Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty."

Transkrypt

1 ul. Kozia 15 / Grabowiec Tel./fax Adres Znak sprawy: POKL 2/2014 Grabowiec, 20 czerwiec 2014r.. (nazwa potencjalnego wykonawcy) Zapytanie ofertowe 1. zaprasza do złożenia oferty. 2. Przedmiot Zamówienia: Specjalistyczne szkolenie zawodowe / szkolenia / spotkania indywidualne: a) Kosmetyczka z wizażem dla 1 uczestnika projektu systemowego; b)opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną dla 1 uczestnika projektu systemowego; c) Księgowość komputerowa dla 1 uczestnika projektu systemowego; d) Florystyka- bukieciarstwo dla 1 uczestnika projektu systemowego; e) Ochroniarz dla 1 uczestnika projektu systemowego; f) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 1 uczestnika projektu systemowego; g) Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny - dla 6 uczestników projektu systemowego; h) Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 6 uczestników projektu systemowego; i) Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości dla 6 uczestników projektu systemowego; 3. Szczegóły dotyczące zapytania / oferty: a) Kosmetyczka z wizażem dla 1 uczestnika projektu systemowego Tematyka kursu: zawód Kosmetyczki i organizacja jej pracy; zasady funkcjonowania Salonu Kosmetycznego, jego wyposażenie, zastosowanie aparatury; budowa i fizjologia skóry, paznokci i włosów; diagnostyka kosmetyczna, prawidłowe badanie skóry, rozpoznawanie jej zmian - także związanych z wiekiem i naturalnym procesem starzenia; metody i receptury sporządzania masek, balsamów, kremów, toników

2 i innych kosmetyków pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych, opartych o naturalne surowce; podstawy aromaterapii i muzykoterapii; podstawami wizażu. b) Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną dla 1 uczestnika projektu systemowego Program szkolenia dla opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej uwzględnia podstawowe aspekty wiedzy i umiejętności potrzebne w pracy opiekuna. Absolwent kursu opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań: - planowanie kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej, - udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej i niepełnosprawnej w celu podniesienia jakości jej życia oraz pomocy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, - udzielanie Pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami osoby starszej i niepełnosprawnej, - współdziałanie z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną a także udzielanie pomocy w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych, - wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych, - pobudzanie aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej, - wspieranie osoby starszej w rozwijaniu jej zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.- udzielanie pierwszej Pomocy. c) Księgowość komputerowa dla 1 uczestnika projektu systemowego Tematyka szkolenia / kursu: Podstawy i organizacja rachunkowości, zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych, rozrachunki i roszczenia, aktywa trwałe, wynagrodzenia, środki pieniężne i rachunki bankowe, obrót towarowy i materiałowy, podatek od towarów usług. d) Florystyka- bukieciarstwo dla 1 uczestnika projektu systemowego Celem ogólnym kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu florysty. Celem szczegółowym kursu jest nabycie i opanowanie wiedzy (teoria) oraz umiejętności (praktyka) w zakresie: anatomii i fizjologii roślin i postępowania z materiałem roślinnym, materiału roślinnego stosowanego w kompozycjach, stylów kompozycji roślinnych i zasad ich tworzenia, kompozycji z zasuszonych roślin, stroików i dekoracji świątecznych, wiązanek okolicznościowych, kompozycji w naczyniach. e) Ochroniarz dla 1 uczestnika projektu systemowego

3 Program kursu: Blok ogólnoprawny: Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej; Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń; Wybrane elementy prawa karnego procesowego; Wybrane elementy prawa cywilnego; Wybrane elementy prawa pracy; Wybrane elementy psychologii; Etyka pracownika ochrony; Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. Blok- ochrona osób: Przyczyny zamachu na osoby; Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki; Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom; Organizacja grupy ochronnej Blok-ochrona mienia: Ochrona obiektu; Ochrona konwojów; Techniczne środki zabezpieczenia mienia. Blok-wyszkolenie strzeleckie: Zajęcia teoretyczne i praktyczne; Budowa i zasady działania broni; Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią; Techniki posługiwania się bronią. Blok- samoobrona i techniki interwencyjne: Zajęcia praktyczne; Samoobrona; Techniki interwencyjne. f) Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 1 uczestnika projektu systemowego Program kursu: Zawód Sprzedawca (podstawowe zadania i obowiązki; odpowiedzialność kasjera; opis i organizacja stanowiska handlowego). Wysoki standard obsługi Klienta podstawą sukcesu sprzedaży (fachowe i atrakcyjne zaprezentowanie produktu; techniki sprzedaży i zasady prowadzenia rozmów handlowych; transakcja sprzedaży (przyjmowanie należności od klientów w formie gotówki, czeku, karty kredytowej, bonu towarowego); przyjmowanie reklamacji; rozliczanie utargu).obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach (podstawowe pojęcia fiskalne; rodzaje płatności na kasie fiskalnej; programowanie podstawowych parametrów kasy; zalogowanie kasjera; sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem; wystawianie paragonów fiskalnych; wpłata i wypłata gotówki; obrót towarami zwrotnymi; raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne; zapas gotówki w kasie; niedobory i nadwyżki w kasie). Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających (kasowanie całej transakcji; anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji; zerowanie stanu błędu). Gospodarka magazynowa i fakturowanie (zasady wystawiania faktur, wydanie towaru - wydanie zewnętrzne WZ; przyjmowanie dostaw - przyjęcie zewnętrzne PZ; wydanie na użytek firmy - rozchód wewnętrzny RW; przesunięcia magazynowe; zasady inwentaryzacji). g) Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny - 6 osób Tematyka: Komunikacja i umiejętności pracy w zespole, aktywne metody poruszania się po rynku pracy, trening wyznaczania celów zawodowych, metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, budowanie ścieżek kariery, analiza umiejętności i predyspozycji zawodowych, efektywne wywieranie wpływu, trening przygotowujący do sesji assessmentcenter, trening analizowania ofert pracy, skuteczna autoprezentacja, trening przygotowujący do rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, sztuka savoir vivre u, świadomy pracownik.

4 Zakładana liczba godzin zajęć grupowych- 30 godzin. h) Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym- 6 osób Charakterystyka spotkań: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji osobowościowych i zawodowych uczestnika projektu. Nakreślenie planu rozwoju. Konsultacje w zakresie umiejętności wykorzystania aktywnych metod poszukiwania pracy. - Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć indywidualnych: łącznie godz., 12 tj. po 2 godz. dydaktycznych dla każdego uczestnika. - Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. - Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 9:00. - Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 15:00. - Zajęcia indywidualne będą odbywać, wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Wykonawcą, a poszczególnymi beneficjentami. Szczegółowy harmonogram zajęć indywidualnych, zawierający przyporządkowanie dat spotkań do poszczególnych beneficjentów zostanie przekazany Zamawiającemu (w formie , faksu lub w formie pisemnej) niezwłocznie po ustaleniu wszystkich terminów. - Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe: skrypt zajęć, zawierający tematy omawiane na zajęciach, wskazówki, porady - Wykonawca opracuje całość dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dzienniki zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, które zostaną wypełnione przez uczestników na pierwszych i na ostatnich zajęciach), a następnie przekazane Zamawiającemu. - IPD Dla każdego z uczestników opracowany zostanie indywidualny plan rozwoju. i) Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości z elementami zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - 6 osób Tematyka: Prawo w praktyce. Podniesienie świadomości prawnej uczestników projektu. Prawo pracy / Prawo administracyjne / Prawo Cywilne. Jak rozpoznawać, reagować, przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Motywacja osobista, skuteczna komunikacja interpersonalna, skuteczne wyznaczanie celów, trening kreatywności, trening efektywności osobistej, zarządzanie sobą w czasie, inteligencja emocjonalna,

5 zarządzanie stresem i emocjami, trening zachowań asertywnych. Pozyskiwanie środków zewnętrznych. Komunikacja. Gospodarowanie środkami domowymi / budżet domowy. Zakładana liczba godzin - zajęć grupowych: 48 godzin. Wytyczne do przeprowadzenia szkoleń i kursów (z wyłączeniem spotkań indywidualnych). - Liczba godzin dydaktycznych (45-minutowych) zajęć grupowych zgodna programami kształcenia przygotowanymi przez Wykonawców. Trening umiejętności zawodowych / Trening Motywacyjny, Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych ABC Prawa i Przedsiębiorczości z elementami zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zakładana liczba godzin (zajęć grupowych): 30 godzin dla każdego ze szkoleń. - Zajęcia będą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku). - Zajęcia będą rozpoczynać się nie wcześniej, niż o godz. 9:00. - Zajęcia będą kończyć się nie później niż o godz. 17:00. - Po każdych dwóch godzinach dydaktycznych nastąpi 10 minutowa przerwa nie wliczana do łącznego czasu zajęć. - Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe: długopis, skrypt zajęć zawierający tematy omawiane na zajęciach, autorski program szkolenia, wskazówki, porady. - Wykonawca opracuje całość dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dzienniki zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, które zostaną wypełnione przez uczestników na pierwszych i na ostatnich zajęciach), a następnie przekazane Zamawiającemu. - Sala Szkoleniowa. Sala szkoleniowa o pojemności min. 20 osób, sala z pełnym wyposażeniem (nagłośnienie, krzesła dla uczestników, stolik i krzesło dla prelegenta, ekran, projektor multimedialny, laptop, flipchart + blok papierowy, flamastry). Sala wraz ze sprawnym sprzętem i jego obsługą techniczną musi być dostępna w danym terminie min. 2 godz. przed planowaną godziną rozpoczęcia szkolenia. Sale szkoleniowe powinny być zlokalizowane w miejscu spożywania posiłków. - Wyżywienie. Wykonawca podczas zajęć grupowych szkoleniowych zapewni każdemu uczestnikowi poczęstunek składający się z: gorącego posiłku o wadze 350 g., 1 butelki wody mineralnej o pojemności 0,5 l, 15 dkg ciastek, kawa 250 ml, mleczko, herbata 250 ml.

6 - Program szkolenia oferowany przez Wykonawcę powinien zawierać co najmniej następujące elementy: nazwa i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Zamawiający żąda aby kadra dydaktyczna (prowadzący, doradca zawodowy) wskazani w ofercie rzeczywiście realizowali zadania do których zostali wskazani w ofercie. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku, jeżeli należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 15 usług szkoleniowych, podczas których każdorazowo przeszkolonych było co najmniej 15 osób. Wykonawca spełni powyższe kryterium składając odpowiednie oświadczenie. Na etapie wyboru oferty wykonawcy, przedłoży on stosowne dokumenty potwierdzające prawdziwość złożonego oświadczenia. 9. Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100 % Punktacja: Sposób obliczania punktacji: cena najniższa /cena oferty badanej x 100 pkt. 10. Termin realizacji zamówienia: 1 lipiec - 30 listopad 2014r. 11. Miejsce i termin złożenia oferty: W formie pisemnej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kozia 15, Grabowiec do 27 czerwca 2014 r. do godz 15: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku Polskim.

7 13. Treść Oferty: 3.1 Nazwa Wykonawcy:. 3.2 Adres wykonawcy: 3.3 NIP:. 3.4 REGON: Nr rachunku bankowego: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Nazwa... Cena netto zł. (słownie zł.) Podatek VAT... zł. (słownie...zł.) Cena brutto zł. (słownie... zł.) 14. Oświadczenia i dokumenty przygotowane przez Wykonawcę: - oświadczanie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń. - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszelkich wymagań objętych zapytaniem cenowym.. (podpis osoby uprawnionej)

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty. ul. Kozia 15 / 22-425 Grabowiec Tel./fax. 846512260 Adres e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl Znak sprawy:pokl 3/2014 Grabowiec, 04.09.2014 r.. (nazwa potencjalnego wykonawcy) Zapytanie ofertowe 1. zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie/Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7 34-130 Kalwaria Zebrzydowska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo