(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 12/19 EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 11/04 (06.01) B24D 7/18 (06.01) B24D 1/02 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Element szlifujący i czyszczący (30) Pierwszeństwo:.02. DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 11/32 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 12/ (73) Uprawniony z patentu: Jöst GmbH, Wald-Michelbach, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PETER JÖST, Abtsteinach, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Alicja Rogozińska POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 44P30782PL00 EP B1 Opis 1. Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych. Elementy szlifujące i czyszczące stosuje się do czyszczenia trudnych w pielęgnacji wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego o strukturyzowanych powierzchniach. Elementy szlifujące i czyszczące mogą być stosowane również do tego, by zeszlifowywać wykładziny podłogowe o strukturyzowanej powierzchni, aby móc je po- kryć nową powłoką. 2. Stan techniki [0002] Wykładzin podłogowych z tworzywa sztucznego używa się w wielu dziedzinach zastosowań, na przykład w służbie 1 zdrowia, w przemyśle i rzemiośle, na lotniskach, w biurow- cach i budynkach administracyjnych oraz w budynkach mieszkalnych. Poza wykładzinami z tworzyw sztucznych o płaskiej powierzchni dostępne są takie o wyraźnej strukturze powierzchni, która sprawiają, że wykładziny podłogowe wydają się bardziej naturalne albo zmniejszają ryzyko pośliźnięcia się na nich. Znane są na przykład wykładziny podłogowe o strukturze łupka, strukturze drewna, podłogi o strukturze młotkowej albo strukturze o okrągłych wypustkach. Strukturowanie może mieć wysokość kilku milimetrów. 2 [0003] Gruntowne czyszczenie i szlifowanie takich wykła- dzin stanowi duży problem, do dziś jeszcze nierozwiązany optymalnie. Znane produkty czyszczące i systemy, jak na przykład szczotkarki z walcami szczotkowymi albo szlifierki jednotarczowe, szlifierki trójtarczowe albo automaty czysz-

3 2 czące, których używa się w połączeniu z padami szlifującymi albo czyszczącymi, nie docierają do głębszych miejsc profilowanej powierzchni, dlatego nie ma możliwości gruntownego czyszczenia albo obróbki całej powierzchni. Źle usuwa się brud zwłaszcza z głębszych miejsc powierzchni profilowanej, bo środki szlifujące i czyszczące docierają tylko do wypukłych miejsc strukturyzowanej powierzchni wykładziny podłogowej. Jeśli stosuje się miękkie walce szczotkowe, to wprawdzie dociera się do głębszych miejsc struktury powierzchniowej podłogi, jednak łączne działanie czyszczące 1 jest bardzo niewielkie. [0004] Aby zwiększyć okres użytkowania podłóg z tworzywa sztucznego i poprawić wygląd optyczny wykładzin, powłoki z tworzyw sztucznych powleka się także lakierem poliuretanowym. Podczas renowacji takich wykładzin podłogowych, po- krytych powłoką poliuretanową, trzeba zeszlifować starą powłokę poliuretanową, zanim będzie można nałożyć nową powłokę. W stanie techniki nie są jednak znane żadne produkty szlifujące, którymi można by gruntownie zeszlifować strukturyzowane wykładziny podłogowe. Także podatne tarcze szli- 2 fujące zeszlifowują zawsze tylko wyniesienia wykładziny podłogowej, podczas gdy zagłębienia pozostają nieobrobione. [000] Z US,243,790 A znany jest element szlifujący do rotacyjnego zeszlifowywania przedmiotów obrabianych. Usunięty materiał jest przy tym odprowadzany przez strumień 30 cieczy. Element szlifujący obejmuje podstawę i dużą liczbę segmentów ściernych, które wystają z podstawy. [0006] Z DE U1 znany jest element szlifujący zwłaszcza do czyszczenia powierzchni, który ma korpus główny, który co najmniej po jednej stronie zawiera środek

4 3 szlifujący, przy czym korpus główny ma wyniesienia na tej stronie, na której występuje środek szlifujący. Uzyskuje się przez to w korzystny sposób taki efekt, że substancje oderwane od powierzchni szlifowanej albo polerowanej albo ścier elementu szlifującego mogą zbierać się w pustkach po- wstałych w wyniku wyniesień. Po drugie dzięki wyniesieniom uzyskuje się to, że zwiększa się ścieranie się elementu szlifującego. Wyniesienia mają też powodować bardziej wybiórcze uwalnianie substancji czynnych osadzonych w substancjach pomocniczych. Nie wiadomo jednak, jak tego rodza- 1 ju elementy szlifujące miałyby nadawać się do obróbki maszynowej strukturyzowanych wykładzin podłogowych. [0007] Znane są ponadto gąbki do czyszczenia garnków i naczyń, które mają podatną, lekko profilowaną powierzchnię. Te gąbki do czyszczenia garnków i naczyń stosuje się do ręcznego czyszczenia naczyń, nie mają one jednak zdefiniowanej wydajności usuwania materiału i z zasady nie nadają się do maszynowej obróbki podłóg. [0008] Ponadto znane są gąbki polerujące o podatnej profilowanej powierzchni, które razem z płynnymi środkami po- lerskimi stosuje się do polerowania powierzchni lakierów samochodowych. Same gąbki polerujące nie mają działania szlifującego ani czyszczącego. [0009] Niniejszy wynalazek stawia więc sobie zadanie 2 opracowania elementu szlifującego i czyszczącego do maszy- nowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych. 3. Streszczenie wynalazku [00] Rozwiązaniem wymienionego zadania jest element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzo-

5 4 wanych wykładzin podłogowych według zastrzeżeń patentowych 1 i 6, zastosowanie takiego elementu szlifującego i czyszczącego według zastrzeżenia 1 i sposób maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych według zastrzeżenia 13. [0011] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest zwłaszcza element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, mający korpus główny, który na pierwszej stronie zaopatrzony jest w podatną profilowaną powierzchnię, warstwę roboczą, która jest umieszczona na profilowanej powierzchni korpusu głównego i rzepową warstwę łącznikową, która jest umieszczona na drugiej stronie korpusu głównego, przeciwległej do pierwszej strony. 1 [0012] Dzięki temu, że warstwa robocza usytuowana jest na profilowanej, podatnej powierzchni elementu głównego, można elementem szlifującym i czyszczącym dotrzeć także do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je maszynowo albo czyścić je maszynowo. Podatne wyprofilowanie wciska warstwę roboczą także w głębo- kie miejsca struktury podłogi. Za pomocą rzepowej warstwy łącznikowej, która jest umieszczona na drugiej stronie korpusu głównego, przeciwległej do pierwszej strony, łatwo i pewnie można zamocować element szlifujący i czyszczący na 2 odpowiedniej maszynie, przy czym zapewnione jest dobre przenoszenie sił z maszyny na element szlifujący i czyszczący. [0013] Dzięki strukturyzowanej powierzchni elementu szlifującego i czyszczącego podczas szlifowania dodatkowo 30 wciągane jest powietrze i kierowane na powierzchnię szlifo-

6 waną, wobec czego powierzchnia szlifowana jest chłodzona, co zapobiega zatykaniu się elementu szlifującego i czyszczącego i poprawia wynik szlifowania. Powstający pył szlifierski jest ponadto zbierany z powierzchni szlifowanej. [0014] Warstwa robocza zawiera korzystnie ziarna ścierne osadzone w żywicy syntetycznej. Tego rodzaju ziarna ścierne składają się na przykład z piaskowca, pumeksu, kwarcu, korundu, węglika krzemu albo podobnych twardych materiałów. Powodują one właściwe działanie szlifujące i czyszczące elementu szlifującego i czyszczącego. W celu niezawodnego zamocowania ziaren ściernych na korpusie głównym są one osadzone w żywicy syntetycznej. Ziarna ścierne mają zwykle zdefiniowaną wielkość, co pozwala dopasować działanie szlifujące elementu szlifującego i czyszczącego do szlifowanego 1 materiału i pożądanej chropowatości powierzchni oraz do wy- dajności usuwania materiału. [001] W kolejnej korzystnej postaci wykonania warstwa robocza ma powłokę z żywicy syntetycznej, niezawierającą materiału ściernego względnie środków szorujących. Jeśli powierzchnia podłogi ma nie być szlifowana, lecz jedynie oczyszczona z mocno przywierających zabrudzeń, wówczas warstwa robocza musi mieć jedynie niezawierającą środków szorujących powłokę z żywicy syntetycznej bez ziaren ściernych. Ta powłoka niezawierająca środków szorujących może 2 mieć na przykład otwarte pory albo może stanowić rodzaj włókniny. W ten sposób uzyskuje się dobre działanie czyszczące za pomocą powłoki z żywicy syntetycznej, przy czym powierzchnia wykładziny podłogowej nie jest naruszana i przez to jest chroniona. Tym sposobem można zwłaszcza 30 usuwać mocno przywierające warstwy wosku.

7 6 [0016] Warstwa robocza jest korzystnie flokowana, zwłaszcza włóknami sztucznymi lub naturalnymi, albo cząstkami pianki z żywicy melaminowej. Flokowanie włóknami syntetycznymi lub naturalnymi albo cząstkami pianki z żywicy melaminowej zwiększa również działanie czyszczące elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza umożliwia wnikanie również w bardzo drobne struktury wykładziny podłogowej, nie uszkadzając wykładziny podłogowej. W ten sposób bardzo dobrze usuwa się mocno przywierający brud bądź stare warstwy wosku również z zagłębień wykładziny podłogowej, nie 1 naruszając powierzchni wykładziny podłogowej. [0017] W korzystnej postaci wykonania korpus główny i warstwa robocza składają się z co najmniej jednego podatnego materiału gumowopodobnego, przy czym warstwa robocza albo warstwa robocza i korpus główny są wypełnione ziarnem ściernym. W ten sposób można w szczególności produkować elementy szlifujące i czyszczące o stosunkowo małych wypustkach, w których ziarno ścierne jest rubber bounded (związane gumą), tzn. zatopione w gumopodobnym, elastycznym materiale. Takie elementy szlifujące i czyszczące nadają się zwłaszcza do obróbki podłóg o niedużej strukturze powierzchniowej, na przykład o strukturze młotkowej. Korzystne jest to, że elementy szlifujące i czyszczące zatopione w gumie charakteryzują się bardzo wysoką trwałością. Oprócz 2 tego można je w łatwy sposób produkować za pomocą wtrysku, bez potrzeby wykonywania kolejnych operacji powlekania. [0018] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest też element szlifujący i czyszczący do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, mający korpus 30 główny, który na pierwszej stronie zaopatrzony jest w po-

8 7 datną profilowaną powierzchnię, warstwę roboczą, która jest umieszczona na profilowanej powierzchni korpusu głównego, przy czym warstwa robocza zawiera ziarna ścierne osadzone w żywicy syntetycznej. [0019] Także tu elementem szlifującym i czyszczącym moż- na dotrzeć do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je maszynowo albo czyścić je maszynowo, bo warstwa robocza usytuowana jest na profilowanej, podatnej powierzchni korpusu głównego. Podatne wyprofilowanie wciska warstwę roboczą w głębokie miejsca struk- tury podłogi. Za pomocą ziaren ściernych osadzonych na stałe w żywicy syntetycznej albo podobnym materiale - uzyskuje się zdefiniowane działanie szlifujące albo czyszczące, które można dokładnie dopasować do danego materiału i 1 wymaganego zadania z zakresu szlifowania albo czyszczenia. To osadzenie zapewnia ponadto, że ziarna ścierne nawet przy dynamicznym obciążeniu, dzięki podatnej profilowanej powierzchni i przy wnikaniu w głębiej położone struktury podłogi skutecznie przywierają, zapewniając dobrą trwałość elementu szlifującego i czyszczącego. Tego rodzaju elementy szlifujące i czyszczące nadają się zwłaszcza do dużych i ciężkich maszyn do obróbki podłóg, które wyposażone są w talerz szczotkowy. Element szlifujący i czyszczący kładzie się tu po prostu na podłogę i stawia się na nim maszynę do 2 obróbki podłóg, która za pomocą talerza szczotkowego poru- sza na zasadzie połączenia ciernego element szlifujący i czyszczący. Nie jest przy tym potrzebne połączenie rzepowe. [00] Profilowana powierzchnia korpusu głównego ma korzystnie podatną strukturę wypustkową. Struktura wypustkowa 30 tworzy wzniesienia na korpusie głównym, a także odpowiednie

9 8 wzniesienia warstwy roboczej, wobec czego warstwa robocza jest wciskana przez korpus główny w głębsze miejsca strukturyzowanej powierzchni wykładziny podłogowej. [0021] Wypustki mają korzystnie kształt piramidki, piramidki ściętej, stożka, stożka ściętego albo kształt falisty w przekroju poprzeczny. W przypadku kształtu piramidki i stożka występują stosunkowo ostre wypukłości wypustek, co pozwala lepiej obrabiać strukturyzowane wykładziny podłogowe. W przypadku kształtu piramidki ściętej i stożka ściętego występuje spłaszczone ostrze, co jest korzystne dla pod- 1 łóg o grubszej strukturze, zwłaszcza także do wykładzin z wypustkami. Także wydajność usuwania materiału przy takim kształcie wypustek jest lepsza niż w przypadku kształtów ostrych. W przypadku kształtu falistego w przekroju wypustki mają zaokrąglony wierzchołek i przechodzą potem w raczej tępą strefę wypustek. Nadają się przez to do wykładzin podłogowych zarówno o drobnej, jak i grubej strukturze. Kształt falisty jest poza tym szczególnie łatwy w produkcji. [0022] Wypustki mają korzystnie wysokość od 2 mm do 0 mm, jeszcze bardziej korzystnie wysokość od mm do mm. Stosując takie wymiary, osiąga się dobry stosunek między elastycznością wypustek a sztywnością wypustek niezbędną dla działania czyszczącego. 2 [0023] Wypustki mają korzystnie wzajemny odstęp wynoszą- cy 3 mm do 0 mm, jeszcze bardziej korzystnie mm do mm. Stosując takie odległości, można zastosowany element szlifujący i czyszczący optymalnie dopasować do danej wykładziny podłogowej. Zapewnione jest przy tym z jednej 30 strony, że będzie można obrabiać także drobniejsze zagłę-

10 9 bienia, jednak z drugiej strony na tej powierzchni występuje wysoka wydajność usuwania materiału. [0024] Korpus główny wykonany jest korzystnie z podatnego materiału piankowego. Tego rodzaju podatny materiał piankowy bardzo łatwo daje się produkować w wymaganych twardościach i z wymaganą profilowaną powierzchnią. Podatny materiał piankowy daje się ponadto bardzo łatwo zaopatrywać w warstwę roboczą bądź pokrywać taką powłoką. [002] Materiał piankowy charakteryzuje się korzystnie twardością w warunkach zgniatania według DIN 377 albo ISO 3386 wynoszącą - 60 (2-6 kpa przy 40% zgniotu materiału). Materiał piankowy jest przez to z jednej strony dostatecznie miękki, aby wypustki z warstwą roboczą wciskać w zagłębienia wykładziny podłogowej, z drugiej strony ta 1 twardość w warunkach zgniatania gwarantuje dostateczną siłę docisku, a tym samym dobrą wydajność usuwania materiału. [0026] Korpus główny ma korzystnie grubość od mm do 60 mm, bardziej korzystnie od 1 mm do 30 mm, a jeszcze bardziej korzystnie od mm do 2 mm. Stosując takie grubości korpusu głównego, uzyskuje się niezbędną podatność 2 elementu szlifującego i czyszczącego, która zapewnia, że warstwa robocza może z niezbędnym naciskiem wnikać w głębsze strefy strukturyzowanej powierzchni, podczas gdy inne profilowane strefy powierzchni warstwy roboczej mogą obrabiać wyżej położone miejsca wykładziny podłogowej. 30 [0027] Korpus główny wykonany jest korzystnie z podatnego tworzywa sztucznego. Zamiast materiału piankowego na korpus główny o profilowanej powierzchni można zastosować podatne tworzywo sztuczne. Wypustki mogą być wtedy wyposażone korzystnie w podatny mieszek falisty.

11 [0028] Rzepowa warstwa łącznikowa ma korzystnie rzepową warstwę welurową. Rzepowa warstwa welurowa bardzo dobrze łączy się z warstwą haczykową systemu rzepowego i zapewnia w ten sposób dobre, bezpoślizgowe przenoszenie sił z maszyny na element szlifujący i czyszczący. [0029] W korzystnej postaci wykonania warstwa robocza ma elastyczny nośnik ziaren ściernych zwłaszcza włókninę - który pokrywa wypustki i jest powleczony ziarnem ściernym. Zastosowaniu elastycznego nośnika ziaren ściernych zwiększa trwałość elementu szlifującego i czyszczącego, zwłaszcza 1 jeśli na korpus główny zastosuje się stosunkowo miękki materiał piankowy. [0030] W korzystnej postaci wykonania element szlifujący i czyszczący ma postać okrągłej tarczy, prostokątnego wykroju albo formatu w kształcie delty. Pozwala to dopasować element szlifujący i czyszczący do danej maszyny, z którą będzie stosowany. [0031] Rozwiązaniem wyżej wymienionego zadania jest także sposób maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych, obejmujący następujące etapy: a. przygotowanie maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg; b. przygotowanie elementu szlifującego i czyszczącego z korpusem głównym, który na pierwszej stronie jest 2 zaopatrzony w podatną profilowaną powierzchnię i który ma warstwę roboczą, umieszczoną na profilowanej powierzchni korpusu głównego;

12 11 c. zamocowanie elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg albo szlifierce do podłóg; i d. obróbka strukturyzowanej wykładziny podłogowej za pomocą maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg, przy czym obszary podatnej profilowanej powierzchni elementu szlifującego i czyszczącego wnikają w głębokie miejsca strukturyzowanej wykładziny podłogowej. [0032] Także tu elementem szlifującym i czyszczącym moż- na dotrzeć do głębszych miejsc strukturyzowanej wykładziny podłogowej, a więc szlifować je za pomocą maszyny do obróbki podłóg albo czyścić je maszynowo, ponieważ warstwa robocza jest umieszczona na profilowanej, podatnej powierzchni 1 korpusu głównego. Pozwala to gruntownie oczyścić i całkowi- cie zeszlifować również wykładzinę podłogową o powierzchni strukturyzowanej, co dotychczas było możliwe tylko dla wypukłych miejsc wykładziny podłogowej. [0033] Etap mocowania elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg obejmuje korzystnie 2 etap zwykłego nasadzenia maszyny do czyszczenia podłóg lub szlifierki do podłóg na leżący na podłodze element szlifujący i czyszczący. Zamocowanie elementu szlifującego i czyszczącego na maszynie do czyszczenia podłóg może nastąpić przez zwykłe nasadzenie maszyny do czyszczenia podłóg albo szlifierki do podłóg na leżący na podłodze element szlifujący i czyszczący, ponieważ jest ona z reguły wystarczająco ciężka, by w wyniku tarcia statycznego przemieszczać ze sobą element szlifujący i czyszczący. Występujący 30 ewentualnie talerz szczotkowy maszyny do czyszczenia podłóg

13 12 sprzyja temu zamocowaniu poprzez tarcie statyczne. Nie są przy tym potrzebne systemy rzepowe. [0034] Wyżej opisany element szlifujący lub czyszczący stosuje się korzystnie do maszynowej obróbki strukturyzowanych wykładzin podłogowych za pomocą maszyny do obróbki podłóg albo szlifierki ręcznej. 4. Krótki opis rysunków [003] Korzystne postaci wykonania niniejszego wynalazku zostaną opisane poniżej w oparciu o załączone rysunki. Przedstawione jest na nich: fig. 1: element szlifujący i czyszczący według wynalazku w widoku perspektywicznym; fig. 2: przekrój poprzeczny elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z fig. 1; 1 fig. 3: przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku; fig. 4: przekrój poprzeczny elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z fig. 1, z flokowaniem; fig. : przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z elastycznym nośnikiem ziaren ściernych; 2 fig. 6: przekrój poprzeczny kolejnego elementu szlifującego i oczyszczającego według wynalazku z wypustkami mającymi mieszek falisty; i

14 13 fig. 7 A - E:. Korzystne postaci wykonania różne kształty wypustek dla elementu szlifującego i czyszczącego według wynalazku. [0036] Korzystne postaci wykonania niniejszego wynalazku zostaną opisane poniżej w oparciu o załączone rysunki. Ce- chy poszczególnych postaci wykonania mogą tworzyć kombinacje z cechami innych postaci wykonania, nawet jeśli nie jest to wyraźnie przedstawione. [0037] Figury 1 i 2 pokazują element szlifujący i czyszczący 1 według pierwszej postaci wykonania. Element szlifu- jący i czyszczący 1 zawiera korpus główny, który na jednej pierwszej stronie 12 zaopatrzony jest w elastyczną profilowaną powierzchnię 14. Na powierzchni 14 umieszczona jest warstwa robocza, która przy stosowaniu styka się z 1 powierzchnią podłogi i zapewnia właściwe działanie czysz- czące i szlifujące. Na drugiej stronie 16, przeciwległej do pierwszej strony 12 korpusu głównego, zamocowana jest w tej postaci wykonania rzepowa warstwa łącznikowa 30. Za pomocą tej rzepowej warstwy łącznikowej można mocno, ale rozłącznie zamocować element szlifujący i czyszczący 1 na maszynie szlifującej i czyszczącej. [0038] Jak schematycznie przedstawiono na fig. 2, profilowana powierzchnia 14 składa się z dużej liczby elastycznych wypustek 18. Wykonane są one korzystnie z tego samego 2 materiału, co reszta korpusu głównego, i stanowią jedną 30 część z resztą korpusu głównego. Mogą być jednak też wykonane z innego materiału. Jako materiał na korpus główny stosuje się korzystnie podatny materiał piankowy. Może być on na przykład wykonany ze spienionego miękkiego poliuretanu lub też ze spienionego kauczuku. Materiał piankowy

15 14 jest elastyczny i ma twardość w warunkach zgniatania według DIN 377 albo ISO 3386 wynoszącą od do 60. Odpowiada to naciskowi 2-6 kpa przy zgniocie pianki o 40%. [0039] Kształt wypustek 18 może być różny, zależnie od zastosowania. Na fig. 1 kształt wypustek jest w przekroju falisty. Inne kształty wypustek przedstawione są na figurach 7A - E, przy czym fig. 7A pokazuje korpus główny o wypustkach stożkowych 18, fig. 7B korpus główny o wypustkach 18 w kształcie stożka ściętego, fig. 7C korpus główny o wypustkach 18 w kształcie piramidki, fig. 7D 1 korpus główny o wypustkach 18 w ształcie piramidki ściętej, a fig. 7E z kolei korpus główny o wypustkach falistych w przekroju. Wypustki 18 mogą mieć jednak także inne kształty i stanowić kombinacje pokazanych kształtów. Do obróbki podłogi z tworzywa sztucznego o strukturze łupka wy- biera się korzystnie ostrzej zakończoną strukturę wypustkową, na przykład ostrą strukturę piramidkową albo strukturę stożkową, podczas gdy do obróbki podłogi o strukturze młotkowej albo strukturze o wypustkach okrągłych stosuje się raczej wypustkę o zaokrąglonym wierzchołku. Jeśli wymagana jest raczej wysoka wydajność usuwania materiału przez element szlifujący i czyszczący 1, wówczas powinno się wybierać kształty wypustek o spłaszczonym wierzchołku, na przykład kształt stożka ściętego albo piramidki ściętej. Tym 2 samym powleczona ziarnem ściernym powierzchnia styku wy- pustki 18 z podłogą jest większa niż w przypadku ostrych kształtów wypustek, a przez to szlif jest bardziej intensywny. [0040] Typowe wysokości h wypustek 18 wynoszą od 2 mm do 30 0 mm, korzystnie od mm do mm. Takie wysokości zapew-

16 1 niają z jednej strony niezbędną podatność i elastyczność wypustek 18, są jednak dobrane tak, by równocześnie osiągnięta została sztywność i stabilność wypustek 18 niezbędna do działania czyszczącego lub szlifującego. Jak widać na fig. 1, wypustki 18 są korzystnie rozmieszczone na po- wierzchni 14 w postaci regularnego wzoru, przy czym odstęp a wypustek wynosi korzystnie 3 mm - 0 mm. Im mniejszy można wybrać odstęp a, tym wyższa jest wydajność usuwania materiału przez element szlifujący i czyszczący 1. Także odstęp wynoszący mm - mm sprawdził się w przypadku 1 określonych zadań z zakresu szlifowania i czyszczenia. [0041] Typowe grubości D korpusu głównego wynoszą mm - 60 mm, korzystnie 1 mm - 30 mm a jeszcze bardziej korzystnie mm - 2 mm. Grubość D korpusu głównego, wysokość h wypustek 1 i ich odstęp a dobiera się tak, by pod- czas stosowania elementu szlifującego i czyszczącego 1 zgniecenie wypustek 1 przy niezbędnym nacisku maszyny na podłogę albo ogólnie na przedmiot obrabiany mieściło się w zakresie, który z jednej strony umożliwia dobre usuwanie materiału, a z drugiej strony dobre wnikanie w głębo- 2 kie miejsca struktury powierzchni. Próby pokazały, że zgniecenie wypustek wynoszące % daje dobre wyniki szlifowania i czyszczenia w przypadku strukturyzowanych podłóg z tworzyw sztucznych. W ten sposób powierzchnia profilowana 14 elementu szlifującego i czyszczącego 1 może do- pasować się do struktury wykładziny podłogowej, wobec czego nacisk szlifowania jest w przybliżeniu równy na całej powierzchni szlifowania. [0042] Rzepowa warstwa łącznikowa 30 może być wykonana z 30 weluru rzepowego albo włókniny rzepowej, którą nakleja się

17 16 odpowiednim środkiem klejącym na drugą stronę 16 korpusu głównego. Za pomocą rzepowej warstwy łącznikowej 30 można mocować element szlifujący i czyszczący 1 do talerza szlifującego albo uchwytu materiału szlifierskiego. [0043] W postaci wykonania przedstawionej na fig. 1 war- stwa robocza składa się z zatopionych w żywicy syntetycznej lub innym odpowiednim spoiwie ziaren ściernych 22 o ostrych krawędziach, którymi powleczone są wypustki 18. Te ziarna ścierne 22 składają się na przykład z piaskowca, pumeksu, kwarcu, korundu, węglika krzemu albo podobnych twar- dych materiałów. Działanie czyszczące i szlifujące elementu szlifującego i czyszczącego 1 według wynalazku można dostosować, zmieniając wielkość ziaren ściernych. Do zeszlifowywania starych powłok poliuretanowych z podłóg z tworzyw 1 sztucznych stosuje się odpowiednio grube ziarno ścierne 22 o wielkości ziarna K1 - K, natomiast do czyszczenia podłóg, które noszą lekkie ślady chodzenia i są intensywnie pielęgnowane, używa się stosunkowo drobnego ziarna ściernego 22 o wielkości ziarna K180 - K400 albo jeszcze drobniejszych. [0044] Jeśli podłoga ma być tylko czyszczona lub polerowana, wówczas element szlifujący i czyszczący 1 można też zaopatrzyć na profilowanej bądź zawierającej wypustki powierzchni 12 w niezawierającą materiału ściernego powłokę 2 24 jako warstwę roboczą. Ta powłoka 24 może być na przy- 30 kład niezawierającą materiału ściernego powłoką z żywic syntetycznych. Ta powłoka 24 może mieć otwarte pory lub może stanowić rodzaj włókniny. Możliwe jest także flokowanie powierzchni 12 na przykład włóknami poliestrowymi albo poliamidowymi, aby czyścić albo polerować nimi podłogę.

18 17 [004] Możliwe jest także wykonanie flokowania albo powłoki 24 z cząstek pianki z żywicy melaminowej. Tego rodzaju cząstki otrzymuje się jako produkt odpadowy (pył z cięcia) przy cięciu bloków pianki z żywicy melaminowej. Te cząstki z tworzywa sztucznego charakteryzują się dużą otwartą porowatością i ostrymi krawędziami, wobec czego dobrze nadają się do czyszczenia wykładzin podłogowych. Z drugiej strony są bardzo łagodne dla powierzchni wykładziny podłogowej i nie naruszają jej. [0046] Jak przedstawiono na fig., możliwe jest także 1 powleczenie profilowanej powierzchni 14 korpusu głównego dopasowującym się nośnikiem 26 ziarna ściernego, który ze swej strony powleczony jest ziarnem ściernym 22. Tej postaci wykonania używa się zwłaszcza do intensywnych prac z zakresu czyszczenia albo szlifowania, do których potrzebne jest stosunkowo grube ziarno ścierne 22. Grube ziarno ścierne 22 może się lepiej zakotwić na nośniku 26 ziaren ściernych niż na samym korpusie głównym. Oprócz tego nośnik 26 ziaren ściernych nadaje elementowi szlifującemu i czyszczącemu 1 lepszą stabilność na powierzchni szlifowa- 2 nia. Jako nośnik 26 ziaren ściernych stosuje się korzystnie włókninę. [0047] Fig. 6 pokazuje element szlifujący i czyszczący 1, w którym korpus główny wykonany jest z podatnego tworzywa sztucznego. Wypustki 18 wykonane są przy tym na przy- kład z pustego, kształtowanego przez rozdmuchiwanie tworzywa sztucznego z podatnymi mieszkami falistymi 19. Wypustki 18 można pokrywać opisanymi wyżej różnymi powłokami roboczymi (z ziarnem ściernym 22 i bez niego, z flokowaniem albo z nośnikiem 26 ziaren ściernych i bez niego). W ta-

19 18 kim elemencie szlifującym i czyszczącym 1 możliwe jest również optymalne dopasowanie poszczególnych wypustek 18 do strukturyzowanej powierzchni obrabianej wykładziny podłogowej pod względem elastyczności, kształtu i układu. Także tu zapewniony jest równomierny docisk szlifowania do wszyst- kich obszarów powierzchni wykładziny podłogowej. [0048] Oprócz tego korpus główny i warstwa robocza mogą być wykonane z podatnego materiału gumopodobnego. Gumopodobny materiał korpusu głównego może być wykonany z innego materiału niż warstwa robocza. Obie warstwy mogą być też jednak wykonane z tego samego materiału gumopodobnego. Korzystnym materiałem jest gumopodobny poliuretan. Zwłaszcza sama warstwa robocza albo warstwa robocza i korpus główny mogą być całkowicie wypełnione ziarnem 1 ściernym 22. W ten sposób ziarno ścierne 22 jest rubber bounded (związane gumą), tzn. wpuszczone bezpośrednio w gumopodobny elastyczny materiał albo osadzone w nim, co pozwala zrezygnować z operacji powlekania. [0049] Należy wspomnieć, że elementy szlifujące i czyszczące 1 według wynalazku nadają się naturalnie też do ob- róbki strukturyzowanych i płaskich podłóg z tworzywa sztucznego, kauczuku, drewna, zwłaszcza podłóg z bali, podłóg marmurowych i z kamionki szlachetnej. Kolejne zastosowania elementów szlifujących i czyszczących 1 polegają na 2 zeszlifowywaniu powierzchni nierównych i strukturyzowa- 30 nych, na przykład w budowie samolotów. [000] Fig. 3 pokazuje kolejną postać wykonania elementu szlifującego i czyszczącego 1 według wynalazku. W tej postaci wykonania druga strona 16 nie jest zaopatrzona w rzepową warstwę łącznikową 30. Ta postać wykonania nadaje się

20 19 zatem zwłaszcza do maszyn do obróbki, które mają jeden albo kilka talerzy obrotowych. W tym przypadku maszynę do obróbki podłóg (zwłaszcza maszynę do czyszczenia podłóg) nasadza się po prostu na leżący na ziemi element szlifujący i czyszczący 1, wobec czego jest on poruszany na zasadzie po- łączenia ciernego przez odpowiedni talerz obrotowy. Celem poprawy tarcia talerz obrotowy może być na swym spodzie zaopatrzony we włosie, które wchodzi w drugą stronę 16 korpusu głównego. W tym przypadku nie jest konieczne zamocowanie przy użyciu systemu rzepowego. [001] Elementy szlifujące i czyszczące 1 według wynalazku nadają się zwłaszcza do zastosowania w połączeniu z takimi maszynami do obróbki podłóg. Można jednak stosować je także w innych urządzeniach szlifujących, na przykład w 1 szlifierkach ręcznych. W każdym przypadku zewnętrzny obrys elementu szlifującego i czyszczącego 1 dopasowany jest wtedy do kształtu danego uchwytu narzędzia szlifierki. Typowe kształty to kształt okrągły, prostokątny lub kształt zwany deltą. Przy zastosowaniu w jednotarczowych maszynach do obróbki podłóg elementy szlifujące i czyszczące 1 mają okrą- gły obrys zewnętrzny i średnicę zależnie od maszyny od 370 mm do 00 mm. Wykaz odnośników [002] 1 element szlifujący i czyszczący korpus główny 12 pierwsza strona 14 podatna powierzchnia profilowana 16 druga strona 18 podatne wypustki

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1761717 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.05.2005 05749737.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2149176 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2008 08758021.3

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290187 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2010 10172119.9 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637833 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.03.2011 11722291.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867910 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.2 (51) Int. Cl. F16L59/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2649937 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.13 101313.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61B /1 (06.01) A61B /14

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21J 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172164 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300446 (22) Data zgłoszenia 21.09.1993 (51) Int.Cl.6 B29C 45/14 B29C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1886942 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886942 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2006 06425571.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 0771922.6 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212178 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212178 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359124 (51) Int.Cl. G02C 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216871 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.01.2010 10150028.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.08 0887299. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania

8 Narzędzia. Klocki ścierne/pilniki do szmerglowania/arkusze ścierne z rzepem 8/17. Klocki ścierne. Gumowe klocki ścierne. Pilnik do szmerglowania Klocki /Pilniki do szmerglowania/arkusze z rzepem Klocki Wykonanie: Z prasowanego korka. Prostokątny, krawędzie zaokrąglone. nr długość 8165 szerokość wysokość mm mm mm 0001 125 1,63 60 35 (843) Gumowe

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03

PL B1. DANFOSS A/S,Nordborg,DK ,DE, James David Messmer,Aarhus,DK BUP 09/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200730 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356811 (51) Int.Cl. F16K 1/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.10.2002

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1778553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.2 (51) Int. Cl. B65D33/34 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2470378 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.08. 72300.3 (13) (1) T3 Int.Cl. B44D 3/12 (06.01) A46B 17/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2271455 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2008 08873743.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

maksymalna wydajność

maksymalna wydajność maksymalna wydajność Do produkcji tarcz do cięcia, szlifowania metalu i kamienia używa się z mieszanki kilkunastu składników. Główne to ziarno, czyli elektrokorund lub węglik krzemu (SiC). Kolejne to żywice

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2164353 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.02.2008 08712739.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A41B 9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.09 09776021.9 (13) (1) T3 Int.Cl. B60K 1/03 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.05.2002, PCT/DE02/01711 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201638 (21) Numer zgłoszenia: 363647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161647 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 285386 22) Data zgłoszenia: 24.05.1990 51) IntCl5: B23Q 7/02 Tarcza

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2005 05791596.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2005 05791596. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786691 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.09.0 079196.9 (1) Int. Cl. B6D30/24 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań: polerowania, odgratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia

Cztery specjalne wykonania do różnych zastosowań: polerowania, odgratowywania, zagładzania spawów oraz czyszczenia Narzędzia ścierne z włókniny PNER Profesjonalne do odgratowywania i obróbki wykańczającej Nowość! ZAUFAJ NIEBIESKIM Obszerny program narzędzi do obróbki powierzchni ze stali Cztery specjalne wykonania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2004 04730394.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2004 04730394.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641377 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2004 04730394.6 (13) T3 (51) Int. Cl. A47L13/12 A47L13/254

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19828 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.200 0007921.9

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310866 (22) Data zgłoszenia: 07.10.1995 (51) IntCl6 E03F 3/04 E03B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2497741. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.03.2011 11001926.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2497741. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.03.2011 11001926. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2497741 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.03.2011 11001926.2

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE

KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE KATALOG 18 SZCZOTKI DRUCIANE Informacje dotyczące szczotek 126 Opis oznaczeń 126 Rodzaje drutu 126 Piktogramy maszyn 127 Specyfikacja 127 Zastosowanie 127 Szlifierki kątowe 129 3.1 130 SHIELD z osłoną

Bardziej szczegółowo

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10 PL 216101 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216101 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386573 (51) Int.Cl. B24B 39/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138202 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2008 08011322.8 (13) T3 (51) Int. Cl. F16L37/12 A61M39/10

Bardziej szczegółowo

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10 PL 215189 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215189 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386785 (22) Data zgłoszenia: 11.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1459699 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2004 04006675.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A61C7/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982626. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2008 08101987.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982626. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2008 08101987. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1982626 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2008 081987.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 9/14 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo