Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki"

Transkrypt

1 Bank Pocztowy w 2014 r. rekordowe wyniki

2 Ponad 2-krotny wzrost skali działalności Banku, przy wzroście sektora na poziomie 40% suma bilansowa (w mld zł) 3,9 4,2 5,2 x2,0 7,1 7,4 7, prognoza 2014 CAGR m2014 * +13% sektor bankowy: +8% kredyty (w mld zł) x2,8 3,8 4,7 5,2 5,3 1,9 2, prognoza % sektor bankowy: +8% x2,0 depozyty (w mld zł) 3,2 3,8 4,7 6,3 6,2 6,5 +13% sektor bankowy : +8% prognoza 2014 * - źródło danych dla sektora bankowego dane miesięczne KNF 2

3 Ponad 7-krotny wzrost wyniku netto (przy 2- krotnym wzroście sektora bankowego) Skonsolidowany wynik netto (w mln zł) x7,3 CAGR * 5,9 14,4 29,6 39,0 36,0* 43,6 +50% sektor bankowy: +14% ROE: 2,1% 5,0% 9,6% 11,4% 9,6% 10,5% C/I: 81% 88% 81% 75% 71% 65,3% W okresie w każdym roku Bank systematycznie poprawiał wyniki finansowe oraz wskaźnik zwrotu z kapitału CAGR w okresie dla Banku Pocztowego wyniósł 50%, podczas gdy dla całego sektora 14% ** Istotna poprawa wskaźnika C/I, tj. o 16 p.p. * - na przestrzeni 2013 r. stopa referencyjna NBP spadła o 175 pkt bazowych. ** - źródło danych dla sektora bankowego - dane miesięczne KNF 3

4 Ponad 3-krotny wzrost liczby rachunków ROR, przy 12% wzroście rynku ** Liczba rachunków ROR (w tys.) x3,6 CAGR m2014 * % sektor bankowy: +3% ,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% udział rynkowy pozycja na rynku 3,07% 2,76% 2,84% 2,05% 1,43% 0,94% ** * - źródło danych dla sektora bankowego prnews.pl ** - wg stanu na koniec września 2014 r. 4

5 Dynamiczna rozbudowa sieci dystrybucji ponad 5-krotny wzrost liczby placówek Struktura sieci dystrybucji Banku Pocztowego mikrooddziały placówki oddziały placówki agencyjne 5

6 Stabilny rozwój biznesu i rekordowe zyski w 2014 r. Wyznaczenie trendu rynkowego oferta Pocztowe Konto ZawszeDarmowe Powrót do akwizycji na poziomie >20 tys. ROR miesięcznie Wzrost salda kredytów konsumpcyjnych o 14% Wzrost dochodów do 332,3 mln zł Wzrost zysku netto o 21% do 43,6 mln zł Coraz niższe C/I 65,3% Wzrost rentowności ROE 10,5% - powyżej średniej w sektorze 6

7 Pocztowe Konto ZawszeDarmowe pierwsze konto z gwarancją bezpłatności 0 zł bez dodatkowych warunków, na zawsze Klient nie płaci za to, że jest z nami 0 zł za aktywnie używaną kartę płatniczą (300 zł/miesiąc) 0 zł za wykonywanie operacji przez internet i samodzielnie na infolinii 0 zł za wypłaty w 5000 bankomatów lub wygodny abonament na wszystkie bankomaty w kraju i za granicą za 5 zł 7

8 Zmiana oferty i powrót do akwizycji na poziomie ponad 20 tys. ROR miesięcznie Sprzedaż ROR w tys. szt. nowa oferta 25,2 20,2 19,6 20,2 21,7 22,4 20,7 16,0 17,4 17,5 18,9 17,8 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Średnie saldo na ROR mln zł 238 tys. sprzedanych ROR w 2014 r. 821 tys. ROR na koniec 2014 r. W skali roku zwiększenie salda na ROR o 235 mln zł, tj. o 29% sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 8

9 Wzrost aktywności Klientów użytkowników kart + 62% Wolumen transakcji (mln zł) Suma transakcji gotówkowych ogółem Suma transakcji bezgotówkowych ogółem Liczba transakcji (tys.) + 56% % + 133% 855 Korzystne zmiany jakościowe portfela: wzrost poziomu ukartowienia portfela ROR o 5 p.p. (z 22% do 27%), wzrost transakcyjności kart debetowych o 133% w liczbie i ponad 112% w wartości transakcji bezgotówkowych Liczba transakcji gotówkowych ogółem Liczba transakcji bezgotówkowych ogółem

10 Rozwój bazy depozytowej dostosowany do rozwoju portfela kredytowego Depozyty ogółem z obligacjami własnymi (mln zł) + 3% Segment detaliczny (mln zł) % Obligacje własne Depozyty Lokaty terminowe Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące Budowa stabilnej bazy długoterminowych pasywów wprowadzenie do oferty w I półroczu 2014 r. lokaty Rynek+, oprocentowanie uzależnione od poziomu stawki WIBID 3M i powiększone o dodatkową marżę dla klienta. W segmencie instytucjonalnym klienci najchętniej lokują swoje środki w lokaty terminowe. Stanowią one na r. 49% całkowitych depozytów tego obszaru. Segment instytucjonalny* (mln zł) % Lokaty terminowe Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące */ bez lokat negocjowanych Poczty Polskiej 10

11 Rozwój bazy depozytowej dostosowany do rozwoju portfela kredytowego - sprzedaż Wzmocnienie bazy depozytowej Sprzedaż najczęściej wybieranych przez Klientów lokat w 2014 r.: 3M 1,2 mld zł 6M 0,8 mld zł 8M 0,8 mld zł >12M 0,3 mld zł Obligacje własne W 2014 roku Bank przeprowadził z sukcesem: dwie emisje obligacji zwykłych na łączną kwotę 210 mln zł, Sześć emisji obligacji krótkoterminowych na kwotę 120 mln zł. Wzrost salda na ROR Zdecydowany wzrost depozytów na rachunkach bieżących - w grudniu 2014 r. osiągnęły one poziom 1 mld zł i były o 29% wyższe niż w grudniu 2013 r. 11

12 Rozwój portfela kredytowego koncentracja na bardziej rentownym segmencie detalicznym Kredyty ogółem (mln zł) % Segment detaliczny (mln zł) % Kredyty hipoteczne Kredyty konsumpcyjne Kredyty mikrobiznes Koncentracja na sprzedaży najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia zwrotu z kapitału. Zgodnie z nową Strategią, Bank zweryfikował politykę kredytową ograniczając finansowanie jednostek samorządowych, klientów sektora wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw. Segment instytucjonalny (mln zł) % FPiOPP Mieszkalnictwo Firmy Dane zarządcze Banku 12

13 Kredyt konsumpcyjny motorem wzrostu biznesu ponad 0,8 mld zł sprzedaży Oferta RATA ZAWSZE NAJNIŻSZA wprowadzenie w lutym, po raz pierwszy w historii kredytu gotówkowego na PIT (PIT11 lub PIT 40) Saldo kredytów konsumpcyjnych(mln zł) + 14% rozwój współpracy z pośrednikami sieciowymi Dane zarządcze Banku 13

14 Struktura kredytów i depozytów odzwierciedla koncentrację na kliencie detalicznym % 51% 16% % 20% % 50% 20% % 22% kredyty konsumpcyjne kredyty instytucjonalne kredyty hipoteczne depozyty detaliczne */ bez lokat negocjowanych Poczty Polskiej depozyty instytucjonalne* 14

15 Dynamiczny wzrost dochodów + 13% 332,3 Znaczny przyrost wyniku odsetkowego (o 10%) w konsekwencji : 294,3 8,9 41,6 4,5 59,7 wzrostu przychodów od kredytów konsumpcyjnych ograniczenia poziomu kosztów finansowania w warunkach rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych. 243,8 268,2 43% wzrost wyniku prowizji i opłat w 2014 r. w efekcie zmiany Taryfy Prowizji i Opłat z wrześniu 2013 r Wynik z odsetek Wynik z prowizji Pozostałe Pozostałe: wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany, wynik na pozostałych instrumentach finansowych 15

16 Utrzymanie dyscypliny kosztowej + 2,8% 212,7 218,6 21,9 20,8 3,7 6,5 94,8 91,9 92,4 99,4 Optymalizacja kosztów i procesów Główny element kosztów działania - koszty świadczeń pracowniczych w ujęciu rocznym przyrosły o 8% - wzrost zatrudnienia w sieci sprzedaży Wzrost kosztów BFG wynikał głownie z wprowadzenia dodatkowej opłaty ostrożnościowej Pomijając wzrost kosztu BFG, koszty wzrosły tylko o 1,4% Świadczenia pracownicze Koszty rzeczowe BFG Amortyzacja 16

17 2014 r. najwyższy wynik w historii 2013 vs Zysk netto 36,0 43,6 +21% ROE netto 9,6% 10,5% + 0,9 p.p. ROE Banku Pocztowego osiągnęło poziom wyższy od sektora bankowego o 0,3 p.p C/I 71,3% 65,3% - 6,0 p.p. C/I spada znacznie szybciej, niż w sektorze (-2,0 p.p.)

18 Dalszy wzrost udziału segmentu detalicznego w dochodach Struktura dochodów* Banku 12 m-cy 2013 r. 12 m-cy 2014 r. 73% 77% 6% 7% 14% 6% 5% 12% DETAL INSTYT ROZLICZENIA SKARB DETAL INSTYT ROZLICZENIA SKARB Zgodnie ze Strategią Bank Pocztowy staje się bankiem skoncentrowanym na obsłudze klientów detalicznych * Dochody przed rezerwami 18

19 Adekwatność kapitałowa Fundusze własne (mln zł) Współczynnik wypłacalności (%) Tier 1 (%) 13,4% 12,9% ,7% 10,1% Miary adekwatności kapitałowej powyżej wymaganego poziomu regulacyjnego. Współczynnik wypłacalności i Tier 1 dane jednostkowe. Grupa rówieśnicza ustalona przez Komisję Nadzoru Finansowego grupa banków o profilu działalności zbliżonym do Banku Pocztowego. 19

20 Pozytywne wyniki Banku na tle rynku Kredytów konsumpcyjnych vs Marża odsetkowa 13,7% Bank 4,0% Sektor bankowy 3,6% 3,8% 2,5% 2,5% Bank Sektor bankowy W obszarze kredytów konsumpcyjnych Bank rozwijał się szybciej niż rynek Marża odsetkowa lepsza niż w sektorze: 3,8% vs. 2,5% Bank utrzymuje jakość portfela powyżej średniej dla sektora NPL 7,7% 5,3% 5,9% 7,3% Bank Sektor bankowy 20

21 Główne projekty w 2014 r. Nowa oferta rachunków osobistych Pocztowe Konto Zawsze Darmowe Aplikacja do obsługi klientów banku w sieci własnej i pocztowej (FrontEnd) Nowy system bankowości internetowej Pocztowy24 Optymalizacja procesowa i kosztowa Zakończona wymiana infrastruktury systemu centralnego Dalszy rozwój sieci Mikrooddziałów 21

22 Dalszy rozwój sieci w placówkach pocztowych Sieć własna Sieć Poczty Polskiej Placówki i Oddziały, w tym: 293 Mikrooddziały 269 Mobilni doradcy Spółki Dystrybucyjnej Placówki Pocztowe, w tym: 94 4,6 tys. Pocztowe Strefy Finansowe 504 Pocztowe Stanowiska Finansowe Listonosze 23,3 tys. 22

23 Kolejne rewitalizacje placówek 23

24 Powstają pierwsze placówki partnerskie Bełchatów ( r.) Sosnowiec ( r.) Pilotaż do końca 2015 r. 24

25 Kluczowe dane skonsolidowane Aktywa (mln zł) Kredyty brutto (mln zł) Depozyty (mln zł) Kapitał własny (mln zł) Fundusze własne (mln zł) Dochody (mln zł) Zysk netto (mln zł) 36,0 43,6 CAR (%) 12,9 13,4 Tier 1 (%) 9,7 10,1 ROE netto (%) 9,6 10,5 C/I (%) 71,3 65,3 Klienci detaliczni (tys.) Dane zarządcze, kredyty brutto i depozyty wyłącznie kapitał, z wyłączeniem naliczonych odsetek. Depozyty - środki klientów z wyłączeniem środków transferowych lokowanych przez Pocztę Polską CAR i Tier 1 zgodne z CRR. Klienci detaliczni łącznie z mikroprzedsiębiorstwami. 25

26 Wyzwania na 2015 r.

27 Uproszczenie modelu i koncentracja na wybranych grupach produktów detalicznych PROSTO ADASIE OBTANIAMY Prostota uproszczenie oferty produktowej, procesów i komunikacji z punktu widzenia Klienta i Sprzedawcy Dobra cena produkty dostępne dla jak najszerszej grupy Klientów Integracja z Pocztą rozwój tradycyjnych i nowoczesnych usług w ramach Grupy Poczty Polskiej

28 Główne cele na 2015 r. Wzrost liczby Klientów do 1,6 mln 100 mln zł sprzedaży kredytów gotówkowych miesięcznie i 2 mld zł salda na koniec roku, 1 mln ROR dzięki sprzedaży 290 tys. kont (165 tys. netto) 200 mln zł sprzedaży produktów inwestycyjnych 28

29 Kierunki zmian w produktach Klient indywidualny

30 Kredyt gotówkowy prosty dla Klienta Kwota kredytu Scoring Rata kredytu Okres kredytowania 1 oferta z ubezpieczeniem lub bez Check lista Kwota i rata podstawa komunikacji z Klientem Zminimalizowanie liczby ofert Podpowiedzi w ramach check listy 30

31 Oferta depozytowa - maksymalne uproszczenie KONTA OSOBISTE ZawszeDarmowe Nestor My Safety Wsparcie Ubezpieczenie dla Pakiet do do ROR Bliskich ROR 2,80% 3,20% WIBID + 1,65% OSZCZĘDNOŚCI 2,15% 1,75% 24M 30M 36M 30M NKO PKO 3M 7M INWESTYCJE Fundusze inwestycyjne z lokatą Złoto 31

32 Oferta depozytowa - maksymalne uproszczenie KONTA OSOBISTE ZawszeDarmowe Ubezpieczenie do ROR OSZCZĘDNOŚCI KO MINI MIDI MAXI INWESTYCJE Rynek + Fundusze inwestycyjne + lokata 32

33 Oferta inwestycyjna fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Struktura Światowy Gigant Unit linked Złote Jutro Atrakcyjna oferta dla lokaty Budowanie własnego portfela aktywów Brak wpływu Rekomendacji U Podatek Belki od lokat strukturyzowanych Spadek przychodowości produktu po Rekomendacji U Konkurencja dla funduszy Wysoka skala misssellingu Spadek przychodowości produktu po Rekomendacji U Duże ryzyko reputacyjne POCZTOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE (w formule White Label) 3 strategie sprzedaży: Konserwatywną, Stabilną, Aktywną. Rozszerzenie funkcjonalności w BI w zakresie funduszy 33

34 Mikrofirmy

35 Mikrofirmy KONTA Pocztowe Konto Firmowe Ubezpieczenie do PKF produkty ubezpieczeniowe jeden produkt dopasowany do wieku Klienta wspólne wnioskowanie o konto osobiste i firmowe OSZCZĘDNOŚCI FKO MINI MIDI MAXI - Ujednolicenie oferty z obszarem Klienta detalicznego KREDYTY Lekka linia kredytowa Ekspresowy kredyt ratalny Pożyczka hipoteczna Brak aktywnej sprzedaży Praca nad ofertą cross - sell 35

36 Dobry start 2015 r. 36

37 Konsekwentny rozwój w obszarze ROR i kredytów w 2015 r. ROR (tys. sztuk) Kredyty gotówkowe (mln zł) Utrzymanie wysokiego tempa akwizycji rachunków głównie dzięki Pocztowemu Kontu ZawszeDarmowemu Szybszy proces kredytowy w Placówkach Poczty Polskiej, dzięki stopniowemu wprowadzenie systemu FrontEnd

38 Fundusze inwestycyjne IPOPEMA TFI w ofercie Banku Pocztowego Gotówkowy Obligacji Makro Alokacji Małych i Średnich Spółek Agresywny Short Equity Nabycie wartość brutto (w mln zł) 6 strategii różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego 10 styczeń 13 luty lokata z funduszem - do wyboru 3 fundusze w obrębie parasola > 20 mln PLN - łączna wartość nabyć j.u. Ipopema TFI w I-II 2015r tylu Klientów a każdym miesiącu dokonuje zakupu funduszy w Banku często po raz pierwszy 38

39 Prosta Pożyczka na Poczcie Parametry produktu Cel: dowolny Kwota: zł Okres : 1-9 m-cy Oprocentowanie: 0% Prowizja: 20% (powiększa kwotę i jest pobierana z góry) Zabezpieczenia: brak Ubezpieczenia: brak Do kogo kierowana jest oferta: Nowy produkt dedykowany jest dla ludzi którzy potrzebują gotówki od ręki, szukają prostego i szybkiego procesu oraz relatywnie niskiej kwoty pożyczki. 39

40 Kampania reklamowa Pożyczki na Poczcie Czas trwania: 16 marca 20 kwietnia 2015 r. Wszystkie główne kanały TV i wybrane stacje tematyczne Regionalna i ogólnopolska prasa codzienna Tygodniki opinii Plakaty i ulotki w placówkach Poczty Polskiej 40

41 Dziękujemy za uwagę 41

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Okoliczności zmiany Strategii Banku Czynniki wewnętrzne: Czynniki zewnętrzne: Ograniczenia kapitałowe uniemożliwiające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011

Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK. Warszawa, Marzec 2011 2010 Wyniki finansowe Grupy Banku Zachodniego WBK Warszawa, Marzec 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości 1 tys.

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A.

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2012 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Strategii na lata 2012-2015 Realizacja celów strategicznych stan na koniec 3 kw. 2012 r. 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw 1,24 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo