Propozycja szkoleń z zakresu Train The Trainers Akademia Trenerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja szkoleń z zakresu Train The Trainers Akademia Trenerów"

Transkrypt

1 Propozycja szkoleń z zakresu Train The Trainers Akademia Trenerów dla Trener odpowiedzialny za współpracę Wojciech Zatorski Tel

2 Szanowni Państwo, W zakresie szkoleń typu Train The Trainers, przeznaczonych dla trenerów wewnętrznych pozwoliliśmy sobie zaproponować, w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, kompleksowe rozwiązanie o roboczej nazwie Akademia Trenerów. Zapraszam do lektury i w przypadku pytań pozostaję do dyspozycji. Z wyrazami szacunku, Wojciech Zatorski Trener, Konsultant, Coach

3 Spis treści 1.O 4 2. Cele programu 6 3. Ogólna idea Akademii Trenerów 7 3. Program Akademii Trenerów 8 4. Metodologia Harmonogram i koszty szkolenia Przedstawienie trenerów 13 7.Lista Referencyjna i Kontakt 14

4 Jesteśmy firmą doradczą. Doradztwo rozumiemy prosto: Wspieramy i współtowarzyszymy naszym klientom w ich rozwoju i osiąganiu celów biznesowych. To, co sobie stawiamy za cel realizujemy we współpracy z naszymi klientami poprzez: Konsultacje na wszystkich poziomach zarządzania (np. Opracowanie Strategii Zarządzania Sprzedażą, Opracowanie Strategii Rynkowej) Tradycyjne szkolenia- treningi umiejętności Coaching indywidualny i grupowy Przygotowywanie działań specjalnych, nietypowych (np. Modelowanie Konkretnych Umiejętności do Zarządzania Wiedzą w Organizacji czy też Tworzenie Księgi Obsługi Klienta) Bezpośredni współudział w działaniach klienta na rynku (np. przygotowanie i monitorowanie konkretnych negocjacji handlowych, wsparcie procesu spotkań rekrutacyjnych itp. itd.) Przemyślane, uzupełniające w/w, działania Outdoorowe (od prostych gier po wyprawy w mało znane rejony Sahary, Nowej Zelandii czy Ameryki Południowej) Najważniejsze dla nas jest wspólne z klientem, zaangażowanie się w działania, czyli współpraca. Robimy wszystko, aby zbudować relację z klientem opartą o wzajemny szacunek, zrozumienie i zaufanie. Są to warunki konieczne do wspomnianej współpracy i uaktywnienia działań synergicznych, dających najwięcej szans na sukces. Początki działalności naszej firmy sięgają 1991 roku.

5 Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Wojciech Zatorski prowadził szkolenia i konsultacje m.in. dla:

6 CELE PROGRAMU Rozumienie zadania Firma Uczestnikami szkoleń są trenerzy oraz osoby zarządzające zespołami trenerskimi. Cele szkoleń koncentrują się na doskonaleniu praktycznych umiejętności prowadzenia szkoleń a w szczególności w zakresie umiejętności prezentacyjnych, komunikacyjnych, metod i technik pracy z grupą, projektowania, realizacji szkoleń, tworzenia scenariuszy, podręczników, materiałów, optymalnego wykorzystania procesu uczenia się osób dorosłych, dydaktyki i metodyki uczenia osób dorosłych. UCZESTNICY PROGRAMU AKADEMII TRENERÓW ROZWINĄ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: formułowania celów treningu i kryteriów ich realizowania, podstawowej strategii prezentacji własnej osoby oraz przedstawianych treści umiejętności komunikacyjnych w kontekście pracy z grupą projektowania treningu jego podstawowej struktury, strategii wraz z doborem odpowiednich narzędzi szkoleniowych, prowadzenia grupy poprzez poszczególne etapy procesu uczenia się, korzystania z informacji zwrotnych oraz różnych sposobów ich zbierania i przekazywania, wyłaniania i utrzymywania użytecznych reakcji w grupie (zaciekawienia, uwagi, etc.), poszerzenia umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywania przykładów i metafor, budowania u uczestników nastawienia sprzyjającego zaangażowaniu, aktywności i współodpowiedzialności za efekty treningu, wykorzystywania tzw. obiekcji i oporu jako źródła informacji oraz tego w jaki sposób unikać takich reakcji? odkrywania ról i wzajemnych relacji uczestników grupy oraz sposobów uwzględniania tych informacji, MENEDŻEROWIE ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM TRENERÓW ZYSKAJĄ: narzędzia do monitorowania jakości szkoleń prowadzonych przez trenerów, narzędzia do poprawy i rozwoju umiejętności trenerów i utrzymania wysokiego poziomu prowadzonych szkoleń, stałe wsparcie ze strony naszych konsultantów trenerów coachów w zakresie zarządzania zespołem trenerów. PAŃSTWA FIRMA ZYSKA: stałą, wysoką jakość prowadzonych szkoleń, pewność Państwa klientów co do powtarzalności efektów Waszych szkoleń wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską wysoko wykwalifikowane osoby wsparcia procesów edukacyjnych prowadzonych w Państwa firmie Zakres merytoryczny zamieszczony poniżej jest propozycją do weryfikacji.

7 Trenerzy Prowadzący Wojciech Zatorski Maciej Polański Warsztaty dla Menedżerów Trainer s Skills Management Obserwacja PrzedSzkoleniowa Narzędzia Ewaluacji (Monitorowania) AKADEMIA TRENERÓW TRAIN THE TRAINERS Spotkanie I. X 8 grup (max 12 osób) Spotkanie II. X 8 grup (max 12 osób) Spotkanie Podsumowujące Akademię Trenerów Stały Konsulting + Coaching + Superwizja dla Menedżerów i Trenerów Spotkanie III. X 8 grup (max 12 osób) Coaching/Superwizja

8 PROGRAM AKADEMI TRENERÓW: I Spotkanie KONTAKT, KONTRAKT, FILTRY, PREZENTACJA Optymalna strategia Profesjonalnej Prezentacji Sposoby na świadome budowanie własnych stanów emocjonalnych usprawniających prowadzenie treningu. Budowanie autorytetu trenera wobec grupy uczestników. Umiejętność budowania kontaktu z grupą, dostrojenie i zbieranie informacji. Budowanie pożądanego nastawienia grupy. Instalacja celów treningu w umysłach uczestników. Sposoby wprowadzania tematu szkolenia. Sposoby nakładania filtrów poznawczych. Sposoby prowadzenia interakcji werbalnych i pozawerbalnych z grupą. Zarządzanie czasem na treningu. II Spotkanie PODSTAWOWA STRUKTURA TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI Zasady funkcjonowania grupy. Zbudowanie kontekstu do tematu szkolenia. Zbudowanie motywacji w grupie do aktywnego uczestnictwa w treningu. Sposoby wprowadzania konkretnych treści i umiejętności. Budowanie Modeli Umiejętności i Wiedzy Przedstawianie Strategii Umiejętności i Wiedzy Zasady budowania Odnośnych Doświadczeń poprzez przykłady. Projektowanie ćwiczeń. Dobór i wykorzystanie pomocy szkoleniowych. Zasady podawania informacji zwrotnej po ćwiczeniach. Zamknięcie treningu za pomocą Motywujących Presupozycji, przeniesienie nowych umiejętności w przyszłość. III Spotkanie TWÓRCZE WYKORZYSTANIE KRYZYSÓW GRUPOWYCH Rozwinięcie umiejętności oraz postawy umożliwiającej kreatywne wykorzystywanie tzw. kryzysów grupy. Elementy myślenia systemowego Jak radzić sobie z tzw. trudnymi uczestnikami. Wykorzystywanie tzw. kotwic, które służą do wzbudzenia i utrzymania określonego stanu w grupie ( na przykład ciekawości, gotowości do działania itp.). Umiejętność przeprowadzania grupy przez stany konieczne do realizacji celu danego procesu grupowego. Umiejętność dostrojenia się do grupy na jednym z poziomów i jednoczesnego prowadzenia na innym. Identyfikacja podstawowych stylów myślenia Metaprogramów - występujących w grupie oraz wykorzystywanie ich w celu wzmacniania kontaktu i siły przekazu. Narzędzie językowe w przekonywaniu uczestników szkolenia oparte na zidentyfikowanych indywidualnych Metaprogramach. Zasady wykorzystania wiedzy o Systemach Reprezentacji w celu podniesienia sugestywności przekazu. Sposoby radzenia sobie z obiekcjami i zarzutami ze strony uczestników szkolenia. Przeformułowania zmieniające każde zdarzenie w sukces, wykorzystanie przeformułowań uprzedzających. Domykanie procesu grupowego, zamykanie zajęć, transfer uczenia, wychodzenie w przyszłość..

9 OBSERWACJE SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ TRENERÓW PAŃSTWA FIRMY PRZED ROZPOCZĘCIEM AKADEMII (opcjonalnie) Działania te mogą wspomóc nas w lepszym zrozumieniu poziomu umiejętności Państwa trenerów w poszczególnych wymienionych przez Państwa obszarach. To z kolei pozwoli nam doprecyzować Program i same konkretne działania na treningu tak aby zwiększyć maksymalnie możliwość transferu wiedzy w praktyczne umiejętności w zakresie warsztatu pracy trenera. Obserwacje były by prowadzone w przypadku kilku (maksymalnie 4), wskazanych przez Państwa, trenerów. SPOTKANIE DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁEM TRENERÓW Trainer s Skills Management Wiedza merytoryczna z trzech powyższych spotkań bez ćwiczeń praktycznych Omówienie narzędzi ewaluacyjnych stworzonych pod kątem Akademii Trenerów ALTKOM Narzędzia coachingu indywidualnego i grupowego w zastosowaniu do doskonalenia umiejętności trenerów biorących udział w Akademii. NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA (EWALUACJI) JAKOŚCI SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ TRENERÓW* Trójfazowe ankiety wypełniane przez uczestników Państwa szkoleń oraz samych trenerów. Ankiety będą odnosiły się tylko do treści z poszczególnych spotkań cyklu. Po każdym spotkaniu będą, więc miały zastosowanie nieco inne w treści ankiety, a po trzecim spotkaniu będą używane ankiety zbiorcze tak dla uczestników jak i trenerów. Menedżerowie otrzymają formatki obserwacyjne do użycia podczas superwizowania szkoleń prowadzonych przez Państwa trenerów. COACHING GRUPOWY/SUPERWIZJA DLA TRENERÓW (opcjonalnie) Coaching Grupowy Spotkanie z wybraną grupą trenerów po zakończeniu Akademii w ramach, którego będziemy omawiać, ćwiczyć i analizować przygotowane przez uczestników case study z ich własnych szkoleń. Superwizja Bezpośredni udział Superwizora na szkoleniu prowadzonym przez trenera, który ukończył Akademię i korygowanie na bieżąco (w przerwach) błędów w sztuce trenerskiej oraz zauważanie jego szczególnych talentów w tym zakresie. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE AKADEMIĘ TRENERÓW ALTKOM (opcjonalnie) Spotkanie, w którym uczestniczyliby menedżerowie oraz osoby zamawiające ten Program. Celem tego spotkania jest udzielenie informacji zebranych podczas całego cyklu na temat grupy trenerów, tego, w jakim kierunku i przy udziale, jakich jeszcze narzędzi prowadzić ich rozwój, jak ewentualnie usprawnić zarządzanie tym zespołem itp., itd. STAŁY KONSULTING, COACHING I SUPERWIZJA DLA TRENERÓW I MENEDŻERÓW (opcjonalnie)** W przypadku tego działania byłby przydzielony do Państwa firmy dedykowany Trener Superwizor, którego zadaniem byłoby prowadzenie konsultacji, indywidualnego coachingu dla menedżerów oraz indywidualnego/grupowego coachingu i superwizji dla trenerów. Celem tego działania jest wsparcie procesów wdrożeniowych post factum w/w Programu w Państwa firmie. *- Szczegóły tych narzędzi będą mogły być omówione na bezpośrednim spotkaniu a przedstawione w formie gotowej po podpisaniu umowy przedwstępnej na realizację całego projektu. **-Dokładny zakres i wynikające z tego działania koszty mogą być znane dopiero po wstępnej akceptacji tego punktu oraz omówieniu na bezpośrednim spotkaniu wg potrzeb zgłoszonych z Państwa strony.

10 METODOLOGIA Przygotowanie szkolenia Aby przygotować tak specyficzny projekt jakim jest w/w Akademia Trenerów ALTKOM warto oprócz, oczywistych, osobistych spotkań z osobami bezpośrednio zainteresowanymi tym projektem, aby możliwa była obserwacja na żywo, w akcji kilku wybranych szkoleń, prowadzonych przez Państwa trenerów. Materiały szkoleniowe Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe potrzebne w czasie zajęć i podsumowujące zagadnienia poruszane na szkoleniu oraz gotowe formatki do przygotowywania konspektów szkoleń. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa w cyklu treningów. Zastosowane modele mentalne (metodologie) Psychologia Poznawcza NeuroLinguistic Programming Poziomy Logiczne Dilts a Metaprogramy MultiLevel Learning Systems Theory - Systems Thinking Praca z Procesem Grupowym Interakcja Ześrodkowana Tematem (TZI) Gestalt Dynamika Grupowa Analiza Transakcyjna Autorskie rozwiązania prowadzących w zakresie radzenia sobie z obiekcjami, przekonywania, sztuki prezentacji itp. Metody pracy Szkolenia będą miały formę warsztatową, treningów umiejętności tzn. po każdej dawce wiedzy merytorycznej po kolei wszyscy uczestnicy będą ją wypróbowywali prezentując przed kamerą jak i przed pozostałymi uczestnikami oraz trenerem fragment szkolenia wykorzystując nowa wiedzę i narzędzia otrzymując natychmiastowy feedback i wsparcie coachingowej. W ramach feedback u każde wystąpienie będzie bardzo szczegółowo analizowane (także na podstawie nagrań video) przez pozostałych uczestników i trenera prowadzącego. Nagrane swoje wystąpienia ze wszystkich spotkań uczestnicy otrzymają na płytach DVD-R lub CD-R. Wykład Dyskusja Prezentacje uczestników Zadania domowe

11 HARMONOGRAM I KOSZTY SZKOLENIA GRUPA I Miesiąc II Miesiąc Menedżerowie Trainer s Skills Management (3 dni) III Miesiąc IV Miesiąc V Miesiąc VI Miesiąc Trenerzy I. Trenerzy II. Trenerzy III. Trenerzy IV. VII Miesiąc Trenerzy V. Trenerzy VI. Trenerzy VII. Trenerzy VIII. Trenerzy Mix Możliwa obserwacja szkoleń prowadzonych przez Trenerów VIII Miesiąc Spotkanie podsumowujące Akademię Coaching Grupowy/Superwizja dla Trenerów

12 PROWADZĄCY: Wojciech Zatorski i Maciej Polański GRUPA (Przykładowo): 12 osób/1 grupa, w sumie 96 osób do przeszkolenia TERMINY: Do uzgodnienia CZAS REALIZACJI: 8 miesięcy ORGANIZACJA: 8 grup trenerów x trzy spotkania x pełne trzy dni (21 godzin zegarowych) trzydniowy warsztat dla Menedżerów ewentualne spotkania coachingowe obserwacje prowadzonych przez państwa trenerów szkoleń* spotkanie podsumowujące całą Akademię* MIESJCE: Do uzgodnienia KOSZTY INWESTYCJI XXX zł za jeden dzień szkoleniowy (7 godzin zegarowych)** szacowana wartość całego programu od XXX zł (plan minimum 72 dni szkoleniowych) do XXX zł (plan maximum - 77 dni szkoleniowych - bez Stałego Konsultingu, Coachingu i Superwizji Dla Trenerów i Menedżerów) *- spotkania bezkosztowe w ramach całego projektu **- cena nie uwzględnia kosztów wynajęcia sali szkoleniowej, wyżywienia i zakwaterowania trenerów i uczestników

13 PRZEDSTAWIENIE TRENERÓW Wojciech (1966) Psycholog, coach, konsultant i trener biznesu. Posiada certyfikaty International Coach, Specjalisty Zastosowań NLP w Biznesie oraz Trainer of NLP. Pracuje jako trener biznesu od 16 lat w zakresie m. in. sprzedaży, negocjacji, zarządzania oraz rozwoju osobistego. Swe umiejętności rozwinął pod kierunkiem i we współpracy m.in. z : Hermann em Müllerem - Walbrodt (Niemcy), Stevenem Gilliganem (USA), Linnett Saunders-Peal (USA), John em Seymourem (UK), Joseph em O Connorem (UK) oraz Robertem Diltsem (USA). Ucząc metody i zastosowań NLP ma prawo wydawania licencji w tym zakresie. Od 1994 roku prowadzi własną firmę szkoleniową - Współpracował m.in. z: HEWLETT PACKARD, MICROSOFT, OPTIMUS, Centralny Zarząd POCZTY POLSKIEJ, WINUEL, Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE, CUKROBANK, ING Bank, B/S/H BOSCH-SIEMENS, RÖHLIG, NORDEA, DEC/GATX, ORACLE, DNS (ARROW ECS), SOLIDEX, TECH DATA, URZĄD SŁUŻBY CYWILNEJ, KLASA, DYRUP, BETACOM, ESSILOR, PROCOR, TELEKOMUNIKACJA POLSKA, UNILEVER POLSKA, WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE", ZAKŁADY METALI LEKKICH "KĘTY", FOREVER LIVING PRODUCTS, COMMERCIAL UNION, IMPER, AGENCJA REKLAMOWA "ORPHA", K.S. "LEGIA- WARSZAWA", P.T.E. PKO/HANDLOWY, D'ARCY, STOMIL DĘBICA, CITIBANK, ZM TUREK, BEHRINGER INGELHEIM, BAYER, GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTIALS, ROCHE PHARMACEUTICALS, FUCHS, Farby KABE, FABIOS, RECKITT BENCKISER, ITELLIGENCE, SPIN, SAINT GOBAIN, Fabryka Szkła KROSNO, URZĄD MIASTA GLIWICE, URZĄD MIASTA WROCŁAW, AMIS, BRAAS, NOBILES, GRAWITON, PZU, NESCCO, KAROR, V&P, ista, REDAN, TOP SECRET, COMP S.A., DAIMLER CHRYSLER, CAPGEMINI, PZL Mielec, CAN PACK, FIAT, WÓJCIK, SLOVNAFT, NESTLE, TENNECO, ROCA, IGLOTECH, TRW Automotive, HADEX, GRASSO, BPSC, WARBUD, MPWiK Wrocław, TRIADA, POLKOMTEL, ARCTIC PAPER, ITL Polska, Robert BOSCH, AVON, BGDe, ADVATECH, PCM, ANB, LX, BAKER TILLY Poland, CONTRACT ADMINISTRATION, ATOS, ACTION, ALIOR Bank, VB Leasing, LYRECO, GETIN NOBLE Bank, DEVICE, FENICE, ABB, GRUPA OŻARÓW, ALLCOMP, SKODA Auto Poland, PROMAG, TRIAS, RAFAKO, TURCK, DOUBLET, CUPROD, KONCEPT, CARBO Asecura, HUTCHINSON, AVANSSUR - AXA, AMPLICO LIFE, INCHEM, MAKARONY MIĘDZYBRODZKIE, MAJAMI, PUP Kędzierzyn Koźle, POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Białej Podlaskiej, UNIWERSYTET ŚLĄSKI BIURO KARIER, KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU. Maciej POLAŃSKI (1966) Psycholog, konsultant i trener biznesu. Posiada certyfikaty Master of NLP. Jako trener biznesu pracuje od 16 lat w zakresie m.in. negocjacji, zarządzania, współpracy w zespole, sprzedaży, NLP w biznesie, szkolenia trenerów wewnętrznych, PR i kreowania wizerunku, kompetencji społecznych i osobistych. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje oraz współpracuje z wieloma trenerami biznesu w Polsce i za granicą. Należą do nich między innymi: Herman Müller - Walbrodt, John Seymour, Robert Dilts i wielu innych. Od 1994 roku współprowadził firmę szkoleniową, od 2003 prowadzi i zarządza własną firmą POLAŃSKI & PARTNERS BUSINESS TRAINING. Współpracował m.in. z: 2es, AVC, BENEFIT, BIKE-SPORT, BRAAS POLSKA, BOSCH, CASH AND CANDY, CIECH SA, COMMERCIAL UNION, D ARCY, DEMO, DOLEZYCH, DUKAT S.A., ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW, FMG, GOLLAND NOWOCZESNE OŚWIETLENIE, GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH, HOBAS POLSKA, KAROR, KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH, KONZEPTION II, KONZEPTION LIFE, KREDYT BANK S.A., KOSTRZYN PAPER S.A., MASTER FOODS POLSKA SA, MBM ONTRACK, MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH, MLECZARNIA TUREK, MSM, NATIONALE- NEDERLANDEN POLSKA S.A., NESTLE POLSKA S.A., NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE, NSK ISKRA S.A., PHILIP MORRIS POLSKA S.A., POLIFARB CIESZYN S.A.,POLIGRAFIA S. A., POLKOMTEL S.A., CENTERTEL, PRATT & WHITNEY KALISZ, PRINTMARK POLSKA (LEXMARK), PRZEDSIĘBIORSTWO CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO S.A., PTE SKARBIEC - EMERYTURA S.A., P.U.T INKOMP, PZU, RECYKLING PROJEKT S.A., ROCHE POLSKA, SAINT GOBAIN GLASS POLSKA, SILFARM, STOMIL DĘBICA, STUDIUM ZARZĄDZANIA I MARKETINGU AWANS, SPED-KOL BLACHOWNIA, T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS, TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK SA, WIZUAL, VOLVO POLSKA, V&P, WBK S.A., WBK AIB TOWARZYSTWO FUNDUSZY POWIERNICZYCH S.A., ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH.

14 LISTA REFERENCYJNA Z PODOBNYCH DZIAŁAŃ MICROSOFT B/S/H BOSCH-SIEMENS P.T.E. PKO/HANDLOWY GRAWITON DNS TECH DATA DYRUP UNILEVER POLSKA PZU ista IGLOTECH XTRAINING KULESZA & SZTOMBERSKI KONTAKT Wojciech Zatorski Trener, konsultant, Coach tel.:

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Nie chcemy zmieniać ludzi pomagamy działać bardziej świadomie i efektywnie

Nie chcemy zmieniać ludzi pomagamy działać bardziej świadomie i efektywnie Nie chcemy zmieniać ludzi pomagamy działać bardziej świadomie i efektywnie Oferta Grupy STS www.sts-szkolenia.pl tel. 22 428 58 82 Proces Rozwoju Kompetencji Nasza filozofia Potencjalnie realizowane szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo