Regulamin Programu dla Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu dla Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr../2014 Regulamin Programu dla Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik Centrum Nauki Kopernik (dalej CNK) jest instytucją kultury, której misją jest zachęcanie do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas. 1 Zasady ogólne 1. Tytuł Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik może otrzymać osoba fizyczna lub prawna, która identyfikuje się z działalnością CNK i chce wesprzeć działania i misję CNK i która przekaże na rzecz CNK wpłatę pieniężną w wysokości zależnej od wybranego pakietu korzyści. 2. Centrum Nauki Kopernik jest instytucją, której misja może być realizowana tylko w otoczeniu społecznego zaufania, dlatego Przyjacielem Centrum Nauki Kopernik mogą zostać tylko te osoby, których działalność i wizerunek nie budzą kontrowersji w odbiorze społecznym. 3. Kwota przekazana przez Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik zostanie przeznaczona na działalność statutową CNK. 2 Zgłoszenie 1. Zgłoszenie chęci otrzymania tytułu Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie w zakładce Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik. 2. W formularzu zgłaszający wskazuje wybrany pakiet korzyści: PAKIET ARGENTEUS (SREBRNY) Pakiet korzyści przysługujących osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała wpłaty w wysokości ,00 zł netto na konto CNK, obejmujący: 1) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy) na Ścianie Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik znajdującej się w budynku CNK, 1/5

2 2) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy, logotyp) na stronie w zakładce Nasi Przyjaciele, 3) 50 voucherów na jednorazowe wejście do CNK dla jednej osoby, 4) 1 wycieczka VIP zwiedzanie ekspozycji CNK z przewodnikiem (grupa VIP maksymalnie 20 osób), 5) 20 biletów na seans w Planetarium w ramach wycieczki VIP, 6) 5 imiennych kart VIP uprawniających do nielimitowanej liczby odwiedzin w CNK przez 1 rok, newsletter dla Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik. PAKIET AUREUS (ZŁOTY) Pakiet korzyści przysługujących osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała wpłaty w wysokości ,00 zł netto na konto CNK, obejmujący: 1) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy) na Ścianie Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik znajdującej się w budynku CNK, 2) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy, logotyp) na stronie w zakładce Nasi Przyjaciele, 3) 100 voucherów na jednorazowe wejście do CNK dla jednej osoby, 4) 2 wycieczki VIP zwiedzanie ekspozycji CNK z przewodnikiem (grupa VIP maksymalnie 20 osób), 5) 40 biletów na seanse w Planetarium w ramach wycieczek VIP (po 20 na każdą), 6) 10 imiennych kart VIP uprawniających do nielimitowanej liczby odwiedzin w CNK przez 1 rok, 7) newsletter dla Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik. PAKIET RUBINUS (RUBINOWY) Pakiet korzyści przysługujących osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała wpłaty w wysokości ,00 zł netto na konto CNK, obejmujący: 1) oznaczenie wybranego eksponatu logotypem firmy 2) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy) na kwadratowej płytce na Ścianie Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik znajdującej się w budynku CNK 3) umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik (imię i nazwisko lub nazwa firmy, logotyp) firmy na stronie w zakładce Nasi Przyjaciele, 2/5

3 4) 50 voucherów na jednorazowe wejście do CNK dla jednej osoby 5) 2 wycieczki VIP - zwiedzanie ekspozycji CNK z przewodnikiem VIP (grupa VIP maksymalnie 20 osób) 6) 40 biletów na seanse w Planetarium w ramach wycieczek VIP (po 20 na każdą), 7) 5 imiennych kart VIP uprawniających do nielimitowanej liczby odwiedzin w CNK przez 1 rok, 8) newsletter dla Przyjaciół Centrum Nauki Kopernik 3. W ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zgłaszający otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie przez CNK zgłoszenia. 4. Na adres wskazany w formularzu zostaną wysyłane przez CNK: a) faktura pro forma z terminem płatności 21 dni, b) właściwy formularz, którego podpisanie będzie ostatecznym potwierdzeniem przystąpienia do programu, c) formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na umieszczenie danych Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik na ścianie w budynku CNK (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz logotyp)i na stronie internetowej CNK (imię i nazwisko lub nazwa firmy). 5. Warunkiem rozpoczęcia przez CNK realizacji korzyści na rzecz Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik jest przesłanie do CNK formularza, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w oryginale, podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik. 6. Przesłanie podpisanego formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w zakresie wskazanym w formularzu. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (kod pocztowy ). 3 Płatność na rzecz CNK 1. Dniem dokonania płatności jest dzień uznania na rachunku bankowym CNK. 2. Po dokonaniu płatności Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik otrzymuje od CNK: a) ważne przez rok od dnia wysłania: vouchery, karty VIP, kupon/kupony na wycieczkę/wycieczki VIP. 3/5

4 b) dyplom Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik stanowiący symboliczne potwierdzenie bycia Przyjacielem CNK, c) fakturę VAT. 5 Zasady realizacji korzyści Realizacja korzyści z Pakietu Srebrnego i Pakietu Złotego będzie następować zgodnie z następującymi zasadami: 1) Informacja na ścianie budynku CNK: informacja o Przyjacielu Centrum Nauki Kopernik zawierająca jego dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy, logotyp) zostanie umieszczona na ścianie w siedzibie CNK w ciągu 30 dni od dnia wpłaty na konto CNK, informacja będzie zgodna z systemem identyfikacji wizualnej CNK, informacja będzie umieszczona na ścianie przez 2 lata, Jednocześnie CNK oświadcza, że Przyjacielowi Centrum Nauki Kopernik przysługuje prawo do anonimowości; Przyjaciel CNK może w dowolnym momencie zrezygnować z eksponowania swoich danych. 2) informacja na stronie www: informacja o Przyjacielu Centrum Nauki Kopernik zawierająca jego dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) zostanie umieszczona na stronie w zakładce Nasi Przyjaciele w ciągu 30 dni od dnia wpływu wpłaty na konto CNK, forma informacji będzie zgodna ze standardami strony www CNK, informacja nie będzie zawierać logo Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik informacja będzie umieszczona na stronie przez 1 rok. Jednocześnie CNK oświadcza że Przyjacielowi Centrum Nauki Kopernik przysługuje prawo do anonimowości; Przyjaciel CNK może w dowolnym momencie zrezygnować z eksponowania swoich danych. 3) vouchery do CNK: voucher uprawnia do odbioru ważnego w dniu wymiany, jednego, jednorazowego, normalnego bądź ulgowego biletu wstępu do CNK na wystawy, 4/5

5 voucher jest ważny do ostatniego dnia terminu ważności nadrukowanego na stronie tytułowej i może zostać wymieniony na bezpłatną kartę wstępu w dowolnym terminie, w okresie ważności, w dni, kiedy CNK jest udostępniane Zwiedzającym i pod warunkiem dostępności miejsc w CNK, realizacja korzyści wymaga podejścia do wskazanej kasy i wymiany vouchera na kartę wstępu do CNK, posiadacz jednego vouchera może dokupić jeden dodatkowy bilet w kasie bilet wydany na podstawie vouchera nie uprawnia do wstępu do laboratoriów ani innych dodatkowo biletowanych miejsc w CNK, za voucher nie może zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny. 4) Wycieczka VIP (w tym seans w Planetarium): podstawą do odbycia wycieczki VIP jest kupon, kupon na wycieczkę jest ważny przez rok (termin zostanie wpisany na kuponie) w dniach i godzinach, kiedy CNK jest dostępne dla Zwiedzających, CNK zapewnia przewodnika, który oprowadzi grupę po galeriach CNK, maksymalny czas wycieczki (bez czasu seansu w Planetarium) to 4 godziny, grupa może liczyć maksymalnie 20 osób, chęć odbycia wycieczki VIP należy zgłosić co najmniej a 2 tygodnie przed jej planowanym terminem; realizacja seansu w Planetarium będzie zależna od dostępności miejsc; w przypadku braku dostępności miejsc we wskazanym przez Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik terminie Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik ma prawo według swego wyboru: wskazać inny dzień seansu w Planetarium albo wskazać inny dzień realizacji całej wycieczki VIP. 5) Karta Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik Karta Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik jest kartą imienną i uprawnia jej posiadacza do nielimitowanej liczby odwiedzin CNK, karta wymaga personalizacji w kasie CNK podczas pierwszej wizyty, karta jest ważna przez 1 rok od dnia jej wysłania przez CNK na adres Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik, karta uprawnia do 5% zniżki w sklepiku znajdującym się w CNK. 6) Newsletter: 5/5

6 Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik może otrzymywać newsletter informujący o planowanych wydarzeniach w CNK, Przyjaciel Centrum Nauki Kopernik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, wysyłając w odpowiedzi maila o treści NIE. 7) Oznaczenie eksponatu logotypem Przyjaciela Centrum Nauki Kopernik - wybrany eksponat zostanie oznaczony logotypem firmy w ciągu 30 dni od dnia wpływu wpłaty na konto CNK - forma oznaczenia zostanie ustalona w formie elektronicznej na etapie przyjmowania zgłoszenia Przyjaciela - forma oznaczenia będzie zgodna z standardami i system identyfikacji wizualnej CNK - oznaczenie będzie umieszczone na eksponacie przez 1 rok 6/5

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA 1 Planetarium Niebo Kopernika Jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik udostępnionych publiczności jest Planetarium Niebo Kopernika (zwane dalej Planetarium). Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. 1 Warunki ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. 1 Warunki ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 1 Warunki ogólne 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com.

REGULAMIN. 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy placefordress.com. REGULAMIN Sklep internetowy www.placefordress.com jest prowadzony przez Place for Dress Agata Olszyńska, Marta Wiznerowicz, S. C., ul. Leśnowolska 36 a 60-452 Poznań, NIP 7822562845, REGON 302491688 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem www.fabryka.pl, prowadzony jest przez:

Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem www.fabryka.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKA.PL Sklep internetowy Fabryka.pl, funkcjonujący pod adresem www.fabryka.pl, prowadzony jest przez: "DRESSLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" DUBLIN SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT. Rozdział I Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT. Rozdział I Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW NA MECZE LOTOSU TREFLA GDAŃSK, ATOMU TREFLA SOPOT I TREFLA SOPOT Rozdział I Definicje 1. Organizator Sprzedaży Stowarzyszenie Trefl Pomorze, z siedzibą w ERGO ARENA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Przed przystąpieniem do zakupu lub rezerwacji biletu za pośrednictwem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail.

3. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sklepu na wybrany przez Zamawiającego adres e-mail. Regulamin 1. Regulamin Sklepu Internetowego jezykiobce.pl i samosedno.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów na stronach www.jezykiobce.pl i www.samosedno.com.pl. Złożenie przez Klienta

Bardziej szczegółowo