Analiza malware'u SandroRAT_sec Kaspersky_Mobile_Security.apk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza malware'u SandroRAT_sec Kaspersky_Mobile_Security.apk"

Transkrypt

1 Analiza malware'u SandroRAT_sec Kaspersky_Mobile_Security.apk CERT OPL Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Warszawa, CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 1 z 16

2 Spis treści Wstęp 3 Analiza statyczna malware Analiza dynamiczna malware Reverse engineering malware...15 Podsumowanie...16 CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 2 z 16

3 Wstęp Pod koniec lipca br. roku do wielu użytkowników zaczęły być rozsyłane fałszywe wiadomości , sugerujące, iż pochodzą od producenta oprogramowania antywirusowego, Kaspersky Lab (szczegóły na stronie Nakłaniały one użytkownika do pobrania pliku w postaci aplikacji na telefony z systemem operacyjnym Android, zainfekowanego złośliwym kodem. Charakterystyka zainfekowanego pliku Kaspersky_Mobile_Security.apk: Nazwa pliku: Kaspersky_Mobile_Security.apk Suma kontrolna MD5: 6df6553b115d9ed837161a9e67146ecf Suma kontrolna SHA-1: 489eb873944bccc66b33c3d7fe21c6ed9577cffd Rozmiar pliku: Bytes Ocena złośliwości kodu: 10/10 CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 3 z 16

4 Analiza statyczna malware. Po wstępnej analizie raportu malware'a w izolowanym środowisku, określono, iż komunikuje się on z centrum Command and Control, znajdującym się pod adresem gdzie wysyła informacje wrażliwe, dotyczące posiadacza zainfekowanego urządzenia, takie jak: ostatnie połączenia, zawartość skrzynek, etc. Używa usług: Malware wykorzystuje wiele wywołań funkcjonalności oprogramowania, między innymi: com.zero1.sandrorat.gpslocation com.zero1.sandrorat.toaster Broadcast Receivers: com.zero1.sandrorat.connector intent-filter action: android.net.conn.connectivity_change Podnosi uprawnienia: android.permission.read_sms android.permission.receive_sms android.permission.internet android.permission.record_audio android.permission.read_external_storage android.permission.write_external_storage android.permission.access_wifi_state android.permission.read_phone_state android.permission.write_sms android.permission.access_fine_location android.permission.access_coarse_location android.permission.access_network_state android.permission.camera android.permission.write_contacts android.permission.read_contacts android.permission.send_sms android.permission.read_call_logandroid.permission.write_call_log android.permission.get_accounts com.android.browser.permission.read_history_bookmarks android.permission.receive_boot_completed android.permission.wake_lock android.permission.call_phone CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 4 z 16

5 Używa uprawnień dostępowych do: android.permission.access_fine_location "Lcom/zero1/sandrorat/af/a()[B" calls "Landroid/location/LocationManager/getLastKnownLocation(Ljava/lang/String;)Landroid/location/Location;" android.permission.access_fine_location "Lcom/zero1/sandrorat/af/a()[B" calls "Landroid/location/LocationManager/getLastKnownLocation(Ljava/lang/String;)Landroid/location/Location;" android.permission.send_sms "Lcom/zero1/sandrorat/ar/a()[B" calls "Landroid/telephony/SmsManager/getDefault()Landroid/telephony/SmsManager;" "Lcom/zero1/sandrorat/ar/a()[B" calls "Landroid/telephony/SmsManager/sendMultipartTextMessage(Ljava/lang/String; Ljava/lang/String; Ljava/util/ArrayList; Ljava/util/ArrayList; Ljava/util/ArrayList;)V" android.permission.read_contacts "Lcom/zero1/sandrorat/h/a()V" calls "Landroid/provider/ContactsContract$CommonDataKinds$Phone/Landroid/net/Uri;CONTENT_URI" android.permission.access_network_state "Lcom/zero1/sandrorat/Connector/a()Z" calls "Landroid/net/ConnectivityManager/getActiveNetworkInfo()Landroid/net/NetworkInfo;" android.permission.wake_lock "Lcom/zero1/sandrorat/Controller/onStartCommand(Landroid/content/Intent; I I)I" calls "Landroid/os/PowerManager/newWakeLock(I Ljava/lang/String;)Landroid/os/PowerManager$WakeLock;" "Lcom/zero1/sandrorat/Controller/onStartCommand(Landroid/content/Intent; I I) I" calls "Landroid/os/PowerManager$WakeLock/acquire()V" android.permission.record_audio "Lcom/zero1/sandrorat/aj/a()[B" calls "Landroid/media/MediaRecorder/setAudioSource(I)V" "Lcom/zero1/sandrorat/al/a()[B" calls "Landroid/media/MediaRecorder/setAudioSource(I)V" "Lcom/zero1/sandrorat/d/a(Ljava/io/File;)V" calls "Landroid/media/MediaRecorder/setAudioSource(I)V" CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 5 z 16

6 android.permission.read_phone_state "Lcom/zero1/sandrorat/d/onReceive(Landroid/content/Context; Landroid/content/Intent;)V" calls Landroid/telephony/TelephonyManager/listen(Landroid/telephony/PhoneStateListener; I)V" android.permission.internet "Lcom/zero1/sandrorat/ax/a()[B" calls "Ljava/net/URL/openConnection()Ljava/net/URLConnection;" "Lcom/zero1/sandrorat/n/run()V" calls "Ljava/net/URL/openConnection()Ljava/net/URLConnection;" "Lcom/zero1/sandrorat/ab/a()[B" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/ae/a()[B" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/ao/run()V" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/l/run()V" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/m/run()V" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/n/run()V" calls "Lorg/apache/http/impl/client/DefaultHttpClient/<init>()V" "Lcom/zero1/sandrorat/ak/run()V" calls "Ljava/net/Socket/<init>(Ljava/lang/String; I)V" "Lcom/zero1/sandrorat/ax/a()[B" calls "Ljava/net/HttpURLConnection/connect()V" android.permission.write_history_bookmarks "Lcom/zero1/sandrorat/b/a()V" calls "Landroid/provider/Browser/Landroid/net/Uri;BOOKMARKS_URI" android.permission.get_accounts "Lcom/zero1/sandrorat/a/a(Landroid/accounts/AccountManager;)Landroid/accounts/Account;" calls Landroid/accounts/AccountManager/getAccountsByType(Ljava/lang/String;)[Landroid/accounts/Account;" Używa takich funkcjonalności, jak: dostęp do kontroli nad aparatem, lokalizatorem GPS, mikrofonem, komunikacją sieciową: android.hardware.camera ndroid.hardware.camera.autofocus ndroid.hardware.camera.flash ndroid.hardware.location ndroid.hardware.location.gps ndroid.hardware.location.network ndroid.hardware.microphone ndroid.hardware.wifi ndroid.hardware.telephony ndroid.hardware.touchscreen CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 6 z 16

7 Analiza dynamiczna malware. Poniżej schemat działania malware'u w zainfekowanym środowisku systemu Android oraz operacje, jakich dokonuje w systemie na plikach: Operacje odczytu: /data/data/com.android.music/shared_prefs/music.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <string name="queue"></string> <int name="curpos" value="-1" /> <int name="cardid" value="-1" /> <int name="shufflemode" value="0" /> <int name="repeatmode" value="0" /> </map> /data/data/com.android.mms/shared_prefs/_has_set_default_values.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <boolean name="_has_set_default_values" value="true" /> </map> /data/data/com.android.mms/shared_prefs/com.android.mms_preferences.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <string name="pref_key_ringtone">content://settings/system/notification_sound</string> <boolean name="pref_key_auto_delete" value="true" /> <boolean name="checked_message_limits" value="true" /> <boolean name="pref_key_mms_auto_retrieval" value="true" /> <string name="pref_key_vibratewhen">never</string> <boolean name="pref_key_enable_notifications" value="true" /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/checkinservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="checkintask_securitytoken" value=" " /> <string name="checkinservice_lastsim"> </string> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> <long name="checkintask_bookmark" value=" " /> <string name="checkinservice_lastbuild">generic/generic/generic:2.3.4/grj22/eng.weixi :eng/t est-keys unknown unknown</string> <boolean name="operationscheduler_enabledstate" value="true" /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/eventlogservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="lastlog" value=" " /> <long name="lastdata" value=" " /> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/update.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <int name="status" value="0" /> <long name="provisioned" value=" " /> </map> /data/data/com.android.deskclock/shared_prefs/alarmclock.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map /> /data/data/com.google.android.partnersetup/shared_prefs/applicationhidingpreferen ces.xml CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 7 z 16

8 <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <int name="hiding_run_count" value="19" /> </map> /data/data/com.google.android.apps.maps/files/data_preferences..experiments. TRAFFIC_ON. SessionID...c...^...LastSessionTime..;...U...?.RemoteStringsVersionPref_en" en/strings_remote_ dat.map info...b]...ga...t_and_c_accept...whatsnew...wifi_crippled_pref. HttpWorks..Cohort..515 UserAgentPref...Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; en-us; generic Build/GRJ22) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1.IS_COMING_FROM_SETTINGS_PAGE...ContentAdCookie..GMM_- _PREF. Operacje modyfikacji oraz zapisu: /data/data/com.google.android.partnersetup/shared_prefs/applicationhidingpreferen ces.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <int name="hiding_run_count" value="20" /> </map> /data/data/com.google.android.partnersetup/shared_prefs/applicationhidingpreferen ces.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <int name="hiding_run_count" value="21" /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/eventlogservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="lastdata" value=" " /> <long name="lastlog" value=" " /> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/eventlogservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="lastdata" value=" " /> <long name="lastlog" value=" " /> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/eventlogservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="lastdata" value=" " /> <long name="lastlog" value=" " /> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/app_sslcache/android.clients.google.com :...JBDN...$......].}...0G...A...=...M...fH...y...u[...j...q...s...w...S...R...,...C0...?0...'...f *...H I1.0..U...US1.0...U.. Google Inc1%0#..U...Google Internet Authority G Z Z0f1.0..U...US1.0...U... California1.0...U... Mountain View1.0...U.. Google Inc1.0...U...*.google.com0..."0. }e...o{2*^$] ~...G.4...g?#...q...x...w...j...)0...e...X...}RI..$]...Y.R...N...]:......N7...b U.% U *.google.com... CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 8 z 16

9 *.android.com...*.appengine.google.com...*.cloud.google.com...*.googleanalytics.com...*.google.ca...*.google.cl...*.google.co.in...*.google.co.jp...*.google.co.uk...*.google.com.ar...*.google.com.au...*.google.com.br...*.google.com.co...*.google.com.mx...*.google.com.tr...*.google.com.vn...*.google.de...*.google.es...*.google.fr....*.google.hu...*.google.it...*.google.nl...*.google.pl...*.google.pt...*.googleapis.cn...*.googlecommerce.com...*.googlevideo.co m... *.gstatic.com... *.gvt1.com...*.urchin.com...*.url.google.com...*.youtube-nocookie.com... *.youtube.com...*.youtubeeducation.com...*.ytimg.com...android.com...g.co...goo.gl...google-analytics.com... google.com...googlecommerce.com... urchin.com...youtu.be...youtube.com...youtubeeducation.com0h z http://pki.google.com/giag2.crt http://clients1.google.com/ocsp0...u...>w...ok u u.#..0...j...h...v...b...z.../0...u y u...)0'0%...#...!...http://pki.google.com/giag2.crl0. c8...:...rp...2^[...c0...?0...'...f...0. *...H I1.0..U...US1.0...U.. Google Inc1%0#..U...Google Internet Authority G Z Z0f1.0..U...US1.0...U... California1.0...U... Mountain View1.0...U.. Google Inc1.0...U...*.google.com0..."0. }e...o{2*^$] ~...G.4...g?#...q...x...w...j...)0...e...X...}RI..$]...Y.R...N...]:......N7...b U.% U *.google.com... *.android.com...*.appengine.google.com...*.cloud.google.com...*.googleanalytics.com...*.google.ca...*.google.cl...*.google.co.in...*.google.co.jp...*.google.co.uk...*.google.com.ar...*.google.com.au...*.google.com.br...*.google.com.co...*.google.com.mx...*.google.com.tr...*.google.com.vn...*.google.de...*.google.es...*.google.fr....*.google.hu...*.google.it...*.google.nl...*.google.pl...*.google.pt...*.googleapis.cn...*.googlecommerce.com...*.googlevideo.co m... *.gstatic.com... *.gvt1.com...*.urchin.com...*.url.google.com...*.youtube-nocookie.com... *.youtube.com...*.youtubeeducation.com...*.ytimg.com...android.com...g.co...goo.gl...google-analytics.com... google.com...googlecommerce.com... urchin.com...youtu.be...youtube.com...youtubeeducation.com0h z http://pki.google.com/giag2.crt http://clients1.google.com/ocsp0...u...>w...ok u u.#..0...j...h...v...b...z.../0...u y u...)0'0%...#...!...http://pki.google.com/giag2.crl0. c8...:...rp...2^[ :i0. *. /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/checkinservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="checkintask_securitytoken" value=" " /> <string name="checkinservice_lastsim"> </string> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> <boolean name="operationscheduler_enabledstate" value="true" /> <string name="checkinservice_lastbuild">generic/generic/generic:2.3.4/grj22/eng.weixi :eng/t est-keys unknown unknown</string> <long name="checkintask_bookmark" value=" " /> </map> /data/data/com.google.android.partnersetup/shared_prefs/applicationhidingpreferen ces.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <int name="hiding_run_count" value="22" /> </map> /data/data/com.google.android.gsf/shared_prefs/checkinservice.xml <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes'?> <map> <long name="checkintask_securitytoken" value=" " /> <string name="checkinservice_lastsim"> </string> <long name="operationscheduler_lastsuccesstimemillis" value=" " /> <boolean name="operationscheduler_enabledstate" value="true" /> <string name="checkinservice_lastbuild">generic/generic/generic:2.3.4/grj22/eng.weixi :eng/t est-keys unknown unknown</string> <long name="checkintask_bookmark" value=" " /> </map> CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 9 z 16

10 Poniżej komunikacja sieciowa zarażonego telefonu z Command & Control. Jak widać, całość ruchu ma miejsce na porcie 80 przy użyciu metodu POST. Po połączeniu się z Command & Control zapisywane są informacje pobrane z zainfekowanego urządzenia: cl3.netmark.pl 80 CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 10 z 16

11 open muc03s13-in-f2.1e100.net 443 muc03s13-in-f2.1e100.net 80 HTTP/ OK Content-Type: application/x-protobuffer; charset=utf-8 Date: Fri, 01 Aug :40:45 GMT Expires: Fri, 01 Aug :40:45 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alternate-Protocol: CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 11 z 16

12 80:quic Transfer-Encoding: chunked 9...( 0 open muc03s13-in-f2.1e100.net 80 muc03s13-in-f2.1e100.net 80 POST /checkin HTTP/1.1 Content-type: application/x-protobuffer Content-Length: 2 Host: android.clients.google.com Connection: Keep-Alive User-Agent: Android-Checkin/2.0 (generic GRJ22); gzip Usługi jakie były uruchomione podczas analizowania malware w systemie Android: com.android.vending.util.workservice com.android.vending.util.workservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.music.mediaplaybackservice com.android.mms.transaction.smsreceiverservice com.android.mms.transaction.smsreceiverservice com.android. .service. broadcastprocessorservice com.android. .service. broadcastprocessorservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.android.exchange.syncmanager com.google.android.partnersetup.apphiderservice com.google.android.partnersetup.apphiderservice com.android.providers.downloads.downloadservice com.android.providers.downloads.downloadservice com.android.mms.transaction.smsreceiverservice com.android.mms.transaction.smsreceiverservice com.android.providers.media.mediascannerservice com.android.providers.media.mediascannerservice com.android.vending.util.alarmservice com.android.vending.util.alarmservice com.android.providers.calendar.emptyservice com.android.bluetooth.opp.bluetoothoppservicecom.android.bluetooth.opp.bluetoothoppservice com.google.android.gm.mailintentservice com.google.android.gm.mailintentservice com.google.android.gm.downloadprovider.downloadservice com.google.android.gm.downloadprovider.downloadservice CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 12 z 16

13 com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.google.android.partnersetup.apphiderservice com.google.android.partnersetup.apphiderservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.checkin.eventlogservice com.google.android.gsf.checkin.eventlogservice com.android.providers.calendar.emptyservice com.google.android.gsf.checkin.eventlogservice com.google.android.gsf.checkin.eventlogservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.checkin.checkinservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.google.android.gsf.update.systemupdateservice com.google.android.partnersetup.apphiderservice com.google.android.partnersetup.apphiderservice Poniżej przedstawiona została komunikacja HTTP między zainfekowanym urządzenie a Command & Control znajdującym się pod adresem winrar.nstrefa.pl: From RE-ANDROID:46803 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:56199 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:46890 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:36846 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:55325 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:49326 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:52665 to :80 [winrar.nstrefa.pl] CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 13 z 16

14 From RE-ANDROID:49575 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:58633 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:51601 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:47649 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:47476 to :80 [winrar.nstrefa.pl] From RE-ANDROID:48995 to :80 [winrar.nstrefa.pl] Response: 200 "OK" From RE-ANDROID:51486 to :80 [winrar.nstrefa.pl] Zrzut ekranowy aplikacji z malware'em zachęcającym do jego instalacji: CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 14 z 16

15 Reverse enginering Po zdekompilowaniu kodu malware'u, w jednej ze zdefiniowanych struktur com.zero1.sandrorat w klasie o nazwie am.class znajduje się również domena o nazwie winrar.ddns.net z Command & Control public class am { protected static String a = "winrar.ddns.net"; protected static int b = 1800; protected static String c = "http://winrar.nstrefa.pl/path/"; } CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 15 z 16

16 Podsumowanie Malware Kaspersky_Mobile_Security.apk jest kolejną mutacją znanego malware'u o nazwie SandroRAT, wykradającą z urządzenia z systemem Android poufne informacje, takie jak: - wiadomości SMS - lokalizację GPS - listę kontaktów - listę połączeń telefonicznych - połączenia telefoniczne (możliwość przechwytywania w czasie rzeczywistym i zapisu do pliku) Analizowany malware daje atakującemu możliwość instalowania dodatkowych modułów złośliwego oprogramowania, posiada także funkcje aktualizacji. Umożliwia dostęp atakującemu do kamery w urządzeniu mobilnym, a także do sieci, z którymi łączy się użytkownik, wysyłania przez atakującego wiadomości multimedialnych do telefonu użytkownika, a także dostęp do mikrofonu za pomocą którego może rejestrować dźwięki z otoczenia ofiary. Zainfekowanie urządzenia mobilnego analizowany malware em daje możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad urządzeniem i wykorzystania go do działań przestępczych, a także kradzieży informacji dostępowych np. do kont bankowych lub skrzynek pocztowych użytkownika. Malware działa i funkcjonuje jak normalny Trojan a jego klasyfikacja to RAT REMOTE ACCESS TROJAN, która zapewnia pełną kontrolę i dostęp atakującemu do telefonu ofiary. CERT OPL Malware Mobile Analysis Autorzy: Iwo Graj, Marcin Ressel Strona 16 z 16

Analiza przypadku: botnet PowerZeus

Analiza przypadku: botnet PowerZeus R A P O R T Analiza przypadku: botnet PowerZeus Przypadek infekcji polskich użytkowników 18 października 2013 Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Historia..................................... 2 1.2 Webinjecty -

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego

Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego Moduł 5 Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego 1. Oprogramowanie do diagnostyki antywirusowej 2. Oprogramowanie do diagnostyki systemu operacyjnego 1. Oprogramowanie do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

FortiSandbox. Główne zalety. Proaktywne wykrywanie i ochrona. Obserwacja podejrzanych elementów. Łatwość wdrożenia

FortiSandbox. Główne zalety. Proaktywne wykrywanie i ochrona. Obserwacja podejrzanych elementów. Łatwość wdrożenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Rozwiązania FortiSandbox Rozwiązania FortiSandbox Wielowarstwowa proaktywna ochrona przed zagrożeniami FortiSandbox Obecnie najbardziej zaawansowanym cyberprzestępcom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas

Biuletyn. Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Biuletyn Konfiguracja klienta w systemie Comarch ERP Optima w modelu usługowym/saas Spis treści 1. Ogólna konfiguracja komputera klienta do pracy w Comarch ERP Optima w modelu usługowym... 3 2. Obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. lipiec wrzesień 2011 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesień 2011 1. Informacje dotyczące zespołu CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatności, zagrożenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CERT.GOV.PL. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014

CERT.GOV.PL. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 CERT.GOV.PL Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 Warszawa / marzec 2015 Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 ZESPÓŁ CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wirusów komputerowych - Pharming - Wirus makro - Wirus pocztowy - Polimorficzny - Koń trojański - Wirus Boot sector - Dialer 29.03.

Rodzaje wirusów komputerowych - Pharming - Wirus makro - Wirus pocztowy - Polimorficzny - Koń trojański - Wirus Boot sector - Dialer 29.03. 29.03.2015 Temat. Wirusy komputerowe. Jak działają i co powodują. Temat. Programy antywirusowe i rodzaje programów antywirusowych. Wirus komputerowy - to program komputerowy posiadający zdolność replikacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. styczeń marzec 2011

Raport kwartalny CERT.GOV.PL. styczeń marzec 2011 Raport kwartalny CERT.GOV.PL styczeń marzec 2011 1. Informacje dotyczące zespołu CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatności, zagrożenia i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ 1 Co się dzieje po wpisaniu URL w przeglądarce? https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content Uniform Resource Locator (ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie objawów działania oprogramowania typu malware

Wykrywanie objawów działania oprogramowania typu malware Wykrywanie objawów działania oprogramowania typu malware Mirosław Skrzewski 1 Streszczenie: Programy instalujące się w pracujących w sieci komputerach bez wiedzy i zgody użytkownika, dystrybuujące spam,

Bardziej szczegółowo