(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 12/19 EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 11/04 (06.01) B24D 7/18 (06.01) B24D 1/02 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Element szlifujący i czyszczący (30) Pierwszeństwo:.02. DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 11/32 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 12/ (73) Uprawniony z patentu: Jöst GmbH, Wald-Michelbach, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PETER JÖST, Abtsteinach, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rogozińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 44P30782PL00 EP B1 Opis 1. Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych. Elementy szlifujące i czyszczące stosuje się do czyszczenia trudnych w pielęgnacji wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego o strukturyzowanych powierzchniach. Elementy szlifujące i czyszczące mogą być stosowane również do tego, by zeszlifowywać wykładziny podłogowe o strukturyzowanej powierzchni, aby móc je po- kryć nową powłoką. 2. Stan techniki [0002] Wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego używa się w wielu dziedzinach zastosowań, na przykład w służbie 1 zdrowia, w przemyśle i rzemiośle, na lotniskach, w biurow- cach i budynkach administracyjnych oraz w budynkach mieszkalnych. Poza wykładzinami z tworzyw sztucznych o płaskiej powierzchni dostępne są takie o wyraźnej strukturze powierzchni, która sprawiają, że wykładziny podłogowe wydają się bardziej naturalne albo zmniejszają ryzyko pośliźnięcia się na nich. Znane są na przykład wykładziny podłogowe o strukturze łupka, strukturze drewna, podłogi o strukturze młotkowej albo strukturze o okrągłych wypustkach. Strukturowanie może mieć wysokość kilku milimetrów. 2 [0003] Gruntowne czyszczenie i szlifowanie takich wykła- dzin stanowi duży problem, do dziś jeszcze nierozwiązany optymalnie. Znane produkty czyszczące i systemy, jak na przykład szczotkarki z walcami szczotkowymi albo szlifierki jednotarczowe, szlifierki trójtarczowe albo automaty czysz-

3 2 czące, których używa się w połączeniu z padami szlifującymi albo czyszczącymi, nie docierają do głębszych miejsc profilowanej powierzchni, dlatego nie ma możliwości gruntownego czyszczenia albo obróbki całej powierzchni. Źle usuwa się brud zwłaszcza z głębszych miejsc powierzchni profilowanej, bo środki szlifujące i czyszczące docierają tylko do wypukłych miejsc strukturyzowanej powierzchni wykładziny podłogowej. Jeśli stosuje się miękkie walce szczotkowe, to wprawdzie dociera się do głębszych miejsc struktury powierzchniowej podłogi, jednak łączne działanie czyszczące 1 jest bardzo niewielkie. [0004] Aby zwiększyć okres użytkowania podłóg z tworzywa sztucznego i poprawić wygląd optyczny wykładzin, powłoki z tworzyw sztucznych powleka się także lakierem poliuretanowym. Podczas renowacji takich wykładzin podłogowych, po- krytych powłoką poliuretanową, trzeba zeszlifować starą powłokę poliuretanową, zanim będzie można nałożyć nową powłokę. W stanie techniki nie są jednak znane żadne produkty szlifujące, którymi można by gruntownie zeszlifować strukturyzowane wykładziny podłogowe. Także podatne tarcze szli- 2 fujące zeszlifowują zawsze tylko wyniesienia wykładziny podłogowej, podczas gdy zagłębienia pozostają nieobrobione. [000] Z US,243,790 A znany jest element szlifujący do rotacyjnego zeszlifowywania przedmiotów obrabianych. Usunięty materiał jest przy tym odprowadzany przez strumień 30 cieczy. Element szlifujący obejmuje podstawę i dużą liczbę segmentów ściernych, które wystają z podstawy. [0006] Z DE U1 znany jest element szlifujący zwłaszcza do czyszczenia powierzchni, który ma korpus główny, który co najmniej po jednej stronie zawiera środek

4 3 szlifujący, przy czym korpus główny ma wyniesienia na tej stronie, na której występuje środek szlifujący. Uzyskuje się przez to w korzystny sposób taki efekt, że substancje oderwane od powierzchni szlifowanej albo polerowanej albo ścier elementu szlifującego mogą zbierać się w pustkach po- wstałych w wyniku wyniesień. Po drugie dzięki wyniesieniom uzyskuje się to, że zwiększa się ścieranie się elementu szlifującego. Wyniesienia mają też powodować bardziej wybiórcze uwalnianie substancji czynnych osadzonych w substancjach pomocniczych. Nie wiadomo jednak, jak tego rodza- 1 ju elementy szlifujące miałyby nadawać się do obróbki maszynowej strukturyzowanych wykładzin podłogowych. [0007] Znane są ponadto gąbki do czyszczenia garnków i naczyń, które mają podatną, lekko profilowaną powierzchnię. Te gąbki do czyszczenia garnków i naczyń stosuje się do ręcznego czyszczenia naczyń, nie mają one jednak zdefiniowanej wydajności usuwania materiału i z zasady nie nadają się do maszynowej obróbki podłóg. [0008] Ponadto znane są gąbki polerujące o podatnej profilowanej powierzchni, które razem z płynnymi środkami po- lerskimi stosuje się do polerowania powierzchni lakierów samochodowych. Same gąbki polerujące nie mają działania szlifującego ani czyszczącego. [0009] Niniejszy wynalazek stawia więc sobie zadanie 2 opracowania elementu szlifującego i czyszczącego do maszy- nowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych. 3. Streszczenie wynalazku [00] Rozwiązaniem wymienionego zadania jest element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzo-

5 4 wanych wykładzin podłogowych według zastrzeżeń patentowych 1 i 6, zastosowanie takiego elementu szlifującego i czyszczącego według zastrzeżenia 1 i sposób maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych według zastrzeżenia 13. [0011] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest zwłaszcza element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, mający korpus główny, który na pierwszej stronie zaopatrzony jest w podatną profilowaną powierzchnię, warstwę roboczą, która jest umieszczona na profilowanej powierzchni korpusu głównego i rzepową warstwę łącznikową, która jest umieszczona na drugiej stronie korpusu głównego, przeciwległej do pierwszej strony. 1 [0012] Dzięki temu, że warstwa robocza usytuowana jest na profilowanej, podatnej powierzchni elementu głównego, można elementem szlifującym i czyszczącym dotrzeć także do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je maszynowo albo czyścić je maszynowo. Podatne wyprofilowanie wciska warstwę roboczą także w głębo- kie miejsca struktury podłogi. Za pomocą rzepowej warstwy łącznikowej, która jest umieszczona na drugiej stronie korpusu głównego, przeciwległej do pierwszej strony, łatwo i pewnie można zamocować element szlifujący i czyszczący na 2 odpowiedniej maszynie, przy czym zapewnione jest dobre przenoszenie sił z maszyny na element szlifujący i czyszczący. [0013] Dzięki strukturyzowanej powierzchni elementu szlifującego i czyszczącego podczas szlifowania dodatkowo 30 wciągane jest powietrze i kierowane na powierzchnię szlifo-

6 waną, wobec czego powierzchnia szlifowana jest chłodzona, co zapobiega zatykaniu się elementu szlifującego i czyszczącego i poprawia wynik szlifowania. Powstający pył szlifierski jest ponadto zbierany z powierzchni szlifowanej. [0014] Warstwa robocza zawiera korzystnie ziarna ścierne osadzone w żywicy syntetycznej. Tego rodzaju ziarna ścierne składają się na przykład z piaskowca, pumeksu, kwarcu, korundu, węglika krzemu albo podobnych twardych materiałów. Powodują one właściwe działanie szlifujące i czyszczące elementu szlifującego i czyszczącego. W celu niezawodnego zamocowania ziaren ściernych na korpusie głównym są one osadzone w żywicy syntetycznej. Ziarna ścierne mają zwykle zdefiniowaną wielkość, co pozwala dopasować działanie szlifujące elementu szlifującego i czyszczącego do szlifowanego 1 materiału i pożądanej chropowatości powierzchni oraz do wy- dajności usuwania materiału. [001] W kolejnej korzystnej postaci wykonania warstwa robocza ma powłokę z żywicy syntetycznej, niezawierającą materiału ściernego względnie środków szorujących. Jeśli powierzchnia podłogi ma nie być szlifowana, lecz jedynie oczyszczona z mocno przywierających zabrudzeń, wówczas warstwa robocza musi mieć jedynie niezawierającą środków szorujących powłokę z żywicy syntetycznej bez ziaren ściernych. Ta powłoka niezawierająca środków szorujących może 2 mieć na przykład otwarte pory albo może stanowić rodzaj włókniny. W ten sposób uzyskuje się dobre działanie czyszczące za pomocą powłoki z żywicy syntetycznej, przy czym powierzchnia wykładziny podłogowej nie jest naruszana i przez to jest chroniona. Tym sposobem można zwłaszcza 30 usuwać mocno przywierające warstwy wosku.

7 6 [0016] Warstwa robocza jest korzystnie flokowana, zwłaszcza włóknami sztucznymi lub naturalnymi, albo cząstkami pianki z żywicy melaminowej. Flokowanie włóknami syntetycznymi lub naturalnymi albo cząstkami pianki z żywicy melaminowej zwiększa również działanie czyszczące elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza umożliwia wnikanie również w bardzo drobne struktury wykładziny podłogowej, nie uszkadzając wykładziny podłogowej. W ten sposób bardzo dobrze usuwa się mocno przywierający brud bądź stare warstwy wosku również z zagłębień wykładziny podłogowej, nie 1 naruszając powierzchni wykładziny podłogowej. [0017] W korzystnej postaci wykonania korpus główny i warstwa robocza składają się z co najmniej jednego podatnego materiału gumowopodobnego, przy czym warstwa robocza albo warstwa robocza i korpus główny są wypełnione ziarnem ściernym. W ten sposób można w szczególności produkować elementy szlifujące i czyszczące o stosunkowo małych wypustkach, w których ziarno ścierne jest rubber bounded (związane gumą), tzn. zatopione w gumopodobnym, elastycznym materiale. Takie elementy szlifujące i czyszczące nadają się zwłaszcza do obróbki podłóg o niedużej strukturze powierzchniowej, na przykład o strukturze młotkowej. Korzystne jest to, że elementy szlifujące i czyszczące zatopione w gumie charakteryzują się bardzo wysoką trwałością. Oprócz 2 tego można je w łatwy sposób produkować za pomocą wtrysku, bez potrzeby wykonywania kolejnych operacji powlekania. [0018] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest też element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, mający korpus 30 główny, który na pierwszej stronie zaopatrzony jest w po-

8 7 datną profilowaną powierzchnię, warstwę roboczą, która jest umieszczona na profilowanej powierzchni korpusu głównego, przy czym warstwa robocza zawiera ziarna ścierne osadzone w żywicy syntetycznej. [0019] Także tu elementem szlifującym i czyszczącym moż- na dotrzeć do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je maszynowo albo czyścić je maszynowo, bo warstwa robocza usytuowana jest na profilowanej, podatnej powierzchni korpusu głównego. Podatne wyprofilowanie wciska warstwę roboczą w głębokie miejsca struk- tury podłogi. Za pomocą ziaren ściernych osadzonych na stałe w żywicy syntetycznej albo podobnym materiale - uzyskuje się zdefiniowane działanie szlifujące albo czyszczące, które można dokładnie dopasować do danego materiału i 1 wymaganego zadania z zakresu szlifowania albo czyszczenia. To osadzenie zapewnia ponadto, że ziarna ścierne nawet przy dynamicznym obciążeniu, dzięki podatnej profilowanej powierzchni i przy wnikaniu w głębiej położone struktury podłogi skutecznie przywierają, zapewniając dobrą trwałość elementu szlifującego i czyszczącego. Tego rodzaju elementy szlifujące i czyszczące nadają się zwłaszcza do dużych i ciężkich maszyn do obróbki podłóg, które wyposażone są w talerz szczotkowy. Element szlifujący i czyszczący kładzie się tu po prostu na podłogę i stawia się na nim maszynę do 2 obróbki podłóg, która za pomocą talerza szczotkowego poru- sza na zasadzie połączenia ciernego element szlifujący i czyszczący. Nie jest przy tym potrzebne połączenie rzepowe. [00] Profilowana powierzchnia korpusu głównego ma korzystnie podatną strukturę wypustkową. Struktura wypustkowa 30 tworzy wzniesienia na korpusie głównym, a także odpowiednie

9 8 wzniesienia warstwy roboczej, wobec czego warstwa robocza jest wciskana przez korpus główny w głębsze miejsca strukturyzowanej powierzchni wykładziny podłogowej. [0021] Wypustki mają korzystnie kształt piramidki, piramidki ściętej, stożka, stożka ściętego albo kształt falisty w przekroju poprzeczny. W przypadku kształtu piramidki i stożka występują stosunkowo ostre wypukłości wypustek, co pozwala lepiej obrabiać strukturyzowane wykładziny podłogowe. W przypadku kształtu piramidki ściętej i stożka ściętego występuje spłaszczone ostrze, co jest korzystne dla pod- 1 łóg o grubszej strukturze, zwłaszcza także do wykładzin z wypustkami. Także wydajność usuwania materiału przy takim kształcie wypustek jest lepsza niż w przypadku kształtów ostrych. W przypadku kształtu falistego w przekroju wypustki mają zaokrąglony wierzchołek i przechodzą potem w raczej tępą strefę wypustek. Nadają się przez to do wykładzin podłogowych zarówno o drobnej, jak i grubej strukturze. Kształt falisty jest poza tym szczególnie łatwy w produkcji. [0022] Wypustki mają korzystnie wysokość od 2 mm do 0 mm, jeszcze bardziej korzystnie wysokość od mm do mm. Stosując takie wymiary, osiąga się dobry stosunek między elastycznością wypustek a sztywnością wypustek niezbędną dla działania czyszczącego. 2 [0023] Wypustki mają korzystnie wzajemny odstęp wynoszą- cy 3 mm do 0 mm, jeszcze bardziej korzystnie mm do mm. Stosując takie odległości, można zastosowany element szlifujący i czyszczący optymalnie dopasować do danej wykładziny podłogowej. Zapewnione jest przy tym z jednej 30 strony, że będzie można obrabiać także drobniejsze zagłę-

10 9 bienia, jednak z drugiej strony na tej powierzchni występuje wysoka wydajność usuwania materiału. [0024] Korpus główny wykonany jest korzystnie z podatnego materiału piankowego. Tego rodzaju podatny materiał piankowy bardzo łatwo daje się produkować w wymaganych twardościach i z wymaganą profilowaną powierzchnią. Podatny materiał piankowy daje się ponadto bardzo łatwo zaopatrywać w warstwę roboczą bądź pokrywać taką powłoką. [002] Materiał piankowy charakteryzuje się korzystnie twardością w warunkach zgniatania według DIN 377 albo ISO 3386 wynoszącą - 60 (2-6 kpa przy 40% zgniotu materiału). Materiał piankowy jest przez to z jednej strony dostatecznie miękki, aby wypustki z warstwą roboczą wciskać w zagłębienia wykładziny podłogowej, z drugiej strony ta 1 twardość w warunkach zgniatania gwarantuje dostateczną siłę docisku, a tym samym dobrą wydajność usuwania materiału. [0026] Korpus główny ma korzystnie grubość od mm do 60 mm, bardziej korzystnie od 1 mm do 30 mm, a jeszcze bardziej korzystnie od mm do 2 mm. Stosując takie grubości korpusu głównego, uzyskuje się niezbędną podatność 2 elementu szlifującego i czyszczącego, która zapewnia, że warstwa robocza może z niezbędnym naciskiem wnikać w głębsze strefy strukturyzowanej powierzchni, podczas gdy inne profilowane strefy powierzchni warstwy roboczej mogą obrabiać wyżej położone miejsca wykładziny podłogowej. 30 [0027] Korpus główny wykonany jest korzystnie z podatnego tworzywa sztucznego. Zamiast materiału piankowego na korpus główny o profilowanej powierzchni można zastosować podatne tworzywo sztuczne. Wypustki mogą być wtedy wyposażone korzystnie w podatny mieszek falisty.

11 [0028] Rzepowa warstwa łącznikowa ma korzystnie rzepową warstwę welurową. Rzepowa warstwa welurowa bardzo dobrze łączy się z warstwą haczykową systemu rzepowego i zapewnia w ten sposób dobre, bezpoślizgowe przenoszenie sił z maszyny na element szlifujący i czyszczący. [0029] W korzystnej postaci wykonania warstwa robocza ma elastyczny nośnik ziaren ściernych zwłaszcza włókninę - który pokrywa wypustki i jest powleczony ziarnem ściernym. Zastosowaniu elastycznego nośnika ziaren ściernych zwiększa trwałość elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza 1 jeśli na korpus główny zastosuje się stosunkowo miękki materiał piankowy. [0030] W korzystnej postaci wykonania element szlifujący i czyszczący ma postać okrągłej tarczy, prostokątnego wykroju albo formatu w kształcie delty. Pozwala to dopasować element szlifujący i czyszczący do danej maszyny, z którą będzie stosowany. [0031] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest także sposób maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, obejmujący następujące etapy: a. przygotowanie maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg; b. przygotowanie elementu szlifującego i czyszczącego z korpusem głównym, który na pierwszej stronie jest 2 zaopatrzony w podatną profilowaną powierzchnię i który ma warstwę roboczą, umieszczoną na profilowanej powierzchni korpusu głównego;

12 11 c. zamocowanie elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg albo szlifierce do podłóg; i d. obróbka strukturyzowanej wykładziny podłogowej za pomocą maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg, przy czym obszary podatnej profilowanej powierzchni elementu szlifującego i czyszczącego wnikają w głębokie miejsca strukturyzowanej wykładziny podłogowej. [0032] Także tu elementem szlifującym i czyszczącym moż- na dotrzeć do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je za pomocą maszyny do obróbki podłóg albo czyścić je maszynowo, ponieważ warstwa robocza jest umieszczona na profilowanej, podatnej powierzchni 1 korpusu głównego. Pozwala to gruntownie oczyścić i całkowi- cie zeszlifować również wykładzinę podłogową o powierzchni strukturyzowanej, co dotychczas było możliwe tylko dla wypukłych miejsc wykładziny podłogowej. [0033] Etap mocowania elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg obejmuje korzystnie 2 etap zwykłego nasadzenia maszyny do czyszczenia podłóg lub szlifierki do podłóg na leżący na podłodze element szlifujący i czyszczący. Zamocowanie elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg może nastąpić przez zwykłe nasadzenie maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg na leżący na podłodze element szlifujący i czyszczący, ponieważ jest ona z reguły wystarczająco ciężka, by w wyniku tarcia statycznego przemieszczać ze sobą element szlifujący i czyszczący. Występujący 30 ewentualnie talerz szczotkowy maszyny do czyszczenia podłóg

13 12 sprzyja temu zamocowaniu poprzez tarcie statyczne. Nie są przy tym potrzebne systemy rzepowe. [0034] Wyżej opisany element szlifujący lub czyszczący stosuje się korzystnie do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych za pomocą maszyny do obróbki podłóg albo szlifierki ręcznej. 4. Krótki opis rysunków [003] Korzystne postaci wykonania niniejszego wynalazku zostaną opisane poniżej w oparciu o załączone rysunki. Przedstawione jest na nich: fig. 1: element szlifujący i czyszczący według wynalazku w widoku perspektywicznym; fig. 2: przekrój poprzeczny elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z fig. 1; 1 fig. 3: przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku; fig. 4: przekrój poprzeczny elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z fig. 1, z flokowaniem; fig. : przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z elastycznym nośnikiem ziaren ściernych; 2 fig. 6: przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z wypustkami mającymi mieszek falisty; i

14 13 fig. 7 A - E:. Korzystne postaci wykonania różne kształty wypustek dla elementu szlifującego i czyszczącego według wynalazku. [0036] Korzystne postaci wykonania niniejszego wynalazku zostaną opisane poniżej w oparciu o załączone rysunki. Ce- chy poszczególnych postaci wykonania mogą tworzyć kombinacje z cechami innych postaci wykonania, nawet jeśli nie jest to wyraźnie przedstawione. [0037] Figury 1 i 2 pokazują element szlifujący i czyszczący 1 według pierwszej postaci wykonania. Element szlifu- jący i czyszczący 1 zawiera korpus główny, który na jednej pierwszej stronie 12 zaopatrzony jest w elastyczną profilowaną powierzchnię 14. Na powierzchni 14 umieszczona jest warstwa robocza, która przy stosowaniu styka się z 1 powierzchnią podłogi i zapewnia właściwe działanie czysz- czące i szlifujące. Na drugiej stronie 16, przeciwległej do pierwszej strony 12 korpusu głównego, zamocowana jest w tej postaci wykonania rzepowa warstwa łącznikowa 30. Za pomocą tej rzepowej warstwy łącznikowej można mocno, ale rozłącznie zamocować element szlifujący i czyszczący 1 na maszynie szlifującej i czyszczącej. [0038] Jak schematycznie przedstawiono na fig. 2, profilowana powierzchnia 14 składa się z dużej liczby elastycznych wypustek 18. Wykonane są one korzystnie z tego samego 2 materiału, co reszta korpusu głównego, i stanowią jedną 30 część z resztą korpusu głównego. Mogą być jednak też wykonane z innego materiału. Jako materiał na korpus główny stosuje się korzystnie podatny materiał piankowy. Może być on na przykład wykonany ze spienionego miękkiego poliuretanu lub też ze spienionego kauczuku. Materiał piankowy

15 14 jest elastyczny i ma twardość w warunkach zgniatania według DIN 377 albo ISO 3386 wynoszącą od do 60. Odpowiada to naciskowi 2-6 kpa przy zgniocie pianki o 40%. [0039] Kształt wypustek 18 może być różny, zależnie od zastosowania. Na fig. 1 kształt wypustek jest w przekroju falisty. Inne kształty wypustek przedstawione są na figurach 7A - E, przy czym fig. 7A pokazuje korpus główny o wypustkach stożkowych 18, fig. 7B korpus główny o wypustkach 18 w kształcie stożka ściętego, fig. 7C korpus główny o wypustkach 18 w kształcie piramidki, fig. 7D 1 korpus główny o wypustkach 18 w ształcie piramidki ściętej, a fig. 7E z kolei korpus główny o wypustkach falistych w przekroju. Wypustki 18 mogą mieć jednak także inne kształty i stanowić kombinacje pokazanych kształtów. Do obróbki podłogi z tworzywa sztucznego o strukturze łupka wy- biera się korzystnie ostrzej zakończoną strukturę wypustkową, na przykład ostrą strukturę piramidkową albo strukturę stożkową, podczas gdy do obróbki podłogi o strukturze młotkowej albo strukturze o wypustkach okrągłych stosuje się raczej wypustkę o zaokrąglonym wierzchołku. Jeśli wymagana jest raczej wysoka wydajność usuwania materiału przez element szlifujący i czyszczący 1, wówczas powinno się wybierać kształty wypustek o spłaszczonym wierzchołku, na przykład kształt stożka ściętego albo piramidki ściętej. Tym 2 samym powleczona ziarnem ściernym powierzchnia styku wy- pustki 18 z podłogą jest większa niż w przypadku ostrych kształtów wypustek, a przez to szlif jest bardziej intensywny. [0040] Typowe wysokości h wypustek 18 wynoszą od 2 mm do 30 0 mm, korzystnie od mm do mm. Takie wysokości zapew-

16 1 niają z jednej strony niezbędną podatność i elastyczność wypustek 18, są jednak dobrane tak, by równocześnie osiągnięta została sztywność i stabilność wypustek 18 niezbędna do działania czyszczącego lub szlifującego. Jak widać na fig. 1, wypustki 18 są korzystnie rozmieszczone na po- wierzchni 14 w postaci regularnego wzoru, przy czym odstęp a wypustek wynosi korzystnie 3 mm - 0 mm. Im mniejszy można wybrać odstęp a, tym wyższa jest wydajność usuwania materiału przez element szlifujący i czyszczący 1. Także odstęp wynoszący mm - mm sprawdził się w przypadku 1 określonych zadań z zakresu szlifowania i czyszczenia. [0041] Typowe grubości D korpusu głównego wynoszą mm - 60 mm, korzystnie 1 mm - 30 mm a jeszcze bardziej korzystnie mm - 2 mm. Grubość D korpusu głównego, wysokość h wypustek 1 i ich odstęp a dobiera się tak, by pod- czas stosowania elementu szlifującego i czyszczącego 1 zgniecenie wypustek 1 przy niezbędnym nacisku maszyny na podłogę albo ogólnie na przedmiot obrabiany mieściło się w zakresie, który z jednej strony umożliwia dobre usuwanie materiału, a z drugiej strony dobre wnikanie w głębo- 2 kie miejsca struktury powierzchni. Próby pokazały, że zgniecenie wypustek wynoszące % daje dobre wyniki szlifowania i czyszczenia w przypadku strukturyzowanych podłóg z tworzyw sztucznych. W ten sposób powierzchnia profilowana 14 elementu szlifującego i czyszczącego 1 może do- pasować się do struktury wykładziny podłogowej, wobec czego nacisk szlifowania jest w przybliżeniu równy na całej powierzchni szlifowania. [0042] Rzepowa warstwa łącznikowa 30 może być wykonana z 30 weluru rzepowego albo włókniny rzepowej, którą nakleja się

17 16 odpowiednim środkiem klejącym na drugą stronę 16 korpusu głównego. Za pomocą rzepowej warstwy łącznikowej 30 można mocować element szlifujący i czyszczący 1 do talerza szlifującego albo uchwytu materiału szlifierskiego. [0043] W postaci wykonania przedstawionej na fig. 1 war- stwa robocza składa się z zatopionych w żywicy syntetycznej lub innym odpowiednim spoiwie ziaren ściernych 22 o ostrych krawędziach, którymi powleczone są wypustki 18. Te ziarna ścierne 22 składają się na przykład z piaskowca, pumeksu, kwarcu, korundu, węglika krzemu albo podobnych twar- dych materiałów. Działanie czyszczące i szlifujące elementu szlifującego i czyszczącego 1 według wynalazku można dostosować, zmieniając wielkość ziaren ściernych. Do zeszlifowywania starych powłok poliuretanowych z podłóg z tworzyw 1 sztucznych stosuje się odpowiednio grube ziarno ścierne 22 o wielkości ziarna K1 - K, natomiast do czyszczenia podłóg, które noszą lekkie ślady chodzenia i są intensywnie pielęgnowane, używa się stosunkowo drobnego ziarna ściernego 22 o wielkości ziarna K180 - K400 albo jeszcze drobniejszych. [0044] Jeśli podłoga ma być tylko czyszczona lub polerowana, wówczas element szlifujący i czyszczący 1 można też zaopatrzyć na profilowanej bądź zawierającej wypustki powierzchni 12 w niezawierającą materiału ściernego powłokę 2 24 jako warstwę roboczą. Ta powłoka 24 może być na przy- 30 kład niezawierającą materiału ściernego powłoką z żywic syntetycznych. Ta powłoka 24 może mieć otwarte pory lub może stanowić rodzaj włókniny. Możliwe jest także flokowanie powierzchni 12 na przykład włóknami poliestrowymi albo poliamidowymi, aby czyścić albo polerować nimi podłogę.

18 17 [004] Możliwe jest także wykonanie flokowania albo powłoki 24 z cząstek pianki z żywicy melaminowej. Tego rodzaju cząstki otrzymuje się jako produkt odpadowy (pył z cięcia) przy cięciu bloków pianki z żywicy melaminowej. Te cząstki z tworzywa sztucznego charakteryzują się dużą otwartą porowatością i ostrymi krawędziami, wobec czego dobrze nadają się do czyszczenia wykładzin podłogowych. Z drugiej strony są bardzo łagodne dla powierzchni wykładziny podłogowej i nie naruszają jej. [0046] Jak przedstawiono na fig., możliwe jest także 1 powleczenie profilowanej powierzchni 14 korpusu głównego dopasowującym się nośnikiem 26 ziarna ściernego, który ze swej strony powleczony jest ziarnem ściernym 22. Tej postaci wykonania używa się zwłaszcza do intensywnych prac z zakresu czyszczenia albo szlifowania, do których potrzebne jest stosunkowo grube ziarno ścierne 22. Grube ziarno ścierne 22 może się lepiej zakotwić na nośniku 26 ziaren ściernych niż na samym korpusie głównym. Oprócz tego nośnik 26 ziaren ściernych nadaje elementowi szlifującemu i czyszczącemu 1 lepszą stabilność na powierzchni szlifowa- 2 nia. Jako nośnik 26 ziaren ściernych stosuje się korzystnie włókninę. [0047] Fig. 6 pokazuje element szlifujący i czyszczący 1, w którym korpus główny wykonany jest z podatnego tworzywa sztucznego. Wypustki 18 wykonane są przy tym na przy- kład z pustego, kształtowanego przez rozdmuchiwanie tworzywa sztucznego z podatnymi mieszkami falistymi 19. Wypustki 18 można pokrywać opisanymi wyżej różnymi powłokami roboczymi (z ziarnem ściernym 22 i bez niego, z flokowaniem albo z nośnikiem 26 ziaren ściernych i bez niego). W ta-

19 18 kim elemencie szlifującym i czyszczącym 1 możliwe jest również optymalne dopasowanie poszczególnych wypustek 18 do strukturyzowanej powierzchni obrabianej wykładziny podłogowej pod względem elastyczności, kształtu i układu. Także tu zapewniony jest równomierny docisk szlifowania do wszyst- kich obszarów powierzchni wykładziny podłogowej. [0048] Oprócz tego korpus główny i warstwa robocza mogą być wykonane z podatnego materiału gumopodobnego. Gumopodobny materiał korpusu głównego może być wykonany z innego materiału niż warstwa robocza. Obie warstwy mogą być też jednak wykonane z tego samego materiału gumopodobnego. Korzystnym materiałem jest gumopodobny poliuretan. Zwłaszcza sama warstwa robocza albo warstwa robocza i korpus główny mogą być całkowicie wypełnione ziarnem 1 ściernym 22. W ten sposób ziarno ścierne 22 jest rubber bounded (związane gumą), tzn. wpuszczone bezpośrednio w gumopodobny elastyczny materiał albo osadzone w nim, co pozwala zrezygnować z operacji powlekania. [0049] Należy wspomnieć, że elementy szlifujące i czyszczące 1 według wynalazku nadają się naturalnie też do ob- róbki strukturyzowanych i płaskich podłóg z tworzywa sztucznego, kauczuku, drewna, zwłaszcza podłóg z bali, podłóg marmurowych i z kamionki szlachetnej. Kolejne zastosowania elementów szlifujących i czyszczących 1 polegają na 2 zeszlifowywaniu powierzchni nierównych i strukturyzowa- 30 nych, na przykład w budowie samolotów. [000] Fig. 3 pokazuje kolejną postać wykonania elementu szlifującego i czyszczącego 1 według wynalazku. W tej postaci wykonania druga strona 16 nie jest zaopatrzona w rzepową warstwę łącznikową 30. Ta postać wykonania nadaje się

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

pobrano ze strony www.imbth.com.pl 258 Pilniki, narzędzia ścierne i tnące z nasypem diamentowym i CBN

pobrano ze strony www.imbth.com.pl 258 Pilniki, narzędzia ścierne i tnące z nasypem diamentowym i CBN pobrano ze strony www.imbth.com.pl 258 Pilniki, narzędzia ścierne i tnące z nasypem diamentowym i CBN 2005 pobrano ze strony www.imbth.com.pl 259 Ścierniwa nadtwarde diament oraz CBN Zalety oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

Katalog. narzędzi ściernych

Katalog. narzędzi ściernych Katalog narzędzi ściernych WYDANIE PIĄTE ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH W firmie realizowane są projekty inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie PFERD

Nowości w programie PFERD Nowości w programie PFERD Nowe produkty firmy PFERD oraz uzupełnienie programu 2008-2009 Nowe narzędzia, nowe rozwiązania Niniejszy prospekt przedstawia wiele nowych narzędzi oraz napędów z nowego katalogu

Bardziej szczegółowo

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Bąk Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE

FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE 1 FOLACOAT PLUS FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODKŁADY KOMPRESYJNE 2 FOLACOAT PLUS, FOLACOAT COMP (kompresyjny) FOLIE I PŁYTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI Borys STORCH Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM Koszalin SPIS TREŚCI 1. Wiadomości ogólne... 7 1.1. Wstęp... 7 1.2. Podział i określenie obróbki ubytkowej... 8 1.3. Narzędzia... 13 1.3.1. Geometria części roboczej

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03

Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Gąsiorowska Wykonywanie podłóg 311[04].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo