Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla szkolnych liderów projektu"

Transkrypt

1 Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010 r.

2 I. Wprowadzenie Na potrzeby szkół realizujących projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku realizowanego w Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu została przygotowana instrukcja w zakresie prowadzenia i informowania o wynikach ewaluacji działań projektowych w szkołach. Prowadzona w szkole ewaluacja wspomaga realizację założonych celów i osiągnięcia zaplanowanych rezultatów programów rozwojowych. Najważniejszym kryterium ewaluacji szkolnych programów rozwojowych jest użyteczność prowadzonych działań. W badaniu efektów projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku istotne jest osiągnięcie celu ogólnego: zwiększenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół zawodowych. Rezultaty miękkie projektu: 1. Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych. 3. Zwiększenie możliwości uczniów uzyskania kwalifikacji zawodowych. 4. Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki. 5. Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy. 6. Wzrost zainteresowania edukacją zawodową młodzieży Dolnego Śląska. 7. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska. 8. Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy. 9. Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią. 10. Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie. 11. Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.

3 Rezultaty te będą osiągane poprzez realizację działań obejmujących: 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 2. Doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną. 3. Efektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego. 4. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (M, T), oraz: 5. wycieczki zawodoznawcze, a dla grupy M i T również: 6. tutoring, 7. projekty zawodoznawcze, 8. specjalistyczne zajęcia zawodowe (wyjazdowe), 9. staże, 10. fora zawodowe, 11. targi pracy i prezentacje zawodowe. II. Zasady przekazywania przez szkolnych liderów informacji o wynikach ewaluacji w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. A. Ewaluacja prowadzona przez szkoły w odniesieniu do zajęć realizowanych w projekcie 1. Każda szkoła realizująca program rozwojowy ma obowiązek prowadzenia ewaluacji wszystkich podejmowanych przez nią w ramach programu działań. 2. Za opracowanie i przekazanie informacji o prowadzonej ewaluacji odpowiedzialny jest szkolny lider. 3. Uzyskane w związku z ewaluacją dane powinny być przedstawione zgodnie z poniższą procedurą: a) Lider wypełnia 3 razy w trakcie trwania projektu dokument KARTA EWALUACJI Informacja o przeprowadzonej ewaluacji zadań realizowanych przez szkoły w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku na podstawie uzyskanych wyników ewaluacji dostarczonej przez osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań w szkole (załącznik).

4 b) Wypełniona karta przesyłana jest w formie elektronicznej oraz papierowej do Pionu monitoringu i ewaluacji projektu. c) Terminy przesyłania danych to: pierwszy okres sprawozdawczy: informacja do r., drugi okres sprawozdawczy: informacja do r., trzeci okres sprawozdawczy: informacja do r. B. Ewaluacja projektu prowadzona przez Pion monitorowania i ewaluacji. 1. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie ma obowiązek udziału w prowadzonej ewaluacji projektu. 2. Zadania te odnoszą się do zebrania materiału badawczego zgodnie z przekazywanymi każdorazowo szkołom instrukcjami i przesłanie go do Pionu monitoringu i ewaluacji. 3. W sytuacji badania uczniów należy umożliwić im uczestnictwo w nim i zapewnić odpowiednie warunki dla uzyskania rzetelnych informacji. 4. Za realizację zleconych zadań związanych z prowadzoną ewaluacją projektu oraz przesłanie materiałów odpowiedzialny jest szkolny lider.

5 Załącznik KARTA EWALUACJI Informacja o przeprowadzonej ewaluacji zadań realizowanych przez szkoły w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Nazwa i adres szkoły Imię i nazwisko lidera Okres sprawozdawczy 1. Informacje ogólne o prowadzonej ewaluacji Liczba zakończonych zajęć (zadań) Liczba przeprowadzonych ewaluacji Jeżeli liczba przeprowadzonych ewaluacji jest mniejsza od liczby zakończonych zadań, proszę podać przyczyny. 2. Proszę określić, czy w okresie sprawozdawczym wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane TAK NIE

6 Jeżeli nie, to proszę uzupełnić tabelę poniżej Lp. Nazwa działania w projekcie Tytuł zajęć Znaczenie dla realizacji założonych efektów /rezultatów miękkich projektu 1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 2. Doradztwo i opieka psychologiczno pedagogiczna 3 Efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego 4. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (M i T) 5. Wycieczki zawodoznawcze 6. Dla grupy M i T: 1. tutoring, 2. projekty zawodoznawcze, 3. specjalistyczne zajęcia zawodowe (wyjazdowe), 4. staże, 5. fora zawodowe, targi pracy i prezentacje zawodowe 3. Na podstawie informacji o realizacji zadań (od początku projektu do końca obecnego okresu rozliczeniowego) oraz wyników dotychczasowej ewaluacji zajęć proszę o wyrażenie opinii na temat stopnia realizacji programu rozwojowego szkoły (proszę wstawić X w odpowiednie pole). 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 4. Uwagi o przeprowadzonej ewaluacji. Krótki opis prowadzonej w szkole ewaluacji, w tym: uwagi, wnioski wynikające z prowadzonej ewaluacji programu rozwojowego szkoły w okresie sprawozdawczym.. data, podpis lidera

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK projekt przygotowany na konkurs MEN Nr 8/2.1a/2006 Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES

EDUKACJA SZANSA NA SUKCES EDUKACJA SZANSA NA SUKCES Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo