Raport Ekologiczny 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Ekologiczny 2004"

Transkrypt

1 Raport Ekologiczny Ekologia w PKN ORLEN SA Działania na rzecz ochrony środowiska są naturalnym zachowaniem każdej odpowiedzialnej i świadomej firmy, dbającej o rozwój własny i swojego otoczenia. Harmonia pomiędzy przemysłem a środowiskiem naturalnym jest nie tylko możliwa, na co wskazują liczne europejskie i światowe przykłady, ale także konieczna i bardzo potrzebna nam wszystkim. Dziedzictwo, które przekazały nam poprzednie pokolenia, powinno być przez nas szczególnie pielęgnowane i chronione. Na PKN ORLEN S.A. jako największej polskiej korporacji spoczywają szczególne obowiązki wobec środowiska. Dlatego ekologię postrzegamy jako jedno z najważniejszych kryteriów Społecznej Odpowiedzialności ORLENU oraz ważny atut konkurencyjności. Zachowania i działania ekologiczne ORLENU wyznaczane są przez Politykę Środowiskową podstawowy wewnętrzny dokument Koncernu mówiący o realizacji zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Najistotniejszym ekologicznym wydarzeniem 2004 roku w ORLENIE były prace związane z wymaganym wnioskiem o pozwolenie zintegrowane dla kompleksu rafineryjno-produkcyjnego w Płocku. Warunkiem ubiegania się o pozwolenie zintegrowane (bez konieczności ustalania programu dostosowawczego dla poszczególnych instalacji produkcyjnych) jest szczegółowa analiza całościowego oddziaływania na środowisko. Na podstawie wykonanych badań wpływu kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku na środowisko wykazano, że Zakład Produkcyjny spełnia wszystkie standardy jakości środowiska i wymagania prawa środowiskowego. Ponadto instalacje produkcyjne spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT Best Available Technic). We wrześniu 2004 roku odpowiedni wniosek został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który prowadzi wymagane prawem postępowanie przed wydaniem pozwolenia. W 2004 roku Biuro Bureau Veritas Quality International (BVQI) doceniło wysiłek i pracę ORLENU związane z rozszerzeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem na czynne Bazy Magazynowe w strukturach logistyki wręczając 5 sierpnia Certyfikat ISO 14001:1996.

2 Wieloletnie działania, konkretne projekty na rzecz ochrony środowiska przeprowadzone zarówno w kompleksie rafineryjno petrochemicznym, jak i z zakresu produktów wytwarzanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Systemy Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996, a także realizację programu Responsible Care zostały docenione przez niezależne stowarzyszenie The Green Organisation, które przyznało ORLENOWI srebrną nagrodę ekologiczną Polskie Zielone Jabłko w kategorii paliwa i energia.

3 2. Polityka Środowiskowa Świadomi wpływu działalności PKN ORLEN SA na środowisko, deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska. Celowi temu podporządkowujemy strategię Firmy przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o wdrożony w Zakładzie Produkcyjnym System Zarządzania Środowiskowego według wymagań normy PN - EN ISO Zobowiązujemy się do jego rozszerzenia na pozostałe jednostki Koncernu na terenie kraju i zbudowanie zintegrowanego Systemu gwarantującego ciągłe pomniejszanie ujemnego wpływu na środowisko we wszystkich obszarach działalności naszej Firmy. Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku spełnienia następujących celów środowiskowych: 1. Zapewnienia zintegrowanego zapobiegania i monitorowania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i ziemi oraz wytwarzanych odpadów, tak aby zagwarantować wysoki stopień ochrony środowiska jako całości, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 2. Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i normami ekologicznymi. 3. Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla nowych oraz modernizowanych obiektów. 4. Podejmowania działań prewencyjnych w zakresie poważnych awarii przemysłowych. 5. Zapewnienia ochrony akustycznej terenów i obiektów wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku objętych taką ochroną. 6. Zmniejszania na terenie kraju emisji substancji szkodliwych z silników zasilanych paliwami płynnymi w drodze powiększania w ogólnej puli produktów udziału paliw proekologicznych, w tym niskosiarkowych i biopaliw. 7. Wykluczania ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie i ziemi oraz ich oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. 8. Zapewnienia dostępu do informacji z zakresu wpływu Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych. 9. Podnoszenia środowiskowej świadomości załogi. 10. Kontynuowania programu Responsible Care. 11. Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i jego zintegrowania z Systemem Zarządzania Jakością w celu stworzenia jednego efektywnego Systemu Zarządzania. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej kompleksu produkcyjnego w Płocku oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki na terenie kraju dla ich bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego z użytkowania wytworzonych przez nas produktów.

4 3. Czyste paliwa Nieprzerwane inwestowanie w potencjał produkcyjny, postęp technologiczny, wybudowanie i uruchomienie nowoczesnych instalacji produkcyjnych (jak chociażby: Reforming VI, DRW III, Hydrokraking, Izomeryzacja, itd.) oraz inne proekologiczne działania ORLENU spowodowały, że paliwa z Płocka nie tylko spełniają standardy unijne, ale są również przyjazne dla środowiska. W roku 2000 ORLEN wstrzymał produkcję etylin, a z końcem grudnia 2004 benzyny Uniwersalnej U 95, która była przeznaczona do pojazdów z silnikami starszej generacji pozbawionych katalizatora. Szeroki wachlarz benzyn bezołowiowych oraz wysokiej jakości oleje napędowe z powodzeniem zaspokajają potrzeby naszych klientów. Warty podkreślenia jest fakt, że wszystkie gatunki benzyn produkowanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zawierają najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających dodatek detergentowy gwarantujący spełnienie najwyższych kryteriów czystości zaworów silnika określonych w Światowej Karcie Paliw. W chwili obecnej ORLEN produkuje dwa rodzaje bezołowiowych benzyn silnikowych: - Eurosuper 95, która jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Zawiera ona wymaganą liczbę oktanową, przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych oraz benzenu i siarki (poniżej 50 ppm). Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym Eurosuper 95 pozwala właściwie dbać o silnik samochodu. Benzyna została wzbogacona o najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Należą do nich: detergent, który utrzymuje w czystości układ dolotowy i sprawia, że osady nie zanieczyszczają zaworów dolotowych i komór spalania oraz inhibitor korozji chroniący przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że dodatki Eurosuper 95 w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadu, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. Test czystości zaworów przeprowadzono w silniku Mercedesa, a wyniki badań porównano ze zwykłą benzyną niezawierającą dodatków uszlachetniających. Benzyna Eurosuper 95 pozwala w pełni wykorzystać moc samochodu. Zapewnia równomierną pracę silnika i sprawia, że samochód zużywa mniej paliwa. Dodatkowo benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet przy dużym obciążeniu, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Jej stosowanie pozwala wydłużyć okres wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Ponadto Eurosuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery. - Super Plus 98 jest wysublimowaną mieszaniną węglowodorów otrzymywanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Specyfika zastosowanych komponentów zapewnia wymaganą liczbę oktanową przy obniżonej zawartości węglowodorów aromatycznych i benzenu. Dzięki niskiej zawartości siarki (10 ppm) paliwo to jest praktycznie benzyną bezsiarkową, zapewniając tym samym wysoką skuteczność i trwałość katalizatora. Jest ona nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakościowym, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych. Super Plus 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę paliwową. Została wzbogacona o pakiet dodatków uszlachetniających gwarantujących m.in. utrzymanie czystości układu dolotowego silnika. Jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory. Nie zawiera czteroetylku ołowiu, fosforu i barwników, a dzięki niskiej zawartości siarki chroni skuteczność i trwałość katalizatora. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt Koncernu spełnia znormalizowane testy silnikowe: test Mercedesa i test Opla-Kadeta. Do końca grudnia 2004 roku produkowana była benzyna Uniwersalna U 95 przeznaczona do zasilania starszej generacji silników pozbawionych katalizatorów. W 2005 roku zamiast benzyny Uniwersalnej U 95 PKN ORLEN S.A. wprowadzi na rynek dodatek potasowy do benzyny Eurosuper 95 o nazwie UNIKAT+, w celu zabezpieczenia wymagań technicznych samochodów starszej generacji.

5 Rodzaj benzyny Rok Benzyna bezołowiowa 95 91,2 90,4 91,02 90,74 Benzyna bezołowiowa uniwersalna U 95* 2,9 3,3 3,07 2,39 Benzyna bezołowiowa 98 5,9 6,4 5,91 6,87 * udział benzyny uniwersalnej U 95 odnosi się tylko do Płocka, w Oddziałach benzynę U 95 produkuje się od 7 lat z benzyny bezołowiowej 95 Oleje napędowe wytwarzane w Płocku przewyższają pod względem jakościowym standardy międzynarodowe. We wszystkich olejach napędowych ORLENU zawartość siarki wynosi poniżej 0,005%. - Olej napędowy miejski Standard 25 i Super paliwo to zostało wprowadzone na rynek w 1994 roku i do dzisiaj ORLEN jest jego jedynym producentem w Polsce. Należy on do niewielkiego grona paliw produkowanych w krajach europejskich pod nazwą City Diesiel. W produkcie zastosowano pakiet dodatków uszlachetniających, który poprawia właściwości użytkowe paliwa zapewniając mu odpowiednie właściwości myjące, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz dobre właściwości smarne. Olej napędowy Miejski (ONM) w stosunku do poprzedniej starszej wersji paliwa posiada znacznie zaostrzone wymogi jakościowe. ONM charakteryzuje się bardzo niską zawartością siarki ( 25 ppm dla gatunku Standard 25 i 10 ppm dla gatunku Super), niską zawartością aromatów ( do 3% m/m) oraz bardzo dobrymi właściwościami niskotemperaturowymi. Olej Napędowy Miejski Standard 25 i Super stosowany jest w transporcie naziemnym, zwłaszcza w komunikacji miejskiej (i masowej), w dużych aglomeracjach i strefach ekologicznie chronionych. - Ekodiesiel Plus i Ultra to najwyższej jakości paliwo spełniające najostrzejsze wymagania jakościowe i ekologiczne stawiane paliwom do silników wysokoprężnych w krajach Unii Europejskiej. Najważniejsze atuty paliwa, w porównaniu do oleju napędowego produkowanego dotychczas, to śladowa zawartość siarki (poniżej 50 ppm dla gatunku Ekodiesel Plus 50 i poniżej 10 ppm dla gatunku Ultra), obniżona zawartość węglowodorów aromatycznych oraz podwyższona zawartość liczby cetanowej dająca lepsze właściwości eksploatacyjne w okresie zimowym i wysoki stopień czystości mikrobilogicznej. ORLEN jest także producentem lekkiego oleju opałowego EKOTERM Plus, który jest nowoczesnym i bezpiecznym w eksploatacji paliwem grzewczym. Olej opałowy spełnia światowe normy zarówno pod względem eksploatacji jak i wymagań ochrony środowiska. EKOTERM Plus cechuje niska zawartość siarki (do końca września 2004 r. 0,20%, od października 2004 r. 0,10%), mała lepkość, niska temperatura płynięcia (poniżej -10ºC) i wysoka wartość opałowa.

6 4. Odpowiedzialność i Troska Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) jest programem realizowanym przez podmioty z sektora chemicznego na całym świecie. ORLEN przystąpił do Responsible Care już w 1997 roku. Świadome funkcjonowanie firmy w środowisku oraz odpowiedzialne zarządzanie oddziaływaniem przedsiębiorstwa na środowisko naturalne to podstawowe założenia programu. Nadzór nad realizacją Programu w Polsce pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a z jej ramienia nadzór merytoryczny nad podejmowanymi działaniami sprawuje Kapituła Programu Odpowiedzialność i Troska. ORLEN podpisując deklarację przystąpienia do Programu Odpowiedzialność i Troska świadomie i dobrowolnie zobowiązał się do działania na rzecz ciągłego zmniejszania swej uciążliwości dla otaczającego środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej. Rok 2004 był ósmym rokiem realizacji Programu Odpowiedzialność i Troska przez ORLEN. W każdym roku Koncern zobowiązywał się do wypełnienia określonych przez siebie zadań i przekazywał do Sekretariatu Programu raporty, które służą do bilansowania i oceny kondycji ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu przez przedsiębiorstwa branży chemicznej. W ramach promowania idei Programu Odpowiedzialność i Troska ORLEN w 2004 roku realizował m.in. zadania takie jak: - prowadzenie prac inwestycyjnych w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko - prowadzenie działań związanych z rozszerzeniem Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001:1996 na Regionalne Jednostki Organizacyjne Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz działań przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy zgodnie z normą PN-N współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska w tym z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku i Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce - organizacja wycieczek o profilu ekologicznym do Zakładu dla mieszkańców i uczniów miasta Płocka - organizacja i uczestnictwo w imprezach o zasięgu masowym jak Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Chemika, Konferencje Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - udział w pracach grupy ekologicznej Forum dla Płocka, której celem jest opracowanie środowiskowych elementów strategii rozwoju miasta - realizowano szczepienia ochronne pracowników przeciwko grypie oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - przystąpiono do realizacji programu Ratowanie życia w sytuacjach kryzysowych zapewniając porozumienie pomiędzy PKN ORLEN S.A., ORLEN Medica i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Obok ORLENU realizatorami Programu Odpowiedzialność i Troska są Spółki z Grupy ORLEN: Zakłady Azotowe Anwil S.A., Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. oraz Spółka ORLEN Asfalt, która w styczniu 2005 roku została wpisana na listę realizatorów.

7 5. Powietrze i woda Ochrona powietrza W roku 2004 nastąpił spadek wielkości emisji węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, będący konsekwencją prowadzonej w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku stopniowej modernizacji parku zbiorników. Jednocześnie w ubiegłym roku nastąpił niewielki wzrost ilości niektórych substancji do powietrza. Był on wynikiem wzrostu ilości przerobionej w 2004 roku ropy naftowej, stąd skala wzrostu emisji do powietrza jest porównywalna ze skalą wzrostu ilości przerobionej ropy. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. prowadzi pomiary imisji* zanieczyszczeń do powietrza w czterech stacjach monitoringowych: 1. Chełpowo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, O3, BTX 2. Otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Maszewo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, O3, BTX 3. Pasaż Roguckiego Gimnazjum Nr 5 w zakresie HC, CO, SO2, NO2, BTX 4. Trzepowo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, BTX Pomiary wykonywane w powyższych stacjach pomiarowych w 2004 roku potwierdziły, iż żadne z mierzonych zanieczyszczeń nie przekraczało dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego. * imisja stan środowiska (ile substancji znajduje się w powietrzu) ** emisja ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska Woda i ścieki W 2004 roku odnotowano wzrost ilości wód zawróconych, który był spowodowany większym zapotrzebowaniem na wodę gospodarczą i przeciwpożarową przez kompleks rafineryjno-produkcyjny w Płocku oraz spółki wydzielone ze struktur ORLENU. W ubiegłym roku nastąpił również wzrost ilości ścieków odprowadzonych do Wisły w wyniku zwiększonego napływu ścieków na Centralną Oczyszczalnię o 11,8% (wzrost przerobu ropy naftowej o 3,85%) oraz podłączenia nowych terenów utwardzonych Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. do sieci magistralnej wód drenażowo-opadowych PKN ORLEN S.A.

8 6. Odpady i recykling W 2004 roku w ORLENIE odnotowano znaczy spadek ilości wytworzonych odpadów. ORLEN dołożył wielu starań i w efekcie odzyskowi poddaje się coraz większą ilość odpadów w stosunku do wytworzonych. W ramach restrukturyzacji w ORLENIE wydzielono Spółkę ORLEN Eko, która prowadzi instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów (piece fluidalne i piec obrotowy) oraz wydziela osady ze ścieków Centralnej Oczyszczalni Ścieków w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym. Wszystkie odpady powstałe w ORLENIE były wykorzystane lub unieszkodliwiane zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z 2004 roku. Rok 2004 był trzecim rokiem obowiązywania Ustawy O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa ta w przeciągu tak krótkiego czasu była kilkakrotnie nowelizowana. Od 1 stycznia 2004 roku bez względu na symbol PKWiU obowiązkiem odzysku i recyklingu objęte zostały takie rodzaje opakowań i produktów, że w praktyce oznaczało to rozszerzenie obowiązku na wszystkie opakowania. Tylko palety drewniane zostały zwolnione z obowiązku recyklingu i wprowadzono nakaz ich ewidencjonowania. ORLEN od chwili nowelizacji przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami - wprowadzonej w 2003 roku rozpoczął recykling odpadów. Także w 2004 roku prowadzono ewidencję oraz poddano recyklingowi: - 14% opakowań z tworzyw sztucznych, - 39% opakowań z papieru i tektury, -11% opakowań ze stali w tym z blachy stalowej. Takie poziomy wtórnego wykorzystania odpadów spowodowały, że ORLEN wywiązał się z obowiązków ustawowych i osiągnął wymagane poziomy recyklingu dla opakowań wprowadzonych na rynek krajowy (zarówno na stacjach paliw, jak również z własnym produktem - płyn do chłodnic Qal oraz importowanymi na potrzeby własne Koncernu). Dzięki coraz większej świadomości ekologicznej i wiedzy na temat ochrony środowiska uregu-

9 7. Inwestujemy w środowisko Nakłady inwestycyjne ORLENU na zadania związane z ochroną środowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w roku 2004 wyniosły ponad 51,6 mln zł, co stanowiło 7,7 % wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Zakład Produkcyjny w Płocku. Jednym z najważniejszych zadań ekologicznych realizowanych w kompleksie rafineryjno-prodykcyjnym w 2004 roku było hydroodsiarczanie benzyny krakingowej, wskutek czego obniżona zostanie zawartość siarki w benzynach. Inwestycja ta jest niezwykle korzystna dla środowiska w skali kraju. Z szacunkowych obliczeń wynika, że wpłynie ona na zmniejszenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki z silników samochodowych o ok. 3 tys. ton rocznie. W 2004 roku na stacjach paliw, w bazach magazynowych i w zakładach odrębnych ORLENU wykonano łącznie 636 zadań środowiskowych. Z wydatkowanych na te zadania blisko 49 mln zł, ponad 31 mln zł przeznaczonych było na inwestycje środowiskowe. Oznacza to (w porównaniu z 2003 r.) wzrost nakładów finansowych na projekty ekologiczne o 1,2 %. Zadania inwestycyjne na stacjach ORLENU dotyczyły przede wszystkim: - dalszego dostosowywania stacji paliw do obowiązujących przepisów - budowy nowych w pełni wyposażonych w urządzenia ekologiczne (kanalizację, separatory i inne urządzenia oczyszczające ścieki, instalacje hermetyzacyjne, sondy pomiarowe lub dodatkowo piezometry) - zabezpieczenia środowiska przed przenikaniem zanieczyszczeń tj. uszczelnienia czy zbiorniki dwupłaszczyznowe.

10 8. Zielona Policja Zakładowa Inspekcja Ekologiczna Rok 2004 był szóstym rokiem działania w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku Zakładowej Inspekcji Ekologicznej, potocznie określanej jako Zielona Policja. Do jej funkcjonowania przyzwyczaili się zarówno pracownicy ORLENU jak i mieszkańcy Płocka, zwłaszcza że tradycje ZP sięgają ponad 20 lat. W latach 80-tych XX wieku pierwowzorem Zielonej Policji była akcja Alert. Do podstawowych zadań Zielonej Policji należy nadzór nad przebiegiem wszelkich prac np. modernizacyjnych, remontowych, przeglądów, które mogą wpływać na środowisko naturalne oraz minimalizowanie ich ewentualnych skutków. Inspektorzy Zielonej Policji przyjmują zgłoszenia z poszczególnych instalacji produkcyjnych o planowanych remontach, pracach konserwatorskich czy modernizacyjnych, które mogą (choć nie muszą) wywołać przejściowe zmiany środowiskowe np. uciążliwości zapachowe czy hałasowe. W roku 2004 Zakładowa Inspekcja Ekologiczna przyjęła ponad 450 zgłoszeń. Większość z nich (334) stanowiły zdarzenia planowane, ponad 100 było zdarzeniami losowymi, a 15 - interwencjami. Każde zgłoszenie było bardzo szczegółowo badane, a powody jego powstania dokładnie wyjaśniane. Zgłaszający interwencję za każdym razem otrzymują szczegółowe odpowiedzi od Zielonej Policji. Mieszkańcy miasta Płocka po wielu latach funkcjonowania Zielonej Policji doskonale znają numer zielonego telefonu ORLENU: , pod którym przyjmowane są wszelkie interwencje.

11 9. Zielona Grupa ORLEN Grupa ORLEN wspiera podstawową działalność ORLENU. Tworzy ona silne i efektywne zaplecze dystrybucyjno-logistyczne. Przyjęta strategia ORLENU zakłada zwiększenie udziałów w spółkach strategicznych i jednoczesną restrukturyzację lub sprzedaż podmiotów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością rafineryjno-petrochemiczną. Na koniec 2004 roku ORLEN posiadał udziały bądź akcje w 80 spółkach. Wszystkie podmioty gospodarcze tworzące Grupę zobowiązane są do podejmowania różnorodnych działań proekologicznych, których celem jest minimalizacja ich oddziaływania na środowisko naturalne. Część Spółek Grupy ORLEN, jak również część instalacji prowadzonych przez ORLEN zgodnie z prawem ochrony środowiska ma obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, którego termin realizacji upływa w 2007 roku. Prace dotyczące opracowania wniosków o pozwolenie zintegrowane zostały rozpoczęte w 2003 roku, a więc ze znacznym wyprzedzeniem. Wśród grupy spółek, które uzyskały pozwolenie zintegrowane do końca 2004 roku znalazły się: ANWIL S.A., Rafineria Jedlicze S.A. oraz Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., natomiast Zakład Produkcyjny w Płocku, ORLEN Asfalt Sp. z o.o. oraz ORLEN EKO Sp. z o.o. opracowane wnioski złożyły w odpowiednich Urzędach Wojewódzkich. Zgodnie z nowowprowadzonym Prawem Wodnym szereg obiektów ORLENU (stacje paliw) oraz część Spółek m.in. Orlen Laboratorium Sp. z o.o., Orlen Transport Sp. z o.o., Orlen Kol Trans Sp. z o.o., ORLEN Wir Sp. z o.o. ma obowiązek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie substancji niebezpiecznych w ściekach odprowadzanych do kanalizacji. Spółki te przygotowały już stosowne wnioski i operaty wodnoprawne, na podstawie których trwa postępowanie prowadzone przez wydające pozwolenia Urzędy Powiatowe. W roku 2004 zostały zrealizowane następujące zadania w wybranych Spółkach Grupy Kapitałowej: ANWIL S.A. - rozbudowa wytwórni chloru i ługu sodowego. Instalacja ta będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce, - rozbudowa istniejącego systemu oczyszczania ścieków Rafineria Trzebinia S.A. - zakończono budowę instalacji do produkcji biopaliw, - budowa instalacji do hydrorafinacji parafin, - budowa zbiornika retencyjnego o pojemności m3 na nadmiarowe wody opadowe, - likwidacja smół porafinacyjnych ze zbiorników ziemnych, - rekultywacja gleby po likwidacji smół porafinacyjnych, - likwidacja osadów zaolejonych ze zbiornika ziemnego Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - modernizacja spalarni odpadów w celu dostosowania tej instalacji do pozwolenia zintegrowanego. Centrum Edukacji Sp. z o.o. - udział w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - realizacja projektów edukacyjnych Sokrates Comenius w zakresie ochrony środowiska - wypracowanie na Konferencji w Niemczech organizowanej przez QFC projektu dotyczącego stanu gleby projekt będzie realizowany jeszcze w 2005 roku - szerzenie świadomości ekologicznej poprzez udział w rajdach krajoznawczych organizowanych przez PTTK. - coroczny udział młodzieży w akcji Sprzątanie świata. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. - sponsorowanie oraz czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania świata, PetroCentrum - modernizacja stacji paliw położonej w m. Choszczówka Stojecka k/mińska Mazowieckiego w celu dostosowania do wymogów technicznych i ekologicznych, w tym hermetyzacja procesu napełniania zbiorników i tankowania pojazdów.

12 - opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji paliw położonych w m. Kępa k/tuliszkowa i w m. Sztum Pole k/malborka. ORLEN Transport Sp. z o.o. - budowa stanowiska do wewnętrznego parowania cystern o hermetycznym systemie czyszczenia komór cystern, Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. - realizacja prac związanych z usuwaniem płyt azbestowo cementowych ORLEN Deutschland AG - wymiana i rozbudowa urządzeń kanalizacji ściekowej na terenie stacji i myjni samochodowych zgodnie z normą DIN 1999 i DIN EN 858, - wymiana instalacji dystrybutorów paliwa z nowoczesnym systemem odprowadzania gazów zgodnie z BimSchV niemieckie prawo o emisji gazów, - wymiana i unowocześnienie myjni samochodowych, - wymiana zbiorników na olej silnikowy. W roku 2004 Spółki z Grupy Kapitałowej podejmowały również działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania: - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996 wdrożył ORLEN Automatyka Sp. z o.o. oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., natomiast ORLEN Wir Sp. z o.o. i ORLEN OIL Sp. z o.o. są w trakcie wdrażania - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996 i System Zarządzania Jakością ISO 90001:2000 wdrożył ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. oraz Rafineria Trzebinia S.A. - System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:1996, System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy PN-N wdrożył Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

13 10. Nagrody i wyróżnienia Spółki z Grupy ORLEN w 2004 roku mogą poszczycić się nagrodami i wyróżnieniami związanymi z ochroną środowiska takimi jak: STACJA PALIW PKN ORLEN S.A. - Podczas VI edycji ogólnopolskiego konkursu Najczystsza ekologicznie stacja paliw 2004 stacja paliw w Milanówku zdobyła Złoty Medal. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych stacji paliw pod względem dbałości o ochronę środowiska ORLEN OIL Sp. z o.o. - W prestiżowym konkursie Przyjaźni środowisku pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Spółka ORLEN OIL za oleje Platinum otrzymała certyfikat w Kategorii Produkt Godny Polecenia, dzięki najbardziej kompatybilnej technologii tworzenia z najnowszymi tendencjami w przemyśle motoryzacyjnym, które zmierzają do ochrony środowiska naturalnego tzn. oszczędności paliwa, zmniejszania emisji CO2, CO, NOx i węglowodorów oraz wydłużenia czasu pomiędzy wymianą oleju - Olej Platinum MaxEnergy został uznany za Produkt Roku XI Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2004 dzięki swej najwyższej jakości i wyjątkowym parametrom. Przewyższa on, bowiem parametrami większość olejów należących do swej klasy ORLEN Transport Płock Sp. z o.o listopada 2004r. Spółka uzyskała nagrodę Panteon Polskiej Ekologii wydaną przez Ministra Środowiska, celem której było uhonorowanie polskich przedsiębiorców za opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:1996, Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wyróżnienie od Agencji Sokrates Comenius za projekt dotyczący stanu wód w Płocku i okolicy.

14 11. Restytucja sokoła Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w roku 1999 przyłączył się do odbudowy krajowej populacji sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki do ich egzystencji. ORLEN rozpoczął wówczas współpracę z Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce. Program ten opiera się głównie na pracy społecznej uczestników, w tym sokolników ze wszystkich ośrodków hodowli sokoła wędrownego w Polsce, leśników, przedstawicieli administracji państwowej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, licznych instytucji itp. Jest to jeden z niewielu programów tego typu realizowanych w Polsce. W ramach współpracy z Radą i realizacji Programu w październiku 1999 roku w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym umieszczono budki lęgowe na wysokich kominach Zakładowej Elektrociepłowni i instalacji Clausa. W trakcie montażu jednej z budek udało się zaobserwować obecność młodej samicy sokoła z czarną obrączką. Od tego czasu bardzo często obserwowano obecność ptaków, a w lutym 2001 roku ostatecznie stwierdzono, że para sokołów wędrownych zaakceptowała i zamieszkała w budce zainstalowanej na kominie Elektrociepłowni ORLENU w Płocku. Bytowanie sokołów w obrębie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego ORLENU w Płocku podlega całorocznej obserwacji upoważnionych do tego celu osób, których zadaniem jest: - przegląd budek lęgowych zainstalowanych na kominach, - sporządzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdujących sokołów wędrownych, - obrączkowanie piskląt. W maju 2002 roku w ORLENIE odnotowaliśmy pierwszy lęg ptaków, z którego wykluło się jedno pisklę, a rok później przyszły na świat dwie samiczki i jeden samiec. Wszystkie pisklęta wyklute na terenie ORLENU zostały zaobrączkowane. Kolor zakładanej obrączki uzależniony jest od miejsca wypuszczenia ptaka: na skałach czerwony, na terenach miejskich (budynkach) żółty, na terenach leśnych zielony. W 2004 roku na kominie Elektrociepłowni wykluły się cztery samce, które w maju 2004 roku zostały zaobrączkowane i sfotografowane. W przeciągu tak krótkiego okresu czasu PKN ORLEN S.A. przyczynił się do zwiększenia liczby sokołów, aż o 7 piskląt. Jesteśmy dumni z takiego wspaniałego wyniku, zważywszy na fakt, iż w Polsce udokumentowano zaledwie 7 miejsc lęgowych.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

Na świecie stosowane są trzy podstawowe metody reintrodukcji sokołów wędrownych:

Na świecie stosowane są trzy podstawowe metody reintrodukcji sokołów wędrownych: Recycling Gospodarka opakowaniowa Nowelizacja przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami - wprowadzona w 2003 roku - nałożyła obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Bardziej szczegółowo

Przyjaźni dla środowiska

Przyjaźni dla środowiska Przyjaźni dla środowiska Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego i troska o dobro lokalnych społeczności jest jednym z najważniejszych celów Misji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Raport środowiskowy 2006

Raport środowiskowy 2006 Raport Środowiskowy 2006 Spis treści: 1. Wstęp 2. Polityka Środowiskowa 3. Inwestujemy w środowisko 4. Odpowiedzialność i troska 5. Ochrona powietrza 6. Pobór wód i zrzut ścieków 7. Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki. realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010.

Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki. realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010. Przedstawiamy Państwu główne dobre praktyki realizowane przez PKN ORLEN w roku 2010. 1 Drzwi otwarte wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Na czym polega praktyka PKN ORLEN udostępnia autokary,

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY

Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY Zawsze, gdy nas potrzebujesz RAPORT EKOLOGICZNY Spis treści List Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA... 3 Wstęp... 4 Polityka środowiskowa... 5 Inwestujemy w środowisko... 6 Odpowiedzialność i Troska ( Responsible

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami

Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Działania ORLEN Eko na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami Adam Stachowicz Prezes Zarządu ORLEN Eko sp. z o.o. Płock, 29 kwietnia 2009r. www.orleneko.pl PKN ORLEN jako jedna z największych korporacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka

Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Dodatki do paliwa LPG - teoria i praktyka Wysoka jakość paliwa LPG to nie tylko spełnienie wymagań normatywnych. Wysoka jakość to przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe

Plan wykładu: Wstęp. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenia wód. Odpady stałe Plan wykładu: Wstęp Klasyfikacja odpadów i zanieczyszczeń Drogi przepływu substancji odpadowych Analiza instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do żywności płynnej (Szczecin 24 marca 2011 r.) 1 Dobrowolne Porozumienie Strony Porozumienia:

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych Grudzień 2007 r. Motto Każda działalność w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania olejów przepracowanych jest korzystniejsza dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Działalność Zakładowej StraŜ PoŜarnej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Jan Szrajber Zakładowa StraŜ PoŜarna Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 28 listopad 2011 r Przepisy i dokumenty obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych PREZENTACJA FIRMY Fideltronik świadczy pełny zakres usług związanych z kontraktowym projektowaniem i produkcją pakietów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych ZASOBY: - Zakład produkcyjny w Suchej

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Podstawa prawna sporządzenia i przekazania informacji. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Efekywne przygotowanie do prac remontowych obiektów WOD KAN BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja CLIMBEX S.A. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Początki działalności

Początki działalności PREZENTACJA FIRMY Początki działalności 1881 r. William. H. Lindley podpisuje z warszawskim magistratem umowę na wykonanie planów kanalizacji i wodociągów oraz na kierowanie ich budową w Warszawie. 1886

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

BOSSOIL Janusz Fijałkowski. Nasz olej opałowy Twoja korzyść

BOSSOIL Janusz Fijałkowski. Nasz olej opałowy Twoja korzyść BOSSOIL Janusz Fijałkowski Nasz olej opałowy Twoja korzyść O Firmie Firma BOSSOIL Janusz Fijałkowski powstała w 2000r.; Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus. Prowadzimy

Bardziej szczegółowo

Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402190-2014:text:pl:html Polska-Będzin: Benzyna bezołowiowa 2014/S 228-402190 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Uproszczony raport Środowiskowy

Uproszczony raport Środowiskowy Uproszczony raport Środowiskowy 2010 Wprowadzenie Kolejne Wydanie Uproszczonego Raportu Środowiskowego Volvo Polska adresujemy do osób oraz instytucji zainteresowanych firmą Volvo Polska, jak również klientów,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

formid=57008categoryid=5400contentid=7012478 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryid=7342contentid=7061642

formid=57008categoryid=5400contentid=7012478 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryid=7342contentid=7061642 Nazwa BP Europa SE, Oddział w Polsce Kraków Zarząd BP Europa SE zarząd BP Europa SE, Oddział w Polsce Dział BP Gas Kraków BP Europa SE, Oddział w Polsce BP Gas light lista stacji BP Europa SE, Oddział

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013

PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU. WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 PLAN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU WIOŚ BIAŁYSTOK, grudzień 2013 I. PODSTAWA I ZAŁOŻENIA PLANU PRACY Zgodnie z zapisami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz

Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Małgorzata Gackiewicz Dobre praktyki i korzyści wdrażania EMAS w Urzędzie Miejskim Wrocławia Małgorzata Gackiewicz POCZĄTEK ISO 14001 2010r. POKL Zespół wdrożniowy Komunikacja ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ASPEKTY BEZPOŚREDNIE Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści

Geneza i założenia Programu GEKON. Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach. Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Geneza i założenia Programu GEKON Efektywne wykorzystanie energii w dużych przedsiębiorstwach Ekumulator - ekologiczny akumulator korzyści Jan Wiater Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo