ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:"

Transkrypt

1 Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton / / / / / / / / / / / / powierzchnia: matowa/szlifowana/polerowana / / / / / / Przy zachowaniu chropowatoêç powierzchni wewn trznej Ra 0,8 µm oraz Ra 1,6 µm dla spoiny. Poprzez nowoczesne, wspomagane komputerowo urzàdzenia pomiarowe oraz liczne symulacje, zoptymalizowane zostały mi dzy innymi: gniazdo uszczelki oraz konstrukcja samej uszczelki w sposób zbli ony do uszczelnieƒ typu O-ring. W zaworach klapowych zostały zminimalizowane wpływy zmian temperatury oraz medium na wytrzymałoêç i trwałoêç uszczelnienia. Obecnie zawory mogà byç u ywane przy wyraêniewy szym ciênieniu roboczym oraz pr dkoêci przepływu medium, jak równie w warunkach pró ni. Zawory klapowe posiadajà certyfikat EHEDG. WłaÊciwoÊci fizyczne i mechaniczne uszczelnieƒ do złàcz rurowych i zaworów klapowych: Strata ciênienia na zaworach motylkowych w zale noêci od pr dkoêci przepływu [mbar] DN (DIN I 1850): WartoÊç kvs m/s ,5 m/s m/s ,5 m/s Naszych Klientów wspieramy ju od etapu projektowania instalacji technologicznych udost pniajàc schematy poszczególnych elementów instalacji w formacie DWG: 6 ARmATURA spo YWczA 7

2 Na armatur dla przemysłu spo ywczego posiadamy nast pujàce atesty i certyfikaty: Atest Paƒstwowego Zakładu Higieny Certyfikat ATEX dla strefy I oraz II Uszczelnienia zgodne z FDA Certyfikat PED 97/23/EG Certyfikat AD 2000-Merkblatt HP0 Nakr tka złàcza DIN DN d5 d6 d8 k m Waga [kg] 10 28X1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ ,550 75/3 104x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ ,880 WłaÊciwoÊci fizyczne OdpornoÊç WłaÊciwoÊci mechaniczne ogólnie OdpornoÊç MVQ (silikon) EPDM HNBR FPM (Viton) posiada bardzo dobre wszechstronne właêciwoêci czerwony lub przezroczysty posiada wyjàtkowe wszechstronne właêciwoêci niezwykle trwały materiał do uniwersalnego zastosowania, równie do całkowicie odsolonej wody (przy niskiej cz stotliwoêci przełàczania) oraz produktów zawierajàcych tłuszcz czarny czarny bràzowy Goràca woda 110 o C 160 o C 130 o C 80 o C Olej jadalny 200 o C nieodporny 140 o C 200 o C Roztwór sody kaustycznej 2%, 90 o C (brak przełàczenia przy > 60 o C) odpowiedni szczególnie do zastosowaƒ w zwiàzkach w glowodorowych, aromatycznych i produktach zawierajàcych tłuszcz 3%, 95 o C 5%, 100 o C 2,5%, 85 o C Kwas azotowy 1,5%, 40 o C 2%, 80 o C nie zaleca si 3%, 60 o C Kwas fosforowy 1,5%, 40 o C 4%, 70 o C 2%, 60 o C 2%, 60 o C Nadtlenek wodoru / kwas nadoctowy 0,7%, 40 o C 0,7%, 40 o C 0,7%, 40 o C 0,7%, 40 o C Mo e byç sterylizowany parà 121 o C (60 min.) 160 o C 130 o C 121 o C (60 min.) G stoêç 1,37 g/cm3 1,12 g/cm3 1,20 g/cm3 2,16 g/cm3 TwardoÊç 75 Shore A 75 Shore A 75 Shore A 75 Shore A WytrzymałoÊç na rozciàganie 5,5 N/mm2 12 N/mm2 19 N/mm2 10 N/mm2 Wydłu enie przy zerwaniu 220% 268% 202% 232% Odkształcenie pod ciênieniem resztkowym 14% 19% 22% 14% Króciec złàcza gwintowany DIN DN c d1 d4 d5 Waga [kg] x1/8 0, x1/8 0, x1/6 0, x1/6 0, x1/6 0, x1/6 0, x1/6 0, x1/6 0, x1/4 0, x1/4 0, x1/4 0, x1/4 1,550 Króciec złàcza sto kowy DIN DN d1 d4 d6 h Waga [kg] ,5 17 0, ,5 17 0, ,5 18 0, , , , ,5 28 0, , , , , ,920 Uszczelka złàcza DIN, epdm, silikon, NbR, teflon, viton DN d9 d10 s Waga [kg] ,5 0, ,5 0, ,5 0, /8 0, /8 0, /8 0, /8 0, /8 0,007 75/ /8 0, /8 0, /8 0, /8 0, /8 0,027 8 ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 9

3 Nakr tka złàcza sms Klamra złàcza Tc masywna DN d5 d6 d8 k m Waga [kg] 25 40x1/ , x1/ , x1/6 60, ,310 63,5 70x1/ , x1/ , ,6 98x1/ ,200 DN A C ½ ¾ 28,0 21, ,5 28,0 1 1 ½ 53,5 44, ,5 44,5 2 /50 66,5 57,5 2 ½ 81,0 72,0 3 /65 91,0 85, ,0 103,0 4 / ,0 113, ,0 144, ,0 174,0 Króciec złàcza gwintowany sms DN c d1 d5 Waga [kg] ,5 40x1/6 0, ,5 60x1/6 0, ,5 70x1/6 0,180 63, ,5 85x1/6 0, ,1 98x1/6 0, , ,6 132x1/6 1,310 Króciec złàcza Tc DN d1 d2 d3 l3 Waga [kg] , , , ,5 21,5 0, ,5 21,5 0, ,5 21,5 0, ,5 0, , , , , , ,5 28 1,000 Króciec złàcza płaski sms DN c d1 d6 Waga [kg] ,5 35,5 0, ,5 55 0, ,5 65 0,060 63,5 9 60,5 80 0, ,1 93 0, , , ,284 zaêlepka złàcza Tc DN d3 l3 Waga [kg] 10 / ,030 3/8 / 3/4 25,4 6,5 0,080 1 / 40 50,5 6 0,080 2 / , /2 77,5 6 0,200 3 / , ,470 4 / , , , ,5 15 4,500 Uszczelka złàcza sms, epdm, silikon, NbR DN c d12 d13 Waga [kg] 25 5, , , , , ,006 63,5 5,5 63,5 73,5 0, , , ,6 5,5 101,6 113,5 0,020 Uszczelka złàcza Tc, epdm, silikon, NbR DN d3 d5 Waga [kg] ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,5 26,2 0, ,5 32,2 0, ,5 38,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,5 200,2 0, ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 11

4 Dennica Kołnierz płaski PN10, DIN2576 DN D H s r=d/10 s=d Waga [kg] ,5 2, , ,5 1,5 3, , ,5 1,5 4, , ,5 1,5 5, , ,5 2 7, , ,5 2 8, , ,5 2 10, , , , , , , , ,5 2 25, ,60 DN g Dz Dw Dp Do Waga [kg] , , , , , , , , , , , , , ,90 Nakr tka zaêlepka z łaƒcuszkiem DIN DN d5 d8 d11 k m Waga [kg] 10 28x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ ,850 75/3 104x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ ,050 Kolano DIN DN d1 l0 R s Waga [kg] ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, , , , ,5 187,5 2 1, ,75 Kołnierz aluminiowy DN g Dz Dw Dp Do Waga [kg] , , , , , , , , , , ,35 Kolano sms DN d1 l1 R s Waga [kg] 25 22, ,5 1,2 0, , ,2 0, , ,5 1,2 0,205 63,5 60, ,3 1,6 0, , ,2 1,6 0, ,6 97, ,5 2 1,320 Kołnierz wywijany (wywijka) DN D G H s Waga [kg] ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,80 Kolano DIN WW DN d1 l1 R s Waga [kg] ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, , , ,2 12 ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 13

5 Trójnik krótki DIN zawór klapowy DIN ss DN d1 I0 I1 s Waga [kg] ,5 1,5 0, ,5 1,5 0, ,5 0, ,5 1,5 0, ,5 0, ,5 1,5 0, ,5 0, ,0 2,0 0, ,5 2,0 0, ,0 2,0 0, ,0 2,0 1, ,0 2,0 2,980 DN a d1 d4 D l8 l9 Waga [kg] , , , , , , , , , , ,300 Trójnik długi DIN zawór klapowy DIN GG DN d1 I0 s Waga [kg] ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,5 0, ,0 0, ,0 0, ,0 1, ,0 2, ,0 3,880 DN a d1 d5 D l8 l9 Waga [kg] x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ ,900 czwórnik krótki DIN DN d1 I0 I1 s Waga [kg] ,5 1,5 0, ,5 0, ,5 1,5 0, ,5 0, ,5 1,5 0, ,5 0, ,0 0, ,5 2,0 0, ,0 0, ,0 1, ,0 2,980 Podstawka pod siłownik DN l1 l2 l3 l4 Waga [kg] ,5 51,5 30,3 17,6 0, ,3 17,6 0, ,3 17,6 0, ,5 67,5 30,3 17,6 0, ,5 79,5 30,3 17,6 0,310 75/ ,3 17,6 0, ,3 17,6 0, ,3 17,6 0, ,4 0, ,4 0, ,4 0,520 Wziernik rurowy DIN ss DN d1 l1 l3 s1 Waga [kg] ,5 0, ,5 0, , , , , , , , , , ,110 siłownik LL-LF DN d13 l7 Kwadrat Waga [kg] ,5 3, ,5 3, ,5 3, ,5 3, ,5 3,130 75/ ,5 3, ,5 3, , , ,310 75/ ,5 4, ,5 4, ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 15

6 zawór klapowy DIN mi dzykołnierzowy zawór dławiàcy DIN ss DN a d1 d4 D l8 l9 Waga [kg] , , , , , , , , , , ,400 DN d1 d4 l8 Waga [kg] , , , , , , ,350 zawór klapowy trójdro ny DIN GG zawór probierczy DIN DN d1 l1 l2 l3 l4 Waga [kg] DN d1 d4 d8 d10 l10 Waga [kg] , ,400 zawór zwrotny DIN ss DN d1 d4 l Waga [kg] , , , , , , ,800 Wziernik płaski DIN DN d1 d4 d13 l4 Waga [kg] , , , , , , , , ,280 zawór kulowy DIN ss DN a d1 d4 D l8 l9 Waga [kg] , , , , , , ,350 szkło wziernika płaskiego DN d8 s2 Waga [kg] 25 / , , / 1½ , / , / 2½ , , , / , , ,180 wersje borokrzemowe, hartowane 16 ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 17

7 Filtr rurowy DIN GG Obejma DIN z pr tem Filtr kàtowy DIN GG DN d1 d4 l1 Waga [kg] x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ Êrednica oczek: na yczenie DN d1 d4 d8 d10 l10 Waga [kg] x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ , x1/ DN d0 d1 d9 l Waga [kg] , , , , , , , , ,5 0, , , , , ,400 Klucz hakowy DN Waga [kg] , , , ,150 Êrednica oczek: na yczenie Dysza myjàca stacjonarna DN Typ d5 D Zasi g [m] WydajnoÊç [m3/h] CiÊnienie [bar] Waga [kg] 8 8A ,5 0,040 10/ISO ISO/A1 13, ,5 0, A1 29 / R ,5 17 2,5 0, A2 29 / R1 65 2,5-3,5 23 2,5 0, A3 29 / R ,5 0, A1 53 / R ,5 55 3,5 0, A2 53 / R ,5 0, A3 53 / R ,5 0,440 Uchwyt do ci cia DIN/sms/cal DN d0 DIN d0 DIN R2 d0 Zoll d0 ISO Waga [kg] ,3 0, ,3 0, ,9 0, / ,7 0, / 1¼ ¼ 42,4 0, / 1½ ½ 48,3 0, / ,3 1, / 2½ 70 2½ 76 1, / ,9 2, / ,600 Obejma DIN bez pr ta DN d1 d4 d8 Waga [kg] M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M6x20 0, M8x30 0, M8x30 0, M10x30 1, M16x30 3,000 Kompensator DIN DN d4 l L0 Waga [kg] 25 28x1,5 200 ±10 0, x1,5 200 ±15 0, x1,5 200 ±15 0, x1,5 200 ±15 0, x2 200 ±18 0, x2 200 ±20 0, x2 200 ±35 0, ARmATURA spo YWczA stal: AISI 304 / 304L / 316L stal: AISI 304 / 304L / 316L ARmATURA spo YWczA 19

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ARKO Sp. z o.o. ul. Drumli 2-877 Warszawa tel./fax: (22) 648 18 9 tel./fax: (22) 64 58 8 ver..28 Spis treści Spis Wykaz zaworów wg typów rosnąco 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych

Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze i osprz t w uprawach sadowniczych Rozpylacze Lechler skuteczna ochrona roêlin i Êrodowiska naturalnego Nowoczesna ochrona roêlin to coê wi cej ni stosowanie przyjaznych Êrodowisku preparatów.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 Seria EV220B 15 50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA:

ZAWARTOĝû OPRACOWANIA: 2 ZAWARTO OPRACOWANIA:. OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA 2. RYSUNKI: Schemat kotłowni gazowej instalacj solarn rys. nr Rzut parteru skala :00 rys. nr 2 Rzut fragmentu dachu skala :00 rys. nr 3 Schemat podł

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Pneumatyka. Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody. Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe. www.bibusmenos.

Pneumatyka. Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody. Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe. www.bibusmenos. Pneumatyka Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody www.bibusmenos.pl 2 PNEUMATYKA PNEUMATYKA NAPĘDY PNEUMATYCZNE Dzisiejszy świat

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model S-10, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do zastosowań ogólnych Model, wersja standardowa Model S-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.01 Zastosowanie Inżynieria mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej SPIS TREŚCI Zawory napowietrzająco-odpowietrzające Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające Wyposażenie armatury napowietrzająco-odpowietrzającej armatura napowietrzająco- -odpowietrzająca Zasuwy nożowe

Bardziej szczegółowo

producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania

producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania producent armatury sieci domowej, elementów centralnego oraz pod ogowego ogrzewania FIRMA RUMET WAC AW RUDZIK I WSPÓLNICY SPÓ KA JAWNA DZIA ALNO GOSPODARCZ ROZPOCZ A W 1992 roku z udzia em dwóch wspólników.

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych

Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych 3 Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych Schneider Druckluft 81 SYSTEMY PRZEWODÓW PNEUMATYCZNYCH Wtykanie, wkręcanie lub zaciskanie perfekcyjne systemy przewodów firmy Schneider

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO

ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO Wstęp Od ponad 30 lat firma VENAIR produkuje oraz dostarcza elastyczne węże silikonowe dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Solar. Grupy solarne 62. Automatyka systemu solarnego 77. Orurowanie Inoflex 81. Napełnianie i serwis 85

Solar. Grupy solarne 62. Automatyka systemu solarnego 77. Orurowanie Inoflex 81. Napełnianie i serwis 85 Grupy solarne 62 Automatyka systemu solarnego 77 Orurowanie Inoflex 81 Napełnianie i serwis 85 61 Grupa solarna S L XL XXL Układ zasilający grupy solarnej 3/4 dla powierzchni kolektorów do 12 m 2 z rotametrem

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY

PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY katalog 2011 PROFESJONALNY SPRZ T GASTRONOMICZNY Katalog 2011 Spis treêci Index produktów............................... VI-XIII I. Naczynia kuchenne............................ 2 17 Garnki 3-ply z pokrywkami.........................

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd elektryczny to zawór regulacyjny z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Techniczny

Podręcznik Techniczny GAS Polski Podręcznik Techniczny Kwiecień 2013 Podręcznik Techniczny PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG EDELSTAHLROHR "INOXPRES" ROHRSYSTEM EDELSTAHL "INOXPRES" PRESSFITTINGSYSTEM AUS EDELSTAHL DN 20 BIS DN

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na miarę. Od 1968. LABOM niezawodny pomiar i kontrola. Ciśnienie Temperatura Napełnienie Kondycjonowanie sygnałów

Rozwiązania na miarę. Od 1968. LABOM niezawodny pomiar i kontrola. Ciśnienie Temperatura Napełnienie Kondycjonowanie sygnałów Rozwiązania na miarę. Od 1968. LABOM niezawodny pomiar i kontrola Ciśnienie Temperatura Napełnienie Kondycjonowanie sygnałów SPIS TREŚCI O firmie 4 Obszary zastosowań / branże 6 Szybkie szukanie 9 Techniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R SYSTEM do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Instalacje SYSTEM instalacyjny PP-R S ystem instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny Pomiar Ciśnienia Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

Kleje strukturalne Katalog

Kleje strukturalne Katalog Kleje strukturalne Katalog Nowoczesne rozwiązania Marka Loctite, b dąca cz ścią Henkla od 1997, słynie ze swoich doskonałych klejów i uszczelniaczy. Przez ponad 50 lat dostarcza rozwiązania z całego spektrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót budowlano montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. Przedsięwzięcie inwestycyjne

Bardziej szczegółowo