Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ze względu na dotychczasową współpracę z Państwem pragniemy zaprosić Państwa do jej kontynuowania w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego EKSPERT s.c. Centrum zostało założone w celu świadczenia usług prawnych i szkoleniowych na najwyższym poziomie merytorycznym, ale za przystępną cenę. Nasza oferta doradcza skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności potrzebują wsparcia prawnego oraz merytorycznego ze względu na stale zmieniające się przepisy i niejasności związane z ich interpretacją. Natomiast ofertę szkoleniową kierujemy głównie do służb księgowych i personalnych przedsiębiorstw, gdyż w zakresach pracy tych właśnie działów najczęściej mamy do czynienia z koniecznością nieustannego doskonalenia kadry spowodowaną ciągłymi zmianami stanu prawnego. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak też w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego. Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych ekspertów gwarantuje, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty: TWÓJ DORADCA - pomoc prawna świadczona jest przez doświadczonych ekspertów, którzy gwarantują wysoką jakość merytoryczną udzielanych odpowiedzi. Proponujemy Państwu wykupienie usługi polegającej na stałym dostępie do porad prawnych udzielanych przez naszych ekspertów. Usługa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności muszą podejmować decyzje w oparciu o nieustannie zmieniające się przepisy prawne, które dodatkowo często są niejasne i nieprecyzyjne. Podjęcie błędnych decyzji może skutkować sankcjami, które niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla płynności finansowej przedsiębiorcy albo znacząco utrudniają realne planowanie działalności

2 gospodarczej. Dzięki możliwości bieżących konsultacji z ekspertami przedsiębiorca minimalizuje zagrożenie, że podjęte decyzje okażą się niezgodne z obowiązującymi przepisami i w konsekwencji spowodują obciążenie przedsiębiorcy sankcjami finansowymi. Porady udzielane są przez naszych ekspertów w formie telefonicznej lub pisemnej, w zależności od potrzeb i wygody zleceniodawcy. Porady dotyczą w szczególności spraw z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenia zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale również obejmują pytania z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego. Porady mają na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych oraz wskazanie najlepszego i zgodnego z prawem sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach opisanych przez zleceniodawcę. Odpowiedź pisemną zleceniodawca uzyskuje w terminie jednego dnia roboczego, a w sprawach bardziej skomplikowanych w terminie do dwóch dni roboczych. Usługa zapewnia przedsiębiorcy komfort posiadania obsługi prawnej na wysokim poziomie za przystępną cenę. Stały dostęp do porad prawnych udzielanych przez naszych ekspertów. Koszt usługi przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co nie jest możliwe np. przy opłacaniu składek z tytułu przynależności do organizacji pracodawców, które proponują podobny zakres usług. W określonych sytuacjach koszt usługi może zostać sfinansowany ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE USŁUGI NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE USŁUGI ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM. * * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c TYLKO 200zł/m-c. W okresie wakacyjnym promocja!

3 OFERUJEMY PAŃSTWU SZEREG CIEKAWYCH I AKTUALNYCH TEMATYCZNIE SZKOLEŃ, M.IN.: PRZYSZŁOŚĆ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ ORAZ OTWARTEGO RYNKU PRACY W ŚWIETLE PLANOWANYCH ZMIAN USTAWY O REHABILITACJI - cykl szkoleń DLA PRACODAWCÓW, KTÓRZY ZDECYDUJĄ SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z NAMI SZKOLENIA JEDNODNIOWE W CENIE 350zł - 300ZŁ/OS!* * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c Specjalizujemy się nie tylko w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy publicznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych, kwestii związanych z prowadzeniem zakładu pracy chronionej i gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale rownież w sprawach z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego i handlowego ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA O DOWOLNEJ TEMATYCE W PAŃSTWA FIRMIE LUB W WYBRANYM MIEJSCU NA TERENIE POLSKI LUB POZA JEJ GRANICĄ.

4 AUDYTY: OFERUJEMY TAKŻE SZEREG USŁUG DODATKOWYCH: AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON. Ponadto oferujemy AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Audyt zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest kompleksową usługą doradczą polegającą na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej. Usługa obejmuje zarówno zbadanie prawidłowości wydatkowania środków zfron, jak i gromadzenia tych środków oraz analizę procedur i dokumentów obowiązujących u pracodawcy. Celem audytu jest przede wszystkim sprawdzenie poprawności gospodarowania środkami zfron pod kątem ewentualnej kontroli i wskazanie uchybień wraz ze sposobami ich naprawy przez pracodawcę, ale usługa nie ogranicza się wyłącznie do wykazania błędów. Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak efektywnie wydatkować środki funduszu z korzyścią dla pracodawcy oraz podpowiedzą w jaki sposób przygotować się do kontroli, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego audytu znacząco przewyższają koszty jego przeprowadzenia. Audyt prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje: 1) zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności z prawem, 2) zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego księgowania środków zfron, 3) analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego zfron, 4) zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej, 5) zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przekazywania tych środków, 6) zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de minimis,

5 7) wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie wydatkowania lub gromadzenia środków, 8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne wykorzystanie funduszu przez pracodawcę. Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do 7 dni roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych kwestii, audytor zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania środkami zfron oraz wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania środków zfron w przyszłości. Audyt dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie wniosków i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u pracodawcy. Audyt dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON, a fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że ustalenia audytorów oparte będą na rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON. Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń. INDYWIDUALNE PROGRAMY REHABILITACJI - WARTO ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. 15-TKI Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych, z drugiej z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych. Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie

6 na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu. Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat. Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane. Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł.!!! NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ DODATKOWE KOSZTY Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron. W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków. IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. 15-tki m.in. na: adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp. podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika wszyscy wiemy, jak w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych), kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych; poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp. likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne poprzez np. zakup samochodu; inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji

7 wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy oraz doradca zawodowy lub instruktor zawodu. UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować ze środków zfron. Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym, co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym; Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków na Indywidualne Programy Rehabilitacji; Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową w wysokości 30% dokonanego wydatku; SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Centrum Szkoleniowo Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona: szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych, przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji, doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów, ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy, przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika). Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków.

8 DORADZTWO PRAWNE: UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH w formie telefonicznej i pisemnej, w sposób dogodny dla zleceniodawcy zł netto dla współpracujących firm GRATIS; WYDAWANIE OPINII PRAWNYCH w formie mailowej lub pisemnej, w zależności od życzenia zleceniodawcy zł netto - dla współpracujących firm zł; PRZYGOTOWYWANIE SKARG, ZAŻALEŃ, ODWOŁAŃ, POZWÓW BĄDŹ ODPOWIEDZI NA POZEW W IMIENIU ZLECENIODAWCY (wystąpienia) od 200zł/h - dla współpracujących firm od 160zł. PRZYGOTOWYWANIE AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO 400zł netto - dla współpracujących firm od 320zł. Więcej szczegółów na temat naszej oferty: Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas usługi będą cieszyły się Państwa uznaniem, ponieważ sprawy prowadzimy z najwyższą zawodową starannością, a doświadczenie i wiedza naszych ekspertów gwarantują, że uzyskają Państwo fachową i skuteczną pomoc. ---CZĘŚĆ Z NASZYCH USŁUG MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFRON--- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

9 Nie masz pewności, czy prawidłowo operujesz środkami zfron Myśl o sankcji w wysokości 30% niewłaściwie wydatkowanych środków oraz świadomość zbliżającej się kontroli spędza Ci sen z powiek Boisz się, że źle wyliczasz efekt zachęty, co może wpływać na wysokość przysługującego Ci wsparcia z PFRON Nie chcesz narazić pracodawcy na wysokie odsetki z tytułu zawyżenia kwot otrzymywanego dofinansowania MOŻE JUŻ CZAS ZWERYFIKOWAĆ DOTYCHCZASOWE POSTĘPOWANIE I NABYĆ PEWNOŚCI, ŻE W NAWALE OBOWIĄZKÓW NIE DOSZŁO DO PRZEOCZENIA JAKIEŚ ZMIANY W PRAWIE, CZY NOWEJ INTERPRETACJI BON LUB PFRON!! Jeżeli cenisz sobie komfort psychiczny i chcesz bezboleśnie przejść kontrolę dotychczasowych praktyk w Twoim zakładzie, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Oferujemy Państwu: AUDYT ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON) oraz AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ AUDYT (ZFRON) oraz AUDYT DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ to kompleksowe usługi doradcze polegające na zbadaniu prawidłowości gospodarowania środkami zfron oraz uzyskiwania dofinansowań przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej.

10 Audyt przeprowadzany jest przez prawników byłych pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON lub urzędy skarbowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów wykonujących usługę oraz znajomości przepisów i procedur obowiązujących w zakresie zakładowego funduszu oraz dofinansowań uzyskają Państwo pełną i rzetelną informację na temat prawidłowości gospodarowania środkami zfron w zakładzie oraz zgodności z prawem uzyskanego dofinansowania. Celem audytu jest również wskazanie ewentualnych uchybień oraz doradztwo w zakresie sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zfron-u lub dofinansowań, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy. Usługa może zostać połączona dodatkowo ze szkoleniem pracowników zajmujących się kwestiami dofinansowań do wynagrodzeń oraz rozliczaniem zakładowego funduszu. Ponieważ specjaliści Centrum Ekspert posiadają również bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, prowadzone przez nich szkolenie posiada przede wszystkim wymiar praktyczny i stanowi dla przedsiębiorcy rzeczywiste wsparcie prowadzonej działalności, gdyż poparte jest licznymi przykładami i rozwiązaniami z praktyki funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Specjaliści przeprowadzający audyt doradzą również jak efektywnie wydatkować środki zfron z korzyścią dla Państwa, dzięki czemu korzyści z przeprowadzonego audytu znacząco przewyższają koszty jego przeprowadzenia. AUDYT ZFRON prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje: 1) zbadanie regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod kątem zgodności z prawem, 2) zbadanie ewidencji środków zfron, ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwego księgowania środków zfron, 3) analizę wydatków ponoszonych z zfron dokonywaną na podstawie rachunku bankowego zfron,

11 4) zbadanie dokumentacji zfron, w tym procedur dokonywania wydatków w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz udzielania pomocy indywidualnej, 5) zbadanie gromadzenia środków na zfron, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przekazywania tych środków, 6) zbadanie kwestii związanych z uzyskiwaniem przez firmę pomocy publicznej w zakresie zfron, w szczególności z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy o charakterze de minimis, 7) wskazanie ewentualnych sankcji, które mogą wynikać z nieprawidłowości w zakresie wydatkowania lub gromadzenia środków, 8) określenie możliwych rodzajów wydatków ze środków zfron zapewniających efektywne wykorzystanie funduszu przez pracodawcę. AUDYT DOFINANSOWAŃ do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych również prowadzony jest w siedzibie przedsiębiorcy w dogodnym dla niego terminie i obejmuje badanie wniosków i informacji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz porównanie tych wniosków z dokumentacją znajdującą się u pracodawcy. Audyt dokonywany jest przede wszystkim pod kątem ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON, a fakt, że dokonują go byli pracownicy PFRON gwarantuje, że ustalenia audytorów oparte będą na rzeczywistych kryteriach dokonywania kontroli przez PFRON. Usługa ma na celu przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli, usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz opracowanie procedur zapewniających pracodawcy terminowe i skuteczne uzyskiwanie dofinansowania do wynagrodzeń. Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych i wskazanie przypadków, w których PFRON może odmówić pracodawcy dofinansowania, w celu uniknięcia takich sytuacji, jak również przygotowania się do ewentualnego sporu dotyczącego odmowy wypłaty dofinansowania. Każdy audyt zakończony zostaje sprawozdaniem przekazywanym pracodawcy w terminie do 7 dni roboczych po jego zakończeniu, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do 14 dni roboczych. W sprawozdaniu, oprócz szczegółowego opisu zbadanych kwestii, audytor zamieszcza wszystkie istotne opinie i porady dotyczące gospodarowania środkami zfron oraz wskazówki odnoszące się do możliwości efektywnego wydatkowania środków zfron w przyszłości.

12 Specjaliści przeprowadzający audyt: Szczepan Wroński prawnik, ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie specjalizował się w prawie finansowym. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i Systemu Obsługi Dofinansowań oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wieloletni pracownik Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, gdzie w latach pracował na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za udzielanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kierował projektem informatycznym znanym jako System Obsługi Dofinansowań (SOD). W latach Dyrektor Działu Prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w której zajmował się udzielaniem pomocy prawnej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych na temat udzielania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a w szczególności dofinansowań do wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wykładowca na wielu szkoleniach oraz kursach dla pracodawców. Małgorzata Tylewicz prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku specjalizacja: prawo cywilne. Ukończyła również Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wydatkowania środków ZFRON oraz funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Jako praktyk zajmuje się kwestiami pomocy publicznej, wydatkowania środków ZFRON, dofinansowań do wynagrodzeń, wpłat na PFRON oraz uprawnień osób niepełnosprawnych. Były pracownik PFRON. Do 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

13 Cena PROMOCYJNA przy zleceniu audytu na termin wakacyjny Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na nr fax lub I wpłacić należność na konto: CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE EKSPERT S.C. Szczepan Wroński, Małgorzata Tylewicz Ul. BOTEWA C. 4C, LOK WARSZAWA mbank WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNYCH TERMINÓW ORAZ WAKACYJNEJ PROMOCJI POD NR

14 INDYWIDUALNE PROGRAMY REHABILITACJI WARTO ZINTENSYFIKOWAĆ WYDATKI Z TZW. 15-TKI Decyzję o ubieganiu się o status zakładu pracy chronionej zawsze poprzedza dogłębna analiza ekonomiczno-finansowa jej skutków. Posiadanie statusu wiąże się bowiem z jednej strony z dodatkowymi obowiązkami, które niejednokrotnie wymagają znaczących nakładów finansowych, z drugiej z korzyściami w postaci dodatkowych instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych czy przywilejów podatkowych. Często prowadząc zakład pracy chronionej pracodawca koncentruje się jednak wyłącznie na obowiązkach, zapominając o możliwościach, jakie płyną z posiadania statusu. Bilans zysków i strat niejednokrotnie opiera się na prostym porównaniu kosztów wypełnienia ustawowych obowiązków z korzyściami płynącymi ze zwiększonego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnień z niektórych podatków i opłat. Nie byłoby w tym nic niewłaściwego, gdyby nie fakt, iż środki pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat nie są pozostawione do swobodnej dyspozycji pracodawcy, ale muszą zasilać zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co wiążą się z objęciem ich szczególnym reżimem wydatkowania. Nie można więc mówić o korzyściach z tytułu zwolnień, jeśli środki z nich pochodzące nie są efektywnie wykorzystywane. Obecnie szacuje się, że na rachunkach zfron pracodawcy mają łącznie ok. 1 mld zł.!!! NIE WYKORZYSTUJĄC ŚRODKÓW ZFRON, NIC NIE ZYSKUJESZ NA POSIADANIU STATUSU ZPCHR, A JEDYNIE PONOSISZ DODATKOWE KOSZTY Brak racjonalnego wydatkowania dotyczy przede wszystkim środków przeznaczonych na Indywidualne Programy Rehabilitacji (IPR), a przecież stanowią one ok. 15% całej puli zfron. W obliczu niestabilnego prawa warto zastanowić się nad optymalizacją tych wydatków. IPR-y mają na celu zmniejszanie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych, które mogą wynikać z barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się, barier społecznych itp. Przepisy prawa wskazują jedynie na przykładowe wydatki możliwe do sfinansowania w ramach takiego programu. Oznacza to, że pracodawca może wykorzystać środki z tzw. 15-tki m.in. na: adaptację czy wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poprzez zakup samochodu, notebooka, drukarki brajlowskiej, itp. podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika wszyscy wiemy, jak w przyszłości może zaprocentować inwestycja w kadry. IPR-y dają możliwość

15 sfinansowania ze środków zfron wszelkich szkoleń, kursów (w tym kursów językowych), kosztów przekwalifikowania czy dokształcenia w celu nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych; poprawę stanu zdrowia niepełnosprawnego pracownika poprzez sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, protez, operacji, itp. likwidację barier komunikacyjnych w dotarciu do pracy czy na zabiegi rehabilitacyjne poprzez np. zakup samochodu; inne wydatki, które przyczynią się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Zakres działań możliwych do sfinansowania w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji wyznacza specjalna Komisja, w skład której wchodzi m.in. lekarz/pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu, osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji u pracodawcy oraz doradca zawodowy lub instruktor zawodu. UWAGA: Wynagrodzenia członków Komisji rehabilitacyjnej również można sfinansować ze środków zfron. Jeśli nie chcesz, aby środki zfron bezproduktywnie leżały na rachunku bankowym, co przysparza korzyści jedynie instytucjom finansowym; Jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia w wydatkowaniu środków na Indywidualne Programy Rehabilitacji; Jeśli nie chcesz popełnić błędu, który będzie skutkował sankcją finansową w wysokości 30% dokonanego wydatku; SKORZYSTAJ Z NASZEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA Centrum Szkoleniowo Doradcze EKSPERT S.C. oferuje kompleksową usługę obejmującą całokształt spraw związanych z tworzeniem w zakładzie pracy Indywidualnych Programów Rehabilitacji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Obejmuje ona: szkolenia dla członków komisji rehabilitacyjnych, przygotowywanie projektów Indywidualnych Programów Rehabilitacji, doradztwo w zakresie tworzenia IPR-ów,

16 ocenę IPR-ów realizowanych u pracodawcy, przy czym każda z wymienionych usług może być realizowana oddzielnie (np. wyłącznie przygotowanie projektu Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla konkretnego pracownika). Możliwy jest także udział specjalistów Centrum EKSPERT w komisjach ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji, zarówno w charakterze doradców, jak i członków. UWAGA!!! KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZDECYDUJE SIĘ NA WYKUPIENIE USŁUGI TWÓJ DORADCA - - NA OKRES NIE KRÓTSZY NIŻ 6 MIESIĘCY, BĘDZIE MÓGŁ WZIĄĆ BEZPŁATNIE UDZIAŁ W DOWOLNIE WYBRANYM SZKOLENIU LUB KONFERENCJI ZAPROPONOWANYM PRZEZ CENTRUM EKSPERT DO KOŃCA 2010 R. ORAZ UZYSKA ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 20% NA POZOSTAŁE USŁUGI ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM.* * promocja w przypadku zakupu usługi w cenie 200zł/m-c SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAPŁAĆ MNIEJ!!!! Wszelkie informacje pod nr

17 Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz licznym sugestiom przedstawiamy ofertę różnorodnych szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb. Dzięki wnikliwej analizie sytuacji firmy oraz fachowej pomocy naszych specjalistów rozwiążą Państwo problemy oraz rozwieją wszelkie wątpliwości. Jesteśmy w pełni profesjonalną i gotową na wyzwania firmą szkoleniową, która zapewni Państwu obsługę merytoryczną na najwyższym poziomie. Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym szkoleniu: SZKOLENIE NA MIARĘ TWOICH POTRZEB Jeżeli: Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia; Nie czujesz się dobrze w dużej grupie szkoleniowej; Z kolejnego szkolenia wyszedłeś z poczuciem niedosytu wiedzy; Chcesz mieć komfort wpływu na termin, miejsce i zakres tematyczny szkolenia Skontaktuj się z nami! Przykładowe tematy szkoleń wewnętrznych: 1. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (możliwość połączenia szkolenia z audytem dotychczasowych praktyk stosowanych w zakładzie). 2. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ kurs dla dorady zawodowego ds. IPR. 3. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (warsztaty dla początkujacych i zaawansowanych przygotowujące do kontroli PFRON). 4. Dodatkowe instrumenty wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych (warsztaty z wypełniania wniosków m.in. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i refundację dodatkowych kosztów administracyjnych, transportowych i budowlanych).

18 5. Prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 6. Obowiązkowe wpłaty na PFRON sposoby zmiejszenia wysokości comiesięcznych kar. 7. Procedura ubiegania się o status zakładu pracy chronionej wymogi, jakie musi spełniac pracodawca. 8. Utrata statusu zakładu pracy chronionej argumenty za i przeciw, procedura rezygnacji ze statusu. UWAGA! Tematy mogą być dowolnie modyfikowane oraz łączone. Wszystko po to, aby jak najbardziej trafnie dobrać zagadnienia oraz rozwiązać Państwa problemy. Ponadto jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje. Nasi wykładowcy Szkolenia prowadzone są przez najlepszych w Polsce ekspertów specjalizujących się w problematyce uzyskiwania pomocy publicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Małgorzata Tylewicz i Szczepan Wroński od wielu lat aktywnie zajmują się prawem pomocy publicznej, rynkiem pracy osób niepełnosprawnych oraz innymi dziedzinami prawa mającymi związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnianiem. Posiadają również znaczące doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, co pozwala im osiągnąć znakomite efekty nie tylko dydaktyczne, ale przede wszystkim pragmatyczne. Forma szkolenia Każde szkolenie prowadzone jest nowoczesną metodą łączącą niezbędny zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej obowiązujących uregulowań prawnych z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce. Materiały szkoleniowe zawierają wiele przykładów konkretnych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w codziennej pracy, dzięki czemu czas i środki przeznaczone na szkolenie szybko się zwrócą.

19 Gwarancja skuteczności Doświadczenie wykładowców zdobyte zarówno podczas pracy zawodowej w organach administracji publicznej oraz organizacjach zrzeszających pracodawców, jak i we współpracy z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne gwarantuje, że uczestnicy szkoleń uzyskają kompletną i pewną informację odnośnie danej tematyki. Ze względu na indywidualne potrzeby przedsiębiorców szkolenia prowadzone są zarówno w formie otwartej dla wszystkich chętnych, jak i zamkniętej w siedzibie zainteresowanego uczestnika, według indywidualnie określonego planu dostosowanego do konkretnych potrzeb pracodawcy. Cena, tematyka i termin szkolenia: DO UZGODNIENIA Jeżeli są Państwa zainteresowani szkoleniem TYLKO DLA PAŃSTWA I POTRZEB PAŃSTWA FIRMY prosimy o przesłanie zapytania na nr fax lub WSZELKIE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO POD NR

Najnowsze szkolenie. Szkolenie NOWOŚCI W DOFINANSOWANIACH DO WYNAGRODZEŃ I ZFRON W 2014 r.

Najnowsze szkolenie. Szkolenie NOWOŚCI W DOFINANSOWANIACH DO WYNAGRODZEŃ I ZFRON W 2014 r. Najnowsze szkolenie Szkolenie NOWOŚCI W DOFINANSOWANIACH DO WYNAGRODZEŃ I ZFRON W 2014 r. Zakres szkolenia Szanowni Państwo, w 2014 r. weszły w życie nowe akty prawne regulujące kwestie udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ.

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. DZIEŃ I I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. 1. Przychody i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej: podatek dochodowy; podatek od nieruchomości; pozostałe zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń specjalistycznych

Oferta szkoleń specjalistycznych Oferta szkoleń specjalistycznych Szanowni Państwo, przygotowana przez Instytut Rozwoju Regionalnego oferta, stanowi esencję bieżących informacji nt. zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Podatek od nieruchomości w 2014 roku w gminach. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Podatek od nieruchomości w 2014 roku w gminach. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Streszczenie tematyki Podatek od nieruchomości w 2014 roku w gminach. Szkolenie podatkowe w formie warsztatowej poświęcone wybranym teoretycznym i praktycznym

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Nie każdy niepełnosprawny jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Serwis www.rehabilitacja.baza-wiedzy.pl został stworzony z myślą o łatwiejszym dostępie do informacji o obiektach rehabilitacyjnych i sanatoriach.

Serwis www.rehabilitacja.baza-wiedzy.pl został stworzony z myślą o łatwiejszym dostępie do informacji o obiektach rehabilitacyjnych i sanatoriach. 1/6 2/6 1. Kim jesteśmy. Serwis www.rehabilitacja.baza-wiedzy.pl został stworzony z myślą o łatwiejszym dostępie do informacji o obiektach rehabilitacyjnych i sanatoriach. Autorem serwisu jest firma Info

Bardziej szczegółowo

D o r a d z t w o P o d a t k o w e

D o r a d z t w o P o d a t k o w e D o r a d z t w o P o d a t k o w e N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y O Kancelarii A U DY T P O DAT KOW Y D O R A D Z T WO P O DAT KOW E O B S Ł U G A P Ł AC M E N E D E RÓW C E N Y T R A N S F E

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte dwudniowe Temat szkolenia Streszczenie tematyki Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej Szkolenie kompleksowo prezentuje złożoną problematykę tzw.

Bardziej szczegółowo

Jakie korzyści wynikają ze posiadania usługi prawnej direct?

Jakie korzyści wynikają ze posiadania usługi prawnej direct? Potrzebujesz porady związanej z rozwodem lub separacją? Martwisz się wynajmem lub sprzedażą domu? Potrzebujesz wsparcia w kwestii alimentów? Chcesz znać swoje prawa w pracy? Nie wiesz jak napisać wypowiedzenie?

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Na szkoleniu

Szkoleniowym Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Na szkoleniu Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez firmę IDIPSUM Sp. z.o.o szkoleniu, które odbędzie się 31 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Centrum Ekonomiczno Doradczo - Rachunkowe. Rachunkowość na Maksa!!!

Centrum Ekonomiczno Doradczo - Rachunkowe. Rachunkowość na Maksa!!! Rachmaks Nasza myśl przewodnia najtrafniej opisuje zaangażowanie, profesjonalizm i kwalifikacje naszego Zespołu. Dla nas rachunkowość to przede wszystkim pasja! Szanowni Państwo, Z ogromną radością pragniemy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online www.szkolenia.accadia.pl Dlaczego e-learning? 1. Wypełnisz ustawowy obowiązek przeszkolenia siebie i swoich pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu

Bardziej szczegółowo

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli AUDYT FINANSOWY I PODATKOWY FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli WSTĘP Szeroki wachlarz działań kontrolnych, prowadzonych w ramach kontroli zinstytucjonalizowanej oraz wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia 1 lipca 2016 r.

Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia 1 lipca 2016 r. Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia 1 lipca 2016 r. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pieczątka Wnioskodawcy... Numer sprawy Wniosek przyjęto w dniu... nr... Wypełnia PCPR w Ostrołęce W N I O S E K O DOFINANSOWA ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Olkuszu w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online www.szkolenia.accadia.pl 1. Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy Szkolenia Online www.szkolenia.accadia.pl Dlaczego e-learning? 1. Wypełnisz ustawowy obowiązek przeszkolenia siebie i swoich pracowników w

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

część A: Informacje o Wnioskodawcy

część A: Informacje o Wnioskodawcy pieczęć Wnioskodawcy data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK nr / o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie ulg

Efektywne wykorzystanie ulg Efektywne wykorzystanie ulg od płaconych składek PFRON na usługi szkoleniowe i organizację wydarzeń firmowych Jeżeli płacą Państwo składki na PFRON - czyli zatrudniają mniej niż ustawowo wskazanych 6%

Bardziej szczegółowo

wniosek kompletny przyjęto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w dniu...

wniosek kompletny przyjęto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w dniu... /pieczątka wnioskodawcy/ Nr sprawy... wniosek kompletny przyjęto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w dniu... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat województwo. Nr tel. Kierunkowy:...tel.:... Nr fax:...

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat województwo. Nr tel. Kierunkowy:...tel.:... Nr fax:... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim Data wpływu do PCPR Pieczątka wnioskodawcy Nr sprawy:.. Wypełnia PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr posesji. Powiat Gmina Województwo Nr telefonu, Nr faxu, e-mail ... / Pieczątka Wnioskodawcy / W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Część A:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH

NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH NOWE OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH W KONTEKŚCIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH GIODO, GIIF ORAZ PODATKOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10109 Cena netto 599,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

W N I O S E K. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 15 58-508 Jelenia Góra tel. 075/ 64-73-282 W N I O S E K Nr kolejny wniosku... wypełnia PCPR o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/

Data wpływu... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ Data wpływu...... (wypełnia PCPR) /pieczęć Wnioskodawcy/ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu), OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria transportowa Tacho-Tir Frąc, Romaniuk sp. j. to firma zajmująca się kompleksową obsługą firm transportowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie firm zatrudniających osoby niepełnosprawne Nowa Ruda-Słupiec, 18 maja 2012 r. Ostatnia aktualizacja 16.05.2012 r. Charakterystyka PFRON - wprowadzenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR...

Data wpływu do PCPR... Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji I. Część

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

4. Informacje o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych: 1

4. Informacje o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych: 1 Nr sprawy:... (pieczęć Wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych Część A:

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Stosownie do treści 4 ust. 3 Regulaminu kontroli w Regionalnym Centrum

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r.

3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w 2 w terminie od. do... 2014r. Umowa nr... wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, nr NIP: 896-00-07-258,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy)

Szkolenie dla samorządów w zakresie VAT (przepisy w 2013 r. oraz prawo do odliczania VAT przez samorządy) Termin szkolenia: 16 maja 2013 r. Wrocław Opiekun Klienta Beata Kaputa tel. 71 375 10 06 beata.kaputa@pl.ey.com academyofbusiness@pl.ey.com Ernst & Young Academy of Business al. Armii Ludowej 26 00-609

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców. 11 kwietnia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie. Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców. 11 kwietnia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców 11 kwietnia 2016 r. FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA PRACODAWCÓW Pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści:

AKADEMIA WIEDZY. Zamknięcie roku 2011. Cel: Korzyści: AKADEMIA WIEDZY Zamknięcie roku 2011 Cel: Omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku 2011, biorąc pod uwagę zarówno aspekt rachunkowy jak i podatkowy. W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa Zaproszenie Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011 Termin 12 / 01 / 2012 (9.30 15.00) Miejsce szkolenia Gliwice / Sala konferencyjna AHK Polska / Rynek 6 Język Polski Grupa docelowa Seminarium adresowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zadań wykonywanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR Lublin w 2006 roku.

Sprawozdanie z zadań wykonywanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR Lublin w 2006 roku. Sprawozdanie z zadań wykonywanych przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR Lublin w 2006 roku. I. Zadania ogólne 1. Organizacja Działu Poszczególni pracownicy Działu w 2006 r. realizowali następujące

Bardziej szczegółowo

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ

USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ USŁUGI RACHUNKOWE I FINANSOWE ODPOWIEDŹ NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTA GWARANCJA PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ Spis treści: Kim jesteśmy... 3 Czym się zajmujemy... 4 Korzyści ze współpracy z FIN-CON... 5

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny Data wpływu. Nr sprawy... (wypełnia PCPR) (wypełnia PCPR) dla: WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji. Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską

Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji. Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską CASE STUDIES Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji Audyt wewnętrzny dla małej firmy Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską Strona 1 z 5 CASE STUDY Audyt legalności

Bardziej szczegółowo

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna Księgowość tradycyjna Kilka słów o nas Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu finansów i księgowości. Bogate doświadczenie pozyskane w ramach prowadzenia księgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa podmiotu i adres siedziby, telefon/faks kontaktowy... 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP ):...

1. Nazwa podmiotu i adres siedziby, telefon/faks kontaktowy... 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP ):... ... Wniosek przyjęto w MOPR /pieczęć Wnioskodawcy/ w dniu...nr... MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EUROPEJSKIM 2014-2020 (EFS I EFRR) + praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm

OBSŁUGA PRAWNA. Rozwiązanie pakietowe dla firm OBSŁUGA PRAWNA Rozwiązanie pakietowe dla firm Pakiety obsługi prawnej Kompleksowa ochrona prawna w zamian za zryczałtowaną miesięczną opłatę ASAP24 oferuje rozwiązanie dostosowane do problemów prawnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę 22.07.2013 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY 2015 planowanie, ewidencja, rozliczanie

CZAS PRACY 2015 planowanie, ewidencja, rozliczanie Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp. j. ul. Wita Stwosza 32, 02-661 Warszawa zkonferencja CZAS PRACY 2015 planowanie, ewidencja, rozliczanie Warszawa, 21-22.05.2015 r., Hotel Marriott ***** Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o 2 7 9 A, 8 4-2 0 0 W e j h e r o w o Z e s p ó ł O b s ł u g i P r o g r a m ó w P F R O N www.pcprwejherowo.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl. Adresaci usługi szkoleniowej

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl. Adresaci usługi szkoleniowej ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Ewidencja finansowo-księgowa zdarzeń gospodarczych Funduszu Pracy w urzędach pracy ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej

Bardziej szczegółowo