SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI

2 STAN ZORGANIZOWANIA CHORĄGWI Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 to terytorialna wspólnota 43 hufców, utworzona z jednostek harcerskich działających na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego (Wschowa). Chorągiew tworzy warunki do działania hufców i podległych jednostek organizacyjnych przez budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty hufców, inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej, kształcenie kadry instruktorskiej, koordynację, nadzór i systematyczną ocenę komend hufców oraz jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi, współpracę z władzami regionalnymi oraz pozyskiwanie środków finansowych i materialnych. Członkowie Analizując stan liczbowy Chorągwi pod względem ilości członków, obserwuje się na przestrzeni lat następującą tendencje: Tab. 1 Stan członkowski Chorągwi rok Liczba członków ZHP liczba członków ZHP w tysiacach 2

3 Największy spadek ilościowy Chorągwi nastąpił w latach o około 37%. Od roku 2003 spadek nie postępuje tak gwałtownie, a w niektórych hufcach widać wzrost ilościowy pomiędzy spisem harcerskim 2003 a W ostatnim roku wzrost odnotowały hufce: Chodzież, Grabów nad Prosną, Kępno, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl, Ostrów Wielkopolski, Poznań-Grunwald, Poznań - Nowe Miasto, Poznań-Rejon, Poznań-Śródmieście, Poznań-Wilda, Śrem, Środa Wielkopolska i Wągrowiec. Niestety, biorąc pod uwagę całą mijającą kadencję, tylko w jedenym hufcu - Środa Wielkopolska, zwiększyła ilość harcerzy w roku 2004, w porównaniu do roku Jak wskazują dane spisowe, w minionych latach spadek występował we wszystkich pionach. Szczegółowe dane pokazują poniższe tabele. Hufce Hufce są terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych. W założeniach obszar działania hufca powinien odpowiadać podziałowi administracyjnemu kraju i obejmować swoim zakresem gminę, grupę gmin bądź powiat. W dużych aglomeracjach miejskich dopuszcza się istnienie kilku hufców na obszarze jednej gminy, wówczas obszar działania hufca powinien pokrywać się ze strukturą jednostek pomocniczych gminy, bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W trakcie minionej kadencji w Chorągwi Wielkopolskiej, hufce funkcjonowały na terenie wszystkich powiatów. W kilku przypadkach na terenie jednego powiatu funkcjonowało kilka hufców. Jedynym powiatem, na terenie którego w chwili obecnej nie funkcjonuje hufiec, jest Powiat Wrzesiński. Podczas kampanii zjazdowej w 2003 roku, na wniosek kadry instruktorskiej Hufca Września, dokonano jego rozwiązania, przyłączając go do Hufca Poznań-Rejon. Tab. 2 Zmiany stanu ilościowego w hufcach w latach Hufiec Chodzież Czerwonak Gniezno Gostyń

4 Grabów nad Prosną Grodzisk Wielkopolski Jarocin Kalisz Kępno Koło Konin Kościan Koźmin Wielkopolski Kórnik Krotoszyn Leszno Nowy Tomyśl Oborniki Wielkopolskie Opatówek Ostrów Wielkopolski Ostrzeszów Piła Pleszew Poznań-Grunwald Poznań-Jeżyce Poznań - Nowe Miasto Poznań-Rejon Poznań-Sródmieście Poznań-Wilda Poznań - Stare Miasto Rawicz Słupca Szamotuły Śmigiel Śrem Środa Wielkopolska Trzcianka Trzemeszno Turek Wągrowiec Września

5 Wschowa Zagórów Złotów Komenda Chorągwi i HKŻ Kiekrz Razem Podstawowe jednostki organizacyjne Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ZHP są gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe; kręgi instruktorskie, kręgi starszyzny harcerskiej, harcerskie kręgi seniorów oraz inne jednostki działające na zasadach drużyny lub kręgu. Liczbę podstawowych jednostek działających na terenie Chorągwi Wielkopolskiej w latach obrazują poniższe tabele. Tab. 3 Gromady zuchowe Liczba gromad zuchowych Tab. 4 Drużyny harcerskie Liczba drużyn harcerskich Tab. 5 Drużyny starszoharcerskie Liczba drużyn starszoharcerskich

6 Tab. 6 Drużyny wielopoziomowe Liczba drużyn wielopoziomowych Wzrost ilości drużyn wielopoziomowych w ostatnim roku spowodowany jest zmianami metodycznymi w ZHP, które weszły w życie od początku roku harcerskiego 2003/2004 i nowym podziałem wiekowym w drużynach: ZUCHY wiek 6-10 lat, HARCERKI I HARCERZE wiek lat, HARCERKI STARSZE I HARCERZE STARSI wiek lat, WĘDROWNICZKI I WĘDROWNICY wiek lat. Wiek członków istniejących do tej pory jednostek nie odpowiadał nowym podziałom metodycznym i drużyny te zrzeszają harcerzy np. w wieku harcerskim i starszoharcerskim. Nie można pominąć nowej grupy metodycznej, jaką są wędrownicy. Według pierwszego Spisu Harcerskiego z ich udziałem, w Chorągwi Wielkopolskiej działają 43 takie drużyny. Tab. 7 Drużyny Nieprzetartego Szlaku - liczba drużyn Liczba drużyn NS Drużyny Nieprzetartego Szlaku pracują w hufcach: Gniezno, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Kępno, Konin, Kościan, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Poznań-Jeżyce, Poznań - Nowe Miasto, Poznań - Stare Miasto, Rawicz, Słupca, Trzcianka, Trzemeszno, Turek i Wschowa. Kadra kierownicza W gronie 43 komendantek i komendantów hufców, 19 to kobiety, a 24 mężczyźni. 35 komendantów posiada stopień harcmistrzyni - harcmistrza, 5 podharcmistrzyni - podharcmistrza, a 2 przewodniczki - przewodnika. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 nadzwyczajnych zjazdów hufców, które dokonały zmian na funkcjach komendantów. Zmiany nastąpiły w hufcach: Koźmin Wiel- 6

7 kopolski, Krotoszyn, Poznań-Jeżyce, Poznań-Śródmieście, Słupca, Środa Wielkopolska, Turek i Wągrowiec. Tab. 8 Wykaz komendantów hufców na dzień 30 kwietnia 2004 Lp. Hufiec Komendant 1 Chodzież hm. Leszek Sworowski 2 Czerwonak hm. Iwona Królak 3 Gniezno hm. Inga Rusin 4 Gostyń hm. Barbara Mikołajska 5 Grabów nad Prosną hm. Jan Kędzia 6 Grodzisk Wielkopolski hm. Jan Maria Jankowski 7 Jarocin hm. Andrzej Szymczak 8 Kalisz hm. Mirosław Jurek 9 Kępno phm. Wiktor Gruszka 10 Koło hm. Leonard Jaroszewski 11 Konin hm. Maria Bąk 12 Kościan hm. Jolanta Kasprzak 13 Koźmin Wielkopolski pwd. Damian Jankowski 14 Kórnik hm. Krystyna Antkowiak 15 Krotoszyn pwd. Edyta Patryniak 16 Leszno hm. Dariusz Schubert 17 Nowy Tomyśl hm. Dorota Piechota 18 Oborniki hm. Beata Marek-Góra 19 Opatówek - Powiatu Kaliskiego hm. Krystyna Glapa 20 Ostrów Wielkopolski hm. Krystyna Sufryd 21 Ostrzeszów hm. Wacław Mucha-Kruczyński 22 Piła hm. Grzegorz Rzymski 23 Pleszew hm. Sławomira Madalińska 24 Poznań-Grunwald hm. Grzegorz Owczarzak 25 Poznań-Jeżyce hm. Aleksander Sroka 26 Poznań - Nowe Miasto hm. Tomasz Ptaszyński 27 Poznań - Stare Miasto hm. Janusz Wolski 28 Poznań-Śródmieście hm. Błażej Stankowski 29 Poznań-Wilda hm. Andrzej Dyderski 30 Poznań-Rejon phm. Przemysław Śnieciński 31 Rawicz hm. Jerzy Kleszczyński 7

8 32 Słupca hm. Stefan Olejniczak 33 Szamotuły hm. Maria Urban 34 Śmigiel phm. Magdalena Drótkowska 35 Śrem hm. Elżbieta Malicka 36 Środa Wielkopolska phm. Monika Pawlicka 37 Trzcianka hm. Edward Joachimiak 38 Trzemeszno hm. Stanisława Szymańska 39 Turek phm. Tomasz Stolarski 40 Wągrowiec phm. Lidia Drzewiecka 41 Wschowa hm. Franciszek Trybel 42 Zagórów hm. Andrzej Bernat 43 Złotów hm. Maria Rumińska 8

9 KOMENDANT I KOMENDA CHORĄGWI Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, obradujący w dniu 18 grudnia 1999 roku w Poznaniu, wybrał Komendanta i Komendę Chorągwi w następującym składzie: Komendant hm. Jarosław Rura Zastępca Komendanta hm. Wieńczysław Celer członkowie Komendy: hm. Zbigniew Pilarczyk phm. Mikołaj Sobczak vacat vacat vacat, Nadzwyczajny Zjazd, który odbył się w dniu 27 maja 2000 roku, m.in. w celu uzupełnienia składu Komendy, uzupełnił skład o hm. Marię Bąk, hm. Beatę Owczarzak, hm. Grzegorza Rzymskiego i hm. Andrzeja Szymczaka. Zjazd przyjął jednocześnie rezygnację hm. Zbigniewa Pilarczyka z członkostwa w Komendzie. Skład Komendy w okresie od 27 maja do 17 grudnia 2000 roku był następujący: Komendant hm. Jarosław Rura Zastępca Komendanta hm. Wieńczysław Celer Zastępczyni Komendanta członkowie Komendy: hm. Beata Owczarzak hm. Maria Bąk phm. Mikołaj Sobczak hm. Grzegorz Rzymski hm. Andrzej Szymczak. W dniu 17 grudnia 2000 roku Komenda Chorągwi przyjęła rezygnację phm. Mikołaja Sobczaka z funkcji członka Komendy i powołała na to miejsce hm. Zbigniewa Pilarczyka. Ponadto, w związku ze zmianą Statutu ZHP i powołaniem funkcji Skarbnika Chorągwi, Komendant, na podstawie decyzji Komendy z dnia 19 grudnia 2001 roku, mianował hm. Wieńczysława Celera Skarbnikiem Chorągwi z zachowaniem dotychczasowej funkcji Zastępcy Komendanta. Skład Komendy od 17 grudnia 2000 roku do końca kadencji był następujący: Komendant Zastępca Komendanta - Skarbnik Zastępczyni Komendanta członkowie Komendy: hm. Jarosław Rura hm. Wieńczysław Celer hm. Beata Owczarzak hm. Maria Bąk hm. Zbigniew Pilarczyk hm. Grzegorz Rzymski hm. Andrzej Szymczak. 9

10 REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA PRÓBA PODSUMOWANIA Zgodnie z wymogami Statutu ZHP, w dniu 15 czerwca 2002 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, podsumowujący dokonania harcerstwa wielkopolskiego w czasie od 27 maja 2000 roku, kiedy to na Zjeździe Nadzwyczajnym podjęto Uchwałę Programową. Efektem Zjazdu Sprawozdawczego była dyskusja programowa i przyjęcie dokumentu Stan realizacji na dzień 15 czerwca 2002 roku. Fakt ten powoduje, że obecne sprawozdanie traktujemy jako próbę podsumowania okresu od 16 czerwca 2002 do 29 kwietnia 2004 roku. Kształcenie 1. Doprowadzenie do sytuacji, w której hufce całkowicie przejmą kształcenie swoich drużynowych Głównym zadaniem Zespołu Kadry Kształcącej - w ramach realizacji celu, jakim jest doprowadzenie do samodzielności hufców w zakresie kształcenia drużynowych - było przygotowanie kadry kształcącej oraz zmobilizowanie hufców do współpracy w tej dziedzinie. W związku z tym, co roku jesienią, prowadzone były warsztaty dla kształceniowców. W styczniu 2001 odbył się kurs kadry kształcącej drużynowych, w którym wzięło udział 10 osób. W roku 2002, ze względu na brak wystarczającej liczby zgłoszeń, kurs na tym poziomie nie odbył się. Kolejny kurs został przeprowadzony w sierpniu 2002 wraz z kursem dla namiestników. W kursach tych wzięło udział 12 osób. Obecnie trwa śródroczny kurs kadry kształcącej i kurs namiestników, w którym bierze udział 16 uczestników. Zespół prowadził także podobóz podczas Letniej Akcji Szkoleniowej w Perkozie w sierpniu 2001 roku, w którym uczestniczyło 19 osób, z tego 7 osób w bloku kształceniowym. W roku 2002, w celu skoordynowania współpracy hufców w zakresie kształcenia drużynowych powstał projekt Regionalnych Kursów Drużynowych. Do października 2002 opracowane zostały chorągwiane minima kursów drużynowych, minimum wyszkolenia harcerskiego obowiązującego absolwentów kursu oraz zbiór przykładowych konspektów kluczowych zajęć. W listopadzie 2002 odbyły się warsztaty dla hufcowej kadry kursów, na których zespoły otrzymały zestaw powyższych materiałów wraz z poradni- 10

11 kiem organizatora kursów drużynowych autorstwa hm. Wiesława Laskowskiego z Chorągwi Gdańskiej. Kadra została przeszkolona na warsztatach dotyczących sylwetki drużynowego oraz planowania, przygotowania i prowadzenia kursów oraz zajęć z uwzględnianiem metod w aktywnym kształceniu. Miały miejsce także zajęcia dotyczące rozwoju instruktorskiego kadry kształcącej. Odbyła się też prezentacja nowych minimów na stopnie instruktorskie i dyskusja na temat, prowadzona przez przewodniczącą ChKSI. Bardzo ważna była też możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi hufcami oraz ustalenia związane z organizacją wspólnych kursów. W warsztatach wzięło udział 20 osób. Podsumowując, Zespół koncentrował się na doprowadzeniu do sytuacji, w której hufce przejmą kształcenie drużynowych i zrealizował wiele działań prowadzących do realizacji tego celu. Obecnie nie każdy hufiec jest zdolny do samodzielnego kształcenia, ale zostały wypracowane wzorce współpracy środowisk w tym zakresie, które warto wykorzystać w przyszłości. 2. Wykształcenie kadry kierowniczej hufców W czasie rozmów prowadzonych na spotkaniach z instruktorami wielokrotnie poruszano ten problem. W przekonaniu wielu, nie ma potrzeby formalizowania pionu kształcenia w każdym hufcu. Spowodowane jest to faktem braku odpowiedniej kadry, albo, co jest częściej podnoszone, chęcią prowadzenia kształcenia w rejonach hufców. W takich przypadkach poszczególne hufce regulują samodzielnie potrzeby w tym względzie, jak również o wiele łatwiej kompletują odpowiednią kadrę. Hufce w wielu przypadkach nie chcą tworzenia formalnych komórek kształcenia. W ramach doskonalenia kadry kierowniczej hufców, w dniach od sierpnia 2004 roku, zaplanowane są warsztaty dla hufcowych zespołów kadry kształcącej, hufcowych komisji stopni instruktorskich, warsztaty doskonalące dla kadry kształcącej oraz warsztaty dla komendantów hufców, programowców i skarbników. Warsztaty dla komendantów hufców związane będą z przedłużeniem pełnomocnictw finansowych. 3. Podnoszenie poziomu działań doświadczonych drużynowych, instruktorów specjalnościowych Od 2000 roku Inspektorat Ratownictwa Medycznego przeszkolił w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 2107 osób, na 72 kursach (w tym 47 podstawowych i 25 na brązową odznakę). Kursy odbywały się na terenie hufców i objęły swoim zasięgiem 11

12 głównie harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Nadał 260 odznak Ratownika Medycznego ZHP w stopniu III (brązowym). Inspektorat przygotował 15 instruktorów do kursu na Odznakę Ratownika Medycznego ZHP w stopniu II (srebrnym). który wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym. Wśród zorganizowanych przez Inspektorat przedsięwzięć wymienić należy: - centralną służbę medyczną na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego GNIEZNO służbę pełniło 26 harcerzy i instruktorów. Została ona bardzo dobrze przyjęta i wykazała dużą sprawność harcerskich ratowników, - organizowanie białej służby na Lednicy w 2001 i 2002, - pełnienie służby medycznej podczas obchodów 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce Szkolenie specjalnościowe prowadzą również referaty Komendy Chorągwi. Z niezwykle ciekawą inicjatywą kształceniową wystąpił Referat Zuchowy, który przeprowadził cykl warsztatów adresowanych do drużynowych, a skupiony na takich specyficznych formach pracy jak majsterka, pląsy i piosenka. Jednym z ciekawych efektów tych warsztatów jest nagranie kasety i umieszczenie w Internecie piosenek zuchowych. Referat Harcerstwa Starszego i Specjalności - obecny Referat Wędrowniczy - przeprowadził w dniach 1-3 maja 2000 roku warsztaty dla inspektoratów specjalnościowych. Członkowie Referatu włączali się aktywnie w pracę zespołu opracowując podręcznik metodyczny dla drużynowych starszoharcerskich. 4. Koordynacja kształcenia w Chorągwi Jednym z pierwszych zadań realizowanych po Zjeździe było powołanie do życia Zespołu Kadry Kształcącej. Z zadowoleniem stwierdzić należy dużą dynamikę działania Zespołu, czego wyrazem jest ilość przeprowadzonych kursów i warsztatów. W ramach wspierania kształcenia w hufcach, Zespół Chorągwiany wraz z Ruchem Całym Życiem przeprowadził warsztaty dla Hufca Ostrzeszów (system zastępowy) oraz Hufca Oborniki (system stopni harcerskich). Latem 2002 zespół poprowadził warsztaty dla instruktorów Hufca Złotów, dotyczące rozwoju instruktorskiego, motywacji oraz Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, a zimą 2003 dla młodej kadry w Hufcu Gostyń - zajęcia dotyczące Harcerskiego Systemu Wychowawczego. 12

13 W czasie ferii zimowych prowadzone były także chorągwiane kursy drużynowych, jako forma pomocy do czasu usamodzielnienia kształceniowego hufców, w których wzięło udział 29 osób w roku 2001 i 11 w roku Podniesienie poziomu prac ChKSI W trakcie kadencji Komisja odbyła 51 posiedzeń, w tym 3 wyjazdowe. Ta ostatnia forma może zostać uznana za swoisty warsztat mający na celu doskonalenie pracy komisji hufcowych. Miarą rzetelnych kryteriów, które przyjęła Komisja jest fakt, że na 119 otwartych prób na stopnie instruktorskie, 84 zamknięto z wynikiem negatywnym, bowiem nie spełniały one stawianych tym stopniom warunków. Taka postawa Komisji jest odpowiedzią na postulat Zjazdu o przestrzeganiu minimum wymagań na stopnie instruktorskie. Przy tej okazji rodzi się pytanie o rolę opiekunów prób, którzy nie zawsze w prawidłowy sposób prowadzą kandydata, nie służąc mu pomocą i doświadczeniem. Program 1. Podniesienie świadomości instruktorskiej, położenie nacisku na życie w zgodzie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim Komenda Chorągwi podjęła próbę przybliżenia problemu podczas zbiórki komendantów hufców, która odbyła się w Kiekrzu, w październiku 2002 roku. Podczas tego spotkania komendanci hufców mieli okazję zapoznać się z problemem związanym z alkoholem, narkotykami i przestępczością wśród nieletnich w Wielkopolsce. Wysunięta dwa lata temu propozycja dla potencjalnego organizatora konferencji instruktorskiej, mającej na celu przedyskutowanie relacji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego z zagrożeniami współczesności nie spotkała się z zainteresowaniem. Myślimy, że zagadnienie to nie jest dostrzegane jako problem w środowiskach. Komenda Chorągwi nadal wysoko ceni inicjatywy Ruchu Całym Życiem, związane z poruszanym w uchwale tematem. Komenda Chorągwi dużą rolę przywiązuje do działań Kapelana Chorągwi i kapelanów środowisk. Przez cały czas odprawiane są comiesięczne msze harcerskie w kościele pod wezwaniem św. Jerzego w Poznaniu. Ksiądz Kapelan z dużym zaangażowaniem 13

14 uczestniczy w wielu harcerskich uroczystościach (patriotycznych, obozach, zlotach, biwakach). Corocznie harcerze Chorągwi Wielkopolskiej uczestniczą w Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Coraz bardziej rozwija się działalność Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Grodu Przemysława. Problem zawarty w tej uchwale Zjazdu zapewne jest i będzie rozwiązywany nieustanne. Aby podnieść świadomość zasad Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, wiele zadań stoi jeszcze przed wszystkimi instruktorami naszej Chorągwi. 2. Oparcie działań programowych Chorągwi na pracy referatów i podniesienie poziomu ich działania Podczas trwania tej kadencji, nastąpiła zmiana grup wiekowych. Z dniem 1 września 2003 roku powołano cztery, w miejsce dotychczasowych trzech grup. Tym samym dostosowano metodykę do zmian, jakie miały miejsce w polskiej oświacie w roku We wrześniu 2003 roku powołano Referat Starszoharcerski, natomiast zgodnie z nowym nazewnictwem dotychczasowy Referat Harcerstwa Starszego i Specjalności przekształcono w Referat Wędrowniczy. Referat Zuchowy, Harcerski i Nieprzetartego Szlaku działają bez zmian. Kierownicy referatów czynnie i aktywnie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zmian metodycznych organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP. Kierownicy referatów wraz ze zmianami metodycznymi zobowiązani zostali do przygotowania szkoleń dotyczących zmian. Organizowane były warsztaty dla instruktorów poszczególnych grup wiekowych. Referaty współuczestniczyły w organizacji Zlotu z okazji 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce. Były organizatorami zadań oraz biegów dla zuchów i harcerzy w pierwszym dniu Zlotu. Referaty: Harcerski i Wędrowniczy współorganizowały Święto Chorągwi Wielkopolskiej, organizując Bieg po Światełko, który był elementem działań związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. Referat zuchowy był współorganizatorem konkursu W Powstaniu Wielkopolskim rodziła się Polska, który został ogłoszony z okazji 85 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Konkurs ogłoszony był w dwóch kategoriach: zuchowej i harcerskiej. 14

15 Referaty współuczestniczyły w organizacji działań programowych Chorągwi. Z pewnością należy w dalszej pracy ściślej połączyć pracę referatów w aspekcie działań programowych. Podobnie, jak dwa lata temu otwartym pozostaje problem funkcjonowania namiestnictw w hufcach. W części hufców działają namiestnicy, w pozostałych ich obowiązki przejmują zastępcy komendanta ds. programowych. Komenda Chorągwi, znając sytuację kadrową w hufcach, nadal nie stoi na stanowisku bezwzględnego powoływania czy organizowania namiestnictw. Mamy nadzieję, że wzrastające zainteresowanie warsztatami metodycznymi organizowanymi przez referaty pomoże w przyszłości wyłonić liderów w hufcach. 3. Integracja środowisk harcerskich. Zjazd Sprawozdawczy Chorągwi odbył się 15 czerwca 2002 roku. Był to czas przygotowań do Zlotu 90-lecia harcerstwa w Wielkopolsce. Zlot odbył się na przełomie sierpnia i września. Poprzedzony był zdobywaniem przez gromady, drużyny i kręgi Plakietki 90-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce. Wszyscy, którzy uczestniczyli w zdobywaniu plakietki mogli wziąć udział w Zlocie. Jednak nie wszystkie uprawnione gromady, drużyny i kręgi wzięły aktywny udział w tej ofercie programowej. W efekcie, w dwóch dniach Zlotu udział wzięło około 1200 zuchów, harcerzy i instruktorów. Podsumowując Zlot 90-lecia, należy podkreślić, że był on uwieńczeniem działań podjętych przez Komendę Chorągwi, referaty, gromady zuchowe, drużyny i kręgi. Zlot był okazją do zaprezentowania dorobku harcerstwa na terenie Wielkopolski. Elementem, który przez cały czas integruje Chorągiew Wielkopolską jest jej bohater - Powstańcy Wielkopolscy 1918/19. W grudniu 2002 roku Komenda Chorągwi odeszła od formuły imprezy artystycznej dla uczczenia kolejnej rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania. Zorganizowano natomiast spotkanie dla komendantów hufców. Drużyny wzięły udział w zorganizowanym przez referaty Biegu po Światełko. Uroczystości związane ze Świętem Chorągwi zakończyły się przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju wszystkim reprezentacjom hufców w Poznańskiej Farze. Jeszcze inną formułę miały obchody Święta Chorągwi w roku Dzień 27 grudnia 2003 roku był 85 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Komenda Chorągwi ogłosiła konkurs pod hasłem W Powstaniu Wielkopolskim rodziła się Polska. Gromady i drużyny przysyłały prace poświęcone tematyce powstańczej. Prace te zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Wszystkie prace, przy pomocy Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zostały wystawione w holu Wielkopolskie- 15

16 go Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród, które miały miejsce w dniu 10 stycznia 2004 roku, odbyły się przy udziale władz wojewódzkich, władz Chorągwi oraz komendantów hufców. Niestety, z powodu małego zainteresowania nie doszło we wrześniu 2003 roku do Rajdu Chorągwi, który miał być początkiem cyklicznej imprezy harcerskiej. Obecnie trwają przygotowania i mamy nadzieję, że uda się zorganizować Rajd we wrześniu 2004 roku, w którym udział wezmą przedstawiciele wszystkich środowisk harcerskich Chorągwi. W dniach kwietnia 2004 roku, gromady zuchowe Chorągwi Wielkopolskiej wzięły udział w Zlocie Wielkopolskich Zuchów, organizowanym przez Referat Zuchowy. Zlot odbył się w Kaliszu. Z dużym zainteresowaniem obserwujemy imprezy organizowane przez hufce i inne środowiska harcerskie. Cieszy fakt, że informacje o nich znajdują miejsce w internecie. Należy jednak wpływać na większe prezentowane propozycji programowych poprzez pocztę elektroniczną i strony internetowe zarówno Chorągwi, jak i hufców. 4. Wprowadzenie propozycji programowej mającej na celu promowanie wśród instruktorów i harcerzy nowoczesnych technik informatycznokomunikacyjnych. Podobnie jak dwa lata temu propozycja Zjazdu z roku 1999, dotycząca programu Orły Cyberprzestrzeni nie została zrealizowana. Zauważono natomiast w ramach wykorzystywania technik informatyczno-komunikacyjnych duże wykorzystanie Internetu do przekazu informacji. Bardzo dobrze funkcjonują i często aktualizowane są strony Chorągwi i hufców. Cieszy fakt, że wiele drużyn posiada własne, bardzo ciekawe, aktualne strony internetowe. Mamy nadzieję, że rozwijająca się komunikacja internetowa, będzie się jeszcze bardziej poszerzała. 5. Promowanie programów pracy harcerskiej dla dziewcząt i chłopców. Zarówno XXXII Zjazd ZHP, jak i opisanie nowych metodyk czterech grup wiekowych nie stworzyły materiałów, które skierowane byłyby osobno dla dziewcząt i chłopców. Jednak w środowiskach harcerskich Chorągwi powstają takie inicjatywy, które realizują samodzielnie poszczególne jednostki. Duże doświadczenie w tym względzie ma Ruch Całym Życiem. 16

17 Warunki do działania 1. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych na kształcenie i program na poziomie Chorągwi. Podobnie jak dwa lata temu, Komenda Chorągwi uważa, że obecna sytuacja nie zmusza nas do powołania do życia organu instruktorskiego, który otrzymał nazwę Zespół Pozyskiwania Środków. Działalność gospodarcza oraz środki pozyskiwane przez Komendę stanowią wystarczające zabezpieczenie wszelkich przedsięwzięć w dziedzinie kształcenia i programu. Wszystkie inicjatywy w tym względzie, które uzyskały akceptację Komendy, są przez nią finansowane. Pragniemy również zwrócić uwagę, że przez cały czas nie było tzw. oddolnego zainteresowania pracą w składzie takiego zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że nie zwalnia to Komendy Chorągwi od poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności harcerskiej, szczególnie w małych środowiskach, w których z jednej strony harcerstwo stanowi jedną z najatrakcyjniejszych form, lecz z drugiej warunki działania są najtrudniejsze. Wniosek stawiany na poprzednim Zjeździe, aby przeznaczać większe środki z działalności gospodarczej na cele statutowe był z gruntu słuszny, jednakże możliwy do realizacji przy pojawieniu się jakiejkolwiek inicjatywy. Podkreślamy jeszcze raz, wszystkie działania były zabezpieczane ze środków Komendy Chorągwi. Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał w tym roku status organizacji pożytku publicznego. Rodzi to nadzieję na możliwość pozyskiwania nowych środków z tytułu odpisu 1% od podatku przez osoby fizyczne. Mamy jednak przekonanie, że wbrew pozorom ten sposób nie poprawi w znaczący sposób kondycji finansowej Związku. Z kolei mamy nadzieję, że odpis ten najbardziej będzie odczuwalny w podstawowych jednostkach organizacyjnych. Będzie to jednak wymagało od drużynowych dużej aktywności i pomysłowości. W dalszym ciągu odbywa się bieżące szkolenie służb finansowych szczebla hufca. W ostatnim okresie dotyczyło to między innymi przeszkolenia w zakresie posługiwania się nowym komputerowym programem finansowym, a także nowymi zasadami rachunkowości. Jesteśmy przekonani, że wkrótce zostanie on wdrożony we wszystkich 17

18 jednostkach. W sytuacjach indywidualnych, chorągwiane służby finansowe udzielają bieżących konsultacji i porad. 2. Podniesienie poziomu wiedzy kadry hufców z zakresu prawa finansów, w tym pomoc hufcom w pozyskiwaniu środków finansowych. Jednym z najważniejszych sposobów pozyskania środków finansowych są tzw. granty. Konkursy na nie rozpisywane są tak w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Komenda Chorągwi z jednej strony prowadzi szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą tych konkursów, z drugiej służy pomocą w kwestii wypełniania niejednokrotnie skomplikowanych formularzy wniosków. Jesteśmy przekonani, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej znacznie rozszerzy możliwości pozyskiwania środków europejskich. Rzecz w tym, aby z nich umieć korzystać. Hufce winny śledzić również akcje graniowe na terenie swego działania, bowiem szereg propozycji trafia bezpośrednio do gmin. W dalszym ciągu nie zorganizowano stałego dyżuru prawnika w siedzibie Komendy Chorągwi. Ten stan rzeczy spowodowany jest faktem, że w ciągu całej kadencji nie było realnej potrzeby uruchomienia takiego dyżuru, a i koszty utrzymywania prawnika na takich zasadach przekraczają możliwości Komendy. We wszystkich kwestiach prawnych powstałych na terenie Chorągwi współpracujemy z prawnikiem - instruktorem harcerskim. Przyjęto zasadę, że każdy instruktor może nawiązać z nim kontakt za pośrednictwem Komendy Chorągwi. 3. Zawarcie na poziomie Chorągwi porozumień z instytucjami i organizacjami, stowarzyszeniami mającymi wspólne z ZHP cele działania. Mamy świadomość, że Związek Harcerstwa Polskiego, a w tym również Chorągiew Wielkopolska, nie może działać w próżni społecznej. Stąd potrzeba współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami, które mogą przyczynić się do ułatwienia i usprawnienia naszej pracy. Jednak działania podejmowane przez Chorągiew Wielkopolską realizowane były w sposób nie wymagający pisemnych porozumień lub wykorzystywały szereg porozumień zawieranych przez Główną Kwaterę ZHP na szczeblu ogólnopolskim. Swoją otwartość we współpracy wykazywały w minionej kadencji m.in. jednostki Policji, Straży Pożarnej, wojsko jak również Polski Związek Wędkarski. 18

19 Jednocześnie mamy świadomość, iż lokalnie, w sposób bardziej lub mniej formalny dochodzi do nawiązania takiej współpracy. Jesteśmy przekonani, że prowadzi to do zyskiwania korzyści dla jednej i drugiej strony i taki rodzaj współpracy należy popierać. 4. Koordynacja działań hufców w celu wykorzystania baz i ośrodków będących ich własnością. W minionej kadencji nie powołano formalnego zespołu koordynującego pracę baz, postulowanego w uchwale poprzedniego Zjazdu. Stało się to za przyczyna braku zainteresowania środowiska działającego na tym polu. Musimy w tym miejscu podzielić się refleksją. Otóż omawiany postulat jest najlepszym przykładem, jak z gruntu rzeczowy wniosek umiera niemal natychmiast w chwili jego zgłoszenia. Zdarza się bowiem tak, że gdy przychodzi do realizacji, to nie bierze w niej udziału nawet wnioskodawca. Zespół Komendy Chorągwi to określona liczba ludzi, z których tylko część pracuje w ZHP zawodowo. Bez instruktorów społecznych wiele przedsięwzięć jest niemożliwych do zrealizowania. Z dużym optymizmem patrzymy na odbudowujący się zespół społecznych instruktorów Komendy Chorągwi. Obecnie jednak tworzą oni trzon zespołów referatów metodycznych. Być może w niedalekiej przyszłości powstaną również takie zespoły jak ten ds. Turystyki i Wypoczynku. Pełna oferta możliwości usługowych ośrodków i baz umieszczona jest na stronie internetowej Chorągwi oraz na stronach poszczególnych hufców. Każdego roku Komenda Chorągwi organizuje wraz z Kuratorium Oświaty, kursy lub krótkotrwałe szkolenia osób organizujących akcję letnią i zimową. W naszym przekonaniu taka forma zdaje w pełni egzamin i odpowiada zainteresowanym. Sytuacja prawna baz, a w szczególności terenów, na których się one znajdują jest niezwykle skomplikowana. Stąd proces normalizacji jest niezwykle złożony i długotrwały. Prace porządkujące ten stan rzeczy trwają. 5. Dążenie do współpracy z innymi organizacjami harcerskimi W dalszym ciągu stosunki ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej nie opierają się na żadnym formalnym dokumencie. Nie znaczy to jednak, że nie ma między nami żadnej współpracy. Odbywa się to najczęściej na poziomie środowisk. Uważamy, że obecnie taka forma jest najlepsza i najbardziej wychowawcza. 19

20 6. Przyjęcie i przestrzeganie Kalendarza budżetowego W tej kwestii Chorągiew Wielkopolska należy do jednych z najlepszych w ramach całej Organizacji. Każdorazowo budżet Chorągwi jest rozliczany w sposób zadawalający, a uwagi, które są formułowane dotyczą spraw drobnych i porządkowych. Niewątpliwie jest to skutek dobrej dyscypliny środowisk. Zarządzanie 1. Doprowadzenie do sytuacji, w której w każdym powiecie będzie silny hufiec, dający gwarancję pełnienia funkcji statutowych. Podtrzymujemy nasze stanowisko wyrażone 15 czerwca 2002 roku, by w dalszym ciągu trwały prace, zmierzające do ustanowienia jednego hufca harcerskiego w jednym powiecie. Znakomicie ułatwiło by to pracę hufców, szczególnie w sferze współpracy i pozyskiwania środków do działania drużyn harcerskich. Powiat staje się tą jednostką administracyjną, do której takie środki spływają, a starostwa powiatowe mając do czynienia z jednym silnym partnerem jakim może być harcerstwo, będzie tym chętniej podejmowało współpracę na wspólnym terenie. Ze smutkiem dostrzegamy jednak bardziej niepokojące zjawisko, w którym w wielu powiatach o dużych tradycjach, harcerstwo zanika. Nie jest to jednak wina władz administracyjnych powiatu, ale nasza własna. Najczęściej na przeszkodzie stoi brak wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, gotowej do prowadzenia hufca na wysokim poziomie. W dzisiejszej sytuacji nie wystarczają tylko chęci. Obok nich trzeba mieć doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, umiejętności menadżerskie oraz dużą dozę wyobraźni. Komenda Chorągwi prowadzi systematycznie mediacje w sprawie likwidacji słabych hufców, jednak zdajemy sobie sprawę, że jest to niezmiernie delikatna materia naszego działania. Mamy świadomość, że administracyjną decyzją, do której podjęcia mamy niejednokrotnie statutowe prawo, możemy pozrywać nici wiążące to środowisko. Być może mniejszym złem jest ciągłe funkcjonowanie takiego hufca, niż likwidacja. Przyłączenie tych słabych jednostek do silniejszego sąsiada może jednemu i drugiemu nie wyjść na dobre. Należy też zwrócić uwagę, że ci mali niejednokrotnie są sprawniejsi w swym działaniu, niż ci z pozoru więksi i silniejsi. W czasie ostatniego Zjazdu postulowano, aby miniona kadencja była czasem, w którym we wszystkich hufcach wielkopolskich rozdzieli się funkcje gospodarcze od wy- 20

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 1 5 /

R o z k a z L. 1 5 / Poznań, 22.12.2003 KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 R o z k a z L. 1 5 / 2 0 0 3 Na Święta Bożego Narodzenia pragniemy przekazać wszystkim

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

*******************************

******************************* Poznań, 18 marca 2013 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Rozkaz L L..05/2013. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z L. 12 / 2014

R O Z K A Z L. 12 / 2014 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDANT HUFCA POZNAŃ NOWE MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO R O Z K A Z L. 12 / 2014 Poznań 20 grudnia 2014 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 14/2014 z dnia 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013

EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 EWALUACJA PLANU U OPERACYJNEGO CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP ZA A ROK 2013 Nazwa kierunku Ocena DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Zwiększenie ilości kadry wspierającej drużynowych w hufcach, w szczególności poprzez

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA

Wielkopolskiej - Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Września dnia r. wybrał na komendanta hufca phm. Leszka KMIECIKA KOMENDANT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19 ROZKAZ L. 3/2001 Poznań, dnia 20 marca 2001 roku Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.2/2001 z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Wschowa, listopad 2015 r. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata

Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata 2016-2017 Misja ZHP Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN W 2013 ROKU O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY HUFCA SOSNOWIEC W 2013R. STYCZEŃ 2013r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich - Projekt - z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich stopni instruktorskich za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy c sumiennymi opiekunami, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Uchwała nr 12/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu chorągwi z roku 2014

Bardziej szczegółowo

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA MISJA HUFCA ŁÓDŹ-WIDZEW Hufiec Łódź-Widzew jest wspólnotą drużynowych i instruktorów działających w oparciu o system metodyczny i wartości zawarte w Prawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kształcenia na I półrocze 2017 roku Na podstawie 52 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant Hufca

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. KOMENDANT HUFCA /-/ hm. Marcin Janiszewski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. KOMENDANT HUFCA /-/ hm. Marcin Janiszewski Uchwała nr 6/02/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 w sprawie przyjęcia planu pracy hufca na okres styczeń lipiec 2017 r. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Ośrodek ZHP Luboń 2010/2011 r.

Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Ośrodek ZHP Luboń 2010/2011 r. Założenia kursu zastępowych ZASTĘPOWI! GOTOWI! Cel 1. Popularyzacja harcerskich metod pracy; 2. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników kursu; 3. Kształcenie funkcyjnych drużyn; 4. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017 Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. Rozkaz L.1/2017 Wyjątki z rozkazu L.24/2016 Komendanta Chorągwi Gdąńskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2016 r. 3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj!

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA. Witaj! 1 Witaj! Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań. Ułatwi

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017 Załącznik nr 1 do Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 74/III/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2017. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Łódź, 5 czerwca 2017 r. Komendant Hufca Łódź Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej Rozkaz L. 6/2017 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP 5/2017 r z dn. 25.04.2017 r.. 3. Główna

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo