System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej Podręcznik użytkownika Wersja 2010

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa, czerwiec 2009 Symbol dokumentu MXPPFV2010P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Dokumentacja modułu Korzystanie z podręczników elektronicznych Korzystanie z pomocy kontekstowej Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Pojęcia podstawowe 1-1 Rozpoczęcie pracy 2-1 Uruchomienie modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej Okno główne Wywołanie okna Konta kas i rachunków bankowych Ustawienia merytoryczne i pomocnicze Praca z modułem 3-1 Przydatne funkcje Inny kolor pozycji Sumowanie wybranych pozycji Przestawianie kolejności kolumn Sortowanie pozycji w kolumnach Ręczne dodawanie pozycji Usuwanie wybranych pozycji Przywracanie usuniętych pozycji Opcje wyświetlania Maska kont Waluty Zaległe pozycje dodane ręcznie Transakcje, których terminy wypadają w soboty lub niedziele Przenoszenie zaznaczonych pozycji Konta kas i rachunków bankowych Przelewy wykonywane z modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej Ustawianie prognozowanych kursów walutowych Analiza płatności transakcji Interpretacja wskaźników Informacje o rozliczeniach kontrahenta Zestawienia i wydruki 4-1 Przesyłanie danych 5-1

4 II Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej MXPPFV2010P0001

5 Wstęp System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji, przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności. System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Forte Planowanie Płynności Finansowej jest jednym z modułów Systemu Zarządzania Forte. Dokumentacja modułu W skład dokumentacji modułu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie.pdf, inne dokumenty w tym formacie, dokumenty pomocnicze w formacie.rtf. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o module. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie.pdf. Oprócz tego do modułu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w module zmiany. Do korzystania z dokumentów w formacie.pdf niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: Korzystanie z pomocy kontekstowej Moduł posiada typową dla większości aplikacji Windows dodatkową instrukcję obsługi nazywaną pomocą kontekstową. Wywoływana jest przez naciśnięcie klawisza F1. Pomoc przypomina trochę suflera, który podpowiada potrzebną akurat kwestię. Użyciu klawiszy Shift+F1, powoduje zmianę kształtu kursora na. Kliknięcie takim kursorem na dowolnym elemencie okna modułu otwiera pomoc kontekstową w miejscu dotyczącym tego elementu. W modułach Systemu Forte została dodatkowo zastosowana pomoc kontekstowa opisująca dostarczone z modułem raporty i język, w którym zostały napisane. Pomoc ta jest dostępna w oknach związanych z tworzeniem i wykonywaniem raportów po wybraniu klawiszy Ctrl+F1. Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z modułem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników modułów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Wykorzystać informacje z pliku pomocy kontekstowej otwieranego klawiszem F1. Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem Podręcznik użytkownika z menu Pomoc modułu.

6 0 2 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej Zastrzeżenia Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje, jego wersję elektroniczną otwiera polecenie Aktualności z menu Pomoc modułu. Zgłosić problem wykorzystując polecenie Zgłoszenie problemu z menu Pomoc modułu i postępując zgodnie z ukazującymi się kolejnymi wskazówkami. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania modułu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi modułów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem modułu w momencie publikacji. Moduł i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w module, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku, można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji modułu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie. MXPPFV2010P0001

7 Pojęcia podstawowe Moduł Forte Planowanie Płynności Finansowej jest dodatkowym modułem rozszerzającym standardową funkcjonalność modułu Forte Finanse i Księgowość, przeznaczonym do aktywnego zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa. Moduł pozwala: zestawić moduł płynności w wybranym horyzoncie czasu mierzonym liczbą tygodni od daty dla modułu widocznej w dolnej części ekranu; przewidzieć i przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom utraty bieżącej płynności finansowej; korygować ręcznie termin płatności wynikający z wprowadzonych w module Forte Finanse i Księgowość dokumentów; wygodnie wykonywać przelewy zgodnie z planem płatności bez konieczności oddzielnego otwierania okna Polecenie przelewu; przypisywać prognozowane kursy walutowe, potrzebne przy przeliczaniu kwot dokumentów wprowadzonych ręcznie lub bezpośrednio z modułu Forte Finanse i Księgowość, w zagranicznych jednostkach pieniężnych; dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń transakcji. Moduł Forte Planowanie Płynności Finansowej przedstawia płatności wynikające z transakcji związanych z dokumentami wprowadzonymi dotychczas w module. Można również dodać wpływy lub wydatki nie wynikające z dokumentów wprowadzonych do modułu w walucie oraz w złotych jednocześnie, co do których korzystający z okna wie, że dane wpływy lub wydatki prawdopodobnie będą miały miejsce np. wypłata kredytu bankowego, wypłata wynagrodzeń. Wszystko to razem sprawia, że moduł Forte Planowanie Płynności Finansowej staje się narzędziem wygodnej kontroli i operacyjnego zarządzania bieżącą płynnością finansową. Po poprawnym ustawieniu i skonfigurowaniu moduł będzie pokazywał przewidywane stany środków pieniężnych z uwzględnieniem planowanych wpłat i wypłat dla wszystkich rachunków bankowych i stanowisk kasowych. UWAGA Dla poprawnej pracy modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej 2010 niezbędne jest używanie modułu Forte Finanse i Księgowość w wersji 2010 lub nowszej. UWAGA Dodając planowane wpływy lub wydatki ręcznie w module Forte Planowanie Płynności Finansowej należy pamiętać, że w żaden sposób nie modyfikują one rzeczywistych danych w module Forte Finanse i Księgowość. Dotyczy to również innych zmienianych w module danych. Są one zmieniane jedynie w planie płatności, ale w żaden sposób nie korygują dokumentów wprowadzonych dotychczas w module Forte Finanse i Księgowość. Forte Planowanie Płynności Finansowej prezentuje plan przepływów finansowych konkretnej firmy, którą otwieramy uruchamiając moduł Forte Finanse i Księgowość. Dla każdej firmy tworzony jest oddzielny plan płatności.

8 1 2 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej MXPPFV2010P0001

9 Rozpoczęcie pracy Uruchomienie modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej Aby uruchomić moduł Forte Planowanie Płynności Finansowej, należy uruchomić moduł Forte Finanse i Księgowość; z menu VBA wybrać polecenie Otwórz dokument SBC; w otwartym oknie wskazać i otworzyć katalog SBC_FK; z katalogu SBC_FK wybrać plik Planowanie Płynności Finansowej.sbc; wybrać przycisk Open. Rys. 2-1 Menu VBA w module Forte Finanse i Księgowość otwieranie dokumentu SBC Rys. 2-2 Uruchamianie modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej

10 2 2 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej Okno główne Po wybraniu przycisku Open otworzy się okno modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej. Rys. 2-3 Okno Forte Planowanie Płynności Finansowej Wywołanie okna Konta kas i rachunków bankowych Łącznie z modułem dostarczane jest dodatkowe okno Konta kas i rachunków bankowych, które pozwala na wprowadzanie wyłącznie sald rachunków bankowych i ułatwia organizację pracy piony dyrektora finansowego, zwykle zarządzającego płatnościami. Okno można otworzyć w sposób analogiczny jak okno główne modułu: uruchomić moduł Forte Finanse i Księgowość; z menu VBA wybrać polecenie Otwórz dokument SBC; w otwartym oknie wskazać i otworzyć katalog SBC_FK; z katalogu SBC_FK wybrać plik Planowanie płynności konta.sbc; wybrać przycisk Open. Rys. 2-4 Okno Konta kas i rachunków bankowych MXPPFV2010P0001

11 Praca z modułem 2 3 Innym sposobem wywołania okna jest uruchomienie go bezpośrednio z okna modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej (patrz rozdz. Konta kas i rachunków bankowych). UWAGA Moduł Forte Planowanie Płynności Finansowej można uruchomić wyłącznie po uprzednim zainstalowaniu modułu Forte Finanse i Księgowość. Ustawienia merytoryczne i pomocnicze Przed rozpoczęciem pracy należy zdefiniować prawa do wybranych operacji dla modułu Forte Finanse i Księgowość. Prawa do operacji definiuje się bezpośrednio w module Forte Finanse i Księgowość. Moduł umożliwia różnicowanie praw dostępu do zgromadzonych danych, zwiększając przez to ich poufność. Uprawnienia potrzebne do obsługi modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej dostępne są poprzez wybranie polecenia Administracja z menu, a następnie polecenia Użytkownicy (szczegóły dotyczące obsługi uprawnień dostępne są w Podręczniku użytkownika do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz w Podręczniku użytkownika Administracja Systemem Zarządzania Forte) Istnieje możliwość wyboru następujących uprawnień dla modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej: Dostęp do niezatwierdzonych płatności wybranie tego uprawnienia oznacza, że użytkownik ma możliwość obsługi transakcji niezatwierdzonych. Jeżeli to uprawnienie nie jest ustawione, w dolnym panelu głównego okna Forte Planowanie Płynności Finansowej będą widoczne jedynie transakcje zatwierdzone. Zatwierdzanie płatności wybranie tego uprawnienia umożliwia zatwierdzanie transakcji, czyli przygotowywanie transakcji do wykonania przelewu. Respektowanie prawa do zatwierdzania płatności uzależnione jest od wcześniejszego nadania prawa dostępu do niezatwierdzonych płatności.

12 2 4 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej MXPPFV2010P0001

13 Praca z modułem Okno modułu podzielone jest na dwie części: panel górny i panel dolny. Rys. 3-1 Okno modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej W górnym panelu widoczne są wpływy i wydatki z dokumentów wcześniej wprowadzonych (w zależności od ustawień w Opcjach). W kolumnie Data/konto pokazywane są transakcje w zależności od terminu płatności. Np. zapis oznacza, że planowane są wpływy lub wydatki w dniach kwietnia 2003 roku, a jest to 16-ty tydzień roku. Pozycje te można rozwinąć klikając myszką na znak "+". Wówczas zapisy zostaną rozbite na poszczególne dni. Kolejne kolumny pokazują w jakim okresie były lub będą następowały wydatki lub wpływy, pokazują saldo początkowe i końcowe. Pozycje zaznaczone na czerwono oznaczają, że został przekroczony stan alarmowy. Pozycje na różowym tle oznaczają terminy wypadające w soboty i w niedziele. Panel górny pozwala zorientować się w jakim okresie planowane są wpływy lub wydatki. Wszelkie dokumenty prezentujące wpływy lub wydatki wyświetlane są w panelu dolnym. W panelu dolnym pokazywane są szczegóły płatności w zależności od wybranej pozycji w górnym panelu, czyli w zależności od tego w jakim okresie dane wpływy lub wydatki powstały lub powstaną. Widoczne są tutaj zarówno pozycje wynikające z dokumentów wprowadzonych wcześniej jak i pozycje dodane ręcznie za pomocą przycisku Dodaj. Pozycje wynikające z dokumentów to pozycje wprowadzone za pomocą różnych typów dokumentów w module Forte Finanse i Księgowość. Jednak nie wszystko wynika z dokumentów, np. kredyty bankowe, czy czynsze. Takie pozycje należy dodać własnoręcznie, aby uzyskać pełen plan wpływów i wydatków. Poszczególne kolumny przedstawiają pozycje edytowalne jak i nieedytowalne. Pozycje nieedytowalne dostarczają informacji odnośnie tego czy dana pozycja jest wpływem, czy wydatkiem, jaki jest jej termin płatności, kto jest kontrahentem, jaki jest numer ewidencyjny, numer dokumentu i konto księgowe. Są to informacje wynikające z dokumentu. Puste pole oznacza, że niektóre dane zostały pominięte w trakcie wprowadzania dokumentu. Istnieje możliwość dodania kolumn związanych z transakcjami wyrażonymi w walutach obcych. W tym celu należy w oknie Waluty (dostępnym poprzez wybranie przycisku Opcje, a następnie w otwartym oknie Opcje wyświetlania przycisku Waluty) zaznaczyć opcje Pokaż kolumny walutowe w dolnym panelu okna (patrz rozdz. Waluty).

14 3 2 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej Dodane kolumny przedstawiają pozycje edytowalne jak i nieedytowalne. Pozycje nieedytowalne dostarczają informacji odnośnie: kwoty transakcji dla pozycji walutowej i złotówkowej, waluty oraz kursu w jakiej dokonywana jest transakcja, kwoty prognozowanej w złotówkach oraz prognozowanej różnicy kursowej. Pole Treść zawiera tekst, który jest przenoszony z dokumentu w zależności od typu dokumentu: w przypadku Dokumentu prostego, Wyciągu bankowego, Raportu kasowego i Rozliczenia zaliczki przenoszony jest tekst z pola Opis, a w razie jego braku z pola Treść; w przypadku pozostałych typów dokumentów przenoszony jest tekst z pola Treść, a w razie jego braku tekst z pola Opis. Pozycje edytowalne to: Plan pl., Zatw., Konto, Uwagi i Kurs progn. UWAGA Edytowalna pozycja Kurs progn. jest dostępna, jeżeli zostało wcześniej zaznaczone pole wyboru Pokaż kolumny walutowe w dolnym panelu okna w oknie dialogowym Waluty (dostępnym poprzez wybranie przycisku Opcje, a następnie w otwartym oknie Opcje wyświetlania przycisku Waluty). Plan pl. pozwala wpisać najbardziej aktualny spodziewany termin zapłaty zobowiązania. W kolumnie Zatw. odbywa się zatwierdzanie transakcji, czyli przygotowywanie transakcji do wykonania przelewu. Dotyczy to tylko wydatków, gdyż tylko dla wydatków można dokonać przelewu. Jeżeli pozycja Zatw. zostanie zaznaczona jest to informacja dla osoby zajmującej się w firmie wykonywaniem przelewów, że do danej transakcji można wystawić przelew. W kolumnie Konto można przypisać konto bankowe, na które zostanie zaksięgowany wydatek lub wpływ z danej transakcji. Po wybraniu przycisku zostanie otwarte okno Przenieś zaznaczone pozycje. W kolumnie Uwagi można dodać własny tekst do wybranej pozycji oraz wpisać informacje wymagane przy wystawianiu przelewu do urzędu skarbowego (patrz rozdz. Przelewy wykonywane z modułu Forte Planowanie Płynności Finansowej). W kolumnie Kurs progn. można wprowadzić kurs prognozowany dla transakcji wyrażonych w walutach. W zależności od tego czy mamy do czynienia z wpływem czy wydatkiem środków pieniężnych należy wprowadzić odpowiedni kurs prognozowany. UWAGA Nie można wprowadzić kursu prognozowanego dla transakcji złotówkowych. Przydatne funkcje Moduł został zaopatrzony w kilka przydatnych funkcji, które znacznie ułatwiają dotarcie do potrzebnych informacji. Inny kolor pozycji Dla odróżnienia pozycje wyświetlane są w różnych kolorach. Kolorem czerwonym oznaczane są pozycje, w których został przekroczony stan alarmowy. Stan alarmowy dotyczy kont kas i rachunków bankowych (patrz rozdz. Konta kas i rachunków bankowych). Jeżeli stan konta spadnie poniżej wpisanej w tym polu wartości wówczas pozycje w panelu górnym, które dotyczą konta z wpisanym stanem alarmowym, na liście będą wyświetlana w kolorze czerwonym. Pozwala to wyróżnić konta, na których środki pieniężne się wyczerpują. Widząc takie konta na liście można dużo wcześniej zareagować i np. zasilić konta z innych źródeł. Kolorem różowym natomiast oznaczane są transakcje, których terminy wypadają w soboty i w niedziele. Sumowanie wybranych pozycji Możesz zsumować wybrane pozycje z górnego lub dolnego panela. Aby to uczynić należy zaznaczyć wybrane pozycje. Pozycje można zaznaczać na dwa sposoby: klikając lewym klawiszem myszy w pierwszej kolumnie z lewej strony przy wybranych pozycjach; klikając lewym klawiszem myszy w tabelce w dolnym panelu przy wybranych pozycjach jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. MXPPFV2010P0001

15 Praca z modułem 3 3 Po kliknięciu w wybranym wierszu pojawi się znak. Na samym dole okna wyświetlana jest suma i saldo zaznaczonych pozycji. Możesz również po zaznaczeniu wybranych pozycji wybrać kombinację klawiszy Ctrl+S. Pojawi się okienko z sumą wpływów, wydatków oraz saldem wybranych transakcji. Przestawianie kolejności kolumn Rys. 3-2 Suma zaznaczonych pozycji Tabelki mają wiele kolumn i wiele z nich nie mieści się na ekranie. Możesz przestawić ich kolejność aby układ kolumn był bardziej dopasowany do Twoich potrzeb. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj w polu z nazwą kolumny, której położenie chcesz zmienić. Pojawi się. Przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce i puść przycisk myszy. Kolumna, w miejsce której wstawiłeś wybraną kolumnę, zostanie przesunięta o kolumnę dalej. Jeżeli zamkniesz okno przestawienie kolumn będzie pamiętane i przy kolejnym otwarciu okna wygląd będzie taki sam jak w chwili zamknięcia okna. Jeżeli nie chcesz, aby zmiany przestawienia kolumn były pamiętane w chwili otwierania okna, przyciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, wówczas okno powróci do swojego oryginalnego rozmiaru i układu. Sortowanie pozycji w kolumnach Pozycje widoczne w panelu dolnym możesz posortować według wybranych nagłówków kolumn. Aby posortować dane wystarczy dwukrotnie kliknąć myszką na wybranym nagłówku kolumny. Ponowne dwukrotne kliknięcie na tym samym nagłówku kolumny spowoduje, że dane zostaną posortowane rosnąco lub malejąco. I tak dane możesz posortować według: wpływów, wydatków, terminu płatności, planowanego terminu płatności, kontrahenta, transakcji zatwierdzonych do wykonania przelewu, konta, uwag, numeru ewidencyjnego, numeru dokumentu czy konta księgowego. Ręczne dodawanie pozycji Aby dodać pozycje, których nie uwzględniają dokumenty, a o których wiadomo, że ich termin wkrótce nastąpi (np. kredyty bankowe, czynsze), należy wybrać przycisk Dodaj. Rys. 3-3 Ręczne dodawanie pozycji W otwartym oknie Dodaj nową pozycję należy wpisać odpowiednią kwotę w pola Przychód lub Wydatek. Można zaznaczyć, czy jest to płatność cykliczna, powtarzająca się co miesiąc. Można

16 3 4 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej wybrać datę rozpoczęcia terminu cyklicznego i wpisać przez ile miesięcy dany termin cykliczny będzie występował. Możesz wybrać, czy dana transakcja będzie wyliczana w złotówkach czy w walucie obcej. W przypadku pozycji, w których kwoty są wyrażone w walutach obcych należy wybrać opcje W walucie. Następnie w rozwijanym polu listy (za pomocą przycisku ) należy wybrać odpowiednią zdefiniowaną w module Forte Finanse i Księgowość walutę i podać właściwy dla niej kurs. W tabelce możesz wybrać konto, na które wpłynie zapłata lub z którego zostanie wykonana płatność. W polu Stan alarmowy możesz wpisać kwotę minimalnego stanu środków. W przypadku, gdy stan środków spadnie poniżej stanu alarmowego transakcja na liście będzie wyświetlana w innym kolorze (patrz rozdz. Inny kolor pozycji). Usuwanie wybranych pozycji Aby usunąć wybraną pozycję zaznacz ją w dolnym panelu i wybierz przycisk Usuń. Można usuwać pozycje dodane ręcznie jak i transakcje wprowadzone poprzez dokumenty. Opcja ta pozwala wyłączyć z planu płatności niektóre transakcje, np. te, których termin płatności dawno minął i wiemy, że nie zostaną już uregulowane. Można je jednak przywrócić do planu płatności w dowolnym momencie pracy z modułem. UWAGA Transakcje wprowadzone poprzez dokumenty są jedynie usuwane z planu płatności, a nie z modułu Forte Finanse i Księgowość. Transakcje dodane ręcznie są usuwane bezpowrotnie, nie można ich już przywrócić. Przywracanie usuniętych pozycji Transakcje usunięte z planu płatności za pomocą przycisku Usuń można z powrotem przywrócić. Nie można przywrócić pozycji, które zostały dodane ręcznie. Aby zobaczyć usunięte transakcje na liście wybierz przycisk Opcje i zaznacz pole Tylko transakcje usunięte z planu płatności. Aby przywrócić usunięte transakcje wykonaj następujące czynności: 1. kliknij na wybraną transakcję na liście; 2. wybierz przycisk Przenieś; 3. w otwartym oknie zaznacz opcję Przywróć usunięte transakcje; 4. wybierz przycisk Przenieś. Rys. 3-4 Przywracanie usuniętych transakcji MXPPFV2010P0001

17 Praca z modułem 3 5 Opcje wyświetlania Aby dostosować wygląd okna i zakres prezentowanych danych do własnych potrzeb wybierz przycisk Opcje. Zostanie otwarte okno Opcje wyświetlania. Rys. 3-5 Okno Opcje wyświetlania W części Tryb pracy możesz wybrać rodzaj wyświetlanych transakcji. Jeśli chcesz aby wyświetlane były zarówno transakcje wynikające z dokumentów jak i transakcje dodane ręcznie wybierz Tryb normalny. Za pomocą trybu Tylko transakcje usunięte z planu płatności możesz odnaleźć wcześniej usunięte transakcje, aby móc je przywrócić do planu płatności. Tryb Tylko transakcje zatwierdzone jest szczególnie przydatny w firmach, w których istnieje osoba odpowiedzialna tylko za wystawianie przelewów. Tryb ten prezentuje informacje o dokumentach, do których można wystawić przelewy. Tabelka poniżej Trybów pracy pozwala ograniczyć ilość wyświetlanych transakcji poprzez wskazanie określonych kont księgowych. Za pomocą przycisku Dodaj możesz wpisać konkretne konto, które będzie brane pod uwagę lub pomijane podczas wyświetlania transakcji, w zależności od wybranych powyżej opcji (Uwzględnij wszystkie transakcje, Uwzględnij transakcje tylko z poniższych kont, Uwzględnij wszystkie transakcje, oprócz poniższych kont). Możesz również użyć maski kont (patrz rozdz. Maska kont). Dodane wcześniej w tabelce konta możesz usunąć poprzez zaznaczenie wybranego konta, a następnie wybranie przycisku Usuń. W prawej części okna Opcje wyświetlania możesz wybrać przedział czasowy, którego będą dotyczyły wyświetlane transakcje. W transakcjach zaległych określasz liczbę dni wstecz od daty bieżącej, której mają dotyczyć wyświetlane transakcje. W transakcjach przyszłych czas mierzony jest w tygodniach. Proponujemy ustawić niezbyt długi przedział czasu uwzględniający transakcje, gdyż wiarygodność planu płatności spada wraz z wydłużeniem horyzontu prognozy. Po prawej stronie tabelki z maską kont znajduje się przycisk Waluty. Wybranie tego przycisku pozwala na dostosowanie wyglądu dolnego panelu okna do indywidualnych potrzeb użytkownika (patrz rozdz. Waluty). Maska kont Wpisując w oknie Opcje wyświetlania konto księgowe możesz zastosować maskę kont. Za pomocą maski kont możesz przeglądać operacje np. tylko z wybranym kontrahentem lub z wybraną grupą kontrahentów. Aby dodać maskę konta w oknie Opcje wyświetlania wybierz przycisk Dodaj. W tabelce zostanie dodany wiersz, w którym należy uzupełnić pola Konto księgowe i Wybrane.

18 3 6 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej Rys. 3-6 Dodawanie maski konta Jeżeli plan kont w firmie zorganizowany jest w ten sposób, że kontrahenci znajdują się na drugim poziomie, wówczas np. wpisując 20?-?-426 uzyskasz wszystkie transakcje z kontrahentem, który w kartotece ma numer 426. Aby odpowiednio zdefiniować maskę należy pamiętać, że * zastępuje dowolną ilość znaków na danym poziomie analityki lub syntetyki, a? zastępuje dowolny jeden znak. Waluty Aby dostosować wygląd okna i zakres prezentowanych danych do własnych potrzeb dla transakcji walutowych wybierz przycisk Waluty w oknie Opcje wyświetlania (patrz rozdz. Opcje wyświetlania). Rys. 3-7 Okno Waluty Należy wybrać jedną z opcji w zależności od tego, czy użytkownik chce oglądać: wszystkie salda i transakcje (Wszystkie przeliczone na złotówki po kursie oryginalnym), transakcje przeliczone po kursie prognozowanym (Wszystkie przeliczone na złotówki po kursie prognozowanym), transakcje walutowe wyrażone w złotówkach po kursie obowiązującym lub prognozowanym, tylko transakcje wyrażone w złotówkach (Tylko złotówkowe), czy transakcje ograniczone do wybranej waluty (Tylko w wybranej walucie i wybrać daną walutę z rozwijanego pola wyboru za pomocą przycisku - ). W celu rozwinięcia dolnego panelu głównego okna o dodatkowe kolumny dotyczące kursów walutowych (takich jak: Kwota walutowa, Waluta, Kurs, Kwota w PLN, Kurs prognozowany, Kwota prognozowana (PLN) i Różnica kursowa), należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż kolumny walutowe w dolnym panelu okna. Zaległe pozycje dodane ręcznie Podczas pierwszego uruchomienia modułu okno Zaległe pozycje dodane ręcznie pokazuje się automatycznie przed wyświetleniem danych. Możesz to zmienić w Opcjach wyświetlania. Okno przedstawia pozycje dodane ręcznie, których termin realizacji już upłynął. MXPPFV2010P0001

19 Praca z modułem 3 7 Rys. 3-8 Okno Zaległe pozycje dodane ręcznie Pozycje zaległe dodane ręcznie, których termin już upłyną zaburzają prognozę stanu poszczególnych kont dlatego warto je usunąć lub też zmienić ich termin realizacji na aktualny. Aby usunąć wybraną transakcję, zaznacz ją, a następnie wybierz przycisk Usuń. Usunięcie pozycji należy dokładnie przemyśleć, gdyż znika ona bezpowrotnie i nie można jej przywrócić. Aby zmienić termin płatności danej transakcji kliknij myszką w polu Plan pl. przy danej transakcji i z otwartego kalendarza wskaż wybraną datę. Dokonaną zmianę potwierdź przyciskiem Zapisz. Transakcje, których terminy wypadają w soboty lub niedziele Okno prezentuje transakcje, których terminy płatności wypadają w soboty lub w niedziele i pozwala ten termin zmienić. Rys. 3-9 Okno Pozycje, których terminy płatności wypadają w soboty lub niedziele Aby zmienić termin płatności na termin wypadający w piątek, sobotę lub w poniedziałek zaznacz wybraną pozycję i użyj odpowiedniego przycisku umieszczonego w dolnej części okna. Termin płatności możesz też zmienić na dowolny wybrany z kalendarza, który otworzy się po kliknięciu w kolumnie Plan pl. Aby zmiany zostały uwzględnione wybierz przycisk Zapisz.

20 3 8 Podręcznik użytkownika Forte Planowanie Płynności Finansowej Przenoszenie zaznaczonych pozycji Okno otwiera się po wybraniu przycisku Przenieś lub po kliknięciu na w kolumnie Konto w oknie Planowanie płynności finansowej. Okno pozwala zmienić planowany termin płatności określonej transakcji, przypisać konto księgowe oraz przywrócić usunięte wcześniej transakcje. Rys Okno Przenieś zaznaczone pozycje Aby zmienić planowany termin płatności za pomocą przycisku możesz otworzyć kalendarz i wybrać odpowiednią datę lub użyć wskaźników, jeżeli zostały wcześniej zapisane do bazy danych kontrahentów. Istnieje również możliwość wpisania ilości dni i wybrania opcji względem jakiej daty ma zostać zmieniony planowany termin płatności. Opcje te są niedostępne, jeżeli okno Przenieś zaznaczone pozycje zostanie otwarte poprzez kliknięcie na w kolumnie Konto. W przypadku opcji Użyj wskaźników planowany termin płatności zostanie ustawiony względem zapisanej do bazy wartości wskaźnika. W przypadku wpływów zostanie użyty wskaźnik dotyczący należności, natomiast w przypadku wydatków - wskaźnik zobowiązań. W celu podglądu użytych wskaźników należy zaznaczyć pole wyboru Pokaż kolumny wskaźników w dolnym panelu okna). Dodatkowe kolumny dotyczące wskaźników zapisanych do bazy danych kontrahentów zostaną dodane do dolnego panelu okna głównego. W tabelce prezentowane są konta dodane w oknie Konta kas i rachunków bankowych. Aby przypisać wybrane konto do danej transakcji kliknij lewym klawiszem myszy w pierwszej kolumnie z lewej strony. Po kliknięciu w kolumnie pojawi się. Transakcja z przypisanym kontem będzie widoczna na liście pod warunkiem, że zaznaczysz przypisane konto w oknie Konta kas i rachunków bankowych. Zaznaczenie pola Przywróć usunięte transakcje spowoduje, że do planu płatności zostaną przywrócone transakcje usunięte poprzez przycisk Usuń. Aby pole było aktywne należy w opcjach zaznaczyć Tylko transakcje usunięte z planu płatności (patrz rozdz. Przywracanie usuniętych pozycji). Aby zaakceptować wprowadzone zmiany wybierz przycisk Przenieś. MXPPFV2010P0001

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Forte eraporty HR. Podręcznik użytkownika. Wersja 2014

Forte eraporty HR. Podręcznik użytkownika. Wersja 2014 Forte eraporty HR Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej

System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej System Zarządzania Forte moduł Planowanie Płynności Finansowej Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Forte Delegacje Krajowe

Forte Delegacje Krajowe Forte Delegacje Krajowe Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Delegacje Krajowe

System Zarządzania Forte moduł Delegacje Krajowe System Zarządzania Forte moduł Delegacje Krajowe Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW

JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW RACHUNKI SPIS TREŚCI A. JAK PRZEJŚĆ DO WIDOKU RACHUNKÓW 1 B. OPCJE WIDOKU RACHUNKÓW 3 C. AKCJE KONTEKSTOWE 4 D. WYSZUKIWARKA RACHUNKÓW 4 E. FILTRY LISTY 5 F. NAGŁÓWEK TABELI 5 G. AKCJE NA WIERSZACH TABELI

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.11 Moduł FK 1. Modyfikacja formatki wprowadzania księgowań. Na formatce wprowadzania księgowań dodano pole z numerem NIP kontrahenta. 2 Wydruk spisu księgowań z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo