Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku. 2. Emitentem Bonów Smart, jest Smart-Up Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, Warszawa, NIP: , REGON: Bony Smart uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania rezerwacji oraz częściowej lub całkowitej płatności za Pakiety Smart świadczone u dostawców usług będących partnerami programu Smart Bonus. 4. Rezerwacji poszczególnych Pakietów Smart można dokonywać tylko i wyłącznie za pomocą systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej 5. Przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji Użytkownik serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 6. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował pełną treść Regulaminu bez sprzeciwu. 2 Kluczowe definicje 1. Smart-Up podmiot prawny Smart-Up Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 27, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP ; REGON Partner Smart-Up podmiot prawny lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest oficjalnym Partnerem Programu Smart Bonus i na jego rzecz świadczy ściśle określone, zewnętrzne usługi w ramach określonych i przypisanych jej Pakietów Smart. 3. Użytkownik posiadacz ważnego Bonu Smart, który jest uprawniony do dokonywania rezerwacji w systemie rezerwacyjnym dostępnym na stronie internetowej 4. Serwis portal rezerwacyjny dostępny na stornie internetowej 5. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część. 6. Pakiet Smart zestaw usług tworzących jednolity program i objęty jedną wspólną ceną sprzedaży. 7. Bon Smart - bon promocyjny uprawniający jego Użytkownika do otrzymania określonej zniżki pieniężnej, wyrażonej w kwocie pieniężnej w złotych polskich na pierwszej części Bonu Smart, przy dokonywaniu rezerwacji oraz zakupu Pakietu Smart. 8. Bon Smart VIP - bon promocyjny uprawniający jego Użytkownika do otrzymania. 3 Rodzaje Bonów 1. Bony Smart emitowane są w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej w formie pliku cyfrowego w formacie.pdf)

2 2. Każdy Bon Smart posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny opisany na Bonie Smart jako KOD BONU. 3. Każdy Bon Smart jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu Smart jest opisany na Bonie Smart jako data ważności. 4. Bony Smart emitowane są na okaziciela, a ich realizacja uzależniona jest od ważności kodu umieszczonego na każdym Bonie Smart oraz od daty jego ważności. Umieszczony na Bonie Smart kod jest jednorazowy i jego jednokrotne wykorzystanie lub upłynięcie terminu ważności Bonu Smart jest jednoznaczna z wygaśnięciem nabytego uprawnienia Użytkownika Bonu Smart do jego realizacji. Smart-Up emituje następujące rodzaje Bonów Smart: Bony Smart o nominale 50 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 50 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą Bony do 50 zł lub oznaczone kwotą wyższą od 50 zł. Bony Smart o nominale 100 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 100 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą Bony do 100 zł lub oznaczone kwotą wyższą od 100 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż Bony do 100 zł, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako Bony do. Bony Smart o nominale 200 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 200 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą Bony do 200 zł lub oznaczone kwotą wyższą od 200 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż Bony do 200 zł, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako Bony do. Bony Smart o nominale 300 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 300 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą Bony do 300 zł lub oznaczone kwotą wyższą od 300 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż Bony do 300 zł, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako Bony do. Bony Smart o nominale 400 zł uprawniające Użytkownika do otrzymania każdorazowo zniżki pieniężnej w wysokości 400 zł na wszystkie Pakiety Smart oznaczone w Serwisie kwotą Bony do 400 zł. W przypadku Pakietów Smart oznaczonych w serwisie kwotami niższymi niż Bony do 400 zł, przysługująca zniżka stanowi maksymalną przedstawioną kwotę w wyrażeniu opisanym w danym Pakiecie Smart jako Bony do. 5. Bony Smart VIP emitowane są na okaziciela, a ich realizacja uzależniona jest od ważności kodu umieszczonego na każdym Bonie Smart VIP oraz od daty jego ważności. Umieszczony na Bonie Smart VIP kod jest jednorazowy i jego jednokrotne wykorzystanie lub upłynięcie terminu ważności Bonu Smart VIP jest jednoznaczna z wygaśnięciem nabytego uprawnienia Użytkownika Bonu Smart VIP do jego realizacji. Smart-Up emituje następujące rodzaje Bonów Smart VIP: Bony Smart VIP 300 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej

3 wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 300. Bon Smart VIP 300 nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu, w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. Bony Smart VIP 600 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej wyłącznie nazwą Bony Smart VIP 600. Bon Smart VIP 600 nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu, w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. Bony Smart VIP 1000 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej wyłącznie nazwą Bony Smart VIP Bon Smart VIP 1000 nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu, w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. Bony Smart VIP 1500 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej wyłącznie nazwą Bony Smart VIP Bon Smart VIP 1500 nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu, w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. Bony Smart VIP 2000 uprawniające Użytkownika do otrzymania jednej wyłącznie nazwą Bony Smart VIP Bon Smart VIP 2000 nie uprawniają Użytkownika do realizacji bezpłatnej usługi w ramach Pakietów Smart umieszczonych i oznaczonych w innych częściach Serwisu, w tym innych częściach Serwisu opisanych w całości lub częściowo jako Pakiety Smart VIP bądź Bony Smart VIP. 4 Zakup i realizacja Pakietów Smart 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron. 2. Dokonanie rezerwacji oraz zakupu wybranego Pakietu Smart możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez Serwis. Dokonanie rezerwacji lub zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart nie jest możliwe bezpośrednio u Partnerów Smart- Up.

4 3. Fizyczna realizacja usługi według wybranego Pakietu Smart jest dokonywana tylko i wyłącznie poprzez oraz w obiekcie Partnera Smart-Up. 4. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru Pakietu Smart spośród oferowanych mu Pakietów Smart w ramach Serwisu zgodnie z uprawnieniami dotyczącymi poszczególnych rodzajów Bonów Smart opisanych w Użytkownik oświadcza, iż ma ukończone 18 lat i może samodzielnie dokonać rezerwacji i zakupu Pakietu Smart za pośrednictwem Serwisu. 6. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem oraz sposobem rezerwacji oraz realizacji Pakietów Smart dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz zapoznał się z informacjami szczegółowymi na temat wybranego Pakietu Smart, zawartości jego usług oraz ceny końcowej oraz innymi niezbędnymi informacjami koniecznymi do dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy oraz bierze całkowicie odpowiedzialność za dokonany przez siebie wybór. 7. W celu przeprowadzenia prawidłowej rezerwacji i zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart, Użytkownik zobowiązany jest: Dokonać wyboru odpowiedniego Pakiet Smart. Dokonać wyboru obiektu Partnera Smart-Up, w którym zamierza zrealizować Pakiet Smart. Dokonać wyboru daty (okresu), w którym usługa zgoda z wybranym Pakietem Smart ma zostać zrealizowana. Wypełnić formularz zgłoszenia rezerwacji z wymaganymi danymi osobowymi W trakcie dokonywania rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych. Dokonując rezerwacji Użytkownik automatycznie poświadcza zgodność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych osobowych. Wprowadzić ważny kod Bonu Smart Wybrać formę płatności oraz zaakceptować jej warunki. Dokonać płatności poprzez system płatności elektronicznych dostępny na stornie Serwisu. Smart-Up potwierdza dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną oraz przesyła na adres Użytkownika wszelkie niezbędne dane oraz informacje, które Użytkownik jest zobowiązany wydrukować oraz okazać w obiekcie Partnera Smart-Up w momencie dokonywania meldunku w recepcji w wybranym przez siebie obiekcie. Umowa zostaje zawarta z momentem prawidłowego dokonania płatności za usługę. 8. W celu przeprowadzenia prawidłowej rezerwacji i zakupu Pakietu Smart z wykorzystaniem Bonów Smart VIP, Użytkownik zobowiązany jest: Dokonać wyboru odpowiedniego Pakiet Smart. Dokonać wyboru obiektu Partnera Smart-Up, w którym zamierza zrealizować Pakiet Smart. Dokonać wyboru daty (okresu), w którym usługa zgoda z wybranym Pakietem Smart ma zostać zrealizowana.

5 Wypełnić formularz zgłoszenia rezerwacji z wymaganymi danymi osobowymi W trakcie dokonywania rezerwacji Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych. Dokonując rezerwacji Użytkownik automatycznie poświadcza zgodność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych osobowych. Wprowadzić ważny kod Bonu Smart Zaakceptować warunki realizacji usługi dla danego Pakietu Smart. Smart-Up potwierdza dokonanie rezerwacji drogą elektroniczną oraz przesyła na adres Użytkownika wszelkie niezbędne dane oraz informacje, które Użytkownik jest zobowiązany wydrukować oraz okazać w obiekcie Partnera Smart-Up w momencie dokonywania meldunku w recepcji w wybranym przez siebie obiekcie. Umowa zostaje zawarta z momentem prawidłowego dokonania rezerwacji za usługę. 9. Jeden ważny Bon Smart lub jeden ważny Bon Smart VIP uprawnia jego Użytkownika do zrealizowania jednego Pakietu Smart u jednego wybranego Partnera Smart-Up. 10. Użytkownik dokonując prawidłowej rezerwacji Pakietu Smart ma możliwość otrzymania dokumentu potwierdzenia sprzedaży w postaci faktury VAT, na pełną kwotę zakupionych usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas dokonywania procesu rezerwacji. 11. Płatności w Serwisie można dokonać kartą kredytową lub przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego First Data Polcard. 12. W trakcie realizacji usługi obejmującej wybrany Pakiet Smart, Partner Smart-Up ma prawo domagać się od Użytkownika Bonu Smart lub Bonu Smart VIP wpłaty zaliczki lub podania numeru karty kredytowej w celu zabezpieczenia realizacji ewentualnych dodatkowych usług nie objętych Pakietem Smart. 13. Użytkownikowi Bonu Smart lub Bonu Smart VIP nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, nie wykorzystania pełnej oferty usług objętych wybranym Pakietem Smart. 14. W przypadku zamówienia i/lub zakupu przez Użytkownika dodatkowych usług, nie objętych wybranym Pakietem Smart, Użytkownik jest zobowiązany do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Obiekcie Partnera Smart-Up. 15. Bony Smart oraz Bony Smart VIP nie podlegają wymianie na gotówkę. 5 Prawo do odstąpienia od umowy 1. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika możliwe jest każdorazowo przed ostatecznym dokonaniem płatności za Pakiet Smart. 2. Zmiana lub modyfikacja rezerwacji przez Użytkownika po dokonania rezerwacji i

6 płatności za Pakiet Smart jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas, gdy w opisie oferty Pakietu Smart jest zawarta taka informacja oraz na warunkach w niej opisanych. Wszelkie koszty związane z dokonaniem modyfikacji rezerwacji ponosi w całości Użytkownik. 3. Użytkownik może, bez informowania o tym fakcie Smart-Up, przenieść dokonaną rezerwację na inną osobę wraz z wszystkimi przysługującymi mu prawami z tytułu dokonanej rezerwacji wybranego Pakietu Smart, o ile osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa, jest skuteczne wobec Smart-Up, jeżeli Użytkownik zawiadomi o tym fakcie Partnera Smart-Up i uzyska od Partnera Smart-UP stosowne potwierdzenie zmiany danych osobowych Użytkownika uprawnionego do zrealizowania pobytu w ramach Pakietu Smart przed rozpoczęciem pobytu określonym w rezerwacji. Wszelkie ewentualne koszty związane ze zmianą danych osobowych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi stawkami u Partnera Smart- Up, ponosi Użytkownik. 4. Jeżeli rezerwacja z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie mogła dojść do skutku, Smart- Up powiadomi bezzwłocznie o tym fakcie Użytkownika. 5. W przypadku konieczności zmiany istotnych warunków umowy z Użytkownikiem, przed rozpoczęciem pobytu w ramach Pakietu Smart, Smart-Up powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik ma prawo przyjąć proponowaną zmianę umowy lub odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z zachowaniem prawa do zwrotu wszelki wniesionych opłat za wybrany i opłacony przez Użytkownika Pakiet Smart. 6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niezależnej i niezawinionej od Smart-Up, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za niewykonanie usługi. 7. W przypadku wystąpienia overbookingu lub upadłości Partnera Smart-Up, Smart-Up zapewni Użytkownikowi zbliżony Pakiet Smart, w zbliżonym terminie realizacji oraz w zbliżonym standardzie obiektu Partnera Smart-Up. 8. W przypadku odrzucenia propozycji alternatywnej opisanej 4 w pkt. 7, Smart-Up anuluje dokonaną wcześniej przez Użytkownika rezerwację i zwróci Użytkownikowi wszelkie wniesione przez Użytkownika na rzecz Smart-Up opłaty za Pakiet Smart. 9. Smart-Up zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i odstąpienia o umowy w sytuacji, gdy Użytkownik nie dostarczy przy dokonywaniu rezerwacji w Serwisie, wszystkich niezbędnych i wymaganych danych osobowych Użytkownika i/lub innych osób, których dotyczy rezerwacja. 6 Dane osobowe Użytkowników 1. Użytkownik dokonując rezerwacji i/lub zakupu Pakietów Smart oświadcza, iż wyraża zgodę na zapisywanie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu rezerwacji i/lub zakupu Pakietu Smart przez Smart-Up oraz przez Partnerów Smart-Up w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

7 2. Dane osobowe Użytkowników, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres są zbierane i zapamiętywane w formie elektronicznej przez Smart-Up podczas procesu rezerwacji i zakupu Pakietów Smart. 3. Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane w procesie rezerwacji i realizacji zamówienia i są przekazywane Partnerom Smart-Up w celu prawidłowej realizacji pobytu w obiektach Partnerów Smart-Up. 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również zbierane, przechowywane oraz wykorzystane w celach marketingowych, takich jak: przesyłanie informacji handlowych, przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach, informowanie o nowościach i promocjach, przesyłanie zaproszeń do udziału w ankietach lub przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych tylko i wyłącznie w przypadku kiedy Użytkownik wyrazi na to dobrowolną zgodę poprzez odznaczenie stosownego pola w formularzu rezerwacyjnym podczas dokonywania rezerwacji i/lub zakupu Pakietu Smart. 5. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez Smart-Up poprzez odznaczenie stosownego pola w formularzu rezerwacyjnym. 6. Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy danych Smart-Up. 7. Na pisemny wniosek Użytkownika, każdorazowo Smart-Up udzieli niezwłocznej informacji, czy dysponuje danymi osobowymi Użytkownika, i jeżeli tak, to ujawni pełen ich zakres. 8. Serwis tymczasowo może gromadzić informacje na temat zachowania Użytkowników na stronie Serwisu w postaci plików cookies. Działanie to może jednak odbyć się tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na takie działanie poprzez zaakceptowanie odpowiedniej informacji o plikach cookies na stronie Serwisu. 7 Reklamacje oraz zakres odpowiedzialności Smart-Up 1. Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Użytkowników są Partnerzy Smart-Up realizujący Pakiety Smart. Smart-Up nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług w obiektach Partnerów Smart-Up, ani za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku korzystania z usług w ramach Pakietów Smart. 2. Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Partnera Smart-Up świadczącego usługi w ramach zarezerwowanego i/lub zakupionego Pakietu Smart zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie Partnera Smart-Up oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa polskiego. 3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w 5 pkt 2, Użytkownik może złożyć Smart-Up reklamację zawierającą wskazanie uchybienia oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia usługi 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji upoważniony jest Partner Smart Up, Smart-Up niezwłocznie przekaże reklamację Użytkownika właściwemu podmiotowi. 5. Smart-Up lub Partner Smart-Up rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej

8 złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu w ramach Pakietu Smart. 6. Jeżeli Smart-Up lub Partner Smart-Up nie rozpatrzy reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. 7. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, Bonów Smart lub Pakietów Smart należy kierować bezpośrednio do Smart-Up pocztą elektroniczną na adres: lub pocztą tradycyjną na adres Smart-Up. 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub po upłynięcia terminu ważności Bonu Smart, Użytkownikowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu Smart na nowy. 8 Zobowiązania Użytkownika 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania się do niniejszego Regulaminu. 2. Przed skorzystaniem z usług w ramach Pakietu Smart w wybranym obiekcie Partnera Smart-Up, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z usług w ramach Pakietu Smart. 3. Użytkownik zobowiązany jest poinformować pracowników Partnera Smart-Up o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazania do skorzystania z usług w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu Smart. 4. Użytkownik zobowiązany jest podczas realizacji pobytu w ramach Pakietu Smart przestrzegać wewnętrznych regulaminów obowiązujących w obiektach Partnerów Smart-Up oraz dostosować swoje zachowanie podczas pobytu w obiekcie Partnera Smart-Up do ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego. 9 Postanowienia końcowe 1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach Serwisu. 2. Smart-Up zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 3. Informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Serwisu na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem stosownych zmian.

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji bonów wewnętrznych. 1 Postanowienia ogólne Regulamin realizacji bonów wewnętrznych 1 Postanowienia ogólne 1. Emitentem bonów wakacyjnych jest Enovatis S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 12, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

dostępnych za pośrednictwem portalu EasyGo.pl, zwanych dalej Usługami.

dostępnych za pośrednictwem portalu EasyGo.pl, zwanych dalej Usługami. 1 Postanowienia ogólne 1. Emitentem bonów turystycznych jest Enovatis S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Matejki 12, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Weekend w SPA z AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Weekend w SPA z AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Weekend w SPA z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Weekend w SPA z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji Podaruj na Święta szkolenie bliskiej Ci osobie!

REGULAMIN akcji Podaruj na Święta szkolenie bliskiej Ci osobie! REGULAMIN akcji Podaruj na Święta szkolenie bliskiej Ci osobie! Słownik pojęd używanych w regulaminie: CATENA TC: Pion, działający przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

3.Organizator "DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633

3.Organizator DOM EŁCKI MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633 Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOM EŁCKI 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie DOM EŁCKI polegającego

Bardziej szczegółowo

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne

2 Rejestracja Rejestracją 3 Zakup online zasady ogólne REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych na atrakcje/imprezy Centrum Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Sto powodów by poznać nasze trendy (zwanej dalej Akcją promocyjną ), w tym zasady

Sto powodów by poznać nasze trendy (zwanej dalej Akcją promocyjną ), w tym zasady Regulamin Akcji promocyjnej Sto powodów by poznać nasze trendy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą Sto powodów by poznać nasze trendy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej.

4.Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Czekoladki w każdej Placówce Organizatora zgodnie z wykazem poniżej. Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LAMBO Mariusz Jankowski 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i realizowania bonów podarunkowych. BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski

Regulamin sprzedaży i realizowania bonów podarunkowych. BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski Regulamin sprzedaży i realizowania bonów podarunkowych BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski Kaniów, 2015 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZŁOTY INTERES I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady działania Programu lojalnościowego Złoty interes, zwanego dalej Programem. 2. Organizatorem programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1 Definicje 1. Voucher imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia dowolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1

DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 JANIKOWO, 24 LIPCA 2014 ROKU REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX I SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLE VOX WEŹ 100 ZŁ I KUPUJ DALEJ 1 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015

Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Regulamin Karta Upominkowa Sephora Data: 20. 08. 2015 Wydawcą Karty Upominkowej Sephora jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, Al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na przyznaniu

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA

ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA POZNAŃ, 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA KLIENTÓW MEBLE VOX ZNAJDŹ SWÓJ SALON I ODBIERZ KRÓLA 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Organizator: Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin NIP: 852-000-64-44 REGON: 810404880 Dane sądu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer. Postanowienia ogólne Regulamin zakupu i realizacji kart podarunkowych Sizeer 1 Postanowienia ogólne 1. Karty podarunkowe Sizeer są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do uzyskania od Organizatora świadczenia lub świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Karta Upominkowa Sephora

Regulamin. Karta Upominkowa Sephora Regulamin Karta Upominkowa Sephora Wydawcą Karty Upominkowej SEPHORA jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa. Karta Upominkowa SEPHORA to elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie

Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie Regulamin kampanii promocyjnej pn. Masz pole do popisu, kup działkę w Charzynie już za 224 złotych miesięcznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia kampanii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo