Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA"

Transkrypt

1 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Instrukcja opracowania przypisów z bazy BazEkon w bazie CYTOWANIA zgłaszanie problemów: Anna Osiewalska Urszula Cieraszewska Kraków, styczeń

2 Ramka 1 Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Przyjmujemy, że przypisy literaturowe (odniesienia do literatury przedmiotu) pracy naukowej to (za Wikipedią hasło: literatura przedmiotu) opisy publikacji lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. Przypisem literaturowym nie będzie zatem opis: aktu prawnego (dziennika ustaw, rozporządzenia, dyrektywy), informatora (rocznik statystyczny, słownik językowy, encyklopedia) dokumentu należącego do tzw. szarej literatury (instytucjonalne źródła informacji) dokumentu technicznego lub techniczno-prawnego (normy). Indeksowana w BazEkon praca może zawierać w swojej bibliografii załącznikowej opisy w/w prac i w BazEkon można nie dokonywać ich selekcji. Jednak w bazie CYTOWANIA, gdzie z założenia gromadzone są już tylko przypisy literaturowe ich obecność generuje szum. Trzeba je więc usunąć (patrz Krok 2 Instrukcji) Ramka 2 Automatyczne wypełnianie indeksów zasady ogólne Przypis ma strukturę identyczną ze strukturą opisu bibliograficznego ale inny jest jego układ: np. na pierwszym miejscu podawany jest autor a nie tytuł pracy. Tę strukturę przypisu widzi człowiek. Dla programu przypis jest po prostu ciągiem tekstowym. Rozpoznanie przez program stref określonego znaczenia jest podstawą automatyzacji wypełniania indeksów w bazie. Są to indeksy: autorski, roku, tytułowy, czasopisma, serii Każdy z tych indeksów składa się z dowolnie zwielokrotnianych pól. Działanie programu kończy się złożeniem zawartości indeksów z zachowaniem kolejności wypełnienia pól (ta sekwencyjność składania pól w indeksach pozwala np. utrzymać kolejność autorów w pracy wieloautorskiej). Autorzy jednego poziomu zostaną rozdzieleni średnikami. Tytuły jednego poziomu (tytuł czałości i tytuł części lub tomu) rozdzielone zostaną znacznikiem Przy składaniu przypisów z zawartości indeksów indeksy rozdzielane są przez program ukośnikami. Indeksy: autorski, roku i tytułu rozdzielają pojedyncze ukośniki. Indeks czasopisma poprzedza znacznik // dwa ukośniki. Indeks serii poprzedza znacznik // () dwa ukośniki i nazwa serii w nawiasie okrągłym. Dodatkową funkcję pełnią znaczniki: tytułu pracy zbiorowej [W:] oraz cytowania za inną pracą [za:], które wprowadzają poziomy złożoności (zob. Ramka 4). Przypis składany z zawartości indeksów powinien maksymalnie przypominać oryginalny przypis tak, aby jednym rzutem oka można było ocenić czy program zadziałał prawidłowo. Zasada ta obowiązuje na wszystkich ekranach roboczych kolejnych kroków programu. Przypis składany z zawartości indeksów nie będzie zawierał elementów nieindeksowanych, którymi są: numeracja przypisu, strony, numery woluminów, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, oznaczenie wydania, oznaczenie tomu lub części itp. Jeżeli te elementy występują jednak w złożeniu znaczy to, że błędnie tkwią w jakimś indeksie (np. autora) i trzeba taki indeks koniecznie wyczyścić. 2

3 Przypisy literaturowe (zob. Ramka 1) od samego początku są w bazie BazEkon wyszukiwalne w polu Literatura. Jednak dopiero ich zindeksowanie umożliwiło wprowadzenie w bazie BazEkon funkcjonalności Cytowane przez co przekształciło ją w indeks cytowań. Masowość przypisów wymaga automatycznego wypełniania indeksów (zob. Ramka 2) w bazie CYTOWANIA. Przebieg programu wymaga jednak kontroli i wspomagania przez człowieka. Sposób wspomagania programu opisuje Instrukcja Zawartość Instrukcji: Etapy kontroli przebiegu programu (strony nieparzyste) Krok 1 : Wybór rekordów do opracowania Krok 2a : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie tekstu Krok 2b : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie poziomów złożoności Krok 3 : Wynik analizy składni, jego korekta i wysłanie do bazy CYTOWANIA Krok 4 : Zatwierdzenie wyniku Teksty objaśniające (strony parzyste) Ramka 1. Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Ramka 2. Automatyczne wypełnianie indeksów zasady ogólne Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Ramka 4. Poziomy złożoności przypisu literaturowego Ramka 5. Kolejność indeksów okna edycji kroku 3 Instrukcji Ramka 6. Podstawowy poziom złożoności przypisu literaturowego Krok 1 : Wybór rekordów do opracowania Wybór cytowań wg terminu lub wg nazwy pliku. Bezpieczniej jest ograniczyć liczbę wyświetlonych rekordów; skraca to także czas oczekiwania na pierwszy ekran roboczy. Wybór cytowań poprzez termin daje możliwość opracowania cytowań dla autora (terminem jest jego nazwisko) lub czasopisma (terminem jest tytuł czasopisma). Jeżeli wywołamy cytowania poprzez nazwę pliku z ograniczeniem liczby rekordów, program będzie sugerował powrót do tego pliku dotąd, dokąd będą w nim cytowania nieopracowane. Sugestie programu można pominąć. 3

4 Ramka 1 Co jest a co nie jest przypisem literaturowym Przyjmujemy, że przypisy literaturowe (odniesienia do literatury przedmiotu) pracy naukowej to (za Wikipedią hasło: literatura przedmiotu) opisy publikacji lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. Przypisem literaturowym nie będzie zatem opis: aktu prawnego (dziennika ustaw, rozporządzenia, dyrektywy), informatora (rocznik statystyczny, słownik językowy, encyklopedia) dokumentu należącego do tzw. szarej literatury (instytucjonalne źródła informacji) dokumentu technicznego lub techniczno-prawnego (normy). Indeksowana w BazEkon praca może zawierać w swojej bibliografii załącznikowej opisy w/w prac i w BazEkon można nie dokonywać ich selekcji. Jednak w bazie CYTOWANIA, gdzie z założenia gromadzone są już tylko przypisy literaturowe ich obecność generuje szum. Trzeba je więc usunąć (patrz Krok 2) Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Indeksowanie autora program szuka autora jako wyrazu i sąsiadującego z nim inicjału z kropką. [Problemy: pełne imię, za inicjałem nie ma kropki, nazwy typu Wydawnictwo C.H.Beck] Indeksowanie roku wydania program szuka czterech występujących obok siebie cyfr. [Problemy: rok w tytule pracy, litera alfabetu za rokiem, czterocyfrowe liczby stron dokumentu (np. czasopisma)] Indeksowanie tytułu czasopisma program rozpoznaje tytuł czasopisma jako ciąg znaków pomiędzy dwoma cudzysłowami. [Problemy: cudzysłów występuje w tytule pracy, tytuł czasopisma nie ujęty w cudzysłów] Indeksowanie tytułu serii program rozpoznaje tytuł serii porównując ciąg znaków z wzorcem jakim jest już istniejący zasób indeksu serii w bazie. [Problemy: nazwa serii dokumentu, który opisujemy dotąd nie wystąpiła w bazie, lub wystąpiła w innej formie. Część nazwy serii występuje w nazwie innej serii] Indeksowanie tytułu Jako tytuł chcemy indeksować tytuł pracy, tytuł pracy zbiorowej, tytuł tomu, tytuł części. Niestety jako tytuł algorytmy przyjmują praktycznie wszystko to, co nie zostało jeszcze włożone do innych pól. Dlatego jeśli coś idzie źle, można albo powrócić do rekordu zaraz po pierwszym rozpoznaniu i raczej uciąć na pierwszym ekranie występujące na końcu cytowania oznaczenia wydawcy, wydań, strony, numery woluminów itp. otaczając całą tę końcówkę cytowania kursorem i uruchamiając klawisz "wyłącz z obróbki". W przypadku pola tytułu czasem najprościej jest po prostu skierować tekst do pola tytułu klawiszem "do_tytułu". 4

5 Krok 2a : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie tekstu Na ekranie tego etapu działania programu z lewej strony mamy tekst cytowania z bazy CYTOWANIA (z pola Całość). Z prawej strony mamy modyfikowalny ekran roboczy. W pierwszej kolejności przyglądamy się tekstowi. Na tym etapie możemy usunąć rekord, który nie jest przypisem literaturowym (klawisz "usuń rek."). Usunięte rekordy przechodzą kontrolę zasadności usunięcia podczas korekty Uwaga: informację o tym co jest a co nie jest przypisem literaturowym podaje Ramka 1 próbować zwiększyć skuteczność programu. Przy każdym cytowaniu dostępne są klawisze ułatwiające tę pracę. Są to klawisze, powstrzymujące program w niewłaściwej interpretacji ciągu znaków stanowiących podstawę rozpoznawania jakiegoś indeksu (np. indeksu roku) a występujące w polu o innym znaczeniu (np. w tytule) jak w załączonym wyżej przykładzie. Klawisze te mają nazwy rozpoczynające się od słów "nie do". Uwaga: zasady i problemy działania automatycznego wypełniania indeksów podaje Ramka 3. Możemy także poprawić literówki, usunąć oznaczenia kolejności cytowania przeszkadzające w jego rozpoznaniu (np. litery alfabetu bezpośrednio występujące za rokiem np. [2007a]), ująć w cudzysłów tytuł czasopisma (klawisz " ") itp. Sprawdzenie tekstu nie kończy się zatwierdzeniem rekordu do obróbki. Zatwierdzenie to nastąpi po sprawdzeniu poziomów złożoności (krok 2b). 5

6 Ramka 4. Poziomy złożoności przypisu literaturowego Automatyczne wypełnienie indeksów dla nawet prostego przypisu literaturowego nie jest zadaniem łatwym, zaś dla przypisów skomplikowanych - praktycznie niewykonalnym. Aby program mógł jednak coś zdziałać wprowadzamy poziomy złożoności cytowania, umożliwiające jego rozłożenie na czynniki pierwsze. Złożenie całości przebiega ze znacznikami poziomów złożoności, opisanymi w Ramce 2 Dla każdego przypisu literaturowego wprowadzono maksymalnie 4 poziomy złożoności: poziom a dla pracy, na którą autor powołuje się samodzielnie poziom z dla pracy, za którą (czy też w kontekście której) autor cytuje inną pracę; poziom sygnalizowany znacznikiem [za:] gdzie każdy z tych poziomów uwzględnia poziom 1 dane pracy bezpośrednio cytowanej poziom 2 (jeśli jest to praca wydana w ramach większej całości) dane większej całości; poziom sygnalizowany jest znacznikiem [W:] Poziom 1 (a1 lub z1) jest wystarczający do opisu pracy samodzielnej wydawniczo lub prac niesamodzielnych, które ukazały się w ramach ciągów (czasopism lub serii) nie będących częścią większej całości o oddzielnym tytule. Pełny schemat poziomów wraz ze znacznikami ich połączeń to: a1 [W:] a2 [za:] z1 [W:] z2 Pozwala to rozpoznać następujące, bardzo złożone cytowanie, wykorzystujące ten schemat w pełni Przyjmujemy, że a1 to poziom podstawowy, zawsze występujący choć może być on poziomem istotnie niepełnym. Jeśli tylko mamy autora poziomu a1, to zawsze z nim wiążemy rok publikacji. Więcej o poziomie a1 zobacz Ramka 6. 6

7 Krok 2b : Przygotowanie do analizy składni : sprawdzenie poziomów złożoności Wyjaśnienie poziomów złożoności zob. Ramka 4 Program wprowadza poziomy złożoności na podstawie występowania w tekście przypisu znaczników typu w: oraz znaczników typu za:. Rozpoznanie powyższego tekstu było dla programu proste, bo znacznik w: wystąpił w najbardziej klasycznej formie. Częste są jednak przypadki gdy tytuł większej całości poprzedzony jest tylko znakiem przestankowym. W takim przypadku trzeba ręcznie wprowadzić dodatkowe poziomy złożoności przypisu literaturowego. Ponieważ przyjmujemy, że a1 to poziom podstawowy, zawsze występujący (choć może być on poziomem istotnie niepełnym) rozszerzenie struktury przebiega poprzez dołożenie za tym poziomem jednego, dwóch lub wszystkich trzech dalszych poziomów, którymi mogą być: poziom a2 poprzedzony znacznikiem [W:]; dokładamy go klawiszem w oknie edycyjnym pojawia się znacznik a w kolumnie POZIOMY pojawia się #a2 poziom z1 poprzedzony znacznikiem [za:]; dokładamy go klawiszem "[za:]*" w oknie edycyjnym pojawia się znacznik *** a w kolumnie POZIOMY pojawia się #z1 ostatni poziom z2 poprzedzony znacznikiem [W:]; dokładamy go klawiszem w oknie edycyjnym pojawia się znacznik a w kolumnie POZIOMY pojawia się #z2 Poziomy złożoności wprowdzają tylko znaczniki typu w: i typu za:. Nie wprowadzają ich żadne inne okoliczności wynikające np. ze spiętrzenia tytułów. Tytuł monografii i tytuł jej części lub tomu pozostają na jednym poziomie (zob. Ramka 2). Cytowanie gotowe do analizy składni zaznaczamy (okienko w kolumnie Zazn.) i kierujemy do obróbki klawiszem "zatwierdź". Nie musimy bardzo drobiazgowo analizować możliwych trudności. Jeśli ich nie wychwycimy i program zwróci zły wynik, będziemy mogli jeszcze powrócić do tego ekranu. Cytowania nie zaznaczone odpadają z zestawu cytowań podlegającemu opracowaniu. Powrócą jako pierwsze przy wyborze następnych cytowań wybranych według tego samego terminu lub pliku. 7

8 Ramka 3. Zasady działania algorytmów analizy składni Indeksowanie autora program szuka autora jako wyrazu i sąsiadującego z nim inicjału z kropką. W złożeniach przedstawia autora zawsze zaczynając od nazwiska, nastepnie podaje inicjał imienia z kropką. [Problemy: pełne imię, za inicjałem nie ma kropki, wydawnictwo typu C.H.Beck] Indeksowanie roku wydania program szuka czterech występujących obok siebie cyfr. [Problemy: rok w tytule pracy, litera alfabetu za rokiem, czterocyfrowe liczby stron dokumentu (np. czasopisma)] Indeksowanie czasopisma program rozpoznaje tytuł czasopisma jako ciąg znaków pomiędzy dwoma cudzysłowami. [Problemy: cudzysłów występuje w tytule pracy, tytuł czasopisma nie ujęty w cudzysłów] Indeksowanie serii program rozpoznaje tytuł serii porównując ciąg znaków z wzorcem jakim jest już istniejący zasób indeksu serii w bazie. [Problemy: nazwa serii dokumentu, który opisujemy dotąd nie wystąpiła w bazie, lub wystąpiła w innej formie. Nazwa serii może zawierać ciąg będący nazwą innej serii] Indeksowanie tytułu Jako tytuł algorytmy przyjmują praktycznie wszystko to, co nie zostało jeszcze włożone do innych pól. Dlatego jeśli coś idzie źle, można albo powrócić do rekordu zaraz po pierwszym rozpoznaniu i raczej uciąć na pierwszym ekranie występujące na końcu cytowania oznaczenia wydawcy, wydań, strony, numery woluminów itp. otaczając całą tę końcówkę cytowania kursorem i uruchamiając klawisz "wyłącz z obróbki". W przypadku pola tytułu czasem najprościej jest po prostu skierować tekst do pola tytułu klawiszem "do_tytułu". W złożeniach tytuł pisany jest wyłącznie z użyciem małych liter. Jeśli na początku tytułu występuje rodziajnik program go pomija a pierwsza litera tytułu staje się automatycznie literą wielką. Ramka 5 Kolejność pól okna edycji w kroku 3 instrukcji Kolejność pól okna edycji w kroku 3 instrukcji: autor; rok; tytuł; źródło; seria; język Kolejność poziomów złożoności w każdym z tych pól (w całym programie) pierwszy poziom złożoności drugi poziom złożoności "a" "1" "z" "2" W każdym z pól i poziomów złożoności zachowujemy kolejność wystąpienia tekstów zgodną z kolejnością ich wystąpienia w polu Całość. 8

9 Krok 3 : Wynik analizy składni, jego korekta i wysłanie do bazy Cytowania Pracę na tym etapie dizałania programu zaczynamy od analizy prawej części ekranu roboczego (kolumna POZOST edycja) sprawdzając poprawność złożenia rozpoznanego tekstu z oryginałem z pola Całość. Sprawdzamy też znaczenie tekstów usuniętych (reszta). Teksty usunięte, które są elementem jakiegoś indeksu trzeba wstawić do odpowiedniego pola. Zły wynik, wynikający z łatwej do usunięcia w poprzednim kroku okoliczności utrudniającej działanie programu warto odrzucić, uruchamiając "powrót" do poprzedniego ekranu, tam trzeba wnieść i zatwierdzić poprawkę. Korektę przeprowadzamy w prostokącie z białym tłem - jedynym gdzie aktywny jest kursor. Możliwe jest działanie: bez użycia klawiszy program zadziałał dobrze ale potrzebna jest jeszcze korekta językowa, np. nazwisko redaktora występuje w odmianie (np. pod red. J. Żabińskiej). Trzeba to zmienić na mianownik (AUTOR:=Żabińska=J. red#a2) z klawiszami pomocniczymi negujemy wynik działania programu w poszczególnych polach. Wtedy: - usuwamy całą linie źle rozpoznanego tekstu razem z nazwą indeksu, - przygotowujemy pustą linię zachowując kolejność indeksów, poziomów i pól (zob. Ramka 5) - w polu pod po oknem edycyjnym zaznaczamy tekst, który chcemy umieścić w przypisie - wklejamy ten tekst do pola klawiszem "do..." Poprawki przełożą się na zmianę tekstu rozpoznanego (po stronie prawej) po uruchomieniu klawisza "odśwież". Trzeba pamiętać, że nie zobaczymy zmiany w zakresie pola reszta. Wszystko co do tej pory robiliśmy wykonywało się poza bazą. Prawidłowy wynik wysyłamy do bazy dopiero na tym etapie. Rekordy możemy "wysłać pojedynczo do bazy" na poziomie pojedynczych opisów (opcja bezpieczniejsza ze względu na możliwość powrotu do poprzedniego ekranu bez utraty opracowanych wcześniej rekordów) lub dla wszystkich rekordów jednocześnie klawiszem "wyślij do bazy". 9

10 Ramka 6. a1 - podstawowy poziom złożoności przypisu literaturowego W programie przyjęto, że poziom a1 zawsze występuje w przypisie, choć może być poziomem istotnie niepełnym (jak w poniższym przykładzie gdzie nie ma na tym poziomie osobnego tytułu) Poziom a1 jest wystarczający do opisu pracy samodzielnej wydawniczo lub prac niesamodzielnych, które ukazały się w ramach ciągów (czasopism lub serii). Tytuł czasopisma lub serii musi jednak znaleźć się na poziomie a2 jeśli odwołanie ma miejsce do pracy, która ukazała się w pracy zbiorowej wydanej w ramach czasopisma i/lub serii. Licznych przykładów dostarczają wydawnictwa uczelniane: Dążąc do maksymalnego uproszczenia struktury i jednakowego opracowywania rekordów w bazie wprowadzono do programu warunek, że jeśli w przypisie na poziomie a lub na poziomie z występuje tylko jeden rok wydania, to program wiąże ten rok z poziomem 1. Może to jednak być problem, jak w poniższym przykładzie cytowania jednej z prac autora w wydaniu pośmiertnym jego dzieł: Ominięcie tego ustawienia i wyprowadzenie roku na poziom 2 możliwe jest przez wprowadzenie do indeksu roku dla poziomu 1 słowa brak, którego program nie wyświetla w złożeniu. 10

11 Krok 4 : Zatwierdzenie wyniku Porównanie, w którym po raz ostatni powracają: tekst oryginalny z klawiszem wejścia do bazy z numerem rekordu w bazie złożenie rozpoznanego tekstu z klawiszem odśwież Opuszczenie tego ekranu oznacza rozstanie z pobranym do obróbki rekordem / pobranymi rekordami. ************************************************** Ekran bazy Cytowania po uruchomieniu klawisza z numerem rekordu w bazie przypomina ekran BazEkonu i ma praktycznie podobne funkcjonalności. Kontrastowane we wszystkich wcześniejszych krokach ciągi tekstowe to ciągi z pól Całość i Bibliogr. 11

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

LEX Baza Dokumentów - Pomoc

LEX Baza Dokumentów - Pomoc 2 1 O programie LEX Baza Dokumentów LEX Baza Dokumentów jest systemem służącym do gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentów tworzonych lub zbieranych przez użytkownika. Dzięki programowi użytkownik ma

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) Moduły: KADRY (przechowywanie danych o pracownikach), KADRY - KONTROLA CZASU PRACY, PŁACE (przygotowywanie list płac),

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji opłat za wywóz śmieci Ewidencja opłat ver 1.0.17 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS

Instrukcja Obsługi Programu KANTOR 2000 Wersja 3.1x dla WINDOWS Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki " P e Z e T " mgr inż. Krzysztof Hajduczek 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 tel./fax. (77) 474 42 64 kom. 501 350 930 e-mail: info@pezet.com.pl http://www.pezet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo