Rola systemów bankowości elektronicznej w sprzedaży produktów bankowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola systemów bankowości elektronicznej w sprzedaży produktów bankowych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 778 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Studium Doktoranckie Wydziału Finansów Rola systemów bankowości elektronicznej w sprzedaży produktów bankowych 1. Wprowadzenie Rosnąca konkurencja ze strony banków zagranicznych i instytucji parabankowych, nowe regulacje prawne, postęp technologiczny, a zwłaszcza wzrost wymagań klientów zmuszają banki do modyfikacji dotychczasowego sposobu prowadzenia biznesu i obsługi klienta. Obecnie nie jest już przewagą sam nowy instrument finansowy lub rozległa sieć placówek bankowych, ale raczej wartościowy klient i dobre relacje z nim wspierane przez indywidualną ofertę produktową, proste procedury bankowe oraz nowoczesne systemy bankowości elektronicznej. Współcześnie trudno już sobie wyobrazić nowoczesny bank, który nie wykorzystuje w swojej działalności co najmniej kilku takich systemów, czy to do bezpośredniej obsługi klientów, czy do prezentowania swojej oferty. Systemy te, wykorzystując prawidłowo przeprowadzoną segmentację klientów, mają za zadanie nie tylko dotrzeć do każdej ich grupy z odpowiednim produktem, który jest im w danym momencie najbardziej potrzebny, ale również ułatwić im jednocześnie jego nabycie. Celem pracy jest próba określenia bezpośredniej roli, jaką systemy bankowości elektronicznej odgrywają w ogólnej sprzedaży produktów i usług bankowych. Aby to osiągnąć, dokonano analizy polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badania wśród klientów zamożnych (banku X) jednego z największych polskich banków uniwersalnych, prezentowanego od tej pory jako bank X. Badania wykonano w okresie maj sierpień 2005 r. za pomocą ankiety wypełnionej przez 232 klientów segmentu private banking zamieszkujących województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Otrzymane w ten sposób wyniki uzupełnione danymi uzyskanymi bezpośrednio w banku posłużyły

2 244 do określenia bieżącego i przyszłego znaczenia elektronicznych kanałów w dystrybucji mniej lub bardziej złożonych produktów bankowych. 2. Specyfika e-klienta Priorytetową kwestią dla współczesnych banków elektronicznych, poza pozyskiwaniem nowych klientów na rynku, staje się również utrzymanie tych dotychczasowych, zwłaszcza gdy okazało się, że koszty akwizycji klienta przez banki internetowe są bardzo wysokie. Banki niechętnie podają informacje na ten temat, nieliczne można uzyskać z pochodzących z Wielkiej Brytanii. I tak przykładowo w Banku First-e koszt zdobycia jednego klienta szacuje się na około 250 funtów, podczas gdy Bank Wingspan, wydając na 6 miesięczną kampanię promocyjną około 110 mln dolarów, pozyskał jedynie 107 tys. klientów. W Polsce (2003 r.), pozyskanie jednego klienta internetowego najwięcej kosztowało VW Bank Direct i wyniosło, aż ponad 1000 zł, podczas gdy w Inteligo (obecnie PKO BP) było to już tylko 90 zł, a w mbanku 40 zł 1. Wysokie koszty akwizycji klientów ponoszone przez banki internetowe powodują, że wiele z nich bankrutuje, a inne zmuszone są do stosowania różnych specjalnych strategii, które pozwalają im przetrwać i funkcjonować z zyskiem na rynku. Przykładem takiego podejścia może być ING Direct Bank, który swoją działalność opiera na ścisłej kontroli kosztów, ograniczonej ofercie produktowej oraz strategii zakładającej prowadzenie działalności jedynie w tych krajach, gdzie można liczyć na depozyty o średniej wartości powyżej 10 tys. euro. Nierozwiązanym problemem dla banków pozostaje również kwestia lojalności klientów, którzy korzystają z usług kilku banków, wybierając spośród nich jedynie te produkty, które w danym momencie są najbardziej konkurencyjne na rynku i które z reguły oferowane są przez banki w promocji poniżej kosztów własnych (np. wysoko oprocentowane lokaty). Klient taki wykorzystuje w jednym banku okres promocji na dany produkt, przenosząc się do innego, zaraz po jej zakończeniu, co powoduje znaczne zmniejszenie potencjalnych zysków osiąganych przez te banki. Aby zapewnić lojalność klientów oraz dobrze rozwijać się w konkurencyjnym otoczeniu, działające w sieci banki zmuszone są więc cały czas doskonalić swoją ofertę produktową, budować odpowiednie strategie rekomendacyjne oraz wdrażać jak najbardziej elastyczne rozwiązania informatyczne, które dostosowane powinny być do bieżącej sytuacji rynkowej. Mimo znacznych kosztów, jakie niesie wdrażanie profesjonalnych systemów bankowości elektronicznej, banki w dalszym ciągu bardzo intensywnie rozwijają tę część swojej działalności, trafnie określając ją jako najbardziej dynamicznie 1 M. Macierzyński, Wirtualne banki, wirtualne zyski, Rzeczpospolita,

3 Rola systemów bankowości elektronicznej 245 rozwijający się kanał sprzedaży produktów finansowych w sektorze bankowym. Ich atrakcyjność dla banków wynika bowiem z samego profilu jego użytkowników, którzy stanowią dla nich bardzo perspektywiczny i dochodowy segment klientów. Typowy konsument bankowości internetowej to człowiek młody (63,8% to ludzie w wieku lat), wykształcony (49,5% ma wykształcenie wyższe i niepełne wyższe), mężczyzna (61,5%), korzystający z Internetu dłużej niż 2 lata (61,1%) 2. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce z produktów i usług finansowych on-line aktywnie korzysta jedynie około 30% internautów, w Niemczech 50%, a w Szwecji nawet 59 %, perspektywy rozwoju tego sektora bankowości są w naszym kraju bardzo dobre. 3. Poprawa jakości obsługi klientów Analizy dochodowości klientów wykonane w zagranicznych bankach dowiodły, że zgodnie z zasadą Kaplana-Nortona jedynie 20% klientów generuje dla banków zysk, podczas gdy pozostałe 80% przynosi straty 3. Skutkuje to koniecznością stworzenia unikalnego i jednolitego modelu obsługi we wszystkich punktach kontaktu z klientem, tak aby utrzymać i zapewnić powiększenie portfela tych najbardziej dochodowych. Model ten zbudowany musi być na podstawie analizy wszystkich grup klientów, ponieważ potrzeba maksymalnie dużo wiedzy zarówno o ich potrzebach, jak i preferencjach, gdyż dzięki nim bank będzie w stanie stworzyć optymalny i najbardziej efektywny sposób kontaktu ze swoim klientem. Większe wymagania klientów oraz rozbudowujący się zakres produktów, stawiają przez bankami nowe wyzwania dotyczące integracji struktury telekomunikacyjnej i informatycznej oraz stworzenia pewnego rodzaju platformy wielokanałowej. Platforma ta oprócz integracji powinna również łączyć w sobie wszelkie procesy marketingowe, sprzedażowe i transakcyjne, tak aby wszyscy przedstawiciele banku kontaktujący się z klientem mieli cały czas wgląd w kompletne dane klienta, obejmujące dotychczasową historię kontaktów, transakcji, reklamacji, czy kampanii promocyjnych, które go interesowały. Klient powinien odbierać od banku jeden spójny i jednocześnie wyróżniający się na rynku przekaz informacyjny i sam zdecydować o preferowanej formie kontaktu z bankiem. Umożliwi to bankom optymalną analizę zgromadzonych informacji o kliencie, tak aby jak najlepiej wykorzystać jego potencjał i zwiększyć efektywność działań marketingowych, co w bezpośredni sposób przełoży się z kolei na wzrost sprzedaży różnych produktów bankowych. 2 P. Kraniec, Miliony w sieci, Gazeta Bankowa, R. Mariański, Przede wszystkim jakość, Bank 2004, nr 10.

4 246 W tym celu banki bardzo chętnie wykorzystują różnorodne systemy bankowości elektronicznej, które z kolei powiązane są z nowoczesnymi rozwiązaniami CRM. Kompleksowe zastosowanie rozwiązań w obszarze zarządzania relacjami z klientem pozwoliło już wielu międzynarodowym bankom (Wells Fargo, The Royal Bank of Scotland, Bankinter, Bank of America) osiągnąć znaczną poprawę wyników. Przykładowo w banku Wells Fargo prawidłowo realizowana stratega CRM, wsparta różnymi systemami motywacyjnymi przełożyła się na: ponad 15-procentowy roczny wzrost przychodów, wzrost dziennej sprzedaży do 4,7 produktu na sprzedawcę, procentowy wskaźnik pozyskania klienta, 98-procentowy wskaźnik utrzymania klienta, 4,5 6-procentowy wskaźnik sprzedaży wiązanej, 30-procentowe zwiększenie w okresie 2 lat produktywności działu sprzedaży, 20-procentowe ograniczenie kosztu obsługi reklamacji, zmniejszenie udziału klientów posiadających jeden produkt poniżej 10 procent 4. Informację o tym, co zaoferować klientowi przechowują rozbudowane bazy danych, które podlegają ciągłej aktualizacji i weryfikacji, a całość obsługiwana jest przez odpowiednio zaprojektowany system informatyczny. Wszystko to ma za zadanie znacznie poprawić jakość relacji z klientami, choć wiadomo, że na poziom ich zadowolenia wpływ ma również z reguły wiele innych czynników, niekoniecznie zależnych od banku (np. odległość od miejsca zamieszkania, pogoda lub problemy telekomunikacyjne). Współczesne banki przywiązują obecnie ogromną rolę do poprawy jakości obsługi swoich klientów, gdyż to właśnie ona decyduje zarówno o większej skuteczności sprzedaży wysoko dochodowych produktów bankowych, jak i większej liczbie nowych kontaktów i nowych klientów. Cele te są dla banków dość powszechne, jednak bardzo często błędnie sprowadzają tę kwestię do projektowania i promowania nowych produktów niezależnie od faktycznych potrzeb klientów. Wszystkie takie nowe i innowacyjne produkty są jednak bardzo szybko kopiowane przez konkurencję i stanowią przewagę konkurencyjną jedynie przez krótki okres. Rzeczywisty atut jakości bank uzyskuje dopiero wówczas, gdy wzrasta produktywność i rentowność całej instytucji, co wynika nie poprzez dublowanie pomysłów konkurentów, ale raczej próbę analizy potrzeb klientów i zaproponowanie im tego, co potrzebują i za co mogą zapłacić. 4 D. Solski, Dane w bankach przyszłości, Gazeta Bankowa,

5 Rola systemów bankowości elektronicznej Popularność produktów i usług bankowych wśród internatutów Pomimo że w strukturze sprzedaży produktów i usług bankowych w dalszym ciągu podstawową rolę odgrywają tradycyjne oddziały, to jednak internauci stają się z czasem coraz bardziej aktywni na rynku finansowym i coraz częściej decydują się na nabycie produktów bankowych bezpośrednio poprzez systemy bankowości elektronicznej, a zwłaszcza bankowości internetowej. Według raportu firmy Gemius SA prawie 44% wszystkich internautów odwiedza w tym celu strony banków i innych instytucji finansowych, 31,5% korzysta z serwisów finansowych, a 20,6% z innych (przeważnie ogólnych) stron informacyjnych5. Spośród wszystkich produktów bankowych poszukiwanych przez internautów w sieci najpopularniejsze są dla nich karty kredytowe, kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne, a więc wszystkie te instrumenty, które zdobywają sobie ostatnio największą popularność w detalicznym sektorze bankowym (rys. 1) % 41% 39% 40% % 25% % Karta kredytowa Kredyt mieszkaniowy Pożyczka hipoteczna 2003 r r. Rys. 1. Najpopularniejsze produkty bankowe poszukiwane w Internecie Źródło: czas dostępu: wrzesień W założeniu zastosowanie Internetu miało przynieść wymierne i znaczne korzyści finansowe oraz marketingowe wszystkim instytucjom finansowym. Stosowana jednak w sektorze bankowym samobójcza polityka redukcji prowizji oraz podnoszenia oprocentowania depozytów dla klientów (kosztem mniejszej ren- 5

6 248 towności) spowodowała, że znaczną część internetowych rachunków bankowych jest niedochodowa. Promowanie niskich marż i nowych, deficytowych produktów dostępnych w Internecie przyciąga głównie klientów wrażliwych na cenę, którzy według statystyk przynoszą bankom jedynie od 1 do 2% przychodów, podczas gdy koszty ich obsługi są tylko nieznacznie niższe od przeciętnych. Powoduje to, że zarządy banków po okresie bezkrytycznego inwestowania w budowę systemów bankowości elektronicznej oraz tworzenia wielu nowych produktów oferowanych poniżej kosztów, coraz bardziej zaczynają promować te elementy rynku internetowego, które są dla nich bardziej dochodowe (np. bezgotówkowe transakcje wykonywane kartami płatniczymi) oraz na dłużej wiążą klientów z danym bankiem. W 2004 r. wśród klientów indywidualnych polskich banków najbardziej popularne były ROR-y i karty płatnicze, a średnio wykorzystywali oni 2,2 produkty bankowe. Jeśli chodzi o skłonności klientów banków internetowych do zakupu różnych produktów bankowych to charakteryzują się oni nieco niższym wskaźnikiem sprzedaży wiązanej (cross-selling) niż ci, którzy korzystają z banków tradycyjnych. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzone przez agencję Nielsen w 2004 r. Zgodnie z nimi spośród 25 mln zbadanych użytkowników bankowości internetowej 31% z nich posiadało karty kredytowe, 12% zaciągnęło pożyczki lub kredyty mieszkaniowe, a jedynie 4% korzystało z usług maklerskich (prezentuje to tabela 1) 6. Tabela 1. Sprzedaż wiązana wśród użytkowników Internetu na świecie (%) Wyszczególnienie Liczba internautów Karty kredytowe Bankowość internetowa Pożyczki, kredyty hipoteczne Usługi maklerskie Karty kredytowe Bankowość internetowa Pożyczki, kredyty hipoteczne Usługi maklerskie Źródło: Cross Selling Opportunities Untapped for Financial Firms, According to Nielsen/netRatings, Nielsen/NetRatings, czerwiec Nieco inne wnioski wynikają z ankiety przeprowadzonej przez autora wśród zamożnych klientów jednego z największych polskich banków (banku X). Według nich najbardziej popularnym produktem bankowym dostępnym przez systemy bankowości elektronicznej okazała się lokata terminowa, z której korzystało aż 6 Cross Selling Opportunities Untapped for Financial Firms, According to Nielsen/NetRatings, Nielsen/NetRatings, czerwiec 2004.

7 Rola systemów bankowości elektronicznej % ankietowanych (tabela 2). Tak wysoki odsetek klientów zakładających lokaty wynika z charakteru całej grupy badawczej, którą stanowiły osoby z dużymi nadwyżkami finansowymi, posiadające aktywa w banku w kwocie przekraczającej 100 tys. zł. Poza wielką popularnością lokaty terminowej, na uwagę zasługuje również bardzo duża różnica w kolejnym (trzecim w kolejności) wymienianym produkcie o charakterze inwestycyjnym. Na rachunek brokerski (akcje i obligacje) wskazało bowiem jedynie 26% ankietowanych, co świadczy o sporej powściągliwości tej grupy klientów w korzystaniu z bardziej skomplikowanych instrumentów finansowych przez systemy e-bankingu. Drugim (po lokacie) produktem bankowym, po który klienci sięgali przez Internet najczęściej okazały się karty płatnicze i kredytowe, do obsługi których przyznało się 67% badanych. Znacznie rzadziej ankietowani wskazywali już na inne produkty bankowe, jak m.in.: fundusze inwestycyjne (21%), kredyty i pożyczki (10 %), produkty ubezpieczeniowe (3%) lub inne zaawansowane produkty finansowe (poniżej 2%). Wszystkie wyniki ankiety prezentuje tabela 2. Tabela 2. Odsetek klientów zamożnych korzystających z produktów bankowych przez systemy bankowości elektronicznej (można było podać kilka odpowiedzi) Produkt Odsetek korzystających z tego produktu (w %) Lokaty bankowe 78 Karty płatnicze i kredytowe 67 Rachunki brokerskie (akcje i obligacje) 26 Fundusze inwestycyjne 21 Kredyty i pożyczki 10 Produkty ubezpieczeniowe 3 Zaawansowane produkty finansowe poniżej 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety przeprowadzonej w banku X. Wyniki powyższych badań jednoznacznie wskazują na cele, jakimi kierują się obecnie banki inwestujące w systemy bankowości elektronicznej. Poza umożliwieniem klientom zdalnej obsługi swoich finansów i poprawą jakości oferowanych przez bank usług, mają one również za zadanie spełniać dla banku rolę nowego i dynamicznego kanału dystrybucji produktów bankowych, który zapewni im znacznie lepsze wyniki sprzedażowe, przy niższych kosztach. Bezpośrednia sprzedaż prowadzona w oddziałach banków jest bowiem bardzo kosztowna, a zarządom banków zależy na zwiększeniu aktywności swoich klientów elektronicznych, choć jak do tej pory nie przynosi to jeszcze wyraźnych efektów.

8 Sprzedaż produktów bankowych przez systemy bankowości elektronicznej W krajach, w których wielokanałowość (multichanelling) jest bardzo mocno rozwinięta, udział sprzedanych produktów przez systemy bankowości elektronicznej jest wysoki i z każdym rokiem systematycznie wzrasta. Przykładowo w 2001 r. w skandynawskim Sampo Banku ponad 30% wszystkich jednostek funduszy inwestycyjnych zostało sprzedanych poprzez internetowy WebBank, 15% poprzez TeleBank, a już tylko 55% za pośrednictwem tradycyjnych placówek. W ciągu 15 następnych miesięcy udział internetowych kanałów komunikacji w sprzedaży tego instrumentu inwestycyjnego wzrósł niemal dwukrotnie aż do poziomu 55 % 7. W Polsce rola elektronicznych kanałów dystrybucji produktów bankowych nie jest jeszcze tak duża, a ich udział w całkowitej sprzedaży w dalszym ciągu jest niewielki. Banki jednak w ogóle nie podają tego rodzaju informacji do publicznej wiadomości prawdopodobnie dlatego, że wyniki te są słabe. Świadczą o tym choćby dane uzyskane przez autora z banku X, a dotyczące sprzedaży otwartych funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z nimi, poprzez system bankowości elektronicznej (w tym przypadku jedynie bankowość internetową) udało się sprzedać jedynie 1,66% ogólnej sprzedaży wszystkich jednostek uczestnictwa oferowanych funduszy. To bardzo niewiele, choć pod uwagę należy wziąć fakt, że fundusze inwestycyjne, mimo że funkcjonują w naszym kraju już od wielu lat, to dopiero teraz zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością, a klienci, którzy po raz pierwszy decydują się zainwestować swoje oszczędności w taki instrument, wolą na początku skonsultować się z doradcą i kupić je w tradycyjny sposób. Mimo że bardziej złożone instrumenty finansowe nie sprzedają się w Polsce za pośrednictwem alternatywnych kanałów jeszcze zbyt dobrze, to jednak w przypadku produktów prostszych i lepiej znanych klientom ich rola jest już niebagatelna. Świadczą o tym na przykład wyniki kampanii rachunków osobistych przeprowadzonej w pierwszym półroczu 2005 r. przez jeden z dużych polskich banków (tabela 3). W ogólnej sprzedaży bankowej udział tradycyjnych oddziałów jest w dalszym ciągu zdecydowanie największy, ponieważ aż ponad 90% rachunków osobistych zostało otwartych dla klientów za pośrednictwem sprzedaży własnej placówek, agencji, współpracujących pośredników oraz akcji przeprowadzanych w centrach handlowych. Podkreślić należy jednak, że aż około 20% z tej sprzedaży nastąpiło pod wpływem pierwszej informacji o ofercie uzyskanej przez klienta w alternatywnych kanałach elektronicznych. Bezpośrednia sprzedaż rachunków 7 Ibidem.

9 Rola systemów bankowości elektronicznej 251 przez Internet i Call Centre nie przekroczyła 10% i należy to uznać za wynik niesatysfakcjonujący, zwłaszcza gdy chodzi o bankowość telefoniczną, dla której plan ustalony przez zarząd banku był znacznie wyższy. Złożyła się na to zarówno bardzo niska liczba rozmów przychodzących (jedynie 7% zakładanej ilości), jak i bardzo słaba skuteczność rozmów wychodzących, które przełożyły się na sprzedaż oferowanego produktu bankowego (jedynie 2%). Świadczy to o podejściu klientów polskich banków do nowoczesnych kanałów dystrybucji, w których w dalszym ciągu najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z pracownikami banku (szczególnie przed podjęciem końcowej decyzji co do nabycia danego produktu bankowego), a systemy bankowości elektronicznej traktowane są przez nich głównie jako źródło informacji o ofercie. Tabela 3. Udział różnych kanałów dystrybucyjnych w sprzedaży kont osobistych w banku X (w %) Kanał dystrybucji Wykonanie Plan Sprzedaż własna 79,6 69 Oddział Agencje 6,7 5 Pośrednicy 2,4 2 Akcje w centrach handlowych 1,8 8 Call Center 0,4 5 Internet 9,1 11 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z banku X. Nieco lepiej wyglądała kwestia samej efektywności systemów elektronicznych w całym procesie sprzedaży, choć ta również okazała się nieco niższa od oczekiwanej. Z wysłanych do klientów (z różnych baz danych) i oraz wyświetleń (na różnych portalach nie tylko finansowych), aż ponad 32,4% przyniosło efekt w postaci odwiedzenia strony banku i zapoznania się z prezentowaną ofertą. To z kolei przełożyło się już jednak jedynie na 2,9% klientów, którzy zdecydowali się złożyć wniosek o promowany produkt, oraz tylko na 1,1% tych, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani przez bank i zakupili produkt 8. Pozornie jest to wynik bardzo słaby, jednak biorąc pod uwagę niewielkie koszty związane z tego rodzaju akwizycją oraz liczbę potencjalnych klientów, do których oferta w bardzo krótkim czasie może trafić, to okazuje się, że taka forma dystrybucji produktów jest całkiem efektywna, a na pewno bardzo perspektywiczna. 8 Dane pochodzą z jednego z dużych polskich banków uniwersalnych (banku X).

10 Analiza SWOT W przyszłości, poza samą poprawą efektywności elektronicznych kanałów dystrybucji, sukces sprzedaży produktów bankowych uzależniony będzie również od spełnienia kilku innych czynników, takich jak na przykład większa informatyzacja kraju, lepsze zabezpieczenia przez przestępcami komputerowymi oraz szersza oferta produktowa dostępna przez systemy elektroniczne i wsparta konkurencyjnymi warunkami cenowymi. Poparciem zasadności korzystania z kanałów bankowości elektronicznej do dystrybucji produktów bankowych są również wyniki analizy strategicznej SWOT, która pokazuje zalety i wady tej formy sprzedaży usług bankowych na tle szans i zagrożeń ze strony otoczenia (tabela 4). Tabela 4. Analiza SWOT sprzedaży produktów finansowych przez bankowość elektroniczną Mocne strony (zalety) Słabe strony (wady) obniżenie kosztu dystrybucji produktów brak kompletnych uregulowań prawnych możliwość jednoczesnej obsługi dużej liczby klientów kierowanie konkretnej oferty bankowej do odpowiedniej grupy klientów niezrozumienie przez klientów idei e-bankingu częsty brak rozpoznania pełnych potrzeb klientów oferowanie produktów o każdej porze obawa klientów o bezpieczeństwo zwiększenie zasięgu terytorialnego zmniejszenie liczby tradycyjnych oddziałów stosowanie aktywnej sprzedaży wiązanej w dystrybucji produktów i usług możliwość szybkiego wprowadzenia nowego produktu na rynek uzależnienie wyniku finansowego od sprawności systemów informatycznych wykluczenie możliwości stosowania różnic cenowych ograniczenie biurokracji malejące marże i prowizje bankowe możliwość integracji różnych systemów bankowych brak możliwości przekonania klienta do zakupu określonego produktu bankowego Szanse Zagrożenia szybki rozwój bankowych systemów informatycznych niski poziom informatyzacji społeczeństwa globalizacja usług finansowych konkurencja firm niebankowych wdrożenie ustawy o podpisie elektronicznym przywiązanie do tradycyjnej obsługi outsourcing obniżenie poziomu lojalności klientów rozwój nowej generacji telefonów komórkowych (UMTS) zagrożenie bezpieczeństwa ze strony osób trzecich

11 Rola systemów bankowości elektronicznej 253 cd. tabeli 4 Szanse niskie bariery finansowe wejścia na rynek instytucji niebankowych Zagrożenia kanibalizm bankowy (przejmowania mniejszych banków przez większe) wzrost popularności i dostępności Internetu pojawienie się zagranicznych instytucji finansowych rosnący popyt na nowoczesne formy kontaktu z bankiem wejście na rynek nowej generacji teleinformatycznej presja na obniżenie cen dostępu do Internetu i telefonii komórkowej skierowanie większej liczby pracowników do sprzedaży aktywnej utrata klientów wskutek niepowodzenia oferty produktów w sieci wysokie koszty modyfikacji bankowych systemów informatycznych wzrost wymagań klientów co do ceny i jakości produktów słaby rozwój infrastruktury informatycznej w wielu regionach stworzenie długofalowej więzi z klientami trudności z wprowadzeniem do sieci bardzo zaawansowanych produktów Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Pluskota, Bankowość elektroniczna i jej wpływ na dostępność produktów bankowych, czas dostępu: styczeń O tym, że systemy bankowości elektronicznej stają się dla banków stopniowo coraz ważniejszym elementem strategii prosprzedażowych i że warto w nie inwestować, świadczą również kolejne wyniki przeprowadzonego przez autora badania. Na zadane w anonimowej ankiecie pytanie Czy możliwość nabycia produktu bankowego drogą elektroniczną w większym stopniu skłania Panią/ Pana do jego zakupu? 42% pytanych odpowiedziała twierdząco, co daje dużą szansę na dynamiczny rozwój tej formy sprzedaży produktów i usług bankowych w przyszłości. Z kolei aż 58% badanych w dalszym ciągu podchodzi do niej bardzo nieufnie, co z kolei świadczy z jednej strony o dużym potencjale do zagospodarowania przez banki elektroniczne, a z drugiej wyraźnie pokazuje jaka długa droga została im jeszcze do pełnego spopularyzowania swoich usług. 7. Podsumowanie Należy podkreślić, że same systemy bankowości elektronicznej w bardzo ograniczony sposób oferują możliwości aktywnej sprzedaży wielu zwłaszcza bardziej złożonych instrumentów finansowych na szeroką skalę. Obecnie w większości przypadków ograniczają się one jedynie do sprzedaży pasywnej, polegającej na dodawaniu do systemu kolejnych funkcjonalności, które mają za zadanie umożliwić klientom zakup prostych produktów bankowych. Przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce (i na całym świecie) należy upatrywać w wyjściu poza

12 254 samą obsługę operacyjną i oferowanie swoim klientom rozmaitych coraz bardziej zaawansowanych usług i to nie tylko bankowych, ale również np. ubezpieczeniowych lub związanych z rynkiem nieruchomości. Mimo że poniesione w ostatnich latach duże nakłady banków na nowoczesne rozwiązania bankowości elektronicznej nie przynoszą im jeszcze oczekiwanych efektów w postaci dużo większej ilości sprzedanych produktów (zwłaszcza tych dochodowych), to jednak ich rola w dystrybucji usług bankowych systematycznie rośnie i już wkrótce prawdopodobnie zacznie odgrywać kluczową rolę. Literatura Macierzyński M., Wirtualne banki, wirtualne zyski, Rzeczpospolita, Mariański R., Przede wszystkim jakość, Bank 2004, nr 10. Kraniec P., Miliony w sieci, Gazeta Bankowa, Pluskota P., Bankowość elektroniczna i jej wpływ na dostępność produktów bankowych, Solski D., Dane w bankach przyszłości, Gazeta Bankowa, Cross Selling Opportunities Untapped for Financial Firms, According to Nielsen/NetRatings, Nielsen/NetRatings, czerwiec The Role of Electronic Banking Systems in the Sale of Banking Products Growing competition on the bank market is causing Polish banks to attach ever greater importance to the quality of customer service, thanks to which they can win new customers and sell their highly profitable products. Therefore, they try to create uniform and efficient models for servicing each customer, so as not to limit themselves solely to planning and promoting new financial instruments, which are in any case quickly copied by other institutions. To this end, banks have for several years been investing significant sums in the development of electronic banking systems, which, on the one hand, are meant to increase customers loyalty and, on the other, are supposed to constitute a future distribution channel of banking services. As the author s research shows, despite the fact that traditional branches are continuing to play a fundamental role in the sales structure, Internet users are becoming increasingly active on the market, and servicing them is significantly less costly. Although investment in modern information technology has not yet produced satisfactory results, the significance of alternative banking channels will certainly rise in future. Currently, they should focus more on improving security in electronic banking systems and on offering a broader range of competitively-priced products accessible through the Internet in order to win the trust of customers and convince them to acquire banking products through these systems.

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych

Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15 02-515 Warszawa Formularz oceny adekwatności instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób fizycznych Niniejszy Formularz, zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy

Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy Sopot, 24 maja 2012 r. Wyniki badania doświadczenia klienta w relacji z bankami w Polsce Europejski Kongres Finansowy Polski sektor bankowy z rekordowymi wynikami finansowymi za 2011 rok Wynik z działalności

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Dzień Młodego Naukowca Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Agenda 1. Produkt kredyt hipoteczny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

1 Koszty i przychody związane zane ze świadczeniem usług ug bankowości elektronicznej Ile to kosztuje i ile to przynosi? 2 Dla świadczącego cego usługi ugi bankowości elektronicznej: obciąż ążenia związane

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015 Morizon SA Prezentacja do raportu rocznego 2015 Grupa Morizon Największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych 3 mln wizyt miesięcznie Do Grupy należą m.in. Morizon.pl,

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku sprzedano obligacje za ponad 3,8 mld zł W grudniu wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca o 50%

W 2009 roku sprzedano obligacje za ponad 3,8 mld zł W grudniu wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca o 50% Informacja prasowa Warszawa, 14 stycznia 2009 r. W 2009 roku sprzedano obligacje za ponad 3,8 mld zł W grudniu wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca o 50% W 2009 r. sprzedaż skarbowych obligacji detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel. Warszawa, 19.11.2015

Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel. Warszawa, 19.11.2015 Rola nowoczesnej placówki bankowej w strategii omni-channel / multi-channel Warszawa, 19.11.2015 Agenda Bankowe środowisko obsługi klienta Wielokanałowość w procesie obsługi Technologia jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT Marcin Borzoł >7 lat doświadczenia w IT >4 lata doświadczenia w IT w bankowości Ostatnie 2 lata projekty IT związane z MiFID II Czym jest MiFID

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO

Warszawa, 30.03.2015. ING Konto Funduszowe SFIO Warszawa, 30.03.2015 ING Konto Funduszowe SFIO ING BANK ŚLĄSKI od lat zachęca do oszczędzania. Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego: W obrębie oferty oszczędnościowej z ponad 8% udziałem w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo