Raport Ekologiczny 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Ekologiczny 2004"

Transkrypt

1 Raport Ekologiczny Ekologia w PKN ORLEN SA Działania na rzecz ochrony środowiska są naturalnym zachowaniem każdej odpowiedzialnej i świadomej firmy, dbającej o rozwój własny i swojego otoczenia. Harmonia pomiędzy przemysłem a środowiskiem naturalnym jest nie tylko możliwa, na co wskazują liczne europejskie i światowe przykłady, ale także konieczna i bardzo potrzebna nam wszystkim. Dziedzictwo, które przekazały nam poprzednie pokolenia, powinno być przez nas szczególnie pielęgnowane i chronione. Na PKN ORLEN S.A. jako największej polskiej korporacji spoczywają szczególne obowiązki wobec środowiska. Dlatego ekologię postrzegamy jako jedno z najważniejszych kryteriów Społecznej Odpowiedzialności ORLENU oraz ważny atut konkurencyjności. Zachowania i działania ekologiczne ORLENU wyznaczane są przez Politykę Środowiskową podstawowy wewnętrzny dokument Koncernu mówiący o realizacji zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Najistotniejszym ekologicznym wydarzeniem 2004 roku w ORLENIE były prace związane z wymaganym wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla kompleksu rafineryjno-produkcyjnego w Płocku. Warunkiem ubiegania się o pozwolenie zintegrowane (bez konieczności ustalania programu dostosowawczego dla poszczególnych instalacji produkcyjnych) jest szczegółowa analiza całościowego oddziaływania na środowisko. Na podstawie wykonanych badań wpływu kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku na środowisko wykazano, że Zakład Produkcyjny spełnia wszystkie standardy jakości środowiska i wymagania prawa środowiskowego. Ponadto instalacje produkcyjne spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT Best Available Technic). We wrześniu 2004 roku odpowiedni wniosek został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który prowadzi wymagane prawem postępowanie przed wydaniem pozwolenia. W 2004 roku Biuro Bureau Veritas Quality International (BVQI) doceniło wysiłek i pracę ORLENU związane z rozszerzeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem na czynne Bazy Magazynowe w strukturach logistyki wręczając 5 sierpnia Certyfikat ISO 14001:1996.

2 Wieloletnie działania, konkretne projekty na rzecz ochrony środowiska przeprowadzone zarówno w kompleksie rafineryjno petrochemicznym, jak i z zakresu produktów wytwarzanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Systemy Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996, a także realizację programu Responsible Care zostały docenione przez niezależne stowarzyszenie The Green Organisation, które przyznało ORLENOWI srebrną nagrodę ekologiczną Polskie Zielone Jabłko w kategorii paliwa i energia.

3 2. Polityka Środowiskowa Świadomi wpływu działalności PKN ORLEN SA na środowisko, deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska. Celowi temu podporządkowujemy strategię Firmy przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o wdrożony w Zakładzie Produkcyjnym System Zarządzania Środowiskowego według wymagań normy PN - EN ISO Zobowiązujemy się do jego rozszerzenia na pozostałe jednostki Koncernu na terenie kraju i zbudowanie zintegrowanego Systemu gwarantującego ciągłe pomniejszanie ujemnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności naszej Firmy. Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku spełnienia następujących celów środowiskowych: 1. Zapewnienia zintegrowanego zapobiegania i monitorowania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i ziemi oraz wytwarzanych odpadów, tak aby zagwarantować wysoki stopień ochrony środowiska jako całości, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 2. Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami ekologicznymi. 3. Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla nowych oraz modernizowanych obiektów. 4. Podejmowania działań prewencyjnych w zakresie poważnych awarii przemysłowych. 5. Zapewnienia ochrony akustycznej terenów i obiektów wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku objętych taką ochroną. 6. Zmniejszania na terenie kraju emisji substancji szkodliwych z silników zasilanych paliwami płynnymi w drodze powiększania w ogólnej puli produktów udziału paliw proekologicznych, w tym niskosiarkowych i biopaliw. 7. Wykluczania ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie i ziemi oraz ich oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. 8. Zapewnienia dostępu do informacji z zakresu wpływu Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych. 9. Podnoszenia środowiskowej świadomości załogi. 10. Kontynuowania programu Responsible Care. 11. Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego zintegrowania z Systemem Zarządzania Jakością w celu stworzenia jednego efektywnego Systemu Zarządzania. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej kompleksu produkcyjnego w Płocku oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki na terenie kraju dla ich bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego z użytkowania wytworzonych przez nas produktów.

4 3. Czyste paliwa Nieprzerwane inwestowanie w potencjał produkcyjny, postęp technologiczny, wybudowanie i uruchomienie nowoczesnych instalacji produkcyjnych (jak chociażby: Reforming VI, DRW III, Hydrokraking, Izomeryzacja, itd.) oraz inne proekologiczne działania ORLENU spowodowały, że paliwa z Płocka nie tylko spełniają standardy unijne, ale są również przyjazne dla środowiska. W roku 2000 ORLEN wstrzymał produkcję etylin, a z końcem grudnia 2004 benzyny Uniwersalnej U 95, która była przeznaczona do pojazdów z silnikami starszej generacji pozbawionych katalizatora. Szeroki wachlarz benzyn bezołowiowych oraz wysokiej jakości oleje napędowe z powodzeniem zaspokajają potrzeby naszych klientów. Warty podkreślenia jest fakt, że wszystkie gatunki benzyn produkowanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zawierają najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających dodatek detergentowy gwarantujący spełnienie najwyższych kryteriów czystości zaworów silnika określonych w Światowej Karcie Paliw. W chwili obecnej ORLEN produkuje dwa rodzaje bezołowiowych benzyn silnikowych: - Eurosuper 95, która jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Zawiera ona wymaganą liczbę oktanową, przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych oraz benzenu i siarki (poniżej 50 ppm). Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym Eurosuper 95 pozwala właściwie dbać o silnik samochodu. Benzyna została wzbogacona o najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Należą do nich: detergent, który utrzymuje w czystości układ dolotowy i sprawia, że osady nie zanieczyszczają zaworów dolotowych i komór spalania oraz inhibitor korozji chroniący przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że dodatki Eurosuper 95 w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadu, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. Test czystości zaworów przeprowadzono w silniku Mercedesa, a wyniki badań porównano ze zwykłą benzyną niezawierającą dodatków uszlachetniających. Benzyna Eurosuper 95 pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu. Zapewnia równomierną pracę silnika i sprawia, że samochód zużywa mniej paliwa. Dodatkowo benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jej stosowanie pozwala wydłużyć okres wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Ponadto Eurosuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery. - Super Plus 98 jest wysublimowaną mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Specyfika zastosowanych komponentów zapewnia wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych i benzenu. Dzięki niskiej zawartości siarki (10 ppm) paliwo to jest praktycznie benzyną bezsiarkową, zapewniając tym samym wysoką skuteczność i trwałość katalizatora. Jest ona nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Super Plus 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową. Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu dolotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki chroni skuteczność i trwałość katalizatora. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt Koncernu spełnia znormalizowane testy silnikowe: test Mercedesa i test Opla-Kadeta. Do końca grudnia 2004 roku produkowana była benzyna Uniwersalna U 95 przeznaczona do zasilania starszej generacji silników pozbawionych katalizatorów. W 2005 roku zamiast benzyny Uniwersalnej U 95 PKN ORLEN S.A. wprowadzi na rynek dodatek potasowy do benzyny Eurosuper 95 o nazwie UNIKAT+, w celu zabezpieczenia wymagań technicznych samochodów starszej generacji.

5 Rodzaj benzyny Rok Benzyna bezołowiowa 95 91,2 90,4 91,02 90,74 Benzyna bezołowiowa uniwersalna U 95* 2,9 3,3 3,07 2,39 Benzyna bezołowiowa 98 5,9 6,4 5,91 6,87 * udział benzyny uniwersalnej U 95 odnosi się tylko do Płocka, w Oddziałach benzynę U 95 produkuje się od 7 lat z benzyny bezołowiowej 95 Oleje napędowe wytwarzane w Płocku przewyższają pod względem jakościowym standardy międzynarodowe. We wszystkich olejach napędowych ORLENU zawartość siarki wynosi poniżej 0,005%. - Olej napędowy miejski Standard 25 i Super paliwo to zostało wprowadzone na rynek w 1994 roku i do dzisiaj ORLEN jest jego jedynym producentem w Polsce. Należy on do niewielkiego grona paliw produkowanych w krajach europejskich pod nazwą City Diesiel. W produkcie zastosowano pakiet dodatków uszlachetniających, który poprawia właściwości użytkowe paliwa zapewniając mu odpowiednie właściwości myjące, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz dobre właściwości smarne. Olej napędowy Miejski (ONM) w stosunku do poprzedniej starszej wersji paliwa posiada znacznie zaostrzone wymogi jakościowe. ONM charakteryzuje się bardzo niską zawartością siarki ( 25 ppm dla gatunku Standard 25 i 10 ppm dla gatunku Super), niską zawartością aromatów ( do 3% m/m) oraz bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Olej Napędowy Miejski Standard 25 i Super stosowany jest w transporcie naziemnym, zwłaszcza w komunikacji miejskiej (i masowej), w dużych aglomeracjach i strefach ekologicznie chronionych. - Ekodiesiel Plus i Ultra to najwyższej jakości paliwo spełniające najostrzejsze wymagania jakościowe i ekologiczne stawiane paliwom do silników wysokoprężnych w krajach Unii Europejskiej. Najważniejsze atuty paliwa, w porównaniu do oleju napędowego produkowanego dotychczas, to śladowa zawartość siarki (poniżej 50 ppm dla gatunku Ekodiesel Plus 50 i poniżej 10 ppm dla gatunku Ultra), obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych oraz podwyższona zawartość liczby cetanowej dająca lepsze właściwości eksploatacyjne w okresie zimowym i wysoki stopień czystości mikrobilogicznej. ORLEN jest także producentem lekkiego oleju opałowego EKOTERM Plus, który jest nowoczesnym i bezpiecznym w eksploatacji paliwem grzewczym. Olej opałowy spełnia światowe normy zarówno pod względem eksploatacji jak i wymagań ochrony środowiska. EKOTERM Plus cechuje niska zawartość siarki (do końca września 2004 r. 0,20%, od października 2004 r. 0,10%), mała lepkość, niska temperatura płynięcia (poniżej -10ºC) i wysoka wartość opałowa.

6 4. Odpowiedzialność i Troska Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) jest programem realizowanym przez podmioty z sektora chemicznego na całym świecie. ORLEN przystąpił do Responsible Care już w 1997 roku. Świadome funkcjonowanie firmy w środowisku oraz odpowiedzialne zarządzanie oddziaływaniem przedsiębiorstwa na środowisko naturalne to podstawowe założenia programu. Nadzór nad realizacją Programu w Polsce pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a z jej ramienia nadzór merytoryczny nad podejmowanymi działaniami sprawuje Kapituła Programu Odpowiedzialność i Troska. ORLEN podpisując deklarację przystąpienia do Programu Odpowiedzialność i Troska świadomie i dobrowolnie zobowiązał się do działania na rzecz ciągłego zmniejszania swej uciążliwości dla otaczającego środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. Rok 2004 był ósmym rokiem realizacji Programu Odpowiedzialność i Troska przez ORLEN. W każdym roku Koncern zobowiązywał się do wypełnienia określonych przez siebie zadań i przekazywał do Sekretariatu Programu raporty, które służą do bilansowania i oceny kondycji ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu przez przedsiębiorstwa branży chemicznej. W ramach promowania idei Programu Odpowiedzialność i Troska ORLEN w 2004 roku realizował m.in. zadania takie jak: - prowadzenie prac inwestycyjnych w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko - prowadzenie działań związanych z rozszerzeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:1996 na Regionalne Jednostki Organizacyjne Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz działań przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska w tym z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce - organizacja wycieczek o profilu ekologicznym do Zakładu dla mieszkańców i uczniów miasta Płocka - organizacja i uczestnictwo w imprezach o zasięgu masowym jak Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Chemika, Konferencje Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - udział w pracach grupy ekologicznej Forum dla Płocka, której celem jest opracowanie środowiskowych elementów strategii rozwoju miasta - realizowano szczepienia ochronne pracowników przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - przystąpiono do realizacji programu Ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych zapewniając porozumienie pomiędzy PKN ORLEN S.A., ORLEN Medica i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Obok ORLENU realizatorami Programu Odpowiedzialność i Troska są Spółki z Grupy ORLEN: Zakłady Azotowe Anwil S.A., Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. oraz Spółka ORLEN Asfalt, która w styczniu 2005 roku została wpisana na listę realizatorów.

7 5. Powietrze i woda Ochrona powietrza W roku 2004 nastąpił spadek wielkości emisji węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, będący konsekwencją prowadzonej w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku stopniowej modernizacji parku zbiorników. Jednocześnie w ubiegłym roku nastąpił niewielki wzrost ilości niektórych substancji do powietrza. Był on wynikiem wzrostu ilości przerobionej w 2004 roku ropy naftowej, stąd skala wzrostu emisji do powietrza jest porównywalna ze skalą wzrostu ilości przerobionej ropy. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. prowadzi pomiary imisji* zanieczyszczeń do powietrza w czterech stacjach monitoringowych: 1. Chełpowo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, O3, BTX 2. Otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Maszewo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, O3, BTX 3. Pasaż Roguckiego Gimnazjum Nr 5 w zakresie HC, CO, SO2, NO2, BTX 4. Trzepowo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, BTX Pomiary wykonywane w powyższych stacjach pomiarowych w 2004 roku potwierdziły, iż żadne z mierzonych zanieczyszczeń nie przekraczało dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego. * imisja stan środowiska (ile substancji znajduje się w powietrzu) ** emisja ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska Woda i ścieki W 2004 roku odnotowano wzrost ilości wód zawróconych, który był spowodowany większym zapotrzebowaniem na wodę gospodarczą i przeciwpożarową przez kompleks rafineryjno-produkcyjny w Płocku oraz spółki wydzielone ze struktur ORLENU. W ubiegłym roku nastąpił również wzrost ilości ścieków odprowadzonych do Wisły w wyniku zwiększonego napływu ścieków na Centralną Oczyszczalnię o 11,8% (wzrost przerobu ropy naftowej o 3,85%) oraz podłączenia nowych terenów utwardzonych Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. do sieci magistralnej wód drenażowo-opadowych PKN ORLEN S.A.

8 6. Odpady i recykling W 2004 roku w ORLENIE odnotowano znaczy spadek ilości wytworzonych odpadów. ORLEN dołożył wielu starań i w efekcie odzyskowi poddaje się coraz większą ilość odpadów w stosunku do wytworzonych. W ramach restrukturyzacji w ORLENIE wydzielono Spółkę ORLEN Eko, która prowadzi instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów (piece fluidalne i piec obrotowy) oraz wydziela osady ze ścieków Centralnej Oczyszczalni Ścieków w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym. Wszystkie odpady powstałe w ORLENIE były wykorzystane lub unieszkodliwiane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z 2004 roku. Rok 2004 był trzecim rokiem obowiązywania Ustawy O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa ta w przeciągu tak krótkiego czasu była kilkakrotnie nowelizowana. Od 1 stycznia 2004 roku bez względu na symbol PKWiU obowiązkiem odzysku i recyklingu objęte zostały takie rodzaje opakowań i produktów, że w praktyce oznaczało to rozszerzenie obowiązku na wszystkie opakowania. Tylko palety drewniane zostały zwolnione z obowiązku recyklingu i wprowadzono nakaz ich ewidencjonowania. ORLEN od chwili nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami - wprowadzonej w 2003 roku rozpoczął recykling odpadów. Także w 2004 roku prowadzono ewidencję oraz poddano recyklingowi: - 14% opakowań z tworzyw sztucznych, - 39% opakowań z papieru i tektury, -11% opakowań ze stali w tym z blachy stalowej. Takie poziomy wtórnego wykorzystania odpadów spowodowały, że ORLEN wywiązał się z obowiązków ustawowych i osiągnął wymagane poziomy recyklingu dla opakowań wprowadzonych na rynek krajowy (zarówno na stacjach paliw, jak również z własnym produktem - płyn do chłodnic Qal oraz importowanymi na potrzeby własne Koncernu). Dzięki coraz większej świadomości ekologicznej i wiedzy na temat ochrony środowiska uregu-

9 7. Inwestujemy w środowisko Nakłady inwestycyjne ORLENU na zadania związane z ochroną środowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w roku 2004 wyniosły ponad 51,6 mln zł, co stanowiło 7,7 % wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Zakład Produkcyjny w Płocku. Jednym z najważniejszych zadań ekologicznych realizowanych w kompleksie rafineryjno-prodykcyjnym w 2004 roku było hydroodsiarczanie benzyny krakingowej, wskutek czego obniżona zostanie zawartość siarki w benzynach. Inwestycja ta jest niezwykle korzystna dla środowiska w skali kraju. Z szacunkowych obliczeń wynika, że wpłynie ona na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki z silników samochodowych o ok. 3 tys. ton rocznie. W 2004 roku na stacjach paliw, w bazach magazynowych i w zakładach odrębnych ORLENU wykonano łącznie 636 zadań środowiskowych. Z wydatkowanych na te zadania blisko 49 mln zł, ponad 31 mln zł przeznaczonych było na inwestycje środowiskowe. Oznacza to (w porównaniu z 2003 r.) wzrost nakładów finansowych na projekty ekologiczne o 1,2 %. Zadania inwestycyjne na stacjach ORLENU dotyczyły przede wszystkim: - dalszego dostosowywania stacji paliw do obowiązujących przepisów - budowy nowych w pełni wyposażonych w urządzenia ekologiczne (kanalizację, separatory i inne urządzenia oczyszczające ścieki, instalacje hermetyzacyjne, sondy pomiarowe lub dodatkowo piezometry) - zabezpieczenia środowiska przed przenikaniem zanieczyszczeń tj. uszczelnienia czy zbiorniki dwupłaszczyznowe.

10 8. Zielona Policja Zakładowa Inspekcja Ekologiczna Rok 2004 był szóstym rokiem działania w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku Zakładowej Inspekcji Ekologicznej, potocznie określanej jako Zielona Policja. Do jej funkcjonowania przyzwyczaili się zarówno pracownicy ORLENU jak i mieszkańcy Płocka, zwłaszcza że tradycje ZP sięgają ponad 20 lat. W latach 80-tych XX wieku pierwowzorem Zielonej Policji była akcja Alert. Do podstawowych zadań Zielonej Policji należy nadzór nad przebiegiem wszelkich prac np. modernizacyjnych, remontowych, przeglądów, które mogą wpływać na środowisko naturalne oraz minimalizowanie ich ewentualnych skutków. Inspektorzy Zielonej Policji przyjmują zgłoszenia z poszczególnych instalacji produkcyjnych o planowanych remontach, pracach konserwatorskich czy modernizacyjnych, które mogą (choć nie muszą) wywołać przejściowe zmiany środowiskowe np. uciążliwości zapachowe czy hałasowe. W roku 2004 Zakładowa Inspekcja Ekologiczna przyjęła ponad 450 zgłoszeń. Większość z nich (334) stanowiły zdarzenia planowane, ponad 100 było zdarzeniami losowymi, a 15 - interwencjami. Każde zgłoszenie było bardzo szczegółowo badane, a powody jego powstania dokładnie wyjaśniane. Zgłaszający interwencję za każdym razem otrzymują szczegółowe odpowiedzi od Zielonej Policji. Mieszkańcy miasta Płocka po wielu latach funkcjonowania Zielonej Policji doskonale znają numer zielonego telefonu ORLENU: , pod którym przyjmowane są wszelkie interwencje.

11 9. Zielona Grupa ORLEN Grupa ORLEN wspiera podstawową działalność ORLENU. Tworzy ona silne i efektywne zaplecze dystrybucyjno-logistyczne. Przyjęta strategia ORLENU zakłada zwiększenie udziałów w spółkach strategicznych i jednoczesną restrukturyzację lub sprzedaż podmiotów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością rafineryjno-petrochemiczną. Na koniec 2004 roku ORLEN posiadał udziały bądź akcje w 80 spółkach. Wszystkie podmioty gospodarcze tworzące Grupę zobowiązane są do podejmowania różnorodnych działań proekologicznych, których celem jest minimalizacja ich oddziaływania na środowisko naturalne. Część Spółek Grupy ORLEN, jak również część instalacji prowadzonych przez ORLEN zgodnie z prawem ochrony środowiska ma obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, którego termin realizacji upływa w 2007 roku. Prace dotyczące opracowania wniosków o pozwolenie zintegrowane zostały rozpoczęte w 2003 roku, a więc ze znacznym wyprzedzeniem. Wśród grupy spółek, które uzyskały pozwolenie zintegrowane do końca 2004 roku znalazły się: ANWIL S.A., Rafineria Jedlicze S.A. oraz Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., natomiast Zakład Produkcyjny w Płocku, ORLEN Asfalt Sp. z o.o. oraz ORLEN EKO Sp. z o.o. opracowane wnioski złożyły w odpowiednich Urzędach Wojewódzkich. Zgodnie z nowowprowadzonym Prawem Wodnym szereg obiektów ORLENU (stacje paliw) oraz część Spółek m.in. Orlen Laboratorium Sp. z o.o., Orlen Transport Sp. z o.o., Orlen Kol Trans Sp. z o.o., ORLEN Wir Sp. z o.o. ma obowiązek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie substancji niebezpiecznych w ściekach odprowadzanych do kanalizacji. Spółki te przygotowały już stosowne wnioski i operaty wodnoprawne, na podstawie których trwa postępowanie prowadzone przez wydające pozwolenia Urzędy Powiatowe. W roku 2004 zostały zrealizowane następujące zadania w wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej: ANWIL S.A. - rozbudowa wytwórni chloru i ługu sodowego. Instalacja ta będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce, - rozbudowa istniejącego systemu oczyszczania ścieków Rafineria Trzebinia S.A. - zakończono budowę instalacji do produkcji biopaliw, - budowa instalacji do hydrorafinacji parafin, - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności m3 na nadmiarowe wody opadowe, - likwidacja smół porafinacyjnych ze zbiorników ziemnych, - rekultywacja gleby po likwidacji smół porafinacyjnych, - likwidacja osadów zaolejonych ze zbiornika ziemnego Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - modernizacja spalarni odpadów w celu dostosowania tej instalacji do pozwolenia zintegrowanego. Centrum Edukacji Sp. z o.o. - udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - realizacja projektów edukacyjnych Sokrates Comenius w zakresie ochrony środowiska - wypracowanie na Konferencji w Niemczech organizowanej przez QFC projektu dotyczącego stanu gleby projekt będzie realizowany jeszcze w 2005 roku - szerzenie świadomości ekologicznej poprzez udział w rajdach krajoznawczych organizowanych przez PTTK. - coroczny udział młodzieży w akcji Sprzątanie świata. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. - sponsorowanie oraz czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania świata, PetroCentrum - modernizacja stacji paliw położonej w m. Choszczówka Stojecka k/mińska Mazowieckiego w celu dostosowania do wymogów technicznych i ekologicznych, w tym hermetyzacja procesu napełniania zbiorników i tankowania pojazdów.

12 - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji paliw położonych w m. Kępa k/tuliszkowa i w m. Sztum Pole k/malborka. ORLEN Transport Sp. z o.o. - budowa stanowiska do wewnętrznego parowania cystern o hermetycznym systemie czyszczenia komór cystern, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. - realizacja prac związanych z usuwaniem płyt azbestowo cementowych ORLEN Deutschland AG - wymiana i rozbudowa urządzeń kanalizacji ściekowej na terenie stacji i myjni samochodowych zgodnie z normą DIN 1999 i DIN EN 858, - wymiana instalacji dystrybutorów paliwa z nowoczesnym systemem odprowadzania gazów zgodnie z BimSchV niemieckie prawo o emisji gazów, - wymiana i unowocześnienie myjni samochodowych, - wymiana zbiorników na olej silnikowy. W roku 2004 Spółki z Grupy Kapitałowej podejmowały również działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania: - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996 wdrożył ORLEN Automatyka Sp. z o.o. oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., natomiast ORLEN Wir Sp. z o.o. i ORLEN OIL Sp. z o.o. są w trakcie wdrażania - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996 i System Zarządzania Jakością ISO 90001:2000 wdrożył ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. oraz Rafineria Trzebinia S.A. - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996, System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy PN-N wdrożył Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

13 10. Nagrody i wyróżnienia Spółki z Grupy ORLEN w 2004 roku mogą poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami związanymi z ochroną środowiska takimi jak: STACJA PALIW PKN ORLEN S.A. - Podczas VI edycji ogólnopolskiego konkursu Najczystsza ekologicznie stacja paliw 2004 stacja paliw w Milanówku zdobyła Złoty Medal. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych stacji paliw pod względem dbałości o ochronę środowiska ORLEN OIL Sp. z o.o. - W prestiżowym konkursie Przyjaźni środowisku pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Spółka ORLEN OIL za oleje Platinum otrzymała certyfikat w Kategorii Produkt Godny Polecenia, dzięki najbardziej kompatybilnej technologii tworzenia z najnowszymi tendencjami w przemyśle motoryzacyjnym, które zmierzają do ochrony środowiska naturalnego tzn. oszczędności paliwa, zmniejszania emisji CO2, CO, NOx i węglowodorów oraz wydłużenia czasu pomiędzy wymianą oleju - Olej Platinum MaxEnergy został uznany za Produkt Roku XI Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2004 dzięki swej najwyższej jakości i wyjątkowym parametrom. Przewyższa on, bowiem parametrami większość olejów należących do swej klasy ORLEN Transport Płock Sp. z o.o listopada 2004r. Spółka uzyskała nagrodę Panteon Polskiej Ekologii wydaną przez Ministra Środowiska, celem której było uhonorowanie polskich przedsiębiorców za opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:1996, Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wyróżnienie od Agencji Sokrates Comenius za projekt dotyczący stanu wód w Płocku i okolicy.

14 11. Restytucja sokoła Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w roku 1999 przyłączył się do odbudowy krajowej populacji sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki do ich egzystencji. ORLEN rozpoczął wówczas współpracę z Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce. Program ten opiera się głównie na pracy społecznej uczestników, w tym sokolników ze wszystkich ośrodków hodowli sokoła wędrownego w Polsce, leśników, przedstawicieli administracji państwowej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, licznych instytucji itp. Jest to jeden z niewielu programów tego typu realizowanych w Polsce. W ramach współpracy z Radą i realizacji Programu w październiku 1999 roku w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym umieszczono budki lęgowe na wysokich kominach Zakładowej Elektrociepłowni i instalacji Clausa. W trakcie montażu jednej z budek udało się zaobserwować obecność młodej samicy sokoła z czarną obrączką. Od tego czasu bardzo często obserwowano obecność ptaków, a w lutym 2001 roku ostatecznie stwierdzono, że para sokołów wędrownych zaakceptowała i zamieszkała w budce zainstalowanej na kominie Elektrociepłowni ORLENU w Płocku. Bytowanie sokołów w obrębie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku podlega całorocznej obserwacji upoważnionych do tego celu osób, których zadaniem jest: - przegląd budek lęgowych zainstalowanych na kominach, - sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdujących sokołów wędrownych, - obrączkowanie piskląt. W maju 2002 roku w ORLENIE odnotowaliśmy pierwszy lęg ptaków, z którego wykluło się jedno pisklę, a rok później przyszły na świat dwie samiczki i jeden samiec. Wszystkie pisklęta wyklute na terenie ORLENU zostały zaobrączkowane. Kolor zakładanej obrączki uzależniony jest od miejsca wypuszczenia ptaka: na skałach czerwony, na terenach miejskich (budynkach) żółty, na terenach leśnych zielony. W 2004 roku na kominie Elektrociepłowni wykluły się cztery samce, które w maju 2004 roku zostały zaobrączkowane i sfotografowane. W przeciągu tak krótkiego okresu czasu PKN ORLEN S.A. przyczynił się do zwiększenia liczby sokołów, aż o 7 piskląt. Jesteśmy dumni z takiego wspaniałego wyniku, zważywszy na fakt, iż w Polsce udokumentowano zaledwie 7 miejsc lęgowych.

Raport środowiskowy 2006

Raport środowiskowy 2006 Raport Środowiskowy 2006 Spis treści: 1. Wstęp 2. Polityka Środowiskowa 3. Inwestujemy w środowisko 4. Odpowiedzialność i troska 5. Ochrona powietrza 6. Pobór wód i zrzut ścieków 7. Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 9 Szanowni Czytelnicy! Warunkiem skutecznej polityki ekologicznej jest przede wszystkim respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012 raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012 1 Zajmujemy się chemią od dawna. Zrozumieliśmy więc, że zasadą życia jest harmonia. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między nauką a naturą.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku PKN ORLEN Marka ORLEN uznana najcenniejszą polską marką w zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011

Wydanie 7 WRZESIEŃ 2011 WRZESIEŃ 2011 Wydanie 7 SPIS TREŚCI 1.Podstawowe dane o Spółce, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - produkcja metalowa - przeróbka surowców mineralnych Zatrudnienie: 435 osób Data założenia 1954 rok ADRES: 27-200 STARACHOWICE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA magazyn biznesowo-gospodarczy Nr 7/2014 2015 Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT) Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju ISSN 2084-0616 CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA ZAKOTWICZ TU SWÓJ BIZNES

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo