NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 316 Unikatowy system z mechanizmem krzywkowym Moment obrotowy: od 8 Nm do 3840 Nm. Flansze mocuj¹ce zgodne z DIN/ISO 5211 DIN 3337 F03 - F04 - F05 - F07 - F10 F12 - F14 - F16. Zawór steruj¹cy NAMUR przy³¹czany poprzez p³ytkê. K¹t obrotu: 90 NAPÊDY ELEKTRYCZNE Wykonanie: Zabezpieczenie termostatyczne Klasa F izolacji silnika (155 C) U³o yskowany wirnik Przy³¹cze awaryjnego rêcznego przesterowania Zewnêtrzny wskaÿnik pozycji z podzia³k¹ k¹tow¹ Napiêcia zasilania: 230 VAC, 115 VAC, 24V AC/DC Moment obrotowy: od 10 Nm do 2000 Nm. Wersja dwupo³o eniowa lub z ci¹g³¹ regulacj¹ k¹ta otwarcia K¹t obrotu: 90, regulowany w zakresie od 20 do 95 Spe³nia dyrektywê niskonapiêciow¹ 72/23/CEE; Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna dyrektywa 89/336/CEE 2

2 D-S 100/101 - dwudrogowy, pe³noprzelotowy - gwinty wewnêtrzne od 3/8 do 2 (seria 100), do 3 (seria 101) - przy³¹cza zgodne z ISO - PN 16 (seria 100) i PN (seria 101) - temperatura pracy: -20 C do 150 C. D-S dwudrogowy, wysokociœnieniowy - do 210 bar - gwinty wewnêtrzne od 3/8 do 1 - przy³¹cza zgodne z UNI/ISO 7/1 Rp - media: oleje, produkty petrochemii - temperatura pracy: -20 C do 80 C. D-S 115 D-S dwudrogowy, flanszowy (UNI 2223 i 2229) (nie odpowiedni do mediów agresywnych) dla mediów p³ynnych, od -20 C do 60 C dla gazów - PN 16 bar dla wszystkich rozmiarów - przy³¹cza do si³ownika - wg ISO dwudrogowy, flansze zgodne z ISO wymiary zewn. zgodne z UNI 2240/67 i 2229/67 Pn16 (nie odpowiedni do mediów agresywnych) dla mediów p³ynnych, - PN 16 bar dla wszystkich rozmiarów D-S 153/160/161 - trójdro ne zawory typu T lub L - rozmiary od 1/2 do 2 (nie odpowiedni do mediów agresywnych) D-S 400/401 - odpowiedni do aplikacji œrednich ciœnieñ - przy³¹cza od 3/8 do 4 - powierzchnie: seria piaskowana, seria 401 polerowana - gwinty wewnêtrzne wg UNI/ISO 7/1 Rp - g³owica pod zawór wg ISO 5211 D-S Flansze zgodne z UNI DIN 2501; - od DN 10 do DN wymiary zgodne z DIN 3202-F4; - g³owica pod zawór wg ISO 5211 D-S Flansze zgodne z DIN 2501 BL.1 - DIN od DN 15 do DN 150 (do 200 C ze specjalnymi uszczelnieniami) - PN 16 bar 3

3 D-S 412/414/415 D-S Flansze zgodne z DIN 2501 BL.1 - DIN od DN 15 do DN 150 (do 200 C ze specjalnymi uszczelnieniami) - PN 16 bar (serie: 412 i 415), PN 40 (seria 414) - seria 412 ogniobezpieczna (wg BS 6755) - zawór kulowy dwudro ny, trójczêœciowy odlew - przy³¹cza gwintowane,do spawania lub typu T-clamp - przy³¹cza od 1/4 do 4 - uszczelnienia z PTFE w standardzie - temperatura pracy: od -20 C do 180 C D-S zawór kulowy dwudro ny, gwinty wg DIN od DN 10 do DN zastosowanie: aplikacje przemys³u spo ywczego Seria D-S 448/ 450/451/464/465 - trójdro ne zawory kulowe typu L lub T - gwinty wewnêtrzne od 3/8 do 4 D-S 460/461 - trójdro ne zawory kulowe typu L lub T, flanszowe - od DN 10 do DN 100 D-S 490/492/493 D-S dwudro ne zawory z tarcz¹ przepustow¹ - aplikacje: przemys³ spo ywczy (powierzchnia polerowana) - PN 6 bar - przy³¹cza: gwint GAS wg DIN/ISO 228/1, gwint DIN dla przemys³u spo ywczego, do spawania, wg DIN Flansze zgodne z DIN 2501 BL.1 - DIN dwuczêœciowy korpus, DN 15 do DN 150 (do 200 C ze specjalnymi uszczelnieniami) - PN 16 bar D-S 512/515 - Flansze zgodne z UNI 2223,2229 PN16,DIN 2501 BL.1, DIN od DN 15 do DN temperatura pracy: od -10 C do 150 C (do 200 C ze specjalnymi uszczelnieniami) - PN 16 bar (serie: 512 i 515), PN 40 (seria 514) - seria 512 ogniobezpieczna (wg BS 6755) 4

4 D-S dwudro ne zawory wysokociœnieniowe - gwinty wg DIN/ISO temperatura pracy: od -10 C do +100 C - ciœnienia robocze: 3/8 - PN 500; 1/2 - PN 400; 3/4-2 - PN 315; - medium: oleje, petrochemia D-S trójdro ne zawory wysokociœnieniowe typu L - gwinty wg DIN/ISO temperatura pracy: od -10 C do +100 C - ciœnienia robocze: 3/8-1/2 PN 500; 3/4-1 PN 315; - medium: oleje, petrochemia D-S 611/613 PVC - dwudro ne zawory kulowe z PVC - przy³¹cza: gwintowane (wg DIN/ISO228/1) klejone (wg ISO 727 UNI 7442/75) - temperatura pracy: od 0 C do +60 C - medium: chemikalia i inne media kompatybilne z PVC D-S 645/648 PVC Przepustnice Seria D-S 270/372/374/ /384/389/474 Przepustnice Seria D-S 385/386/387 D-S trójdro ne zawory kulowe z PVC typu L lub T - przy³¹cza: gwintowane (wg DIN/ISO228/1) klejone ISO 727 UNI 7442/75 - temperatura pracy: od 0 C do +60 C - medium: chemikalia i inne media kompatybilne z PVC - Przepustnice typu WAFER - umieszczane miêdzy flanszami - Œrednice nominalne: od DN 40 do DN uszczelnienia: NBR, EPDM, FKM, PTFE - korpusy i tarcze: eliwo lub stal nierdzewna - szerokoœæ face to face wg EN seria 20 - g³owica zaworu eg ISO 5211: szczelnoœæ wg EN A - ciœnienie robocze: PN 16 bar dla DN 40 do DN 300 ; PN 10 bar dla DN 350 do DN Przepustnice typu LUG - umieszczane miêdzy flanszami - Œrednice nominalne: od DN 40 do DN szerokoœæ face to face wg EN seria 20 - g³owica zaworu eg ISO 5211: szczelnoœæ wg EN A - ciœnienie robocze: PN 16 bar dla DN 40 do DN 150 ; PN 10 lub 16 bar dla DN 200 do DN dwudro ne, flanszowe zawory kulowe - Œrednice nominalne: od DN 50 do DN flansze: DIN 2501/1 UNI 2223/67 PN 16 - temperatura pracy: od -10 C do +70 C - ciœnienie robocze: od 0,5 do 16 bar - media: gazy, ciek³e gazy, paliwa gazowe (wg UNI-CIG 7129 i DIN-DVGW G 260/l) Wykonania specjalne na zapytanie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z firm¹ Rectus Polska. 5

5 P³yta pod zawory steruj¹ce ISO-NAMUR Wy³¹czniki krañcowe w wykonaniu Ex (wykonanie antywybuchowe) Elektrozawory z przy³¹czem ISO Wizualne wskaÿniki po³o enia Elektrozawory z przy³¹czem NAMUR Os³ona wy³¹czników krañcowych Elektrozawory 3/2 do si³owników obrotowych z powrotem sprê yn¹ Modu³ wy³¹czników krañcowych z wizualnym wskaÿnikiem po³o enia Indukcyjne Modu³ wy³¹czników krañcowych z wizualnym wskaÿnikiem po³o enia - wykonanie antywybuchowe EEx d II T6 Mechaniczne (IP 67) Pozycjoner elektropneumatyczny Mechaniczne (IP 65) Pozycjoner pneumatyczny Pneumatyczne Ko³o rêcznego przesterowania 6

6 ZAWORY K TOWE - ARES (AISI 316) I ZEUS (BR Z) - media: powietrze, woda, alkohol, olej, petrochemia,roztwory soli, para, itp. (oraz inne kompatybilne z AISI 316 lub br¹zem RG5) - zawory k¹towe z si³ownikiem podwójnego dzia³ania lub z powrotem sprê n¹ - dostêpne w wersji ze stali nierdzewnej AISI 316 (Ares) oraz br¹zu (ZEUS) - przy³¹cza od 3/8 do 2, przy³¹cze steruj¹ce pod zawór NAMUR - ciœnienia od 0 do 16 bar (Zeus) lub do 25 bar (Ares) (para od 180 C od 0 do 10 bar), zale nie od rozmiaru i modelu - maksymalna lepkoœæ: 600 sct (mm2/s) ZAWORY AKSIALNE VIP - wykonanie korpusu: mosi¹dz - podwójnego dzia³ania lub z powrotem sprê yn¹ (zarówno NZ i NO) - przy³¹cza od 3/8 do 2, przy³¹cze steruj¹ce pod zawór NAMUR - uszczelnienia: NBR, EPDM, FKM - dostêpne wersje z czujnikami pozycji zaworu 7

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe

Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe Ustawniki pozycyjne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory stanów granicznych Sygnalizatory po³o enia Zawory elektromagnetyczne Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Przynale ne karty katalogowe T 8355

Bardziej szczegółowo

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01)

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01) Ustawniki pozycyjne Nadajniki stanów granicznych Zawory elektromagnetyczne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory po³o enia Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie marzec 2003 (10/01) Karta zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Skrócony Katalog Wyrobów

Skrócony Katalog Wyrobów Skrócony Katalog Wyrobów ¹czymy nowoczesnoœæ z doœwiadczeniem. ANALITYKA Emerson 4 Emerson Process Management 5 PlantWeb nowatorska architektura systemów sterowania 6 System sterowania DeltaV 8 System

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego ARMATURA Zasuwy EURO 20 DN 40 400 Przepustnice EUROSTOP DN 150 1200 Zawory napowierzająco-odpowietrzające VENTEX

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

Hydraulika stacjonarna

Hydraulika stacjonarna Industrial Hydraulics Electric Drives and Controls Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Automation Mobile Hydraulics Hydraulika stacjonarna Elementy hydrauliczne i elektroniczne Informacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Pneumatyka. Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody. Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe. www.bibusmenos.

Pneumatyka. Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody. Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe. www.bibusmenos. Pneumatyka Siłowniki Napędy Chwytaki Zawory Rozdzielacze Pompy próżniowe Czujniki Regulatory Filtry Smarownice Złącza Przewody www.bibusmenos.pl 2 PNEUMATYKA PNEUMATYKA NAPĘDY PNEUMATYCZNE Dzisiejszy świat

Bardziej szczegółowo

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65

Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65 Przepływomierze termiczne do pomiaru przepływu gazów NFT64, NFT65 Aplikacje pomiaru przepływu sprężonego powietrza i innych gazów lub mieszanek gazów Aplikacje pomiaru przepływu sprężonego powietrza lub

Bardziej szczegółowo

Przepustnica. (zawór motylkowy)

Przepustnica. (zawór motylkowy) Przepustnica (zawór motylkowy) Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl elzbieta.ciesielska@marley.com.pl Marley Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przep ywomierz SITRANS F

Przep ywomierz SITRANS F Opis Opis systemu Wersja Pojedynczy przetwornik Podwójny przetwornik Opcje Standard Z przetwor. Ko nierzowa Z przetwor. i zaworem odcinaj cym Standard Waflowa Przep ywomierze wirowe SITRANS FX przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50

Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem typu EV220B 15 50 Seria EV220B 15 50 to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem.

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mierniki mętności i zawartości / koncentracji ciał stałych

Mierniki mętności i zawartości / koncentracji ciał stałych Mierniki mętności i zawartości / koncentracji ciał stałych Wersje z czołowym elementem pomiarowym (VOM); z sekcją do zabudowy (VOD) i/lub zanurzeniowe (VOF) Dokładność Powtarzalność Niezawodność Uniwersalność

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

Cennik 2009. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Cennik 2009. Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych Cennik 2009 Automatyka dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych Nasi pracownicy bardzo chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące cen, dostępności towaru oraz warunków realizacji zamówień.

Bardziej szczegółowo

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA

ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ZAW ORY BEZPIECZEŃSTW A OGÓLNEGO ZASTOSOW ANIA ARKO Sp. z o.o. ul. Drumli 2-877 Warszawa tel./fax: (22) 648 18 9 tel./fax: (22) 64 58 8 ver..28 Spis treści Spis Wykaz zaworów wg typów rosnąco 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik mechanik okr towy Symbol cyfrowy zawodu: 314[03] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 314[03]-04-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Metryczne Zlaczki Miedziane

Metryczne Zlaczki Miedziane CATALOG C MCF-PL0306 Metryczne Zlaczki Miedziane WYBÓR NA NIBCO. Wynalezlismy zlaczki z miedzi hartowanej ponad 73 lata temu. W chwili obecnej NIBCO jest jednym z najwiekszych producentów zlaczek miedzianych

Bardziej szczegółowo