1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne"

Transkrypt

1 Robert Leończyk Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej kl. 4 6 Na niebiesko zaznaczono lekcje o tematyce społecznej. Klasa 4 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Zapoznaj się z historią 1. Historia Co to takiego? Liczba godzin Podstawowe pojęcia 1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne Wymagania wg podstawy 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 1) odróżnia historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości; 2) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli 1 źródła historyczne 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić 3. Historia zegara i nie tylko 1 chronologia, tysiąclecie, era, przed naszą erą I. Chronologia historyczna: Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; 1

2 oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. 4. Kiedy to było? Obliczanie czasu 1 określanie wieku, ery, obliczanie upływu czasu między wiekami I. Chronologia historyczna: Uczeń oblicza upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością. 5. Palcem po mapie 1 mapa historyczna, rodzaje map historycznych 6. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 7. To już znamy, 1 lekcja powtórzeniowa powtarzamy 8. Sprawdzian 1 Człowiek i społeczeństwo II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń odpowiada na proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy, ilustracji; I.Temat dodatkowy spoza podstawy 2

3 9. Każdy człowiek jest inny 10. W domu, w szkole, w społeczeństwie 1 odmienność i niepowtarzalność człowieka 1 rodzina, społeczność szkolna, społeczeństwo, prawa i obowiązki ucznia 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń: 1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka; 2) podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania; 7) tłumaczy, odwołując się do przykładów, na czym polega postępowanie sprawiedliwe; 8) wyjaśnia, w czym przejawia się uprzejmość i tolerancja; 9) podaje przykłady konfliktów między ludźmi i proponuje sposoby ich rozwiązywania. 1.Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym: Uczeń: 3) wyjaśnia znaczenie rodziny w życiu oraz wskazuje przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; 5) charakteryzuje społeczność szkolną, z uwzględnieniem swoich praw i obowiązków. 6) podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego w swojej szkole; 3

4 5. Społeczeństwo Uczeń: 2) opisuje różne grupy społeczne, wskazując ich role w społeczeństwie 11. Ja i moja historia 1 tradycja rodzinna, pokolenie 1.Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym: Uczeń: 4) wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych; 12. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne II. Temat dodatkowy spoza podstawy 13. To już znamy, 1 lekcja powtórzeniowa powtarzamy 14. Sprawdzian 1 Mała i wielka ojczyzna 15. Moja ojczyzna 1 stolica Polski, polskie symbole narodowe 3. Ojczyzna Uczeń: 1) wymienia i tłumaczy znaczenie najważniejszych świąt narodowych, symboli państwowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej; 16. Polska niejedno ma imię 1 regiony Polski 3. Ojczyzna Uczeń: 2) wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski; 4

5 17. Moja wielka i mała ojczyzna 18. Poznaj to, co nieznane 19. To już znamy, powtarzamy 20. Sprawdzian Dawno, dawno temu 21. Bardzo dawna historia człowieka 3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje; 1 mój region, mała ojczyzna 2. Mała ojczyzna Uczeń: 1) opisuje swoją małą Ojczyznę, uwzględniając tradycję historyczno- -kulturową i problemy społeczno-gospodarcze; 2) zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 1 lekcja powtórzeniowa z przeszłości małej Ojczyzny ; III. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 prehistoria IV. Temat dodatkowy spoza podstawy 22. Starożytny Wschód nad wielkimi rzekami 1 pierwsze cywilizacje, rolnictwo, rola wielkich rzek 23. Historia pisma 1 alfabet fenicki, grecki, łaciński, współczesny V. Temat dodatkowy spoza podstawy 9. Fundamenty Europy Uczeń: Wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej 5

6 24. Gliniane tabliczki 1 pismo klinowe, Babilon VI. Temat dodatkowy spoza podstawy 25. Na rydwanie faraona 26. A tymczasem na ziemiach polskich 27. Poznaj to, co nieznane 1 faraon, rydwan, hieroglify, piramidy VII. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 Biskupin, zajęcia ludności VIII. Temat dodatkowy spoza podstawy lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne IX. Temat dodatkowy spoza podstawy 28. To już znamy, lekcja powtórzeniowa powtarzamy 29. Sprawdzian 1 Starożytna 1 Grecja 30. Grecja i jej mieszkańcy 1 położenie Grecji, ukształtowanie terenu, rola 31. Greckie wychowanie żeglowania 1 wychowanie spartańskie, hoplici, igrzyska olimpijskie X. Temat dodatkowy spoza podstawy 9. Fundamenty Europy. Uczeń: Opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: igrzyska olimpijskie 32. W Atenach 1 sztuka grecka, filozofia, 9. Fundamenty Europy. Uczeń: 6

7 Peryklesa demokracja Opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: filozofia. 33. W świecie greckich bogów 34. Poznaj to, co nieznane 1 bogowie olimpijscy, teatr grecki lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 9. Fundamenty Europy. Uczeń: Opisuje życie w Atenach peryklejskich, używając pojęć: teatr, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz). XI. Temat dodatkowy spoza podstawy 35. To już znamy, lekcja powtórzeniowa powtarzamy 36. Sprawdzian 1 Starożytny Rzym KLASA 4 LUB Rozwój państwa rzymskiego 38. Miasto na siedmiu wzgórzach 39. Rzymianina dzień powszedni 1 początki Rzymu, Rzym królewski, republika, cesarstwo 1 drogi rzymskie, handel, życie codzienne, Juliusz Cezar 1 prawo rzymskie, termy, igrzyska, niewolnictwo Temat dodatkowy spoza podstawy 9. Fundamenty Europy. Uczeń: 3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: drogi; 9. Fundamenty Europy. Uczeń: 3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęć i terminów: prawo rzymskie, wodociągi; 7

8 40. Rzymianin zostaje chrześcijaninem 41. Upadek cesarstwa rzymskiego 42. Poznaj to, co nieznane 43. To już znamy, powtarzamy 1 narodziny chrześcijaństwa, apostołowie, ewangelia, prześladowania 1 cesarstwo zachodnie, wschodnie, barbarzyńcy 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne lekcja powtórzeniowa 9. Fundamenty Europy. Uczeń: Opisuje narodziny chrześcijaństwa i jego rozpowszechnienie w czasach starożytnych. XII. Temat dodatkowy spoza podstawy XIII. Temat dodatkowy spoza podstawy 8

9 Klasa 5 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Liczba godzin Podstawowe pojęcia Polska za Piastów 1. Lekcja organizacyjna. 1 Przypomnienie wymagań, kryteria oceniania Epoki w dziejach. Legendarne początki Wymagania wg podstawy 2 legendy polskie 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 1) opowiada legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie, a także rozpoznaje cechy charakterystyczne legendy; Państwo Mieszka 2 Gniezno, państwo Mieszka, 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 3) opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie i używając pojęć: plemię, gród, drużyna, książę; 6. Polska za Chrobrego 1 zjazd gnieźnieński 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III 7, 8 Rozbicie dzielnicowe. Testament Krzywoustego 9, 10 Państwo Kazimierza Wielkiego 2 Polska dzielnicowa, drogi ku zjednoczeniu, Władysław Łokietek 2 Akademia Krakowska, uczta u Wierzynka I. Temat dodatkowy spoza podstawy 10. Państwo polskie za Piastów. Uczeń: 6) opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego, z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka. 9

10 11, 12 Obliczanie czasu minionych wydarzeń 13. Poznaj to, co nieznane 14. To już znamy, powtarzamy 15. Sprawdzian 1 Życie w średniowieczu 16. Średniowieczna krzyżówka. 17. Życie codzienne w klasztorze 2 wiek II. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 1 lekcja powtórzeniowa III. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 IV. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 zajęcia mnichów, zakon, 11. Mnisi. Uczeń: reguła, ubóstwo 1) opisuje klasztor średniowieczny i tryb życia mnichów, używając pojęć: zakon, reguła, ubóstwo; charakteryzuje postać 18, 19 Rycerze i turnieje 2 zamek średniowieczny i jego mieszkańcy 20. Zakony rycerskie 1 krucjaty, Ziemia Święta, konsekwencje krucjat św. Franciszka z Asyżu. 12. Rycerze. Uczeń: 1) charakteryzuje zamek średniowieczny i jego mieszkańców; 2) opisuje charakterystyczne cechy wzoru osobowego średniowiecznego rycerza V. Temat dodatkowy spoza podstawy 10

11 21. W cieniu średniowiecznej katedry 1 miasto średniowieczne 13. Mieszczanie. Uczeń: 1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, bur mistrz, samorząd miejski, rynek, mury miejskie; 2) porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym 11

12 22, 23 Style romański i gotycki 24. Życie codzienne na średniowiecznej wsi 2 cechy stylów romańskiego i gotyckiego-porównanie 1 warunki życia wsi średniowiecznej 25. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 26 Prezentacja opisów wybranych dzieł sztuki romańskiej i gotyckiej. VI. Temat dodatkowy spoza podstawy 14. Chłopi. Uczeń: 1) opisuje warunki życia na wsi średniowiecznej; 2) porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina. VII. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 VIII. Temat dodatkowy spoza podstawy 27. Sztuka romańska i gotycka- krzyżówka 1 IX. Temat dodatkowy spoza podstawy 28. To już znamy, 1 lekcja powtórzeniowa powtarzamy 29. Sprawdzian 1 Polska Jagiellonów 30 Początki nowej dynastii 31 1 X. Temat dodatkowy spoza podstawy Unia dwóch państw 1 Jadwiga, Jagiełło, przyczyny unii 17. Jadwiga i Jagiełło. Uczeń: 1) wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie; 12

13 2) wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej; 3) charakteryzuje osobę Jadwigi i wymienia jej zasługi dla kultury polskiej 32. Wielka wojna z Krzyżakami 1 przyczyny i skutki bitwy pod Grunwaldem 17. Jadwiga i Jagiełło. Uczeń: 4) opowiada o przyczynach i skutkach bitwy pod Grunwaldem 33. Renesans w Europie 1 Powstanie renesansu, Leonardo da Vinci XI. Temat dodatkowy spoza podstawy 34. Sztuka renesansowaprezentacja 1 XII. Temat dodatkowy spoza podstawy 13

14 35, 36 Odkrywanie Nowego Świata Kraje Nowego Świata. 2 Krzysztof Kolumb, Nowy Świat, Indianie 15. Odkrycie Nowego Świata. Uczeń: 1) umieszcza Krzysztofa Kolumba i jego pierwszą odkrywczą wyprawę w czasie i w przestrzeni; 2) opisuje odkrycie Krzysztofa Kolumba, używając pojęć: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna 3) wymienia następstwa wypraw odkrywczych dla Europy i dla Ameryki 37. Praca z mapąćwiczenia 1 Mapa, atlas historyczny XIII. Temat dodatkowy spoza podstawy 38. Praca z tekstempowtórzenie 1 Pytania do tekstu XIV. Temat dodatkowy spoza podstawy 49, 40 Reformacja 2 przyczyny reformacji, podział Europy Zachodniej, wojny religijne XV. Temat dodatkowy spoza podstawy 41. Wawel królewski Złotego Wieku 1 dwór Jagiellonów 18. Dwór Jagiellonów. Uczeń opisuje życie dworskie na Wawelu w okresie panowania Zygmuntów, używając pojęć: dwór, paziowie, komnata, arras. 42. Wycieczka po Krakowie Złotego Wieku 43, 44 Astronom, który poruszył Ziemię 1 Folder wycieczki, karta pocztowa z Krakowaprojekt XVI. Temat dodatkowy spoza podstawy 2 Mikołaj Kopernik 16. Mikołaj Kopernik i jego odkrycie. Uczeń: 1) opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, 14

15 45. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne używając pojęć: uczony, astronom, odkrycie naukowe; 2) opisuje i umieszcza w czasie odkrycie Mikołaja Kopernika, wyjaśniając, co znaczy powiedzenie: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. XVII. Temat dodatkowy spoza podstawy 46. To już znamy, powtarzamy 47. Krzyżówka renesansowa 48. Sprawdzian Rzeczpospolita szlachecka 49, Szlachcic rycerz i 50 obywatel. Skąd pochodzi szlachta? 51. Rzeczpospolita wielu narodów 1 lekcja powtórzeniowa 1 XVIII. Temat dodatkowy spoza podstawy 2 obowiązki szlachcica wobec państwa 19. Polski szlachcic. Uczeń: 1) charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa, używając pojęć: sejm, sejmik, pospolite ruszenie 1 unia lubelska 20. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Uczeń: 1) wyjaśnia, na czym polegała unia lubelska i wskazuje na mapie Rzeczpospolitą Obojga Narodów; 2) opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru 15

16 króla, używając pojęć: elekcja, pole elekcyjne, koronacja. 52, 53 Szlachta wybiera królów. Wolne elekcje. Kto jest kim w Polsce 54, 55 Życie codzienne w szlacheckim dworze 2 elekcja, pole elekcyjne, koronacja, sejm, rząd, prezydent 2 folwark, pańszczyzna, spichlerz, spław Wisłą do Gdańska 20. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Uczeń: 2) opisuje, w jaki sposób dokonywano wyboru króla, używając pojęć: elekcja, pole elekcyjne, koronacja. 4. Państwo. Uczeń: 2) wymienia organy władzy w Rzeczpospolitej Polskiej: parlament, prezydent, rząd, sądy i omawia najważniejszą funkcję każdego z tych organów w systemie politycznym; 19. Polski szlachcic Uczeń: 2) opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając pojęć: folwark, pańszczyzna, kmiecie, spichlerz, spław rzeczny Wisłą do Gdańska. 5. Społeczeństwo. Uczeń: 1) wyjaśnia znaczenie pracy w życiu człowieka 16

17 56 Praca z mapą i atlasem, wieki w dziejachpowtórzenie. 57 Poznaj to, co nieznane 58. To już znamy, powtarzamy 59. Sprawdzian Rzeczpospolita XVII i XVIII wieku 60. W kraju skrzydlatych jeźdźców 61. Zwycięstwo pod Wiedniem 1 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 1 lekcja powtórzeniowa i dostrzega jej społeczny podział; XIX. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 potop szwedzki 21. Rzeczpospolita w XVII w. Uczeń: 1) sytuuje w czasie i omawia wydarzenia potopu szwedzkiego, z uwzględnieniem obrony Częstochowy i postaci Stefana Czarnieckiego; 1 Jan III Sobieski 21. Rzeczpospolita w XVII w. Uczeń: 2) sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego, używając pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria. 62. Czasy stanisławowskie 63. Witaj, majowa jutrzenko 1 obiady czwartkowe, KEN, Canaletto XX. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 Konstytucja 3 maja 22. Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeń: 1) podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława 17

18 64. Insurekcja kościuszkowska 65. Upadek Rzeczypospolitej 1 naczelnik powstania, kosynierzy, III rozbiór 1 upadek państwa, rozbiory, granice rozbiorowe 66. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 67. To już znamy, 1 lekcja powtórzeniowa powtarzamy 68. Sprawdzian 1 Augusta Poniatowskiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja; 22. Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeń: 2) omawia i sytuuje w czasie wydarzenia powstania kościuszkowskiego, używając pojęć: naczelnik powstania, przysięga Kościuszki, kosynierzy; 22. Upadek I Rzeczypospolitej. Uczeń: 3) wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego, podaje datę III rozbioru. XXI. Temat dodatkowy spoza podstawy 18

19 Klasa 6 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Liczba godzin Podstawowe pojęcia O wolność waszą i naszą 1. Lekcja organizacyjna 1 2. W XVIII wieku 1 oświecenie, rewolucja francuska, powstanie USA, Polska 3. Dał nam przykład Bonaparte 1 formy walki o niepodległość Wymagania wg podstawy I. Temat dodatkowy spoza podstawy II. Temat dodatkowy spoza podstawy 19

20 4. Armaty pod Stoczkiem 1 powstanie listopadowe 23. Formy walki o niepodległość. Uczeń: 1) umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 2) wymienia cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranych powstaniach; 5. Wielka Emigracja 1 represje, emigracja polityczna i zarobkowa, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz 6. Poszli chłopcy do lasu bez broni 24. Życie na emigracji. Uczeń: 1) wskazuje na mapie państwa, które przyjęły najwięcej emigrantów z ziem polskich; 2) rozróżnia emigrację polityczną i zarobkową; 3) zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla kultury polskiej: Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Heleny Modrzejewskiej. 1 powstanie styczniowe 23. Formy walki o niepodległość. Uczeń: 1) umiejscawia w czasie powstanie listopadowe i powstanie styczniowe; 2) wymienia cele walki powstańców oraz przykłady represji zastosowanych wobec społeczeństwa po przegranych powstaniach; 7. O polską mowę 1 walka o język polski w 23. Formy walki o niepodległość. Uczeń: 20

21 nauczaniu 8. Ku pokrzepieniu serc 1 Stanisław Moniuszko, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański 9. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 10. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa 11. Sprawdzian Wiek pary i żelaza 12. Koleją do przodu! 1 maszyna parowa, kolej żelazna, statek parowy, silnik elektryczny, telegraf 3) omawia, na wybranym przykładzie, walkę o język polski w nauczaniu; 23. Formy walki o niepodległość. Uczeń: 4) zbiera z różnych źródeł informacje o zasługach dla rozwoju kultury polskiej: Jana Matejki, Stanisława Moniuszki, Henryka Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego. III. Temat dodatkowy spoza podstawy 25. Miasto przemysłowe. Uczeń: 1) opowiada o rozwoju uprzemysłowienia w XIX w., używając pojęć: maszyna parowa, kolej żelazna, statek parowy, silnik elektryczny, telegraf, fabryka; 21

22 13. Wycieczka do dziewiętnastowiecznej Łodzi 1 fabryka, uprzemysłowienie na ziemiach polskich 14. Zostań Edisonem 1 Thomas Edison, wynalazki, żarówka, telefon, telegraf, samolot 15. Dziki Zachód 1 Indianie, traperzy, budowa kolei, gorączka złota 16. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 17. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa 18. Sprawdzian Polska odrodzona 19. Wielka Wojna 1 walczące strony, charakter działań wojennych 20. Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 25. Miasto przemysłowe. Uczeń: 2) wskazuje na mapie najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich; 3) rozróżnia rzemieślnicze i fabryczne (maszynowe) formy produkcji; 4) opisuje warunki pracy w XIXwiecznej fabryce. IV. Temat dodatkowy spoza podstawy V. Temat dodatkowy spoza podstawy VI. Temat dodatkowy spoza podstawy VII. Temat dodatkowy spoza podstawy 1 czyn zbrojny, legiony 26. Odrodzenie państwa polskiego. Uczeń: 3) zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. 22

23 21. Budowa nowych granic 1 granice II Rzeczpospolitej, sąsiedzi Polski 22. II Rzeczpospolita 1 Józef Piłsudski, Roman Dmowski, ustrój polityka 23. W Gdyni 1 osiągnięcia gospodarcze II RP, Eugeniusz Kwiatkowski 24. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 25. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa 26. Odrodzenie państwa polskiego. Uczeń: 1) wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów; 2) wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę 3) zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. 26. Odrodzenie państwa polskiego. Uczeń: 1) wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów; 3) zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. VIII. Temat dodatkowy spoza podstawy IX. Temat dodatkowy spoza podstawy 23

24 26. Sprawdzian Nasza największa wojna 27. Czy będzie wojna? 1 sytuacja polityczna, faszyzm, komunizm 28. Najazd z dwóch stron 1 państwa-agresorzy, polityka Hitlera i Stalina 29. Okupowany kraj 1 życie ludności, okupacja, Holokaust X. Temat dodatkowy spoza podstawy 27. Polska w okresie II wojny światowej. Uczeń: 1) wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę; 2) podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnych społeczeństw i państw podbitych; 27. Polska w okresie II wojny światowej. Uczeń: 3) charakteryzuje życie ludności na okupowanych terytoriach Polski, z uwzględnieniem losów ludności żydowskiej; 4) omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów; 30. O wolną Polskę w kraju i na obczyźnie 1 formy oporu w kraju, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd XI. Temat dodatkowy spoza podstawy 24

25 londyński 31. Plan Burza 1 postawa ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy 32. Koniec największej z wojen 1 zdobycie Berlina, sytuacja międzynarodowa po wojnie 33. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 27. Polska w okresie II wojny światowej. Uczeń: 5) opisuje postawę ludności cywilnej i żołnierzy powstańczej Warszawy. XII. Temat dodatkowy spoza podstawy XIII. Temat dodatkowy spoza podstawy 25

26 34. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa 35. Sprawdzian Zależni od wschodniego sąsiada 36. Podział świata, skutki wojny 1 żelazna kurtyna XIV. Temat dodatkowy spoza podstawy 37. Wielka odbudowa 1 granice PRL, sąsiedzi, odbudowa zniszczeń wojennych, awans społeczny 38. Władza i zwykli ludzie 1 zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura 28. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Uczeń: 1) wskazuje na mapie granice Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wymienia jej sąsiadów; 2) opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: odbudowa zniszczeń wojennych, awans społeczny i likwidacja analfabetyzmu, planowanie centralne. 28. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Uczeń: 2) opowiada o Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, używając pojęć: zależność od ZSRR, dyktatura partii komunistycznej, cenzura, opozycja demokratyczna. 39. Zimna wojna, stracie Zachodu ze 1 punkty zapalne w XV. Temat dodatkowy spoza 26

27 Wschodem konflikcie podstawy 40. Opozycja, Kościół 1 protesty społeczne w PRL-u, Karol Wojtyła 41. Solidarność ludzi wolnych 1 powstanie i działania Solidarności, strajk, walka bez przemocy 42. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 43. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa XVI. Temat dodatkowy spoza podstawy 29. Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej. Uczeń: 2) opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez przemocy, stan wojenny, Okrągły Stół ; XVII. Temat dodatkowy spoza podstawy 44. Sprawdzian Znowu w wolnej Polsce 45. Polska państwem demokratycznym 1 Okrągły Stół, Tadeusz Mazowiecki, najważniejsze zmiany w państwie 29. Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej. Uczeń: 1) wskazuje na mapie III Rzeczpospolitą i jej sąsiadów; 2) opisuje powstanie i działania Solidarności, używając określeń: strajk, walka bez przemocy, stan wojenny, Okrągły Stół ; 46. Jesień Narodów 1 wyzwalanie się XVIII. Temat dodatkowy spoza 27

28 poszczególnych krajów spod dominacji ZSRR 47. Ustrój państwa polskiego 1 wybory 1989, wolne wybory, wolność słowa, wolne media, konstytucja 48. Bądźmy samorządni 1 samorząd, wybory lokalne, organizacje pozarządowe 49. Prawa i obowiązki obywatela 1 prawa i obowiązki obywateli III RP 50. Jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO 1 Unia Europejska, europejska solidarność, flaga i hymn UE, Siły Zbrojne RP, zadania, misje zagraniczne podstawy 4. Państwo. Uczeń: 1) wyjaśnia, w czym wyraża się demokratyczny charakter państwa polskiego, używając pojęć: wolne wybory, wolność słowa, wolne media, konstytucja; Mała Ojczyzna. Uczeń: 3) wskazuje na planie miejscowości siedzibę władz lokalnych i na przykładach omawia zakres działań oraz sposoby sprawowania władzy. 4. Państwo. Uczeń: 3) podaje przykłady praw i obowiązków obywateli Rzeczpospolitej Polskiej; 4) omawia wybrane prawa dziecka i podaje, gdzie można się zwrócić, gdy są one łamane. 6. Wspólnota europejska. Uczeń opowiada o uczestnictwie Polski we wspólnocie europejskiej, używając pojęć: Unia Europejska, europejska solidarność, stosunki międzynarodowe, oraz rozpoznaje symbole unijne: flagę i 28

29 51. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 52. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa hymn Unii Europejskiej (Oda do radości). XIX. Temat dodatkowy spoza podstawy 53. Sprawdzian Mieszkańcy globalnej wioski 54. Świat stał się mniejszy 1 nowe technologie, komunikacja, gospodarka światowa, globalizacja, Organizacja Narodów Zjednoczonych 55. Na Księżyc i na Marsa 1 sputnik, satelita, pierwszy człowiek na Księżycu 56. Problemy Polski współczesnej 1 rozwój gospodarczy, demografia, emigracja zarobkowa, Polacy w UE 7. Problemy ludzkości. Uczeń: 1) wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: świat stał się mniejszy i wskazuje przyczyny tego zjawiska; XX. Temat dodatkowy spoza podstawy 29. Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej. Uczeń 3) wyjaśnia, jakie najważniejsze zmiany zaszły w Polsce po 1989r. 4.Państwo. Uczeń: 3) podaje przykłady ważnych problemów współczesnej Polski, korzystając z różnych źródeł informacji (od osób dorosłych, z prasy, radia, 29

30 telewizji, Internetu). 3.Ojczyzna. Uczeń: 3) wymienia mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce i na wybranych przykładach opisuje ich kulturę i tradycje oraz wymienia miejsca największych skupisk Polaków na świecie. 57. Zagrożenia współczesnego świata 1 głód, epidemie, terroryzm, konflikty zbrojne 58. My i świat 1 możliwości rozwoju ucznia w Polsce 7. Problemy ludzkości. Uczeń: 2) opisuje i ocenia na przykładach wpływ techniki na środowisko naturalne i życie człowieka; 3) wymienia pożytki i niebezpieczeństwa korzystania z mediów elektronicznych; 4) opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez państwa lub organizacje pozarządowe; 5) wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie. XXI. Temat dodatkowy spoza podstawy 30

31 i UE, organizacje pozarządowe, wolontariat 59. Poznaj to, co nieznane 1 lekcja dodatkowa, ciekawostki historyczne 60. To już znamy, powtarzamy 1 lekcja powtórzeniowa XXII. Temat dodatkowy spoza podstawy 31

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV - VI HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e.,

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Historia i społeczeństwo - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 30 35 i 57) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

1 źródła historyczne 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić

1 źródła historyczne 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej kl. 4 6 Na niebiesko zaznaczono lekcje o tematyce społecznej. Klasa 4 Lp. Tytuł działu/temat lekcji Liczba Podstawowe pojęcia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas 4 6

Rozkład materiału dla klas 4 6 Rozkład materiału dla klas 4 6 6 8 Rozkład materiału dla klasy 4 9 11 Rozkład materiału dla klasy 5 12 16 Rozkład materiału dla klasy 6 Rozkład materiału nauczania Klucz do historii. Klasa 4 Rozkład materiału

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZAKRES WYMAGAŃ EDUAKCYJNYCH Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa IV I. Chronologia historyczna. 1) posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek,

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI

Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI Realizacja podstawy programowej w podręcznikach My i historia klasy IV VI 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń: 1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Historii w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej

Realizacja podstawy programowej Realizacja Realizacja podstawy programowej podstawy w podr cznikach programowej My i historia klasy IV VI 15 w podr cznikach My i historia klasy IV VI 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI WYMAGANANIA EDUKACYJNE CZĘŚĆ I. EPOKA ODRODZENIA wskazuje na osi czasu wiek XVI i lata: 1450, 1473, 1492 i przyporządkowuje im

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO HISTORII. Zasady budowy i warunki realizacji programu. Cele kształcenia i wychowania. Znajomość chronologii historycznej

KLUCZ DO HISTORII. Zasady budowy i warunki realizacji programu. Cele kształcenia i wychowania. Znajomość chronologii historycznej KLUCZ DO HISTORII Program nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej Zasady budowy i warunki realizacji programu 1. Program nauczania przeznaczony jest do realizacji w szkołach podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia

Wymagania edukacyjne. i zasady oceniania. z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA. dla uczniów klas VI. Autor Tytuł Nr dopuszczenia Zeszyt ćwiczeń Podręczni k Program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas VI Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu

Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu 1.5. Wojewódzki Konkurs Historyczny 1.5.1. Cele edukacyjne Rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami z dziejów Polski i świata. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. Kształtowanie postaw: patriotycznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa KLASA CZWARTA Wymagania

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa  KLASA CZWARTA Wymagania WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa www.men.gov.pl KLASA CZWARTA Wymagania ogólne: I.Chronologia historyczna. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO II ETAP KSZTAŁCENIA 1.CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE: I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego:

Bardziej szczegółowo

Wehikuł czasu. (Podział godzin: klasa IV 1 godz., klasa V 2 godz., klasa VI 1 godz.)

Wehikuł czasu. (Podział godzin: klasa IV 1 godz., klasa V 2 godz., klasa VI 1 godz.) Wehikuł czasu Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (Podział godzin: klasa IV 1 godz.,

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. Chronologia historyczna. Cele kształcenia - wymagania ogólne Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa.

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. Po klasie czwartej uczeń: wskazuje różnice znaczenia pojęć: historia jako opis dziejów i historia jako dzieje, przeszłość; wyjaśnia, na czym polega praca

Bardziej szczegółowo

Wehikuł czasu. Spis treści

Wehikuł czasu. Spis treści Wehikuł czasu Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Spis treści 1. Reforma programowa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. ROZZIŁ I: Ja i moje otoczenie LN WYNIKOWY HISTORI I SOŁEZEŃSTWO KLS IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Treści nauczania: adane czynności ucznia: Kategoria 1.1.wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 9.59 pkt średnia szkoły: 10.68 pkt średnia ogólnopolska: 11.08 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

LEKCJE I SPOTKANIA EDUKACYJNE MUZEUM HISTORII KIELC

LEKCJE I SPOTKANIA EDUKACYJNE MUZEUM HISTORII KIELC LEKCJE I SPOTKANIA EDUKACYJNE MUZEUM HISTORII KIELC Nasza oferta kierowana jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania, jest też zgodna z treściami podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa średnia klasy: 11.86 pkt średnia szkoły: 11.81 pkt średnia ogólnopolska: 12.84 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Ogólna charakterystyka programu nauczania Wczoraj i dziś czyli dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV Ocena celująca: KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z HISTORII W KLASIE IV - aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym - samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 5 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Wehikuł czasu. Spis treści

Wehikuł czasu. Spis treści Wehikuł czasu Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Spis treści 1. Reforma programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ dr Tomasz Maćkowski WCZORAJ I DZIŚ PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Ogólna charakterystyka programu nauczania Wczoraj i dziś czyli dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Kl. IV - VI WYMAGANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KLASA IV CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ odróżnia historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 5. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 5 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Polska pierwszych Piastów - opowiada legendę o początkach państwa polskiego pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO HISTORII. SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA

KLUCZ DO HISTORII. SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA Drodzy Nauczyciele, doskonale już Państwo wiedzą, że wybór podręczników do pracy w przyszłym roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania danego przedmiotu przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - KLASA VI. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA:

HISTORIA - KLASA VI. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA: HISTORIA - KLASA VI I półrocze OCENA DOPUSZCZAJACA: język łaciński; języki narodowe (9. Fundamenty Europy: wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej) bezkrólewie; wolna elekcja; szlachta;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa średnia klasy: 11.43 pkt średnia szkoły: 11.43 pkt średnia ogólnopolska: 13.07 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Klasa Liczba godzin Klasa IV Klasa V Klasa VI

Klasa Liczba godzin Klasa IV Klasa V Klasa VI MATERIAŁ NAUCZANIA WCZORAJ I DZIŚ WRAZ Z ODNIESIENIAMI DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ W tabeli Materiał nauczania dla klas IV VI szkoły podstawowej zawarto treści nauczania przewidziane do realizacji na lekcjach

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB i II B 2016/17 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V.

Wymagania edukacyjne z historii. Dla klasy V. Wymagania edukacyjne z historii Dla klasy V. I okres Polska za Piastów. - wie, co to jest legenda, plemię - wie, kim był: Mieszko I, Dobrawa, święty Wojciech, i kto to jest patron - wie, kim był Bolesław

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii klasa IV program Wczoraj i dziś nowa podstawa programowa. Dopuszczający: -rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina -wymienia osoby które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Historia. Klasa 6. Paweł Nowak WYMAGANIA EDUKACYJNE Historia Klasa 6 Paweł Nowak Wymagania Dział,,Polska pierwszych Piastów - opowiada legendę o początkach państwa polskiego pokazuje na mapie plemiona, które weszły w skład państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I DLA KLAS 5-6 oraz HISTORII DLA KLAS 4 i 7 Podstawa programowa

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I DLA KLAS 5-6 oraz HISTORII DLA KLAS 4 i 7 Podstawa programowa WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I DLA KLAS 5-6 oraz HISTORII DLA KLAS 4 i 7 Podstawa programowa www.men.gov.pl KLASA CZWARTA Wymagania ogólne: Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy V na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy V na 1 h ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich 1. Początek nowej epoki średniowiecza 2. Nasi przodkowie Słowianie upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h dla klasy V 1 h Wymagania na poszczególne oceny Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V.

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V. Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne stopnie kl. V. (Program nauczania Wczoraj i dziś ). Dopuszczający: - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego wyjaśnia znaczenie terminów:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej.

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej. 1 ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie zna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii dla kl. V

Kryteria ocen. z historii dla kl. V Kryteria ocen z historii dla kl. V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Legendarne początki legendy polskie Uczeń wie, co to jest legenda.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. Klasa 4,,Klucz do historii

Rozkład materiału. Klasa 4,,Klucz do historii Rozkład materiału. Klasa 4,,Klucz do historii Lp. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? 1 historia jako dzieje, przeszłość, epoki 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 1) odróżnia historię rozumianą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 1 Plan wynikowy. Klasa 5 1. Legendarne początki legendy polskie. 2. W państwie Mieszka I Gniezno, państwo Mieszka. 3. Czasy Bolesława Chrobrego zjazd gnieźnieński. 4. Rozbicie dzielnicowe* Polska dzielnicowa,

Bardziej szczegółowo