Architektura komputerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura komputerów"

Transkrypt

1 Architektura komputerów Wykład 8 Jan Kazimirski 1

2 Assembler x86 2

3 Podstawowe instrukcje x86 Instrukcje transferu danych Arytmetyka binarna i dziesiętna Instrukcje logiczne Instrukcje sterujące wykonaniem programu Operacje blokowe Inne 3

4 Instrukcje transferu danych Prześlij dane - MOV Realizuje przesłania: rejestr-rejestr, rejestrpamięć, pamięć-rejestr, oraz załadowanie danej natychmiastowej do rejestru Prześlij dane warunkowo Zbiór instrukcji realizujących przesłanie jeżeli spełniony jest warunek Przykład: CMOVC przenieś jeśli nastąpiło przeniesienie

5 Instrukcje transferu danych Zamień zawartość operandów - XCHG Zamienia miejscami zawartości rejestrów lub rejestru i pamięci Porównaj i zamień - CMPXCHG Może być stosowana jako atomowa instrukcja typu test and set (z przedrostkiem LOCK)

6 Instrukcje transferu danych Umieść operand na stosie PUSH. Umieszcza na stosie operand rejestr, daną z pamięci lub natychmiastową. Zdejmij ze stosu POP. Zdejmuje wartość ze stosu i umieszcza ją w rejestrze lub pamięci. Umieszczanie lub zdejmowanie ze stosu zawartości wszystkich rejestrów instrukcje PUSHA i POPA.

7 Instrukcje transferu danych Instrukcje konwersji Dokonują konwersji rozszerzającej bajt->słowo, słowo->podwójne słowo itd. Prawidłowo obsługują liczby ujemne (kod U2) Przykład: CWD konwertuj słowo na podwójne słowo

8 Arytmetyka binarna Dodawanie i odejmowanie ADD dodaj operand źródłowy do docelowego ADC dodaj z przeniesieniem INC zwiększ o jeden wartość operandu SUB odejmij operand źródłowy od docelowego SBB odejmij z przeniesieniem DEC zmniejsz o jeden wartość operandu

9 Arytmetyka binarna Porównanie i negacja CMP porównaj operandy i ustaw flagi. NEG zmień znak operandu na przeciwny. Mnożenie MUL mnożenie liczb bez znaku. IMUL mnożenie liczb ze znakiem. Używa akumulatora.

10 Arytmetyka binarna Dzielenie DIV dzielenie liczb bez znaku IDIV dzielenie liczb ze znakiem Zwraca osobno wynik dzielenia i resztę z dzielenia Dzielenie przez zero powoduje wygenerowanie wyjątku

11 Arytmetyka dziesiętna Arytmetyka na liczbach zapisanych w kodzie BCD. Wykonywana za pomocą instrukcji operacji binarnych połączonych z dodatkowymi instrukcjami konwertującymi dane między reprezentacją binarną a kodem BCD.

12 Instrukcje logiczne Operatory logiczne AND, OR, XOR Dopuszczalne kombinacje operandów: rejestr - rejestr, rejestr - pamięć, rejestr - dana natychmiastowa, pamięć dana natychmiastowa Negacja logiczna NOT Operandem może być rejestr lub pamięć

13 Przesunięcia i rotacje Przesunięcia bitowe SHR przesunięcie logiczne w prawo SHL przesunięcie logiczne w lewo Rotacje bitowe ROR rotacja w prawo ROL rotacja w lewo

14 Operacje na bitach Zestaw instrukcji operujących na poszczególnych bitach danych Ustawianie poszczególnych bitów Zerowanie poszczególnych bitów Wyszukiwanie ustawionego bitu Warunkowe ustawianie bitów Testowanie poszczególnych bitów

15 Instrukcje sterujące wykonaniem programu Instrukcja skoku bezwarunkowego JMP Przenosi sterowanie do nowej pozycji w pamięci Operandem może być dana natychmiastowa, rejestr lub adres w pamięci Adres skoku może być względny (wyliczany na podstawie aktualnej pozycji) lub bezwzględny.

16 Instrukcje sterujące wykonaniem programu Wywołanie procedury CALL Tzw. skok ze śladem - instrukcja skoku z zachowaniem na stosie adresu następnej instrukcji Sposoby wywołania są takie same jak JMP Powrót z procedury RET Instrukcja pobiera adres ze stosu (umieszczony tam przez CALL) i wykonuje skok do tego adresu.

17 Instrukcje sterujące wykonaniem programu Skoki warunkowe Zestaw instrukcji odpowiadających instrukcji JMP ale realizujących skok tylko w przypadku spełnionego warunku. Przykłady: JE skocz jeśli równe JNE skocz jeśli nierówne JZ skocz jeśli zero

18 Instrukcje sterujące wykonaniem programu Instrukcja pętli LOOP Pozwala zrealizować pętlę sterowaną zawartością rejestru ECX. Instrukcja sprawdza zawartość ECX i jeżeli jest on większy od zera to zmniejsza go o 1 i wykonuje skok do podanego adresu.

19 Operacje blokowe Zestaw instrukcji pozwalających na operacje na blokach danych. Podstawowe operacje: MOVS kopiuj blok danych CMPS porównaj blok danych SCAS szukaj w bloku danych LODS wczytaj blok danych STOS zapisz blok danych

20 Operacje blokowe Wersje dla różnych rozmiarów danych, np. dla MOVS MOVSB (operuje na bajtach), MOVSW (operuje na słowach) itd. Korzystają z rejestrów ESI i EDI do adresowania adresów źródłowego i docelowego (z automatyczną inkrementacją/dekrementacją) Flaga DF określa kierunek (zwiększanie lub zmniejszanie adresów).

21 Operacje blokowe Dodatkowe przedrostki pozwalają powtarzać operację określoną liczbę razy REP powtarzaj dopóki ECX <> 0 REPE, REPZ, REPNE, REPNZ powtarzaj dopóki ECX <> 0 i spełniony warunek. Wersje REP z dodatkowym warunkiem zakończenia stosowane są do operacji CMPS i SCAS.

22 Inne Manipulowanie bitami rejestru znaczników Ustawianie lub zerowanie poszczególnych flag rejestru znaczników (bity przeniesienia i kierunku pętli) Przykłady: STC ustaw bit przeniesienia CLC zeruj bit przeniesienia CMC neguj bit przeniesienia STD ustaw bit kierunku...

23 Inne Manipulowanie rejestrem znaczników Nie wszystkie flagi rejestru znaczników można modyfikować za pomocą osobnych instrukcji Flagi niedostępne bezpośrednio można modyfikować za pośrednictwem akumulatora i instrukcji LAHF (ładuje flagi do AH) i SAHF (ustawia flagi na podstawie AH) Flagami można też manipulować za pomocą stosu i instrukcji PUSF i POPF.

24 Inne Wsparcie dla procedur języków wysokiego poziomu: ENTER, LEAVE ENTER tworzy tzw. ramkę stosu rezerwując na stosie miejsce dla lokalnych zmiennych funkcji. Wywoływana przy wywołaniu funkcji LEAVE likwiduje ramkę stosu utworzoną wcześniej przez ENTER. Wywoływana przy wyjściu z funkcji (return).

25 Inne LEA Załadowanie adresu efektywnego Pozwala załadować adres operandu do rejestru Wykorzystywana do wskazywania operandów przy operacjach blokowych NOP Operacja pusta Nie robi nic poza zwiększeniem wartości licznika instrukcji

26 Inne Instrukcje wejścia wyjścia: IN pobierz daną z portu we/wy OUT wyślij daną do portu we/wy INSB/INSW/INSD pobranie blokowe (z REP) OUTSB/OUTSW/OUTSD wysłanie blokowe (z REP)

27 Inne Obsługa przerwań programowych INT wywołanie przerwania o określonym numerze IRET powrót z przerwania Przerwanie nr 3 (pułapka debuggera) ma specjalny 1-bajtowy rozkaz pozwala to wstawić pułapkę zamiast dowolnej instrukcji.

28 Anatomia programu Program assemblera składa się z sekcji (segmentów). Model ten jest pozostałością po segmentowym modelu pamięci. Podstawowe sekcje:.text segment kodu.data segment danych.bss segment danych zmiennych 28

29 Anatomia programu c.d. Segment.text Kod programu (wykonywane instrukcje) Status: wykonywalny, tylko do odczytu Segment.data Zainicjalizowane dane programu Status: niewykonywalny Segment.bss Niezainicjalizowane dane programu Status: niewykonywalny 29

30 Anatomia programu c.d. Punkt startowy programu symbol _start Dyrektywa assemblera global eksportuje symbol dla programu łączącego (linkera). global _start Etykieta _start wskazuje na pierwszą wykonywaną instrukcję programu 30

31 Dygresja analiza pliku.o Polecenie file podstawowe informacje o pliku. Przykład: file ex01.o ex01.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not stripped Informacja o formacie pliku obiektowego (binarnego) Plik zawiera tablicę symboli Tablicę symboli można usunąć (po konsolidacji!) poleceniem strip 31

32 Polecenie objdump Polecenie objdump pozwala na dokładną analizę pliku obiektowego (binarnego) Duża liczba opcji przydatne opcje: -t wyświetla tablicę symboli -d dokonuje deasemblacji kodu programu (tłumaczenia z kodu maszynowego na rozkazy asemblera) 32

33 Polecenie objdump c.d. objdump -t ex01.o ex01.o: file format elf64-x86-64 SYMBOL TABLE: l df *ABS* ex01.asm l d.data data l d.text text l.data msg g.text _start 33

34 Polecenie objdump c.d. objdump -d ex01.o ex01.o: file format elf64-x86-64 Disassembly of section.text: <_start>: 0: b mov $0x4,%eax 5: bb mov $0x1,%ebx a: b mov $0x0,%ecx f: ba 0e mov $0xe,%edx 14: cd 80 int $0x80 16: b mov $0x1,%eax 1b: bb mov $0x5,%ebx 20: cd 80 int $0x80 34

35 Podsumowanie Podstawowe instrukcje asemblera x86 Anatomia programu napisanego w assemblerze x86 Analiza pliku obiektowego (binarnego).o 35

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 wersji 10 Sterowanie przebiegiem wykonania programu

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 wersji 10 Sterowanie przebiegiem wykonania programu Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 wersji 10 Sterowanie przebiegiem wykonania programu Rozkaz cmp jest opisany w grupie rozkazów arytmetycznych (załącznik do ćwiczenia 3). Rozpatrzmy rozkazy procesorów

Bardziej szczegółowo

4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp. 4.2. Mapa pamięci sterownika rodziny SIMATIC S7-200 MOVB QB0,MB0

4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp. 4.2. Mapa pamięci sterownika rodziny SIMATIC S7-200 MOVB QB0,MB0 4. JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC 4.1. Wstęp W rozdziale 4 zostaną przedstawione charakterystyczne cechy metod programowania sterowników PLC, które ujęte są w normie IEC 1131. Omówiono tu metodę

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 8: Procedury Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Wstęp Linkowanie z bibliotekami zewnętrznymi Operacje na stosie

Bardziej szczegółowo

Język asembler dla każdego

Język asembler dla każdego 2009-03-04 Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Język asembler dla każdego Bogdan Drozdowski Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji GNU LGPL w wersji

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza działania podejrzanego programu Bartosz Wójcik

Analiza działania podejrzanego programu Bartosz Wójcik Analiza działania podejrzanego programu Bartosz Wójcik Artykuł opublikowany w numerze 6/2004 magazynu Hakin9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie artykułu dozwolone pod

Bardziej szczegółowo

Język asembler dla każdego

Język asembler dla każdego 27.05.2010 Język asembler dla każdego Bogdan Drozdowski Kodu źródłowego umieszczonego w tym kursie można używać na zasadach licencji GNU LGPL w wersji trzeciej. Wyjątkiem jest program l_mag, którego licencją

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin...

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin... SPIS TREŚCI 1 Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników SIMATIC S7-200 2 str 1 1 Podstawowe dane techniczne sterowników 2 str 1 2 Opis wskaźników stanu 3 str 1 3 Numeracja wejść/wyjść sterownika 4 str

Bardziej szczegółowo

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych

Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Podatnoś ci aplikacji deśktopowych Przegląd podatności oraz stosowanych zabezpieczeń w aplikacjach desktopowych, zarówno klienckich jak i serwerowych, działających jako typowe pliki wykonywalne. Autor:

Bardziej szczegółowo

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych

ATmega 128. Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych ATmega 128 Wojciech Glądała Tomasz Kopeć Łukasz Przepióra Tomasz Tokarski Piotr Zych CECHY o Wysoka wydajność, niski pobór mocy AVR 8 bitowy mikrokontroler o Zaawansowana architektura RISC o 133 rozkazy

Bardziej szczegółowo

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51

MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 INSTYTUT AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ HENRYK MROCZEK MIKROKOMPUTERY JEDNOUKŁADOWE RODZINY MCS - 51 ŁÓDŹ 1995 Spis treści 1.Charakterystyka ogólna 3 2.Opis budowy i działania 7 2.1 Architektura 7 2.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 PROGRAMOWANIE Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 Witam w świecie programowania Win32.To prawda! Nie jest niemożliwe napisanie programu dla Windows w assemblerze. Tu skupię się na

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania Rozdział 1 PROCES KOMPILACJI I KONSOLIDACJI 1.1. WSTĘP Przed wgraniem do pamięci urządzenia wbudowanego program zapisany w formie pliku lub zbioru plików tekstowych stanowiących tzw. kod źródłowy musi

Bardziej szczegółowo

WIRUSY KOMPUTEROWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Autorzy: Mariusz Ciepły Krzysztof Składzień

WIRUSY KOMPUTEROWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Autorzy: Mariusz Ciepły Krzysztof Składzień WIRUSY KOMPUTEROWE ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW Autorzy: Mariusz Ciepły Krzysztof Składzień Wrocław 2001/2002 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rodzaje wirusów 3. Metody infekcji obiektów główny rekord ładujący (MBR)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6. Programowanie mieszane

Ćwiczenie nr 6. Programowanie mieszane Ćwiczenie nr 6 Programowanie mieszane 6.1 Wstęp Współczesne języki programowania posiadają bardzo rozbudowane elementy językowe, co pozwala w większości przypadków na zdefiniowanie całego kodu programu

Bardziej szczegółowo

Win32ASM. Asembler w Windows

Win32ASM. Asembler w Windows IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań

Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Zbiór zadań dla sterowników GE-Fanuc serii 90-30/VersaMax/Micro wraz z przykładami rozwiązań Uwaga: Zadania zamieszczone w tym zbiorze można zrealizować używając już najmniejszego sterownika serii VersaMax

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL

PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL PODRĘCZNIK ĆWICZENIA W STL Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne pod względem przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Cscape podręcznik użytkownika

Cscape podręcznik użytkownika Cscape Instrukcja obsługi i programowania Podręcznik użytkownika Strona 1 z 226 Niniejsza instrukcja zawiera opis oprogramowania Cscape firmy Horner APG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052)

Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 9 Częstościomierz oparty na µc 8051(8052) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami zastosowania mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010)

Programowanie w języku. Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) Programowanie w języku C Dla początkujących oraz średnio zaawansowanych programistów wersja: 1.0 (27.10.2010) 1 Spis treści 1 Wprowadzenie...5 1.1 Informacje od autora...5 1.2 Jak napisana jest ta książka?...5

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesory jednouk³adowe PIC

Mikroprocesory jednouk³adowe PIC IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Mikroprocesory jednouk³adowe PIC Autor: Stanisław Pietraszek ISBN: 83-7197-974-6 Format: B5, stron: 412 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo