Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne"

Transkrypt

1 Lista rozkazów mikrokontrolera 8051 część pierwsza: instrukcje przesyłania danych, arytmetyczne i logiczne Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

2 8051 Pamięć programu Po uruchomieniu procesora wykonywanie programu rozpoczyna się od adresu 0000h Adres ma długość 16 bitów. Zatem 8051 może zaadresować 2 16 = 64k słów programu. Każde słowo ma długość jednego bajtu. CPU może wykonywać instrukcje jedynie z pamięci programu.

3 Programowanie 8051 A B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 PC 8-bits Podstawowe znaczenie dla programowania mikrokontrolera 8051 mają rejestry zawiera CPU oparte na akumulatorze Większość operacji wykonywana jest na zawartości A i rezultat jest umieszczony w A np Add A,#23 16-bits

4 Lista rozkazów Lista rozkazów (instrukcji) to zestaw wszystkich rozkazów, które jest w stanie wykonać dany procesor.. Każdy procesor ma własną listę rozkazów. Rozkazy możemy podzielić na zasadnicze grupy: Arytmetyczno logiczne Przesłania danych Przeniesienia sterowania Testowania i porównania (w zasadzie nieobecne w 8051) Wejścia wyjścia (tylko niektóre procesory; 8051 ich nie ma) Inne Niektóre procesory (szczególnie RISC) mają rozkazy o ujednoliconej długości, inne (w tym 8051) nie.

5 Kodowanie rozkazów Rozkaz zawiera informację jaką operację wykonać, operandy (jeżeli są). przeznaczenie wyniku (jeżeli jest) Część rozkazu zawierająca informację o operacji nazywa się często kodem instrukcji (rozkazu) albo opcode Operand może być wartością natychmiastową, adresem pamięci lub rejestrem. Przeznaczeniem może być adres pamięci lub rejestr. Rozkaz procesora 8051 może mieć długość 1, 2 lub 3 bajtów

6 Kodowanie rozkazów 8 bitowy kod operacji daje 2 8 =256 możliwości Używa się rozkazów 1 bajtowych 92 rozkazy 2 bajtowe 24 rozkazy 3 bajtowe Przykład instrukcji 1 bajtowej CLR C jest ona reprezentowana przez kod 0C3h (bitowo )

7 Kodowanie rozkazów Inny przykład to ADDC A,R1 Instrukcja dodaje zawartość A i zawartość R1 używając wskaźnika przeniesienia i umieszcza rezultat w A Kod maszynowy to 039h. W ogólności kodowanie ADDC wygląda tak: 5 bitów 3 bity Rn

8 Timing rozkazów Mikrokontroler 8051 potrzebuje na wykonanie instrukcji minimum 12 cykli zegara (tak zwany cykl maszynowy). Są instrukcje wolniejsze, wymagające 48 cykli zegara Nie ma instrukcji potrzebujących 36 cykli zegara, ale są 2 potrzebujące 48 cykli (4 cykle maszynowe) instrukcje MUL oraz DIV Zauważ, że długość (liczba bajtów) rozkazu nie ma jednoznacznego przełożenia na czas trwania!

9 Lista rozkazów 8051 ACALL addr11 DIV AB LJMP addr16 RETI ADD A,<src> DJNZ <byte>,<rel8> MOV <dest>,<src> RL A ADDC A,<src> INC <byte> MOV DPTR,#data16 RLC A AJMP addr11 INC DPTR MOV bit,bit RR A ANL <dest>,<src> JB bit,rel8 MOVC RRC A ANL C,<bit> JBC bit,rel8 MOVX <dest>,<src> SETB bit CJNE <dest>,<src>,rel8 JC rel8 MUL AB SJMP rel8 CLR A NOP SUBB A,<src> CLR bit JNB bit,rel8 ORL <dest>,<src> SWAP A CPL A JNC rel8 ORL C,bit XCH A,<byte> CPL bit JNZ rel8 POP direct XCHD DA A JZ rel8 PUSH direct XRL <dest>,<src> DEC <byte> LCALL addr16 RET

10 Rozkaz MOV Musimy mieć możliwość przesyłania danych Pomiędzy rejestrami FFh 8-bits Pomiędzy pamięcią a rejestrami W pamięci : ) 80h 20h Upper 128 bytes Lower 128 bytes A B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 Służy do tego rozkaz MOV Możliwe są różne tryby adresowania 00h 8 bits 32 bytes used PC 16-bits

11 FFh Rozkaz MOV 8-bits A 12 Upper 128 bytes B Rozkaz MOV ma formę MOV <dest>,<src> Rezultatem jest przeniesienie bajtu z <src> do <dest> Istnieje 15 wersji tego rozkazu Przykład MOV A,#12 80h 20h Lower 128 bytes R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 00h 8 bits 32 bytes used PC 16-bits

12 Rozkaz MOV i wartości W naszym przykładzie natychmiastowe MOV A,#12 Przeznaczeniem jest rejestr A natomiast źródłem jest A B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 8-bits 12 wartość natychmiastowa Wszystkie warości natychmiastowe są poprzedzane znakiem # Źródło jest tu wartością stałą PC 16-bits

13 Rozkaz MOV i adresowanie rejestrów Adresowanie rejestrów (implikowane) Przykład MOV R3,#32 A B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 PC 8-bits MOV A,R3 Pierwsza instrukcja umieszcza 32 w rejestrze R3, a druga kopiuje zawartość R3 do rejestru A. Można używać dowolnego z 8 rejestrów R0 R7 Operandy będące rejestrami R0 R7 będziemy oznaczać przez Rn 16-bits

14 FFh 80h 20h 00h Rozkaz MOV i adresowanie bezpośrednie Upper 128 bytes Lower 128 bytes 8 bits 32 bytes used A B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 PC 8-bits bits Dla dostępu do RAM używa się, adresowania bezpośredniego Przykład MOV 20h,A Przeznaczeniem jest adres 20h, a źródło, zawartość A, jest kopiowane do RAM Adresowanie bezpośrednie może być używane tylko dla niższych 128 adresów.

15 Zauważ różnicę pomiędzy adresowaniem natychmiastowym i bezpośrednim!!! MOV A,#64h MOV A,64h Tutaj, wartość 64h jest umieszczona w A Tutaj, wartość spod adresu 64h jest umieszczona w A.

16 Instrukcja MOV i adresowanie pośrednie By uzyskać dostęp do 256 adresów RAM musimy użyć adresowania pośredniego Przykład FFh A 8-bits 13 Możemy 80h 20h Upper 128 bytes Lower 128 bytes B R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 20h mówiąc o adresowaniu pośrednim zwykle używamy gdzie i może oznaczać 1 lub 0. 00h PC 8 bits 32 bytes used 16-bits

17 Wartość bezpośrednia #data8 np. MOV A,#56h Adresowanie rejestrów Rn np. MOV R6,R3 Adresowanie bezpośrednie direct np. MOV R6,4Eh Adresowanie np. Podsumowanie trybów adresowania

18 Rozkazy MOV MOV A,source MOV dest,a MOV A,#data MOV dest,source MOV dest,#data Gdzie dest i source może być każdym z Rn, direct

19 Rozkaz XCH Instrukcja zamienia zawartość akumulatora z zawartością adresowaną przez operand XCH A,source Gdzie source może być każdym z Rn, direct

20 Rozkaz XCHD Instrukcja zamienia zawartość czterech najniższych bitów akumulatora z zawartością czterech najniższych bitów adresowaną przez operand XCHD

21 Rozkaz MOV (DPTR) MOV DPTR,#data16 Ta specjalna wersja rozkazu MOV umieszcza w rejestrze DPTR stałą 16 bitową. Rejestr DPTR służy głównie jako wskaźnik przy dostępie do pamięci programu i zewnętrznej pamięci RAM.

22 Rozkaz MOVX MOVX Rozkaz MOVX służy do dostępu do zewnętrznej pamięci RAM. Jednym z operandów musi być akumulator.

23 Rozkaz MOVX MOVX Wersja rozkazu MOVX służąca do dostępu do zewnętrznej pamięci RAM o pojemności 256B. Przy użyciu tej instrukcji nie są używane wyższe bity adresowe (używany jest tylko port P0).

24 Rozkaz MOVC MOVC MOVC Instrukcja służy do przepisywania danych z pamięci programu do akumulatora. Adres wyliczany jest poprzez sumę akumulatora i rejestru DPTR lub PC.

25 Instrukcje arytmetyczne Instrukcje arytmetyczne umożliwiają dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenia operandów całkowitych W większości przypadków akumulator pełni rolę zarówno jednego z operandów jak i przeznaczeniea wyniku np. ADD A,#23 A 23 można używać wszystkich ALU omówionych trybów adresowania

26 Dodawanie: ADD Instrukcja umożliwia dodawanie dwóch liczb 8 bitowych. Na przykład ADD A,#23 załóżmy, że A zawierał początkowo liczbę 31. (23) (31) (54) Rezultat ma 9 bitów... Dodatkowy bit przeniesienia carry jest umieszczany na pozycji C w słowie stanu procesora (PSW)

27 Dodawanie: ADD Gdy niezbędne są liczby ze znakiem posługojemy się kodem uzupełnień do 2. Zakres liczb wynosi wtedy od 128 do +127 Dodajmy 43 i 68 (43) ( 68) ( 25) Używamy tej samej instrukcji dodawania Ważne... do programisty należy właściwa interpretacja formatów danych

28 Dodawanie: ADD Przykład Dodaj zawartość R1 do A i umieść wynik w R2 Flagi przeniesienia carry (C) i przepełnienia overflow (OV) są modyfikowane przez instrukcję ADD ADD A,R1 MOV R2,A R1 R C OV A 23

29 Interpretacja bez znaku Przykład ilustruje dodawanie bez znaku bit OV nie ma w tym wypadku znaczenia Rezultatem dodawania 238 i 23 jest 5. Bit przeniesienia (C) został jednak ustawiony, co oznacza, że prawdidłowym wynikiem jest 256+5=261. R C R C R OV R2 5 0 OV A 71 A 23

30 Interpretacja ze znakiem Bit OV oznacza, że rezultat dodawania ze znakiem znalazł się poza zakresem. Resultatem dodawania 18 oraz 23 jest 5. Bit OV jest równy 0, co oznacza, że wynik mieści się w zakresie i jest prawidłowy. R C R C R OV R2 5 0 OV A 71 A 23

31 Dodawanie: ADD Możliwe formaty instrukcji ADD A,source ADD A,#data Gdzie source jest dowolnym z Rn, direct Podobne formaty dopuszcza większość instrukcji arytmetycznych i logicznych

32 Dodawanie: ADDC Wariantem instrukcji dodawania jest ADDC Do wyniku dodawania jest dodawany jeszcze wskaźnik przeniesienia C Przykład ADDC A,#34 Instrukcja służy do wykonywania dodawania 16, 24 lub 32 bitowego za pomocą instrukcji 8 bitowych

33 Dodawanie: ADDC Przykład: Rejestry R1 i R0 zawierają jedną 16 bitową liczbę całkowitą za znakiem, a R3 i R2 drugą. Dodaj te dwie liczby, umieść wynik w rejestrach R5 i R4. MOV A,R0 ADD A,R2 MOV R4,A R1 MOV A,R1 R3 ADDC A,R3 R5 MOV R5,A R0 R2 R4

34 Odejmowanie: SUBB Odejmuje od akumulatora liczbę wraz z pożyczką od najmniej znaczącego bitu (LSB) Rolę pożyczki pełni bit C (carry) z PSW By nie uwzględniać pożyczki trzeba ją wyzerować Można to zrobić na przykład tak CLR C Bity OV oraz C są przez tą instrukcję odpowiednio ustawiane.

35 Odejmowanie: SUBB Przykład Odejmij zawartość R1 od R0 i umieść rezultat w R2, czyli (R2) < (R0) (R1) CLR C MOV A,R0 SUBB A,R1 R0 R1 R C OV MOV R2,A A 23

36 Mnożenie: MUL Instrukcja mnożenia mnoży dwie ośmiobitowe liczby bez znaku zawartość rejestrów A i B. Mniej znacząca część wyniku pozostaje w A, bardziej znacząca trafia do B. Bit C jest ustawiany gdy wynik nie mieści się w 8 bitach. Bit OV jest zerowany. MUL AB (B)(A) < (A)*(B)

37 Dzielenie: DIV Instrukcja dzieli dwie ośmiobitowe liczby bez znaku zawartość A przez zawartość B. Wyniku pozostaje w A, reszta z dzielenia trafia do B. Bit C jest zawsze zerowany. Bit OV sygnalizuje dzielenie przez zero. DIV AB (A) < (A) DIV (B) (B) < (A) MOD (B)

38 Wyrównanie dziesiętne: DA Dziwna instrukcja : ) poprawiająca wynik w akumulatorze gdy poprzednio dodawane liczby były zapisane w kodzie BCD. Wynik będzie również zapisany w kodzie BCD. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi instrukcja ta nie zamienia zawartości akumulatora na kod BCD... DA A

39 Zmniejsz: DEC Instrukcja zmniejsza o 1 bajt adresowany przez operand. Flagi nie są modyfikowane. Gdy operandem jest port, argument pobierany jest z zatrzasków, a nie z linii wejsciowych. DEC byte

40 Zwiększ: INC Instrukcja zwiększa o 1 bajt adresowany przez operand lub zawartość DPTR. Flagi nie są modyfikowane. Gdy operandem jest port, argument pobierany jest z zatrzasków, a nie z linii wejsciowych. INC byte INC DPTR

41 Obroty: RR Instrukcja przesuwa akumulator w prawo, najmniej znaczący bit trafia do najbardziej znaczącego bitu akumulatora Flagi nie są modyfikowane. RR A (A6..A0) < (A7..A1) (A7) < (A0)

42 Obroty: RRC Instrukcja przesuwa akumulator w prawo, najmniej znaczący bit trafia do bitu C, a zawartość bitu C do najbardziej znaczącego bitu akumulatora Flagi nie są modyfikowane. RRC A (A6..A0) < (A7..A1) (A7) < (C) (C) < (A0)

43 Obroty: RL Instrukcja przesuwa akumulator w lewo, najbardziej znaczący bit trafia do najmniej znaczącego bitu akumulatora Flagi nie są modyfikowane. RL A (A7..A1) < (A6..A0) (A0) < (A7)

44 Obroty: RLC Instrukcja przesuwa akumulator w lewo, najbardziej znaczący bit trafia do bitu C, a zawartość bitu C do najmniej znaczącego bitu akumulatora Flagi nie są modyfikowane. RLC A (A7..A1) < (A6..A0) (A0) < (C) (C) < (A7)

45 Zamień nibble: SWAP Instrukcja zamienia cztery najmniej i cztery najbardziej znaczące bity akumulatora Flagi nie są modyfikowane. SWAP A (A3..A0) < (A7..A4) (A7..A4) < (A3..A0)

46 Instrukcje arytmetyczne podsumowanie W większości instrukcji arytmetycznych akumulator jest zarówno operandem, jak i rejestrem przeznaczenia. Flagi w PSW są modyfikowane przez niektóre instrukcje Bit przeniesienia (C) Bit przepełnienia (OV) Ma znaczenie tylko przy działaniach na liczbach ze znakiem i dzieleniu By prawidłowo interpretować wyniki musimy określić format danych Bez znaku Ze znakiem (kod uzupełnień do 2) Inne (na przykład BCD)

47 Iloczyn logiczny: ANL Instrukcja wykonuje bit po bicie iloczyn logiczny na całej długości bajtu. Flagi nie są modyfikowane. Gdy operandem jest port używana jest wartość z zatrzasku, a nie linii wejściowych. ANL A,#data ANL A,byte ANL direct,a ANL direct,#data

48 Suma logiczna: ORL Instrukcja wykonuje bit po bicie sumę logiczną na całej długości bajtu. Flagi nie są modyfikowane. Gdy operandem jest port używana jest wartość z zatrzasku, a nie linii wejściowych. ORL A,#data ORL A,byte ORL direct,a ORL direct,#data

49 Dysjunkcja logiczna: XRL Instrukcja wykonuje bit po bicie iloczyn wykluczający (dysjunkcję) na całej długości bajtu. Flagi nie są modyfikowane. Gdy operandem jest port używana jest wartość z zatrzasku, a nie linii wejściowych. XRL A,#data XRL A,byte XRL direct,a XRL direct,#data

50 Zerowanie: CLR Instrukcja zeruje wszystkie bity akumulatora. Flagi nie są modyfikowane. CLR A

51 Negacja: CPL Instrukcja zaneguje wszystkie bity akumulatora. Flagi nie są modyfikowane. CPL A

Programowanie mikrokontrolerów (CISC)

Programowanie mikrokontrolerów (CISC) Repertuar instrukcji Operacje arytmetyczne Operacje logiczne Operacje logiczne na bitach Przesyłanie danych Operacje sterujące (skoki) NOTACJA: Rr rejestry R0... R7 direct - wewnętrzny RAM oraz SFR @Ri

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe

Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Lista instrukcji procesora 8051 część 2 Skoki i wywołania podprogramów, operacje na stosie, operacje bitowe Ryszard J. Barczyński, 2009 2013 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego

Bardziej szczegółowo

Asembler - język maszynowy procesora

Asembler - język maszynowy procesora UWAGA! Treść niniejszego dokumentu powstała na podstawie cyklu artykułów pt. Mikrokontrolery? To takie proste zamieszczonych w czasopiśmie Elektronika dla Wszystkich. Asembler - język maszynowy procesora

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolera 8051

Programowanie mikrokontrolera 8051 Programowanie mikrokontrolera 8051 Podane poniżej informacje mogą pomóc w nauce programowania mikrokontrolerów z rodziny 8051. Opisane są tu pewne specyficzne cechy tych procesorów a także podane przykłady

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery w systemach pomiarowo sterujących

Mikrokontrolery w systemach pomiarowo sterujących Mikrokontrolery w systemach pomiarowo sterujących Mikrokontrolery czyli o czym to będzie... Mikrokontroler to cały komputer w kawałku krzemu, zoptymalizowany pod kątem sterowania różnorakimi urządzeniami.

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w 1 1

architektura komputerów w 1 1 8051 Port P2 Port P3 Transm. szeregowa Timery T0, T1 Układ przerwań Rejestr DPTR Licznik rozkazów Pamięć programu Port P0 Port P1 PSW ALU Rejestr B SFR akumulator 8051 STRUKTURA architektura komputerów

Bardziej szczegółowo

IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA Technika Cyfrowa 2. Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 8051

IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA Technika Cyfrowa 2. Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 8051 Technika Cyfrowa 2 Wykład 4: Programowanie mikrokomputera 81 dr inż. Jarosław Sugier Jaroslaw.Sugier@pwr.wroc.pl IIAR, pok. 227 C-3 4-1 IV PROGRAMOWANIE MIKROKOMPUTERA 81 1 REJESTRY Oprócz DPTR wszystkie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczno-elektroniczna klasa IV

Pracownia elektryczno-elektroniczna klasa IV Ćwiczenie nr 2 Cel ćwiczenia: zapoznanie się z nowymi metodami adresowania portów, urządzeń do nich podpiętych (adresowanie pośrednie, bezpośrednie, rejestrowe) oraz poznanie struktury wewnętrznej pamięci

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW

MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWE MIKROPROCESORÓW Projektowanie urządzeń cyfrowych przy użyciu układów TTL polegało na opracowaniu algorytmu i odpowiednim doborze i zestawieniu układów realizujących różnorodne funkcje

Bardziej szczegółowo

Opis mikrokontrolera 8051 Lista rozkazowa Timery

Opis mikrokontrolera 8051 Lista rozkazowa Timery Opis mikrokontrolera 805 Lista rozkazowa Timery Warszawa, 005-0-0 IMiO PW, LPTM, Lista rozkazowa 805 -- Oznaczenia i skróty: A - akumulator C - wskanik przeniesienia DPTR - wskanik danych, rejestr 6-bitowy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY I MIKROKONTROLERY INSTRUKCJE / KOMENDY / ROZKAZY: PRZEGLĄD I KILKA PRZYKŁADÓW DLA PRZYPOMNIENIA, GŁÓWNE REJESTRY ROBOCZE CPU:

MIKROPROCESORY I MIKROKONTROLERY INSTRUKCJE / KOMENDY / ROZKAZY: PRZEGLĄD I KILKA PRZYKŁADÓW DLA PRZYPOMNIENIA, GŁÓWNE REJESTRY ROBOCZE CPU: INSTRUKCJE / KOMENDY / ROZKAZY: PRZEGLĄD I KILKA PRZYKŁADÓW DLA PRZYPOMNIENIA, GŁÓWNE REJESTRY ROBOCZE CPU: rodzina 51 AVR ARM 8 bit 8 bit 32 bit A akumulator B akumulator pomocniczy R0 R7 rejestry robocze

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w 1 1

architektura komputerów w 1 1 8051 Port P2 Port P3 Serial PORT Timers T0, T1 Interrupt Controler DPTR Register Program Counter Program Memory Port P0 Port P1 PSW ALU B Register SFR accumulator STRUCTURE OF 8051 architektura komputerów

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania

Architektura Systemów Komputerowych. Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania Architektura Systemów Komputerowych Jednostka ALU Przestrzeń adresowa Tryby adresowania 1 Jednostka arytmetyczno- logiczna ALU ALU ang: Arythmetic Logic Unit Argument A Argument B A B Ci Bit przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. (sd 2) 0x0000 0x0003 0x000B 0x0013 0x001B 0x0023

Ćwiczenie 1. (sd 2) 0x0000 0x0003 0x000B 0x0013 0x001B 0x0023 Temat: Asembler i język C wprowadzenie w efektywne programowanie niskopoziomowe. 1.Zagadnienia architektury Ogólnie schemat blokowy mikrokontrolera 80C51 przedstawiono na rysunku 1. Ćwiczenie 1. (sd 2)

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

START: ; start programu od adresu 0100H ; zerowanie komórek od 01H do 07FH ( 1 dec dec)

START: ; start programu od adresu 0100H ; zerowanie komórek od 01H do 07FH ( 1 dec dec) Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01 PRACA KROKOWA MIKROKONTROLERA Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze środowiskiem programowym: poznanie funkcji asemblera, poznanie funkcji symulatora. Operacje na plikach,

Bardziej szczegółowo

LISTA ROZKAZÓW i TRYBY ADRESOWANIA

LISTA ROZKAZÓW i TRYBY ADRESOWANIA LISTA ROZKAZÓW i TRYBY ADRESOWANIA Lista rozkazów Rozkazy tworzące listę rozkazów można podzielić na kilka podstawowych grup, w zależności od ich przeznaczenia: rozkazy przesłań, kopiowania, rozkazy arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą klawiatury sekwencyjnej i matrycowej w systemie DSM-51.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą klawiatury sekwencyjnej i matrycowej w systemie DSM-51. Ćwiczenie nr 4 Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą klawiatury sekwencyjnej i matrycowej w systemie DSM-51. Wiadomości wstępne: Klawiatura sekwencyjna zawiera tylko sześć klawiszy.

Bardziej szczegółowo

Liczniki, rejestry lab. 09 Mikrokontrolery 8051 cz. 1

Liczniki, rejestry lab. 09 Mikrokontrolery 8051 cz. 1 Liczniki, rejestry lab. 09 Mikrokontrolery 8051 cz. 1 PODSTAWY TECHNIKI CYFROWEJ I MIKROPROCESOROWEJ EIP KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 30. Techniki mikroprocesorowe Programowanie w języku Asembler mikrokontrolerów rodziny '51

Ćwiczenie 30. Techniki mikroprocesorowe Programowanie w języku Asembler mikrokontrolerów rodziny '51 Ćwiczenie 30 Techniki mikroprocesorowe Programowanie w języku Asembler mikrokontrolerów rodziny '51 Cel ćwiczenia Poznanie architektury oraz zasad programowania mikrokontrolerów rodziny 51, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Hardware mikrokontrolera X51

Hardware mikrokontrolera X51 Hardware mikrokontrolera X51 Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Hardware mikrokontrolera X51 (zegar)

Bardziej szczegółowo

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe

CYKL ROZKAZOWY = 1 lub 2(4) cykle maszynowe MIKROKONTROLER RODZINY MCS 5 Cykl rozkazowy mikrokontrolera rodziny MCS 5 Mikroprocesory rodziny MCS 5 zawierają wewnętrzny generator sygnałów zegarowych ustalający czas trwania cyklu zegarowego Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

DSM51 operacje przesylania danych i operacje arytmetyczne strona 1

DSM51 operacje przesylania danych i operacje arytmetyczne strona 1 DSM51 operacje przesylania danych i operacje arytmetyczne strona 1 Przypomnienie: Plik Otworz (F3) otwieranie pliku z programem.asm Plik Zapisz (F2) zapisywanie pliku z programem.asm do katalogu C:\JAGODA

Bardziej szczegółowo

Architektura typu Single-Cycle

Architektura typu Single-Cycle Architektura typu Single-Cycle...czyli budujemy pierwszą maszynę parową Przepływ danych W układach sekwencyjnych przepływ danych synchronizowany jest sygnałem zegara Elementy procesora - założenia Pamięć

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery. Wrocław 2003

Mikrokontrolery. Wrocław 2003 Mikrokontrolery Wojciech Kordecki Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wrocław 2003 1 Wstęp Materiały do wykładu i listy

Bardziej szczegółowo

Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51

Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51 Przerwania w architekturze mikrokontrolera X51 (przykład przerwanie zegarowe) Ryszard J. Barczyński, 2009 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 8 Jan Kazimirski 1 Assembler x86 2 Podstawowe instrukcje x86 Instrukcje transferu danych Arytmetyka binarna i dziesiętna Instrukcje logiczne Instrukcje sterujące wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych

Architektura Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Architektura Systemów Komputerowych ćwiczenie 3 Arytmetyka całkowita instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i sposobem działania jednostki arytmetyczno-logicznej

Bardziej szczegółowo

CPU ROM, RAM. Rejestry procesora. We/Wy. Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki

CPU ROM, RAM. Rejestry procesora. We/Wy. Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Cezary Bolek Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Komputer jest urządzeniem, którego działanie opiera się na wykonywaniu przez procesor instrukcji pobieranych z pamięci operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Architektura co to jest? Architektura Model komputera. Od układów logicznych do CPU. Automat skończony. Maszyny Turinga (1936)

Wstęp do informatyki. Architektura co to jest? Architektura Model komputera. Od układów logicznych do CPU. Automat skończony. Maszyny Turinga (1936) Wstęp doinformatyki Architektura co to jest? Architektura Model komputera Dr inż Ignacy Pardyka Slajd 1 Slajd 2 Od układów logicznych do CPU Automat skończony Slajd 3 Slajd 4 Ile jest automatów skończonych?

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED

Ćwiczenie 2. Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED Ćwiczenie 2 Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED 2-1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów ze sposobem obsługi wielopozycyjnego 7-segmentowego wyświetlacza LED multipleksowanego programowo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne 1. Bit Pozycja rejestru lub komórki pamięci służąca do przedstawiania (pamiętania) cyfry w systemie (liczbowym)

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ Z ZESTAWEM DYDAKTYCZNYM ZD537, OPROGRAMOWANIEM µvision 2 ORAZ OPERACJE NA PAMIĘCIACH

ZAPOZNANIE SIĘ Z ZESTAWEM DYDAKTYCZNYM ZD537, OPROGRAMOWANIEM µvision 2 ORAZ OPERACJE NA PAMIĘCIACH PROWADZĄCY: mgr inż. Piotr Radochoński LABORATORIUM Z PODSTAW TECHNIK MIKROPROCESOROWYCH WYKONAWCY : GRUPA : 1 Dawid Pichen WYKONANO : Leszek Wiland 09.03.2005 NR ĆWICZ. TEMAT : 1 ROK AK. II ODDANO : 20.03.2005

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa I Wykład 2

Technika mikroprocesorowa I Wykład 2 Technika mikroprocesorowa I Wykład 2 Literatura: www.zilog.com Z80 Family, CPU User Manual Cykle magistrali w mikroprocesorze Z80 -odczyt kodu rozkazu, -odczyt-zapis pamięci, -odczyt-zapis urządzenia we-wy,

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY

MIKROKONTROLERY I MIKROPROCESORY PLAN... work in progress 1. Mikrokontrolery i mikroprocesory - architektura systemów mikroprocesorów ( 8051, AVR, ARM) - pamięci - rejestry - tryby adresowania - repertuar instrukcji - urządzenia we/wy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Podstaw Techniki Mikroprocesorowej Skrypt do ćwiczenia M.38 Zbieranie pomiarów w czasie rzeczywistym - asembler 1.Wstęp W ćwiczeniach od M.38 do

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki

Podstawy Informatyki Podstawy Informatyki Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 3 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Podstawy Informatyki Wykład 3 1 / 42 Reprezentacja liczb całkowitych

Bardziej szczegółowo

Kod znak-moduł. Wartość liczby wynosi. Reprezentacja liczb w kodzie ZM w 8-bitowym formacie:

Kod znak-moduł. Wartość liczby wynosi. Reprezentacja liczb w kodzie ZM w 8-bitowym formacie: Wykład 3 3-1 Reprezentacja liczb całkowitych ze znakiem Do przedstawienia liczb całkowitych ze znakiem stosowane są następujące kody: - ZM (znak-moduł) - U1 (uzupełnienie do 1) - U2 (uzupełnienie do 2)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q LABORAORIUM PROCESORY SYGAŁOWE W AUOMAYCE PRZEMYSŁOWEJ Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q 1. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej. Kody stałopozycyjne mają ustalone

Bardziej szczegółowo

Struktura programu w asemblerze mikrokontrolera 8051

Struktura programu w asemblerze mikrokontrolera 8051 Struktura programu w asemblerze mikrokontrolera 8051 Program w asemblerze, dający ten sam kod wynikowy, może być napisany na wiele sposobów. Źle napisany program po pewnym czasie (a być może już w czasie

Bardziej szczegółowo

organizacja procesora 8086

organizacja procesora 8086 Systemy komputerowe Procesor 8086 - tendencji w organizacji procesora organizacja procesora 8086 " # $ " % strali " & ' ' ' ( )" % *"towego + ", -" danych. Magistrala adresowa jest 20.bitowa, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor.

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor. Zadaniem centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit), oprócz przetwarzania informacji jest sterowanie pracą pozostałych układów systemu. W skład CPU wchodzą mikroprocesor oraz

Bardziej szczegółowo

CPU architektura i rejestry

CPU architektura i rejestry CPU architektura i rejestry C51 (AT83C51SND1C) - ogólny widok wnętrza Źródło: Materiały informacyjne firmy Atmel 2 C51 (AT83C51SND1C) - przestrzeń pamięci kodu Źródło: Materiały informacyjne firmy Atmel

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery czyli o czym to będzie...

Mikrokontrolery czyli o czym to będzie... Mikrokontrolery czyli o czym to będzie... Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego PNPiM Poznamy: Cechy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski

Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie. Dariusz Chaberski Układ wykonawczy, instrukcje i adresowanie Dariusz Chaberski System mikroprocesorowy mikroprocesor C A D A D pamięć programu C BIOS dekoder adresów A C 1 C 2 C 3 A D pamięć danych C pamięć operacyjna karta

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Struktura portów (CISC) Port to grupa (zwykle 8) linii wejścia/wyjścia mikrokontrolera o podobnych cechach i funkcjach Większość linii we/wy może pełnić dwie lub trzy rozmaite funkcje. Struktura portu

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka stałopozycyjna

Arytmetyka stałopozycyjna Wprowadzenie do inżynierii przetwarzania informacji. Ćwiczenie 3. Arytmetyka stałopozycyjna Cel dydaktyczny: Nabycie umiejętności wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na liczbach stałopozycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler Intel 8051. dr inż. Wiesław Madej

Mikrokontroler Intel 8051. dr inż. Wiesław Madej Mikrokontroler Intel 8051 dr inż. Wiesław Madej Mikrokontroler Intel 8051 Wprowadzony na rynek w 1980 roku Następca rodziny 8048 Intel zakooczył produkcję w marcu 2006 Obecnie produkowany przez różne firmy

Bardziej szczegółowo

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1.

Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Logiczny model komputera i działanie procesora. Część 1. Klasyczny komputer o architekturze podanej przez von Neumana składa się z trzech podstawowych bloków: procesora pamięci operacyjnej urządzeń wejścia/wyjścia.

Bardziej szczegółowo

RAM. MIKROPROCESOR wielki inwalida" MIKROKONTROLER - przykł. AVR

RAM. MIKROPROCESOR wielki inwalida MIKROKONTROLER - przykł. AVR RAM MIKROPROCESORY I MIKROKONTROLERY RAM TEMAT TEGO WYKŁADU OBEJMUJE OBSZAR GDZIE INFORMATYK SPOTYKA SIĘ Z PODSTAWOWYMI PROBLEMAMI BUDOWY KOMPUTERÓW. POZNAMY ELEMENTY JEDNOSTKI CENTRALNEJ CPU (CENTRAL

Bardziej szczegółowo

petla:... ; etykieta określa adres w pamięci kodu (docelowe miejsce skoku) DJNZ R7, petla

petla:... ; etykieta określa adres w pamięci kodu (docelowe miejsce skoku) DJNZ R7, petla Asembler A51 1. Symbole Nazwy symboliczne Symbol jest nazwą, która może być użyta do reprezentowania wartości stałej numerycznej, wyrażenia, ciągu znaków (tekstu), adresu lub nazwy rejestru. Nazwy symboliczne

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Systematyczny przegląd. (CISC) SFR umieszczane są w wewnętrznej pamięci danych (80H 0FFH). Adresowanie wyłącznie bezpośrednie. Rejestry o adresach podzielnych przez 8 są też dostępne bitowo. Adres n-tego

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Mikroprocesory i mikrokontrolery Przerwania laboratorium: 04 autor: mgr inż. Michał Lankosz dr hab. Zbisław Tabor,

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler 80C51

Mikrokontroler 80C51 DSM-51 * STRONA 1 * Temat : Wiadomości podstawowe Układy cyfrowe to rodzaj układów elektronicznych, w których sygnały napięciowe przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przypisywane są wartości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

. III atyka, sem, Inform Symulator puterów Escape rchitektura kom A

. III atyka, sem, Inform Symulator puterów Escape rchitektura kom A Symulator Escape Konfiguracja ogólna Enable MUL and DIV Complete Set of Comp.Oper Sign Extension of B/H/W Memory Oper on B/H/W Program Program Dane Dane Załaduj konfigurację symulatora (File -> OpenFile)

Bardziej szczegółowo

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja

Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Kompilator języka C na procesor 8051 RC51 implementacja Implementowane typy danych bit 1 bit char lub char signed 8 bitów char unsigned 8 bitów int lub signed int 16 bitów unsigned int 16 bitów long lub

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zapis informacji

Cyfrowy zapis informacji F1-1 Cyfrowy zapis informacji Alfabet: uporządkowany zbiór znaków, np. A = {a,b,..., z} Słowa (ciągi) informacyjne: łańcuchy znakowe, np. A i = gdtr Długość słowa n : liczba znaków słowa, np. n(sbdy) =

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 10: Arytmetyka całkowitoliczbowa Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wprowadzenie Instrukcje przesunięcia bitowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 2: Reprezentacja danych Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Kilka ciekawostek Zapisy binarny, oktalny, decymalny

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych, Wydział Informatyki, ZUT

Architektura Systemów Komputerowych, Wydział Informatyki, ZUT Laboratorium: Wprowadzenie Pojęcia. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia i mechanizmy związane z programowaniem w asemblerze. Dowiemy się co to są rejestry i jak z nich korzystać. Rejestry to są wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia.

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia. ARYTMETYKA BINARNA ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE Jednym z najlepiej znanych sposobów kodowania informacji zawartej w liczbach jest kodowanie w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, w którym dla przedstawienia liczb

Bardziej szczegółowo

Architektura mikrokontrolera MCS51

Architektura mikrokontrolera MCS51 Architektura mikrokontrolera MCS51 Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Architektura mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczno-elektroniczna klasa IV

Pracownia elektryczno-elektroniczna klasa IV Ćwiczenie nr 5 Cel ćwiczenia: Ćwiczenie ma na celu zaznajomienie z metodami odliczania czasu z wykorzystaniem układów czasowo - licznikowych oraz poznanie zasad zgłaszania przerwań i sposobów ich wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Lista Rozkazów: Język komputera

Lista Rozkazów: Język komputera Lista Rozkazów: Język komputera Większość slajdów do tego wykładu to tłumaczenia i przeróbki oficjalnych sladjów do podręcznika Pattersona i Hennessy ego Lista rozkazów Zestaw rozkazów wykonywanych przez

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010

ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010 ARCHITEKRURA KOMPUTERÓW Kodowanie liczb ze znakiem 27.10.2010 Do zapisu liczby ze znakiem mamy tylko 8 bitów, pierwszy od lewej bit to bit znakowy, a pozostałem 7 to bity na liczbę. bit znakowy 1 0 1 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory. Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin

Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory. Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin Podstawy techniki cyfrowej Mikroprocesory Mgr inż. Bogdan Pietrzak ZSR CKP Świdwin 1 Mikroprocesor to układ cyfrowy wykonany jako pojedynczy układ scalony o wielkim stopniu integracji zdolny do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy procesora rdzeniowego ATmega16. Głównym zadaniem JC jest zapewnienie poprawnego i szybkiego wykonywania programu.

Schemat blokowy procesora rdzeniowego ATmega16. Głównym zadaniem JC jest zapewnienie poprawnego i szybkiego wykonywania programu. Jednostka centralna procesor (CPU, rdzeń) Schemat blokowy procesora rdzeniowego ATmega16 Głównym zadaniem JC jest zapewnienie poprawnego i szybkiego wykonywania programu. Zadania JC: dostęp do pamięci,

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery 8 bit - wprowadzenie

Mikrokontrolery 8 bit - wprowadzenie Mikrokontrolery 8 bit - wprowadzenie TECHNIKA MIKROPROCESOROWA 3EB KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.AGH.EDU.PL

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka binarna - wykład 6

Arytmetyka binarna - wykład 6 SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Arytmetyka binarna - wykład 6 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 2 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2

Bardziej szczegółowo

Wstępdo assemblera MA51

Wstępdo assemblera MA51 no MACRO yes Wstępdo assemblera MA51 c.d. makrodefinicje Ryszard J. Barczyński, 2017 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Assembler

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki - ć wiczenia

Wprowadzenie do informatyki - ć wiczenia Kod uzupełnień do 2 (U2) dr inż. Izabela Szczęch WSNHiD Ćwiczenia z wprowadzenia do informatyki Reprezentacja liczb całkowitych Jak kodowany jest znak liczby? Omó wimy dwa sposoby kodowania liczb ze znakiem:

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka liczb binarnych

Arytmetyka liczb binarnych Wartość dwójkowej liczby stałoprzecinkowej Wartość dziesiętna stałoprzecinkowej liczby binarnej Arytmetyka liczb binarnych b n-1...b 1 b 0,b -1 b -2...b -m = b n-1 2 n-1 +... + b 1 2 1 + b 0 2 0 + b -1

Bardziej szczegółowo

Operacje arytmetyczne

Operacje arytmetyczne PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Operacje arytmetyczne Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ Dodawanie dwójkowe Opracował: Andrzej Nowak Ostatni wynik

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MIKROPROCESOROWY

SYSTEM MIKROPROCESOROWY SYSTEM MIKROPROCESOROWY CPU ROM RAM I/O AB DB CB Rys 4.1. System mikroprocesorowy MIKROPROCESOR RDZEŃ MIKROPROCESORA PODSTAWOWE ZESPOŁY FUNKCJONALNE MIKROPROCESORA Mikroprocesor zawiera następujące, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące

Architektura systemów komputerowych. Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy mnoŝące liczby całkowite MnoŜenie liczb bez znaku MnoŜarka

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 1.0, 05/10/2010 Układy arytmetyczne UKŁADY ARYTMETYCZNE UKŁADY SUMUJĄCE i ODEJMUJĄCE UKŁADY MNOŻĄCE

Bardziej szczegółowo

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Elektroniki

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Elektroniki AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Elektroniki Technika mikroprocesorowa Laboratorium 5 Operacje arytmetyczne Autor: Paweł Russek Tłumaczenie: Marcin Pietroń i Ernest Jamro http://www.fpga.agh.edu.pl/tm

Bardziej szczegółowo

A&Q PYTANIA I ODPOWIEDZI Z MIKROKONTROLERÓW

A&Q PYTANIA I ODPOWIEDZI Z MIKROKONTROLERÓW A&Q PYTANIA I ODPOWIEDZI Z MIKROKONTROLERÓW KŁ ZSP4 2012 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontrolery są układami sekwencyjnymi, synchronicznymi, tzn. wszystkie operacje wykonywane przez układy procesora

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt

Architektura komputera. Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Architektura komputera Architektura von Neumanna: Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci umożliwiającej zapis i odczyt Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie miejsca, bez względu

Bardziej szczegółowo

Metody Realizacji Języków Programowania

Metody Realizacji Języków Programowania Metody Realizacji Języków Programowania Bardzo krótki kurs asemblera x86 Marcin Benke MIM UW 10 stycznia 2011 Marcin Benke (MIM UW) Metody Realizacji Języków Programowania 10 stycznia 2011 1 / 22 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Poniżej pozwoliłem sobie za cytować za wikipedią definicję zmiennej w informatyce.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. MnoŜenie realizacja sprzętowa (wersja 1) Układy mnoŝące liczby całkowite.

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. MnoŜenie realizacja sprzętowa (wersja 1) Układy mnoŝące liczby całkowite. Plan wykładu rchitektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Cezary Bolek Katedra Informatyki Układy mnoŝące liczby całkowite MnoŜenie liczb bez znaku MnoŜarka sekwencyjna

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora

Bardziej szczegółowo

Informatyka kodowanie liczb. dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Informatyka kodowanie liczb. dr hab. inż. Mikołaj Morzy Informatyka kodowanie liczb dr hab. inż. Mikołaj Morzy plan wykładu definicja informacji sposoby kodowania reprezentacja liczb naturalnych i całkowitych arytmetyka binarna arytmetyka oktalna arytmetyka

Bardziej szczegółowo

Analizowanie działania układów mikroprocesorowych 311[50].O1.06

Analizowanie działania układów mikroprocesorowych 311[50].O1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Rafał Nowak Analizowanie działania układów mikroprocesorowych 311[50].O1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 5 Jednostka Centralna Zadania realizowane przez procesor Pobieranie rozkazów Interpretowanie rozkazów Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisanie danych Główne zespoły

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery AVR ATmega

Mikrokontrolery AVR ATmega Mikrokontrolery AVR ATmega Literatura: 8-bit Microcontroller AVR with 32KBytes In-System Programmable Flash ATmega32 [www.atmel.com] 8-bit AVR Instruction Set [www.atmel.com] Baranowski Rafał, Mikrokontrolery

Bardziej szczegółowo

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne Przygotowanie: Przemysław Sołtan e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Mikrooperacje Mikrooperacja to elementarna operacja wykonywana podczas jednego taktu zegara mikroprocesora na informacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Cyfrowy zapis informacji 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Bit, Bajt, Słowo 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 3 Cyfrowy zapis informacji Bit [ang. binary digit] jest elementem zbioru dwuelementowego używanym

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 4 Tryby adresowania i formaty Tryby adresowania Natychmiastowy Bezpośredni Pośredni Rejestrowy Rejestrowy pośredni Z przesunięciem stosowy Argument natychmiastowy Op Rozkaz

Bardziej szczegółowo

Rozszerzalne kody operacji (przykład)

Rozszerzalne kody operacji (przykład) Tryby adresowania natychmiastowy (ang. immediate) bezpośredni (ang. direct) pośredni (ang. indirect) rejestrowy (ang. register) rejestrowy pośredni (ang. register indirect) z przesunieciem (indeksowanie)

Bardziej szczegółowo