PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ZAKŁAD ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE Witold Pokrzywnicki na potrzeby przedmiotu Projektowanie Systemów prowadzonego przez mgr J. Czuchnowskiego 1

2 Spis treści Rozdział 1: Analiza możliwości wykonania Podsumowanie menadżerskie Wstęp Opis problemu Model procesu biznesowego Cele Wymagania Proponowana strategia Zakres projektu Projekt obejmuje Projekt nie obejmuje Ustalenia Analiza ryzyk związanych z realizacją projektu Ryzyko technologiczne Ryzyko kompetencji Ryzyko biznesowe - efektywności Ryzyko wymagań...7 Rozdział 2: Model wymagań Aktorzy Menadżer Pracownik Klient Aplikacja Biznesowe przypadki użycia Diagram użycia systemu Opisy przypadków użycia Wymagania systemowe Systemowe diagramy przypadków użycia Opisy systemowych przypadków użycia Wymagania niefunkcjonalne...18 Rozdział 3: Model dziedziny Model statyczny Diagramy klas Dokumentacja diagramów klas...21 Rozdział 4: Model architektury oprogramowania Podziały na systemy i moduły Moduł administracyjny Moduł pracowniczy Zestawienie formularzy aplikacji Okno logowania Okno administracyjne Okno pracownicze Okno dodawania klienta Okno dodawania zlecenia

3 4.2.6 Okno przydziału pracowników do zleceń...28 Rozdział 5: Programowanie i implementacja Strategia testowania Środowisko testowe

4 Rozdział 1: Analiza możliwości wykonania 1.1 Podsumowanie menadżerskie Wstęp Projekt tworzony jest na potrzeby własne, pod moją przyszłą firmę tworzącą strony internetowe. Dotychczasowa działalność prowadzona jest na umowy o dzieło/zlecenie. Adres strony internetowej to Opis problemu Dotychczasowa działalność prowadzona jest przez jedną osobę, ale w założeniu firma ma posiadać zakontraktowanych kilku do kilkunastu pracowników. Planowane jest wprowadzenie elastycznego systemu pracy, w którym nie jest ściśle określony wymiar czasowy pracy, natomiast liczba dni, w których pracownik jest dostępny do pracy, jest zgłaszana bezpośrednio przez niego. Pracownicy zakontraktowani są na różnych stanowiskach, ale wykonywane przez nich zlecenia nie są ściśle powiązane z nazwą stanowiska. Wyznacznikiem są technologie, które pracownik zna i którymi skutecznie może się posługiwać. Zlecenia przyjmowane są przez menadżera, a pracownicy przydzielani są wg szczegółowego terminarza zlecenia, oraz ich list dostępności na miesiąc. Sam mechanizm przydziału docelowo będzie zautomatyzowany poprzez odpowiedni algorytm programu. Ofertą firmy będą zarówno projekty nowych stron, jak i przebudowy oraz aktualizacje istniejących rozwiązań. 4

5 1.1.3 Model procesu biznesowego Cele Celem wprowadzenia systemu do firmy jest ułatwienie podziału zleceń na pracowników przy nieszablonowych terminarzach gotowości do pracy Wymagania Program powinien uwzględniać różne terminy dostępności pracowników oraz terminarzy zleceń oraz ustalać przydział pracowników w taki sposób, by było to jak najbardziej efektywne Proponowana strategia Projekt zakłada stworzenie aplikacji i bazy danych oraz rozbudowywanie ich z czasem w celu spełnienia pojawiających się dodatkowych wymogów. Rozwój aplikacji uzależniony jest od rozwoju firmy. 5

6 1.2 Zakres projektu Projekt obejmuje Utworzenie aplikacji z częściową możliwością wprowadzania danych, takich jak zlecenia, nowi klienci, nowi pracownicy. Projekt obejmuje także stworzenie bazy danych oraz opcje jej przeglądania Projekt nie obejmuje Integracji algorytmu oraz mechanizmu przydziału pracowników do zleceń. Taka funkcja zostanie zaimplementowana przy ewentualnych dalszych pracach nad projektem. Baza danych zainstalowana jest jedynie lokalnie, nie ma możliwości podłączenia się aplikacją z innego komputera Ustalenia Aplikacja stworzona zostanie w formie prototypu, czyli zaimplementowana zostanie część funkcji, natomiast pozostałe zostaną jedynie zaznaczone, np. przyciski nie wykonujące żadnej funkcji, ale informujące, że taka funkcja zostanie w przyszłości wprowadzona. Dane do logowania w celu przetestowania aplikacji to: konto administracyjne: login: wp hasło: Testowe1 konto pracownicze: login: grafik hasło: Testowe1 6

7 1.3 Analiza ryzyk związanych z realizacją projektu Ryzyko technologiczne Awaria połączenia z bazą danych, błędy w wykonywaniu programu Ryzyko kompetencji Wprowadzanie błędnych danych do programu lub działanie na szkodę Ryzyko biznesowe - efektywności Program przydziela zlecenia nieefektywnie, np. nie uwzględniając rodzajów umów z pracownikami i tym samym generuje zbędne koszty. Przykład: została podpisana z pracownikiem umowa o pracę na połowę etatu, a system przydziela zlecenia pracownikom o umowach na zlecenie o tych samych kompetencjach i datach dostępności Ryzyko wymagań Wymagania postawione przed projektem okażą się niezgodne z wymaganiami firmy działającej w rzeczywistości. 7

8 Rozdział 2: Model wymagań 2.1 Aktorzy Menadżer Osoba zajmuje kierownicze stanowisko. To ona zajmuje się kontaktem z klientami, dodawaniem oraz modyfikacją klientów oraz pracowników do systemu, wprowadzaniem zleceń, oraz przyporządkowywaniem pracowników do zleceń. Ma dostęp do pełnego interfejsu aplikacji Pracownik Jest to osoba zatrudniona przez firmę oraz wykonująca prace nad zleceniami i otrzymująca za to wynagrodzenie. Ma dostęp do ograniczonego interfejsu aplikacji, gdzie może jedynie sprawdzić jakie zlecenia i kiedy są jej przydzielone, oraz wypełnić dostępność na dany miesiąc Klient Osoba kontaktująca się z menadżerem w celu złożenia zlecenia na zaprojektowanie, aktualizację lub przebudowę strony internetowej Aplikacja Wprowadzane są przez nią zlecenia, klienci, pracownicy, oraz w niej przyporządkowywani są pracownicy do zleceń. Pracownicy używają jej też do wprowadzania swojej dostępności w miesiącu. Docelowo posiadać ma także algorytm, który automatycznie będzie przydzielać pracowników, lub sugerować takie przydziały menadżerowi. 8

9 2.2 Biznesowe przypadki użycia Diagram użycia systemu Hierarchia systemu 9

10 Diagram użycia systemu 10

11 2.2.2 Opisy przypadków użycia Diagram torowy przyjęcia zlecenia 11

12 Diagram torowy przydziału zlecenia 12

13 Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Przyjęcie zlecenia Menadżer, Klient, Aplikacja Są dostępni pracownicy znający odpowiednie technologie do zlecenia Zlecenie odpowiada wymaganiom postawionym przez klienta Menadżer wprowadza na podstawie ustaleń z klientem odpowiedni wpis do bazy. Ustalona zostaje data przyjęcia, oraz data 'deadline' czyli ostateczny termin oddania zlecenia. Menadżer przyporządkowuje pracowników, na podstawie ich dostępności, na każdy dzień zlecenia. Z powodu niedostępności pracowników, zlecenie zostaje odrzucone. Specjalne wymagania: Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Oddanie zlecenia Menadżer, Klient, Aplikacja Prace nad zleceniem zostały ukończone Klient przyjmuje zlecenie. Po ukończeniu prac związanych ze zleceniem, menadżer przekazuje prace klientowi. Klienta zatwierdza zlecenie, menadżer wprowadza datę oddania zlecenia do bazy danych. Klient nie zgadza się na przyjęcie zlecenia, z powodu niezgodności z postawionymi wcześniej wymaganiami, lub z innego powodu. Menadżer ponownie kieruje zlecenie do poprawek jako reklamację, lub nie zgadza się z reklamacją. Specjalne wymagania: 13

14 Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Specjalne wymagania: Reklamacja Menadżer, Klient, Aplikacja Klient jest niezadowolony z wykonania zlecenia. Klient odbiera ponownie zlecenie i teraz jest wszystko w porządku. Menadżer otrzymuje informację zwrotną o niezgodnościach wykonanej pracy z założeniami i wymaganiami klienta. W przypadku przyjęcia reklamacji, pracownicy zostają ponownie przydzieleni do zlecenia i wykonują nad nim prace. Zlecenie zostaje ukończone i zdane klientowi. Reklamacja zostaje odrzucona jako bezzasadna. Zlecenie zostaje poprawione, ale wraca znowu jako ponowna reklamacja. Wykonanie zlecenia wcześniej dla tego klienta. Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Specjalne wymagania: Dodanie klienta/pracownika Menadżer, Klient, Pracownik, Aplikacja Pracownik nawiązuje współpracę z firmą. Nowy klient składa zlecenie. Pracownik lub klient zostają dopisani do bazy. Menadżer wprowadza wszystkie dane dot. pracownika lub klienta do bazy. Możliwa jest także ich korekta, modyfikacja i usunięcie. Pracownik lub klient nie dostarczają wszystkich wymaganych danych. Dostęp do panelu administracyjnego. 14

15 Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Przypisanie pracowników do zleceń Menadżer, Pracownik, Aplikacja Wszyscy pracownicy wypełnili swoje terminarze na ten miesiąc. Wszystkie zlecenia mają przydzielonych pracowników. Na podstawie terminarzy pracowników oraz wymagań technologicznych zleceń, menadżer dokonuje przypisania pracowników do zleceń. Może także skorzystać z narzędzia automatycznego przydzielenia lub użyć go jako pomocy przy pracy. Nie wszyscy pracownicy dokonali wypełnienia swoich terminarzy, co powoduje nieprzydzielenie im pracy, a także ewentualne wydłużenie realizacji zadań lub nawet opóźnienia. Specjalne wymagania: Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Specjalne wymagania: Wypełnienie terminarza Pracownik, Aplikacja Pracownik loguje się na swoje konto. Pracownik wypełnił dostępność na dany miesiąc. Po zalogowaniu się na swoim koncie, pracownik pod zakładką Moja dostępność wypełnia wolne pola. Pracownik wypełnia błędne pola, w związku z czym nie może pracować w wyznaczonym terminie, powodując opóźnienie w realizacji zadań. Pracownik zapomina wypełnić listę, w związku z czym nie otrzymuje żadnego zlecenia. Pracownik ma dostęp do swojego panelu. 15

16 2.3 Wymagania systemowe Systemowe diagramy przypadków użycia System przydziału pracowników do zleceń System wprowadzania zleceń 16

17 2.3.2 Opisy systemowych przypadków użycia Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Przydział pracowników do zleceń Pracownik, Aplikacja, Menadżer Pracownik loguje się na swoje konto. Pracownik ma przydzielone zlecenie Pracownik po zalogowaniu się wypełnia dostępność na dany miesiąc. Menadżer wprowadza nowe zlecenie do programu. Aplikacja lub menadżer przypisują na podstawie harmonogramu zlecenia dostępnych pracowników. Brak dostępnych zleceń dla pracownika. Brak dostępnych pracowników do zlecenia. Specjalne wymagania: Nazwa: Osoby: Warunki wejściowe: Warunki końcowe: Główny przepływ zdarzeń: Alternatywny przepływ zdarzeń: Wprowadzenie zlecenia do bazy Aplikacja, Menadżer Menadżer loguje się na swoje konto. Zlecenie wprowadzone do systemu Menadżer loguje się do panelu administracyjnego. Wprowadza nowe zlecenie poprzez formularz. Aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych. Aplikacja wprowadza dane do bazy danych, tworzy harmonogram. Menadżer wylogowuje się. Błędne wprowadzane dane. Brak połączenia z bazą. Specjalne wymagania: 17

18 2.3.3 Wymagania niefunkcjonalne Aplikacja zainstalowana musi być na komputerze z systemem z rodziny Windows, wersja przynajmniej XP. W celu nawiązania połączenia z bazą danych, dostępne musi być połączenie internetowe. Każdy z pracowników posiada swoje własne unikalne hasło oraz login dostępu do aplikacji. Dostęp do danych klientów oraz pracowników posiada jedynie menadżer. Backup bazy danych powinien być wykonywany przynajmniej raz na miesiąc. 18

19 Rozdział 3: Model dziedziny 3.1 Model statyczny Diagramy klas Dodanie pracownika 19

20 Diagram encji 20

21 3.1.2 Dokumentacja diagramów klas Klasa Pracownik Nazwa: Opis: Przykład zastosowania: Atrybuty: Pracownik Klasa zawiera informacje o pracownikach Wprowadzenie nowego pracownika do bazy danych, porównanie wprowadzonego hasła i loginu przy logowaniu. Nazwa: Opis: Typ: haslo Hasło do logowania w panelu String (not null) login Login do dostępu do panelu String (not null) ID_prac Numer identyfikacyjny Int (not null) imie_prac Imię osoby String (not null) nazwisko_prac Nazwisko osoby String (not null) adres Ulica i numer domu String miasto Miasto String kod_pocztowy Kod pocztowy Int telefon Numer telefonu kontaktowego String mail Adres mailowy String (not null) pesel Numer PESEL String data_dol Data dołączenia do firmy DateTime (not null) data_odej Data odejścia od firmy DateTime ID_roli ID_stat Numer identyfikacyjny zajmowanego stanowiska Numer identyfikacyjny statusu pracownika Int (not null) Int (not null) 21

22 Klasa Zlecenie Nazwa: Opis: Przykład zastosowania: Atrybuty: Zlecenie Klasa zawiera informacje o zleceniu Wprowadzenie nowego zlecenia do bazy danych, przydzielenie pracowników na podstawie wprowadzonego do zlecenia harmonogramu Nazwa: Opis: Typ: ID_zlec Numer identyfikacyjny Int (identity) ID_kategoria Numer identyfikacyjny kategorii zlecenia Int (not null) ID_klient Numer identyfikacyjny klienta Int (not null) data_przyj Data przyjęcia zlecenia Datetime (not null) data_oddania Data oddania zlecenia Datetime data_deadline komentarz Data zaplanowanego oddania zlecenia Ewentualne uwagi do przyjętego zlecenia Datetime (not null) String Klasa Harmonogram Zlecenia Nazwa: Opis: Przykład zastosowania: Atrybuty: Zlecenie_terminarz Klasa zawiera informacje o harmonogramu technologii prac nad zleceniem Przydzielenie pracowników w zależności od dostępności i wymaganych technologii Nazwa: Opis: Typ: ID_zlec Numer identyfikacyjny zlecenia Int (not null) ID_technologii Numer identyfikacyjny technologii Int (not null) dzien_zlecenia Dany dzień zlecenia Int (not null) 22

23 Klasa Terminarz Pracownika Nazwa: Opis: Przykład zastosowania: Atrybuty: Prac_zlec Klasa zawiera informacje o przydzielonych pracownikowi pracach (technologiach) na poszczególne dni różnych zleceń Przydzielenie pracownikowi w zależności od dostępności prac w danej technologii do danego zlecenia Nazwa: Opis: Typ: ID_zlec Numer identyfikacyjny zlecenia Int (not null) ID_prac Numer identyfikacyjny pracownika Int (not null) dzien_zlecenia Dany dzień zlecenia Int (not null) Klasa Klient Nazwa: Opis: Przykład zastosowania: Atrybuty: Klient Klasa zawiera informacje o kliencie Wprowadzenie nowego klienta do bazy danych, dodanie zleceń dla danego klienta Nazwa: Opis: Typ: ID_klient Numer identyfikacyjny Int (identity) nazwa Nazwa firmy/klienta String (not null) miasto Miasto String adres Ulica, numer domu, mieszkania String kod_pocztowy Kod pocztowy String osoba_kontaktowa Osoba, z którą ustalane są szczegóły dot. zlecenia String mail Adres mailowy do kontaktu String (not null) telefon Numer telefoniczny Int fax Numer faxu do przesyły dokumentacji nip Numer do rozliczeń fiskalnych Int (not null) Int 23

24 Diagram sekwencji Złożenie zlecenia 24

25 Przydzielenie pracownika 25

26 Diagram maszyny stanowej a) użycia systemu Czekaj na zalogowanie Użytkownik zalogowany Czekaj na polecenie użytkownika Wykonaj polecenie Czekaj na wylogowanie 26

27 b) zlecenie 27

28 Rozdział 4: Model architektury oprogramowania 4.1 Podziały na systemy i moduły Aplikacja podzielona jest na dwa moduły: z pełnym dostępem do bazy danych dla menadżera, oraz z ograniczonym dostępem dla pracownika Moduł administracyjny Zawiera następujące zakładki: 1. Zlecenia domyślnie wyświetla domyśla listę wszystkich wprowadzonych do bazy zleceń. Opcje: - dodaj zlecenie / modyfikuj / usuń 2. Pracownicy domyślnie wyświetla domyśla listę wszystkich wprowadzonych do bazy pracowników. Opcje: - dodaj pracownika / modyfikuj / usuń 3. Klienci domyślnie wyświetla domyśla listę wszystkich wprowadzonych do bazy klientów. Opcje: - dodaj klienta / modyfikuj / usuń 4. Kategorie zleceń domyślnie wyświetla domyśla listę wszystkich wprowadzonych do bazy kategorii zleceń. Opcje: - dodaj kategorię / modyfikuj / usuń 5. Technologie pracowników domyślnie wyświetla wszystkie technologie przypisane poszczególnym pracownikom. Możliwe filtrowanie listy dla wybranego ID pracownika. 6. Terminarze pracowników domyślnie wyświetla pracowników przypisanych do prac nad zleceniami w danych technologiach. Możliwe jest filtrowanie listy po ID pracownika. Opcje: - przydziel zlecenia 7. Terminarze zleceń domyślnie wyświetla harmonogramy zleceń, czyli na jaki dzień danego zlecenia potrzebna jest jaka technologia. Możliwe filtrowanie po ID zlecenia. Opcje: - modyfikuj 8. Dostępność pracowników domyślnie wyświetla wypełnione przez pracowników dostępności w danym miesiącu. Możliwe filtrowanie po ID pracownika. Opcje: - wyczyść miesięcznie 28

29 4.1.2 Moduł pracowniczy Moduł zawiera zakładki: 1. Moje zlecenia domyślnie wyświetla wszystkie zlecenia, jakie ma przypisane zalogowany pracownik. 2. Moja dostępność umożliwia przejrzenie wypełnionej wcześniej dostępności na obecny miesiąc, a także dodanie dostępności w dniach dotychczas zaznaczonych jako niedostępne. Opcje: - edytuj 29

30 4.2 Zestawienie formularzy aplikacji Okno logowania Okno administracyjne 30

31 4.2.3 Okno pracownicze Okno dodawania klienta 31

32 4.2.5 Okno dodawania zlecenia Okno przydziału pracowników do zleceń 32

33 Rozdział 5: Programowanie i implementacja 5.1 Strategia testowania Przyjmuje si ę prowadzenie testów typu black box. Prowadzone będ ą przez wyznaczonego pracownika firmy. Produkt ma by ć przeznaczony dla wąskiej grupy użytkowników, więc osoba, która będzie bezpośrednio używał a później program jest dobrym wyborem na testera. 5.2 Środowisko testowe Do testów zostanie użyty laptop Dell z procesorem Intel Core 2 Duo 2,2Ghz, pamięcią 2GB RAM i dyskiem 250GB, wyposażony w w system operacyjny Windows 7 32-bit. Baza danych zainstalowana jest lokalnie. 33

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji

Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Autodesk Desktop Subscription Instrukcja Instalacji Proces zarządzania i aktywacji licencji Autodesk Desktop Subscription różni się dość mocno od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo,

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół podstawowych Szanowni Państwo, W części publicznej systemu możecie samodzielnie wypełnić elektroniczny wniosek rekrutacyjny lub zgłoszenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu doklog

Instrukcja użytkownika programu doklog Instrukcja użytkownika programu doklog INFOKLINIKA S.A., ul. Wyczółki 71, 02-820 Warszawa, tel.: +48 22 548 91 70, fax: +48 22 548 91 72, www.infoklinika.pl Sąd Rejonowy M.St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń Doradca 1/15 MODUŁ SZKOLEŃ Moduł, którego zadaniem jest informowanie doradców o organizowanych szkoleniach. Narzędzie pozwalające użytkownikowi na przeglądanie lokalizacji, trenerów,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt WetKlinika Autorzy: Marek Synoradzki, 164740 Marek Wiewiórski, 164751 Rok studiów: III Wydział Informatyki i Zarządzania Prowadzący: Mgr Hanna Mazur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 4.12 STD w stosunku do wersji 4.10 STD 4.22 PLUS w stosunku do wersji 4.20 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS Wersja 4.11 STD/4.21

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Cel projektu 3 2 Słownik 4 3 Wymagania funkcjonalne 5 3.1 F.BK Baza klientów.................................

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Przypadki użycia System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Przypadki użycia 1. Krótki opis projektu System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI to program, dzięki któremu mamy pełną kontrolę nad czynnościami

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o.

Bydgoskie Centrum Archiwizacji Cyfrowej sp. z o.o. STRONA GŁÓWNA ` Usługa earchiwizacja.pl przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Wykorzystuje zasadę przetwarzania danych w chmurze. Pozwala to na dostęp do własnej bazy dokumentów

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu kont pracowniczych na platformie ekomsa

Instrukcja obsługi modułu kont pracowniczych na platformie ekomsa Instrukcja obsługi modułu kont pracowniczych na platformie ekomsa Strona 1 z 6 1. Zestawienie uprawnień na ekomsa w zależności od typu konta. Typ konta Uprawnienia i zadania realizowane w ich obrębie Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy Projekt i

Przykładowy Projekt i Przykładowy Projekt i Autor Dokumentu: Józef Cyrankiewicz Jerzy Urban Właściciele Dokumentu: j.w. Wersja Dokumentu: 0.5 Status Dokumentu: Roboczy Data utworzenia: 27.10.2015 r. Data ostatniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo