SYSTEMY TELEMATYCZNE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNYM W BADANIACH WŁASNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY TELEMATYCZNE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNYM W BADANIACH WŁASNYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY TELEMATYCZNE ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNYM W BADANIACH WŁASNYCH Izabela MIJALSKA-SZEWCZAK, Monika STOMA Streszczenie:. W pracy przedstawiono innowacyjne systemy telematyczne wspierające zarządzanie w przedsiębiorstwach transportowych flotą pojazdów oraz rolę jaką pełni w nich przekazywana informacja. Zaprezentowano ponadto aplikację komputerową, zakres w jakim istnieje możliwość jej zastosowania oraz zalety, jakie niesie za sobą wdrażanie systemów informatyczno-telekomunikacyjnych, wykorzystywanych w praktyce eksploatacyjnej wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Słowa kluczowe: technologia telekomunikacyjna, informatyczna, telematyka, inteligentne systemy transportowe, e-transport. 1. Wprowadzenie Nowe technologie telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, są motorem przemian wyznaczających nowy światowy porządek ekonomiczny. Informacja jej przekaz, zasięg stała się symbolem teraźniejszości, pokonywania wszelkich granic i barier. Telefon komórkowy, komputer, wszechobecny Internet stanowi podstawę - we współczesnym zinformatyzowanym społeczeństwie. Szybkość zachodzących w nim zmian wymusza również w dziedzinie transportu ciągłe dostosowywanie się do panujących reguł. Stosowanie zawansowanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych jest gwarancją bytu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. W dzisiejszych czasach nie wystarczy tanio wytwarzać produkt wysokiej jakości, trzeba dbać o klienta, jak również doskonalić przepływ tych produktów w łańcuchu logistycznym, który sięga poza wewnątrzzakładowy system produkcyjny [5, 6]. Gospodarka rynkowa wymusza stały rozwój logistyki transportowej [3, 4]. Konkurencja oraz wzrastające wymagania klienta, a szczególnie minimalizacja czasu dostawy, kompleksowa obsługa, różnorodność ilościowa i gabarytowa ładunku, jak również niezawodność zmusza przedsiębiorstwa do dużej elastyczności i maksymalnej efektywności [10]. Wychodząc na przeciw takim wymaganiom prawidłowe zarządzanie zadaniami transportowymi jest niezbędne. Realizację procesu przemieszczania ładunków w przestrzeni geograficznej ma ułatwić nauka łącząca technologię informatyczną, telekomunikacyjną i informacyjną, czyli telematyka, która jest nową dziedziną teorii i praktyki [11]. 2. Podstawy teoretyczne systemów telematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym Systemy telematyczne transportu powstają poprzez wykorzystanie dostępnych technologii informatycznych, informacyjnych i telekomunikacyjnych w dziedzinie transportu. Technologia oznacza metodę wykorzystującą wiedzę naukową i inżynierską w 489

2 celu wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania konkretnego efektu. Dobrem w transporcie może być dysponowanie usługami coraz lepszej jakości lub efektywniejsze (szybsze) oraz ekonomiczne działanie panującego procesu transportowego. Technologia informatyczna wykorzystuje komputery jako urządzenia cyfrowe, służące do przetwarzania i przechowywania danych (informacji), natomiast telekomunikacyjna - przesyłanie sygnałów (komunikatów) w systemach komunikacyjnych [2]. W transporcie technologie te wykorzystywane są w celu przekazywania informacji na duże odległości, jak również do kontroli pojazdów, które są w stałym ruchu. Transport łączy więc przemieszczanie osób i towarów oraz przesyłanie sygnałów w przestrzeni [7]. Systemy informatyczne, telekomunikacyjne i informacyjne zintegrowane z fizycznymi systemami transportowymi, dopasowane do ich potrzeb i realizowanymi przez nie zadań nazywane są telematyką [11]. Dział wiedzy o transporcie integrujący informatykę i telekomunikację w zastosowaniach dla potrzeb zarządzania i sterowania ruchem w systemach transportowych, stymulujący działalność techniczno - organizacyjną umożliwiającą podniesienie efektywności i bezpieczeństwa eksploatacji tych systemów nazywany jest telematyką transportu [11]. Rozwiązania telematyczne funkcjonują pod kontrolą czynnika nadrzędnego (np. człowieka wspieranego przez odpowiednie, wyspecjalizowane aplikacje), tworząc Inteligentne Systemy Transportowe (ITS - Inteligent Transport System), (rys.1). Kontrolują, wspierają i zarządzają one procesami systemu transportowego, stając się złożonymi systemami nowej jakości. Łącząc środki transportu i elementy sieci transportowej na danym terenie, określane są jako ATMS (Advanced Traffic Management Systems) [1]. Rys. 1. Schemat konwergencji telekomunikacji i informatyki do inteligentnych systemów transportowych (opracowanie własne na podstawie [12]) 490

3 Transport wykorzystujący elektroniczne formy komunikacji nazywany jest zatem e-transportem. Stosowane jest także określenie inteligentny transport, określający nową jakość transportu w postaci elektronicznych technologii, elastycznego, dopasowującego się do zmieniających się dystrybucyjnych wymagań podczas realizacji zadań przewozowych [2]. 3. Systemy telematyczne jako innowacja zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym Transport przełomu XX/XXI wieku to liczne innowacje technologiczne dotyczące techniki i organizacji przewozów ładunków i osób. Począwszy od konteneryzacji ładunków przez informatyzację zarządzania transportem do nowoczesnych technologii i systemów telematycznych. Funkcja współczesnych systemów telematycznych wspierających zarządzanie firmami nie polega wyłącznie na rejestracji i przechowywaniu danych, umożliwia również automatyzację i optymalizację wielu procesów, które dotychczas potrzebowały dużego nakładu pracy i czasu pracowników. Innowacje te umożliwiają przedsiębiorstwom transportowym poprzez systemy łączności lądowej i satelitarnej uzyskiwanie aktualnych danych np. o miejscu lokalizacji pojazdu (ładunku), z dokładnym wskazaniem go na mapie w systemie internetowym. Sczytywanie parametrów eksploatacyjnych pojazdu możliwe jest wówczas, nie tylko poprzez przenośne specjalistyczne urządzenia do przenoszenia i archiwizacji danych, ale również pobieranie i bieżące ich sczytywanie poprzez systemy automatycznej, bezprzewodowej transmisji danych. Systemy nawigacji satelitarnej to innowacja w określaniu położenia obiektów w przestrzeni ich użytkowanie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa i pewności funkcjonowania w złożonym systemie logistycznym [9]. Wykorzystanie współczesnych technologii w transporcie drogowym powoduje możliwość wykorzystania licznych informacji, które są przekazywane szybko i rzetelnie za pomocą łącz satelitarnych, sprzyja to rozszerzeniu oferty usługowej przedsiębiorstw. Wykorzystywanie licznych systemów telematycznych w transporcie gwarantuje zatem świadczenie usług transportowych o wyższej jakości, optymalizujących proces logistyczny, z jednoczesnym wzrostem konkurencyjności i nowoczesności przedsiębiorstwa, jak również redukcją kosztów wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania systemów transportowych. 4. Opis specyfiki analizowanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego 4.1. Obiekt i przedmiot badań Obiektem przeprowadzanych badań analitycznych systemów komputerowych zarządzania przedsiębiorstwem był jeden z największych i najprężniej działających w lubelskim regionie dystrybutor owoców i warzyw. Od początku działalności firma koncentrowała się na działaniach zmierzających do zapewnienia jak największego profesjonalizmu i kompleksowości obsługi kontrahentów. Firma wypracowała sobie pozycje silnego partnera na rynku usług transportowych i spedycyjnych. Stale dokłada starań, by flota pojazdów spełniała najwyższe europejskie standardy. Spółka kieruje się zasadą, że dobro klienta jest najważniejsze i dlatego kojarzona jest z wysoka jakością i rzetelnością. 491

4 Wychodząc na przeciw klientom, przedsiębiorstwo stworzyło sieć transportową specjalizującą się w transporcie ładunków chłodniczych, która ma na celu dostawę towaru od producenta do klienta w jak najkrótszym czasie, tak by produkty spełniały kryteria najwyższej jakości. W ramach prowadzonej działalności analizowana firma dysponuje flotą ponad 50 nowoczesnych, ekologicznych zestawów (spełniających wymagania ekologiczne EURO 5). Eksploatowane ciągniki i naczepy są wysokiej jakości, spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania higieniczne [wg ustawy ATP]. Pojazdy wykorzystywane w analizowanym przedsiębiorstwie wyposażone są między innymi w pokładowe odbiorniki GPS, które wysyłając sygnał identyfikujący pozycję określonego pojazdu, zapewnia precyzyjne wyznaczenie ich położenia w rzeczywistym czasie. Dane te przesyłane są za pośrednictwem łącz satelitarnych i lokalnej sieci radiokomunikacyjnej przy wykorzystaniu pokładowego terminala pracującego w danym systemie łączności satelitarnej. Informacje te kierowane są systemem łączności naziemnej do systemu informatycznego centrum nadzoru ruchu. Ciągły monitoring GPS w autach gwarantuje bezpieczeństwo transportu i możliwości natychmiastowego reagowania w przypadkach krytycznych. Sensory, czujniki i sondy umożliwiają zdalny pomiar stanu technicznego środków transportu. Wszystkie informacje związane z pojazdem (np. lokalizacja, pomiar prędkości), poprzez złożone systemy informatyczne i telekomunikacyjne dostarczane są w czasie rzeczywistym, tj. równolegle z wykonywaniem operacji transportowych. Dane dotyczące całości systemu transportowego: infrastruktury, pojazdu, operacji transportowej gromadzone są w zabezpieczonych bazach danych. Firma stosuje cyfrowy system informacyjno komunikacyjny (Technologia ICT ang. Information and Communikation Technologies), polegający na współpracy urządzeń telekomunikacyjnych i informacyjnych w celu jak najefektywniejszego manipulowania, przesyłania oraz gromadzenia niezbędnych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Wykorzystywanie systemu ICT wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oferowanych usług, a sposób ich świadczenia postrzegany jest jako unikatowy w skali całego kraju Znaczenie informacji w innowacyjnym procesie transportowym analizowanego przedsiębiorstwa Prawidłowe funkcjonowanie systemu transportowego w przedsiębiorstwie opiera się na przepływie informacji. Jest ona rzetelna i dostarczona w rzeczywistym czasie, co umożliwia podjęcie określonej decyzji w odpowiednim momencie i wyznaczenie optymalnego procesu transportowego. Koszty całego procesu przepływu informacji są uzasadnione pod względem ekonomicznym. Informacja wpływa nie tylko na podejmowanie decyzji wewnątrz zakładu, ale również stanowi podstawę prawidłowego zachowania kierowcy. Cała praca transportowa jaką wykonuje uzależniona jest od informacji jakie udostępniają systemy pokładowe pojazdu oraz komunikaty sygnalizowane przez spedytora z siedziby przedsiębiorstwa (np. dotyczące zmiany miejsca i czasu załadunku). Informacje z parku logistycznego do kierowcy danego pojazdu przesyłane są za pomocą telefonii komórkowej GSM, natomiast informacje o warunkach panujących na pokonywanej trasie docierają za pośrednictwem fal radiowych (np. poprzez wykorzystanie CB Radia). Kierowca uzyskując całe spektrum informacji, posiada pełniejszą wiedzę na 492

5 temat sytuacji w jakiej się w danym momencie znajduje. Ma on wówczas możliwość racjonalnego zachowania się w czasie jazdy i podjęcia trafnych decyzji w celu kontynuowania dalszego procesu transportowego. Daje to możliwość efektywniejszego wykorzystania środka transportu i uniknięcia np. pustych przebiegów (jazda bez ładunku), które powodują straty finansowe Aplikacja komputerowa wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego Firmy transportowe, chcąc być konkurencyjne starają się maksymalnie wykorzystywać mechanizmy manipulowania informacją w celu jak najlepszego usprawnienia procesów kierowania przedsiębiorstwem. Tworzone są dla nich systemy i aplikacje komputerowe integrujące dane pochodzące z różnych źródeł w celu dostarczenia wszystkim działom przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Zastosowana telematyka w analizowanym przedsiębiorstwie transportowospedycyjnym odgrywa fundamentalną rolę przyczyniając się do sprawnego nim zarządzania i funkcjonowania. Głównym i podstawowym celem jaki ma do spełnienia jest dystrybucja, czyli dostarczenie produktu, a więc wykonanie usługi jaką jest cały proces przemieszczenia towarów od wytwórcy, aż po finalnego odbiorcę w określonym miejscu i czasie. Podkreślono to w opracowaniu autora [8]. Klient badanego przedsiębiorstwa określając swoje potrzeby wyznacza konkretne zadania przewozowe, które uzależnione są od rodzaju i ilości przewożonych ładunków, jak również sposobu i terminu ich przemieszczania. Wszystkie operacje związane z działalnością analizowanego przedsiębiorstwa są wspomagane przez systemy informatyczne, stworzone i przeznaczone do tego celu. Posiadają one odpowiednie informacje oraz dane niezbędne do podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie. Przedsiębiorstwo dysponuje aplikacją komputerową (rys.2), stanowiącą zintegrowany system, posiadającą jedną bazę danych, wspólną dla wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Umożliwia to dostęp do potrzebnych, aktualnych danych pochodzących z różnych obszarów (magazynowania, sprzedaży, zaopatrzenia, księgowości, transportu i spedycji), w których zostały w sposób jednolity wprowadzone do systemu. Odpowiednie informacje otrzymane w rzeczywistym czasie stanowią największą wartość systemów wspomagających transport. Każda składowa łańcucha logistycznego łączy się nierozerwalnie ze sobą, aby móc sprostać wymaganiom i oczekiwaniom klienta. Zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie floty pojazdów ułatwione jest poprzez wprowadzenie w analizowanej firmie aplikacji komputerowej scalającej całość niezbędnych danych dotyczących różnych sektorów (rys. 2). Decyzje strategiczne w badanym przedsiębiorstwie dotyczące transportu zaczynają się od etapu informacji o stanie zapełnienia magazynu [%], stanowiącą podstawę zamówienia odpowiedniego towaru (ładunku) w zakresie ilości i jego rodzaju. Dział handlowy po dokonaniu zakup informację tę kieruje do działu transportu, gdzie następuje dobór odpowiedniego typu pojazdu (ciągnika oraz rodzaju naczepy) do specyfiki i określonych wymagań parametrów ładunku. Komputerowy system zarządzający przedsiębiorstwem przedstawia dostępną flotę samochodów jak również miejsce ich lokalizacji. Wszystkie dane w systemach tego typu są stale aktualizowane. W sytuacji, gdy cała flota pojazdów omawianej firmy jest niedostępna lub nie przebywa w wymaganym miejscu geograficznym, spedytor posiłkuje się flotą samochodów współpracujących firm. Takie 493

6 wykorzystanie zasobów zewnętrznych (outsourcing - outside resource rusing) jest spowodowane określeniem przez klientów okna czasowego w jakim oczekują dostarczenia zamówionych przez nich produktów (rys. 3). Korzystanie przez przedsiębiorstwo z usług oferowanych przez wyspecjalizowanych operatorów logistycznych podwyższa jego sprawność i skraca czas realizacji zadania przewozowego. Rys. 2. Główna strona aplikacji komputerowej z podstawowymi informacjami o stanie magazynu oraz aktualnie realizowanych zadaniach przewozowych (opracowanie własne) Rys. 3. Zestawienie tygodniowe dotyczące poszczególnych pojazdów z datą, miejscem początkowym i końcowym przewozu (opracowanie własne) 494

7 Po dokonaniu wyboru przez spedytora odpowiedniego środka transportu informacja przekazywana jest poprzez Internet (przesłanie a) i telefonię komórkową GSM zostaje przekazana określonemu kierowcy w formie sms-a. Określony pojazd kierowany jest do załadunku, gdzie po jego wykonaniu kierowca zobligowany jest do wysłania informacji o zrealizowaniu zadania. Stały kontakt z kierowcą i pojazdem zapewnia bieżącą kontrolę jego czasu pracy, jak i odpowiedniego czasu realizacji zlecenia. Każdy kierowca na podstawie zebranych danych eksploatacyjnych jest oceniany pod względem zużycia paliwa, poniesionych opłat transportu (np. drogowych, itp.), jak również zrealizowanego czasu pracy (rys.4). System komputerowy przedsiębiorstwa gromadzi wszelkie niezbędne informacje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Aplikacje z licznymi modułami przechowują w bazie danych wszystkie dane eksploatacyjne, dotyczące nie tylko stanu pojazdu w określonym czasie, ale również zrealizowanych faktur danych transakcji, aktualnej wagi towaru. Ilość towaru stanowi informację między innymi do doboru odpowiednich urządzeń przeładunkowych, w celu rozładowania ładunku. Stanowi ona również podstawę, wraz z ilością przejechanych km oraz zużycia paliwa, do obliczenia wskaźnika normy zużycia paliwa (rys.5). W aplikacji wyświetlane są również komunikatory odnośnie kierowcy, np. czasu upływu ważności prawa jazdy, karty kierowcy oraz stanie technicznym samochodów i terminach ich przeglądu (rys. 6). Takie systemy internetowo-telekomunikacyjne znacznie skracają czas przepływu informacji pomiędzy danymi sektorami w przedsiębiorstwie, jak i poza nim. Spedytor wysyłając zaledwie jednego a ma możliwość poinformowana jednocześnie wszystkich kierowców o danej sytuacji. Wszyscy pracownicy mają stałą łączność poprzez zainstalowanie komunikatora łączącego wszystkie komputery oraz telefony komórkowe przedsiębiorstwa. Umożliwia to natychmiastową ich wewnętrzną komunikację zakładową i pozazakładową. Rys. 4. Informacje dotyczące czasu wolnego od pracy kierowcy (opracowanie własne) 495

8 Rys. 5. Roczne zestawienie pojazdów z możliwością podglądu normy spalania określonego ciągnika i naczepy (opracowanie własne) Wszystkie opisane działania związane z analizą usług transportowych wskazują na ich dynamiczno-przestrzenny charakter, istnieje zatem potrzeba optymalnego planowania rozłożenia potoku ruchu w systemie transportowym, zgodnie z danymi literaturowymi zagadnienia [9]. Wybór odpowiedniego sposobu rozwożenia towarów zaliczany jest w przedsiębiorstwie do decyzji strategicznych, wpływa on bowiem ostatecznie na skuteczność działań i osiągane efekty ekonomiczne. Rys. 6. Zestawienie dodatkowych informacji dotyczących kierowców i pojazdów (opracowanie własne) 496

9 5. Podsumowanie i wnioski Jak wynika z przeprowadzonej analizy technologie telematyczne wprowadzane są coraz częściej do systemów infrastruktury transportowej i komputeryzacji pojazdów. W celu optymalizacji procesów transportowych niezbędne jest takie zarządzanie pojazdami, ładunkami i trasami, które powoduje skrócenie czasów przejazdu, ograniczenie zużycia paliwa oraz maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów transportowych. Sprawne zarządzanie ładunkiem i flotą pojazdów przy zastosowaniu inteligentnych systemów transportowych wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie. W przedsiębiorstwie poddanym analizie w zakresie zastosowanych systemów telematycznych stwierdzono ich wykorzystanie, które zapewnia: szybki przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami wewnątrz zakładu i poza nim, zarządzanie przewozami w centrum logistycznym poprzez wyznaczenie harmonogramów przewozu ładunków, skrócenie czasu dystrybucji poprzez szybki, optymalny dobór pojazdu i trasy do konkretnego zadania transportowego, stały elektroniczny monitoring rzeczywistej lokalizacji w czasie jazdy, postoju pojazdu i stanu ładunku, bezpieczeństwo przewozu ładunków poprzez automatyczną kontrolę pojazdów i kierowców, administrowanie przewozami przez bieżącą kontrolę możliwości ich dokumentacji technicznej, ocenę pracy kierowcy w zakresie zużycie paliwa, przejechanych km, przestrzeganie czasu pracy kierowcy zgodnie z ustawą AETR, łatwość zawierania umów i prawidłowe sporządzanie dokumentów transportowych, dodatkowe informacje odnośnie parametrów eksploatacyjnych pojazdu w zakresie stanu technicznego, optymalizowanie techniki jazdy pojazdu (parametry trakcyjne), właściwe planowanie dostaw, prawidłowe wykorzystanie ładowności pojazdów. Wszystkie w/w czynniki możliwe były do osiągnięcia w omawianym przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów łączących inteligentne planowanie trasy przewozów, inteligentne pojazdy oraz ich interakcje z infrastrukturą. Prowadzi to do optymalizacji kosztów. Obecnie jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych przedsiębiorstwa. W ramach unijnej polityki transportowej program rozwoju telematyki ma wspomagać powstanie tzw. zrównoważonej ruchliwości (sustainable mobility) w transporcie. Dzięki technologiom telematycznym zrównoważona mobilność może być również inteligentną mobilnością (intelligent mobility) [2]. 497

10 Literatura 1. Adamski A.: Inteligentne systemy transportowe. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Techniczne AGH, Kraków, Bartczak K.: Technologie informatyczne i telekomunikacyjne jako podstawa tworzenia systemów telematycznych w transporcie. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, Burski Z., Zając G., Pawłowski M.: Analiza sieci teleinformacyjnej w scentralizowanym logistycznym produkcji przedsiębiorstwa spożywczego. Tom 5. Wyd. Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Oddział w Lublinie, Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Lublin, Burski Z.: The Application of Computer Analysis in the Logistic of the International Agricultural Transport in a Private Transportation Company. Zastosowanie analizy komputerowej w międzynarodowej logistyce transportu rolniczego prywatnej firmy transportowej (PL-B-H-PL). Zbirnik Naukowych Prac Nacionalnogo Agrarnogo Universitetu Ukraini. Kijów, Burski Z., Mijalska-Szewczak I.: Badania realizacji standardów umowy AETR w ujęciu jednostkowym przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego RP. Tom 12. Motrol 2009, Wyd. PAN, o/lublin,, Lublin, Burski Z., Mijalska-Szewczak I.: Analiza realizacji standardów umowy AETR w ujęciu globalnym logistyki krajowej i międzynarodowym. Analysis of AETR act standards realization in global domestic and international logistics. TEKA KMRiL, Wyd., PAN, o/lublin, Tom 12, Lublin, Garrison W.L., Ward J.D.: Tomorrow s transportation: Changing Cities, Economies, and Lives. Artech House, Boston-London, Rutkowski K.: Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo Difin, Warszawa, M. Szymczak: Nawigacja satelitarna obiektów transportowych. Logistyka, cz. 1, nr 2. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Wojciechowski Ł., Cisowski T., Grzegorczyk P. Metody zarządzania flotą samochodową w firmie. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 6/ Wydro K. B.: Telematyka znaczenia i definicje terminu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 2005, nr 1-2. Wyd. Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Dr Monika STOMA Mgr inż. Izabela MIJALSKA-SZEWCZAK Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem Katedra Energetyki i Pojazdów Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 tel./fax.: (0-81)

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia.

Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Nowoczesny monitoring pojazdów. Wdrożenia. Żegluga śródlądowa Przedsiębiorstwo logistyczne świadczące usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej, operujące

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

AutoPilot Monitoring. - opis systemu

AutoPilot Monitoring. - opis systemu AutoPilot Monitoring - opis systemu 1. AutoPilot Monitoring Posiadasz flotę pojazdów? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie i monitoring pracy kierowcy? Chcesz

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

METODY ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W FIRMIE

METODY ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W FIRMIE Łukasz WOJCIECHOWSKI, Tadeusz CISOWSKI, Piotr GRZEGORCZYK METODY ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W FIRMIE Streszczenie W artykule przedstawiono istotę zarządzania flotą pojazdów transportowych w firmie.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Globalny i bezpieczny track&trace bez kosztów roamingu. Dr inż. Marcin Hajdul

Globalny i bezpieczny track&trace bez kosztów roamingu. Dr inż. Marcin Hajdul Globalny i bezpieczny track&trace bez kosztów roamingu Dr inż. Marcin Hajdul Agenda Wprowadzenie Istniejące systemy umożliwiające monitorowanie ładunków i pojazdów Inteligenty ładunek - korzyści dla usługobiorców

Bardziej szczegółowo

EMAPI Fleet. - opis systemu

EMAPI Fleet. - opis systemu EMAPI Fleet - opis systemu 1. EMAPI Fleet mapy cyfrowe dla biznesu Posiadasz flotę pojazdów i szerokie grono pracowników? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH

NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH IVU Traffic Technologies AG NOWE SYSTEMY DYSPOZYCYJNE I TELEMATYCZNE W STEROWANIU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW DYSTRYBUCYJNYCH 1. Wprowadzenie Nowe systemy dyspozycyjne i telematyczne umożliwiają ciągły dostęp

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM R SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM PLANOWANIE, EKSPLOATACJA I ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM DLA DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU System T-Link umożliwia ciągłą łączność z urządzeniami i ich śledzenie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja - Wstęp - Czy systemy ITS są standaryzowane? - Standaryzacja w transporcie - Jakie wartości daje standaryzacja w rozwiązaniach ITS?

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA. Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131

LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA. Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131 LOCOTRANSSPED Sp. Z O.O. TRANSPORT SPEDYCJA Locotranssped Sp. Z O.O. Ul. Warszawska 43/211 61-028 Poznań Tel. 61 62 48 130 Fax 61 62 48 131 LOCOTRANSSPED - WOZIMY TWÓJ SUKCES Firma transportowo-spedycyjna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Aby umożliwić kompleksowe, oparte o jedną firmę połączenie systemu TMS oraz zarządzania telematycznego flotą firma Autosoftware wprowadziła

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.

TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY. Odpowiedź na sytuację rynkową. Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09. TRANSPOREON EFEKTYWNOSC W LOGISTYCE. DYNAMICZNE KONTRAKTY Odpowiedź na sytuację rynkową Innowacje w logistyce 2010 Poznao, 14.09.2010 Europejskie badanie rynku Zakres badao: styczeo 2008 czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Literatura: Zarządzanie logistyczne - projekt

Literatura: Zarządzanie logistyczne - projekt Literatura: 1.Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, PWE 2009. 2.Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet 2010. 3.Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania logistycznego,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012

Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO. Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 Wspomaganie logistyki przewozowej w procesie poprawy jakości obsługi klientów PKP CARGO Silesia TSL EXPO, kwiecień 2012 2 Zadania logistyki przewozowej Zadania logistyki przewozowej 1. Wsparcie służb handlowych

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

System pomiaru paliwa

System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa w autach ciężarowych jest oparty na zastosowaniu bardzo dokładnych szwajcarskich przepływomierzy cyfrowych. Przepływomierz paliwa mierzy realne zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Przesłanki stosowania automatyzacji w zarządzaniu zdarzeniami i życie 20-40% ciężko rannych ofiar, może być uratowane,

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko koalicji utworzonej przez organizacje branży motoryzacyjnej w kwestii pokładowych systemów telematycznych

Stanowisko koalicji utworzonej przez organizacje branży motoryzacyjnej w kwestii pokładowych systemów telematycznych Stanowisko koalicji utworzonej przez organizacje branży motoryzacyjnej w kwestii pokładowych systemów telematycznych Centrum Prasowe PAP, 8 września 2015 r. Koalicja R2RC : Koalicja R2RC Celem Koalicji

Bardziej szczegółowo

Do zadań logistyka należy:

Do zadań logistyka należy: SPEDYCJA LOGISTYKA SPEDYTOR LOGISTYK OBOWIĄZKI: - ustalenie trasy przewozu ładunku, - wypełnianie dokumentów przewozowych, - sporządzanie umów, - ubezpieczenie ładunku, - nadzór nad prawidłowym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo