1. Definicje. Formularz zamówienia nagrody dokument, w którym Gość lojalnościowy składa zamówienie wybranej przez siebie Nagrody.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicje. Formularz zamówienia nagrody dokument, w którym Gość lojalnościowy składa zamówienie wybranej przez siebie Nagrody."

Transkrypt

1 1. Definicje Bonus (nocleg gratis) usługa polegająca na zapewnieniu nieodpłatnego pobytu w dowolnie wybranym hotelu sieci Qubus Hotel przez okres jednej doby hotelowej, wraz ze śniadaniem, dla jednej bądź dwóch osób, w zamian za odjęcie określonej liczby Punktów z Konta Gościa lojalnościowego. Duplikat imienna karta magnetyczna z przyznanym Gościowi lojalnościowemu numerem identyfikacyjnym, wydana na jego wniosek w przypadku utraty lub zniszczenia Karty Programu lojalnościowego Q-Club. Formularz zamówienia nagrody dokument, w którym Gość lojalnościowy składa zamówienie wybranej przez siebie Nagrody. Formularz zgłoszeniowy dokument, wedle ustalonego wzoru, w którym Gość zgłasza chęć swojego uczestnictwa w Programie lojalnościowym Q-Club, podaje swoje dane osobowe i in. dla celów udziału w Programie lojalnościowym Q-Club oraz wyraża zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych danych osobowych. Gość lojalnościowy osoba fizyczna korzystająca z usług hotelowych oferowanych przez sieć Qubus Hotel, uczestnicząca w Programie lojalnościowym Q-Club. Karta imienna karta magnetyczna z przyznanym Gościowi lojalnościowemu numerem identyfikacyjnym. Konto indywidualne elektroniczne konto, na którym Gość lojalnościowy gromadzi Punkty. Nagroda przedmiot z obowiązującego Katalogu Nagród, przekazywany Gościowi lojalnościowemu w zamian za odjęcie określonej liczby Punktów z Konta Gościa lojalnościowego. Operator programu lojalnościowego Q-Club osoba odpowiedzialna ze strony spółki grupy Qubus Hotel za działanie Programu lojalnościowego Q-Club. Świadczy usługi Gościom lojalnościowym. Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach , pod adresem bądź numerem telefonu: (+48 71) Pracownik sieci Qubus Hotel osoba fizyczna zatrudniona w spółce grupy Qubus Hotel lub współpracująca z taką spółką na podstawie stałego zlecenia, stałej umowy o świadczenie usług lub innej, podobnej umowy. Program lojalnościowy Q-Club program lojalnościowy, polegający na oferowaniu uczestniczącym w nim Gościom lojalnościowym wymianę na Bonusy lub Nagrody Punktów przyznanych za korzystanie z opłaconych, określonych usług sieci Qubus Hotel. Punkty punkty przyznawane Gościowi lojalnościowemu za korzystanie z opłaconych, określonych usług sieci Qubus Hotel, zbierane na Koncie tego Gościa lojalnościowego, które mogą być przez niego wymieniane na Nagrody lub Bonusy. Rezerwacja grupowa rezerwacja dokonana przez biuro podróży, w ramach której usługi mają być świadczone na rzecz grupy osób podróżujących w celach niezwiązanych z

2 działalnością gospodarczą, zawodową, biznesową lub podobną, przy czym liczba zarezerwowanych pokoi musi być co najmniej równa 10, a termin rezerwacji musi być taki sam dla wszystkich pokoi. Sieć Qubus Hotel hotele prowadzone przez spółki grupy Qubus Hotel, położone w następujących lokalizacjach: Gorzów Wielkopolski ul. Orląt Lwowskich 3, Zielona Góra ul. Ceglana 14a, Głogów pl. Konstytucji 3 Maja 1, Legnica ul. Skarbowa 2, Złotoryja pl. Reymonta 7, Wałbrzych ul. Wysockiego 45, Wrocław ul. Św. Marii Magdaleny 2, Łódź al. Mickiewicza 7, Kielce ul. Składowa 2, Kraków ul. Nadwiślańska 6, Katowice ul. Uniwersytecka 13, Gliwice ul. Dworcowa 27. Spółki grupy Qubus Hotel Qubus Hotel Management Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel System Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Wałbrzych Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Warszawa Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Legnica Sp. z o.o. we Wrocławiu, Qubus Hotel Opole Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Pizzomania Sp. z o.o. we Wrocławiu. 2. Warunki przystąpienia do Programu lojalnościowego Q-Club 1. W Programie lojalnościowym Q-Club mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi sieci Qubus Hotel, czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty. 2. W Programie lojalnościowym Q-Club nie mogą uczestniczyć Pracownicy sieci Qubus Hotel. 3. Warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z faktu uczestnictwa w Programie lojalnościowym Q-Club, w tym z naliczania na Koncie Punktów, odbioru Nagród czy korzystania z Bonusów, jest brak zaległych płatności na rzecz spółek grupy Qubus Hotel. 4. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie lojalnościowym Q-Club nie można łączyć z innymi promocjami. 3. Przystąpienie do Programu lojalnościowego Q-Club 1. Do Programu lojalnościowego Q-Club można przystąpić poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który można uzyskać na stronie internetowej 2. Gość lojalnościowy przystępuje do Programu w chwili akceptacji danych przesłanych na jego adres do weryfikacji. 3. Wyrażenie na Formularzu zgłoszeniowym zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Gościa lojalnościowego w celach marketingowych jest konieczne do przystąpienia do Programu lojalnościowego Q-Club. W pozostałym zakresie Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jedynie częściowo nie skutkuje przystąpieniem do Programu Q-Club.

3 4. W terminie 30 dni od przekazania Formularza zgłoszeniowego Gość lojalnościowy otrzymuje bezpłatnie Kartę Programu lojalnościowego Q-Club. 4. Naliczanie Punktów 1. Gość lojalnościowy gromadzi na Koncie Punkty za osobiste korzystanie z następujących usług hotelowych: noclegowe, gastronomiczne, parkingowe, pozostałe takie jak: PAY TV, mini-bar, Centrum Biznesu, TAXI, telefon. 2. Naliczenie Punktów na Koncie Gościa lojalnościowego ma miejsce po wystawieniu faktury w recepcji hotelowej. 3. Punkty są naliczane według zasady 1 zł brutto = 1 Punkt. Grosze zaokrąglone zostają do pełnych złotych: w dół w przypadku kwot od 1 grosza do 49 groszy włącznie, a w górę w przypadku kwot powyżej 49 groszy. 4. Punkty nie będą naliczane przy świadczeniu usług związanych z: a. rezerwacjami grupowymi, b. imprezami okolicznościowymi, weselami, chrzcinami, balami sylwestrowymi i innymi, c. konferencjami, sympozjami lub innymi podobnymi imprezami. 5. Zebrane Punkty nie mogą być przekazywane na Konto innego Gościa lojalnościowego. 6. Dla sprawdzenia danych Gość lojalnościowy może zostać poproszony o okazanie w recepcji hoteli sieci Qubus Hotel swojej Karty Q-Club. 7. Gość lojalnościowy może sprawdzić swoje saldo punktowe wysyłając na adres wpisując w temacie wiadomości tekst saldo, a w treści wiadomości numer Karty oraz swoje imię i nazwisko, lub na stronie internetowej w module Q-Club, w oknie Konto użytkownika wpisując w wyznaczone miejsce login i hasło. Login i hasło można otrzymać poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem programu lojalnościowego Q-Club lub wysyłając na adres w temacie wiadomości wpisując Prośba o nadanie loginu i hasła. 8. Konto Gościa lojalnościowego może zostać zablokowane, jeśli Operator Programu Q-Club uzna to za konieczne dla ochrony przed nadużyciami. 9. Za zebrane Punkty Gość lojalnościowy nabywa prawo do oferowanych Nagród i Bonusów. 5. Wymiana punktów na Nagrody 1. Punkty mogą być wykorzystane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 2. Punkty nie podlegają wymianie na żadnego rodzaju środki finansowe.

4 3. Wymiana Punktów na Nagrody następuje po złożeniu zamówienia na dostępne nagrody poprzez wypełnienie Formularza zamówienia nagrody i przekazanie go w recepcji hotelowej lub na stronie internetowej w module Q-Club, w oknie Katalog nagród. 4. Operator Programu Q-Club nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych, w szczególności danych adresowych w Formularzu zamówienia. 5. Nagroda zostanie wysłana bezpłatnie w ciągu 30 dni od momentu złożenia zamówienia przesyłką kurierską na wskazany adres na terytorium Polski. Koszty przesyłki poza granice Polski pokrywa Gość lojalnościowy. W przypadku nie odebrania prawidłowo zaadresowanej przesyłki Punkty pobrane z Konta nie zostaną przywrócone, a Gość lojalnościowy otrzyma Nagrodę po uiszczeniu pełnych kosztów dostarczenia przesyłki. 6. Przesyłka może zostać doręczona odbiorcy wskazanemu w Formularzu zamówienia lub innej osobie, przebywającej pod wskazanym w Formularzu zamówienia adresem, która oświadczy, że jest upoważniona do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy. Odbierający Nagrodę, składając podpis, potwierdza odbiór nieuszkodzonej Nagrody. 7. W momencie odbierania Nagrody należy sprawdzić, czy jest ona kompletna i nie posiada widocznych wad. W przypadku wykrycia jakichkolwiek widocznych wad odbierający Nagrodę powinien odmówić jej przyjęcia. Fakt wykrycia wady należy dodatkowo odnotować na formularzu reklamacyjnym dostarczonym przez kuriera. 8. Jeżeli okaże się, że zgodnie z prawem danego kraju należy zapłacić podatek od otrzymanej w Programie lojalnościowym Q-Club Nagrody, wówczas wszelkie koszty z tym związane poniesie Gość lojalnościowy. 9. Rzeczywisty wygląd Nagród, w szczególności ich kolorystyka, może w niewielkim stopniu różnić się od wyglądu przedstawionego na fotografiach w Katalogu Nagród. 10. W przypadku wyczerpania asortymentu danej Nagrody Gościowi lojalnościowemu nie przysługuje prawo do wymiany na nią Punktów. W takim przypadku Gość lojalnościowy ma prawo do rezygnacji z zamówionej Nagrody i wykorzystania Punktów na zasadach ogólnych, chyba że wyrazi zgodę na dostarczenie mu nagrody zastępczej o zbliżonych parametrach. Dalej idące roszczenia Gościa lojalnościowego w tym zakresie są wykluczone. 11. Nagrody nie podlegają zwrotowi. 6. Wymiana punktów na Bonusy 1. Wymiana Punktów na Bonusy następuje poprzez dokonanie rezerwacji u Operatora Programu lojalnościowego Q-Club i wskazania chęci wymiany na nie Punktów. 2. Możliwość wykorzystania Bonusów uwarunkowana jest dostępnością pokoi hotelowych w wybranym przez Gościa lojalnościowego terminie.

5 3. Operatorowi Programu Q-Club, jak również pozostałym Spółkom grupy Qubus Hotel przysługuje prawo odmowy bez podania przyczyny przyjęcia rezerwacji w drodze wymiany Punktów na Bonusy w żądanym przez Gościa lojalnościowego terminie. 4. Wymianę zebranych punktów na Bonusy należy zgłosić poprzez dokonanie rezerwacji nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Rezerwacja Bonusów jest możliwa jedynie poprzez wysłanie wiadomości na adres lub kontakt telefoniczny pod nr tel. (+48 71) z Operatorem Programu Q-Club. Anulacji rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości lub kontakt telefoniczny pod powyżej podanym adresem lub numerem telefonu. 5. Gość lojalnościowy może dokonać rezerwacji Bonusów na rzecz innej, wskazanej przez niego osoby fizycznej. 6. W przypadku niewykorzystania potwierdzonej rezerwacji, Gość lojalnościowy zostaje obciążony kosztami za pierwszą dobę (poprzez odjęcie równowartości punktów z Konta). Pozostałe doby rezerwacji są anulowane. 7. W ramach jednego noclegu Bonus zapewnione zostaje śniadanie oraz nocleg podczas weekendów w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym - w przypadku pobytu z osobą towarzyszącą, przez okres jednej doby hotelowej. Dodatkowo na nocleg Bonus można dokonać rezerwację na następujące pokoje: Junior Suite we wszystkich hotelach sieci Qubus Hotel za wyjątkiem: Qubus Hotel Wałbrzych oraz Qubus Hotel Zielona Góra, Superior w Qubus Hotel Wrocław, Apartament w Qubus Hotel Prestige Katowice, Apartament Prestige w Qubus Hotel Prestige Katowice. Szczegółowe zestawienie o ilości wymaganych punktów na nocleg Bonus znajduje się na stronie w module Q-Club. 8. Wymianę zebranych Punktów na nocleg Bonus wykorzystać można jedynie podczas weekendów, tj. od godziny w piątek do godziny w poniedziałek, z wyjątkiem weekendów przypadających w okresie od 28 grudnia do 03 stycznia oraz weekendów w okresie EURO 2012 (czerwiec 2012). 7. Ważność Kart 1. W przypadku nie dokonania jakiejkolwiek transakcji premiowanej Punktami w ciągu dwóch lat członkostwo w Programie lojalnościowym wygasa, a zebrane Punkty nie będą podlegały wykorzystaniu. Jakiekolwiek roszczenia Gościa lojalnościowego z tego tytułu są wykluczone. 2. Karta może być używana wyłącznie przez Gościa lojalnościowego, któremu została wydana. 3. Gość lojalnościowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe używanie swej Karty, w tym używanie przez osoby nieuprawnione.

6 8. Utrata Karty 1. W sytuacji zagubienia lub kradzieży Karty Gość lojalnościowy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora Programu Q-Club: pocztą elektroniczną na adres telefonicznie pod numer telefonu (+48 71) , lub w recepcji dowolnego hotelu sieci Qubus Hotel. 2. Na wniosek Gościa lojalnościowego może zostać mu wydany Duplikat utraconej lub zniszczonej Karty. Z tytułu wydania Duplikatu Gość lojalnościowy ponosi opłatę w wysokości 50 PLN. 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Punkty znajdujące się na tej Karcie zostaną przeniesione na Duplikat po weryfikacji danych Gościa lojalnościowego. Weryfikacja ta będzie polegać na okazaniu stosownych dokumentów tożsamości lub przedstawieniu części B Formularza zgłoszeniowego. 9. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z Nagrodami muszą być zgłaszane w terminie dwóch miesięcy od dnia ich stwierdzenia. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanej liczby Nagród z podaną w zamówieniu Gość lojalnościowy powinien zaznaczyć ten fakt na formularzu reklamacyjnym dostarczonym przez kuriera. Wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem zawartości przesyłki muszą być wykonane w obecności kuriera. 3. Brakujące Nagrody, jak również Nagrody w miejsce uszkodzonych, zostaną dostarczone Gościowi lojalnościowemu w ciągu 21 dni od powiadomienia Operatora Programu Q-Club o braku lub uszkodzeniu Nagrody. 4. Nie będą przyjmowane jakiekolwiek zwroty Nagród nieuszkodzonych oraz takich, których uszkodzenia lub wady powinny być usuwane przez punkty serwisowe wyznaczone przez producenta danej Nagrody. 10. Dane kontaktowe 1. Operator Programu lojalnościowego Q-Club udziela wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Q-Club. 2. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie lecz nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych. 3. Gość lojalnościowy może zgłosić pytania, zastrzeżenia, uwagi itp. związane z Programem lojalnościowym Q-Club za pośrednictwem: na adres: telefonu na numer: (+48 71) , faksu na numer: (+48 71)

7 11. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. O zmianach w Regulaminie Goście lojalnościowi zostaną uprzedzeni 6 tygodni przed wejściem zmian w życie, poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie internetowej 2. Gość lojalnościowy ma prawo wypowiedzieć swój udział w programie w terminie 3 miesięcy od daty wejścia zmian w życie. Mimo wypowiedzenia Gość lojalnościowy zachowuje swoje przywileje nabyte w trakcie członkostwa w Programie lojalnościowym Q- Club. 3. Dodatkowa informacja dotycząca realizacji Programu lojalnościowego Q-Club, w tym wycena Nagród i Bonusów znajduje się na stronie internetowej

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Beta Style działający pod adresem www.betastyle.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo