Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje/imprezy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (zwanym dalej Centrum ). 2. Zakup biletów w systemie zakupu online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu i oznacza zaakceptowanie regulaminu odpowiedniej atrakcji/imprezy, na którą kupowany jest bilet. Regulaminy atrakcji/imprez są dostępne na stronie oraz 3. Zakup biletu online jest możliwy w przypadku: 1) uprzedniego dokonania rejestracji na zasadach określonych w 2 poniżej; 2) wyrażenia przez osobę dokonującą rejestracji profilu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży ; 3) wyrażenia przez osobę dokonującą rejestracji profilu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez zaakceptowanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę aby moje dane osobowe jako osoby dokonującej płatności za nabywane usługi były przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych ( Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności przez PayU S.A. 4) wyboru atrakcji/imprez objętych rezerwacją, dostępnych w systemie zakupu online; 5) realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu online płatności za pomocą systemu PayU, lub posiadania karty płatniczej akceptowanej przez system PayU; 1/5

2 6) dostępności wolnych miejsc. 4. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych atrakcji/imprez podawany jest na stronie oraz niebokopernika.org.pl. 5. Zakup biletów indywidualnych i grupowych dotyczy następujących atrakcji: wystawy stałe, laboratoria, Galeria Bzzz, Planetarium. 6. Na organizowane przez Centrum imprezy specjalne można zakupić wyłącznie bilety indywidualne. 7. W przypadku dokonania zakupu online niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danej atrakcji/imprezy (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup. 8. Sposób odbioru biletów na inne atrakcje, imprezy zostanie każdorazowo określony w regulaminie danej atrakcji/imprezy. 9. W przypadku nie odebrania biletów zakupionych online koszty nie będą zwracane. 2 Rejestracja 1. Zakupu online może dokonać każda osoba pełnoletnia, która ma zarejestrowany profil w systemie pod adresem i dokona zalogowania. 2. Osoby, które nie są zarejestrowane, mogą to zrobić, przez internetową rejestrację (dalej zwana Rejestracją ). W tym celu należy podać imię, nazwisko, adres oraz wybrać profil użytkownika. Aby się zarejestrować należy ustalić i wpisać hasło. Hasło musi zawierać od 6 do 20 znaków i składać się z liter (dużych i małych) oraz cyfr, bez znaków specjalnych. 3. Każda osoba dokonująca Rejestracji online dostanie na podany w formularzu rejestracji adres wiadomość zwrotną z informacją czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Centrum i czy posiada ona już zarejestrowany profil. 4. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym. 3 Zakup online zasady ogólne 1. Warunkiem zakupu biletów online jest dokonanie rezerwacji na wybraną atrakcję/imprezę zgodnie z zasadami jej dotyczącymi. 2. Przy jednej sesji logowania można dokonać maksymalnie trzech różnych rezerwacji w celu zakupu biletów. 2/5

3 3. W przypadku chęci dokonania kolejnych (czterech lub więcej) rezerwacji online należy wylogować się z systemu, i po co najmniej 30 minutach dokonać ponownego zalogowania, z zastrzeżeniem ust Każda rezerwacja biletów online biletów grupowych otrzyma swój indywidulany numer i każda z nich wymaga uiszczenia osobnej opłaty. 5. Każda rezerwacja online biletów indywidualnych otrzyma swój osobny numer z możliwością łącznej opłaty za wszystkie rezerwacje. 6. Przy rezerwacji online należy wybrać zakładkę z rezerwowaną atrakcją, określić odpowiedni rodzaj i liczbę biletów z dostępnych kategorii cenowych oraz termin wizyty (data i godzina). W celu otrzymania faktury VAT trzeba zaznaczyć opcję czy chcesz fakturę oraz wskazać niezbędne dane do wystawienia faktury VAT: 1) imię nazwisko lub nazwę nabywcy; 2) adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica); 3) numer NIP. 7. Opłata za zakup online dokonywana jest za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach zakupu online sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej. System akceptuje karty: VISA, MasterCard. 8. W celu skutecznego zakończenia zakupu online, należy w ciągu 15 minut od chwili wybrania terminu zwiedzania w Centrum, dokonać płatności. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do ogólnej puli. 9. W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia rezerwacji online zgodnie z ustępem powyższym, system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość z potwierdzeniem zakupu online. 10. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zarezerwowanie biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu online lub w wygenerowanych automatycznie ach. 11. Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w regulaminach właściwych atrakcji/imprez. 4 Wystawy stałe 1. Przy jednej sesji logowania można dokonać maksymalnie trzech różnych rezerwacji online celem zakupu biletów, obejmujących na jedną rezerwację nie więcej niż: 70 biletów grupowych i nie więcej niż 10 biletów indywidualnych. 2. Zakupione bilety do Centrum należy odebrać w kasie Centrum w dniu zwiedzania, 3/5

4 po podaniu numeru rezerwacji: w przypadku biletów grupowych: 20 minut przed godziną na którą zarezerwowana jest wizyta w przypadku biletów indywidualnych: 30 minut przed godziną, na którą zarezerwowana jest wizyta, ale nie później niż godzinę po wybranym czasie wizyty (w godzinach pracy kas). 5 Laboratoria 1. Przed dokonaniem zakupu online należy zapoznać się z opisem warsztatów prowadzonych w laboratorium chemicznym, biologicznym lub fizycznym oraz w pracowni robotycznej. Szczegółowy program pracowni robotycznej oraz laboratorium chemicznego, biologicznego lub fizycznego Centrum jest dostępny pod adresem: kopernik.org.pl/ laboratoria/. 2. W przypadku grup zorganizowanych opłata stała za udział w warsztatach w laboratorium chemicznym, biologicznym lub fizycznym oraz w pracowni robotycznej jest niezależna od liczby osób, które biorą w nich udział. Opłata jest wskazana w cenniku dostępnym na stronie internetowej 3. Wstęp do laboratoriów i pracowni robotycznej wymaga również rezerwacji i zakupienia odpowiedniego rodzaju i liczby biletów na wystawy stałe. 6 Planetarium 1. Przy jednej sesji logowania można dokonać maksymalnie trzech różnych rezerwacji celem zakupu biletów online obejmujących na jedną rezerwację nie więcej niż 139 biletów grupowych i nie więcej niż 10 biletów indywidualnych. 2. Łącznie z zakupem biletu na wizytę w Planetarium można dokonać zakupu biletów na wystawy stałe i do laboratoriów zgodnie z Zakupione bilety do Planetarium należy odebrać w kasie Planetarium, po podaniu numeru rezerwacji, nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem seansu na jaki zostały zakupione. 7 Osoby posiadające bilety roczne Posiadacz karty rocznej na wystawy stałe może dokonać zakupu online na wszystkie dostępne dodatkowe atrakcje jak Laboratoria oraz do Planetarium zgodnie z cennikiem tych atrakcji. 4/5

5 8 Postanowienia końcowe 1. Centrum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej pod adresem: oraz w kasach Centrum. 2. Regulamin jest integralną częścią Regulaminu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik oraz Regulaminu Planetarium Niebo Kopernika dostępnych na stronie internetowej po adresem: kopernik.org.pl/odwiedz-nas/ oraz regulaminów poszczególnych atrakcji/imprez na jakie dokonywana jest rezerwacja. 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu zwiedzania Centrum Nauki Kopernik / Regulaminu Planetarium Niebo Kopernika oraz regulaminów poszczególnych atrakcji/imprez na jakie dokonywana jest rezerwacja. 4. Do cen biletów zakupionych w systemie zakupu online stosuje się ceny wskazane w cenniku, dostępnym pod adresem: (podpis Dyrektora Centrum) 5/5

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulaminy. REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminy REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową www.novekino.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią. 1 (Definicje) Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej Możesz mieć więcej z Xperią 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo