Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Centrum zostało założone w celu świadczenia usług prawnych i szkoleniowych na najwyższym poziomie merytorycznym, ale za przystępną cenę. Nasza oferta doradcza skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności potrzebują wsparcia prawnego oraz merytorycznego ze względu na stale zmieniające się przepisy i niejasności związane z ich interpretacją. Natomiast ofertę szkoleniową kierujemy głównie do służb księgowych i personalnych przedsiębiorstw, gdyż w zakresach pracy tych właśnie działów najczęściej mamy do czynienia z koniecznością nieustannego doskonalenia kadry spowodowaną ciągłymi zmianami stanu prawnego. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak też w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych ekspertów gwarantuje, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty: TWÓJ DORADCA - pomoc prawna świadczona jest przez doświadczonych ekspertów, którzy gwarantują wysoką jakość merytoryczną udzielanych odpowiedzi. Proponujemy Państwu wykupienie usługi polegającej na stałym dostępie do porad prawnych udzielanych przez naszych ekspertów. Usługa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności muszą podejmować decyzje w oparciu o nieustannie zmieniające się przepisy prawne, które dodatkowo często są niejasne i nieprecyzyjne. Podjęcie błędnych decyzji może skutkować sankcjami, które niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorcy albo znacząco utrudniają realne planowanie działalności

2 gospodarczej. Dzięki możliwości bieżących konsultacji z ekspertami przedsiębiorca minimalizuje zagrożenie, że podjęte decyzje okażą się niezgodne z obowiązującymi przepisami i w konsekwencji spowodują obciążenie przedsiębiorcy sankcjami finansowymi. Porady udzielane są przez naszych ekspertów w formie telefonicznej lub pisemnej, w zależności od potrzeb i wygody zleceniodawcy. Porady dotyczą w szczególności spraw z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenia zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale również obejmują pytania z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego. Porady mają na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych oraz wskazanie najlepszego i zgodnego z prawem sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach opisanych przez zleceniodawcę. Odpowiedź pisemną zleceniodawca uzyskuje w terminie jednego dnia roboczego, a w sprawach bardziej skomplikowanych w terminie do dwóch dni roboczych. Usługa zapewnia przedsiębiorcy komfort posiadania obsługi prawnej na wysokim poziomie za przystępną cenę. Stały dostęp do porad prawnych udzielanych przez naszych ekspertów. Koszt usługi przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co nie jest możliwe np. przy opłacaniu składek z tytułu przynależności do organizacji pracodawców, które proponują podobny zakres usług. W określonych sytuacjach koszt usługi może zostać sfinansowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE USŁUGI NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE USŁUGI ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM. * * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c TYLKO 200zł/m-c. W okresie wakacyjnym promocja!

3 OFERUJEMY PAŃSTWU SZEREG CIEKAWYCH I AKTUALNYCH TEMATYCZNIE SZKOLEŃ, M.IN.: PRZYSZŁOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ ORAZ OTWARTEGO RYNKU PRACY W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY O REHABILITACJI - cykl szkoleń DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI SZKOLENIA JEDNODNIOWE W CENIE 350zł - 300ZŁ/OS!* * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c Specjalizujemy się nie tylko w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale rownież w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA O DOWOLNEJ TEMATYCE W PAŃSTWA FIRMIE LUB W WYBRANYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI LUB POZA JEJ GRANICĄ.

4 AUDYTY: OFERUJEMY TAKŻE SZEREG USŁUG DODATKOWYCH: AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON. Ponadto oferujemy AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Audyt zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest kompleksową usługą doradczą polegającą na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej. Usługa obejmuje zarówno zbadanie prawidłowości wydatkowania środków zfron, jak i gromadzenia tych środków oraz analizę procedur i dokumentów obowiązujących u pracodawcy. Celem audytu jest przede wszystkim sprawdzenie poprawności gospodarowania środkami zfron pod kątem ewentualnej kontroli i wskazanie uchybień wraz ze sposobami ich naprawy przez pracodawcę, ale usługa nie ogranicza się wyłącznie do wykazania błędów. Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak efektywnie wydatkować środki funduszu z korzyścią dla pracodawcy oraz podpowiedzą w jaki sposób przygotować się do kontroli, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego audytu znacząco przewyższają koszty jego przeprowadzenia. Audyt prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje: 1) zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności z prawem, 2) zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego księgowania środków zfron, 3) analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego zfron, 4) zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej, 5) zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przekazywania tych środków, 6) zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de minimis,

5 7) wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie wydatkowania lub gromadzenia środków, 8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne wykorzystanie funduszu przez pracodawcę. Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do 7 dni roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych kwestii, audytor zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania środkami zfron oraz wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania środków zfron w przyszłości. Audyt dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie wniosków i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u pracodawcy. Audyt dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON, a fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że ustalenia audytorów oparte będą na rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON. Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń. INDYWIDUALNE PROGRAMY REHABILITACJI - WARTO ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. 15-TKI Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych, z drugiej z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych. Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie

6 na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu. Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat. Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane. Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł.!!! NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ DODATKOWE KOSZTY Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron. W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków. IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. 15-tki m.in. na: adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp. podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika wszyscy wiemy, jak w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych), kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych; poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp. likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne poprzez np. zakup samochodu; inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji

7 wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy oraz doradca zawodowy lub instruktor zawodu. UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować ze środków zfron. Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym, co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym; Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków na Indywidualne Programy Rehabilitacji; Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową w wysokości 30% dokonanego wydatku; SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Centrum Szkoleniowo Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona: szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych, przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji, doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów, ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy, przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika). Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków.

8 DORADZTWO PRAWNE: UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH w formie telefonicznej i pisemnej, w sposób dogodny dla zleceniodawcy zł netto dla współpracujących firm GRATIS; WYDAWANIE OPINII PRAWNYCH w formie mailowej lub pisemnej, w zależności od życzenia zleceniodawcy zł netto - dla współpracujących firm zł; PRZYGOTOWYWANIE SKARG, ZAŻALEŃ, ODWOŁAŃ, POZWÓW BĄDŹ ODPOWIEDZI NA POZEW W IMIENIU ZLECENIODAWCY (wystąpienia) od 200zł/h - dla współpracujących firm od 160zł. PRZYGOTOWYWANIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO 400zł netto - dla współpracujących firm od 320zł. Więcej szczegółów na temat naszej oferty: Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych ekspertów gwarantują, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc. ---CZĘŚĆ Z NASZYCH USŁUG MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFRON--- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

9 Nie masz pewności, czy prawidłowo operujesz środkami zfron Myśl o sankcji w wysokości 30% niewłaściwie wydatkowanych środków oraz świadomość zbliżającej się kontroli spędza Ci sen z powiek Boisz się, że źle wyliczasz efekt zachęty, co może wpływać na wysokość przysługującego Ci wsparcia z PFRON Nie chcesz narazić pracodawcy na wysokie odsetki z tytułu zawyżenia kwot otrzymywanego dofinansowania MOŻE JUŻ CZAS ZWERYFIKOWAĆ DOTYCHCZASOWE POSTĘPOWANIE I NABYĆ PEWNOŚCI, ŻE W NAWALE OBOWIĄZKÓW NIE DOSZŁO DO PRZEOCZENIA JAKIEŚ ZMIANY W PRAWIE, CZY NOWEJ INTERPRETACJI BON LUB PFRON!! Jeżeli cenisz sobie komfort psychiczny i chcesz bezboleśnie przejść kontrolę dotychczasowych praktyk w Twoim zakładzie, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Oferujemy Państwu: AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON) oraz AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ AUDYT (ZFRON) oraz AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ to kompleksowe usługi doradcze polegające na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron oraz uzyskiwania dofinansowań przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej.

10 Audyt przeprowadzany jest przez prawników byłych pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON lub urzędy skarbowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów wykonujących usługę oraz znajomości przepisów i procedur obowiązujących w zakresie zakładowego funduszu oraz dofinansowań uzyskają Państwo pełną i rzetelną informację na temat prawidłowości gospodarowania środkami zfron w zakładzie oraz zgodności z prawem uzyskanego dofinansowania. Celem audytu jest również wskazanie ewentualnych uchybień oraz doradztwo w zakresie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zfron-u lub dofinansowań, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy. Usługa może zostać połączona dodatkowo ze szkoleniem pracowników zajmujących się kwestiami dofinansowań do wynagrodzeń oraz rozliczaniem zakładowego funduszu. Ponieważ specjaliści Centrum Ekspert posiadają również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, prowadzone przez nich szkolenie posiada przede wszystkim wymiar praktyczny i stanowi dla przedsiębiorcy rzeczywiste wsparcie prowadzonej działalności, gdyż poparte jest licznymi przykładami i rozwiązaniami z praktyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak efektywnie wydatkować środki zfron z korzyścią dla Państwa, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego audytu znacząco przewyższają koszty jego przeprowadzenia. AUDYT ZFRON prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje: 1) zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności z prawem, 2) zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego księgowania środków zfron, 3) analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego zfron,

11 4) zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej, 5) zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przekazywania tych środków, 6) zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de minimis, 7) wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie wydatkowania lub gromadzenia środków, 8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne wykorzystanie funduszu przez pracodawcę. AUDYT DOFINANSOWAŃ do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie wniosków i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u pracodawcy. Audyt dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON, a fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że ustalenia audytorów oparte będą na rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON. Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń. Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych i wskazanie przypadków, w których PFRON może odmówić pracodawcy dofinansowania, w celu uniknięcia takich sytuacji, jak również przygotowania się do ewentualnego sporu dotyczącego odmowy wypłaty dofinansowania. Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do 7 dni roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych kwestii, audytor zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania środkami zfron oraz wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania środków zfron w przyszłości.

12 Specjaliści przeprowadzający audyt: Szczepan Wroński prawnik, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizował się w prawie finansowym. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i Systemu Obsługi Dofinansowań oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wieloletni pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, gdzie w latach pracował na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za udzielanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kierował projektem informatycznym znanym jako System Obsługi Dofinansowań (SOD). W latach Dyrektor Działu Prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w której zajmował się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych na temat udzielania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a w szczególności dofinansowań do wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wykładowca na wielu szkoleniach oraz kursach dla pracodawców. Małgorzata Tylewicz prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku specjalizacja: prawo cywilne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wydatkowania środków ZFRON oraz funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Jako praktyk zajmuje się kwestiami pomocy publicznej, wydatkowania środków ZFRON, dofinansowań do wynagrodzeń, wpłat na PFRON oraz uprawnień osób niepełnosprawnych. Były pracownik PFRON. Do 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

13 Cena PROMOCYJNA przy zleceniu audytu na termin wakacyjny Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na nr fax lub I wpłacić należność na konto: CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE EKSPERT S.C. Szczepan Wroński, Małgorzata Tylewicz Ul. BOTEWA C. 4C, LOK WARSZAWA mbank WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNYCH TERMINÓW ORAZ WAKACYJNEJ PROMOCJI POD NR

14 INDYWIDUALNE PROGRAMY REHABILITACJI WARTO ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. 15-TKI Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych, z drugiej z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych. Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu. Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat. Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane. Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł.!!! NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ DODATKOWE KOSZTY Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron. W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków. IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. 15-tki m.in. na: adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp. podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika wszyscy wiemy, jak w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość

15 sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych), kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych; poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp. likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne poprzez np. zakup samochodu; inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy oraz doradca zawodowy lub instruktor zawodu. UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować ze środków zfron. Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym, co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym; Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków na Indywidualne Programy Rehabilitacji; Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową w wysokości 30% dokonanego wydatku; SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Centrum Szkoleniowo Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona: szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych, przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji, doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów,

16 ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy, przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika). Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków. UWAGA!!! KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE USŁUGI TWÓJ DORADCA - - NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE USŁUGI ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM.* * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAPŁAĆ MNIEJ!!!! Wszelkie informacje pod nr

17 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz licznym sugestiom przedstawiamy ofertę różnorodnych szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb. Dzięki wnikliwej analizie sytuacji firmy oraz fachowej pomocy naszych specjalistów rozwiążą Państwo problemy oraz rozwieją wszelkie wątpliwości. Jesteśmy w pełni profesjonalną i gotową na wyzwania firmą szkoleniową, która zapewni Państwu obsługę merytoryczną na najwyższym poziomie. Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu: SZKOLENIE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB Jeżeli: Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia; Nie czujesz się dobrze w dużej grupie szkoleniowej; Z kolejnego szkolenia wyszedłeś z poczuciem niedosytu wiedzy; Chcesz mieć komfort wpływu na termin, miejsce i zakres tematyczny szkolenia Skontaktuj się z nami! Przykładowe tematy szkoleń wewnętrznych: 1. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (możliwość połączenia szkolenia z audytem dotychczasowych praktyk stosowanych w zakładzie). 2. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ kurs dla dorady zawodowego ds. IPR. 3. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (warsztaty dla początkujacych i zaawansowanych przygotowujące do kontroli PFRON). 4. Dodatkowe instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (warsztaty z wypełniania wniosków m.in. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i refundację dodatkowych kosztów administracyjnych, transportowych i budowlanych).

18 5. Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 6. Obowiązkowe wpłaty na PFRON sposoby zmiejszenia wysokości comiesięcznych kar. 7. Procedura ubiegania się o status zakładu pracy chronionej wymogi, jakie musi spełniac pracodawca. 8. Utrata statusu zakładu pracy chronionej argumenty za i przeciw, procedura rezygnacji ze statusu. UWAGA! Tematy mogą być dowolnie modyfikowane oraz łączone. Wszystko po to, aby jak najbardziej trafnie dobrać zagadnienia oraz rozwiązać Państwa problemy. Ponadto jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje. Nasi wykładowcy Szkolenia prowadzone są przez najlepszych w Polsce ekspertów specjalizujących się w problematyce uzyskiwania pomocy publicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Małgorzata Tylewicz i Szczepan Wroński od wielu lat aktywnie zajmują się prawem pomocy publicznej, rynkiem pracy osób niepełnosprawnych oraz innymi dziedzinami prawa mającymi związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnianiem. Posiadają również znaczące doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, co pozwala im osiągnąć znakomite efekty nie tylko dydaktyczne, ale przede wszystkim pragmatyczne. Forma szkolenia Każde szkolenie prowadzone jest nowoczesną metodą łączącą niezbędny zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej obowiązujących uregulowań prawnych z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce. Materiały szkoleniowe zawierają wiele przykładów konkretnych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w codziennej pracy, dzięki czemu czas i środki przeznaczone na szkolenie szybko się zwrócą.

19 Gwarancja skuteczności Doświadczenie wykładowców zdobyte zarówno podczas pracy zawodowej w organach administracji publicznej oraz organizacjach zrzeszających pracodawców, jak i we współpracy z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne gwarantuje, że uczestnicy szkoleń uzyskają kompletną i pewną informację odnośnie danej tematyki. Ze względu na indywidualne potrzeby przedsiębiorców szkolenia prowadzone są zarówno w formie otwartej dla wszystkich chętnych, jak i zamkniętej w siedzibie zainteresowanego uczestnika, według indywidualnie określonego planu dostosowanego do konkretnych potrzeb pracodawcy. Cena, tematyka i termin szkolenia: DO UZGODNIENIA Jeżeli są Państwa zainteresowani szkoleniem TYLKO DLA PAŃSTWA I POTRZEB PAŃSTWA FIRMY prosimy o przesłanie zapytania na nr fax lub WSZELKIE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POD NR

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa, 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo