Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA"

Transkrypt

1 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA zgłaszanie problemów: Anna Osiewalska Urszula Cieraszewska Kraków, styczeń

2 Ramka 1 Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Przyjmujemy, że przypisy literaturowe (odniesienia do literatury przedmiotu) pracy naukowej to (za Wikipedią hasło: literatura przedmiotu) opisy publikacji lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. Przypisem literaturowym nie będzie zatem opis: aktu prawnego (dziennika ustaw, rozporządzenia, dyrektywy), informatora (rocznik statystyczny, słownik językowy, encyklopedia) dokumentu należącego do tzw. szarej literatury (instytucjonalne źródła informacji) dokumentu technicznego lub techniczno-prawnego (normy). Indeksowana w BazEkon praca może zawierać w swojej bibliografii załącznikowej opisy w/w prac i w BazEkon można nie dokonywać ich selekcji. Jednak w bazie CYTOWANIA, gdzie z założenia gromadzone są już tylko przypisy literaturowe ich obecność generuje szum. Trzeba je więc usunąć (patrz Krok 2 Instrukcji) Ramka 2 Automatyczne wypełnianie indeksów zasady ogólne Przypis ma strukturę identyczną ze strukturą opisu bibliograficznego ale inny jest jego układ: np. na pierwszym miejscu podawany jest autor a nie tytuł pracy. Tę strukturę przypisu widzi człowiek. Dla programu przypis jest po prostu ciągiem tekstowym. Rozpoznanie przez program stref określonego znaczenia jest podstawą automatyzacji wypełniania indeksów w bazie. Są to indeksy: autorski, roku, tytułowy, czasopisma, serii Każdy z tych indeksów składa się z dowolnie zwielokrotnianych pól. Działanie programu kończy się złożeniem zawartości indeksów z zachowaniem kolejności wypełnienia pól (ta sekwencyjność składania pól w indeksach pozwala np. utrzymać kolejność autorów w pracy wieloautorskiej). Autorzy jednego poziomu zostaną rozdzieleni średnikami. Tytuły jednego poziomu (tytuł czałości i tytuł części lub tomu) rozdzielone zostaną znacznikiem Przy składaniu przypisów z zawartości indeksów indeksy rozdzielane są przez program ukośnikami. Indeksy: autorski, roku i tytułu rozdzielają pojedyncze ukośniki. Indeks czasopisma poprzedza znacznik // dwa ukośniki. Indeks serii poprzedza znacznik // () dwa ukośniki i nazwa serii w nawiasie okrągłym. Dodatkową funkcję pełnią znaczniki: tytułu pracy zbiorowej [W:] oraz cytowania za inną pracą [za:], które wprowadzają poziomy złożoności (zob. Ramka 4). Przypis składany z zawartości indeksów powinien maksymalnie przypominać oryginalny przypis tak, aby jednym rzutem oka można było ocenić czy program zadziałał prawidłowo. Zasada ta obowiązuje na wszystkich ekranach roboczych kolejnych kroków programu. Przypis składany z zawartości indeksów nie będzie zawierał elementów nieindeksowanych, którymi są: numeracja przypisu, strony, numery woluminów, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu lub części itp. Jeżeli te elementy występują jednak w złożeniu znaczy to, że błędnie tkwią w jakimś indeksie (np. autora) i trzeba taki indeks koniecznie wyczyścić. 2

3 Przypisy literaturowe (zob. Ramka 1) od samego początku są w bazie BazEkon wyszukiwalne w polu Literatura. Jednak dopiero ich zindeksowanie umożliwiło wprowadzenie w bazie BazEkon funkcjonalności Cytowane przez co przekształciło ją w indeks cytowań. Masowość przypisów wymaga automatycznego wypełniania indeksów (zob. Ramka 2) w bazie CYTOWANIA. Przebieg programu wymaga jednak kontroli i wspomagania przez człowieka. Sposób wspomagania programu opisuje Instrukcja Zawartość Instrukcji: Etapy kontroli przebiegu programu (strony nieparzyste) Krok 1 : Wybór rekordów do opracowania Krok 2a : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie tekstu Krok 2b : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie poziomów złożoności Krok 3 : Wynik analizy składni, jego korekta i wysłanie do bazy CYTOWANIA Krok 4 : Zatwierdzenie wyniku Teksty objaśniające (strony parzyste) Ramka 1. Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Ramka 2. Automatyczne wypełnianie indeksów zasady ogólne Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Ramka 4. Poziomy złożoności przypisu literaturowego Ramka 5. Kolejność indeksów okna edycji kroku 3 Instrukcji Ramka 6. Podstawowy poziom złożoności przypisu literaturowego Krok 1 : Wybór rekordów do opracowania Wybór cytowań wg terminu lub wg nazwy pliku. Bezpieczniej jest ograniczyć liczbę wyświetlonych rekordów; skraca to także czas oczekiwania na pierwszy ekran roboczy. Wybór cytowań poprzez termin daje możliwość opracowania cytowań dla autora (terminem jest jego nazwisko) lub czasopisma (terminem jest tytuł czasopisma). Jeżeli wywołamy cytowania poprzez nazwę pliku z ograniczeniem liczby rekordów, program będzie sugerował powrót do tego pliku dotąd, dokąd będą w nim cytowania nieopracowane. Sugestie programu można pominąć. 3

4 Ramka 1 Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Przyjmujemy, że przypisy literaturowe (odniesienia do literatury przedmiotu) pracy naukowej to (za Wikipedią hasło: literatura przedmiotu) opisy publikacji lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. Przypisem literaturowym nie będzie zatem opis: aktu prawnego (dziennika ustaw, rozporządzenia, dyrektywy), informatora (rocznik statystyczny, słownik językowy, encyklopedia) dokumentu należącego do tzw. szarej literatury (instytucjonalne źródła informacji) dokumentu technicznego lub techniczno-prawnego (normy). Indeksowana w BazEkon praca może zawierać w swojej bibliografii załącznikowej opisy w/w prac i w BazEkon można nie dokonywać ich selekcji. Jednak w bazie CYTOWANIA, gdzie z założenia gromadzone są już tylko przypisy literaturowe ich obecność generuje szum. Trzeba je więc usunąć (patrz Krok 2) Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Indeksowanie autora program szuka autora jako wyrazu i sąsiadującego z nim inicjału z kropką. [Problemy: pełne imię, za inicjałem nie ma kropki, nazwy typu Wydawnictwo C.H.Beck] Indeksowanie roku wydania program szuka czterech występujących obok siebie cyfr. [Problemy: rok w tytule pracy, litera alfabetu za rokiem, czterocyfrowe liczby stron dokumentu (np. czasopisma)] Indeksowanie tytułu czasopisma program rozpoznaje tytuł czasopisma jako ciąg znaków pomiędzy dwoma cudzysłowami. [Problemy: cudzysłów występuje w tytule pracy, tytuł czasopisma nie ujęty w cudzysłów] Indeksowanie tytułu serii program rozpoznaje tytuł serii porównując ciąg znaków z wzorcem jakim jest już istniejący zasób indeksu serii w bazie. [Problemy: nazwa serii dokumentu, który opisujemy dotąd nie wystąpiła w bazie, lub wystąpiła w innej formie. Część nazwy serii występuje w nazwie innej serii] Indeksowanie tytułu Jako tytuł chcemy indeksować tytuł pracy, tytuł pracy zbiorowej, tytuł tomu, tytuł części. Niestety jako tytuł algorytmy przyjmują praktycznie wszystko to, co nie zostało jeszcze włożone do innych pól. Dlatego jeśli coś idzie źle, można albo powrócić do rekordu zaraz po pierwszym rozpoznaniu i raczej uciąć na pierwszym ekranie występujące na końcu cytowania oznaczenia wydawcy, wydań, strony, numery woluminów itp. otaczając całą tę końcówkę cytowania kursorem i uruchamiając klawisz "wyłącz z obróbki". W przypadku pola tytułu czasem najprościej jest po prostu skierować tekst do pola tytułu klawiszem "do_tytułu". 4

5 Krok 2a : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie tekstu Na ekranie tego etapu działania programu z lewej strony mamy tekst cytowania z bazy CYTOWANIA (z pola Całość). Z prawej strony mamy modyfikowalny ekran roboczy. W pierwszej kolejności przyglądamy się tekstowi. Na tym etapie możemy usunąć rekord, który nie jest przypisem literaturowym (klawisz "usuń rek."). Usunięte rekordy przechodzą kontrolę zasadności usunięcia podczas korekty Uwaga: informację o tym co jest a co nie jest przypisem literaturowym podaje Ramka 1 próbować zwiększyć skuteczność programu. Przy każdym cytowaniu dostępne są klawisze ułatwiające tę pracę. Są to klawisze, powstrzymujące program w niewłaściwej interpretacji ciągu znaków stanowiących podstawę rozpoznawania jakiegoś indeksu (np. indeksu roku) a występujące w polu o innym znaczeniu (np. w tytule) jak w załączonym wyżej przykładzie. Klawisze te mają nazwy rozpoczynające się od słów "nie do". Uwaga: zasady i problemy działania automatycznego wypełniania indeksów podaje Ramka 3. Możemy także poprawić literówki, usunąć oznaczenia kolejności cytowania przeszkadzające w jego rozpoznaniu (np. litery alfabetu bezpośrednio występujące za rokiem np. [2007a]), ująć w cudzysłów tytuł czasopisma (klawisz " ") itp. Sprawdzenie tekstu nie kończy się zatwierdzeniem rekordu do obróbki. Zatwierdzenie to nastąpi po sprawdzeniu poziomów złożoności (krok 2b). 5

6 Ramka 4. Poziomy złożoności przypisu literaturowego Automatyczne wypełnienie indeksów dla nawet prostego przypisu literaturowego nie jest zadaniem łatwym, zaś dla przypisów skomplikowanych - praktycznie niewykonalnym. Aby program mógł jednak coś zdziałać wprowadzamy poziomy złożoności cytowania, umożliwiające jego rozłożenie na czynniki pierwsze. Złożenie całości przebiega ze znacznikami poziomów złożoności, opisanymi w Ramce 2 Dla każdego przypisu literaturowego wprowadzono maksymalnie 4 poziomy złożoności: poziom a dla pracy, na którą autor powołuje się samodzielnie poziom z dla pracy, za którą (czy też w kontekście której) autor cytuje inną pracę; poziom sygnalizowany znacznikiem [za:] gdzie każdy z tych poziomów uwzględnia poziom 1 dane pracy bezpośrednio cytowanej poziom 2 (jeśli jest to praca wydana w ramach większej całości) dane większej całości; poziom sygnalizowany jest znacznikiem [W:] Poziom 1 (a1 lub z1) jest wystarczający do opisu pracy samodzielnej wydawniczo lub prac niesamodzielnych, które ukazały się w ramach ciągów (czasopism lub serii) nie będących częścią większej całości o oddzielnym tytule. Pełny schemat poziomów wraz ze znacznikami ich połączeń to: a1 [W:] a2 [za:] z1 [W:] z2 Pozwala to rozpoznać następujące, bardzo złożone cytowanie, wykorzystujące ten schemat w pełni Przyjmujemy, że a1 to poziom podstawowy, zawsze występujący choć może być on poziomem istotnie niepełnym. Jeśli tylko mamy autora poziomu a1, to zawsze z nim wiążemy rok publikacji. Więcej o poziomie a1 zobacz Ramka 6. 6

7 Krok 2b : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie poziomów złożoności Wyjaśnienie poziomów złożoności zob. Ramka 4 Program wprowadza poziomy złożoności na podstawie występowania w tekście przypisu znaczników typu w: oraz znaczników typu za:. Rozpoznanie powyższego tekstu było dla programu proste, bo znacznik w: wystąpił w najbardziej klasycznej formie. Częste są jednak przypadki gdy tytuł większej całości poprzedzony jest tylko znakiem przestankowym. W takim przypadku trzeba ręcznie wprowadzić dodatkowe poziomy złożoności przypisu literaturowego. Ponieważ przyjmujemy, że a1 to poziom podstawowy, zawsze występujący (choć może być on poziomem istotnie niepełnym) rozszerzenie struktury przebiega poprzez dołożenie za tym poziomem jednego, dwóch lub wszystkich trzech dalszych poziomów, którymi mogą być: poziom a2 poprzedzony znacznikiem [W:]; dokładamy go klawiszem w oknie edycyjnym pojawia się znacznik a w kolumnie POZIOMY pojawia się #a2 poziom z1 poprzedzony znacznikiem [za:]; dokładamy go klawiszem "[za:]*" w oknie edycyjnym pojawia się znacznik *** a w kolumnie POZIOMY pojawia się #z1 ostatni poziom z2 poprzedzony znacznikiem [W:]; dokładamy go klawiszem w oknie edycyjnym pojawia się znacznik a w kolumnie POZIOMY pojawia się #z2 Poziomy złożoności wprowdzają tylko znaczniki typu w: i typu za:. Nie wprowadzają ich żadne inne okoliczności wynikające np. ze spiętrzenia tytułów. Tytuł monografii i tytuł jej części lub tomu pozostają na jednym poziomie (zob. Ramka 2). Cytowanie gotowe do analizy składni zaznaczamy (okienko w kolumnie Zazn.) i kierujemy do obróbki klawiszem "zatwierdź". Nie musimy bardzo drobiazgowo analizować możliwych trudności. Jeśli ich nie wychwycimy i program zwróci zły wynik, będziemy mogli jeszcze powrócić do tego ekranu. Cytowania nie zaznaczone odpadają z zestawu cytowań podlegającemu opracowaniu. Powrócą jako pierwsze przy wyborze następnych cytowań wybranych według tego samego terminu lub pliku. 7

8 Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Indeksowanie autora program szuka autora jako wyrazu i sąsiadującego z nim inicjału z kropką. W złożeniach przedstawia autora zawsze zaczynając od nazwiska, nastepnie podaje inicjał imienia z kropką. [Problemy: pełne imię, za inicjałem nie ma kropki, wydawnictwo typu C.H.Beck] Indeksowanie roku wydania program szuka czterech występujących obok siebie cyfr. [Problemy: rok w tytule pracy, litera alfabetu za rokiem, czterocyfrowe liczby stron dokumentu (np. czasopisma)] Indeksowanie czasopisma program rozpoznaje tytuł czasopisma jako ciąg znaków pomiędzy dwoma cudzysłowami. [Problemy: cudzysłów występuje w tytule pracy, tytuł czasopisma nie ujęty w cudzysłów] Indeksowanie serii program rozpoznaje tytuł serii porównując ciąg znaków z wzorcem jakim jest już istniejący zasób indeksu serii w bazie. [Problemy: nazwa serii dokumentu, który opisujemy dotąd nie wystąpiła w bazie, lub wystąpiła w innej formie. Nazwa serii może zawierać ciąg będący nazwą innej serii] Indeksowanie tytułu Jako tytuł algorytmy przyjmują praktycznie wszystko to, co nie zostało jeszcze włożone do innych pól. Dlatego jeśli coś idzie źle, można albo powrócić do rekordu zaraz po pierwszym rozpoznaniu i raczej uciąć na pierwszym ekranie występujące na końcu cytowania oznaczenia wydawcy, wydań, strony, numery woluminów itp. otaczając całą tę końcówkę cytowania kursorem i uruchamiając klawisz "wyłącz z obróbki". W przypadku pola tytułu czasem najprościej jest po prostu skierować tekst do pola tytułu klawiszem "do_tytułu". W złożeniach tytuł pisany jest wyłącznie z użyciem małych liter. Jeśli na początku tytułu występuje rodziajnik program go pomija a pierwsza litera tytułu staje się automatycznie literą wielką. Ramka 5 Kolejność pól okna edycji w kroku 3 instrukcji Kolejność pól okna edycji w kroku 3 instrukcji: autor; rok; tytuł; źródło; seria; język Kolejność poziomów złożoności w każdym z tych pól (w całym programie) pierwszy poziom złożoności drugi poziom złożoności "a" "1" "z" "2" W każdym z pól i poziomów złożoności zachowujemy kolejność wystąpienia tekstów zgodną z kolejnością ich wystąpienia w polu Całość. 8

9 Krok 3 : Wynik analizy składni, jego korekta i wysłanie do bazy Cytowania Pracę na tym etapie dizałania programu zaczynamy od analizy prawej części ekranu roboczego (kolumna POZOST edycja) sprawdzając poprawność złożenia rozpoznanego tekstu z oryginałem z pola Całość. Sprawdzamy też znaczenie tekstów usuniętych (reszta). Teksty usunięte, które są elementem jakiegoś indeksu trzeba wstawić do odpowiedniego pola. Zły wynik, wynikający z łatwej do usunięcia w poprzednim kroku okoliczności utrudniającej działanie programu warto odrzucić, uruchamiając "powrót" do poprzedniego ekranu, tam trzeba wnieść i zatwierdzić poprawkę. Korektę przeprowadzamy w prostokącie z białym tłem - jedynym gdzie aktywny jest kursor. Możliwe jest działanie: bez użycia klawiszy program zadziałał dobrze ale potrzebna jest jeszcze korekta językowa, np. nazwisko redaktora występuje w odmianie (np. pod red. J. Żabińskiej). Trzeba to zmienić na mianownik (AUTOR:=Żabińska=J. red#a2) z klawiszami pomocniczymi negujemy wynik działania programu w poszczególnych polach. Wtedy: - usuwamy całą linie źle rozpoznanego tekstu razem z nazwą indeksu, - przygotowujemy pustą linię zachowując kolejność indeksów, poziomów i pól (zob. Ramka 5) - w polu pod po oknem edycyjnym zaznaczamy tekst, który chcemy umieścić w przypisie - wklejamy ten tekst do pola klawiszem "do..." Poprawki przełożą się na zmianę tekstu rozpoznanego (po stronie prawej) po uruchomieniu klawisza "odśwież". Trzeba pamiętać, że nie zobaczymy zmiany w zakresie pola reszta. Wszystko co do tej pory robiliśmy wykonywało się poza bazą. Prawidłowy wynik wysyłamy do bazy dopiero na tym etapie. Rekordy możemy "wysłać pojedynczo do bazy" na poziomie pojedynczych opisów (opcja bezpieczniejsza ze względu na możliwość powrotu do poprzedniego ekranu bez utraty opracowanych wcześniej rekordów) lub dla wszystkich rekordów jednocześnie klawiszem "wyślij do bazy". 9

10 Ramka 6. a1 - podstawowy poziom złożoności przypisu literaturowego W programie przyjęto, że poziom a1 zawsze występuje w przypisie, choć może być poziomem istotnie niepełnym (jak w poniższym przykładzie gdzie nie ma na tym poziomie osobnego tytułu) Poziom a1 jest wystarczający do opisu pracy samodzielnej wydawniczo lub prac niesamodzielnych, które ukazały się w ramach ciągów (czasopism lub serii). Tytuł czasopisma lub serii musi jednak znaleźć się na poziomie a2 jeśli odwołanie ma miejsce do pracy, która ukazała się w pracy zbiorowej wydanej w ramach czasopisma i/lub serii. Licznych przykładów dostarczają wydawnictwa uczelniane: Dążąc do maksymalnego uproszczenia struktury i jednakowego opracowywania rekordów w bazie wprowadzono do programu warunek, że jeśli w przypisie na poziomie a lub na poziomie z występuje tylko jeden rok wydania, to program wiąże ten rok z poziomem 1. Może to jednak być problem, jak w poniższym przykładzie cytowania jednej z prac autora w wydaniu pośmiertnym jego dzieł: Ominięcie tego ustawienia i wyprowadzenie roku na poziom 2 możliwe jest przez wprowadzenie do indeksu roku dla poziomu 1 słowa brak, którego program nie wyświetla w złożeniu. 10

11 Krok 4 : Zatwierdzenie wyniku Porównanie, w którym po raz ostatni powracają: tekst oryginalny z klawiszem wejścia do bazy z numerem rekordu w bazie złożenie rozpoznanego tekstu z klawiszem odśwież Opuszczenie tego ekranu oznacza rozstanie z pobranym do obróbki rekordem / pobranymi rekordami. ************************************************** Ekran bazy Cytowania po uruchomieniu klawisza z numerem rekordu w bazie przypomina ekran BazEkonu i ma praktycznie podobne funkcjonalności. Kontrastowane we wszystkich wcześniejszych krokach ciągi tekstowe to ciągi z pól Całość i Bibliogr. 11

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników:

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników: Korzystając z przeglądarki internetowej otwórz stronę http://www.bibliotekacen.pl. Wejdź w zakładkę katalog on-line, następnie wybierz Bibliotekę Pedagogiczną w Koszalinie. Informacje o zbiorach Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002)

(Nazwisko, 2012, s ) Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie Nowak (2010) Nowak (2010) (Nowak, 2010) (Nowak, 2010) Nowak, Kowalski (2002) Styl APA Wyróżnia się dwa rodzaje przypisów ze względu na ich funkcje. Są to: przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 3 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Numeracja dla rejestrów zewnętrznych

Numeracja dla rejestrów zewnętrznych Numeracja dla rejestrów zewnętrznych System ZPKSoft Doradca udostępnia możliwość ręcznego nadawania numerów dla procedur i dokumentów zgodnie z numeracją obowiązującą w rejestrach zewnętrznych, niezwiązanych

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Praca z generatorem: parowanie, uzupełnianki, krzyżówki oraz testy.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś systemu

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 2 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym Arkusz kalkulacyjny może służyć do tworzenia prostych baz danych, składających się z pojedynczej tabeli, gdzie kolumny określane są jako Pola, natomiast wiersze jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do CHAMO

Wprowadzenie do CHAMO UNIWERSYTETU UNIWERSYTETU Wprowadzenie do CHAMO 1. Dostęp do katalogu pod adresem : http://katalog.bg.ug.edu.pl/ W górnej części ekranu są dostępne podstawowe funkcje. Logowanie na konto czytelnika : nie

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z katalogu on-line

Korzystanie z katalogu on-line Korzystanie z katalogu on-line Biblioteka PWSZ w Elblągu dysponuje katalogiem komputerowym działającym w zintegrowanym systemie obsługi biblioteki SOWA2/MARC21. Katalog ten jest dostępny on-line pod adresem

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Jednym z najprostszych sposobów porządkowania jest technika stosowana przy sortowaniu listów:

Jednym z najprostszych sposobów porządkowania jest technika stosowana przy sortowaniu listów: Jednym z najprostszych sposobów porządkowania jest technika stosowana przy sortowaniu listów: Listy rozkładane są do różnych przegródek. O tym, do której z nich trafi koperta, decydują różne fragmenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek.

Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. Student 1. Loguje się do wirtualnego dziekanatu 2. Najlepiej z przeglądarki Mozilla Firefox i musi mieć wyłączone blokowanie wyskakujących okienek. 3. Zakładka plagiat.pl Otwiera się zakładka plagiat.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz katalogu Biblioteki. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów? W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku Lekcja, na karcie Oceny lub w widoku Dziennik

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 1/15 Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta UASA III. Konto IV. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI OGÓLNE 1/ podać afiliację lub wykonywany zawód 2/ objętość tekstu wynosić powinna minimum 20 000 znaków; nie powinna przekroczyć 15 stron formatu A4 3/ tytuł i słowa kluczowe /Key-words/

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Opisane niżej zmiany zostały wprowadzone w programach Lider i ProLider od

Bardziej szczegółowo

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych

Logowanie do Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo