz Hendzel Rys. 3. Logo zespołu projektowego AndroX Rys. 4. Logo aplikacji Organizer Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 8

9 Rys. 5. Wizytówka zespołu projektowego AndroX Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 9

10 7. DIAGRAM DOMENY Autor: Mateusz Hendzel Sprawdzony przez Mateusz Hendzel Rys. 6. Diagram domeny Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 10

11 8. SCENARIUSZ PRZYPADKÓW UŻYCIA Autor: Wiktor Nitka, Kamil Lorenc, Mateusz Myk, Mateusz Hendzel Sprawdzony przez Mateusz Hendzel Przypadek użycia: Zarządzanie notatkami. Przebieg podstawowy. 1. Użytkownik wybiera widok notatek. 2. System wyświetla widok notatek. Scenariusz Przypadków użycia 3. Użytkownik wybiera z menu opcję Utwórz notatkę 4. System wyświetla formularz tworzenia notatki. 5. Użytkownik wprowadza tytuł notatki. 6. Użytkownik wprowadza treść notatki. 7. Użytkownik wybiera opcję zapisu notatki. 8. System zapisuje notatkę do pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera widok notatek. 2. System wyświetla widok notatek. 3. Użytkownik wybiera istniejącą notatkę. 4. System wyświetla wybraną notatkę z możliwością edycji. 5. Użytkownik edytuje notatkę. 6. Użytkownik wybiera opcję zapisu notatki. 7. System nadpisuje notatkę w pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera widok notatek. 2. System wyświetla widok notatek. 3. Użytkownik wybiera istniejącą notatkę. 4. System wyświetla wybraną notatkę z możliwością edycji. 5. Użytkownik wybiera opcję usunięcia notatki. 6. System usuwa notatkę z pliku. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 11

12 Przypadek użycia: Zarządzanie zdarzeniami. Przebieg podstawowy. 1. Użytkownik wybiera dzień do którego chce dodać zdarzenie. 2. System wyświetla widok zdarzeń wybranego dnia. 3. Użytkownik wybiera z menu opcję Utwórz zdarzenie 4. System wyświetla formularz tworzenia zdarzenia. 5. Użytkownik wprowadza tytuł zdarzenia. 6. Użytkownik wprowadza typ zdarzenia. 7. Użytkownik ustawia początek i koniec zdarzenia. 8. Użytkownik dodaje alarm do zdarzenia. 9. Użytkownik ustawia priorytet zdarzenia. 10. Użytkownik nadaje etykietę zdarzenia. 11. Użytkownik wybiera opcję zapisu zdarzenia. 12. System zapisuje zdarzenie w pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera dzień do którego chce dodać zdarzenie. 2. System wyświetla widok zdarzeń wybranego dnia. 3. Użytkownik wybiera istniejące zdarzenie. 4. System wyświetla zdarzenie do edycji. 5. Użytkownik edytuje zdarzenie. 6. Użytkownik wybiera opcję zapisu zdarzenia. 7. System nadpisuje zdarzenie w pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera dzień z którego chce usunąć zdarzenie. 2. System wyświetla widok zdarzeń wybranego dnia. 3. Użytkownik wybiera istniejące zdarzenie. 4. System wyświetla zdarzenie do edycji. 5. Użytkownik wybiera opcję usunięcia zdarzenia. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 12

13 6. System usuwa zdarzenie z pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera widok chronologiczny zdarzeń. 2. Wyświetla widok chronologiczny zdarzeń. 3. Użytkownik wybiera istniejące zdarzenie. 4. System wyświetla zdarzenie do edycji. 5. Użytkownik edytuje zdarzenie. 6. Użytkownik wybiera opcję zapisu zdarzenia. 7. System nadpisuje zdarzenie w pliku. Przebieg alternatywny Użytkownik wybiera widok chronologiczny zdarzeń. 2. Wyświetla widok chronologiczny zdarzeń. 3. Użytkownik wybiera istniejące zdarzenie. 4. System wyświetla zdarzenie do edycji. 5. Użytkownik wybiera opcję usunięcia zdarzenia. 6. System usuwa zdarzenie z pliku. Przypadek użycia: Wybór widoku. Przebieg podstawowy. 1. System wyświetla widok domyślny aplikacji. 2. Użytkownik wybiera z menu opcję zmiany widoku. 3. System wyświetla menu z dostępnymi widokami. 4. Użytkownik wybiera konkretny widok. 5. System wyświetla widok wybrany przez użytkownika. Przypadek użyci: Utworzenie kopii zapasowej. Przebieg podstawowy. 1. Użytkownik wybiera z menu opcję utworzenia kopii zapasowej. 2. System wyświetla formularz ze Ścieszką gdzie ma zostać zapisana kopia. 3. Użytkownik wypełnia formularz ze ścieżką. 4. System tworzy kopię zapasową plików pod wybraną ścieżką. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 13

14 9. DIAGRAM KLAS WDROŻENIOWY Autor: Wiktor Nitka Zatwierdzony przez Mateusz Hendzel Rys. 7. Diagram klas wdrożeniowy Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 14

15 10. TESTOWANIE APLIKACJI Autor: Kamil Lorenc Zatwierdzony przez Mateusz Hendzel PLAN TESTOWANIA APLIKACJI 1. Sprawdzenie czy aplikacja prawidłowo dodaje i usuwa przypomnienia. 2. Sprawdzenie czy dodane przypomnienie zostanie wyświetlone (przypomniane) mimo wielokrotnego restartu telefonu. 3. Sprawdzenie zachowania aplikacji w wypadku dodania wielu przypomnień o różnych datach, godzinach i priorytetach. 4. Sprawdzenie czy program wyświetla przypomnienie po nieustannym działaniu przez kilka dni. 5. Sprawdzenie czy jest możlliwość dodania do kalendarza dwukrotnie identycznego przypomnienia (ta sama minuta, godzina, priorytet). 6. Sprawdzenie zachowania programu w przypadku nadawania nazw przypomnień przy użyciu małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. 7. Test zapisywania do pliku dodanych wydarzeń i ich odczytu w przypadku crashu aplikacji. 8. Sprawdzenie czy zmiana daty w ustawieniach urządzenia, nie powoduje błędnego wyświetlenia przypomnienia przez program. PRZEPROWADZENIE TESTOWANIA APLIKACJI Lp. Opis zadania Wykonana ilość testów Rezultat 1. Sprawdzenie czy aplikacja prawidłowo dodaje i usuwa przypomnienia. 2. Sprawdzenie czy dodane przypomnienie zostanie wyświetlone (przypomniane) mimo wielokrotnego restartu telefonu. 3. Sprawdzenie zachowania aplikacji w wypadku dodania wielu przypomnień o różnych datach, godzinach i priorytetach. 25 Test zaliczony, program pomyślnie wykonał operacje. 10 Test zaliczony, program wyświetla przypomnienie mimo wielokrotnego restartu urządzenia. 25 Test zaliczony, wszystkie przypomnienia zostały dodane i wyświetlone prawidłowo. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 15

16 4. Sprawdzenie czy program wyświetla przypomnienia po nieustannym działaniu przez kilka dni. 5. Sprawdzenie czy jest możlliwość dodania do kalendarza dwukrotnie identycznego przypomnienia (ta sama minuta, godzina, priorytet). 6. Sprawdzenie zachowania programu w przypadku nadawania nazw przypomnień przy użyciu małych i dużych liter, cyfr, oraz znaków specjalnych. 7. Test zapisywania do pliku dodanych wydarzeń i ich odczytu w przypadku crashu aplikacji. 8. Sprawdzenie czy zmiana daty w ustawieniach urządzenia nie powoduje błędnego wyświetlenia przypomnienia przez program. 1 Test zaliczony, mimo jednego crashu programu, przypomnienia zostały wyświetlone prawidłowo. 20 Test zaliczony, program wyświetla komunikat, że takie przypomnienie już istnieje. 25 Test zaliczony, program zapisał i wyświetlił prawidłowo wszystkie przypomnienia. 20 Test zaliczony, program po ponownym uruchomieniu poprawnie odczytał dane z pliku i wyświetlił przypomnienia. 20 Test zaliczony, program wyświetla przypomnienie w czasie, który pokrywa się z czasem urządzenia. Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 16

17 11. DOKUMENT DETALICZNY PROJEKTU Autor: Mateusz Hendzel, Marcin Pieślak Sprawdzony przez Mateusz Hendzel DOKUMENT DETALICZNY PROJEKTU (DDP) APLIKACJI ORGANIZER wersja: 2.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu (DDP) opisuje detale pracy zespołu projektowego, który skupia się na stworzeniu aplikacji Organizer na platformę Google Android. Pierwsza część dokumentu zawiera opis ogólnych założeń projektowych, a także wykorzystywanych standardów i konwencji. Druga część ma na celu ogólną charakterystykę projektowanej aplikacji oraz jej aspektów. Wszystkie zmiany w dokumencie są odnotowane w historii zmian dokumentu zamieszczonej poniżej. Spis treści: 1. WPROWADZENIE Cel DDP Zakres DDP Definicje, akronimy, skróty Odsyłacze Krótkie omówienie dokumentu OPIS OGOLNY Standardy projektowe Standardy dokumentacyjne Konwencje nazewnicze Standardy programistyczne Narzędzia rozwijania oprogramowania SPECYFIKACJA KOMPONENTOW Typ Cel Funkcja Komponenty podporządkowane Zależności Interfejsy Zasoby Odsyłacze 20 Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 17

18 1. WPROWADZENIE 1.1 Cel DDP DDP jest centralnym dokumentem, w którym zgromadzone są wszystkie informacje odnośnie budowy i działania oprogramowania. Dokument powinien być zorganizowany w taki sam sposób, w jaki zorganizowane jest oprogramowanie. DDP powinien być kompletny, odzwierciedlający wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji wymagań. Powinien również być wystarczająco detaliczny aby umożliwić implementację i pielęgnację kodu. Styl DDP powinien być systematyczny i rygorystyczny, a język i diagramy użyte w DDP muszą być klarowne. Wszystkie ważne terminy będą zdefiniowane i użyte w zdefiniowanym znaczeniu. Materiał, który nie mieści się w podanej zawartości dokumentu, będzie załączony jako dodatek. 1.2 Zakres DDP. Założeniem projektu jest stworzenie interaktywnego organizera opartego na graficznej wizualizacji kalendarza z możliwością przypisywania do dni zadań. Aplikacja wzbogacona będzie też innymi praktycznymi funkcjonalnościami. Program projektowany jest na platformy mobilne z systemem operacyjnym Android. Realizacja projektu odbywa się na komputerze osobistym (notebook) z systemem operacyjnym Windows 7. Środowisko programistyczne wykonywania projektu to program ADT Eclipse. 1.3 Definicje, akronimy, skróty. Aplikacja - ogólna nazwa dla oprogramowania, oferuje użytkownikowi określone funkcjonalności. Aplikacja mobilna ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane są przy użyciu określonych platform i języków programowania. Android - jest darmową platformą dla telefonów komórkowych. Platforma Android zawiera zintegrowany zestaw oprogramowania dla urządzeń mobilnych. W skład Platformy wchodzi system operacyjny, oprogramowanie pośrednie (middleware), interfejs i aplikacje. Notatka - krótki tekst o charakterze informacyjnym, nastawiony na przekaz danych, wyróżniający się zrozumiałością przedstawianych wiadomości: rzeczowością i zwięzłością. Urządzenie mobilne - (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią (telefonu komórkowe, tablety, palmptopy). Priorytet ranga przypisana do konkretnego zdarzenia, informująca o jego ważności i znaczeniu Zdarzenie /Wydarzenie funkcjonalność zawierająca tytuł, opis, czas, priorytet, powiadomienie oraz przypisaną datę, mająca na celu zapisanie i przypomnienie użytkownikowi o nadchodzącym wydarzeniu którego spodziewa się w przyszłości Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 18

19 1.4 Odsyłacze. Nie dotyczy. 1.5 Krótkie omówienie treści dokumentu Dokument ten powstał na bazie specyfikacji wymagań systemowych. Zawiera on definicje standardów, strategii i konwencji, które będą przestrzegane podczas realizacji projektu. Dalsza część dokumentu zawiera informacje o modułach i komponentach systemu i interfejsie graficznym aplikacji. 2. OPIS OGÓLNY 2.1 Standardy Projektowe Podczas tworzenia projektu wykorzystamy model przyrostowy tworzenia oprogramowania. Wybraliśmy go, ze względu na jego zalety: -Klienci nie muszą czekad na dostarczenie całego systemu, zanim zaczną czerpad z niego korzyśd. -Klienci mogą używad wstępnych przyrostów jako rodzaju prototypu i zdobywad doświadczenia, które inspirują wymagania wobec późniejszych przyrostów. -Ryzyko całkowitej porażki przedsięwzięcia jest mniejsze. -Usługi o najwyższym priorytecie będą dostarczane jako pierwsze. -Łatwośd powrotu do prawidłowo działającej wersji programu w przypadku błędów 2.2 Standardy Dokumentacyjne Wszystkie dokumenty będą utworzone na podstawie jednego szablonu. W miarę możliwości (ze względu na ich czytelność i łatwość w zrozumieniu) będą tworzone diagramy przedstawiające dane zagadnienie. Przy programowaniu w języku Java będziemy stosować komentarze w stylu JavaDoc, co umożliwi proste wygenerowanie czytelnej dokumentacji kodu źródłowego aplikacji 2.3 Konwencje nazewnicze Nazewnictwo zastosowane w projekcie będzie ukierunkowane na jednoznacznośd i prostotę. Zarówno komponenty, jak i poszczególne funkcje będą nazywane w ten sposób by można było jednoznacznie odczytad cel danej funkcji czy komponentu. 2.4 Standardy Programistyczne W projekcie będziemy wykorzystywać podejście obiektowe do programowania. Będziemy wykorzystywać wzorzec projektowy MVC(Model-View Controller). Zalety takiego podejścia: Brak zależności modelu od widoków aplikacji Łatwość dodawania oraz modyfikowania istniejących widoków bez wpływu na kluczową część stystemu Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 19

20 2.5 Narzędzia Rozwijania oprogramowania Do realizacji projektu wykorzystujemy język JAVA (na platformę Android). Będziemy korzystać ze środowiska Android Development Tool Oracle Eclipse, licencja Public License. Podczas tworzenia dokumentacji, będą wykorzystywane m.in. programy: -StarUml program do tworzenia diagramów UML, -Sorgeforge.net platforma do komunikacji członków zespołu programistycznego -Microsoft Office pakiet oprogramowania wykorzystywany przy tworzeniu dokumentacji. 3. SPECYFIKACJA KOMPONENTÓW 3.1 Typ Graficzny komponent kalendarza typu Grid View z Grid Adapter 3.2 Cel Wykorzystanie komponentu jako kalendarza z możliwością zaznaczania daty oraz organizowania przypomnień. 3.3 Funkcja Prezentacja dni w widoku miesiąca oraz wskazanie bieżącego i wybranego dnia. 3.4 Komponenty podporządkowane Grid View Grid Cell Button Label 3.5 Zależności Nie dotyczy 3.6 Interfejsy onselecteddaychange view The view associated with this listener. year The year that was set. month The month that was set [0-11]. dayofmonth The day of the month that was set. 3.7 Zasoby Grafika 3.8 Odsyłacze https://code.google.com/p/android-calendar-view/ Grupa Projektowa ANDROX kontakt: 20

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao Koszalin, 21.05.2011 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao Zespół projektowy: Mateusz Radziuk Maciej Madaj Łukasz Młynik Bartłomiej Machnik Prowadzący: Dr inż. Walery Susłow

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao Koszalin, 21.05.2011 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Gra karciana Makao Colakao Zespół projektowy: Mateusz Radziuk Maciej Madaj Łukasz Młynik Bartłomiej Machnik Prowadzący: Dr inż. Walery Susłow

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Biblioteka miejska Dokumentacja finalna z przedmiotu: Projekt Zespołowy Semestr VI, Studia Dzienne Kierunek: Informatyka Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

I. Raport wykonywalności projektu

I. Raport wykonywalności projektu Spis treści: " I. " Raport wykonywalności projektu..." str. 2 " II. " Glosariusz projektu... " str. 4 " III. " Diagramy relacji encja-związek..." str. 6 " IV. " Diagramy przepływu danych..." str. 7 " V.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa

Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa Dokumentacja projektu Makao karciana gra sieciowa 1 Spis treści Specyfikacja wymagań...3 Diagram przypadków użycia...4 Scenariusze...5 Diagramy sekwencji...6 Diagram modelu domeny...8 Projekt graficznego

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Cel projektu 3 2 Słownik 4 3 Wymagania funkcjonalne 5 3.1 F.BK Baza klientów.................................

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Katedra Informatyki Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki Pastebin w wersji zorientowanej na środowisko mobilne z klientem pozwalającym na oba kierunki przeklejania. Dokumentacja deweloperska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows

Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Ćwiczenie Nr 6 Przegląd pozostałych najważniejszych mechanizmów systemu operacyjnego Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem systemami plików, zarządzaniem atrybutami plików, prawami do plików

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalna

Specyfikacja funkcjonalna Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 12 Opracowali: Zatwierdzili: Justyna Gutkowska Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Program szkolenia: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze Instrukcja obsługi systemu Exchange Funkcja - Kalendarze Spis treści a. Tworzenie kalendarzy... 2 b. Dodawanie terminów spotkań, wydarzenia cykliczne... 3 c. Organizowanie spotkań z innymi użytkownikami...

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU Temat: Wieloplatformowy program do obsługi faktur Adresat: dr inż. Jacek Kołodziej Wykonawcy: Daniel Krysiak Przemysław Szpunar Grzegorz Śmierzchalski Spis Treści 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach.

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Czym jest system InteractivOS? Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Aplikacja ta pozwala na szybkie zebranie opinii uczestników lekcji, wykładu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Eco Harmonogram - Zarządzanie

Eco Harmonogram - Zarządzanie Eco Harmonogram - Zarządzanie Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store. Każdy może w prosty sposób zainstalować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android

2. Instalacja i konfiguracja XScanPet na smartfonie z systemem Android Inwentaryzacja w Sz@rk ST z wykorzystaniem kodów kreskowych odczytywanych smartfonem z aplikacją ScanPet Wstęp Od kwietnia 2015, w systemie Sz@rk ST dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji z użyciem

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt:

Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Projekt zespołowy Osoby wykonujące projekt: Łukasz Włodarczyk Paweł Mielnikiewicz Marcin Zapaśnik Koszalin 2013 1 1. Mapa myśli 2. Słownik pojęć Klient osoba zakupująca paliwo na stacji benzynowej lub

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo