Czas dla Menedżerów. Jakośd zarządzania doświadczenia przywódcze czerwca 2011 r., Hotel OSSA Congress & Spa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas dla Menedżerów. Jakośd zarządzania doświadczenia przywódcze. 18-20 czerwca 2011 r., Hotel OSSA Congress & Spa"

Transkrypt

1 Czas dla Menedżerów Jakośd zarządzania doświadczenia przywódcze czerwca 2011 r., Hotel OSSA Congress & Spa Pewnego dnia, na placu targowym, pośród tłumu ludzi siedział niewidomy z kapeluszem na datki i kartonikiem z napisem: "Jestem ślepy, proszę o pomoc". Pewien mężczyzna, który przechodził obok niego, zauważył, że jego kapelusz jest prawie pusty, zaledwie parę groszy... Wrzucił mu parę monet, po czym bez pytania niewidomego o zgodę, wziął jego kartonik, odwrócił na druga stronę i napisał coś... Tego samego popołudnia, ten sam mężczyzna znowu przechodził obok tego samego niewidomego i zauważył, że tym razem jego kapelusz jest pełen monet. Niewidomy rozpoznał kroki tego człowieka i zapytał go, czy to on odwrócił kartonik i co na nim napisał. Mężczyzna odpowiedział: "nic, co nie byłoby prawdą. Przepisałem Twoje zdanie tylko troszkę inaczej." Uśmiechnął się i oddalił. Niewidomy nigdy się nie dowiedział, że na jego kartoniku było napisane: "Dziś wszędzie dookoła jest wiosna, a ja nie mogę jej zobaczyd ". ZAPRASZAM NA WARSZTATY INNE NIŻ WSZYSTKIE do wyjątkowego miejsca, stworzonego specjalnie z myślą o Paostwu. Formuła warsztatów Czas dla Menedżerów powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnych menedżerów, którzy przy natłoku codziennych obowiązków realizują ambitne cele i pełnią wiele ról zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, poszukując jednocześnie drogi własnego rozwoju. Korzyści czyli co można zyskad dzięki udziałowi w warsztatach Czas dla Menedżerów? Przyjrzysz się sobie i swoim wartościom (coaching wartości: Twoje wartości = Twoje życie); Zmienisz swój sposób patrzenia na siebie, innych ludzi i otaczający Cię świat; Staniesz się inną osobą szczęśliwszą i bliższą spełnienia w różnych dziedzinach życia; Nauczysz się, jak poprzez dwiczenia z ciałem poprawid swoje zdrowie i samopoczucie; Masz szansę rozpocząd proces zmian, który pomoże Ci uporządkowad swoje życie. 1

2 Tym, co odróżnia te warsztaty od wielu innych jest to, że już w ich trakcie można zacząd doświadczad procesu zmian, który będzie można samodzielnie (lub z pomocą doświadczonego coacha) kontynuowad w przyszłości. Czego możecie Paostwo oczekiwad po udziale w warsztatach: uświadomisz sobie swoje pragnienia, ograniczenia i możliwości; znajdziesz motywację do zmiany swojego życia na lepsze; poznasz swoje emocje; dowiesz się, jak radzid sobie ze stresem poprzez naturalny przepływ energii, zaplanowany relaks i wyciszenie. Najczęściej ludzie dochodzą do decyzji o zmianie swojego życia pod wpływem inspiracji lub desperacji. Organizujemy te warsztaty z przekonaniem, że będą one dla Paostwa inspiracją do prawdziwego zadbania o siebie i swoje życie, zanim zmuszą Was do tego życiowe dramaty. W swojej drodze przez życie tracimy kontakt z tym, co najważniejsze z sobą. A celem życia jest nasz rozwój sam w sobie. Rozwijanie swoich zdolności i umiejętności, wyciąganie nauki z codziennych doświadczeo. Odkrywanie i rozwijanie swojego potencjału poznawanie siebie, odkrywanie siebie, dawanie siebie innym. Zachęcam do zapoznania się z ofertą i szczegółowym programem warsztatów Czas dla Menedżerów. A w razie jakichkolwiek pytao jestem do Paostwa dyspozycji. Akademia Wiedzy i Umiejętnością AKWIUM Tel. kom.: Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejnośd zgłoszeo. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do dnia: 10 czerwca 2011 r. 2

3 WARSZTATY DEDYKOWANE DLA MENEDŻERÓW Jakośd zarządzania doświadczenia przywódcze I. Motto przewodnie warsztatów: Gdy przychodzi sztorm, niektórzy stawiają mury, inni budują wiatraki. Żyjemy w świecie, w którym zachodzą coraz szybsze, mniej przewidywalne zmiany. Konkurencja, postępująca niestabilnośd warunków funkcjonowania współczesnych podmiotów rynkowych wymusza poszukiwanie nowatorskich rozwiązao, zarówno w całym ich systemie, jak i sieci powiązao z otoczeniem. Przedsiębiorstwo musi stawad się organizacją w stanie ekspansji, zdolną do zmian i ciągłego rozwoju, utrzymywania i pozyskiwania nowych klientów, wchodzenia na nowe rynki, generowania innowacji procesowych i produktowych, nowoczesnych koncepcji zarządzania, a także organizowania całego łaocucha tworzenia wartości. Musi więc dostosowywad własną dynamikę do zmienności otoczenia swego działania i to z pewnym wyprzedzeniem, aby ochronid swój wewnętrzny ład, zdolnośd stawiania czoła wydarzeniom wyjątkowym i zaskakującym oraz by zachowad swą pozycję, mimo zaburzeo i chaosu. W takich czasach jakośd zarządzania i przywództwa staje się kluczową zmienną przesądzającą o sukcesie lub porażce organizacji. Dobra wiadomośd jest taka, że przywództwo jest umiejętnością, co w konsekwencji oznacza, iż można ją doskonalid. To nie tylko kwestia predyspozycji, talentu, ale też samoświadomości, która rodzi się w tyglu doświadczeo zwłaszcza trudnych doświadczeo. Filozofowie, fizycy, mistycy Wschodu mawiają, że ciągłośd, stałośd, stabilnośd jest złudzeniem umysłu, a naturą rzeczy jest ciągła zmiana, proces. To nie przeszkadza jednak, by szukad ponadczasowych praw, na których lider może się oprzed, aby bez szwanku funkcjonowad na falach zmienności. II. Cele szkolenia: 1. Wykreowanie równowagi psychicznej w pracy i życiu prywatnym. 2. Poznanie w praktyce psychologicznych aspektów przywództwa w kontekście jakości. 3. Stosowanie prawa synergii w zarządzaniu ludźmi w osiąganiu maksymalnych wyników. 4. Przywództwo intelektualne a refleksja. 5. Autorytet przywódcy a sztuka komunikacji motywującej opartej na postawie walki o cele. 3

4 III. Adresaci warsztatów: Management i Pełnomocnicy Zarządu ds. Systemu Zarządzania jakością, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie strategii przedsiębiorstwa, inicjują wdrażanie najnowszych idei zarządzania przedsiębiorstwem oraz kreują najlepsze praktyki biznesowe w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i przebiegu procesów biznesowych (zwłaszcza procesów zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym core business) słowem mogą (tj. chcą i mają kompetencje) kształtowad kulturę organizacyjną w swojej organizacji według najnowszych praktyk biznesowych, opartych o standardy międzynarodowe i zasady compliance. IV. Program warsztatów: NAJWAŻNIEJSZE MYŚLI: Każde doświadczenie kształtuje przywódcę. W czasie tych doświadczeo lider w istocie rzeczy nie uczy się o przywództwie jako takim, ale lepiej poznaje siebie. Zasadniczym elementem tych doświadczeo są interakcje z innymi ludźmi.; O naszym sukcesie decyduje ilośd dostępnej energii. Dotyczy to każdego człowieka, a szczególnie przywódcy.; Istnieje kilka obszarów, w których przywódca może się wzmocnid: fizyczny, emocjonalny, umysłowy, duchowy. Każdy z tych obszarów oferuje mu wsparcie i szczególny rodzaj energii. Każdy wymaga innego rodzaju treningu. Ideałem jest rozwijad wszystkie obszary.; Narzędziem treningu i wprowadzania zmian do stylu życia przywódcy jest rytuał, a więc czynnośd powtarzana regularnie dla treningu (np. gimnastyka, bieg, pływanie, medytacja, modlitwa, czytanie, chodzenie do teatru, kina, podróże, spotkania z ciekawymi ludźmi). ZAKRES PRZEDMIOTOWY: budowanie pozycji; wykorzystywanie szans; najlepsze praktyki biznesowe oparte o standardy międzynarodowe i zasady compliance. KONTEKST (PERSPEKTYWA) ROZWAŻAŃ: przedsiębiorstwo jako idealny mechanizm zarabiania pieniędzy (utrzymania i wzrostu sprzedaży, obrotów, zysku), co z kolei determinuje rozkład kompetencji oraz odpowiedzialności zarówno kadry menedżerskiej, jak i pozostałych pracowników. 4

5 V. Metodyka warsztatów Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatowej wg cyklu Kolba nauka przez doświadczenie i praktykę. Stosowane techniki: dwiczenia praktyczne realizowane indywidualnie i w grupach (rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia); dyskusje grupowe wymiana doświadczeo, ocen, rozwiązao; studia przypadków (case studies); moderacja z użyciem pytao coachingowych; dwiczenia integrujące, gry, zabawy interakcyjne; krótkie wykłady wprowadzające i podsumowujące; czas na refleksję, relaks i przyjemności Odbędą się również indywidualne sesje coachingowe dla uczestników warsztatów. VI. Termin, czas trwania, miejsce organizacji warsztatów 1. Termin: czerwca 2011 r. 2. Czas trwania: 3 dni (sobota-niedziela-poniedziałek) 3. Miejsce (cudowne!): Hotel OSSA****Congress & SPA Akademia Wiedzy i Umiejętności AKWIUM Adres: Ossa k. Rawy Mazowieckiej (60 km od centrum Warszawy, droga na Katowice) 5

6 VII. Dodatkowe informacje: 1. Istnieje możliwośd zabrania ze sobą osoby towarzyszącej (pokoje są 2-osobowe), która wprawdzie nie korzysta z warsztatów, ale za to ma możliwośd relaksowad się w tak przepięknym i komfortowym miejscu, jakim jest hotel OSSA. Dopłatę za osobę towarzyszącą realizuje uczestnik warsztatów na miejscu (koszt 450 zł). 2. W ramach warsztatów każdego dnia przewidziany jest czas wolny (2 godziny) z wyjątkiem poniedziałku wyjazd został zaplanowany w godz. 16:00-17: W ramach warsztatów ok. 1 godz. zajęcia z podstaw samoobrony czerwca wieczorem godzinny koncert zespołu 6-osobowego (NIESPODZIANKA). VIII. Cena pakietu: 2 500,00 zł netto (+23 % VAT) 6

7 IX. Warsztaty poprowadzą: doradca biznesowy, coach, dyplomowany trener grupowy Obszary specjalizacji: optymalizacja kosztów w organizacji i zachodzących w niej procesach, rozwoju biznesu, nowoczesne systemy zarządzania, dobre praktyki biznesowe oparte o standardy międzynarodowe, sprzedaż, negocjacje, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje/kwalifikacje menedżera, społeczna odpowiedzialnośd biznesu. Autorka wielu opracowao zawodowych i publikacji naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze: problematyka konfliktów w kanałach dystrybucji i sposobów ich rozwiązywania, kompetencje/kwalifikacje menedżera, psychologia, socjologia. Współautorka książki z dziedziny nauk o zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe: ponad 17-letnie, menedżerskie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania sprzedażowego i zakupowego m.in. w międzynarodowych korporacjach (Bosch, Siemens, Grupa METRO). W latach związana zawodowo z Grupą METRO. Kluczowe obszary odpowiedzialności: opracowywanie i wdrażanie międzydyscyplinarnych projektów, których realizacja usprawniła procesy oraz przyniosła wymierne korzyści finansowe dla Grupy METRO; koordynacja prac związanych z tworzeniem standardu umowy o współpracę handlową, zawieraną pomiędzy sieciami należącymi do Grupy METRO a dostawcami; wdrażanie i doskonalenie zarządzania organizacją zgodnie ze standardami korporacyjnymi i standardami określonymi w normach międzynarodowych. Od czerwca 2009 roku prowadzi działalnośd doradczą i szkoleniową. Absolwentka trzech uczelni: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (studia magisterskie), Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia podyplomowe), Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie). W 2010 r. otwarty przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wolne chwile: najchętniej spędza z Rodziną, a zwłaszcza z mężem Wiktorem Seniorem i 7- letnim synem Wiktorem Juniorem. 7

8 Leszek Podstawski trener, coach, doradca biznesowy Obszary specjalizacji: skuteczna komunikacja (w tym mowa ciała), sprzedaż, negocjacje, przywództwo, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, obsługa Klienta, Train the Trainer, prezentacje i wystąpienia publiczne, zarządzanie zmianami. Doświadczenie zawodowe: ECM Professional trainings & events - właściciel, trener, coach; Harvard Business School Publishing/Canadian International Management Institute - Dyrektor ds. Sprzedaży, trener, wykładowca; Cegos - Dyrektor sprzedaży i współpracy z Klientami, trener; Miesięcznik Gentleman - Z-ca Red. Naczelnego, Redaktor Prowadzący; Estimage Public Relations - Założyciel, Partner, Prezes Zarządu, doradca; Saint Louis Sucre - Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału; HBO Polska - Szef Działu Sprzedaży, trener; Kraft Jacobs Suchard - Trade Marketing Executive, Dział Sprzedaży; Business Foundation - Dyrektor ds. Dystrybucji i Eventów; Lider projektów szkoleniowych (tworzenie Europejskiego Centrum szkoleniowego dla jednego z koncernów niemieckich działających w Polsce); Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Wyższa Szkoła Bankowa). Wykształcenie: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Specjalizacja: stosunki międzynarodowe. Czas wolny: najchętniej spędza aktywnie w kontakcie z naturą, z najbliższymi córką i żoną, uwielbia podróże, dobre kino akcji, jest pasjonatem muzyki, od lat występuje jako Polski Elvis Presley (www.l-visshow.pl). 8

9 Robert Buszta trener biznesu, przedsiębiorca, ekspert i badacz Obszary specjalizacji: zarządzanie strategią, wynikami, ludźmi, ceną, badao i komunikacji w organizacjach gospodarczych, polityki personalnej, negocjacji oraz strategii i technik sprzedaży. Doświadczenie zawodowe: Przez 10 lat menadżer kontraktowy, wprowadził na rynek 15 marek. 20-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca i trener biznesu. Przeszkolił ok osób i współpracował z ok firm. Wykładał na UW, WSB-NLU, SGH. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W latach Menadżer Kontraktowy: Dyrektor ds. Artystycznych Towarzystwo Artystyczne VIDAR; Dyrektor Handlowy Business Foundation i Fundacji Teraz Polska 2 edycje; Dyrektor Handlowy Pierwszej Prywatnej Agencji Badao Rynkowych i Społecznych DEMOSKOP wprowadzenie metody THOMAS INTERNATIONAL; Dyrektor Marketingu Reaserch University Network Badania Rynkowe i Społeczne; Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu IBR FOCUS - Badania Rynku i Opinii Publicznej; Dyrektor ds. szkoleo i rozwoju oraz Członek Zarządu w Tracy College International wprowadzenie na rynek Polski marki Brian Tracy i INSIGHTS. Akademia Szybkiego Czytania. Na co dzieo zarządza grupą 200 osób wraz z 11 Menedżerami Regionalnymi. Ambasador Ekspert Fundacji Instytut Copernicus. Współpracuje na stałe z Tracy College International i Learning Method s Group Tony Buzan. Wykształcenie: Absolwent socjologii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czas wolny: spędza z Rodziną, uczy dwie córki jak piękny może byd świat, biega, nurkuje Divemaster PADI i szybkoczyta. 9

10 Tomasz Lach plastyk, malarz, grafik reklamowy, fotograf, projektant i technolog budowy dekoracji, publicysta, instruktor sportowy Obszary specjalizacji: projektowanie, zabudowa oraz aranżacje otoczenia bezpośredniego/ wnętrza/za pomocą plastyki/przedmiot/, oświetlenia oraz dźwięku w zakresie wystroju, dekoracji i reklamy. Publicystyka opisy poglądowe, badania archiwalne i dokumentacyjne, instrukcje, oceny, komentarze i projekty scenariuszowo realizacyjne. Sport samoobrona skuteczna /reguły, kanony, wymogi, techniki/ oraz regeneracja, odbudowa i doskonalenie sprawności fizycznej niezależnie od stanu zdrowia i wieku. Trening skandynawski i więzienny. Techniki sceniczne oraz uliczne. Doświadczenie zawodowe: Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Road Manager Czesława Niemena, SBB, Asocjacji Hagaw, Bemibem i wielu innych grup popowych oraz jazzowych, dyrektor działu reklamy i marketingu. Londyn : Print a Sec printing and publishing Company, technik i projektant, a następnie dyrektor działu projektowania i produkcji. Polska : wydawnictwa podziemne wydawca, publicysta i projektant malarz, grafik, fotografik i publicysta ponad 170 sprzedanych obrazów, większośd w Stanach Zjednoczonych i Australii, ok. 240 opublikowanych fotografii, 73 publikacje w pismach i czasopismach fachowych, cztery zakupione i zrealizowane scenariusze filmowe, w tym jeden zakupiony i zrealizowany przez MGM Sydney TV Division / Bieszczady ziemia niczyja, 1984/ praca instruktorska w klubach sportowych, szkoleniowych SGPiS, FSO, AZS, MSW, AWF i prywatnych w zakresie szkoleo samoobrony oraz fizycznej wysiłkowej rehabilitacji postresowej i pourazowej. Wykształcenie: technik budownictwa ogólnego, technik budowy dekoracji, technik foto laborant fotografia tradycyjna, technik, wzornik i drukarz klasyczny oraz typograficzny. 10

11 Program warsztatów Czas dla Menedżerów 18 czerwca (sobota) dzieo pierwszy 11:00 13:00 Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie w pokojach 13:00 14:00 Obiad 14: Powitanie i rozpoczęcie warsztatów Czas dla Menedżerów :00 Przerwa kawowa 16:00 17:30 Warsztaty 17:30 19:00 Czas wolny, zabiegi w Centrum SPA, relaks 19:00 Kolacja, Biznes Networking 19 czerwca (niedziela) dzieo drugi 07:00 08:45 Śniadanie 09:00 10:30 Warsztaty 10: Przerwa kawowa :30 Warsztaty 13:00 14:00 Obiad 14:15 15:45 Warsztaty 15:45 16:00 Przerwa kawowa 16:00 17:30 Warsztaty 17:30 19:00 Czas wolny, zabiegi w Centrum SPA, relaks 19:00 20:00 NIESPODZIANKA Koncert zespołu 20:30 Kolacja 11

12 20 czerwca (poniedziałek) dzieo trzeci 07:00 08:45 Śniadanie 09:00 10:30 Warsztaty 10: Przerwa kawowa 10:45 12:15 Warsztaty 12:30 13:30 Obiad 14:00 17:00 Indywidualne sesje coachingowe 17:00 Zakooczenie warsztatów, wyjazd 12

AKWIUM Hotel OSSA Congress&Spa, Ossa k. Rawy Mazowieckiej

AKWIUM Hotel OSSA Congress&Spa, Ossa k. Rawy Mazowieckiej WARSZTATY DEDYKOWANE DLA MENEDŻERÓW Jakość zarządzania doświadczenia przywódcze Termin warsztatów: 26-28 kwietnia 2012 r. AKWIUM Hotel OSSA Congress&Spa, Ossa k. Rawy Mazowieckiej Kolejne warsztaty o tej

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR

Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR 1-3 kwietnia 2011 Warszawa Spotkania trenerów, coachów i praktyków HR Zapisy wyłącznie on-line pod adresem: www.narzedziownia8.evenea.pl Budujemy środowisko, stymulujemy rozwój. Kontakt: Katarzyna Kozyra

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski

32. MBA W ZARZADZANIU CZASEM CZYLI ZARZĄDZANIE CZASEM IV GENERACJI. CZĘŚĆ III Mariusz Gołaszewski SPIS TREŚCI 6. WYWIAD Z WITOLDEM ORŁOWSKIM I JACKIEM SANTORSKIM NA TEMAT PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA Marcin Waniek 9. STABILNE PRZYWÓDZTWO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE KOLEJNEGO KRYZYSU Tim Casserley i Bill Critchley

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Weekend ABSOLWENTA 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Spis treści Badminton... 5 Bottle Art... 6 Brydż dla początkujących... 7 Brydż dla zaawansowanych... 8 Brydż sportowy turniej na maksy... 9 Budowa wartości

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Art, Science & Craft of Business

Art, Science & Craft of Business SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE Art, Science & Craft of Business WARSZTATY SZKOLENIOWE: Droga współczesnego lidera - wojownika: Kompetencje biznesowe i sztuka wojenna 2013 Value Creation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo